Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Bataviaasch Handelsblad Newspaper Archives Jan 20 1891, Page 1

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - January 20, 1891, Jakarta, Jakarta RayaA 1891 no. 16.dinsdag. 20 Januari 1891 Xxxiv Ste Ogilvie amp co. Kalie Cesar West Zajde Telefson Nummer 76. Agenten voor Nederland Seli Klekamp Van de Graupel amp Bakker Amsterdam. Righting Batavia ked eng Gede. Tavini knu4 a. Lei Kana. 7.10 sols 3.18 Lou 11.88 18.88 a a 4tl8 a �.40 v. 7.15 Sass 1096 11.88 18.48 8.43 888 836 488 6.8 6.47 a. 1.40 7.s4 it s.s6 1035 11.48 18.68 448 6.11 5.57 v. �.41 7.s5 s.87 103 11.48 18.68 8.6 8ts7 444 6.11 5.55 a 1.45 s.4t 7.s 7.s0 838 Soto s.41 8.48 1040 1048 11.58 11.66 1.8 1.6 8.8 8.4 As its 6.16 6.18 4.1 4.5 �.#7 7 is 850 s.6s 1058 18.6 1.16 �?�-1 8.1 863 6f 6.17 4.15 a. F. A a a a e e a a s.5s a one 18.10 a a eee epee epee epee epee a a a a a eee 10.s Reese 18.18 a epee epee epee epee epee v. 1.s use e # a a 10.7 Ese 18.19 Yeeee epee epee epee epee if a a a a epee 10.18 Reese 18.80 Yeeee eee a eee epee epee 7.tl a it epee 10.18 Eselee 18,81 Yeeee epee epee epee epee i a 7.17 a eee epee 10.85 a epee 18.87 a see a 8. Epee epee epee epee 1 a 7.18 a Ese a eee 10.m Ereea 18.88 a epee 11 epee epee epee eee a. 7.s4 yes a eee 10.88 Eloese 18.44 a epee 1.68 epee epee epee let v. 7.ss a a a a epee 10.89 a a a a 18.61 a epee 4. Epee epee epee epee 1 a 7.61 a see epee 10.61 Reese �?�1.8 Yeeee 4.18 epee epee epee epee 1 v. 7.m epee epee 10.56 eee 1.10 a epee 4.1s Eek a a eee epee epee a. S.10 Esse a Ese 11.11 Reese 1.87 a Iell 4.88 epee be a epee epee 1.v a a a a a epee 11.16 epee 1.81 a a eee 4.87 epee epee epee epee a. S.s7 a Ese epee 11.41 Ethie 1.66 Eselee 6.8 epee tit see epee per half Jaar. Toor Phil a a a t.so�. Torop. 86.�?. Bruch Iodis Japan m Cuba. A 87.60 mail Sdit. 80.�? adverted turn. A Aiu Tau 8 x a Quot pm a Toor s Bianda at is Korting. F i f 9 80 9 a 9 .18 9 m Langer 60 a a righting ked eng Gede a Batavia. A Totari v. Qikang. A Tim boo in adj. Oak Olaf. Or. Vanalia. A a an. Fra a atari us a. Tadj prior. V. Epee a eee a a be epee s.s7 a epee a epee 10.8 11.u a see a a a a 9.si a eee a eee eee a eee 7.8 Yeeee epee e 10.84 18.49 a eee a a a a 9.47 a a a a a a a a a a a epee 7.6 a epee a eee 10.88 18.63 a a a a a eee 8.51 a a a a a a a a a eee epee 7.88 Yeeee a epee 10.65 1.10 a eee a �?�89 4.9 a Ewe epee a a a a a a a a 7.17 a epee a see 11.4 1.14 a a a a a a a a 4.18 epee epee a eee epee 7.ss a epee a see 11.18 1.8 a eee a a a a 4.84 eee epee a a be epee 7.49 a epee a epee 11.88 1.81 a eee a a a a 4.88 a eee epee epee a a a 7.55 epee. A a a a 11.89 1.37 a eee a eee 4.86 a a a a a a a a a a a a epee 7.56 a epee Yeeee 11.83 1.88 epee a eee 4.86 a a a a epee a a a a a the 8.8 m a 11.89 1.44 epee a eee 4.49 a eee epee a eee tin 8.8 a eee a Yeeee 11,40 1.45 a eee a est 4.48 a a a a eee epee a a a a 8.14 11.51 1.58 a epee a eee 4.64 epee e a a a epee a a a a 8.15 e e a e epee 11.61 1.67 a eee a a a a 4.66 e a a a a a a a. 8.88 e a a a a e a a a a 19.�? s.6 e a a a e a a a 5.46 s.88 7.10 744 8.80 a 9.88 1069 19.5 8.10 854 859 5.8 6.66 s.47 7.80 7t54 8.4 s.48 11 19.16 9.80 84 49 6.19 s.60 7.81 756 8.43 9.4 1110 lt.1t. 88 its 1.80 s.4 s.64 7.86 758 8.46 s.4s 1114 11.14 j.84 310 6.84 s.5 6.56 7.88 8t�? 8.4t 9.50 1115 13.88 9.9� us 416 6.86 s.16 7.6 7.46 8tl0 8 67 10. Llt5 19.81 s.87 8tl 485 6.85 8.80 7.1008.6 8.80 1185 19.50 3.45 e a a a 440 8. A Nat Aan f Gata Akasada Trainen Loop am de. Zontags an apr Lgan Aana Faaa Digan Der Adver Tentis a. Voor de Viuf wooden / 0.20. Groote letters Naar plaats Timte. Geen Adver Tentie word Beneden f 1.�? Grepla Asti Agenten Alenri Kramer the Buiten Zorg. A it. It. A Shafer the Soeka Boemi de Klas Sieke studio a in dui Tschand. N. In 1806 Riep de Freiherr von Stem Niebuhr in Pruis Ischen Staat Dienst. Hij was nog spechts twee Weken in praises Hood stad of door Den slag Van Jena Dre Igde de Lansche Pru Sische Staat in in the Zinken win Zien Niebuhr met de Pru Sische re Geering flu Chen. In Dien tied Worden hem Aan Biedinger gedman Uit Den Marken Rusland in Engeland. Meermagen via at Hij Zion on slag Hij Wil Zich voor s hands in Het amb Delooze Leven Trug trekker. Doch Verhaal Derijk Ond Ervind Hij Hoezee Zine Dienstel Worden of Prius Gestely in ten Slotte be Weert ook de Koning hem Den Stern Kijner talented in Lekwa Ameden Niet Aan Den Staat the ont trekker of Een Oygenblik Dat men Dien zoo Nodi go had. Daar Mee waa de Rechte Snaar get Offen in Niebuhr groote Ziel. Dat was Gene Waar Dige t a voor Een Man die Zion Trachten Volt Een Wagg Lenden Staat the Schragen door de Macht Van Zion Geest in Zion Kennis. A Den verde Houdt Niebuhr Zich Bina Een Jaar in Holland of. Prisen s Fin anti a Waren in Den toe stand Het had Geen credit in had Toch Geld no dig voor de Verba Zende Oorlog Schattinger Aan fran Rijk. Niebuhr Een Man met handels in Bank Zaken door in door Berend Moest be proven water Van Hollands be a Kiers was gedman the Kringen. In Dien tied was Het Dat Hij on land Bereis de of Het door Eigen Aan Schouwink the Leeren Kennen Hij leered ook Onze Taal in Nam Kennis Van Onze desc Heidenis in Lette Kunde. Devrucht Van die studio a Zion Zine Merkwa Bardige a circular Briefe aus Holland Het Waren Hoogst Moe Lyke Jaren. Dat Heen Weer trekker had voor twee a Wake menschen als Niebuhr in Zine trouw groote be Waren. Yergens Vonden zip Een rustic verb list Niebuhr Boeken Tonden seder Hij Den Marken Verbaten had be Dirende Bina vier Jaar in Stettin. Eide link in Berlijn Trug Geleerd Rachten hem Nieuwe . Met groote Kracht Verzett Hij Zich Tegen Toen Aan Hanggie Finan Iteele planned in of Niette be Hoeven Mede the Werken Tot i Toering Van Hetteen Hij Verder Felik Schtte Vroeg Hij Zion on slag Dat hem Dan ook Schoon Niet Dan Node Werd Toeg Estaa. Feuille ton. De Olende Ridder. Naar Het Eagel sch a Vax a Barclay Ivorah. Ferta Ald poor Iet Batavia Sci handels Blad. 16 Lucie Werd Bleak Van Schrik. Lawlon Zag Dat de slag Raak was. Gnu Weet in Genoer a Hervatt Hajj. A in Zal Gordon Bijj Mij Laten Komen. Int Nuschen Denk in u seer voor Uwe in Lichtinger Juff Rouw. Us Naam be Hoeft Niet in Het ver slag the Hajj Boog Vetrok in Liet Lucie Sprake Loos ran Schrik Aan Sich Selve Over. Of West bad Ujj be daunt door Hare Verre Gawande had Ujj Gordon Verriden. Ujj Moest hem dad Elk Spieken. Ujj Ploog Naar Hare Kameren sch reef Hastig of Een Stoukje papier a Genachte Heer. In Moet n Soo spot dig Nogel Jjck Spieken. Kom Dade Lejk Bijj Mij. Or is its Treesel Juks Geberd. Het bereft a Valven. Lucie Maar a Jan Adres Ujj Wist Dit Niet. Ujj Bedacht Zich Een Oygenblik Zette Een Hoed of Schoot Een Mant Eltje Aanen Jelde Toen Naar Hare Vriend in in Chaperon Levrouw top Huyn of Naar Jack i Adres the Vasgen. Juist in Dien tied was de Berlijn sche University it Geo end in Kwa men Vele Der Verste Mannen Van dui Tschand in Prisen s hoods Tad Samen. Het was Een be Bertenis die of Een Man als Niebuhr Diepen Indruk Maken Moest. Daar Kwam in Augustus 1810 Spalding teens big Niebuhr in open. Hij ver Aalde Dat Hij Van plan was als lid Der Pru Sische Academie Van Ween Schappey Fri Willig Aan de Nieuwe University it Voort Zingen to Houden in Spoor de Niebuhr Aan die Kortte Voren ook lid Dier Academie Gelorden was Datzel de the doen in Wel Over Romein sche desc Heidenis. Dat word Bracht in Niebuhr s Geest Een Diepen Schok Tewee. Hoe ook de Pratt Ink Des Levens hem in be slag genome had Nimmer had Hij de Muzen Geneel Vaar Wel be Zed in Zine roping als Geleerd was in Den Grond Het Hooste wat big Kende. A Rabij Waar Het de Romein sche desc Heidenis Gold Gevo Elde Hij Een onges Vanaarde Kracht in Zich Een Nieuwe were Tschap lag in Zion Ziel org Sloten. Hij Toog Aan Den Abeid met ver Baxenden Iverna twee Aanden Vonden Zine Lessen Geo end Worden. Het Succes was Volkomer de Geho Rozalen Stroom Den vol Aan Niebuhr s Voeten eaten behave Gene Breede Schaar Van Jonge Linden ook Gele Erden als Savigny Spalding Schleiermacher e. A. Wijs Wertke Dit of Niebuhr s Geest Krach Tig Trug. Hij Lee de in Gene Machtiger Beieling Novit arb Eidde Hij met Fisscher Reuze Kracht Dan in Dat tip Dak. Toen Trad Hij voor Het Erst opals Een Echt we Bereider Der were Tschap be duende Zion Bina twee in Een Hal Jarig verbal if the Berlijn ver Scheen de Verste Uit gave Der Beide Verste Deelen Der re Mise he Gese Fichte. Aan Niebuhr gooral Zien win guide link Hoevell ook groote Gele Erden Aan Hun tied in Annne of Geving the Danken Hebben. Is Het wonder Dat Prisen steeds Meer Zion a Arachting Vader land Werd Zine Edelsten Trachten Kon Hij Toonen of Een Kam plaats door Dien Staat hem Range Ween. Zine groote Ziel Zag Een Gootsch terrain Van Wercza Alheid voor Zich. Dui Tschand was Diep Verneder Doch in cruise no a hoods Tad verde de Duitscher Geest Zion Schoon Ste Trio men end in Voorn Aamster Helden was Hij. Toen in 1813 Het our Der be Vrijling slog Zien win ook Niebuhr met Het Deweer in Den Arm of Het Vader land of Het slag veld the Dienen. De Veroeven be Tsekenis Van Dat tilds Gericht Vervelde Zine Lansche Ziel. Hij Bidet Zich Aan als Fri Williger big de Landweer. De Koning Echter Begreen Zulk Een Man beter elders the Kannen Gebru Iken. Hij Vervelde Allerlei opera Chen win Zien hem wer Kazam als publicist win Vinden hem Weder in Holland. Het Ong Stadig Leven Van voor Dri Jaar Vang Weer Aan Doch met Hoevell Fisscher Moed Kon thans de to Komst the gemoets Gezien Worden a Den verde treat Niebuhr als Pezant Aan Het Toen de Brief Verz Onden was beef Ujj in Kaar hotel Zion Komst aft Ashten. Intas Sehen Heerde Lawton Zeer Voldman Over a Jan Werk Naar Het Hood Kartier Terng. A nog a in Stap Verder a Zeide Hij men Ujj Kringen Den Derden Hood Tuk Xiv. Jack Raaket in Het naut. Den Volgende Morgen Klee de Jack Gordon Zich Troeger Dan Andersen Ging Hajj in Het restaurant ont bitten Waar Hajj Kewoon Lejk of Dat Narva Den Dag the Vinden was. Hajj zat Daar Naadel Juks of Een Heer die Aan Het Taf Eltje Naast Het a june Vezeten was Stond open Ging Naar hem toe. A in Geloof Dat in Het Geno Egen Heb Den Heer Jack Gordo the Spieken a Zeide Hajj. A Dat is a Jan Naam a ant Woodde Jack Een Eon rant Van de Tafel Nemendez. A de Heer Lawton Het Hood Der Geh Eime a Wel als a Jan Heer Lawton Het Hood Der Geh Eime Elitie Mij Verlanga the Spieken last Hajj Dan Bijj maj Omen als in the Huis Ben a Zeide Jaek. A Dat Zon Hajj ook Zeker doen Maar Het Geld Een Zaak Van a _ a voor hem mis Schien Maar Niet voor maj. In Verlanga Den Heer Lawton Niette de Bode Werd Bedre meld in Wei Felde also Hajj Niet Wist Hoe Hajj Moest Voort gaan. A in Geloof Dat Het ver Standige Zon a Jan als n Naar hem toe Gin gtd a Dat Kan Wel a Jan Maar in a Toch met ant Woodde Jack. A wat Moet maj sheer Lawlon Van maj Hebben a a Dat Zal Hajj n Zerggen Alt Ujj Bijj hem Zuj jts a Heel goed Dan Zalik later of Den Dag even Bijj hem Dat Kan in Niet toes Taan maj sheer. Min chef zit no of u the pause like Hof Naar Rome. Dit was voor hem Weder Een be trekking die Een Zeer Hooge of patting be Foogde. Or Moet Een concordant met Rome Ges Loten Worden. Niebuhr Een goed protestant ver Stond zoo Geneel de Kunst Gene Andero demoed stemming Dan de Zine the waa Deeren had voor Het gods Dienstag Leven in Het Algereen Onder Welken Vorm Het Zich ook Voordee zoo Veel or Echt sympathies Dat Het hem Gene Benin Bare talk Scheen de Gotsdi Enstine Belanger ook Van Andersen Wenden the Mogen Beha Tigen. Boven Dien de Rion Provincio a Waren big Prisen Ingelid Louden die Schoone Landen Terkel Ink omit Zich met Het Nieuwe Vader land a Arachting a in gaan Gevo Elen Dan Moester Een Vorm Gevo Den Worden waa Ronder de Bewon ers Der Rion Stueken one Emmerd als Katholi Eken in Den protestants Chen Pruni Rischen Staat Leven Vonden Zonder Dat Deze its Van Zine begins Len be Hoede Opte even. Toch had de Nieuwe positive nog Gene Andere . Hoe Vele Schatten Lagen nog in de Bible Theken Van italic be Graven Niebuhr had naut Eliks Den italians Chen Bodem Betheden of Hij onto Este in Verona big Het Stelse Matig door Vorscher Van de Bible theek Van Het Domka Pittel Aldamar de Institute Van Gajus Gene Bel no Rilke Aan Winst voor de Romein sche . Doch Dat Gene waa door Hij righting Zou go Ven Het de Ken in Onder Soeken Van Volgende Aan Tilden was Tot stand Gek Omen. Zine re Mise he Gese Fichte is Een Torso Geb Leven Doch ook in Een Torso Kan de Lansche Geest teens Kunstenaar Uig Edrutt Stan. Wat is Het no Dat Zine re Mise he Gese Fichte Van die Kijner to orangers Onde Scheidt Niebuhr Zelf Geest Daar in de i Leiding Van Zion Boek Het ant word of a look Al Hadden win zest Hij a whet zoo Schoone Gieschi Edwertk Van Livins Geneel Over Dan nog Louden win Aan its Anders Beho Efte Hebben immers Een Geneel ver Logen tied Moet voor on a a a Worden also win die Zelf Doodle end Hebben de Romein sche Helden in Patriot ten molten Niet als Engelen Van Milton Maar als we Zens Van on Eigen Leesch in Bloed voor on in Terkel Ink de Leschied Schrijver a a or Niebuhr a Hoe groot Hunne Verdi Ensten in Menig optic it ook Gewe est Mogen Zion a Verhaalen Gewood Slijk de Hist Rische Geber Tenissen the Zeer als toe Allige Voo Vallen die lieder of Genlick Juist a a a Weer plaats Vonden Grippen Wier Lansche be Tsekenis lag org Sloten in Dat wat zip voor bet utter link Waren. _ natural Ink Daar Mee Gephard Ging de Leven Diste Belan Stelling voor Alles water in Zion tied in de Werfeld voor Viel. Het Hist Rische tip Dak Dat Niebuhr met Volle beaus Thijn Belee de was Geen min Der Dan Dat Van de revolute Van 1789 Tot die Van 1830, in a Rabij was Hij Niet spechts Een Belang Stellene toes Houwer Maar Meermagen ook Handeland Persoon. Nets heft Dan ook in Hooger mate Tot de onto inking Van Niebuhr of patting Van historic big Dragen Dan Juist Dat Innig Zich Betro Ken Gevo Elen in de Geber Tenissen Van Dien zoo Gewe dig be Wogen tied Dan Juist die Groo Tsche Zin voor Het Pra Tische die Zucht of in the Grippen Waar Hooge Belanger of Het spel Tonden. Hier Zien win no. Hoe Weinig twee Spalt or in Den Grond Besmond Lusschen Den Niebuhr Van Het Pra Tische Leven in Dien Van de Studee Kramer Boe Weinig de Jaren Kijner Omza Eringen als Verlores Jaren the be Schouwe Zion. Erst Doordeen Hij of to Odanise Wize Een Gede Elte Der Werfeld historic Mede Makate word Het hem to Gelink die ook Verder the be Grippen Kon Het hem Gelu Ken Aan de Schimmer Der nude Over Levering Een Frisch Histo Risch Leven in the Blazen. Zoo Begreen Hij Biju. Het Erst Dat de Strind Der Patricia is in plebe Jers Geneel als Herschi Joselen Van Het in Staa Kundig Leven zoo als de later Erv Aring or zoo Vele had Leeren Kennen Moest ver Kalard Worden zoo Wist Hij in de reeks Pische Vecht Partinen Van de nude Over Levering de Natu Urlike Bot Singen Van Staat Kundiger organisation Den Strind de Zee Kraal in Den Ond Ergang Van Politiske ged Achten the ont Dekker. Nets was a Rabij Echter Weder Verder Van Niebuhr Geest ver Winderd Dan Een fatso Neeren Van de oudh id Naar Nieuwerf Tilden. Hij Verk Lazarde Zeer Dik wills de Hist Rische Herschi Joselen Der Coudere Tilden door Ana Login Nuit de Nieuwerf Verkaart Hij on Biju. Het Eigen Bardige Van Den stand Der plebe Jers Dan is Hij Queens big to Standen Van Florence Dan Weder big Andere Van Ireland of Waad to and. Ide Tische Herschi Joselen Geest de desc Heidenis Zoker Niet Maar big be Onitza Gliske ver Schillen Hebben mensa Heliske to Standen in Bun Toch ook Weer its in Hoe Meer Herschi Joselen Van Het men Schen Leven Staat Kundiger of Welke Dan ook men Leer be Grippen in door Ronden Deste Rijkers Zal de Ziel Worden Aan Bew uste of one waste Voorst Ellingen die Al Het mensa Heliske ook wat on Setrek Keljik Vreed is Versta Anwaar Maken. Word Servo Ltd Jack Begon the Beer Jupen Dat Hajj Schaak mat Genet Werd. Ujj Werd Boos Maar beheld Genoer of Zion Gevond Terstand the Laten Werken in Hajj Zag in Dat Het beter Wae toe the Greten Dan Een scene the Maken. A Heel goed in Zal gaan a speak Hajj. A Volg maj Jack Ging de done Uit be Volga door Den detective in Liet Zich Bijj Don Heer Lawton Aan Dienen. A Goeden Morgen maj sheer Gordon a Zeide Deze amb Lenaar Opsta ande in a Jan band uits Dekende Welke Harteli Jaheid Jack Leuk Weg ignore Erde in in plaats Darvan Een Stoel Nam. Lawton slog met Belan Stelling Jaek in a Jan Koele Gade. A in Vrees a Begon Hajj a Dat a Jan a Uwe of propping was Een a Viel Jack hem in de Rede a waa Raan in Mij Niet Zon Onde Worpen Hebben Nisik Niet bang voor Een scene was Gewe est. Als Ujj soms Dent Dat in Zal of Kitten in Pootjes even Kent Ujj maj Niet. In Ben Van plan n or voor the a Ujj cult Niemand Straffen Dan Zelven maj sheer Gordon a Zeide Lawton met a Jan Zag Kaptein Lawton Strak in met Een Uitz rucking Van Dieppe Vera Hting of a Jan Delaat Aan. A be be Hoeft be Niet voor the Suellen Dat be maj Schrik Komi Aan Jagen a Zeide Jack. Men a Terzaken. Jaik Ben by Henfren Gewe est Den Dag waa Rop Hajj ver Moord Werd. Dat Wilt gig Ween Niet Lawten was Weenig Sziics Uit bet veld Ges Lagen door Deze plots Linge to stemming of de Traag die nog gedman Moest Worden in Hajj Voe de Dat Hajj Hier voor Een seer Moe Lejk Reval Stond. Hajj Hield heter Echter voor Dat Jack Dezen too had Aang Nomen of hem Schrik Aan the Jagen. E a Het up Jet maj a Zeide Hajj a Dat Ujj a Jan of propping a Wall spjut Kan maj Niet to Helen it Quot Lull Inge Onden Stu Ken. Of Zondag 11 Januari Veree Higden Zich in Het reside Niehuis the Bezo Ekie Al de Dames die Deel Hadden genome Aan de Tombola Van de Lief decrans Zowel door Loten the Nemen als door Het Inz Enden Van Allerlei pro zen Besta ande nit Handwerker of luxe Arti Kelen. Was Het Reeds Een Lieve Aan Blik de Schoone Feexe Lachene in Babb Elende Bijj Elka amp Rte Zien Zonder hoofed Rede. A in Weet Dat Ujj detectives Een Waad Ejot in zoo Lang or menschen Gevo Den Worden die Laag Genoer Ijen of voor Geld Den spin the spleen Cullen Ujj last Van die kernels Hebben. Maar leg wat Ujj the Zerggen Hoe Diep Hajj Zich ook bleed id mocha Voelxen Toch Wist Lawton Zichte be Wingen in ant Woodde Flink in be list t a in Heb n Bijj maj Laten Komen of the Ween Van Wien Ujj Dat Pak met Bieven debt on Vangen Dat Ujj Fri Dag Aan Juff Rouw Sherman Ter hand Gestely a Ujj a Jet Al Heel Nieuwe Gierig a ant Woodde Jack Doch on Danks a Jan was Hajj on Hutst. Hoe Wist Lawton dal Dit Pak Aan Lyncie Gege Ven was had Lyncie Dit Berend ? de detective Wist Dat Lyncie Den Dag Van Den Moord Hajj Henfren was Gewe est. Hajj had Haar Tot Beken tenia be Dongen in be Proefke hem no Schrik Aan the Jagen. Hajj Moest alow a Jan Enop a Jan wooden Passen. Lawton a Emerite Dat Gordon Niet Germak Keljik the Hant Eeren was. A Ujj debt die Bieven Zelf Gesregen a Ging de Deteo Tive Stoutm Edig Voort top Den Dag in Den Middag Van Den Dag Dat Henfren ver Moord a Helnn wat Zon Dat a a a Ujj Ziet Hie Ruit Dat Ujj daa door Heel Dicht Bijj Den Moord Debracht a neen Dit z e in a Aarom heft Henfren u die Bieven Gege Ven a Jaek Gay Geen ant word. A Hajj heft be be Wengerd Aan de Persoon die be Gesch Reven heft in die Wiegering had Een Nar Van the Voren plaats Gehad Toen Ujj hem a Ezoch a Ging de detective Voort _. A Doch ant Oordt maj. Aarom heft Hajj n die Bieven Gege Ven a Viel Jack hem in Werdt Servo Ltd

Search all Jakarta, Jakarta Raya newspaper archives

All newspaper archives for January 20, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.