Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jun 2 1891, Page 3

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - June 2, 1891, Jakarta, Jakarta RayaIt pie Len re Sandel Hout Van or. Csertan ver tied id Naar Een system Goedge kurd door de Academie Van Genee Kunde the Parjus Werken Uit Stevend Tegen ont Steingen re Hittinger Cata Rhes. To Riingen Tan Het urine anal Lennor Shagie ens. A in de me Este sets Len ver Wynt de Pyu Den Wersten Dag a Het Geb Ruik in in drive of vier Dagen term want de Siete Geneel in Al Aonder Waad Bardige Ger Olgen Achter the Laten. V end Tien. Owens Dag 8 Juni. Executive by about Ganie door Maul any Tian Bandera. Voor de Toko ran Tan Leuten in Cox. Dond Erdag 4 Juni. A Aronds Boeken in de Harmonie door Kroon. A Vrh Dag 5 Juni. Pand Goederer Passar a Roe door Tan Ijan goal. Voor de Toko ran John Pryor in co. Zat Erdag 6 Juni. In Het rend door Tan Leuten Cox Kada Sterlein. 1 and v e ten tip a. Heden overfeed plots Ling on zen Gelie Den Vader w. F. Rodenbrock. Fol. H. In e. Kode Broek. Batavia 29 me 1891. 1705 Harte link dark Aan Allen die Blinken Gaven Quot Van Hunne de Eleming big Ona Verlies. H. In e. Rodenbrock Vin families. Batavia i Juni 1891. _ a. In Juni in Juli q Een 11 acc pit a r Bergsma. 1715 de families Laif Lberts Aal Toor Taan Den Tweeden Dinstag ran Elke maund in Vatty a Zil Nieuwe Antiseptic cd end Sieuw Antiseptic cd Tan Poeder Dolgens recept Ren h. S. Pink of. A Tan darts nereid door de Nederland Ohe Apo theek Chr. Jacobs. big Alle Apotheker in Den. Ind. Archiel. Hen Lette of de a amp note evening Ren h. Pink of of Falcons in do Wen. 1 til Veldt he amp coi Loko vend tie Owens Dag 3 Juni 1891. 1693 of Onze Toko vend tie a a Van Owens Dag 3 Juni 1891 sullen Ujj Rerko Peu 6 Ronde mar Meren tafe Bladen Ren 70o/m g00. 0. 80c/m. A /. 0 a. # a 90c/m, 4 0. 0 0 a a a a 0 Leoc a. 4 # a 4 a a a 0 0 a 120c/m. E Ovale # Knape Bladen 87 x67o/m.e 68x�c/m. 4 # wa8chtafel. Bladen 100 x 60c/m. 4 0 Buffet Laden 100 x 55cjra. Alles Prima Quall Leit in Sulver wit per Stuk Opte Vellen. F. G. I is. 1, 9, 10, 11, 20, 28, 27, 81, 88, 89, 49 b 50 = 12 Balen 4 400 is. Cio Eule Sakken 40 x 28 inches. M. G. B. No. 29, 81, 88 = 8 Balen 4 800 is. Koehnle Sakken is x 26 inches. Betcha did Aang Bracht ran Singapore per . General Pel 1700 a a Vanvleuten b Cox. To to Eteh 6 Cox sullen of Owens Dag 8 Juni 1891. A Ter Koopen Een Weinig be Bruit Takken Boilard wan thelery Braseel compleat. 50 kist Jee Puike Havana Sigren. 10 do Zion odours Grassor teed Van Roger in Follet. 6 Golden Dames re Montour horloge8 Gegar Andeer. 10 do Zion Badhand Oeken. 10 0 gel Eure Zak Doesken. 10 is. Fine Shib Tings Roor a Abajay. 24 plaids voor Rij Teigen. 24 Fine Tafel Leeden. me Belen Enz. Een groote Malle Jan. Een Fec Tuur Japan sch Lak Werk. Boeken vend tie Dond Erdag -4 Juni Des fronds the Negen ure a door . Kroon in de Harmonie Ren groote Ter Samelius Taal in Lette Kunde desc Heidenis Natur genes eur Hee Kunde nude in Nieuwerf Werken Orer Niederl indie nude Lette Kunde Poezik romans ens. De catalogue is Gratis . 1718 Hout vend tie do Tont prox. Of Vrej Dag 5 Juni 1891, of Het Rohter Het Algereen Milit air door to to Eteh amp coi a Van Een groote Parij Deatti Balken Tan res Chillenden afm Etingen. 1691 Kro Houten dwar sluggers Enz. Paar Den vend tie a. 1 Aavang 9 our of zaterdag1 Den 6 Juni 1891, in de goods Teg Enover Het stad Huis door Van Velien amp Cox 146 movie groote Sumbawa a a Paar Den a waa Ronder spanner Ruinen Valken Isa Bellen in Warten. Benevent Rij Naarden Hoven de Maat. Van Al Heden Eiken a or the Bezic Tigen. 1718 1716 Buiten Zorg. Vend tie 3 Juni a ten Huite Van Den Weldeg. Heer r. A. Jackson. Luetenant infant Erie door a , Ven Een Netten goed Onde Houden in Oedel us. 1674 Publiese Verloop. Zat Erdag Den 1 Augustus 1891, a a Des voor Middagh 10 our sullen ten vend Kantorek the bats Ria Publik Worden re Koch j be. De per Ceelen Yelegen the Batavia Blok a setties blurt Tana Beng responding numbers 5268, 10829 in 9703 respective link b j Dat Middel Aang Slagen voor a a 86000.�?, f t000.-r in a a 5000. Athe Samen Uit manende Het we Oon Huis in de big Bouwen Allen Tan Steen met Pannen Gedest in de Erren be Wood Gewe est door we Glen Vrouwke h. M. M. Van Quot Trout wed we Van Den Heer p. W. Hofland. The. Een Perczel gel Egeo the Batavia Blok a Sec tie 8, blurt of Wyk Tana Abang gang Brujon kops Terp onding Nummer 8255, in by de responding Aang Slagen Roor a a 6960.�?, be bound met Een Stee Nen Huis Endito big Bouwen met Pannen Gedest last Stelik re Ruurd Gewe est Roor f 50.�? is maunds. Be. Een Perczel Yelegen the Batavia Blok a Sec tie 3, blurt of Wink Tana Abang Stille Zyde Verp onding Nummer 7684. Big de responding Aang Slagen Roor a a 80.000.�?, Zyndel Een erf be Hou we met Stenen Woon Huis Endito Blokken Binge Bouwen Allen met Pannen Gedest thans re Ruurd t Tan Den Hoo Gede Oestry. Heer m. J. Van Bosse Roor f 280.�? a a maunds. Al Welke Vasti Gheen Beh Lorende Tot de palate Tschap ran we Glen Vrouwke h. M. M. Van t wout wed we ran Den Heer p. W. Hofland Worden re Koch of Tot scheiding in feeling the Gera Ken. 1722 de execute Uren Teeth Mentner e. G. Hofland. Geo wehry b co. Sqq. Albert Mohr. Lanb Steding. De Aalop Hla Oldag Den 15ea a Klinl 1891 Des Roor Middagh Teu 10 ure ten a Junen Breele in Het Ope Baar Aan Besteder Het Uil Breiden in Ernie Owen ran Het photog a Phish atelier by de woning ran Den Teeke near ran e lands Plante Tuin the Buiten sorg. A maximum Wannem Insom / 5988.�? de Roor Warden Liggen a Agelink Zon eur fees Dagen ran 8 Tot 2 ure Ter Inage of Geno emd Bureau Anwaar ook de Insch Rydings Bil Jetten re or Het Gest Elde Ujj Ristp molten Worden winged Send. De Ingen eur a. Mijer. Batavia 30 Mei 1891. 1724 Publiese Verloop of zat Erdag 20 a Juni 1��,m, a a Roor Middagh 10 our. A in Het Vendue Stoor the Batavia ran it twee per Ceelen the m e Ester Corn e Lis Aan de Zajde ran in Voorbij de Militare school Aan Deu Grooten Weg Yelegen Ter Opper Vlaste ran 11059 q meters Bijj de responding be registered Onder nos 7497 in 10302 in Kemaz Enlik Geta Keerd of f s9&00.�? Deze per Ceelen Welke by Lekander Beh Lorende ook Geza Menlik Cullen re Koch Worden a juju be bound met drive Huizen thans re Ruurd Aan de Heeren Utz Man de Bruun kops in 8tikmens voor respective link f go a f �,50, in f 90, a is maunds Terwil Perczel no. 7497 nog Genoer re mite Berat Roor Het Oprich ten ran Versch Eidene Huizen. 1474_taco Henny Sqq. Het referee Aan Onze Annonce a Tell if �3 april in Volgende Geren Ujj Kennis ran Den re Koop ran Het Zerckel so Ember Fakkel waa door or in nog spechts 8 ran de Aang Boden 15 Perce Klen Dispo Nibel Zion b. Van Leeuwen b co. 1727 Batavia in to Erabia. A Maison fat Jwj coif Feur Rij Swink. ,. Parfume Ries Des la res Maisons de Paus it de Londas. V a a a a a articles haute Fantasie pour Cadeaux. Miroir Vapori saters necessaries de Toilette Peig nes Doris event ails Fleurs plumes Parres Deenie re nouveaut4 parse. Corsets Vranie Baleen a la re Quality Garantine. A ants Peau de suede Eten some de routes Couleur St Longueur pour Damm. Gants Glades de Jouvin poor Messieurs. Chapeaux Couleur noir Bonnet gris pour Messieurs. Chapeaux it capote routes nuances pour dam. Bas some i some it Fil d Decosse. 3poc Hettes in some Eten tulle to choirs Fil. Costumes it berets pour Enfa uts de 8 4 7 . Chau8settes some i some it Fil Decosse. Jol1s choir de cravate8, in routes nuances Depuis 1 florins. Coiffure pour soirees it pour marines. Postiche Entous genre prix modern a. Lily Duncan Stewart amp co. Machine Fabrikante to Glasgow. Special Teit voor a voor in Koffie Hebben voor Het Eiland Java Tot Hun tech Ischen agent Beno emd Den Heer John Sargent. Troeger agent ran Manlove Alliott in co Adres the Soer Obaya Chine Esche Voo Straat in Tot Hunne Finan Iteele Agenten de., a Amande is vereeniging i Fig a tills saharan sox Baraga. White Brothers Cement 895 Maclaine Watson b co. Kraepelien amp Holmes Quina Laroche �s�?Tss6 \ is de meet Krac Tige in Verster Kende Kina Wijn Aan Bevelen door Tal Van a binned in Buiten Lansche Gene Sheeren. ?. met Goj deist Medailleu. Kraepelien Scholm Apotheker the zeist. The Batavia by Den Heer p. Van Ede Van deep Apotheker. Toko Houtman 5 Enen Ocer Kram Ambrug. On Vangen Ope Makate in Onopre Makate Dames Oeden. Meisles in Jongens Holden. Ruches. Watiers. Ceinture8. Goedkoop Patynen parasols. Jorgens Riemen. Goedkoop chit zen. Een twee driven Rier lights Han Lampen. Tafe Lampen. Piano Lampres. Stallan Kaarns. Goedkoop Ovaleen Andere Spiegell. Tafel Leeden. Portie Degoed. Frances. Auden in Koleren Embr asses. Witte in gel Eure waschstell1n. Eeten theese Vriezen. Provision Hoo ens Traten. Lik Euren Wynand Fock Ink. Heer Lyke to Leboter Blik a Goedkoop Spee goed Kinde Wagens. Havanah Manilla in Hollands he Sigren groote Kreuze. Luxe in endere Arti Kelen 10 a Korting Roor Koe fro Risien in Drunken 5 # tante Bealing. 1457 f. 1 Meertens. Mole Vliet. Heden hero Pend word ande Maal belief a a de Gunst Rau Het Genachte Publik Aan Orolen. On Vangen Nieuwe a Anover Fiol Lansche Sigren Goede tafe Wijn Cognac Champagne Enz. Heerlyn Erlanger Bockmier Lichten Denker Berend Merk. Orer Genz rim Roor Zien in Billeke Grycen. 1678 Toko f. 1beerters a a Jole Vliet. Ont ving Lek Kere holi. In Manilla Sigren Bieten Zuur Kool in Bloem Kool a Potten. Ing Elsche Heeren Holden. Petten in Lutsen. Artap in Kuk machines. Billart Arti Kelen. Golden Zil Veren in Nickelet Hor loges. Ike Logen in Lokken. Goode Wun f 8.60 in f 9.�? Perdo Zyn. 1875 t s we Gens Verloop Van Het Perczel finale Uit Verloop k 25 pct. Rabat. Van Alle Roo Radige Goederer of Oer Ouder. Prac Tige Arti Kelen luxe in Huichou deluxe. Uiterwyk Tot 15 Juni . 1052 m. Cohen. S5 pct. Rabat. 1598 8 Aubon March k Oord Wink Batavia. Rim door him Van Heeren Dames in Kinde Schoenen Kewoon in Gek Leede. Parg Soh 104 _ Een Keerr groot cantal Partonen Hebben Bunne Gezon shei Herstell in Beholden door Het Geb Ruik Dar adm verde to in Dotter f in 670 a Dit seder Jaren Alom Dekende Krach. I Tigre Genee Middel is Germak Keljik Intene-1 Imen Goedkoop in bet Geb Ruik in Wertti Uit Stevend. Door sine Bloedau Iverenne \ Eigen Schappey Kan Dit Genee Middel toe-1 \ repast Worden Tegen Maag Inge Vanda l Borst lever be nuts in Hui Dzieken Tegen Boot Pinjen Verbi Tingen 1 a Waken Bleda Moeden end movie like spies vestering. To Nerk Nuges la he Apato Senna of inborn St Lenin Utle Paris Vertri Juboor a. 1lm0e Toeran men Herat 3oekoe Atas Perla Jaran Bangka italian a a Beverkt door 8aed Abdullah bin aloe1e bin Abdullah Al Atas pro a / 13-30 1667. Ogilvie b co
 • bataviaasch-handelsblad page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • bataviaasch-handelsblad page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • bataviaasch-handelsblad page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • bataviaasch-handelsblad page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for June 2, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.