Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Nieuwsblad Newspaper Archives Jun 2 1891, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Nieuwsblad (Newspaper) - June 2, 1891, Jakarta, Jakarta RayaBatavia sch Nieuwe salad. A. 1891 a. 150. Dinstag 2 Juni. 6de Jaa gang. Redact eur p. A. Daum Kali Cesar no. 23. Telefson Nummer 119 in 522. Abo nement per g Aanden Flo. And Vertenten voor de Viuf Vorden 20 cents. Uit Gevers g. Kolff & co. Kali Cesar no. 24. Telefson Nummer 116 in 504. Verste Blad. Dit Nummer be Staat Uit twee Bladen. Mails in Juni. Sunna. Aan Komst. Engels he 12, 86. 4, 18,Franecke 6, 18. 18, 27,Nederland sche. 2, 9, 16, 23. 80. 6, 14, of 28. Maa stand in Juni. L. K. 6. N. M. 14. B. K. 6. V. M. 92. L k. 29. the Batavia. Van i2 Juni 1891. Maximum temper Tuur 85.3 of minimum75.1 of Gemi Delde 80.0 of 0.7 the Hoog Hoe Edelheid Evallen Regen 0 ill. Vendue in. Owens Dag 8 Joni. Exec tie by Abdul Ganie Tiang Bandera door Maslany. Toko Van lenten 4 Cox. Executive by a. H. Ven Schoor of tji Kinle door n. To year Edom. Dond Erdag 4 Joni. passer Senen door Law Tjeng Slang. B avoids Boekee in de Harmonie door f. H. Kroon. Fri Dag 5 Jon pand Goederer passer Bare door Tan Tan gown. Toko John piece & co. Zat Erdag 0 Joni. Hout ear Sterlein door Van visa ten k Cox. In Het vend local. Nederland sch indie. Batavia 2 Juni 1891. . Lies Eliot Oit Moeava Doe a Dat a a Taniok b of Dalga air Shat. Dit woo cow Dater storing a of Dalya Baar to Mekow. Uit a Urrache Dat Dalyn Baar Tek Eraa Weder a Orde k hit Vora a Van Das to so Rabaja a Rabij a Eai pc Che Guecia Soldaat a. Blommers Werd or Juga Proksa Van b j a hons Arkeat of Krakat it. Dom Dea to we Lam i a Varo order d de Yakop Crohe fes her j. Den to Ojea Ter Sake Van m Brnik Vaa Vert Owen Tot de Itiat Van sea Jaar Geva Ngen. Aak hot lid a Den Baad Van Jadle or. Bergsma 5a or Mcaa Airth ". B Baba Saidack Verlo Verleene voor in tied Van 8 Nara Den door the Bie anti the Saida Flea a merest a . Or a if cts Kane stiga in Ora Pat to Iellar Tel Norem Vaa Kolec melded Dat a whiter Vai dra Isi Itei Prius in de Jon Gere lot maj Raar Batavia Komi of Kat Geld the on Vaagen. Het Klint Eto a fees a a Jongas dark out Imaad Een ton goods Halen waa Rvan Bijj Novit had Gedro omd Endia voor hem als Het Ware Uit de Lacht is Evallen. By Allen die its the Verkooyen debt Faitie Vole Feu debt gig Geen each Deslene in Besta ande of Toeko Stige Onder Neminger debt by Geen Engels he Gonde Aremon Tours the Koop Loten in Oostenryk sche of Andere Loter Ijen Mcovie Par Dan Diamante obligates of Buiten Kewoon Scherpe Scheer Nesren is or Niemand die Een Zimman Diter Kan Gebru Iken of Een Schoon Zoon Wie Verk opt or Finnen Wynen Echt Havannah a Voo Ruit Dan menschen Naar Tandjung prior als de Bael Komi met Den Royalen Loter Speler Aan Cord Den mat die Een papiere Godje in Zyn port Feuille heft Dat Tien Galden Waard was in met Een Hocut pout Page in Een Dragai Aan sea Blikken Trommel Werd reconvert Herd in Een Aluta Van Honderd mi11e. A India a lift men Kalmen Dat is voor Den Heer de Vries Ween link e3n Geluk. Zal men Het hem Hier met off Ertes Niet Al the Lastig Maken. Maar or Zyn Wel Plaa Tsen in de Werfeld car Het Zou Ween voor Een prys Winner Wiens Komst dus per Telegram Werd design Aleberd. \ Faux lib pcs. A Het Tegen Het Eide Van Den tied Loop Dat Dit Paar Denpel Hier Verto Eft so hint Tan lieder Haast the Hebbener nog teens vate profiteer on Althans Giste Ravonda was de tent Over vol. Al e Plaa Tsen Waren by Jet Jelfs molten Renigen Alch met Een Staa plaats ver Gao Osgen in Vonden Tal Van Linden in t get Casl Gean plaats be Machtiger. A voor Stell re die Zeer goed Van Stapel Liep Lesende in Alle optic then de Meite. De vier nits Dekende acro Baten Aan Dezen troop ver Bonden Veruasa Den Het Publik door inn prac Tigs Strongen Over pair Den door Hosp is Etc. In of gotten Geer Veel Lof in. De Persten Menige Jonge Dame Een angst Gil Letje of by a Gevaart like Evolyn tin Welke by Aan de Hoog in de Lucht Zwer ende Werk Teigen ver Richtte. De Zeer Gean Heerde Jacht of Het heu Werd met Verl be angst Ling be Volga in Toen nasal up b Srorn Hetge a Side d drop dec 1 Baar Gelbond Kwam or Goen r Nde Aan de Tomeju Schingen. De pc Phi e clowns Zorg Dei or Cor de Lachs Pieren Voort Durand in Bewering the Holden door de Daze to Sta d e Zymek ten. De Schoone Lilian. Ivoah de drive units Chen Alge Meen Geno emd Worde Zagen win Tot on Grot Geno Egen wed Erom Aan de Contel ing Dcarl Nemer nog p Echt 8 Voorst Ellingen Cullen Volgen in Kunei win Een lieder ten Zeer Ste Rai Bevel n Deze Teleg Eneid Niet Onge Bruit the Laten Voorbij gaan. To Singapore he it Het a. Malawi Een tin Kan met 82 Kurg la zen Kielies in die Chines to in Den Grond a Looper. Tea in est Chi is Vei took Najj Hei Oag eral. In Henna j. F. Mulder red Geert in Geest Uit to Amsterdam Een Bescheinen we Kublai de Onde Roeker. Olaf or Kalyk polities Het Zou won Chelyk Zyn Dat de Geest die Uit Dit week lad up reeks Doo Drong Tot on Volk in Nederland. Missoff z in or or Fonde an Merk Gen the Maken of Den Vorm de Noud Esh Junt oct vol Markt Bonpart Indig toe de Heer Mulder co dealt wat men non Kunnen Nomen of de Stu Ken in Van a eng parti p of men in Nederland Dar rip voor is India Kan Het Verd Roten Masr de Nestr Leider in Atria met inn Klena or Ingetje Zyn Henach nog Onmon dig in Dit optic it. Car Den Austral Sohrn Suiker planter g. B. For eat Rit Queensland is Bergund be duende a in Jaar door Java 3 seizes. Dis Keer Wil Zich door Eigen Aan Schouwink of de Hootte Trengen Ven de Jee waa Rop Bier de Riet Enfin word ged Reven. Is Habacht. Voor Een Rij Tal Rijk a Bliek Werd Gister avoid door de weekends Lien Van de vereeniging Een Dracht ten Tweeden male of Gerverd Het Teone Lestuk t was Maar Een i hoi in Allee Een groots Maht a be Wees Deze i Toering die zoo goed ale Iet Meer to Wen Ohea overlies went a in Den Heer b. Als Herman Plee Goon Van Maarten in in Den Heer w. Ali thennes Grundei Lenaar in direct eur Van Een partic Ulier a Elk Zahuis was Geen Over driving of Sty Fhaid m or teen was Over Gens lieder Rolfast de Beer z. Als goods was als Het Ware voor Ajjon Rol be knit. De Jeu adige goods de Heer e. In Herman Plee Goon Van Maarten Voo meld Werden even als a Jaf a Roub a b. Die beter Spelde Dan Davorie Keer Deze Tonga Dame is Tro Nwene Een Nieuwe Linge in de Yangco Pletten Zeer . Levrouw k. Was a s Moeder in Het Ai Evenhuis of Hara plaats in is trouw a die Bly Baar Meer of de Planken Gewe Eit is was Weer Overbe Terlik in spel in Artie. August grass Van Lindenstein de Keer b. Beef Het Type Van Een Amanz Elyk Gron Dezitter Terwil Bram a Oppasser in Het i Evenhuis die Een Groomer Rol Vervatt als Bedi ende Den Ferdinand big Den Graaf ook Neer vol Daan heft in Sterk Werd. Alg Emem in Het Cordeel Dater goed be Speed is in Een word Van Erk Enning Aan de Heeren Kin Bergen in Tel Lings Den president Der Vereean gang voor Hun Morgen voor Een Goede inst deeming Van Dit movie Toone Elstak. Jobill. Den 26sn Mei verde de s the Padang de Heer v. Tubergen Zion Zil Veran Bru loft. De amb Naren Aldamar Boden Den a Bilar Sra Zyn Echt Genotta Een souvenir Aai by Laande Uit Een Prach Tig pier a m lieu door Tjische Komst Van de Lima m. B. Adleen by. Uit Weenen on Boden. Onto Reid door Dat beige Van Ahting in Belan Stelling speak de Keer Tubergen Dau voor t n word Van Dank Enna Eta he Ildron verge Zeld Ven Een Driewer Hoera Ging men not Een. Id in zip die de Dwa a Gewo Onte Hebben of of Bank papier he dram the of the Sti Pelea Hetteen Kewoon Yak � ? Moet Deien Wisten Hes soms Dairee de up t ged Reven word Louden be Het m s Sci Ejon Htee. Zoo met Laatt of ten Bank Billet Van f 86 Dea Naa Stempel Van e a hotel Houder Aan waa Ronder Geschrey Ven Wes Dat t Daar at Zetter of Een Ander Stond de a Tams Mel Van Ren Firma stud Staat of t punt Van spin Rhea. A Dia Haw word als of Volger Van Den Heer a Savornin Lobman Ali Gouverneur Van Suriname Hetka Merlin de Heer or. To. Borret. In outed to who. In de Strait times d. D. 97 Mei Kemen Eer be Byzon Derneden voor of Trent Den Ops Hud the Wuhu Een Tadje am de a augite a Iago ii de Pio Vireie no i Hori Yelegen to Pickei a hcs Drexl a Sekiu a de Ard of fag. Het Reuter Telegram d. D. 15 Mei Markt melding Van Dit of proper Dat Den Isan v i de Sorige David Rit brat Eenige Dagen the Voren Lepener Leeds ged Achten Dat Ket Mariie Huis Ven a Jesu men Vetu eld Zon Worden. Angelu Keig slog a a Geen Geloof eau Deze gnat then. Of Den Middag m Feuille ton. Clara Wildena. roman door Nyji sri. Ii deel129 ver Volg Vii. Z66 a pkg by la age Koo. Het b Tock Londi of Kio a in Wackt Over a Dalend Goldea to Verk Wisten. By Kadden Dat do a Immia kit Kuaea Baw area Tot Dat Fiakas later Geniti Lorrieta a. Co Lata Kreft men Tooi Len Keela Laren tem ill an. M Annik Moet Zug gig Ai Meert Levrouw Wal Omta Komen Lickte a resident. Levrouw Rekarda verge Bli Kend Kat Kofod. In Rekar disk Aas t we Altos Maken Vroeg tip mat tact opera Ander Tikema Oveia i Agenda. A Vigo sea Paa an Cotta a Tia. Eiken Dag Tot Aan of Vertock by

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for June 2, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.