Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jan 20 1891, Page 5

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - January 20, 1891, Jakarta, Jakarta RayaFinance feel Ove Zicht Jan Van hem 16. Endisch i Nattieel Ove Zicht Wisse Markt. In de Lataste 14 Dagen Kwam Weder Weinig Neuws voor. De Willig Heid Echter die Zich Vodry Dien tied big de Banken Ope Baarde waa door de Moersen Belang Rijk in Het Voordee Van loopers Werden Gewin Zig Hoeft thans plaats Gemma it voor Gene vaster stemming. De bagels Che Banken even 6 a do. Papier nog Tot ioo1/4 4 100 i a % Terwil de Facto Rij uits Luiten Tot ioo1/4 % Verk opt de Verkooyen Bliven Zeer Beverkt Terwil Het Aan Bod Van partic Ulier papier Uit Der Zaak Gering is. De Koers of Singapore Verto Onde Doorga and neighing Tot Daling in not Eert men thans 2.11 h 2,12. Nijst. In Lauwe stemming Restant voor Raden Sorige Hoogst groote Neels Verbocht Pritzen in de Lataste Tija Belang Rijk . Restant Indr Majoe l. S. S. Kon Niet Meer Dan a a 168 Bedinger. Damar. And Seningen Tot lager Pritzen Viz a a 34 k a a 33 Naar Gerlang Van de Merken. Peper. Veel Mozet Tot a a 18.50 k a a 19.25 of Levering in de Erst Volgende Aanden. Men ver wacht Een groote Hogsten up reeks Van 70.000 Picolis. Koffle. Treat Meer de attentive in Werd Een Kleine Hoogst in de Oosthoek Tot a a 60.�? be Rhandell. Landes Len. Gooral Vandeelen Jav Asche Bank Vonden in Belang Rijk Avans Wehalen Germoe Derijk met bet log of Het Goedge Kurde Octroi. In Nieuwe Bat. Prau Tenveer Vandeelen Werd Een Leven Dige Handel ged Reven. Of Downing Tot 125% k 1271/s %. Effected Vantoor Vam h. P. J. Van Den Berg. Koleren steering of Heden Zonder voor later 2v,o/0 certify. N. W. Schuld groot a a 37i id. Id. <00 000 id. Id. 00 0 oblige. Id. Id. 00 0 Panda Rev. Div. Hyp. Banken 0 0 0 and. Or. Buss. Spoo Wegen 0 Zub. H id. Id. Id. 00 0 oblige. Bess. Hypoth. 8poorw. 0 0 0 0 ital. Spoor. Leening 0 lir. 0 Loten 1854 0 Al 0 theirs 0 00 0 rus Sische 0 1866 0 Zub. 0 Auter Damschen 0 0 f 2 7t9 Antwerp sche 0 2 7, 0 Brussels Che 0 Batavia 22 Januari 1891. 0 frs. 0 0 Verbin Tenis 500 841/4 �/0 500 1051/s 0 200 1058/4 0 500 io58/4 0 1000 1027, 125 1281/4 Ltd 625 128 0 125 96/ s 2500 571/4 0 250 i2o8/4 0 100 1161/4 0 100 i688/4 0 100 1171/4 0 100 948/4 0 100 938/4 0 ver Korte Balkans Der Jav Asche Bam of 21 Jan. 1891 Des avoids. Acner. Disc onto revening. Hudel papier a a 6.100.344.49 Verdn Stpier .902.480.98 a a 7.002.825.42 be Leening revening. 451.265.�? effected. 67.448.�? a a 518.718.�? Voo Schotten in reken1ng-courant. 2.086.650.60 effected. 1.434.732.98 a a 8.520.888.68 Belego Kapi Taal Art. 9 Der statute. 780,000.�? 1 Staatse Huld in pander even. 2.268.662.48 f 2.998.662.48 Belego Reserve Fonds Art. 86 Der Stanten. Hyp Theken. F 618.760.�? Staat Schuld in pand Arleren. A f 618.760. Specie in de Kassen Rettige Betzal Middeler. Golden Hunt f 4.773.760.�? Zil Veren id 42.932.870.38 f 47.706.120.88 Munt material. 716.949.82 / 716.949.82 Gebou Wen in Meu Blair Der Bank. A 858.781.84 diverse Rek Ningen. A 11.236.886.04 total / 74.677.421.56 Rihm. 6.000.000.�? read Monde .538.886.68 Banki Jetten in of Loop. 87.270ji17.60 Bank Aari Natien in of Loop 270.177.49 revening courant Iel do a. A 1.465.821.48 Benker Ediete Taldor to ,. 906.082.17 Voon Botten a Aldo a. A 6.992.819.80 Direne re Kentgen. 1.189.466.52 to Stael a a 74.577.421.56 Lataste note Eringen Vax i Dische of lectern 10 Jar the Bank. 49 certify. Ned. Handel is. Ned. Ind. A compto Mii # Ned. Ind. Handel Bank. Int. Or. Fth. V. Kolo Niale Bank. Handels. Ver. 63 Ned. Ind. . 4 Ned. Ind. Spoor Weg my. Jara Spoor Weg my. 9 Bat. Oost. Spoor Weg my. 5 Ned. Ind. Tram Weg my. 1 n. I. Levanas. Pc . 8 Ned. Ind. Ga-mg.77. 5 Deli Batavia Lig. 97 Borneo Tabak of Koen. 139/, 140 in a 95 a a Dir. 1889. To of gedman. A. A a 7>/a4/w non Naal. 10 a a a 83 Borneo id. Staut neg a a 86 146 36 85 386 106 440 a 100 11.40 x ver kooks. 5 Ive 71/. Be coot sex did. The Plaa Tsen. A Ezoch. Of gedman Lataste and. The Plaa Tsen. Nominal. 46 Batari Ajaeb piano end. 110 86 Nieuwe Pra went. The bet. 117va 38 Tavalach . 100 36 Samann Geeb Pra Uwana. 80 43 Nieuwe Sam. Pnra Weny. 160 Samara Ngach too Boot. 160 part. Pra went. The Soer. 36 poet Jara prank is. storm Boot. Nieuwe or Auwena. Soer u Pada Gaeb Prau Tenveer. Jar. . Bat. Zee-1 . 8 . 7 Nederland ache Lloyd. 100 amp . 140 . 110 3 k . 160 3 be . 150 Mercer Ina 180 . De oosterling 160 . Insulin de. 360 . 885 60 br.-waarb.-8.,8eenritasn 110 . My. Unita a. 115 50 Sam. Zee a . 140 17 8e8am.z.-&br.-a.-mg. 60 11 . Padang. 130 by am. Mij. De Merapi Quot 100 . De Oosthoek 330 . In. De Westhoek 130. . Noordhoek 115 br.-verzek.-m5.kalimaae 85 85 . Verite. 110 17 . Ard Joenor 150 18 8toomt.-mg. 140 13 Ned. Ind. Telefson in. 155 41 Liq. And. J. Bak Maco. 73 a Magelen thee k Kina Mij. A 35 Batavia i Maat Schappie a 44 my. Tot Ezel. T. D. Enz. 86 17 veet. Wondern. Arg Lingua a Mij. Tot Ezel. By. In a. A p. F. A Fuchs. 105 11 my. Underlings help. 118>/f 39 . Sumatra. To 46 new. 8�?Tpore distilled water Lee Fao Torg Lim. A my. Suiker Fabriek Tjo tur 136 48 Hyp. Oil. L. Foot Tom. 96 Cul Tuur my. Gemra Quot. A Namal. de Sheri Bonachez Apo theek 59 Kina my. Kerta Manan. A . Eigen Hulpa. 100 n. I. Brand Saarborg my. A. 46 Asmahan Tabak my. Telouk Dalam. A 9 the Verkooyen. 19 of gedman. W 50. 5 Lataste Verk. 16 Verbocht. A a 4 Laatt aged. 1l/� _ it. E 6 nominal. A Aang Boden. A Lataste Verk. A Aang Boden. 9 Verbocht. Sofis. 15 the a Laatu. 14. A i a 16 of gedman. 90 the Verkooyen. 96, 8 60. M 8 Verbocht. Us 5o 6 50 Aang Boden. 31 19 a /. 9 a 16 Verbocht. The Plaa Tsen. 96 Vei Koehut. The yer Koopen. A Ezoch. 9/� 60 of gedman. 71/, nominal. A a 6 44 Aang Boden. In. 60 91/� 60 Aang Boden. 7i/, of gedman. 7/ Laatt Verk. 90/a of gedman. A. 91 60 a Laatt aged. Be drag Vandeel. 500.�? 1.000.�? 1.000.�? 160.�? 63.50 1.000.�? 600.�? 340.�? 1.000.�? 340.�? 1.000.�? 1.000.�? 600.�? 850.�? 1.000.�? 850.�? 1.000.�? 1.000.�? 380.�? 490.�? 175.�? 800.�? 800.�? 600.�? 600.�? 635.�? 800.�? 350.�? 600.�? 450.�? 8.000.�? 6.000.�? 6.000.�? 6.000.�? 6.000.�? 6.000.�? 5.000.�? 6.000.�? 6.000.�? 6.000.�? 6.000.�? 600.�? 5.000.�? 6.000.�? 5.000.�? 6.000.�? 1.000.�? 5.000.�? 1.000.�? 1.000.�? 1.000.�? 1.000.�? 1.000.�? 1.000.�? 1.000.�? 1.000.�? 100.�? 850.�? 600.�? 485.�? 440.�? 860.�? 350. 100.�? 5.000.�? 100.�? 9.500.�? 600.�? 600.�? 600.�? 100.�? 600.�? 100__ 6.000.�? 300.�? Lataste Yff Jaarl Tkache Bonne ewer 1886/9, 66 a Neemat Brandris. Aan. Or. 34 Laatt Beta Ald Coupon. Or. 33,did. Hoogst 1888. Or. 66 Laatt be Aalde Coupon. Or. 87 a a e or. 38. And. Tan a a 1000.�? in. And. Tan / 500.�? and. Tan a a 500.�? end and. Raa / 850.�? in 1885 org Erich. Or. 8 Laatt be Aalde Coupon. Or. 8 Laatt be Aalde Coupon. 1300 Aana. Uit Segeren. Of Richtor i and. K a a 600.�? 800 and. A / 1000.�? 800 350�? in 1886 org Erich. / 60 a and. . 85 a a e 1885/6. Quot a a 50 p. And. . Did. Hoogst 1886. Vernieu Winga Fonds. A a 40 p. And. . 1886/7 sop p. And. . Did. Hoogst 1886. / 730�? p. And. Trug bad. A 510�? a a # 1887/8. / 10�.�? p. And. Tarn gtd. 1888 Ope right. / 40.46 p. Gewone / s.96 per Ohio hers Vandeel a 76 p. And. Terng Etwald. A 80 in a a 140 per and. Trug bad.80 p. Aard. . Did. Hoogst 1887. In 1889 Orgei Leht 1888/9.or. 6 Laatt be Aalde Coupon. / 400�? pm Vandeel Trug Beta Ald Miami / 160.�? is 1889. A a 40.�?, f 70.�? p. And. Trug Beta Ald. / 8��? per Vandeel Trug Beta Ald. 10o0 Aana. Nit Wegsten. 1890 Ope right. 160 and. K / 8500,30 and. K / 600. Vaasa deepens # a a a 1889/90. A pin / 30.000�? Levetto of Een Cemi. Intens did. 1890 6 %. 6 x did. La half Jaar 1890. Econ Mische in financier be Gerichten Uit de Buiten Lansche Bladen. A Deli it Tab Kupij. The amp rang gading. In Een Geh Ouden Liq Nicatie Verga Dering a de liquid amp tie revening Goedge kurd in de be Kaald of a a 1s2.52 per Vandeel. A palembang Vij. In de Alge Meetie Verga Dering Vun Dee Hebben Zion de Balkans in Winsten Verlies revening aug Sloten Onder Ultimo octoberjl., Goedge kurd in is Beloten Tot on binding Der Venno Tschap met Ove Dracht Van Het Saldo Der Liq Nicatie revening in Begreen Alle Reeds ver Kregen of nog the ver Kringen Rechten of de con Cesair a in palembang Aan de exploitative Lala. In de Ormid Dellick Darann Geh Ouden Verga Dering Van Auandee Louders in Maat Schappie Werd die Ove Dracht Aang Nomen in Het be Stuur be Machtig de voor Loopie Rechten of de Concessin Aan de Rivier Dawes in de nude Concessin langs de Beide overs Van de Rivier Lal amp Naan de be Geering Van Trug Gege Ven Daar Enteen Haar big substitute ver Kregen Rechten the doen Gelden of de voor Loopie Concessin Van Onge veer 30,000 Bouws Yelegen toss Chen de Riviere Toeng Kal in Lalan die Bijj Verzone Schrift Van Den direct eur Den Heer b. R. G. Bouricius to Deus Zion verbal Jef of Sumatra voor de palembang Maat Schappy Werd Langev Raad. Ter voor Wiening in de Vocature Van commiss Arissen Werden door in Uit de Aan Wenige Auandee Louders als zoo Danig Gek Ozen de Heeren m. G. Van Den Arend j. Huttig Dan. In j. J. Van Santen Terwil de Heer b. R. G. Bouricius als direct eur Werd Herb Enoema. Al de Ben Emden ver Klaaren Dat zip Hun Mandata we Schten the a Naarden Onder Het voor behold Dat Geen Verdere Stappen Tot exploitative Louden Worden Onde Nomen Alvorene de boor feeling Der Van palembang the Vera Chen Partinen Tabak daa toe Aan Leiding Vonden even in Nadat Een Erk end be Kawam administrate or Zou Zion Gevo Den. A Nederland sche Maat Schappie Ter be ordering Van nil Verheide. In de Geb Onden Huiswoud Elike Verga Dering Van Het department Amsterdam Der Neder lands Che Maat Schappie or be ordering Van nil Verheide Kwam a Behan deling Van Eenige Huiswoud Elike Aangeles Enhelden Aan de Orde de stemming Over Een Pread vies Van Het Aan de direct Euren Der Maat Schappie in Zake de Westie Van Staats of parti Muliere exploitative Der Mobil in a Kole Velden in Den Spoor Weg Aldamar. Het be Stuur Dat Dit department a de Schrift Elike in Mondeline Over Deze Gewin Chige Aangeles Eneid Zou the Kennen even Zich Niette Kunnen Veree Nigen met Het Deneb held Van direct Euren of door Middel Van Een Adres Aan de re Geering add aerie the Bettigen Aan Den Wensch Der Heeren a Leysenaar in Yan Houten of de ont ginning Der Mobil in a Kole Relden Benevent de exploitative Van Den in Aan Bouw zip Den Spoor Weg Ter Sumatra a West Kust Aan Gene parti Muliere Onde Roeming toe the Stan. Het be Stuur Meent Dat parti Muliere Minnen Spoor Weg exploitative Niet Overeen the Trengen is met Het Elbe Green Belang Van Den Staat in Niet Gedacht Kan Worden the St Rekken Ter be ordering Van de Belanger Der Najj Verheide in Het Algereen. De Verga Dering Vereen Igde Zich met Alge Meene 10 Stemmen met Het Pray advise Van Het be Stuur. A Medan Tabak . A win Verne men Dat the Amsterdam of 28 november Al. Is org Erich de Namal. Venno Tschap Medan Tabak Maat Schappie waa Rvan de statute Zion Goedge kurd Bijj Kon. Bes luit Van 15 november. Het Kapi Taal be Dragt 4 Mil Lioen Gulden. Commiss Arissen a Jan de Heeren Cremer Nienho Njus in Haarsma direct eur de Heer c. W. Janssen. Het Doel Der Maat Schappie is de exploitative Van Tabaks Landen. A bewail living is Verleene of de Kate Van Oprich Ting Der the so Rabaja be vestige Naa Looze Venno Tschap Cultura Maat Schappie a the China Borneo company. Gene Stor Machtiger Verga Dering Der China Romeo company limited Werd Den 8en november in Het Hong Kong hotel Geh Ouden. Uit Het ver slag Bleek Dater Een Verlies was Van doll. 10,242.72 of de exploitative revening a a trek Van doll. 4,977.24 Over Debracht Van de Sorige revening. Dit was the Witten Aan de Daling Der pro zen Van Tim merhout Doch men Hoopoe Dat nude Verbet Erden in de ombre nest vermin Derd Werd de Aan Wenige voor Raad Tot bet Ere pro zen Verbocht Zou Worden. De Sonda Lansche Zaa Smolens Wertken met Winst Maar de exploitative revening Der Hong Kong sche Zaa Smolens Wees Gene Debet Balkans Aan. A Gene land urge Dis Cussie Werd Een amendment Aang Nomen Tot Ben Oeming Keener Commissio Van 3 Leden die Een Onde Zoek Zal inst Ellen Naar Den Werk Kring Der Maat Schappie in met de direct Euren Zal Berra Slagen of Trent bet Al of Niet Raad Zame Van liquidate term jul de Verga Dering 14 Dagen ver Dagad Werd of Het rapport Dezer Commissio after Rachten. Londen end China Telegraph a glans Spreckels . De Raffi Naderia 7 10 Claus Spreckels in Philadelphia Aan Den Oever Van de Delaware on langs be bound is door Den Ca Forni Schen Suiker Koning voor Den Nomi Nalen Prejs Van doll. 4,000.000 Aan de Spreckels sugar refining co. Over Dragen. De 0phila. Ledger1 Merkt Hier Bijj of Dat Zulke groote transaction in de stad Der Broe Deliefde Tot de Zelda Ameden Beho Orden. A Uit Maagdenberg word do. 12 dec. Gem eld Dat Klach ten of Trent Beverf in acute Ruitang Van Het Suiker Geharte Der beet Orelen in dui Tschand Van spechts aard Waren in Het ver Werken Van Het product Een gun Stig Verloop heft. Het Tegen 22 of 24 Dezer the Vera Chen Ove Zicht Van de be duende de Loo Pende compagne ver Kregen Resul Taten Zal wat Den Hoogst in dui Tschand bereft Wellich in Een of Ander optic it Meer Dere Klaar Heid Trengen Toch Kan Nierop Natu Urlik nog Geen Volkomer Zeker Cordeel Worden Gege Ven ten Aan Zien Van de total ombre nest. In Oosten Rijk word Weder its Meer Gek Laad in Van vers Chillenden Kanten Range Toone Dat de Hoogst Aan de Tot duster Gest Elde Versac Tingen Wel Niet Zal Beant wooden. Hopewel Dit of Zic Zelf vol Street Niet onto be Lejk Toesch Junt Geloof men Toch in de total Raming Van Den Europe Esben Hoogst nog Geen Vera Dering the molten Trengen Daar Het Tekorte Van Het Gene land Al licht verged word door Het its Holgere productive cd Fer Van Een Ander land. Uit Praag word Aan de erf. Mtg. Gem eld Dat de Voort bringing Van Suiker Van Augustus Tot november be Dragt 3,540,919 Metra of 412,000 Metra minder Dan bet orig Jaar Het Welk Wel Aan de Slechter ombre nest Der beet Bortels Moet Worden Toeg Schreven. De voor Raad met Eide november belief 2,182,000 Metra Tegen 1,304,000 a cars in 1889. In fran Rijk Belgio in Holland is Een Deel Der Bieten Zowel de nog the Rede Strande als die Welke Niet Voldo ende met Aarde Bedet Waren door de Vorst be Proffen. A Voorbij Aanden door is wed Erom Vorst Inget Reden zoo Dat or Morgeli Jaheid be Staat de be Roren Bieten Zonder Belan Griske Schade the Kunnen ver Werken. A ass Rantie Egeu storm Risico Der Tab Akson deeming eur of Sumatra. In ver Volg of Hare of Merkinger Hiero Trent in Haar Nommer Van 17 nov. Of genome in de i Dische Mercur no. 47 Schrift the London and China Telegraph Van 4 december or heft nog Verder nets Van be Paulden aard plaats Gehad wat bereft de ass Rantie Van Tabak of Sumatra Tegen Stor Schade waa Rover Ujj on langs Spragen. Men Geloof Dat de Amsted Winsche assure Deus de Recioo in Het ver Volg Cullen Weiheren Daar Ujj Dit Jaar aware ver Liezen gel Eden Hebben. De Bemer Kingen die Ujj on langs on amen Uit Een Brief door Een assured eur the Amsterdam Aan Den secretaries Van Lloyds Gesch Reven Schonen in Vele optic then Teg Enover Hen die Goede Schuren of Hunne Plantage in stand Houden Maar Ujj Verond Erstelle Dat Ujj of Dez Ulken Niet Tsepas Slijk a Jan. Onder Den in Loed Van ver Liezen die men Weet Dat Dit Jaar Zwaard Waren heft de Schrijver Zion Zaak overdo even. A Bee Wortel Suiker Indis Trie in de h. 8. Amerika. Men dealt on Mede Dat Nieuwe Worden org Erich door de Oxnard beast sugar co. The Philadelphia. De Levering Van Gene Dezer fab Rieken Naar Hetzel de Model als in Het Lataste Jaar voor Den Heer Claus Spreckels the Watsonville be bound Werd is Aan de Greven Broiche the Greve Broich a Jan Prisen a Voorhees de Firma Langen 8c Hundhausen org Dragen Deze Nieuwe Fabriek Zal do 6000 ctr. Beet Orelen per 24 our ver Werken in in Het Volgende Jaar in Werking Komen. Kina. Den 12en december 1.1. Is in a risks Magazin Van genes Middeler the Amsterdam Gene open Bare Lanb Steding Geh Ouden Van 2100 Kilgor. Alfas Chinini pm. N. De. Iii 100 Kilgor. Hydro Chloras Crinini in 25 Kilgor. Tannas Chinini. Het resultant a als Volgt . A. Dailly. Gast. A Negley. J. J. Lout Zeisser. Mouton 8c Zoon. De Bosson. Steinmetz 8c Petit. Julias me Jer. Sulfa Chinini. Hydro Chloras Chinini per Kilgor. A a 29,00 0 28,98 0 24,29 0 25,39 0 29,71 0 28,50 0 26,90 per Kilgor. 37.00 37.00 28.40 33.40 38,65 35.75 34,80 / 0 0 Tannas Chinini. Per Kilgor. 17,50 17,70 13,00 / 0 0 0 0 0 0 17,98 18,00 17,70 Ter Juister waa Deering Van de cd jeers in de Verste Kolom org eleven word in Herin nering Debracht Dat de pharmacopoeia Neerland Ica edition Tertia die Den Len Juli 1890 in Werking is get Eden Holgere Eischen Van Zui Verheide Aan wave lure Kinine Stelt Dan deed. H. De Prejs note ering Van Chini num Sulu Nicum Paris sinus a Kewoon Lejk per kilogram to a a 5 Hooger Dan die Van de Gewone alfas Chinini. De Markt Haarde Van wave lure Kinine is be duende de age loosen week Nagano leg one randers Geb Leven 11 a amp 11 d. Per ozs., dad Elike in 1 so. Per ozs., later Levering. The chemist and druggist Van 13 december 1890 vestige de Andacht of the quinine ring negotiations Paaro Trent in Den Laats ten tied Allerlei Gerichten a Jan vers Reid. Ten Eide the be proven Gene combi Natie Tot stand the Trengen beef of Den 10en december 11. Tep amp Rojs in bet hotel Westminster Gene Bejee Komst plaats Gehad Waar Alle Kinine Fabrikante Waren. A land urge Besper Kingen Werd de Verga Dering ver Dagad. Een Defin Tief bes luit Kon Niet genome Worden. Men ver wacht in Zeer Gerecht Dat nog Versch Eidene Confer enties molten Geh Onden Worden Alvorene de movie Ujj Theden die Het Tot stand Komen Van Gene combi Natie in Den Weg Atman Voldo ende Cullen a Jan org eleven. Het theurig Verloop Van Derge Ljuke conv enties is Uit Het Verledene Genoe Graam Berend. In de Londen sche Kina veiling Van 16 december u. Werden Verbocht 1361 Dalen Ceylon 238 Balen Britsch i Dische in 222 Balen Java Basten. Yan de Aang Boden 1389 Balen Zuid Kamerik Lansche Kina 659 Calisay 249 hard Kitayo 150 Euprea 185 soft columbian 128 yellow 18 Carthagena Vonden loopers 550 Balen Van �50 eng. Ponden Bolivia Niche Calisay in pm open voor 5 h 10i/g d. In 70 Balen nude soft columbian voor 2 d. Per eng. Pond. De unit Van Deze Kleine veiling bed Roeg vol Gens de Olga Ven Onge veer 1 d. A de Uit Werking wan Zon licht in Lucht of Suiker Riet. Een Inlender Schuj Jet Aan the lot Siana planter and sugar manufacturer als Feiten die mis Schien Weenig licht Kunnen Werpen of de Toeko Stige Der Suiker industries Van Louisiana Zend in n de Resul Taten Van twee proven Verledene week Wel willed genome met Pla Triet door Den Heer Smelizer Aan Het Southdown la moratorium Van Den Beer h. C. Minor. De Verste Werd genome of Riet Dat in Uit Koos we Gens a Jan Bloo Stelling Aan Over Loeding Zon licht in Gene Vreje circulate Der Lucht in de Tweede of Riet Eenige Voeten Van Daar Ges Neden Doch in Beide optic then Niet zoo Voorde Elig be plaats term jul bet Doel was Eenige be Aalde cd jeers the Verker Jugen of Trent de Uitz Erselen voor Debracht Onder Deze Variee Rende voor Warden crw jul de sverige Iden Tisch Waren. De Resul Taten Waren de Volgende to. Brix. 19.57 sucrose pc. 17.07 quiver Heads coefficient. 87.50 Ponden Suiker per ton Riet. 307.�? so. Brix. 18.10 sucrose pct. 15.04 uni Verheide coefficient. 83.10 Ponden Suiker per ton Riet. 270.50

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for January 20, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.