Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jan 20 1891, Page 2

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - January 20, 1891, Jakarta, Jakarta RayaScha St Jaheid of be Dongen Owgang Niet Weinig Werd de yen do in Gezel Lisheid verhoog Toen Eind Elij k Het Oygenblik Kwam of de get Tal Eerde Tombola Van a Derbij the Mogen be Schouwe in Het Kostete Van Hon ten met Zion Heel joke Cacao Heel wat Meite of Sich Een Weg the Banen Tot de Fritsche Lippen in Bee Geliske Handen die Alles moisten one men Bewon Deren Bekken in Beraten wat Daar a zoo Uit gestalt lag. Onder Vele Zeer Nuttie Voo Werpen als be Batiste sarongs Portia res Flamboe Kanten in Geber Durde Kaba Jaa Kanten Zak Doekes Golden in flu Weeley Slof jes Waren or ook Enkeles Pracht Stokken Dio waa dig Zion Vermelda the Worden. Ujj Nomen in de Verste plaats Een Fjon Zwart Lake sch Tafel bleed Geneel met Gou Deraad door stint in in de 4 Hoeken Beverkt met Palmen Van gel Eure Vlasz Jde in of Plessel. Het was Een Rijk oos Tersch sunken Het coquette Dametre Dat de Geluk Kige be Litster Van Dit schools Werd Zaler Niet Weinig Mede pro Ken 4 la euro Des visits it Des Soiro a do amies. De Tweede Prejs die ook Zeer in Den smack Viel was Een sofa Kussen Meer be schist Echter voor Een Cleopatra. Het was Verva Ardigo Van Kardinal Rood Satyn waa Rop Een prac Tige Struik Marguy rites met Hare gracieuse Bla Deren was Gebo Ruurd in Ryk be garnered met Kant in lint Van veil or. Ook Een Berceuse mag Onder de Pracht Stokken Niet verge ten Worden Het Makate Een Aller Liest effect of die licht heels Blauwet Kwleur die Lansche slingers Van made Liefje Van Allerlei Fleuren in groote to a Fijn Dat Zeer als Mille Fleurs of Geweken Chenen. Hoe Langer men drop Staade Hoe Meer Schooner Van uitts Aalde in Deden Deze leveling Bloemen Der Flansche haute Vole Haren Naam Dien Ujj in Haar Schoon Geb Korteland Dragen Alle Eer Aan. Die Naam is Geraadt Het Reeds plus jete Vois plus be t Aime. Be duende de Tombola deed Sich nog Een Grappio incident voor. Een Jong get Nga geerd Saartje Dat Zich in die Dagen Van Rozen eur in Maneschyn Weinig Bek Ommert of Het a a Jan in Din Quot Zon Dan ook Hier voor Elka amp a trekker. By Trok voor hem Een Beel Derig Rose met wit Gebro cheers Satyn toilet Kuss Entje in Den Vorm Van Een Hart in Hajj Trok voor Haar Een Horlboge Hanger Van wit Atlas met Goud Beverkt in Den Vorm Van Een Panto Neltje. No Schonk by hem Het Hart in Hajj Bettr de Pantofel Natur Lejk Onder Schat Erlach in hand Klap. Kon Het beter la Wensch Alle Jonge Dames Zulk Een Geluk Kige Tombola toe in Voeger voor de Heeren Deze waa Schu Wing Bijj qui a a Frotten say pique. Zoo was or Dan verse Heidenheim in Al Het Schoone in Goede Enhopen Ujj Dat Deze Tombola Ter Meer Dere Glorie gods ook Maar a in Enkel Korr Eltje Moge a Jan Dat Evallen in de Goede Aarde Zal Voort rengen Bertig Restig a Honderd Voudie Rucht. Tevens Brent de Lief decrans Hier Bijj open Lyk Haren Dank Uit voor de groote Waar Mede de Dames Van be Soeki Haar Hebben Geste und Enhopen Ujj Dat Deliefde die Onze Krans Verpent Haar Allen Een Saarborg zip voor Innig Dankbar Arheidt in wed Erkeng help Betook. A beside Niehuis be Soeki 12 Januari 1891. Anna so Van Een Leute Raar. Xii Kent be Lezer Een Angelu Kriger Figur Dan die Van Een Lek Kerbeck Wien men de Mosterd Erst in Den malt Jed old ring. Met Zulk Een Angelu Krige the Spotten is Wreed in Boven Dien Niet Zonder Gevaart want wat Een Teljeur Gestely Mensch die Sich Het Voorwerk Weet Van Den spot Zajner Al Niet voor Waad Kan Brouwen be Hoeft Wel Niet Range Toone the Worden. Aarom is Het mis Schien Wel Roek Loos Van Leute Raar of Het Wie Weet Hoe Kleine Geduld Zajner levers of de proof the Suellen door Leuter Raatjes the Houden Over Gene be Bertenis die Voort Mee Wendeel Der menschen Reeds Lang Tot Het Verledene be Hoort. In Lusschen a Jan Ujj die Wewend Zyn Aan Gene Mosterd be Diening zoo Aan Tafel als elders thans Dater in Dezen Brief nude Kozien Uit de Sloot Cullen Geraald Worden in Kunnen Ujj Zich de halve de regenis be Sparen Mosterd Espieg Lingen the Houden Nat Verdeven Van oud Randvee. To mag Haast Onno dig Heesten Het Onder Werp the Nomen Dat Dit Maal Leuter Aars ged Achten Bezi Shoudt in voor Het Welk Hajj to Wangt Een Oygenblik de Andacht Tyner Lezen in be slag the Nemen. A Wel mag Het als Een waa Stuk desc hound Worden of in Den tied Hette Durven Bestman de Lezen Van Een Heden Daugsch Dag Blad Een Korte Poos of Nemoede Ljuke Ujj be be Zig the Holden met Zulk Een Ouder Wetsch Thema als Reno Doo Gewone Jarver Wisselink. Zie zoo Daar Heb in Het kind a Jan Naam Gege Ven Enik no Wel Een Oygenblik Adem Halen of Myne Lezen Teleg Eneid the even Een bes luit the Nemen of de Traag wat Hun beter Zou Lyken i de courant Dade Lejk toe the Rouwen in Hunne Neus the Sui ten Hunne Neus the Sui ten in de Oon rant Tot Verder Voort Lezen be Yakkel joker Esste Rouwen. Onder Wyl Houd in Mezelle be Zig met de Traag wat Ter Werfeld Het Publik Jaar in Jaar Uit Geno Egen Doet Nemen met Den Vorm in Het Fastige format Saarin Het Dagele Josche Neuws Onder a june Odgen word Debracht in met maj after Voragen Wanner de Edele Mensche Vriend Zeboren Zal Worden Wien to Gelu Ken Zal on de litter Tuur Van Den Dag in 8o the doen Genie ten. In Dien Vorm Toch Zon Het on Vallen Veel Dat Schoonen Belan Wekkend is Een Plaatje in Onze the even Ente beware voor be Terham Esmet in Pak papier verned Eringen. Verbe eld u Eena Al Dio Schatten Van of Junen Geest in Dieppe humor voor bested thans Telodor Gawande by on zen Tanganan of in de Dagele Josche spin Trommel a in Losse of waste Bantjes Netjes Uit Gedest Het Sierad Uit manende Van de wee Derige Boeke Kasten Onzer 19eeuwsche Jongeling Schap t t is of the Smach ten Naar Dat Gulden Ujj perk Niet Waar Helaas in Vind Geen ant word of a Jan Voragen in Daar in Zie Dat de groot Ste Helft my Jer levers door it vision in Tryk Der Vroomen is Langeland term jul de Andere Helft vol Street Geen plan sch int the Hebben maj door Diken Dun the Volgen Kan in a Jan Onder Werp Van Straks Weer of Patten. Goed desc hound Benik or Niet Rozwig of Dat in zoo last Erst Nik Het Malige i teide Van Anno 1890, or toe Komen Kan Mjune Bieven the ver Volgen. Tron Lezer Van de Dag Bladen was in of Redeen Niet Weinig Nieuwe Gierig the Ween Hoe die Voo richters Der Publiese opine Het Dit Maal Louden Aan Leggen of Een Tot 1890, Een Welloms Groet Tot 1891 the Richter i Maar Dat was miss de Quitzon deringer Niette a amp be spoken Vonden de Der Machtig Ste Horstin of Aarde Het Dezen Maal beter de Zaak Maar Kal Mijes Weg Blauw Blauw the Laten in Zich Niette Bezo Digen Aan Ernstine in Nemoede Ljuke to Orajes Naar Aan Leiding Van Zulk Een Nieting fait als Gene Jaar Wisselink. N Simpel Gevorg Natur Lejk Van Den Tyd Geest die Al wat Onden is me Dooge Loos Onder Den Voet treed. De nude Heer 8int Sylvester heft by jeans of gedman met de Gerelden Kan Germust opera seen met Al de Andere Schimmer Uit Het grips Verledene die Succes Sief door Het Koele Terstand Uit Het inner Lyk Bestman Der Mena Obheid Verdeven Werden. A it was Eigen Lejk ook Al the Gek Zulk Een nude Ruetsche Viering Van Den Jaar overhang. Dat Ging als Volgt the Werk. By to Rieken Van Den listen Dag Der Lataste maund Van Een Gege Ven Jaar Wanner Aurora a Hul Geschrei on Uit Een Werfeld deed ont Waken Dan de Werke Ljuke Moest men Zich Plich Matig Heri Neren Dat de Aang broken Dag Van groote be Tsekenis was voor Den Christel Jiken onster Veling. Met Meer Bezadi Sheid in Kalmite Dan Anders Moest men de talk joke Bezi Gheen Aan Vangen in Vole Inden die Den Pas onto Lakten Mensch in to Dieste Nch tend be Gligo ver Anderen in Het Schoone Makate Ges Choren of Ween Dat wars Van Alle were Lescho i Edelheid de Dag talk Kon a Naarden hem door t lot Range Ween. Met Ernstine ged Achten Vervula Over de aard sche Verganeli Jaheid Moest men a Jan Kopje Koffie Chicorel thee Melk wat is us Morgen rank of Lezer Enfin a Jan Morgen rank ver Orberene a Het Lataste Helaas Dat on in Dat Jaar nog Over de Lippen Zou Komen 1 mocha Het Dan a Rabij Geb Euren dal men Onder Het Drinken de Dagele Josche Slacht opine us Moest Umiten Dat de Brave Hospital zoo beef Liefh Ebbesen met de Suiker pot Dan Moest on die Vertu Outing Hoe bitter ook Zonder Verbitt ering Van Het Hart in Gevo Elens Van on demoed Verlo Ederen. Men Werd men Dan Een Oygenblik later aant onto Jet in de Dro Evige Debracht a Jan Rouwen Schil Knaap voor de zoom Telste in Naar men Hoopoe Dit Maal de Lataste Maal in it Jaar Onder Tooz the Trengen Dat Glazen Borden in Meer Van Dat Bree Bare Goedje ten Gene male de Eigen Schap Missen Van Den Ela Tieken die Overlet Wehrom Spring Wanner Hajj met Kracht Tegen Een hard Voorwerk Den Grond by v. Word gew Orpen Dan Moest men zulus met Zach their doen in met Een Ernstine Gedacht Aan de a Edwige Stop Wisselink in Theella. Mortomer mocha nets ont broken Aan Onze be duende Dien Geh Eelen Langen a in in Der tighten december Dag. In was Dan Eide Lejk de avoid Evallen in had men in Den Huisel Jiken Kring plaats genome Dan Kwa men Al spot dig Een Paar Gasten de Zeitels Linnemen die voor Hen Gereed Gemma it Waren. Doorga ans Waren Het be e Riende Ljuke Lief Allige trouw met Zachte Pei Zende Odgen in Het Kalme we Emoedi Glim Lachene Delaat in Een Heer Lejk Schoonen Doch Uit Erst on Rustige Knaap die on Kwa men of Zoe Ken Maar Hoe Hunne Namen Konken Kan Leute Raar Niet Vert Ellen. In Hun Gezelschap Ploog de avoid Omen Eer men twist was t Plec Tige Oygenblik Aang broken. Dan re Ischie or its als Orgel Muzicek door to Verstreken Klonk Het Zachte Wieng Klap Van Den voor Vliegen Den to Jed door t Geo Pende Wenster. Met Zil Veren Stem deed Dan Het Slagus Zwerk Zyne Lataste Waar Chuwing Hoorens memento Mori Quot enals de Lataste Klank Gest Orven was Dan Stond de oud Ste Van to Gezelschap open speak Een Ernsting word be Dat the Pas Kon Komen. Niet Waar Tegen Woodrig is Len ver Standige in Wajzer Gelorden. Jaarl Josche afre Keninger met Sich delve Hondt men Niet Meer. Waa toe ook i Het Debet Onzer Schulden Zou Het credit Onzer Verdi Ensten Wel teens overt Effen Kunnen in Een Perl joke Luini Sou on Wellich the Moe Lejk Vallen floor Onder tee Kening voor Echt in authentic Elk the ver Klaren. Elmaar Geluk the menschen door Onze Vaartjes the wis Selen doen we Niet Meer 1> daa toe is on wan Rouwen in Eikaas or Echt Bedo Lingen the groot Gelorden in Boven Dien heft Het Al the Active Post Vantoor de Klad Daar a Debracht. De Perl joke Ferme in Veel zoo Niet Alles be Grende hand Druk Van Weller word Niet Meer Begreen in de Sprecht Uit Het Hart Klin Kende Heil Wensco word Verta Ald als Een posing Tot Winst Bejang in omoo Perju. A. A a wat Rommel Goat h on menschen ook Eigen Lejk Aan of or Vanhaag Dan Wel Gisterek Een Nieuwejaar Aang evangel is wat Doet heter toe the Ween in Welke Zeeuw we Leven in Welk Jaar Welken Dag Welk our wat Kan men met Al Zyne Herin Meringen beter doen Dan die als ballast Over Boord the Gosien of be Nimmer Weer in t Geh Eugen Trug the reopen i eleven is Tekorte voor in of on to Jed the Gunnen on met its Anders be Zig the Houden Dan met Het Heden in de Maaste to Komst. In Wie Zich met Deze Wize Niet Kan Veree Nigen in Een Ernst Ger Levens patting Hul diet is in blk Jet a Jan Leven Lang Een nude Ruetsche Leute Raar. 1 a Dat Maar Waar i Hoorns we Gaza Reggan. Bod. Of Cielle department. Beno emd Tot Advocaat in procurer by Het Hoog Gerecht Hof Van Nederland sch India or. B. Tellegen door Den direct eur Van Onder Wujs Eer Dienst in Najj Verheide. Ont Slagen we Gens Ziekle Tervol Uit Hare be trekking de Hul Pon Derwe Zeres Aan de open Bare Lagere Gemende school the Cheriton k. C. M. Barg Dorffer. Beno emd Tot b. W o. Gerlings am Benares of non activity it last Stelik Dien rang Bek leed Heb Bende. Verge plaats Van de open Bare Lagere Gemende school the band eng Pranger regents happen Naar die the Cheriton de j. A. F. Mae Jer be plaats Aan de open Bare Lagere Gemende school the band eng Pranger regents happen de Beno Emde Zeres b. W. C. Gerlings. Verge plaats Van de open Bare Lagere school the platen Soe Jakarta Naar die the Kendal Semara gals Hoof Onderwyzer de Onder Wajzer Der Tweede Klasse l. De Pagter. Telegram Van Reuter. Londen 20 Januari 1891. Chili. De Postan Delinges Zion in Het befit Van drive pants Tschepen in Van Het groot Ste Deel Der National loot de re Geering heft men pants Erschik in acht torpedo Booten. Het Vermeer the Valparaiso is Verland. De Postan Delinges Blo Keeren de knit in Zion the co Quimbo Hie us. Batavia 20 Januari 1891 de Bromo is 18 Dezer the Rotterdam Aang Komen Dos 8 Dagen re or mail to Jed. Het Ned. A Oom schip Rinset Maliti Gisterek Maandag 19 Januari ten s Are Des named Dags Van Padang Vert Okken word Dond Erdag och tend Vroeg the prior ver wacht. _. A de locomotive of heft met Het on Emen Van Het dood Pericht Van on zen Voorm Aligen Stadge noot or. H. Het Kopje Gesn Apt Dat men ook on Eenige Dagen gel Eden heft Willen even Maar Saarin men Niet Ges Laad is Daar Ujj Terstand informatics Hebben Inge Onnen in on Hie Ruit Gebbeken is Dat Het Geh Eele Pericht Aan nets Anders was toe the Schryver Den Aan de Over Pelige Verbe Elding Van Een reporter. Vol Gens Gerichten Van Jonge Date evening a de voor dood Regolden Heb Bende Soo Gevond als Een Visch. De Vrej Metselaar loge Allier heft Belan Stelling in de Kunst geto Ond door Den Beer h. Van de Wall voor Diens Zan Klassen Kostelos Het Geb Ruik Der Banket Zaal after Stan. A Beno emd is Tot Klerk Bijj Het department Der b. O. W. Ope it it trac tement Van / 45 s maunds a. A. A. Galen partic Ulier the Buiten Zorg. In Navol Ging Van de Allier Besta ande Christ Elike Jongeling vereeniging is Een Derge Ljuke vereeniging ook the Meester Cornelis org Erich Gisterek a Jan Aan de be Volking Der Landen Van Den kept Der Chine Ezen Khouw Jan Kie Aal Oezen Gege Ven Besta ande nit a just in Geld. Hon Derden menschen Hebben Zich of Tanskie Verza meld of Vandeel the on Trangen. Polite Rol Seroor deed Werden Gister Tot s Aanden Kraal de chinese be Tjong Tek we Gens Diestal in Tot f 8 Boete de Inlander Saipan voor Het Verharen Van Een defects Doe 4 Dos. De Inlander Entong Werd Gister Onder Het grass Najden in de Sawah the Meester Cornelis door Een Vergi Tige Slang Geb Eten. Toen men hem Naar to june woning trans Porte Erder was de Man Onder Weg Gest Orven. Men Schrift on t Onder de rub Riek a Inge Onden Stu Ken Quot Van Het Bata via sch handels Blad Van 15 Januari Al. Word Van Een Geweken aspirant Regent be Zed als zone Bajaa voor Een Amandel Joksch Douceur Van/100 Zich preteen the Tang Erang de Schakel the a Jan tos Sohen bet be Stuur in Den a enter. In Verheem Echter Dat de Hedani Gheida waa voor Vorene Doelder aspirant Regent word Dedood Vered vol Gens later information Niet door Dezen Maar door Een Geweken amb Lenaar word Siigeo defend. A Bon in tender Demi Mot of Morgan Agar Nederland ver trekked per Ned. Ito Oai. Smart of kept. A. H. Kleia. De Gep. A a. Der Law. H. B. Kaaa Edfin Vaa dam be i kied., de ofte. Vaa Ada. Sell. W. H. O. Ten Bunn Ulaler Benev Tae z. M. Trepen in seke Pelinger. Pha Agiere Beetem voor Ket storm. Attn our of Zorgea Naar Padang in Arjeh Tearea p. Heining. L. C. Boater g. L. F. Hooft w. S. Veo Dekool Dames. I f. C. Vul Hoor m. C. Siuea Bexar Spek Achot in orktg., h. M. Van Means in ba., h. H. Milit Airen Iche Pelinger a Kane Lingua Eenige ski Alesea Ara Bieren a Javann. Theater Muzicek Enz. Met Geno Egen Zagen Ujj Dat de Schouwburg Gisterek avoid beter a Ezoch waa a Ujj Het ook Niet Veel Meer Dan no dig is of de Kosten the Dekker a Dan Sorige Malen. Dit Geest hoop Dat door Meer Dere Beken Sheid Het Gezelschap Guiou Laroche beter Naar Verdi Enste Dewaard Herd Zal Worden in Een Druk Bezzek Der Volgende Voorst Ellingen Hel Gevorg Ween Zal. Het Verste Stoukje Dat Gege Ven Werd be Moulin Joli is Gene Bardige operetta Van de Yarney die lode die ook a Les mosque Dairea a Convent Quot beef Lecomp Onderd. De intrigue is Beni gains Oppert Lakkis in a Ezoch de Muzicek Hopewel Versch Eidene Zeer Lieve passage Behel Zend age Wissell door Groleske Tegen Stellinger Goat Niet Heel Diep Het groot Ste Deel Van Het Succes hang Dos of Van de Actie in de verve Der a Tristen die Het Stuk opt Oren. Dezena Waren Gisterek avoid zoo Geluk Kig Dat Het Succes Schitter end was. Mad. Rivaud was in Hare travesties in als Pupil in als officier by Zondi a Lief in Zong in Spelde Meester Lyk Zelden Werd door Weenig artiste Een Hildeb Lejk beter Verdi end Dan door Haar de Bloe Korf Welke a Het groote do a de la Guerre Quot Werd Aang Boden. Mad do Aubigny Vond in de Meer Bescheinen Rol Van Paquerette Noch tans de Teleg Eneid Haar Talent the Toonen door de Uitz untended Voo Dracht Van Het Vair in Moulin Quot Een jul Neeltje Van Lande Ljuke Muzicek. Be Hoeven Ujj nog. Its the Zerggen Over de we Joe waa Rop de Rol Van Placide door Den Heer in Taille Vervula Werd Ujj gel oven Het Niet Deze artist oohs de Beste Kominek die in de Lataste Tien Jaren in Weenig Frosch Gezelschap the Batavia is org Streden in was in Zyne Rol Van Gisterek Weder Geneel in a Jan element Tal Rijk Waren de gee Stige Yetten waa door Hajj de toe Schowers Aan it Lachen Wist the Trengen Zonder daa door Aan de Waar Dagheid Van Den door hem Vertol ten Placide its the Kortte doen. De Beer Guion Muntter Uit Doreen Juisten Correct spel. In bet manage aah Lant Enue Wae Het Natour Lejk wed Erom mad. Delaroche Dia de Ziel was in Leren in Geest Gay Aan de of Goering Welke Over Gens in Alle optic then de Sorige zoo Moge Lejk nog overt of. Het was Zeer Verstandig Van Den Heer Union of Deze opera Domique voor Het Laatt the beware of de Art Stiek zoo Veel Hooger Strande composite Van Offenbach the doen Voo Raf gaan door de Meer Van de Yarney. Doch de direct eur Hoade Het on ten Goede Dat win hem we zen of Het Vertu in Van Het a Bliek in Kennia the Hebben Gstell Van de voor genome order de spent amp Cle Waar die a week Van de vol Gorde in de Adver Tention. Versch Eidene Personen Toch Verke Erden afghan de of de announces in Den wan Dat Het Erst a in Mariage a lanterns Quot be Speed Ion Worden Dat Ujj Erst Weiniger Dagen gel Eden Gezien Hadden in Wie Het Dos Meerte doen was of Het Hier nog Novit org Voerde a Moulin die Heeren Het Waren or Rouwens spechts Ankelen Rachten Das set Jed Vroeg Genoer the Komen voor a be Moulin Joli Quot in Kwa men in Den Schouwburg. Toen Het Reeds half nit was. Het Stak is Echter to a Mooi in heft to a Algereen Voldman Dat Ujj Niet two Felen of de Heer Union Aal Het nog Wel teens Willen even. Militaria. Naar Arjeh a Jan verge plaats t de be la tenant Adja Dant Van Het 16e Batalon infant Erie the Padang e. D. Van 8wisten de be Luetenant Der infant Erie Van Het 17e Batalon the Padang j. K. B. Doer Leben de 2e Luetenant Der infant Erie Van Het 11e Batalon infant Erie the Meester Cornelie d. Boekamp Lammen de 2e Luetenant Der infant Erie Van bet in de 2e Militare a feeling of Java the Zedong Kebo h. B. J. Ten Teege de be Luetenant Der infant Erie Van bet Van palembang f. A. T. Sommer de be in tenant Dor infant Erie Van Hetle depot Batalon the Meester Gornelia r. C. H. Bouman de 2e Luetenant Der infant Erie Van Het Edeta cheers Gede Elte Van Het 4e depot Batalon the fort de Koek g. H. Brack. De Van Arjeh of Deloste off Iceren Sjon verge plaats als Volgt Bijj Het i0e Batalon infant Erie the Batavia de Kaptein f. L. Niz Bijj Het Garni zones Batalon Van palembang de be in tenant p. Boltman. Bijj Hetle depot Batalon the Meester Cornelis de be in tenant l. De Roever by Het Garni zones Batalon in de Wester a feeling Van Borneo de be Luetenant y. L. J. Boy in. Aan Den 2e. In tenant Der infant Erie a. W. Cromer is Tot Herstel Van Gezon Sheid Een Verlo voor Den to Jed Van twee Aanden Naar Sinda Glaya Verleene. De Boven de formative in activity it Herst Elde be Der infant Erie m. C. 8itsen in d. F. Romein Tjun be plaats Bijj de troop Unmacht in Arjeh in Bijj Het Garn Zoen Batalon Der Guider in Ooster a feeling Van Borneo. Het Aan Den be Luetenant Der infant Erie l. C. W,1 define Verleene Verlo we Gens Ziekle Naar Soeka Boemi is of Dezel de Redeen met Een maund a Erlend. De Olange nit Nederland Aang Komen 2e in tenant Der a Tillerie a. O. W. Janssen in be plaats Bijj de 12e Compagnie 4e Compagnie vesting a Tillerie the Batavia. A de Olange nit Nederland Aang Komen officier Van. Gezon Sheid 2e Klasse p. J. Diephuis in be plaats Bijj Den genes Kundiger Dienst in de be Militare a feeling of Java the Batavia. De be in tenant Der a Tillerie j. P. Kreischer Van de 7e Compagnie be Compagnie vesting a Tillerie the Djordj amp Karta in verge plaats Bijj de 2e Compagnie a Tillerie 2e the Banjo Biro

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for January 20, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.