Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jun 2 1891, Page 4

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - June 2, 1891, Jakarta, Jakarta RayaNieuwe officers in Heern Klec Ding Magazin. A Elim voor Zien Van Gewone in Gek Leede Heeren Dames in Kinde Schoenen tin Weener Nederland sch in Endisch Fabrikant. Luxe Arti Kelen odeurseni., Laken Tricot Linnen Drill pique Aai Juko c. L. Lannot Sonia Meir. By c. Peelers. Muzie Handel Moor Dogu steeds Vertri Jabaar Piooli cello in guitar snare in Verdere . A mantra Home Khz mum Kaps Piaros in Vleugels la Kwal Teit instrumented. Agenten Over net a Iii Bekker left Bre my Batavia. A a . I. X5l 3es d o is Hood depot Houder Batavi Groene veld Panar Bare Tegen oter Den Schouwburg Vertri Jabaar ambry Siga Retten per oooo h / 50.�? Contant. 1000 0 o 5.60. 100 e e 0.60 Quot Panje a a 0 16 _ 6717 9 9 9 Europe Esche effected 1890 Vertri Jabaar b j h. P. J. Van Den Berg. Rein. Lange palembang a palembang sche rotting Auen. Palem Hanzsche me Belen. 166 Fabriek Ito or Yelegen the Tana areal. Baiten Morsf. Nabija Het station Buiten Zorg Der . Fabriek Tan storm in Andere Werk Teigen Ojzer in metaalgieter1j, Hout Zageris Teleg Eneid Tot Aan maak in reparative t. Ran v Allerlei machine Rio no a a just Almede Tot Levering Van Alle Hui Seliske . Solid an Goedkoop Werk Gegar Andeer. Ojzer m Koper Giet Werk. Agents Hap ran a Bero Emde in in Dan Oosthoek rustic Dekende Mach Nerien voor Bewering Van Koffie Tan a Lidgerwood manufacturing company. _ a a. Pederen Quot Raj firemen Assen Kusse Blok a Khz Meta Len Rie Schijven Tan vers Chillenden afm Etingen Moeren Bouten Bon Dizzer. Plaa Tizer in Andera machine Deelen Tegan Nita St Billie it pro Jon. A. Aan a Fabriek to Bezic Tigen. Lidger Woods Liberia Coffee Puller Prev rtt 1�?��?~e,�?��?~?&Quot Rapellin. The Buiten Zorg j. Murbie. Chef Tan 1898 de Fabriek. Vleeschhouwe Rij Senio. I it Aselt Lis Vertri Jabaar Prach Tig Runov Leschi Woen snags in bondage Kalfs Leesch. Wota snags Anza to Raga of 8 it. Met Vola Puk lever in a. 1118 de administrate or. Buiten Zorg. Toko g. J. Dekruijff. 1 Naast it Socin Teit Ren Alles Toor Zien. Concur Merande pro Lien. A left Esperanza Zug Koffie a a 115.�? per Pool Franco Reede Batavia. # 187 60 a v e semarang. 0 0 0 00 so Erabia in Kistler parking met Houts Kool word Geleerd door. Van Houten Steffan pc co., 1198 Padang. Met Van de Reti Denu. Vail list. Groot circus Heden avoid Heden avoid proot i of Wekkend Herten Jacht Terkel Ink Hert. Massas Paar Den. Brutal in Reese like 8pbongen, Over Ravin in Rijken Bosch in water. Vers Chillenden too Tallen de too like Boeren de twee Nio men in de Landheer he Lataste Toast pie win Zongren. To de sports de nigh dans de Konzny Der Jacht do Reese like Sprong oter de onto Jet Tafel. De same Komst. Het jagers lied in Koor. Hat Ter trek Vree Selska of winding de dubble a prong do Nable Sprong de Stenen mum de Sprong Orer Het water. Dood Van Het Hert. A groot Kooren finale a. De meet Getrouw Nabo Tsing Tan Het Leven end up torts ran Europa Welke wait in Een. Circus Werd Gege Ven z spechts 2 Avondet spechts 2 Avo Den quite Gewone Rankon dining Belan Griske Vermi Dering Der Pritzen. A Quot 8e Gallary 1-�? be # 60 Centa. Kinderel Hal re pro in de Lage in Staples. Milit Airen of verde rang Bethlen f 0 50. It 4,. A nog spechts Weiniger Voorst Ellingen Cullen Worden Gege Ven. Socin Teit Harmonie. Owens Dag 3 Juni Strauss avoid in 1688 Rols Chatsen Ryden de directive. Militare Socin Teit Concordia Dond Erdag 18 Juni Abb. Strauss avoid met Teleg Eneid Tot . Erzal ged Anst Worden in de groote in Ger Eden in de Kleine de directive Ade secretaria 1599 j. D. Augu8tun. Kama Maat Schappie tji Monteh. A Alge Meenu Verga deringer a Tan Auandee Louders of Owens Dag Den 3den Juni 1891, a Des named Dags ten drive Ore ten Kant Ore Der direct Euren. Punt Van Behan deling Verdi Ewing Tan Een commissaris in de ply a is Tan Den Heer w. D. Van Zerckel die Naar Europa Ter treat. Het be Stuur. Batavia 19 Mei 189l_1574 loge a de Sierra net Oosten ver Kieza nos loge of Dond Erdag Den 4 Juni 18919 a Dea arond ten o nor. _ de secretaries 16s# b. N. Luinenburg. Maat Schappie Tot voor Zetting Der Zaken Van Der Linde amp Teves. A. Semarang of Aarli Josche Alge Meene Verga Dering of Dond Erdag 18 Juni 1891, j Des Toor Middagh ten ure ten Kant Ore Der Venno Tschap. Zaofen Van Behan deling Goe Deuring Tan de Balkans in Winst an Verliea revening oter Het 8de Boe Jaar 1890. F. Vast telling Tan bet dividend. It Ben Oeming Tan Twat commiss Arissen. Ben Oeming Tan Een direct eur Auandee Louders die de Verga Dering menschen by to women Worden Ter Wezan Naar Artizel 88 Der statute. Van Rij Nabirk Prei. Comm. Louis Van Loon comm. 1780 or. C. To. Van Deventer we. Comm. / Hel inst Tuut mole Vliet. 1 m a Edert 1 Juni a a a Over Debracht Naar Het Gebow Troeger door de roote 6 p to. Obligate Leening ten Laste Der Maat Schappie Tot voor Zetting Der Zaken Van Der Linde amp Teves _ a semarang Blinken acte Tan Den t. T. Notaris j g. L Houthuysen no. 74 do 21 Mei 1891, Ijen de Tolgen a obligates in Boren Strande Leening Uit Eloot Gelorden v. 1 76 124 166 18 86 167 168 84 99 140 Quot 198 47 114 156 195 55 180 164 198 Han Delsge Milo Heerde. Orris cd of too Vantoor to Bat aft Een fatso Enlik Jon Mensch. Tereise Bacn Beken Sheid mat Bur eau Wercza. A a Heden in Zeschik their of correspond entire the roerena., Salaris in Agar Lekwa Alheid in Zeschik their. Adres most Eigen handing be Schweren brie Ren lie St Terge Zold san Copie Aan Het Bureau Tan de a a Bode Nommer 8647._1714 holders Tan Emelde obligates Kunnen Tan of Den Len Juli 1891 oter Het Hun Rompet Gerende Beschi Ken ten Kant Ore Der Venno Tschap Tegen in Wisselink Der obligates in Bybee Sorendo Coupon Bladen. A. Names bet Best Nur / w. L Veltman direct eur. 1721 Javas Clie Bank. Met referee Aan Hunne nor Artentia do. A Nurl u. Maken president in direct Ruren a Kend Dat a Heer g. H. A. W. Zehrung we Gena of Zion Ter Zoek be Komen Errol on slag nit Den Dienst Der Bank is age Treen als Kassier by bet Hood Berean in Dat Tezner Nitie Beno emd a de Heer j. H. Vanommeren als adjunct Kassier tide Lejk met hot Kas Bsheer beast Gewe est. President in direct Euren Der Jar Asche Bank a Everin president. Groeneveld Dir. Secretaries Batavia 1 Joni 1891. Alge Meene Maat Schappie. A a a Tan a. A in lib Furente a Gates tied the a Studak. Hood Vantoor Toor Niederl India to so Rabaya. A Andacht word merest id of de Bozo under Roor Seelige voor Warden in tar even Dezer Maat Schappie. Ujj Geest in India definite re Polishen of. I Orer Dent Trage Herat Hare Aristen Aan by de agent to Bahama 8 h. P. J. Van Den Berg. Volks Lees Bible theek loge a Ebony Geo end Van 7-10 our Voo Middag in Van 4-5uz our named Dags behave of Zonen fees Dagen. Contribute a a 1 Tot / 6 is maunds Naar mate Hal cantal Boeken Dat men Telke male we Echt the Onu Angeo Van Deze Bible theek org Erich Tot nut Tan v Algereen Kan Een lieder ook Tonder try Metselaar the a in of de taste Estelle Toor Aarden lid Worden. Voor de onto angst fan Gesch Enken in Boe Werken a lift Hei be Stuur Zich Bee end a Inbe Teten. 9q f. E. Behr a Rio attentive r Tegen Gene Billijoe Tergo Eding ran f 85.�? a maunds Kannen big Gene Netta families school Mande it Jongens in Meisles. Kosten intoning i Genie ten in a arg a Terz Kering Keener Goede Behan deling. Briesen Franco Aan a hit caters Bat. Handels Blad no Dezes it of Personen die menschen in Aan marking the Komen toot Gene Aan Stelling Tot a leering 2e Klasse by Den Dienst Der gouge sements Marine Worden Denman Ganado Ter Ween Naar a Annonce in de Jar Asche courant Tan or Dag Den 29en Mei 1891 in Volgende. A. A v a i names Den commandant Der zoo Macht or chef ran Het department. Der Marine in Niederl. Indie. _ a. De secretaries 1709 a a a Herwerden. Get Aradeen 1703 door merr. R. To. Mees Kebon Siriph. The hour v Quot. De Vantoor local Enen / a a Pak Huizeng a Aan de a Boot Rivier West Zajde to Bat Stih Laatt door de Firma Gebr. Sutorius pc co a. Abdul az1s Effendi 4 _ Jatie Tana Abang. The hour met Lomei 1891 Het rime Huis to Buiten Zorg thans be Wood door Levrouw de wed we i Hilnic Kelen Ungericht Root commensal Venhuis. 782 the Bev Ragen by j. A. Van Delden met 1� Juli a Rhet Huis in by Ming Pool thans nog be Wood door Den Heer h. Yes. W. Nadere inform oaten the be Komen by de int. Credit in handels vereeniging 1458 to Batavia. Queensland Royal mail line. Waar Australia Ter trek Toomer Mek Kara of of Tegen 3 Juni. I Waar lion Don a Vertregt Toomer Taro a of of Tegen 1 Joni. A do. A room k. Mail oxen Ltd a a �lwj�w8ch uch1. a mils Ter dare gems Ken Toor Reizen in de % Neemat Verste Klasse Reiz igers Aan. Voor Londen Tegen j 550.�?. A a Holland a 050. I Brisbane a 290.�? China lion Stomers. Amandel Piksche Dienst of Billiton Singapore Hon Kong Saigon Amoy in Trug Quot it Ormeo a Yaste Vertre Dagen Van Batavia Naar China of Den Wersten Van Niedere maund. Is Bantam �1 Mei Tan Batavia Naar China. Borneo to Juli Tan Batavia Naar China in tender Den listen Tan Niedere maund. A a Quot a Ltd a a pfc a a too. Beacht a a to w to u Rottee Damschen Lloyd. Verti Endrai 10 Joni Zeeland 24�?T Batavia 8 Juli adj Reno 22 0 Merapi p. Do Goeb. K. A Dingru Tibb. G. J. Boom. 8. Ott o. 5 aug. Zuid Holland kept. N. Go Tabib. 19 e u1recht 0 w. . Sprang t. Lab. 8 sept. Bromo e. W. Sikh Bibb. 16 0 Drenthe a a j. . 09 m Merapi 0 8. Ono. 16 Quot la he ill has a _ a a in Rauci. Bovene Noemme mail steamers Zion special voor Den Tropi Hen Dienst Ungericht. Voor Trachten passage believe men Zichte Wenden Tot de Agenten. Internationale credit in a a Rotterdam Tomarong. 1 . Of of ,a>nt.wooiiel4ik redact eur or. J. A. Haakman. Ogilvie it co. A Batavia
 • bataviaasch-handelsblad page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • bataviaasch-handelsblad page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • bataviaasch-handelsblad page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • bataviaasch-handelsblad page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for June 2, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.