Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jan 20 1891, Page 3

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - January 20, 1891, Jakarta, Jakarta RayaDe 2e Luetenant Der a Tillerie w. Hemmed Van de be Compagnie a Tillerie 2e bergs Ateria the Saltiga a verge plaats Bijj Het detachment Der 7e Compagnie be Compagnie vesting a Tillerie the djo Djakarta. Onze Telefson. Tot secretaries Der reside tie tap Anolie Tal Worden Beno emd de control eur Der be Klasse Bijj Het Binnell be Stuur 8. J. M. Van Geuns. Het toss Chen Den Heer j. O. Freiwald in Het Inland sch Telb Stuur the 8intang Westera Teeling Van Borneo Ges Loten contract a Arajj Aan Gen Emden Heer ver gunning in Verleene Tot Het doen Van Onderko Kingen in Dat lands Hep a door de be Geering Goedge kurd. Quot Aan de Wendeling Leeraar 8. Van Wendenburg in g. De Graaf a voor Het Geren Van Onde Richt in de by Jelsche desc Heidenis in de Geme Enten the Soeka Zoemie Tjian Joer in depot Gene Mandeli Josche Telage toe Gerend Van respective link a a 60 in a a 30, door de Plaatve Ljuke school Commissio the Mage Lang Kedge is Der be Geering voor Geareld de Oprich Ting Keener open Bare 2e Lagere voor Stel is door Den direct eur Van o. E. In n. Gun Stig Onder Sveund a. Het verhoek Der Heeren h. Kuhr . Inge Stenen Van be bang Tot opening Keener open Bare Lagere Melisje school Aldamar is door de be Geering Van de hand Geweken. Uit i Dische Bladen. We Lezen in Het Soer. Hbl Gisterek Morgen arrive Erde Allier Uit de Molokken de Arjeh Het schip had be duende de Reis goed Weer Alleen Eer Gisterek avoid of de Hootte Jan Pana Rokkan spook the Het Gedacht. Donder in Bli sem Gephard Aan Waren Regen Terwil Het Boven Dien zoo Donker was Dat Het a Adaam Gedacht Werd of the Stoppen Engelkens de too Fluit the doen Hooven. Die Bleken Dan ook Niet Over Bodig the a Jan want de Arjeh pass Eerde Een Paar Schepen of spechts Geringer a stand. Later of Den avoid Klaar de de Lucht open Ging to Weer full Speed Voo Ruit. De Passa Giers Newagen met Allen Lof Over Den commandant Van merge Nomden Bodem. Uit Pediri Schrift men on Het Volgende Gena Seerden Fri Dag Den ten Dezer Zagen we Onver yachts Den Gewe Stelik in secretaries Dezer reside tie per Reis Wagen de Kotta Verbaten in Geselschap Van on zen is Culap Dater Een by Zonder Vorval Buiten de Kom Dezer Geme Ente Zich had voor gedman speak Van Zelf want Wie Roneen secretaries Kent Weet Maar Al the goed Dat Hajj spechts Hij Hooge Uit wondering Een Uit Staple Markt of a Jan woning Vervaat bet gaan he a Jan Burrel in Andere Daar Buiten Gelatin. Of Onze Nav Raag Verna men win Dat Geno Emde Heeren door on Hood Van be Stuur Naar Het Naby Yelegen part Werden Gedir geerd Aan Gezien Allier Het Beicht was Aang Bracht als Zouderer Gene Vergis timing Aldamar Hebben plaats Gehad a Rabij Gene Zeke re Levrouw v. Als Slach Toffer Zoudie a Jan Evallen. Geno Emde amb Lenaar Werd the Dier Eide beast Een Onde Zoek in Loco Inte Tellen Terwil de Docter de opera Chat ont ving Gene links chowing the Houden in Verder Het Lejk her warts the doen Over rengen. Laats Leden Zondag is Het in Het Hospital Allier Aang Bracht in Zed. Heft Daaron Sec tie Geh Ouden. Daar Het Lejk Reeds vier Dagen Ond was be Hoeft Het Geen Betook Dat Onze Gene sheer Menig Naan Enaam Oygenblik heft the door Orsteen Gehad a a or Hajj Gereed Kwam. Het Een Enander a Daaron Verz Geld org Eonden ten Fine Van sche Kundig Onde Zoek the so Rabaja. Of or Katranian in Deze dui Stere Zaak Zal Komen Bettj Felen we ten Zeer Ste. In Lusschen zit de Vermoece Ljuke snood aard Een Jonge Inland sche Man door Achter Slot in de plaats Onzer intoning Zich steeds mag Verheugen Onder de Gezo Noste Plaa Tsen of Java Gering schist the Kunnen Worden heft Zich Dezer Dage n Een Tweede Geneen Heer or. Prins Allier be vestige. Hajj practise Erde Den Laats ten to Jed the so Rabaja. Of Hajj Het Den Dur Hier Zal nit Houden Zal de to Jed on Leeren want Kedrie is the Klein of twee doctored Een goed Bestante ver Ekeren. Die Goede nude to Jed voor Hen is Hier Voorbij. Men on Moet Gedulig Dzieken die Sklagen Over Verlies Aan be Trust movie Ljuke spies vestering opt Welling Der Maag Gassen Opris Pingen in men Zoet Dan door Prikkel ende Middeler Leesch extracted Rauw Leesch Enz Het Waad the hers Tellen Maar Het Eenige ration Els Middel is de Maag met rust the Laten in Kuns Matig Verte erd Leesch the Gebru Iken. Onder Den Noam Van peptone word Dit door Den Heer Chapoteau Apotheker the Marjja nereid in Poeder in org lost in Spaan Schen Wijn. Het is Een Zeer Krach Tig voiding Middel Dat Van Zelf in Het Bloed word of genome in door Alle Gene Sheeren word Aan Bevelen of Lang Zame Vert Eringen the beat Jyden de Trachten Van Herstel Lenden of Uig Putte Dzieken Opte Beuren in la jeers Aan Kanker tearing of lever Ziekle the Vorden. 80heep8bebi0hteh. Aang Komen. Batavia 10 jus. Nad. Huk Torl Tek inf jeers a new York at. Geo worry co. N. I. It. myer Komi a Pula Faug of Tok at. J. Dm1�is a of. 90 Jas. N. I. At. Gom. Genk is Lent bet Blomberg a Boa begs at. J. A Amadeu a co. N. 1. At. Gein Vaaloa Kontol a Soe Robank Vla at. J. Dae adds it co. Lag at. Sooth of Vaa do Noord. Vert Okken. Batavia Job of. Bog. Of. Calliope of Leothas or Bragoon bios re. Schip Seldom Thoms a 8oauursag. Vend Tien. Owens Dag 21 Januari. Van Panda. Door Taa Tan Goan Vendue Roaal Dond Erdag 22 Januari. Voor de Toko Vaa Duret door Vaa Den Abeelen in co., Rij Swink. Vrej Dag 28 Januari. Voor de Toko Van Van Den Abeelen in co. Zat Erdag 24 Januari. In Het Vendue Roaal Adver Tentis a. The. Vogelenzang in under Trousd m. Coorengel. Esti 19 1891 Huw Eliks vol trekking 28 Dezer s named Dags 3 our. 4, Geen Becentie. 308 h. Hamburg. In de Heer g. Scheber 2e it. A Tillerie even Kennis Dat Hun voor genome he Weijk Zal Voltr Okken Worden of Den 21 Januari a a Morgens ten 11 our. Eenige in alg Meens Kennis Geving. Geen receptive. 304 Harte link Dank Aan Allen die big de Gebo Orte Van Onze Dochter Hunne Belan Stelling Deden Blinken. J. F. Eichholtz a 311 e. V. Eichholtz Beer. J. H. D. Van Deb Palm. Jatoba 1 Januari 1891. A 309 . my anti sept in t Nieuwe Antiseptic cd Tan Poeder vol gent recept Van a Pink of Tan darts nereid door de Nederland sche Apo theek Chr. Jacobs. Vertri Jabaar big Alle Apotheker a Dea iad. Archiel. Men Lette of de Handte evening Van h. 8 Pink of of Falcons in dozen. 817 vend tie 21 Januari 1891/ in Het Vendue Roaal Van pand Goe Deren ton Kangan in mole Vliet Welke of 1& Janna i 1891 moisten Uit Melost Worden. 90 Tan a an Goan. Toko vend tie of Fri Dag 23 january Bijj Van Den Abeelen amp co., Van diverse Koopmans Goederer. 324 of Boven Strande Toko vend tie Van Vii Dag 23 januabi1891, Zollen Ujj Verkooyen Een Factuar Faraie Salonen Kamer Spiegell 82s met in Zonder supports. Van Den Abeelen b co. Vend tie of Maandag in Dinstag 26 in 27 Januari 1891, ten Huizer Van Den we Ledgester. Heer b. E. Latzen mag a Jan Meester Der Genie Goen eng Barie Najj de Brug Van Pinto Besie door Jolt Pryce amp co., Van Een Seurig Netten in Oedel. In Een Bijj Zonder Faraie collective Bloemen in Planten in a Attieh. Tonnes in 1ndbam. Potten. Nader the specific Eeren. 818 Weder ont part Boom Haasjes in Blik. Idem. Gek Ruid. Z. M. Kaas in Blikken Van 1 kilo. Idem. Idem. Al a Leid sche Kaas Idem. 1 # a Idem. Idem. A a / a a 0 0 0 3.25. 3.60. 1.90. 1.�?. 1.60. �?85. 298 Winkel Mij. A Teigen Hulpa. Habing Ger Okte Ges Neden Zalm Ger Okte booking Keultjes in Litjes an Jovis Van Het Gereno Heerde. Merk Haasnoot. 299 Winkel my. A Teigen Hulpa. Per mail de Gotha 1991 230 Visser b co. in slag Hoetjes lampoons Van 5 cent Tot a a 2.�?. Volgen Batavia Che Prejs courant Vertri Jabaar big d. N. Appel so Rabaja. Cd. Boter Samang. J. Wartena . J. Tant Pek Longan. Lim do an Tjie regal f. Thiem Bandong. Ong Han Tjioe Soeka Zoemie. E. Wiessner Buiten Zorg j. Matun jr., Padang. Tek Bis b cow Medan. A a a j. J. The. G5bs, 63 pyrotechnics to in Neder Naudsch Indis Weder on Vangen Verschel Groenke Zaden. 36 Rathkamp b co. Toko Krampat finale Tjit Verloop. Amp Contant Tegen 10, 20 in 25 it Rabat Sterne Heeren Dames in Kinde Schoenen Weener Fabrikant. Movie Damast voor tafe Lakens met Servetter. Japon8toffen in chit sen. Corset ten Watiers parasols shawls ene. Rime Kreuze brillantine8. Golden Zil Veren in Nikkenen Hebben in Dametre Montois. Naa machines Syi teem Binger offers Bei Staschen Kin Der a Gens Enz. Een groote voor Raad luxe Arti Kelen. Enz., Enz. Puike Hollands he Hammen 4 a a 9,50 / 10,60 in /12.�? m. Cohen. Reich. Lange Palem Basic palembang sche rotting Matten. Palembang sche me Belen. 142 a knt our a tax do Kamerik Lansche seraph Nesen Kerkor gels Van de Fabrikante Cornish amp co., the Wasli Narton v. S. Amerika. Sunday school. 10 begs orchestral toned Organ Gem. .14 0 pipe like Sweet toned can Opaletta. Chime. Oriental. 10 14 20 corinthian. 18 Public service. 18 Cathedral 0 grand Imperial 20 Zeer nude Jenever Erven Lucas Bols wed Erom voor Handen. 0. Beiss b co. Been Dermel voor Grond Beesting. 19 Beiss b co. Toko Houtman Senen Over Kram amp Trug. Steed Vertri Jabaar Alle shorten Lampen Tot Uit Erst Billijoe Pritzen no. Beast Zich met Het Repar Eeren in Bronze in Alle Fleuren Van Lampen Bijj hem be Koch. 8025 6 k aps piano s in Vleugels 1 Kwal Teit instrumented. voor Ned. In did t Rekker left Bre 65 Batavia. Loten r. K. Kerk 8056 j. A. A. Groeneveld Passar Bare Enstad. The Maggoe n in. Kid of Hood depot Houder Batavia. Groene veld Peasar Bare Teg Enover Den Schouwburg s Vertri Jabaar ambry Siga Retten per a oooo 4 f 50.�? Contant. A 1000 0 0 5.50 100 0 0.60 Panje 00 0 15 5717 0 m Bijj a voor Warden Van de Overeen Komst a Oor de be Diening Van de Pake Vaart in Den Nederland sch ind. Archiel be duende de Jaren 1991 to 1905, met de vers Chillenden tar even Bep Lingen in Bijl Agen. Praja / 2.50. 144 Ogilvie b co Organ. 0 soft melodious Organ. 0 family parlor Organ. 0 famous orchestral toned Reed Organ. 0 celebrated Mirror top Organ. 0 world famed Chapel Organ. 0 wonderful Cathedral Organ. 0 Mirror top powerful toned Organ. Pipe top Imperial 0 0 the Acme of perfection. Deze Prach Volle Allier ing Voerde in Wel Dekende or gels Worden door Fabrikante voor 10 Jaren Gegar Andeer. Zeer Matrige Pritzen. Adres f. B. D. Van 8lijpk, 17 Par Pattan 7190. Meets in voor Raad in Tegen Civille Pritzen Marh Refl Vloe Tegels an Alle afm Etingen Graf Stenen Ronde Ovaleen Uit Ganeden Bladen voor Rafels Idem voor con a Oles in Buffet ten. De Nemen Tevens bestselling r n Aan p Alle genres Beverkt Marmer. Engelhard b co. Batavia Sama Raag. Agenten the Buiten Zorg 118 Muhl Tokel b co Aubon March door word Van of Heden Geen Korting Neer of Pontante Bealing toe Gatain. 31 effected Vantoor Van h. P. J. Van Den Berg Batavia. Teleg Eneid Tot Geld legging Tegen 3 4 4% of Meer a Slaars door Aan Koop Van solid euro Pees he effected. Tele Grabisch Adres Green Edna. _16 Bewis Van Gedanke Santee Keming. Of Den ten Janna i 1800 Een in Negen Tig is Ter Griffie Van Den Raad Van Justitia the Batavia in Het Register a sub no. 1171,1172 in 1178 Dante evening Geh Ouden Dat door Den Heer or. Paul Gage fil8, Apotheker be vestige Terne Grenelle no. 9 in Farjas ten Deze door a Junen Germac Htide Den Advocaat in procurer Meester the. A. Re us met Domitili Estelline ten Kant Ore Van Den Germac Htide voor Noemi Aan de groote Rivier Oost Zajde the Batavia a Jan Inge Onden drive hande Smerken voor genee8m1ddelen, waa Rvan de Bescher jiving Suidt als Volgt no. 1171. Het Merk be Staat Uit a. Gene etiquette beat tend de renaming Van Het Genee Middel a elixir ton in. Be anti Glai Rex a in Verderee text Almede de facsimile Handte Keninger a Paul Gage a a Dupont end Guilly Quot 6. Een Contra etiquette met Welke Beide etiquette of de Flesch jes of Der elder Vera King Worden Geplart. E. Een Medallon in Het Glas Der Flesch jes met de wooden a elixir de Guilly b 4. Een Stempel Andruk in Groen Lak of de Kurk Der Flesch jes met de wooden a Dupont phaemac1en . 1172. Het Merk be Staat Uit a. Een etiquette beat tend de renaming Van Het Genee Middel Ala to Venstrand in Den Naam Van Den Uit Vinder. B. Een Contra etiquette met in facsimile Handte evening a Paul Gage a Welke Beide etiquette of de Flesch jes of de Zelver Vera King Worden Geplart. E Een Medallon in Het glad Der Flesch jes met de letter a go of even door de wooden a elixir de 4. Een Strook papier beat tend Eenige Lanwi Zingen de wooden a Paul Gage 4 Paris in Witte Apitale letter in de Handte evening a Paul Deze Strook word Over de Kurk Der Flesch jes Geplart. No. 1173. Het Merk be Staat nit a. Gene etiquette beat tend de renaming Van Het Genee Middel a Palules do extrait do elixir to Nique anti a Larieux dude. Guilly a Den Naam Van Den Uit Vinder in Verderee text Deze etiquette word Geplart of Het Lichtblau we Osla papier Van de Flesch jes beat tend de Waar. 4. Een Strook papier beat tend Veeniga Saaw Jezin Gen in de wooden a Paul Gage 4 Paris in Witte Apitale letters in Dezel de Naam als facsimile Handte evening. Deze Strook word Aan Het i teide Der Flesch jes Aang Bracht. E. Een Stempel Andruk in Groen Lak met de letter a go of even door de wooden a Palules anti Glai waa Rvan Dit be Wujs door Mejia Huitger Vikt Aan de intends Ter Vormeng Enoema. De Griffies Van Den Raad Van Justitia the Batavia. 321 j. C. 1mm1nk

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for January 20, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.