Page 1 of Mar 31 1920 Issue of Becsi Magyar Ujsag in Wien, Wien

See the full image with a free trial.

Start for Free
Want a high-quality poster of this page? Add to Cart

Read an issue on 31 Mar 1920 in Wien, Wien and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Becsi Magyar Ujsag.

Browse Becsi Magyar Ujsag

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 31 Mar 1920 Becsi Magyar Ujsag in Wien, Wien. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Becsi Magyar Ujsag (Newspaper) - March 31, 1920, Wien, WienBecsi Magyar to Sag 3terkwitfl�6r Wien in. , Camsie Stasse 8�?10 tej Foo 14 16 1 18. To �20 Elf Szlmo Rai is jul Gotzl Vilbon 1 k Kors a ban 80 full Ltd Kudo Ritsul Wien in. Kerlet. Camsie Stasse 8�?10 Telefoni 17 06. 1 04. To a so ii. A vol Yam by is Szerda. 1920 Mercius 31 77. Szlmo Apponyi Haze Kezik Csc to Rte Kro Var do Apponyi Buda pester. A Koran Kiz Sonde it Fyk k�z6 Fekete hush Dot Hoz a by be Delege Cly. At o9i Vendr Szy Noki Sake re k6ts6gte-Lon Volt de a Hatas Mir Elps Rol Gott. Mar nem a Nagy Szy nok inc est a fell pm Sere Emle Kreznek a amp Risban Hanem to Nyere Tonj Vekre to Nyek Hosszu Sondra a Mlynek a Olyan Beszedes. Olyan Ria Dalmato. Hogy Apponyi Intel Cit Ellen sul Yozza a a a Tenyi Magyar Ella Negy a duct Meg Pech Tali a Orize a Sorset Apponyi Mdge Gysler Laa Zelt Azo to Hogy a pc men Aucott a Vilag Hatalla Waivol Magyar Ortzz gnat a Eszell at Pana Zolta Hogy he Tala Madts a. A a Vijo a fatal Masai is Guy Hall Attak re mint icon fit Rosai a kor Stava kit to Azo Volt a Puszta ban. Gyro tet Szik. Bogy Apponyi Nei Caak a nem Csak Elk rely to a Llama a a Fiji a. Kaneni egy egg a zen had Lozott he yet hat a Flatt iria Meg Molck Zetes 6s his Bavala level to Apponyi Neui Lyben confront a Ltd Matzal at Ore Waggal a me lot pc Visei. Mert Hiraba Hevezi mag to pm Rokon Kiva i a by kept Legate to fee. Big a Blit Osit Neki a Honi k�zv61em6ny a a tan Abb Perc Eiben la tit Hely Setet 6b the Kinta Lyt Azok Akik Kel 6 to a Gyani Akar to gis Csak Ama Magyar Orazo a k6nvisel��j6nek Tekin a Elyet Europa Llort by nov Del 68 at he sex a u6vhez of a a a do boreal Makkah Bot Kap Olatta. Esitt v6ge Van Minden soon Timon Talite Snak neg la a Nyu Gati Hatalak Fei is Meszik. Hogy a a la gear Razag Elegert Akar Tenni a b6ke-Leltdteleknek. Emelye Kenegy Napon al fog fog Agni. A a Telessa go Megker Dezonie. Bogy Rajjon Fez a Magyar Orszag Bdrm Nemo a a to la Zetts go knew elect and a Belg that id a Beiqiu Legot Turbat a Tenni a he Boru. A k6t forr Odilom g Meg of Wlasok a a Pusztu-l�8 eke Odvel Szy a Sottak v6gig a Szeren 6s6tlen or Szy gon. Ezaz adopt holy zet. Magyar Orez a Techt Catlen. Amit Telesi Teni tud. Vajmir Eso Fly. Fez Andjik Neui Lyben Londo uban san Hemdan. Ezzel Szy a Zolnak. Do Amit Ign. Jello la Lapota to Tekin Terbo v6ve, re Nakki i. Imit Ign Villal at Ludja a Majd Tell Sitoni tude Majd a uni adopt at Vunak vane care bit osits a a May a do orgy Nagy to Naszta ital Jan Haza Neuil Lybi a a Tepost Dat re al Dan St Lva a a Hpe Why t�?oir6-k?. sern mlle Vonni. Nem Ke-j6�be so Onn a e. Telic a dil Dotlik an-8 rend Sienck a Send fit , a in elect of a n6v Vodoz Esmo Mir nem is a Nyiro . Hogy at ult Lari Katona r6gi Gazdo Inak a Nep Irto he Boru Ezor Szer a Kos Emly Evv to Belt labs by Golk try or Aulette it in Ezie. Hanem at hog vane Lebet hat la kannely Tervet Val Rove Lunt Mart Azent it Nak aug Yokoro t61. Al Ira it f61 Katli. Fly acrid kor am i Beu Val Memn ire Logaj pfc Deig a Nigg Bini Piehet. Is cat Oppe tit nem to Liuji a mag Hort Lynan. F.?. Guy of ii a go Kazuto a Fet eg6szs6gi by Lituin an get Lyet a Angol Magyar i Anak a us gear Szolga Lent Ofshak a snap i Auito. Mendaz Lytal sen Doyz i theorge. Rwjr Eckwood attn Stanfi nem a Ontjo a 1p not re. Tart he go a Angol Pon Losan Erie Silve Vannak mind Arr a Ami sir a end be clerk a a Detese 6ta Magyar Orst goo to rent 6a logy a Zounek a csem6nyeknek a a Samos Sec a Keresz-t6ny Kurzius Poz Tiv 6s negative or Odra Nye nem Arra Kwh tetik Fleet logy e Kurzius Korma by air ban old ssh a at a to Raj al feet Aki a 6 Szema Keri a got oly mer-t6kben k6pvisellietn6. To Vele do nth a mogegyez6sekre Stabe Del Bassana Apponyi Neui Lyben nein Kis ebb Dolog re al get a a a do to neg mint Arr a hog a Ilia Meg minding a sir Corgi clerk Ellen Uzi Magyar Orszag seem Enyert is control Contra St Mout Artja set Szy Mou Keri at Ami a a iu6g nein Tel jes Dott is Ember Szy i it a Szerwint a Amig Horthy terror Szalkus Teho to 6ppen Angol Politika Szerwint Ala pad ban Terete then rend Zero Van Felfle a nem is teljoaitl.et�. Est Apponyi neut a a a egg Roztro. Dot Meg Mondrik . Apponyi level Nemsak a a Zetlen Volt a okra a Lusu jts Jelone Ekro. Me Lyek Nek sort no to a Magyar Remse Gek Kel is a a Ynek Josd get a Elyet a Davisel. Ezekel a la it a Zal Makon mert6k Meg Apponyi Lovele Rosze is egy nagys Rabdau a Keiona. Amely a sz�veu6gesekkcl evil Van Hall Gate logos egyet6rt6$ben a utol9d per Eben Meek Lse Ali a Magyar Allart Erk Locsi i Tell to . Wennek m St it edges of Sze Eben egy my Dja Van a n6p eleven a Cinek Igazio . A a Politika a Elyet sir George clerk jell it in a Olen he Tetlyn Feltl Telnet 6s Ai Nelv my in sine Tel Jesitne. At a Molyet a Natoci Aliste Knak a Kormi Nyby a Venlo Kizz a be oko Zott. Magyar Orszag singlet the Meg is Meg Soke nem fog a Ilse Vemi. A Bell Tabbak Bigye Kenck most Jove Tynni a v6gzetes Hiudt 6s Annak Aki a Belize tet Duldt aka Telessee Csele Kedanie m6g Nikor is la hid Laval Volt rel Meg Van gym Hodve a a telc Sege mar Csak a fort is. Hog a builds 6rajdl>an new no Agana Legren Ken Telen 32? Tenni. Zaid a up Mont nid est eke Azok a Targy Aldson. Amol Yesket a Magyar Korma Nyz Partok n a Zoc idl Tolyl a Ink. Erflg Kip 6�. A Tel Jet Molina 1. Nem a ont Fedr. A Magyar Ncmzetgvo-16g Els i in pal a my a Hogy Xvi a Veldt fog data a Magyar n6v Presz Tiz Nek att a Marn Daudt. Amit a Romz Eti bad Aoee it or not my Nye Inek i Salt Dolani 6s a Ceber terror no nem Tudoni Giri me Rte i Vagy Leening mob a old Zatal a Korm Nyok m6g bag tak. Bdrm Ely hang Magyar Orszag Poellott. A 63 my a Nikor a a a Hoz jut Ottai Haiti Tai Tel Fettene 6s �1. Leberi Taitl Garifo n Magyar . A Magyar be a Legi soft flt Kew Basalt of tit a Amelva a Mil rend Zer minder my. Biogy Olynn okra Kerf it a sor re Magyar i�6ke Dadd ref it Slagt in Miler Matott a Mayar l>6kek . Azo ten Mej Rint ked Seifi tylenol. A a a zif Lemony. Hegy in egy a sad by Neaton leg 6rte1m6bcn Katonah Tatum Korma Nyuma be Pelg vyng6n of a Guy logy nines big Tonry a. Rette nutes Jav. A a Fojut tonnes Zulig to sioh1 i bet Fez a k�?.\. egy Merfi Gyel is period us Utah Immor Mega Lla Pedott. a at Toi a a. Auie Lyet Apponyi Neui Lyben a a Visel a Emmit sem Var Nak. I remit nem by tank. Homely of san Aumi East Ira a Nagy on me ski rib a a a a Tenger Zug a form Albao Khz it Liett Ereni Mir a Magyar Emmet gym Les is. A foil a san Nide besz61ik. Tomoda Erik mar Annak a 8tflk�6g6t in Hogy egy to it dry Aln Uljon. Aro oly verge szem6be note Feu Neznik a Magyar a a a a Feuy geto Nagy kerd6ei-Nck. Egy Konut uyt part amely me pro Bdl a Megdal Lite Niaz Ellenton Tradal int egy Kormany amely Meg Tudja in Altani a term old St. De a Magura Eszma los temp a Lassu a esem6nvek6 gyros. Lebet Hogy a Kuzel a a Viben fog to Tenni Ami egy so emf by Vest a geez Tasal Kozelo at entente Akara Tuboz egy per Lessuk old say a Keg helmet esd a mar c.=.ik Kiefl Lri a tartly to Mai rends Zemek. Lohret hog a a a Lff old Minden �m6t Ratenburg a Zekos Fehy rvs Era Val Hel Yezz Semi Regy 16p6a Ebben at Iran ban. A Onlan tul Vagy Unk Azon hog it Borz Almak Amelek nem a or Stag of a Vidros in it in nem a entente missus a a Zemeir Tun to Rte nuke. Be Vagy Kevy Abby be Polyi Holjek Magyarov bldg ears a to. Hissen Eek a twin Ems Nyek s Asi Vetelen Kyl i Olunek Duma Lukban Summit sem be leu Tenek a Csak Anny iban Vez a Udo my at re Luk amen Noilen a Belay a bom list nil Juk Eles Ign Toki tvo mind egy Hogy Buda Esten Van a a Meg Szarszo Lozott Macedonia Vagy Szy Kef re a re Vert Mert semen Skeppen Bine Seu kill Uio Arra bogy Fez a Macedonia Mai Urai Ereis Bol Val aha is vig3zacsatl�ko2zek a Hoz. Wennek a civility Cir Nak Seln Elfna i fog Mere uni egy Keg elem do of a Beu. Haegy Szabad Perce Lesz. Egy Ujj Val Halora do Nti a Vyres Sze my to Bot amely a Bdl Zogot 6s do Ygna la it relent Eitra a k�2ep6n. A Kegele Indof Segy Belg Lri al kor Hadt rends Zemek fog , a Salilo Crew a k6zlegjint6s egg Marazita Kaszt Nak nem a Raag Yar Ulm Nek. A Magyar Kopnek m6g Vannak bar Tai. Uyen Bergamo a a is Aki a Potasz Barnarr. Mai ttl�s6n a vast excl a Tsa Moki feud Dali mus Eilen amely a Labe Burgoon Skarja vist a Hotnit. Is a a a Phi sell my a la to Iati lag a a Tesz stages Leorthy a a a a of. Jan Voina n Magyar no Park. A a Helnm v6g leg a is Zeta Vest end me Grontz Ivall a apro>1 level 6s my ller Isle amp a Hollie Ste a a Bucsi Magyar us Sig la in i my Rechif so. Homered biday Nak Egsik fag Zebb fee Pete a ii arc a Brgoh patroclus bottes Lwft a Luz Zogo Achilles Akit n6p6nek vol so gos a Elzete k�-ny�rg6be Esko Anyei nem Todtz a Meg Batni bar ten Holt Csc of a Kaz ollem6g Kezy by a Val Kraen Teser it Rozs dds kor Dju to us by a Folk to the 6s a Kllc stg re Len to Hant. St Kjerulf is Neki v6res Loro Ute no Bostc set her Toke a Keri Toni 6s m61t� my Don al Tomeoni. In Sonly Nemea 6s Hoves Kulw Olmet Floyt Attak 3 bib 6e ital key Etlen a 6s Barbir Modo Flurr is Van Sze-�41 met Monek list a Teal 6s Csali dts Jai bogy a he late Quot Merka pjs a 6s Ett Emot Hesse k. A Kilz Delco Hosszu Doig tar Tott. No Lokic a a artak Oliuer Boz to Tartock i i on Trust a a. Alki Tusing. Mikly St a Mihu lying . De kor Tukot a ind. Fitt s leu i Zap Tasi Iotti a. Of Omta pcs Klirs Kjol Ludzak. Hogy ourt Taga Djak Meg a Holt test Kiado Sau a Flao Kiwi p7,, a Job Bra a 6a a Lrol Kius a it leu arc a a test ice Godl Tallai. V6-Rek bizooyit6kai Annak a Ftp a Rny full Tor Zornak an cry Kyu amp Pok Oia a Uyi pc Renca Etlen a italian a Doz atom Seedott �?�1 Magyar Orazo gym. Wurf kid Lliott i Sun Toi Kertma a a a Egin Caak to by a hit Ole a a if lds in ruin it a logs Tab la Zug Sig Okte a Dutz Ndu in vat Jos Jolene Snow a Aem a Etez feb a ice Orrei. Est a la title us a in Are a a Gail Kos Bihy Paog Akada Lyp Izbi >1 filter Taw a Dja Edmu Latos Dilha-uito�3 Wiggal Jana v6gig a Jolene Chi a iyar Polge re to Katonah hat Slook Ustan ii Futak a Alvariz Juu Kiv Iury a Algita egut Kajy tak 6a a a thy korm�nyi6 verge k6ny to clan Volt Ong Del. Kos Dan a Cha Lednak n Holtzc stat. A Jabb Nagy neb6zs6g6k la Khz dese Utin Sikors it my ller is tvs a Hill Dudt a a la a a Rose a Sto Godre >r.4uitani. My ller a amp Rajai la apart do fnyk6peztet�l al Holt tested 6s Kartak my wet a re la. Scmmif61e propaganda not Akahi a a int Szogi by. Weron Csc then bail Lojuk Holt Csir vel. A Bossu 6rzese sem Vedette a sket. Nov Zeta a Szerwint bar Tjuk �?~ml6k6nek Tattoo tak Zazzal Hogy a let Lect la pjs a k6�flbw id Ken. Fraikor eng so Aromas lstn6t r so amp a ads a or Sziga log Zihol nem Lebet by net Lens a go i Skolni a Kog Yellen Tett ise Ket folel�a.-6gre von Hassak. A Szeged a Jabb Csali dds 6rte my Llor Bardt Jait. Neu Arndt f6nyk6p6sz, Akile Morte Volna al Lull at of a Nyks pc uni 6s Nom Akandt Orvos Kinek Stu Saga Lott Volta a Lal Lelot a ktuzu6s6be�. A Holt is to mar al Jakarta Acsai Fol do uni Amidor Veldt knt a to Dom so Tzetis a to Gyro a a kor m6g Mot Francia to Bornyok de Tournai Ortr. Kit gtd a i Remmelt u6t Froncia Kato Naovu to hog it Kuczi Senck pontos la tic Lett a Bull re a a a outcast Lute a a k6t Francia or Voe. A i hot Veit a a Utu he Boru Orzali Saiban of ssh a Tel int is a log Sebb Szava Kbar adopt kifcjoz6st Felho Borod Nanak leg Ember Teet Nek Lilyen Varla Lati be Getlen Sceggel Kyrc Mullitt Mercson Kium. Pou to is la tic Lett Yiuzi Tetick to go i Apitz tto a Hogy my ller Istven Bai Szemett to times a Quot we i Szurik hog us Tancsak it Yecs Vassar Ltd Areth kcrc8 to it san Rte Hogy val�szinoic-9 a Ajo net Lei As Ait Sui Mega Soaky Tot i i Hogy abuts Botoka a Testen ssh mos Sheet rite Tek St. A or

See the full image with a free trial.

Start for Free
Want a high-quality poster of this page? Add to Cart

Search All Newspapers in Wien, Wien

Advanced Search

Search Courier

Search the Becsi Magyar Ujsag Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Becsi Magyar Ujsag?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication