Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jan 20 1891, Page 4

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - January 20, 1891, Jakarta, Jakarta RayaSlag Teri in wors Fabriek Passar Bare Van f. Roser Dangeli Joksch. Den Dag a a oped. Steeds Vertri Jabaar Rollens press Kop Hoof Kaas Lyons he Oer Velat lever Bloed Braa worst in top bestselling. Ketting sauce is \ of verhoek Vertri Jabaar Bereider Cotte Letten. Id. Shorten Gelarde erd Braad Leesch. Pederen Zondag Kalfov Leesch. Worst. Is voor Handen groote Vantoor almanac to 3946 Scheur calenders 1891e big og1lvie it pc co. De Zontags Elitie Van Het i redact eur or. J. A. Haakman. Het Eenige Zondag salad in Deze Kolonie a. Groote verse Heidenheim Van Stop. Kost spechts Een halve Gulden per maund. 2147 Ogilvie amp co., Batavia. Het Abo nement of Het Batavia sch Nieuwe salad Ingrande met Heder Kost f 7.50 Nieuwe Bonnee on Vangen bet Nieuwe Feuille ton a Clara Wildena to door Nyji ski Tan of Het begin in Kannen Tegen Bealing Tan 85 cents be Komen de a i Dische Scheu Kalender. 275 de Uit Gevers g. Kolff k comon Agnes russes Maandag Woen snags in Fri jags 5 cents per Rit. Zontags dins Dags Donder Dags in Zater Dags 10 cents per Rit. 89 de directive. Maat Schappie a too Nakunst Aurora repetitive in Den Schouwburg of Owens Dag 21 Januari 1891, Toor de and. Vocal of Dond Erdag 22 Januari 1891, Toor de and. Instrumental groot or Chest Het be Stuur. J credit Euren eur Voo Malige Auandee Louders Der on Bonden Naa Looze Venno Tschap a Fabriek tji Liwong Worden Drin Gend Verbocht Gene Reg adhering Bijj the women ten Kant Ore Van Den Ogilvie pc co., of zat Erdag e. K. Des named Dags the twee our. De Liki Dater 325 Haakman. a help u Zelfo. Alge Meene Verga Dering of Maandag 26 Januari 1891, Des avoids ten 8� Nar in Het loge Gebow Tewel Ter Reden. Names Het Bestman de 3ecretaris, 320 j. C. Zijlmans. 315 m data Chappy too Nakunst Dond Erdag 29 Januari 1891,concert. De Secretary 318_ q. J. Saarborg Maat Schappie a ind key. Herren Dee Luebbers Worden server Gaderina of Owens Dag 21 Januari . Des tour Middagh ten 10 Are ten Kant Ore Der Maat Schappie Tot tas Stelling Van de Balkans Onder Ultimo 1890 in be paling Tan Het dividend. De Balkans list Ter Visie. Names Het be Stuur e. Douwes Dekker direct. 202 g. E. C. Guffroy ple Tav. a de Ster in net Oosten. Ree 3 or. Of Dond Erdag Den 22 Januari 1891, Des avoids ten o nor. De 8eeretaris, a 994. B. N. Luinenburg. Maat Schappie Toon Kunst Aurora. Aarli Josche Alge Meene Verga Dering of Owens Dag Den 4 february 1891, Des avoids ten 91/ our in de loge. Punten Van Behan deling m. Ver slag Ltd revening in verant wording Over Het Jaar 1890. B. Verdi Ewing of % Verga Dering commissaries in. 250 Tan Een Nieuwe bests or. A a floor Tan wer Kende Leden Ter Ter Keezing Van. De secretaries c. J. T. Smits. Alge Meene Maat Schappie Van in lib Furente be vestige the Amsterdam. Hood Vantoor voor Niederl in did the so Rabaya. In de Andacht word be vestige of de by Zonder Toor Seelige voor Waar Den in tar even Dezer Maat Schappie. A a Geest in India definitive Wie Over tar even san l j Den agent u Yetevia t h. P. J. Van Den Berg _ de heft Bijj Deze de Eer Ter Jennisse the Trengen Dat Van f a Nuarl 191, Het Nieuwe hotel Konigin Emma the palembang is Uro Pend Minz Aam Aan Bevelen is j. G. Nieuwkerk Lissen of. Enki rage Erst Hare Beno Odid voor de Fabriek the prior oud Gegotek Ojzer. Aan Biedinger voor Levering Darvan Worden ing wacht door Den Ingen eur the prior. 288 in de be trekking Bedo eld big Adver Tentie no. 2569 in de so Erabia courant is Berends Voo Uzi in. 319 Volks Lees Bible theek loge Gebow. Geo end Van 7�?io our voor Middagh in Van 4�? 5i/s our named Dags behave of Zonen fees Dagen. Contribute i Tot / 8 is Maan a Naar mate Het cantal Boeken Dat men Telke male Wensch the on Vangen Van Desa Bible theek Tot nut ten i Algereen Kan Een lieder ook sender Fri Metselaar Tijon of de Taatu Netelda voor Warden lid Worden. Voor de ont angst Van Gesch Enken in Boe Werken big it Het be Stuur Aich belief a Aan Bevelen. 90 f k. Behr. It wound Een Zeer be Kawam Gene sheer diploma University it weaned of Troeger Milit air arts Aldamar in in nog Secund aria in bet rudolphs Hospital the Weenen specialist a Coucher Rouwen in Odgen art8, Zoet Een desc hike plaats of Java of elders in Nederland sch indie Ter unto evening Der Civille Pratt Ink. Bieven in offer ten Onder de letters or. A de administrative Van Het Batavia sch handels Blad. 15 big Gene families in de Enid Deyke Nabi Jaheid Van Spoor in Tram Aang Boden into nog met Kost Tegen Bill Ken Condit a. 2029 the Bev Ragen Onder Nummer 2029 handels Blad. Get Raad Een Weenig skins Berend met Fra sch. Bieven Bat. Nieuwe salad. A 322 get Raad. Of Een handels Vantoor the Batavia Een Klerk Een Goede hand Schr j vende Salaris Naar Lekwa Ameden. Adres no. 296 296 the hour met 1 Januari a. A de Vantoor locale in Pak Huizeng Ean de groote Rivier Wes Zyde the Batavia thans door de Firma Gebr. Sutorius pc co. A. Abdul az1s Effendi 4 Jatie Tana Abang. L. P. F. So Limpf Kaptein Der infant Erie. P.p.�. 18 Janvari 1891. A a. Godavery. 210 Konin Klinke Pake Vaart Maat Schappie. Het extra Sto Oschip a Prins Vertregt Vrydags 23 Januari 1891, Des Morgens ten 9 ure direct Naar Padang. Adres voor Bracht Scheepsma Gentner Voorhees 323 j. Daenuel8 k co. Lakew de Hoof agent Brent Ter Kennis Van Het Publik Dat Boerne Kareli behave teens in de 4 Weken door de Boot of Dienst no. 9, ook a a Maal in de 4 Weken door de Boot of Dienst no 14 Zal Worden Aan gedman 307 Januari 1891. 8. Matsui Krejc Owens Dag 21 Jan. 9 v. 0 o. G. Mijer. Dond Erdag 12 0 9 v. 0 o. G. Loudon. Zat Erdag 24 0 9 v. 0 Vandiemen. Zat Erdag 24 0 9 v. 0 Coen. Maandag 26 0 9 v. 0 Zapara. Maandag 26 0 9 v. 0 e Van Riebeek Dinstag 27 0 6 n. 0 do Carpentier Dond Erdag 29 0 9 v. 0 g. G. Mijer. Zat Erdag 31 0 5 n. 8936 Vaart Van Batavia. Naar Telouk belong Kroc Benk Oelen Padang Oleh leh Reglien Edi met orders chewing the Padang Naar Natal Sibonga baros Sinkel Goen eng Sirtoli in Aca Laboe. Naar a Geribon regal Pek Longan semarang in Soo Rabaya. Naar Suntok in palembang. Naar Suntok Rouwen Singapore Naar Cheriton regal Pek Longan semarang Ensoe Rabaya. Naar 8emarang, so Rabaya Bati Boole eng am Penan Makassar Gormont amp to Manado Sanger Eilander Ter Nate Batman Ambrina Banda timor Deli in timor Koppang in met overloading the Makassar Naar Bon Thain Boel Skomba saltier sind Jai Patima Galoppo Loewe sex Beeton Kendarin Bonetate. Naar Bulawan Deli. Naar semarang in so Rabaya. Naar Singapore. Adres voor Trachten passage big de Agenten Voorhees j Daen dels amp ll0yd.veertiendaagsche Mai Dienst via Snez in of Marseille Naar Nederland Vertrez Van Batavia 21 Jan. Semarang kept. A. H. Klix. I 18 Maart Zuid Holland kept n. Guthri. 4 feb. Zeeland 0 p. Do Goeb. I 1 april utrecht 0 w. Mfd. 8pbano v. La. 18 feb. Batavia 0 . Do a nonny. I 16 v Bromo 0 e. W. Inc Dunn. 4 Maart Merapi 0 amp Otto. A 29 0 Drenthe 0 8. Basov win. Bovene Noemme mail steamers Zion special voor Den trop Ischen Dienst Ungericht. Voor Trachten passage believe men Zich. The Wenden Tot de Agenten. I Batavia semarang. So Erabia. Too Vaart Maat Schappie Mai Dienst via Suez on Genua Naar Nederland Vertrez Van Batavia 28 Jan. 8umatra droog Leever i 11 Maart Prins v. Oranje kept. G. A. Cd. Words Fortuyn. I 25 0 Burg. Den Tex. 0 b. J. Wober. 11 feb. Princes Amalia. 0 w. P. Harten. I 8 april Konigin Emma 0 f. W. Sooner. 25 0 or. Alexander. 0 w. Adriani. I 22 0 princes Sophie. 0 c. A. Bakker. De gun Stig Dekende passager Tschepen Van Deze lion Zion Bina Allen voor Zien Van elect Rische Verlic Hting in Verder Van Alle die Deze Dienst Verein Chat. Adres voor Trachten passage. De Voorhees a. a co., 7 the Batavia 8amarang, so Rabaya Padang in macassar. Quot k jetted Acter or. J. A Haakman Ogilvie amp v

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for January 20, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.