Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Nieuwsblad Newspaper Archives Jul 23 1938, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Nieuwsblad (Newspaper) - July 23, 1938, Jakarta, Jakarta Raya% o. 192 zat Erdag 23 Juli 1938 53 e Jaa gang it Iez of a fit Tai us it $ a amp amp fit a it it re a a 4 Tai a it v a i to 1 a a 0 o per kw., in. P. P. A a 10.50 it a itch a a 14.�? Adver Tentie Tariff 1�?25 wooden / 3 75, be 5 wooden Meer a a 0 75 Belt Arief f 0.50 per Regel Bill Visch Heow stud 3. H. Ritman Avo Edblad direct eur a g. Molenaar Uig Eester . Drukker in l it. Mij. Bureaus 23 Batavia cer. To u a Telefson. Welt. 2888, 2887, 28s8 in 28891 de elect Rische on och Lendblad is Een i Thoerig sum of genome Van de Voors Tellen Het be Stuur Der Batavia Che Beer Effendi de Kupi Dezer Maat Schappie Kien Weet Dat Darvan Reeds Lang Ake was Komdat de b. V. M. Niet in it is flossing in Rente the Bethlen de 5 in i pm t a obligates Waar Het groot Ste Deel Van do obligate Keld Der Voo Malige n. I. T. M. In b. E. T. M. B1 do Fusie in de b v. M. Org arc. Veers Enki a a Maien or Raten de Gnu of a re it Dez r is Lukken waa Rop nag Cou Van pm m. A a even Tan Uit Staat a Del gun in in Nilsi l Van a Niel Jeta in o re using Bali big Komi. de a menu Bata v Egense door Laar very Aenie Tareen voor deaf Eer big de Sueb Cler b. V. M. A Angelane Ivree Raul a us leaning work in same Werking bet Gouvern ement door de Memeen Garand cd Werd Aan prise a i n a Dering of de Tram Hes it Van rond Kwart million a. Bit it Schulden Zwaard Belaste Dak Abie Ier o o Gen Blik of Het Hood Van a v. M. Deere Ruten in Daar Var a snog de f Batavia Niet us a Worden Geist duende Nair Een lossing the Worden a Ezoch. Het Voorn Aamster Gezich Spunt Uil de a a a stench Van de daa toe Uit Den Raad commiss Arissen Bentem do commis b 6 is Onset Winfeld cat. Jelfs in Dien de Tangsten Zich hand Haven of Het to Dago Bevre Dirende Nivea Van of Teks a a 33.000 pc Mirnd. Or m Geld z a 1 z n v o o or v a n g i n g r i Geb Ruik e e 1. A i z in n a n Het t h to it n s j n d c mat e k bit Bette Kent dus Dat de b. V. M. Hen Afzul Zbaren tied Den once rems a of Zal molten Steven Indian men Ujj Star the Rechter tied Geen Vernon rings aur Kan even in. Den Vorm Van Nieuwe Kapi Taal Tenzin de on Tangsten in de i Ste to Komst a a a Louden Stitgen a a it Tot i Eftig Mille per maund a Dat a directive Zich b in n a Trug Kan Ahen in Den Goeden Ouden tied Toen Geen aut Bussen in taxis Het ver or voor Haar a . A be Verdere Leven Suur Van Het Mateis is of Tien Jaar Peschat de com is in heft Zicher dus toe be Kaald de ears Volgende Tien Paar Hetge Van Een of 11 be Dongen liquidate Uit Anderen a a deaf the Wenden. Opl Ossing i Jet on Alles zins get 6jh Tien Jaar Kan Heel wat ver Anderen Het is Cle Traag of Aan Het Eide Van j tip Dak Het Cordeel Over de Van de Tram nog Hetzel de Zal thans. The Het Beve stipend Reval a Hetge a neb Stuur molten be Lissen of Het Jujj Enover de Gemmee Tschap Veran Twood 1 a pin eur Een Leening the Gara Deeren. Hse under die amp Branue May Het Wel Uit Juten Worden Gedacht Dat de b. V. M. In t Succes of de Zonn Aan Kloppen. Tien Jaar Staat de . Or i mid Veel guns Tiger voor. Worden de big Den Memeen Deraad Inge duende so a Suellen Aang Nomen Dan Cullen de Leredu Heerde Schulden Aan de Houder nude obligates in de Geme Ente Quot Dwen Enzi in. A Eze credit Euren Hebben Dan Onge veer j h Kwart Van Hun ordering met Een the Van 31/2 pro cent binned Gesregen a voor de rest Zion zip in Het befit Van a Looze die Alleen v arde Hebben Vandeel in de of ii Engst Van Het Bedrije big event Peele Datie. B ook de Dharna a Arlicks Rij Komender Dragen Zion Echter Niet Voldo ende voor Aan schaffing Van Nieuwe Materiel Uit Het Boven Strande Reeds Blip it. A Naarding Der Voors Tellen Zal voor a in Geme Ente Dit Voordee Hebben a be q Lve Dan Dat Het gement Belang Gelef word door Het veiling Suellen Van Don Tram Bedrije a Dat Van Het a Arlicks the k Geme Ente in Gouvern ement Samen Een 6 11 be drag Aan flossing in Rente it a he drag Van a a 22.000.�? Zal Kunnen Indian Zich Geen of Virrl no Van Ablitar de Java Anschu trouw die Een week gel Eden in Het i Evenhuis Van Ablitar Het Leven Schonk Aan Een Vierling Markt Hel met Haar Roost Zeer goed. Aneta sent Nader Dat zip groote Belan Stelling Genie. Van Heine Enver Zion or Bezo ekers Naar Het i Evenhuis be str non in Velen Brach ten Stop Felike Birken inn med eleven met Zich. De to Loop vol Echter zoo Druk Dat de direct eur Hel i Evenhuis Verder be-.,/ a Moest . By rib Sari Quot Nadat cles o e m b a Gisterek in Den Roegen Morgen de a it o s a r in a Welk schip Gens machine Schanc of 200 Mill Benorden p. We a Niet Verder Kon a had Bereit Konte 12 our Smid Dags de Slenn Naar Sabang Aan Vangen. De Schade Aan de a it o s a r in Zal Niet re Sabang Kunnen Wor Den Herstell door warm loosen Zion Vitale Deelen Van de machine Uit Geloso i Enen Het hers Tellen Van e. E. A. Zal Het Lichten Van Den in Krukas Nodzak Slijk Maken Welk Kunwei the Sabang onto Gelink Kan Ges Hieden. Aarom Zal de a it o s a r in Naar prior Worden be sleep of Daar in Het droog Dok the Worden of genome. Minister Patin Naar Oslo Naar Aneta Uit Den Haag sent is de minister Van Buiten Lansche Zaken Jar. Or. J. A. N. Patin Gisterek Naar Oslo Vert Okken Ter by woning Van de Reeds conf Rentie met Zion Van de Oslo Staten. Vlieg ramp in Rome nil vol Gens Een Tran Ocean Telegram Uit Boek arest Werden Gisterek veer Tien Personen Dedood Toen Een lie Gutig Van i de poo Ische Lucht Vaart Maat Schappie die Den Dienst Lusschen Warschau in Boek arest Onder Houdt Vlak voor Een Berg in de Bock Owina Neer Shortte. Bests order Van Het toes Tel was Een japans he be Ger Kaptein die of slag Wert Dedood Evenas Alle Andere inti Trenden Onder Wie Zich ook de commandant Van Het a a leg veld the cer Kautzi beyond. I omit vi3 a Ltd it res t a t i e Cloncurry a Batavia in Een Ruk Reeds Hebben win Gem eld Dat de oud Ste Pilot Van de k..l.m., de Heer s c h o t t. In a in Ruk Van Cloncurry Naar Batavia is be Logen. Het Goat Hierom Een Lucht Van 4.200 pm. In win Kunnen Hie Rover Het Volgende Mede Deelen. Van Brisbane of had so hot t met Slechta Weer the Kampen in met Een Zeer Waren Tege wind. Hij be Sloot Aarom in Long reach Dat Anders of de Trug Lucht Niet word Aan gedman bite taken in had Toen de Kreuze Lusschen Een nacht Elike Landing the Darwin of Een ver Vroegh Vertrez Uit Cloncurry waa Ruit Hij Het Lataste Koos. Toen Schott Al Rij Vroeg in Den Morgen Uit Cloncurry Komender in port Darwin landed Vroeg de commandant Van Het station die a zoo men Weet Heel wat Wewend is. Wat Hij Nuver do verboten radio Ede Vertod to dig Berend Gemma it of Den 7en Mei Al. The Solo Geh Ouden Kun Stavord Ter Herd enking Van Het 25-Jarlg Bestman Van de vereeniging. Van Het Indonesia sch personnel big de irrigate Waterstrat in Waters happen Zou de Heer Soe Roso voor Zitter Der vereeniging Een Rede Houden Welke door de solos he radio vereeniging Zou Worden rebroadcast. Darin Zou . Gere levered Worden de desc Heidenis Van de a vereeniging de Welke Geleide Hebben Tot Haar Oprich Ting in de Tuchten Van Haar 25-Jarigen Abeid Leer Verk ringing Van de Verein cute Goe Deuring Van Het Hood Van Den Post Tele Graaf in Teleforo Dienst Werd de lede in extensor Reeds Onge veer 8 Dagen Devoren in Triplo Aan Geno emd Diens Thooft Gez Onden. De . Ont ving Echter Zeer last no. Erst Eenige Uren a a or Tien Aavang Van Den Kun Stavord Vanwegen Den Mede feeling Dat a ver Langde ver gunning voor Het Houden Van de re devouring Niet Kon Worden a Ferleene. Deze Wiegering was Niet met Redeen of bleed. Naar Aan Leiding Hervan heft de Heer in Zion Kwal Teit Volk staads ild Een Schrift Elike Traag Tot de Renee ring Gericht waa Rop Hij thans Het Volgende ant word ont ving de test Der of 7 Mei j 1 the Houden toes Raak Werd Erst 2 Mei Al. Door Het Hoof Bureau Van Den Post Tele Graaf in Teleforo Dienst on Vangen. De Besl Issing Dat de Uit ending Niet Kon Worden toe Gestan Werd Den Dag a a or de Uit ending a de halve to dig a Tele Grabisch Deen s Uit Vaart on Blad Van Heden a net was 5cwc11u is Al Hij Huw ��/vrvi7prppn1<7in3 Der Van plan was in Nadat Schott de c-�11 Blokken a a Menno Van m Veteran Brouwer Het Vernam Uit Nederland Dat Menno Vanmeeteren Brouwer de Dekende Teeke Naar die Vele Jaren gel Eden Langen tied the Batavia heft Gewood bin Nenort Zich Weder Naar Java Begeest Teniende Zich in Batavia clan Wel m band eng the vestiges. Voorde e Inz Inkinen in de Inko Msten men Noo Lottig Schot Naar Aneta Uit Medan sent Werd de 18-Jarlge Jacob Bruinier Van de Onde Roeming ask Boerne big ran Tau Prapat of slag Dedood Toen Een 14-Ja-Rige Jongen spel enderwies Een Jacht Deweer waa Rvan Hij yacht Dat Het Ong Laden was of hem of Vurde. Situate had of genome Verk Lazarde Hij Dat Hij Toch Maar even Naar Batavia Wilde Doo Vliegen of precise vol Gens Het schema of de the err Veeren. Zoo Geber de ook men Kwam of Den Gewone tied the Batavia Aan. Medea Edeell. Dit is Zeker Niet Zonder be Tsekenis. De Geme Ente bet Aalt thans Aan flossing a Arlicks a a 5q.ooo.�?, Terwil de Rente Van 4v2% Van Het Restant Der hoods of thans rond 1,6 . A Arlicks ver Mindert. Daar Het Gouvern ement Zich ver Bonden heft voor Een maximum Van Een halve ton be Aalde de Geme Ente Todus ver Het Lee Wendeel. Darin Komi no Vera Dering want of Het Oygenblik is Ferente nog rond 72 000 a zoo Dat d.6 a amp Slijk Sci in v6r�? Pic being voor Engeleen the in total thans / 122.000.�? is waa Rvan big Trug Bealing Van a a 22.000.�?, door Gouvern ement in Geme Ente Elk precise Een halve ton diet the Worden verged. Het be drag Van / 220.000.�?, Dat in de ears Volgende Tien Jaar vol Gens Het schema door de . Zal Kunnen Worden Vleit dus voor Het ave groote Deel in de Geme Ntekas. Hier Mede Zion de Belang Rikste Punten Uit de Voors Tellen Van Het he Stuur Der . Blicht. De Memeen Deraad Zal nets Anders Kunnen doen Dan be a Naarden Dit is de Eenige Methode of aft Het Tram Avo Tuur nog the Redden water the Redden Valt. Naar mensa Heliske Bere Kening Zal de Tram a de Ingri Spende Asch riving of Haar Schulden nog Tien Jaar of Den bes Aanden Voet door Kunnen Werken. Van Uit Breiding Van Het Besta ande net met Een Trail in of autobus Dienst Naar Minteng Polo a waa Rvan on langs in Een Der Bladen Werd be spoken a Zal in Lusschen Geen Sprake Kunnen Zion. Daa voor is Geen Geld in de perspective in Zion Waal Ink Nietz a gun Stig Dat men Zich thans opine us in Een Avo Tuur Zal Mogen be even. Het is Al Heel Mooi de in de Voors Tellen Neer Geleide Versac Tingen Worden Een Zeer be Matild optimism i Jet on de Weenig Juister Houding Teg Enover de to Komst Der . K. Or was spechts a in passager 1 Boord. Mej. Steel die Van Sydney Bali Ploog in die dus Van Deze Teleg i Heid profiteer de. Dat zip Verbaas was last Zich de Ken. Doch of Den commandant Van port Darwin in Deze stemming the Trengen is nog Wel wat Meer no dig. Het Feit Dat Het Scottt Geluk is up reeks i Genlick Reeds voor Zic Zelf Doch Een Blik of de Kart Kan Aan Toonen Dat win Hier Indergaad met Weer Een Van de in Euiste successes Van Onze indic he Luch Vaart Maat Schappie the doen Kunnen nog Mede Deelen Dat de Leider Van de Sydney to Ming Herald of 8 Augustus . In Nederland sch Inais Zal Arr Veeren of Enkeles Dagen in de hoods Tad the ver Bliven Teniende de Gro Riende Belan Stelling in de Nieuwe Luch Klijn Recht the doen door Uit Voerge Publ caties in Zion Blad suiting Van pro efstation m Aan suiting of de Gerichten Welke in de pers de Ronde Hebben gedman Over 4 de of Effing Van <5e Ondera feeling a Juhe Ibon Van Het pro efstation voor de a Vernam Onze Soe Rabai Asche corr., Dat Deze of Effing met in gang Van 1 Juli j.1. Is Leschied in Dat de direct eur de Heer or. C. Van Dille Wijn Almede de Schei Kundiger in. J. J. Hoogland Zion on Slagen. Dit pro efstation tilde Zion Leden Onder de in Cheriton de Nederland sche Handel Mij. Was Hervan de . Het Stond gooral in de Lataste Jaren spechts in los verb and met Het the paso Roean Dat the Cheriton Een Eigen group Dienst be vestige heft waa Rvan thans de Heer Altman groups adviser is. Deze group Dienst a lift Bestman. Jur Dische via Genius Gens Ziekle Van on zen med Werker verse hint or in on Blad Van Heden Geen Jur Dische via Genius. De of Effing Van de Ondera feeling Cheriton Bette Kent Niet Dat de Facto Rij de Gedacht Aan Een inst Tuut Saarin zip in Loed Kan unto Eferen heft Laten Varen. Naar ver Suidt Zal de Facto Rij the regal Een Eigen la moratorium Oprich ten Aan Het Hood waa Rvan Een Gera Dueard Komi the Stan. De Wercza Ameden Van Dit la moratorium Louden Zich Niet Tot Suiker be Perken Doch ook Tot Andere cultures uits trekker. Hede Morgen is Hier Ter stede gear Riveera or. Earl a Dick oven de Nieuwe Kamerik Lansche Consul Gene Raal in Zion Echt Genotte. De families Dick oven Nam Ormid Dellick Haas i trek in Het Consula Atsye Bouw. De Heer Dick oven was Viuf Jaar the Tokio Dharna . Hood Van de a feeling Philippi Nen Van Het department Van Buiten Lansche Zaken the Washington in Trad Servo Lens in Consul Airen Dienst. Hij Bekle Edde Posen the Tokio Kobe Enyo Kohama in up reeks in Schrift vol fiend Japan sch italien a Rasse campagne Reuter melt Uit Rome 21 Juli Dat met de verde Irving Van Den Romein Schen correspondent Van Het goods Che Wien acht Dagen tied was Gege Ven Het land the Verbaten de Verste Concrete Stap is gedman in de Rasse campagne Van italic. waa nemers be Schouwe Dit Een Aan Wilzing Dat de italian Niche polities Meer in Meer Onder in Loed Van dui Tschand Geraadt. De in ant word of de Schrift Elike Voragen Van Het Kamer lid j. E. Stokvis Over de Wenschel Jaheid of Het tip stip Van de Behan deling Der i Dische beg rooting in Den Volks Raad Naar Een later tip stip the ver Schuivens heft minister welter thans a Naar Aneta sent a Gean Twood Dat Hie voor Over leg met de i Dische re Geering no dig is. A a floor Darvan Zal de minister of de Aangeles Eneid Teru Komen. In Den Morgen Van Heden had the band eng de beg Vafenis plaats Van Heiko Johannes Deen in Leven brigadier leering Vlieger Der Luch Vaart a Freelin a Van Het Konin Slijk Neder land sch Endisch Leger die. In de unto evening Van Zion Plicht Zion Jonge Leven Liet. Overweg Disend was de Belan Stelling big d e e in s Uit Vaart. Een Ware Schat Van Bloemen Dekter de Baar in de kist Saarin de Stop Felike Resten Van Den zoo Jammer link of Het Leven Gek Omen 20-Jarigen Vlieger. De Uit Vaart ving Aan Van a of Het Hood Kartier Der l. A., Het Vlieg Kamp Nadir Waar seder Giste Ravonda Het Stop Felik overshot in Een Der hangars was of Gebnard. Brigadier Deen Werd met Militare eerie Witzen Naar Zion Lataste rus plaats Bege Leid. General Majoor Berenschot chef Van Den Genera Len staf Den lege commandant die Uit Stendig is oorts Waren or de Kolonel Van o y e a commandant a Der l. A., in de Hoo Den inspect eurs Der vers Chillenden Wapenas Van Het k. N. I. L., Een Van Den Loo Voogd de Plaa Tselik Milit air commandant he Veleander off Iceren Van Het Garn Zoen j off Iceren Bonderoff Iceren in Linderen Der l. A., resident Tydeman de Burgemeister in. V. Braam Van Het Bureau Luch Vaart Van Het department uan v. In w., men groot cantal parti-1 Culi Eren Onder Wie Der Onder Neminger Talon in Ard Joena. Vier Kame Raden a Ollega a Van brigadier Deen Funge Erden slipped rangers. Het be Warend Geleide Stond Ender Bevel Van Luetenant a a Eibel. Big Den in gang Der Degraa plaats Gay Het Vuu Peleton Het Verste salyut Salvo in Nadat de kist in de Grove was Neer Gelatin in de Tweede in Lataste Zuur Groet Debracht was Spelde de Militare Muzicek a a troupe Kame Radenz. Toen Trad Kolonel Van Oyen Naar Voren. Een Dieb Wogen Menite die Zich random Het Graf had Gesch aard horde Het Zangri spend Van Den commandant Der l. A. Aan Een Kijner Evallen Vlieger Aan. Kolonel Van Oyen Dante Deen names Het Konin Slijk Nederland sch i Dische Leger in Het Biz Onder names de l. A., voor Hetteen Hij gedman Gehad. Deen heft Het Hooste Gege Ven wat Hij even Kon Zion Leven Terwil Hij Zion Best deed Een goed Vlieger the Worden. Hij Beho Orde Reeds Tot de Besten Van Zion Klasse. De commandant Herin nerve Era an Dat nog Maar Zes Weken gel Eden Een Andere Vlieger Van de l. A. Zion Lataste Reis Makate. De l. A. Kan Mannen Deen Niet Missen. Deen heft Helaas Niet Mogen Bliven. Iii Ruste in verde. Is. Van Duyanen was1 de Volgende Preker. Apr. Dante names de families in Holland voor de de Eleming met Het smarter Ink Verlies. Een word Van Dank Richtte Hij ook Tot de administrate Urs Van de Onder Neminger Ard Joena in Talon in oorts Allen die merge Holden Hadden Aan Het Zoe Ken Agar Den Vermis ten Vlieger. De drove Plechta Gheida was most reeks Negen our be indigo. Zeven Bladen incl Sief Het och Lendblad in de Kinde courant Binne land Over de Uit Breiding Van de Zee Macht. De Verona Elute brigadier Vlieger Deen Werd the band eng Onder Overweg Dirende Belan Stelling in met Militare Hon a nears be Graven / de Oor Zaak Van Het f Ingeval is the Laag Vliegen. Buiten land 1 Het Britsche Konin Spaar Naar Engeland Trug Geleerd a Vele Pescor Umeji Taren of Fra sch Britsche same Werking a chinese chs Menten Venhuizen Eide Juli Naar chunking a Vlieg ramp in Rome nil Kost 14 menschen evens. Handel Burzen Bieden one randers cd rect a Holland Lang Kat Tabak Mij. N. V. Saldic verutes f 914.364.�?. Bib Laden Het verde Blad Het a conflict Quot Uit Hon Kong Benzien door j. Fabius a Neuws Uit Nederland in Het Buiten land a Kunst in lettered a voor Den Zondag a Kerk Dienstel a personal a. Het verde Blad figure in Enten ii Kupper in de antitheses door c. K. Elout a Eigen Wize Liedes a Zater Dasche Acou Stiek a Bridgee it i Schaar Ubrick a letter Raadsen. Het Vij de Blad handels in sport Neuws a a Cheeps Gerichten. Philips a lift Uit Breiden in de Alge Meene Verga Dering Van Het Philips concern the Eindhoven heft or. A. F. Philips Gisterek ver Kalard Dat big Een dividend Uit keeping met de Auandee Louders in plaats Van met de Beur skiers revening Geh Ouden Moet Worden. Oorts Verk Lazarde Hij Naar Aneta sent Dat met de expansive Van Het Bedrije word Voort Geagan Daar Beezen is Dat zulus Voordee Ople Yert. De invest tee Ringen Worden a Adelija Tot Een Gulden of Gesch Reven. De Oor Zaak Van Het Vlieg Ngeluk a Rabij brigadier h. J. Deen is org Komen Moet Worden Toeg Schreven Aan the Laag Vliegen. Het Groo Send eels ver Brande toes Tel is Gevo Den of Den Rand Van Een Ravin wars Chin a Ink is Het lie Gutig plots Ling Naar Beneden a Ezat of Zion Kop Neerga Komen in Naar links org Slagen. De Vleugels Zion Geroken Nederland in Spanje Naar Erk Enning Van Burgos Naar de residents abode Vernam Over regt de Nederland sche re Geering Een a de Factor Erk Enning Van do Spaan sche re Geering the Burgos. Aneta Vernam Nader Dater Reeds Eenige Aanden econ Misch Contact Lusschen de Rege Eringen Van Burgos in Den Haag be Staat in Wel door Middel Van Een . Dit was Reeds Lang Berend. A red. . Dit Houdt Reeds eel germane Een Erk Enning in. Naar Verste King Van Het Contact in Het Belang Van Den Neder lands Chen Handel word i Beraard Gest Reed. Ont Kend word Evenwel Dat de Nederland sche re Geering Zou Ove Wegen bin Nenort Stappen the doen Tot diploma Tieke Erk Enning Van Burgos. De in ant word of de Al. Dinstag Vermelda Schrift Elike Voragen Van Het lid Der Verste Kamer pref. Van Embden Over Nederlandts Houding Teg Enover de of Zitting the Nemen in a Commissio Van Onde Zoek Naar de of open Sweden in Spanje heft minister Patin thans Het Volgende medea Edeell men heft Geen Doch i stemming Van Beide Partinen Verlanga. Elke posing of Een Eide the Maken Aan Aan Vallen Uit de Lucht of Een Burger be Volking Zal door e referring zoo Veel to Gelink Worden Onder Sveund. Kogelis in plaats Van Goud Naar de n. R. C. Vernam is de a Kari Mata nog Voort Durand be Zig met Het of Baggesen Van Kogelis Uit Het weak Van de a a Louie. De Molen list thans Boven Het weak. De Billiton Mij Aneta melt Dat i r. C. Men Schaar de thans met Buiten Mandsch Verlo i Jade Van do Billiton Mij., Niet Meer in India Zalte Rug Keeren. Als Zion of Volger is Beno emd i r. S. H. Van k u y a die hem thans Reeds vervant. _ de Post Tuchten Uit Reis de a Nan does Zal Heden the Medan Arr Veeren. De a Toren Valky is gis Terren the Basra Aang Komen. Thuis Reis de a a Valky is Gisterek Eveleens the Basra Aang Komen. De a a ibis is Gisterek the Rangoon gear Riveera. De a Greige re is Hede Middag Van tji Lilian Vert Okken met 247 pkg Post,-1 pkg packet Post in 25 pkg Bracht Aan Boord or Zion Elf passages be Boet voor Vert Schil Lende

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for July 23, 1938

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.