Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jun 2 1891, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - June 2, 1891, Jakarta, Jakarta RayaA. 1891nv125.dinsdag. 2 Joni 1s9l miv8te Jaa gang a i i it Hoof Bureau Ogilvie 6c go. Kalie bes amp a West Zajde Telefson Nummer 76. Agenten voor Nederland Schalekamp Van de Graupel a Bakker Amsterdam. Rio Siwa Tam Joity Puok Binutu Gam to kinds. To Jim a lit Nii. Pm Imus a Noor Dwek. Wilton Birie m or. Donalin by laity Ory Onia it Uoo Witia Longan snort. A a. V. Jolt a. A. A 1.w �40 8.40 a Kaaa Quot i to 880 say 6. A �.88 t.4s a 8.68 10.61 188 848 8a6 # 5.18 a Iii a a Kaaa 10.18 u. Ira 1.60 a pm 480 6.80 a six a f a i a . 11.10 1817 Kaaa s10 Kaaa 440 6.40 a �?��?�8s Kaaa 10.84 11.14 1881 814 . 444 6.44 . A Al t.4s 8u a 10.88 11.81 1887 8.9 880 4j6� 461 6.61 a 11.86 1881 384 . 466 6.56 Kim be a kit is 11.81 u8f Kaaa #s1 m8i 68 f.08 8.01 s.4s a 10.46 11.89 1846 1.88 ass Kaaa 69 a �.10 10.61 a Kaaa 8.80 a. A a . A 7.w 8.0< 11.46 Kaaa. A a s.8s Lis a 647 a. A a e �.06 10 Kaaa. A a 18.89 a a Kaaa 4.90 aah 464 a Kaaa a a f.40 8.80 a 18.60 Kaaa . Kaaa a a a t#8 a 09 10.86 Kaaa to f.18 a Kaaa Kaaa a f.88 10.41 a Kaaa f.80 a Kaaa. A a a. 11.18 a 11.06 in 4.60 a a. A a it 18.30 in Al a Kaaa . A a a Kaaa Kaaa in May . A a 9.86 8.60 waa a Kaaa Kaaa a area a Kaaa a Kaaa aah 1.60 8.��?� . A Kaaa a Kaaa Kaaa Kaaa ��?��8 f.68 a Ian a i Kaaa a a a aah aah t.8 a. 8.56 a. A a. A. a a aah. Via a 11.801 e a f i a. Kik. Aaan. A 8. A a s per half Jaar. Voor Gehad Nedar Aladich Index. F . Enron of. A 18.� a7 jew 20.�? Brueh India Japan an chs a. A mail Editia and rent Len. I. A a voor s Aandal Nat a pot. Korting. I. T . Is an Langer so. 1 a he taling Gea Thiedt Roor nit Bieven Franco. Right do Gamut a Batavia a take John amok War oat quo Quot Ijima Laaka i Andajar m suitouorg., Kapok. Or. Somalia peganaaia., Kebon Sirie. Weltevreden Hood Vajk. Sava Bemar a Eta via. Tand. Prior a. V. A Kaaa . I . 6.60 1.10 Kaaa aids Kaaa Kaaa a . A a Kaaa a Kaaa a.6� a 1.48 Kaaa a a 8. A 888 8.68 . 4.8 Kaaa Kaaa am. A . A . A 8.6s Kaaa s. A a in. A my 10. A a 8.10 a aah . A a. A a. 19.10 8.1. A it 5.50 a 88 . A is . 7.10 Kaaa 18.45 1,80 a. A a a . A a 8,41 in 1.19 8.5 88 Kaaa Kaaa Kaaa 8.60 a an a 9.80 815 him a 8�. A a a 11.10 a i a4.so 5.40 a . A in s.16 8.10 in a. H.9s a 8.30 4.38 a. A a 7.07 . 8.46 . A. 18.13 a s.9s s.14 a. A . 88. 7.5 . A . A Kaaa . 1.01 a air 4,is . A 6.65 781 8.15 850 a 11 1807 1.0s a 148 4.13 a 6.1 7.89 8.88 858 a 118 1815 1.14 . A . A a. Alai . F.10 7.86 8.30 905 a. 1116 1898 1.11 . A. A . A a 114. 6.16 7.46 8.86 911 9.80 1181 1887 1.17 . A s57 4.48 6.51 . A a 6.88 7,61 8.48 917 ��?�86 1186 1889 1.s1 �?�8 4.63 a Iii As 6.86 7.56 8.46 981 a . 1180 1886 1.36 a. A a 6.86 f.6 8.55 980 9.46 1189 1945 1.46. A a 419 6.8 . A a 6.40 8.10 910 10.05 11.50a 165 85 4.30 5.40 a. Aaa 6.68 8.1 018 a10.88 18.0 813 883 4.ss 5.68 t a. A a. A a de wet Een a get Dekende Treinen Loop an Dee Zondag an of Al Gemonne Feest Dagan Niet Prius Der Adver Tentis a. Voor de Viuf wooden f 0.20. Groote letters Naar plaats Timte. Geen Adver Tentie word Beneden 11.�? be plaats i Agenten Henri Kramer the Buiten Zorg. In a i. Ii. Schafer the Soeka Boemi belief a verhoek of toe ending Van Abon cements Gelden of Het Bat. Handels Blad in de Zontags Elitie Over Het Verste half Jaar 1891 Aan a. De Uit Geverz Ogilvie be co brie Ehi. Parti Muliere correspond entire Van Het Bat. Claudel Thad 1 Mei 1831. Die Angelu Krige Leger wet heft Het hard the verant wooden want Bealva Een Paar Loyba Buiners zoo als Rooseboom in Seret in Leo Paar Halven zoo Van Wassenaar in Rutgers Tonden Leden of of Haar the Verscheuren. De Iver Makate Dat Vele Heeren de Perken Der the Buiten Gingen in Dat Het in de Rede Vallen a Gene die Lang Alerhand in Deze Staats Verga Dering is binned Ges Lopen a Erger was Dan omit. Toch Zaler a Methode Zion in Dien waarzin1�?T Zie Hamlet want in Ben Verze Kerd Dat Diezel de Heeren Ujj Des Tavoada of Gene to Ira Jan Zich Wel Heilig Rachten Cullen Een Daar spree Den Persoon in de Rede the Vallen Aan Gezien men Hen Dan Dade Lejk Zou Loren Kennen voor Linden die Geen of voiding Genoter Hebben. Of Zejna Veel blink Van die of voiding in de Kamer even Zalik Maar Obean Twood Laten. Toch Doet Zich Wel teens Een Tardig incident be big die interrupt tie voor. De Heer Van Ronten Aalde de Denk Bee Den Van Willen de Roo Van Alder Erelt Aanen Icide Dat de Heer Rooseboom in a june Rede had of de Roo als Hajj or nog Ware Wel opposite Zon Geverd Hebben Tegen Dit Wetson twerp. A Dat Heb in Niet be Zed Quot Riep de Heer Rooseboom Dade Lejk Trug a in Heb Alleen bet Winfeld of Hajj thans nog Hetzel de Zou Willen als Toen. In Betti Joel Niet of de Heer de Roo Hier opposite Zon Gerverd Hebben want Dat deed Hij zoo Werd Dan a teens of Gene off Icielee plaats be Zed wat de waa Rheid is de Roo Wiet Van nets Andere Den opposite in Dat Een minister Van Oorlog its Voorst Elde was voor hem Genoer of Het after Zeuren. De Heer a. B. O. Naar Het Enge sch. Verta Ald voor Het Batavia ech Handele Blad. 18 it i a neen vol Street Niet. Zoo Langer Leven Iaia or hoop ant Woodde Barton Luid Aan de Schel trek Kende. In Toen de Knecht Binne Kwam Bestelle he Koffie met Brood in Leesch voor twee Personen. Woodra de Knecht Weg waa Nam Hij Courtenay Mede Naar a Jan slam Skamer. Een Paar minutes later eaten Ujj Hastig Hun Maal the Gebru Iken in Zeide Alez met Een Droe Vigen Lach a be Yondt Den Wersten Prejs Wehalen Kunstenaar in Het Talent of Iemand met Weer Looze Snel Heid Van Geda Ante the doen speak de waa Rheid. In Deze Enkeles minutes was Courtenay in Een Jongen pre Dikant he Schapen be bleed in Streng geese link Gewand met Inbe grip Van Den Strozdas in Den Breed Branden Hoed. Jelfs Frida Carr Zou Ter Naau Wernold Haar Vriend Herkens Hebben want a Jan Faraie Knevel waa Seedoo Gruloos door Een Scherp sche Ermee Wegg Nomen in lieder Weet Welk Een Herschil Het Gemis Van Dat Sierad of Het Delaat Van Een Man Markt. Ltd de Kloeker pre Dikant no. 8 Kat Niet Alleen zen Brodje Maar ook a Jan Bradshaw the Verlinden. A Volg a Jan Raad Alez enga Naar Londen. Ala be Daar Eenmaa Bent Kan Ikje Wel veiling verbergen.1 Ronten Noemme Het Gez egde Laster Welk word de voor Zitter hem Woodz aate Weer in the trekker. Men Ziet Vankomen Dat de wet Niet or Fin Steren Kan of gedman a Jan in de president heft dus Meer Dere too Kracht Willen Aan Wenden. Hajj Stelae voor of Maandag in zat Erdag it Geen thana Vreje Dagen a Jan ook the Kitten ens Maandag Owens Dag in Vrej Dag Van Elke week Boven Dien Avon Zitting the Houden. Dit Vond Echter Geen by Oral want de twee Vreje Dagen Wilden de Heeren voor Hunne Eigene Zaken Beholden in de tied toss Chen de Dag in de avoid Zittinger waste kor Tom de Onde Werpen die Dan Aan de Orde Louden a Jan Beho Orlik the Ove Wegen. Dit Werd dus Verworren Doch de Kamer Vereen Igde Zich met Een voor Stel Van Den Heer a. Van Dedeyn oms Morgens Reeds ten Tien ure the beginner in Niet or a Juven a mid Dags the Ein Digen. Lang Alerhand was in de Dis Cussie Het advise Van Den Raad Van state Over Het Wetson twerp Ter Sprake Gek Omen. Het Gerscht Liep Dat Het Ong Untig Luiten Aarom Wilde men Hette Meer Kennen. De Heer Schepel Kond Igde Aan Dat Hajj Gene Motie Tot Over legging Zon Voors Tellen Doch Moorat Wilde Hajj Het Liever Aan de re Geering Over Laten of zip Het Vrej Willig Zon doen. Een Paar Dagen later Kwam de Savornin Lohrman minister Van Binnell amp Dusche Zaken Vert Ellen Dat de re Geering Geen Vrijheid had Gevo Den of Machtig ing Tot de Over legging the de Verste upwelling Van Den Heer Schepel Scheen to Zion Omna a june Motie in the Dienen Doch a Cernige met Den voor Zitter wooden be Rustle big voor Het Oygenblik Den Volgende Dag deed Hajj Evenwel Aan de re Geering Deze Voragen heft mis Schien de Raad Van state Gechei Houding Verbocht zoo neen Komen Dan in Het advise Besco Wingen voor waa Rvan de Osenba Araking in str cd a met islands Belang p in zoo Jazon Dan de re Geering Niet Kannen be Luiten Het advise Over the Leggen uits Luiten Ter lazing voor de Leden Der Kamer a Hij Kreeger Geen ant word of. De re Geering zit in de Klem. Left Ujj Het advise Over Dan slant Ujj Hare Eigen Glazen in Doet zip Het Niet Dan Verlies zip mis Schien Stemmen. Alle Best riders Hadden Bede Kingen Tegen Het Wetson twerp Maar de Katholi eke Waren Het Felt. De Heer Travaglino Noemme de wet Drac Onisch in de Heer Lambrecht Betit Elde Haar als Bloed wet. In Toch Terwil de Katholi Eken Het nog Al Gene Zion Sticht Het on twerp of Zeker punt Twe Dracht Onder hem. A de Heer Borret speak Zine of keyring Uit Over Den bund Der Kie vereeniging die de Herkie zing ont Raden heft Van Alle Leden die de Tegen Wooldige re Geering Stenen Noemme Hare Motie Berscht in Schtte die Gene Laa Bare in a branding Van de Vrijheid Der term jul Daar Enteen de Heer Breeta Verk Lazarde Dat de Bond door men in Loop Het Gevaart Dat.�?�. 0, Dent Daar Niet Aan. Last on Maar in de hoop Leven Dat Allea teens org Shelder Zal Worden in Dat de waa Rheid Aan Den Dag Zal Komen. Wacht Een de Trein Naar Belfort Vertregt of 7-20.�?�a Waar list Belfort in Zwitserland.�?� Witterland Dat is Wel Een Omweg Maar die route i3 Zeiliger. The Belfort Kunnen maj Den Snel Trein Van Basel Naar Calada Nemen in Van Dair Naar Londen overs Teken term jul de detective Nann Slijk Dent Dat Ujj in a Witterland Geb Leven a Jan be grip be Zeker. A Een Knap Verz Onnen list Dat Moet in Gnu Laten Ujj Dan Maken Dat Ujj we Komen. Be Zieter Prach Tig Uit met Dien Hoed of. Het is be Kaald Jammer Dat be Geen geese Ljuke a Jet Gelorden. On Gewand Staat be zoo zoo Staten de nage Makate in de Echt pre Dikant Hastig Den trap of Zonder Iemand Tegen the Komen Dan Een Engels he Dame die Zeer Verbaas Scheen the zen twee pred Kanten the Samen in Een Farj sch hotel the Zien. Aan Het station Gek Omen Nam Barton de Vaartjes a of Liever slow voor Wendene Dat Hajj Geen Fra sch Kende Verbocht Hajj Een Van Cooke a Tolken twee Vaartjes Verste Klasse voor hem Naar Bench amp Tel the Nemen. Geluk Kig. Kregen Ujj Een Geneel on Bezette con pm want Geen Engels Chen a Alleen Vorsten of Krank Zinniger Reizen vol Gens de Franzchen omit Verste Klasse. De Beide Erie Den eaten Vernimen to Jed Zwy jugend Teg Enover Lekander Tot Dat Courtenay Eide Lejk Uit Riep a Daar Komi maj its in de ged Achten. De Nicht Van a Jan Sorige Hospital Placht Een commensal Venhuis the boys water the Hebben Enik Geloof Dat die nude Luides Daar nog women. Zoo a Dan Louden Ujj maj die Motie Nomis Kenbar Een Grooten in Edelen Dienst Aan Het land heft Beezen in daa voor of Den Dank Der Natie fans prank mag Maken. A bet on twerp Breed orig Uit Geleed the Hebben Zeide die Preker Dat Hij de re Geering of Den Roek Loos ing Slagen in Alles zins Natalen Weg Niet Zou Volgen in Dat als men yacht Dat Hajj Zon Mede gaan met Een on twerp Dater toe Moest Leiden of Het Vader land Aan Allerlei ramen in Ellen de Bloot the Suellen a Jan ant word was a neen in Norm gals neen neen a tvs Toch Niet Alleen de Rempola cheering die Hier in Het spel is of Schoon Ujj Een Hoof element Uit Markt Maar men Dienst ook Trug voor de Vermeer Dering Van Kosten die the voor Zien is in Zich Echter Niet ten Volle Ber Kenen last. Vele Strekers Hebben Dit site Engeset Maar Het zoo Vera term in Verso ept Dat men de Feiten Moeini Lejk Uit de Zee Van wooden Kan Opris Schen. De Heer Clercx Kathol Iek resum Eerde die Punten zoo Dat men be Overzier Kan. Beef Het Maar Zeide Bijj Bijj de Meer Dere Kosten die de re Geering of Geest Maar or a Jan Vele Andere Zaken waa Rop nog Niet a Gere Kend. Ujj Cullen n of the doen Hebben met a. Uit Gaven ten be Hoeve Van de Uit Breiding Van Den voor Raad a Penen 6. Der Unitie e. Der d. Der Nach Leger in Kampe ments Goederer e. Kosten Van of Feninger in manoeuvres name Lejk 1. Van Vrej Willige Oak most in de Eleming Aan of Feninger. 8. Van Verbnik Van Losse in Scherpe Patroney 3. Van be ordering Der Schietke Feninger Van de Landweer 4. Van Geld Ljuke Beloon ing voor Dienst big de Landweer 5 Van Ujj Wiging Der pension regeling voor de off Iceren 6. Van Verdere Moorz Seningen in verb and met de Beho Efte Van Kader voor Het Leger in de Landweer 7 Van voor Wiening in de Kazer Neering Saarin of rime Schaal Verbet Eringen Cullen no dig Zjr a. In Dit is nog Niet Alles. The Recht word in de brochure a Kennen de in Nederland de Leger wet Wel a be Zed a door de Aann Eming Dezer wet Mogen Ujj Vera Chen Een Ger Geld sting end Oorlog budget als Een Gevorg Tan de of de Leven de in de Doode Weer Middeler the Houden of de steeds be Vanderende Hootte Van Den to Jde. Wat enl Leo win no Kra Gen Vroeg de Heer Clercx voor Al de offers die Ujj on Cullen gaan get Oosten Het Volgende a. De Linin Van verde dining name Lejk 1. De Nieuwe Hollands be Linie 2. De vesting Amsterdam. B. De Gerende Strind Trachten Besta ande Uit 1. Een Vel Leger Van 45000 Man 2. Een Bezettis Sleger Van 30,000 Man 3 depot reopen Van 20,000 Man 4. Reserve Troe pen Van 20,000 Man 5, de Landweer Van 50,000 Man 6. De Aan Vullings Reserve in de Landstorm. Zion a Deze Weer Middeler Vroeg de Preker vol. Zeker Heel Saarne Bijj Zich Zien want Ujj Hebben Geloof in Een oud Zwak voor Hun Onder Danigene a Ujj Cullen Het be proven. Zion. Het Linden waa Rop men Zich Kan Verbaten a bepaald.�?�. Zoo Keu Velden Ujj Voort term jul Alex zen nude Van Liever lede Teru Greeg. De to Jed Spelde Voorbij in Tegen Den nacht Leiden zip Zichte Lapen in Droom Den of ten Minste Sliepen in Snorten Ujj Tot Dat de of Het Jura Eberte Opgrande Morgen on Hen deed ont Waken. Ujj Kwa men veiling the Calais Dharna the do Ter in Eide Lejk in de stad Der Sweden Waar Ujj Naar boy Awater Reden. Barton be Aalde met de Handiges Verk Leeding Van zen Vriend Een shit trend Succes want Niemand Dochter Aan Den Lenv Rudigen pre Dikant the verde Ken in in hem Een Persoon the Zien die Van Moord Werd Berchul did Courtenay Vond Hier Onder Den Naam Van Willem Motton Een be schist veiling Kartier in be Sloot Tjode Lejk in Dit comme Salen Huis the Bliven. Barton beef hem Den Wersten avoid Gezelschap Houden in Ging Tegen Elf our met Den Trein Naar Huis. Toen Hij of zen Appart Menten was Trug Geleerd Sierp Hajj Zich a Gemat of Een Stoel in Schoof Den Stapel Bieven Weg die of Zion Tafel lag Ope hoops. Hajj Begon de reactive the Gevo Elen Van Alles wat Hajj doors Taan had. A Rabij Makate he Zich menu Machtig Over Het lot Van a Jan Vriend in of Schoon Hajj Trachte Daar voor Het Oygenblik Niet Aan the de Ken was hem Dit . A Hoe Geluk Kig a Peins de Hajj a Dat Ujj Dien detective Belu Osterd Hebben Ander Waren Ujj Verlores Gewe est. A Maar in Moet Dekennen Dat Het Niet Heel slim Van Dien Man was zoo Laid the Spieken. Of wat Zou in even als in Den Moorhen car Kon ont Dekker nets tries Sou in one Proefr Laten of hem the Vinden duende voor de verde dining Van Het Vader land in Heb the Legronde Redeen Goa daa Raan the twi Felen want de Des Kundiger a Jan Het Dazaro Trent Niet teens Vonden Ujj Bijj Dien two Joel Niet bet Verstandig St doen on the out Houd Auen Voo Shands Niet Zylke Diep Ingry Spende Persoon like in Geld Ljuke offers Aan de Natia Opte Leggen in de Rede Van Den Heer Mutsaers Kathol Iek Kwam nog its Over Het vervet Der Katholi Eken Tegen de a schaffing Der Plaatve ranging voor Van Een Anderen aard Dan Enkel of de Guestel Jiken in Semi Aristen Vrej the Kra Gen. Een Overweg end groot Gede Elte Der Katholi Eken in on land Zeide Hajj a Jan industries Len in hande Laren in die Ween beter Dan Vele Anderen wat Hun door Deze regeling Boven Het Hood hang. Ujj Kennen door de Onde Vinding gooral in dui Tschand of gedman Al de Bele Meringen die voor Hunne Bedr Juven Aan d in Goering Van Het militarism ver Bonden zen. De Preker die Dit door voor Belden had toe Gericht Noemme Deze wet dus Gene Angelu Swet waa Rvan men Erst als Ujj Onver hoops in Werking treed Het Oldrage Ljuke Zal Onde Vinden. Dan Maar Belaas the last Cullen de Odgen Van Velen open gaan in de Zal behave big de Mili Aristen Algereen zen. Gisterek Kwam men Eide Lejk Hoover Dat de reeks Van Strekers Uit seput was in de minister Van Oorlog Aan Het word had Kannen Komen Vadien Het Niet Reeds the Laptop Den Dag Ware Gewe est. Onder de Lataste spree is Onder Schwidde de Heer Haffman Zich Onder Gewo Onte Weer door Gene gee Stige Rede term jul de Heer Lieftinck Wees of de verde Eldreid Der Militare special Teiten Hetteen Niet Leitte voor de Heid Der wet want Roozeboom Zeide in Beer Jap Niet Hoe de Heer Seyffardt zoo its Kan Zerggen in Seyffardt Begreen Weer Niet Hoe de Heer Roozeboom zen Stelsel Kon Aan Pritzen. De Heer Van Vlymen Begreen die Beide special Teiten Nieten de Heer Seret Viel of a june blurt Het Vroeg Ere Stelsel Van general Reuther Aan. Men heft dus Gene problem Tieke verde dining in Daar Roor word Meer get Raad Dan Nederland Kan Bethlen. De Heer yer Menlen Hield Geene Rede Maar Stelae Een Vordig Gene Motie voor Lui Dende a de Kamer Van Cordeel Dat the aware Finau Creele in Persoon Ljuke listen big Dit Wetson twerp Aan de Natie Worden opel end term jul de Des lands daa door Niet of Voldo ende we Joe word Gena Arborg Goat Over Tot de Orde Van Den Dag. Deze Motie in die Van Den Heer Domela Nieuwenhuis Cullen be handheld molten Worden Goordat men Tot de Arti Kelen Van Het on twerp Overgaag. Heden Kwam Dan de minister Van Oorlog Aan Het wooden Zine re be Nam de Geh Eele Zitting Van Het in spechts Den Lei Deraad had die maj of Den Rechten Weg Kan Trengen in Zonder Dat Hajj Dit Wist was Ereen Ander even Bege Erig als Hajj of Het Gerheim the ont Dekker Daar die Persoon Evenezer als Hajj Over Tuigg was Van Courtenay a Unschuld. Hoof Stuk x. Liverpool. Term jul Alex Courtenay in zen Vriend in Den Trein Naar Belfort Stormden of langs Dien Omweg Naar Hun Eigen land Terng the Keeren Stond Reginald Carr in Het Salon Van Een Van die Faraie smack vol be Bowde Villas die de of Stueken Van Liverpool zoo a Ezoch Maken. Hij was a esp Rte met Zion Gas theer Een amerikan die de Helft Van Het Jaar in Liverpool in de Andere Helft in new York Wondeen die Hij Troeger teens of Reis on Moet had. Toen Hij hem Dien Middag toe Allig the Liverpool Tege Kwam had Hij hem the Din Eeren get Raad. A win Vera Chen Een Paar Erie Den a had Hajj be Zed a Doch Dit Zal jewel Niet of Schrieken gooral Wanner Ikje leg Dat Een Van Deze a Jan Richtje Mary Carr Gli Plachte. Mary Marshall was Naar men Zeide Het Modiste Melisje nit Liverpool. Boven Dien Zou Hij Den Volgende Dag Verder of Reis gaan in was Het Heel genoese link Den Laats ten avoid in Een Gez Ellig g Kring door the Trengen. Reginald had de Eer de movie Mary Aan Tafel the Trengen in Naast Haar the Kitten. L e Gasten be Tonden Uit marshal a Jan Richtje Hare Moeder Een Ekeren Heeren Levrouw Howard eau Jongen Schot de Heer Cameron in Een movie Jonge wed we Levrouw Beringer die Aan de rec Terhand Van Den Gas theer zat. A Mij sheer Carr is Iemand die Heel Aan Machtig Weet the Lui Steren Mary a Riep Haar Oom Haar Van Zion plaats Aan Het Hood Van de Tafel toe. A Hij is dus Een be schist Cavalier voor word Servo Ltd
 • bataviaasch-handelsblad page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • bataviaasch-handelsblad page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • bataviaasch-handelsblad page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • bataviaasch-handelsblad page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for June 2, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.