Page 1 of 15 Jan 1881 Issue of Bataviaasch Handelsblad in Jakarta, Jakarta-Raya

See the full image with a free trial.

Start for Free

Read an issue on 15 Jan 1881 in Jakarta, Jakarta-Raya and find what was happening, who was there, and other important and exciting news from the times. You can also check out other issues in The Bataviaasch Handelsblad.

Browse Bataviaasch Handelsblad

How to Find What You Are Looking for on This Page

We use Optical Character Recognition (OCR) technology to make the text on a newspaper image searchable. Below is the OCR data for 15 Jan 1881 Bataviaasch Handelsblad in Jakarta, Jakarta-Raya. Because of the nature of the OCR technology, sometimes the language can appear to be nonsensical. The best way to see what’s on the page is to view the newspaper page.

Bataviaasch Handelsblad (Newspaper) - January 15, 1881, Jakarta, Jakarta RayaA0.1881. No. 12.zaterdag, 15 Januari 1881. Xxiv Ste Jaa gang. Dit Blad res Chint Dag Eliks behave Zonen het Belang Van het advert trend Publik word het Adver Tentie Gede elte Gratis Over Batavia in or. Comelis vers Reid. Or Daar het Doelia Alge Meene ver spreading Worden air die the Batavia in Meester Coraelius het Adver Tentie Gede elte Niet ger Geld Lochten on Vangen Verso out Darvan the doen. Agenten voor Nederland Schalekamp Van do Gampel in Bakker Amsterdam. Weenig agent voor Overvig Europa e. Elsbach der and Vertenten. Voor is a of wooden 0.40 0 Idem b j Verste of Meer Dere her Haling. A 0.20 behave het Zegole voor den Lande. Groote letters Naai per help Jaar. Voor Geneel i Nib. / �0.�? v Europa. 26.�? Ritach indie Japan in China 27.50 Maine Dixie 20.�? de Bealing Gescheidt too Ruit. A Bieven Felt Inco. Verzo eke intending der and Vertenten voor 12 our. Batavia sch Leancle Sklad 18s1. Verzo eke Del Geltl toe ending der voor Liet Verste lilt Jaar 1hm1. De Uit Gevers Ogilvie amp co. P Ryde a by a Ort e n. Evange Lische Geme Ente. Zondag 16 Janaa 9 to. Willems Kerk is. Brouwer be Diening Van het Heilig Avon Maal Nieuwe Kerk Geen Dienst. Buiten Kerk 1 Knottnerus be Deining Van het Heilig Avon Maal. Geno Tschap Van in in i Twendie Zenda no Nieuwe Kerk. Zondag 16 Januari. Male1sch. Avon Maal. Des avoids ten half 7 Are Wendelin Leeraar p. B. Raag. Poem Dag 19 Januari. Male sch. Des avoids ten half 7 Ore Wendelin Leeraar p. B. Raag. Christ Elike Grefor Heerde ending Skerky Kwitan. Ned Trunsch. Zondag 16 Januari s Morgens 9 our Preker Delfos. Male sch. Zondag 16 Januari s avoids 7 our. Owens Dag 19 Januari a avoids 7 our. Room sch a athol1j k e Sente. Zondag 16 Januari. Verste Heiliger Dienst Des Morgens the 7 Are Hoog Dienst Des Morgen the half 9 Are. Lof Des avoids the 6 Are. Post Vantoor. Suiting der Flansche mail. Dond Erdag Jhoo Januari Des avoids ten 6 Are voor Europa amerika afrika Australia Britsch ludic Chiba in Japan. Suiting der Pak Ketten. Of Owens Dag 19 a Auburi voor Bowean band erasing Banka a a palembang. Of Owens Dag 19 Janua i voor Telouk belong Benk Oelen Padang Ana Laboe Entjes. Uren Van Ai uiting in de stad ten 41, Are the weltevreden ten 5 Are named Dag in voor de mail in 8 ure a Les avoids. It end tii a. Maandag 17 Jan. We Gens Verl rte ten Huizer Van den Heer Schenck door Vanvleuten amp coi. We Gens Vertrez ten Huizer Van den Heer Gusseer de Warrenne door a. G. Bosch amp co. Paar den vend tie door w. L. Vanslooten. Dinstag 18 Jan. We Gens Vertrez ten Huizer Van den Heer Kliks door Vanvleuten amp Cox voor de Toko Van Van den Abeelen amp co. Hout vend tie of Kostig Van Tandjung prior door John Pryce amp co. Adver Tentie n. C3e=Ai t.1."1 lr.,r,. Re a. A. It Getrouw Jacobus Wilhelmus Leusman in wilhe1mina Hester Litjes. So Rabaya 13 Januari 1881. Alg Meme in big Vondere Kennis Geving. Ill9 Voors Roedig befallen Van Gene Boch Tab he. A. Roselle Brouwer. Batavia 13 Januari 1881. Leige Kennis Geving. 98i Beden overfeed on Boontje Lonis rim drive Jaar oud. L. W. J. Ol1vjek. C. A. A. Olivier Van Meerten Batavia 13 Januari 1881. Beige Kenni Sevinc. 104 Heden overfeed in den Jeu Digen left id Van Bina twee Aanden on Dochier tif Alida to line Adrienne. J. M. Schre1neb, a. E. M. Schreiner Bouricius. Pediri 1 Januari 1881. Vol Street Eenige Kennis Geving. We Gens Buiten Lansche Betre Kringen Erst h Eden be plaats. 1129 a a a de Zerggen Erie den in Benenden Dank voor de Hun Beezen de Eleming big het % Overli den Van Hun kindle j j. M. Schriner 1 030, in Adver Tentis a. Voor 2 Aanden met ssh pct. Korting a a a 60 0 m 12 0 in Langer 50 vend tie we Gens Vertrell of Maandag 17 Januari 1881 ten Huizer Van den Heer w. E. Schenck Willems Sloan door Vanvleuten amp Cox Van Een Netten in goed Onde Houden in Oedel rotting am Kuhlt mint spikgpl8, Soho Druen tafts met mar Meren Bladen canape Tafil Pensule wipe Torlev i Zeren in Houten Anton Wasch Tafel met mar Meren Blad Greer Massif Doati h Houten Kast Zeren i Lek list. Go sex dispense leg in Hamik St Buffet get Taffy mph Onyx ten , Schut Sels toilet Enz Een Zeer Goede piano Van c1ia be l l. Fen met 12 Rollen. Fen Goodlo opened Segul a tour. Porcelain Glasen Pleet Werk. A Alt bang sch to hinge Utt into cree8, Geneel Van rotting Verva Ardigo Yak Tikva Nen Klakken Enz. Een movie collective Rozen begonias in Andere Planten in Potten. Kanta1s1� Idem Proton met in Zonder supports. Verder fen Swan r1vkr i Japard. Fen Fraai Vya gen Pard pasgaard Rabier. Een Lichte tent Wagen Weinig be Bruit. Wage nut Ign met Pleet be Monteer 93 vend tie Wou Ltd is Vertrez of Maandag 17 Januari 1881, ten Huizer Van den Wel lid. Oestry. Heer. P. M. Dusser de Zarenne Gepkens. In luit. Inia Terie gang Patten Organ door a. G. Bosch amp co Van Een Kleine Maar Nieuwe in Oedel Besta ande Uit Leeren in Eltten Kasten Honde in q Rafels Wip Luisa and in am 5ke stolen 1 twee Persoons us Kra need Kant compleat Spiegell Koote in Kleine. Petroleum hang Ensi Aan de Lampen. Goodlo opened Lokken. 1 movie i Zeren Brandfast. Restant pro visit Oen Drunken. Glasen Pleet Werk. Een collective Bloemen in Potten Enop Standard Enz., Enz., Enz. 105 vend tie Maandag 17 Januari 1881, a a % vend Salaris. Aan de Fabriek door w. L. Vanslooten Van 66 Pracht Geen movie. 02 p=3 02 03 Cao. Cac cx2 waa Ronder 6 spanner Schimmels. 2. Warten. 6 a Ruinen. 3. Donker Ruinen. 2 race Farden Bastard Ara Bie renvers Chillenden Andere Paar den be schist voor risen trek Aarden Almede 14 prac Tige groote Holden waa Ronder retrievers Kanga roes enter Kelps Aang Bracht Van Swan River door Avery or. Ping. Schip Jannet 7 in Humboldt Pennen extra Fijn Fijn medium in Breed voor Handen big _. 4579 0g1lme amp co. Toko vend tie Van den Abeelen amp co. Of Dinstag 18 Januari Van diverse Koopmans Chappen. 55 of vend tie Dinstag 18 Januari Cullen win Verkooyen voor revening Van Delanghe Brenden a. 19 Takken amp 1 Lincol Pranger Koffie betcha did Melost Uit Rauw no. 1 Koujang 9, i Jade bested Gewe est voor het Duitscher schip Ceres Geza Goerder Harakh. Erder 17 studs Fijn Prima wit Linnen Bill voor Pantalons in Jassen. 35 Paren Frans he Herren Botines in Schoenen. 2 Kisten a 6 York Hammen. 1 Idem the Banket. 1 Idem chocolate planter. 13 i Hoto Grafie albums. 23 kist jes port Wijn. 20 kist i a 4 do Zion Goede Bordeau Wijn. 80 pm Iku Leum k of Stullen. To do Zion Fine rh1jmyijn. 48 zoo 7 v .7fnr 60 Deammer i ,108 Van den Abeelen amp co. Vend tie we Gens Vertrez of Dias Dag 13 Januari 18jl, ten Huizer Van den Heer c. G. Kick Kaptein der infant Erie it Iong Halk Nia in he a inks Van Goe Noeuv Zaharie door Vanvleuten amp Cox Van Een Bina Lieuwen i in 15 o is d e l. Roti no Abs a blk int Spiegel in Schilde Rij in Tafelsky in. Console a a w1p-en Andere pc Toile it Sliede Kasten i Zeren Ledi Kamtan to Chutsai Ivans w Schwa Fel Klok to lbt i aspens engl in Kasten Speel Tarl 4, by Fott Enz Een uits Dekende piano Van a Lei Ell. Een piano Tabouret. Porcelain Glasen Pleet Werk. Palema an she Kot tint Marten Crews Rakke Knipen Enz. Gala open. Fen Parij Bloemen in Potten in standards. Of lef Paar den Rij Teigen Dos a Dos Enz. ,1141 vend tie we Gens Vertrell of Owens Dag 19 Januari 1881, ten Huizer Van Don Wellde Lestr. Heer a. Keller be mommies a Gem. Reken Kamer gang Ket Apang door a. G. Bosch amp cd a a Van Een Zeer Netten in Oedel. Besta ande Uit do attic Houten rotting amen element Rafels Luis aard Wip in Gewone stolen dispenser Andere Kasten Buffet Speel Rafels Waso Thafel in Toile Spiegel met mar Meren Blad movie Ameri Kaan sche Lokken Petroleum Han Lampen Schutsky s. Fng Elschen Andere 1 in 2 per Soons Lilje Kant n met in Zonder Toebe Hooven. Gene Well Idenden Vleugel piano. Vers Chillenden shorten Schilder Ijen. Porcelain Glas Aarde in Pleet Werk. Zeitlen orke3 in Een groote Parij Potten met movie 1lanten. Verder. 4 Gesonde movie los a a Paak den. 1 zoo goed als Nieuwe Ben die Fabrie Kaat us or. 1 Dito Dos a Dos. 2 goed Onde Houden my lords. A tui gen Etc., Etc. 20 of Boven Strande vend tie Cullen win nog Verkooyen Een Dos a Dos met Pard in tug Alles in Zeer Goeden Pard 0/�rwlsgh, is goed genres seed Gevond in Zonder Gebbeken. To Al amp co. Vend tie of Owens Dag den 19 Januari 1881, voor het commis Niehuis Van John Pryce life co. Van diverse . 63, of Onze Toko vend tie Van. Owens Dag den 19 Januari 1881, Suilen Worden Verbocht circa 700 Picolis infer Eure Koffie Lig Gende in is lands Bakhuizen Aldamar the Bezic Tigen Ente on Vangen. �?~/2 Mille Huu Schroeven. I Parij boots Charlieren 1. I Zeren hangs Lolyn. 91 Lichte Kaval brie Sabels. 25 Vaten korkn3choofmkkl. 10 Kran Duangs Jacarra Suiker. 12 do Zion Vil ten Heeren Holden. I be Fauchfux Jagg Weer Ca Ibry 16 my. Met Toebe Hooven. 1 Carabine de Salon. 1 Parij tapioca Sago in Meel. Almede of Opte Rumen s. Fil do a Cosse Heerens Okken a Roll. Zilva. Kinder Ekert jes Echt Meer Schumen Tabaks Pigpen Enz., Enz 61 John Pryce v co. Of Onze Toko vend tie Van den 14> Dezer Cullen win nog Verkooyen diverse age Kurde Marine Goederer waa Ronder 2 Ankers the on Vangen of de mar Newerf. 20 Kisten Goede Bordeaux Wijn. 127, Pryce co. Of Boven Stavide vend tie Cullen win nog Verkooyen dec 1090 Pic. Men1kr. A 1010 Singapore Planken a 16 Voet. 1 Parij a oll. Looden log Linen. 1 a eng. Hammen. 1 a Aust. Jams. 86 John Pryce amp co. Quot vend tie we Gens Vertrez of Dond Erdag 20 Januari 1881 ten Huizer Van den Heer g. Brinks Kazer newer the Meester Cort Teky a door Johh Pryce amp go. Van Een Netten i in 15 o e 13 i i a waa Ronder Rotten to amen element , tafel43, Petroleum hang in tafe Lampen i Zeren in Houten led Kanten Kin Delred Kanten Marte Vanen Enz., Enz. In Verder Van Een Han Wagen. 2 Dos-a-1 of. 1 Sterk d0s-a-d03 Pard Enz., Enz. 126 vend tie we Gens Vertrez of Fri Dag 21 Januari 1881, ten Huizer Van den weled r. Liver ii. A. Go Ilius kept. Juf., Waterloo Pierin c. 23, door a. G. Bosch amp co., Van Aati tc9p noftion a n Rynn a Nyrl than Van Een Zeer Netten in goed Onde Houden into deu Nader Tes Ocif Iceren. A a 103 Fijn Japan sub Kopit Srp Apier in 4� in Folio to be Komen by 3992 Ogilvi i 4e co

Search All Newspapers in Jakarta, Jakarta Raya

Advanced Search

Search Courier

Search the Bataviaasch Handelsblad Today with a Free Trial

We want people to find what they are looking for at NewspaperArchive. We are confident that we have the newspapers that will increase the value of your family history or other historical research. With our 7-day free trial, you can view the documents you find for free.

Not Finding What You Were Looking for on This Page of The Bataviaasch Handelsblad?

People find the most success using advanced search. Try plugging in keywords, names, dates, and locations, and get matched with results from the entire collection of newspapers at NewspaperArchive!

Looking Courier

Browse Newspapers

You can also successfully find newspapers by these browse options. Explore our archives on your own!

By Location

By Location

Browse by location and discover newspapers from all across the world.

Browse by Location
By Date

By Date

Browse by date and find publications for a specific day or era.

Browse by Date
By Publication

By Publication

Browse old newspaper publications to find specific newspapers.

Browse by Publication
By Collection

By Collection

Browse our newspaper collections to learn about historical topics.

Browse by Collection