Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 6

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, September 16, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - September 16, 1859, Milwaukee, Wisconsin etei fin ma, wtxb fan in U'Sirt A Nft let euen in b ire Ic.i alie j i'nb Proprietor and I dror BZBMI DOKSCMCKK OfEce 210 The daily ATLAS'' is published everr y, SuLday, und wiii be left at door of city subscirhcrs, at the prise of tea cents A week, payable to tiie earner every Saturday. Poi Mjtil subsciibeih per annum 01 foi rriontbs, payalle KJ ce Tbe weekly Atlas" a yexr in zdvai Adi Daily and at rAic-i I ISntntin K -tauten in b-r Stat- tn inb ffc'ren "HaxceUiti in VberSart. eon a. wiut ob.r SBi1' mit in flu Wvaniu fur tw S." v.jrf uno a i e i IM i U o i n i t n A r r.it'- r Civ fu tl t A ii m HI 5 if 2C OICKX tr f r bt sct.te-i rut OHirtci.oau n i 1 t u.e ui j iiti itofi' t, uvti'" :s.M t; "C. nriuu v i xt1' vl'm ftn i i 1 1 1 C- i i i (srfc r C'tiaii i >u SJ. I t V -v '4 b f X I AH kinds cf in and Fioucli will be doiie m thfe Atias-Oticc nub e u t f d} t RfiUiatfoc, gretiag, kii tG. 1859 243. "lib c u i I i c t o IT. PC 51 IB p ii.> r 1 T'ruci- fTbtobor pUxitbt (A or ti e S3 u nq.1) etMMi tie nfvr b'e vlrcUnna. KUfun tic aut fo fuinem an iijicm 9iuft I'afte Tut, viiui) inu uillcn, tui and) jctc ten fe tn tcr fie in ten UVui nut Jfiolaui? iobr, batte fie inn auBuft init, vlbu tvi tcr h id) ftcit fttefabr, ]etc vcinuctcii, cine tcni Sic nvIUe tidMlb and) unu f 227 Oilrooficrjlr., SJi tit bate mem ftVf 2i5ti nciMu n X) e v f f 11 c n, unt 31'iiui aur tic aur bfi'imntfc Jstt buueihatcn bvU 5a, tai'fi i nut rufauTui out flUe Jvatenti 5nrn Ja Kioiocn fen Ice tt si c n I'ter, innc ri tufauTin XiJ e J) i e i 'i 1> 1.11 c It q c n -c, u unn c aur a 1 11 V fi f f' f v I a 45 c v a o: e tex 2S.lt. wn bauxrohten galnif n ut n tt nuijr teller, a'o ta? Sdndfal cs ivrlite. idntttaSuteii Siiifcc wiivciacUi fie jete Shiehtiifr. Sic tie vuni ton nax, fid) iikta S nnc lu'ne cm, cnicii 'e tct auf ymnMittoits ivar tarte Tu1) Ux jcfet nut ciiicm Sdjlaj auf i fcbicii unnnij. Salt ivar tao Bnnuier mit ueietn- C- 'BioJ i txtnauitcn nnb anlten (iiepaltut ans tent Tci'tlrfl nub C-'jace, (Sinpire V-Mtcf, i In tie t'ci "Si int'e tdcif wuo 53 o 11 ui a cfi t c n unb anbut Hui'nbut lib f- buit wurbcii, UHrtc ur) jH h-n to J> c i e a a 1 1 1 if) c i uu> r i a u t t f d 1 1 l m't notaiuUvi uub 3, IB. Singer 4r aur: au 'U !b''erf ivuKn Dca-tuvnut Jub 'ini ('a? iiu (Mthcifi j'ffi Slujfhmt U'.uf mmfcetlar Gutc %x, ftc labcit fui) allc tent tuLn HiittiufcntvU Sici en, ivexten. Sie ivuxte ui cmcn 23aaen aifcljt, ta initi i xna tcx bcxcite ibxix laate, nit tern hnten Siitcn cue ebcnaffictc Sx tn, i uauixmt, aneauf ci.icr ihnern-vatHC'r, unb tann labc.i lie bu 'tea' tic SL'tarktUatie flunint. 23xicn Sic fxnbex. 'aerenmcn, ibnracxtn, H latten nnt emem xutt utmiicfea H.itcnxcaS luren Lnubcnte buitcx tent bcr, Ot -conan _ eanccnkt'tc tie (SI axu arsi dc taiHui foni m. but ulj cm niMbl.-illa unt fici'd'entcx erunihc: nut ih bofiute ter fie hex intern la t, K-b'ite nut einein fcffcn nnt en tie nacUe ci u h 3-iir.-i.t Siocf, J'O e; 1 Z r: v e k o tu u '53 bcitcxn '.Hnctuuf ab. 9Jaib cHiKjen ivnrte fte ans tn ?lbUi tn; tic (5 01 tie nuin fte urn tie Senile faffa t, tap f 1 Ov ti- jut xiutiHXiii, ia nia hi SJaiui-uaiua ICLHMI tec (Imen Jnn, fdictnbar M nib tcrlv.ffcn la'Ti-n. nbig nuie iUnbirciinnaen ui fctncm n teen etc iDtaxtc nit .pan Ici'cxcn nnt 3tattlanfc fid) ten (Snui'iu nbcx tie gntrunfantiujen fd'ucfhaHit ecimcnlrttc xait ftitr, laaui in u.cr haul un5. SKaii irar Statt Hitter ten .iBuunu lUu. i MiMnnrt. tag fie co nt, tui'i n.nt tit Kv nno l 53. i fie inn9 bicSRcpnhif cxbaltat. vinivixxon Slter nxrteu taii'it iibaunf.imnten, tab man fid) an vc Itfor. fta.jti inu cincin niiijiitnnicn ?lnf tui 2lbutt txnxtc c'nc Stl'itnq tco Vn- tvitfi mcnit 3br, ter Sd'iceTcnfn'ann n it anun umuu ivmuu, m mi u.u; tut- anp [Hfenvcnten Ii-n. Tte iBauf.r bantUtt inunex ti x tit leaeaiuten fd) licx uicta rut i', 7, '08 u4cB 13 nit m tui S.-'araulmcn inuten allc i Stftc iinfcxcr en fcnrcu, auf tic r a SJiuiiihon SL u i n l> c 1 1} n :n r. 5 J 1 1 a u I' u i vV 3unoui b f 5 i a n rr i i r a u t a 11 !i3 a S t u t f vj a i t ovfrruhi a 11 n h e i I' iCii i' Mi 115 33 ei I in v t if _ X'r.poll sci oi.r.i. SliKiln SsJni'1-' a m I1 u Slut 5y i c m c n 2R u n It e x (i a n e 1 i i-i r t'J '-Hi C i n a l> r u cf SlBef w. tei 'vxftcbeuten tic an uo.ciit ci" fin n.ilexc ua alMifuht, ueidk aific n tui nut tu Gnxputcl aeSeifter, foiuicn bci nn3 MI 2Kmraitree c.i lattui. m Ivn uviten, fobalD ivir 6nv Ultb Iviuun, tn ten icjjt aid) OurcciMcne als 23titgl ct en Canton in bSubecxtaxi Icaeamten rd) liei ntcta nu Kreuifttmuuuta nut tut rcvaxtcmciitc. 3 1) xa'be Siub abei, iiui.i iltlur 'dnaii-cn tu I'ein.Uxs anf tern Giifidt 5linb, rM'd> 55 {S n.'t jrora.cu in r ton ancoitxi eft Kv. SToi.tin n-ax scxftunr nnt 6x urn Suxui fa't n !critc c? Office 215 C lgar[ Sdjurj. 5, '59. tun? ne s u i l i nMinlid. Ictb ta id) fo cjnt ui tei nut m uiK-cn Sdntttui nn Saal anf nnt i utu, iint> frineu lent iiiuMuialuln i" fuiicin .SToifi ox 511 i xafd) Xer Saal nai Ucx, fniite rft t, ctlte SJcarte jcfet tee DUcfdniffie. nnirfie ftc ubet ulbft ta-? fio Itttb wVirc SJlocf, 22H r ic au c nut 3lntixunt it nc ibic'i cueifflt, fiufte fi: nfS ibic JHncffdn ;u tbxcnt j [vutleinuaen. batl: ce HI Soiavt nbcx unter j nudjtcn, bcun Sorr'c-ta, tu" re tin u 4. L u tat ant (Svlniftftv'Uxs Sin'fct, uar tl i nut ten cu latu fid) iiitt SDiaxat, ter aus tcm (S'eincu tcxatfc uiifonin :n nar, in cium Scttei. dabtiat rifuUf] ip Tiansvcrsed S mttle Un fju b'e aur a ;u bui uU n Sum 28 '59 HI a iu isoonion, 216 Cftuiajfcr 8trafic, if! jitiu rtuv i Icuf ur urt IUT 21 h-it iiKi t, Iwt euun v.il .t ?onncn. 3We Jlr. W6 "jiefi eo. '58. an OirbieiMcxxe I u r, luUen 9li.Han9 nut MUCH lcicu Madame Koland V t Q v c 5Jr. 547 20, '58. I3C. bcr 29, '58. Doctor medicmae, 9 911) e tu Sate mid? her _at3 nubirjeiaffen uub in 5. ig 10 SSorijcnd unb tun l Its'4. llbr rui UHK-m'ttcfte toen 2 i'f6 5 ItiK Slwdmuttaa.3, jcben 5Jittnuivfa unb Sonnal'e ib. r. SS 111) e 1 n' 3 u jj I; c U e r. i Kynt so, ,.59 i S a r. unb e n v 0 v fl r i s t, 5. t 2x5n. M u'a I HI; A S-t '.-mnl? Vrrn ht fe djlinc an .._ _. ,i -i crlauli? irt mir rurmu ber bi tfih STic'i! tft ba3 nnb m bufex unb bu- ]idb luliiaei ala tvjcnb anbt.r Urf; fj> i lliq T ur baai es OfrV ;FICH. cerucn iu" SBntamo me fann man rely t. turKxben. GK'nfi1 SJlafdjmen [n nxtcn, cu td'cn nab 3'int 22, 'i 17, 9L'rf i v ft c b c t it c r 31 r- 9Sm. VI 369 DftreflffctfJragf, MilnMittvtr U' jemen Tsreunbe.i unb btm in n.i attcr Ulrtcn orn 5> o 1 U e r r r e i t e er 3 fin xjaijcr fetrtgen CKatrog n im 29, '53, (tfl roalt t m 5 it 2) i e son Ctatt Vhincic, t fcerfeqt nad) fccm l oo 20 '53 ag, 92r. 261 Don 5? r. 285 am 9Jf a r f t p I a cae bteinttt 'iietne.i greunben unb an, bif? id; meine 25a.viereiifpp nad; 265 in ba3 fnihere gofaj be? fvirn 2Da ntetite ncuc (SJUlouc an S3e.iu.mudjfftt unb (lutei Gimtiljtuna ,511 fr tann id; mitfttautflljeit wrfinedjen, jcber InJ im 2Cn soJifominn Uiftfn'ju 'f ntcrj .rf; auf tie i.i i IT jXadj eta auf sou nut (Stfcn, 3 er, cbenfo Sie jum SBwTauf in arisen unb f'c ncn C- nnr Initanbtq a i unb ljenf uni (Buining Fluid) ix'ir fui ben h3 crvefnin banten, mir auf eine '-iktmelirung hijilwn, i.'ie tt'it bcficu unb iwIT 22 3unt 30 '59 ittossiu iUarr, n ue nnb SDxucfcr anf Sir. 14 QcfeCfhwtffcr'lr. 29, >5S. Scunfiit. M Ft mil 2ofcte jr-rpfr i- tlircn aUenmi.uc.. .jnt> >u-inxk nnb tn men, r ;
RealCheck