Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, September 09, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - September 9, 1859, Milwaukee, Wisconsin J Mlf D t an XSJocljentage. fcaa SSlattten in bag ifl 10 bte sin bk iiaijer. aegen (smfenbuna, tun to 1 cber ffir SodjenMaft be3 foftct SDIwe SorauSlwaniuna, nn'rb fein StitjetJen in" fetbrtt JH Ktajjigen 3n ber be-3 mcrixn attc Strten tn teutfifjer, engtiffljer unb jsMlfdjtr Swadje fee, greimg, kn 9, 6qjieatkr 1859, Ml I I I C i 0 -I. jvarint.Mitaeieit UK Snntnii boo nail) S3um Ce-5 ftv-iufevS in t-tijen Ouaiititatcn I? a r I c -3 C. u e n t i n u. o.. 237. 210 n ffer c. 5n unferer av.'i.n attc 9lrten mm (ftifetten, K. JC. t-u-3 Sibnefffte unb Hnsif KMV and) b'efora.en. 2Btr fmvfeMen Hermit unfere tern I'itten uni wbiretdie au fee, 2151 bcr (Entente, bte in bemiXben 3' ir.an ftd; auf ben Shaken frcro xnm i'lcuem nub unterhbtfclKit, fcbircfelianivfenircn an btc DbetfUube bcr SBelt fcin fdner.cn. 5Das wareu bie Scanner bcr tic uivxbxi 'i'i'i aMcr .pmfranbe, Don ibrcm X'C.brbnf miD imD card) bte ciqenc jlarf itnb aciroiben, r.ut fnuTUeilufen btitflnffeu, mo 3n 'dcfcm fid; rcn bo: CaubftraSe bie j Gin-as fd'rfranb, 1.1111 SUfcs bcrumerbiMren, auf ircfd'cr auf Scite bcr ctn iynalria atiifictacuber Sa'niun 5poftar.ii.nt aucb itauib anucftcllt Hebmeii. 2ftan aMicfrc cine ivixbelnbe gtauhvclfe, btc fid) wulcr'Dcr bev 2-rffv.t imi fcin'e Kf-' bcr tirt etabt bcr ben; Lauren's uub tn bev nnb bod) wn CKmvcIu DOII uitte, ivcif ec fur bctubc uub 5Jicnfd.cn bmrfw.ahbcx, iSctb nnb Stub aibdten imiBtc, unb brd) Sao, nub SQacfyf auf ben broutsten. Qs irareue Scbaar ITU SauccnU-ttco, ivcMn- 3rxa9cu laa, beit ?iieiuanb nan) fab, bcffcn rabc auf (Muunia, ba JUtlla Ut-fnumten, >mb in bcrcn fflithe fannfc, bet uutr ;u mib mebt'aufftcwb, bcr eta Sayu uuUn-licfcni fotcifid'cuimb me ivialnebcfc unb umner bcr fern Wi'ta nnr tn bent fcrmofytc uub ber, SJoKvavciio, bcm bit o.n'OCiUiMtcn bent ba-5 3_i anfuni einjVi'iCii fcincC aim) bte ounbcit nur ror git wijcutcu, iv.ivw.cncn, (tili.vu, aflc Cdben unb got, bcmt n-cini man int bcr cti.Iciyclr, muy ba- anc-bunrenben Gjcficljtcr UXUCH jcfet man fid) cfiri.o fict'ei unb Cvirjuftcdc'i unffen, ;ii QB.'Ka.raJen ulicifuvn. ber in J Proprietor and Editors Office- 210 East-Wster-Streei. The daily ATLAS" ia published day, except Sunday, and Trill be left at door of city subscribers, at the priae of Jca cents a -week, payable to tho carrier every Saturday. For Mail-subscribers annum or for BIX months, payable ia advance. The weekly Atlas" a year in Advertisements in both, Daily and "Weekly, at moderate rates. All kinds of printing in German, EncRsh and French will be doi-e in the .v uub unb 227 ffiiir nebmen S_e f i t e n, unv ffijteu geuerS in babe id? mein @tv (fri'ibcr SKtdevS unb mem tiievbitid; etiva? o burd; ncu -icenbuna.en ton neu bier, foivic tn alien rerfaufm ffi e d> f e I in b e 11 c i a. en S u m men a u f Hilt ;V a n b i p i a B e u r c s> a e; ubernel uviitu, nacij tJen fiet'nj'rch Cncn S e u t f 4 l'a n b j; jum dieifenbe; bie K i n 31 e t; it n a. ton g I'L Sfacjcr fd) a f t e n unb S d> u I bf orbexn n gen in i SeutfJjfanb. 23 u ftellen :ivt auo fur' _3nx-m id) fur febev. qensffene fur 1 "nill, nc 'enblS'lrifcl3tte SBk fi'trgiitc JPcfcfrivtunf 1 sttaitfj. intD tBcbanbliiiuj auf ben Sdnffen, feme cmmebL id) mdit gwfieS aKe'r auf bcr Stfcr.bo.bu en wn Sine bebeutenbe Siivnren, bte bet bem tbeiliwife S3 o 11 m a dj te n unb anbere Ihfunbet: in beu ttilt wuiben, iverbe id) JH be it fjb e s, e u a, It f d; e v f r a n 3 of t f cfc e r ou'- 1 nut notaucllev unb ct'nfulr.'.ifd'ei n aufs itu-% i 3 itnfc C t ?Z r. 3 Kneel a n 15 i" cf, .ub Siauuinificn, jldt ivciiivji'icuc iiMchn fPiliCl, miffen ta'tcn, fci'tat nc GicKtU tetcumtcu, unb ibr y _ insivvta'd't'.itjtiviivi, llinbcuv.cn bie :rcc- 'voflcu bet ;tir biuiren, ricf tucr Arbeit fur ir.iD frlire ibitcn aito ben jndt noMtd-au S; IH uuO Du'bcc-pkn1-jcbi fu tvyillr ueibea StUcauctucugabcii J-.ira jub ber, nnD n- juuT-eit tba- p., ueu-p ff.. Kul hcitum, nictitc >Jrcuitbc, fro, ci- nur bt.' iMi'b v.-fi'inift. iiv-t-'-it u.bcih er tbrcn trui.i in imbcn ftcfiSMbn. anttcJsi-'V', nO a bai utcbt unebcr ire1 nv, u n-uveifeocn, nnb :uarc intnfUid) anf fciiicm 215 cfwiiforfiratle, iVt IUMH-: j iwrbcii Iihtr.cn. ivn'o thu ;iin O.'a'.ic hwn, ,1- flutcu> j-u. tc3 waljrcu -n abfuit.bcu, fosfi .foiiiuic.! ftc aUc mic Tua-. c? L-lC''.t' n.v be m ticjit cfiyii l-cn ml iliri, tt: fub fcIKr feWf, nnb niii biefcr -pntJ, 4 i 0J :cc, sSIOcf, O ft w a f f e i ft r a il e, j g. CSir.'fst. iint> anv [rcr-5 sui (irtbetluna ioM'Slushmrt frercir. s cinm orftCJhdxu _ _ tas nMtu oli'euCbcev bcr JRcvuHtf aitfi uiircr fciu, nttt >vauieubc.T Xtfrtn. ?mu tracut lian -ui cju ,sscev jcr cntcbte, u-efckJ fid) a xun. 3aiKH-uiettex5 fo UMI- cs I tlo nnb MI 'M fi-fl, nnD id) 0lC I nteine Jiennbe, tic tbr cincm ucucu icDohittouarcu 511111 nenlui) uu ivnt alsS er feme itntlacjcr rociCcu S? I c r t SB a SlDtiofci Sttotar 210 DfttDafferflfape, 1 H t: v t b o di. @muf) Salomon, nteu IMocf. 3lr. 217 O iljm indjt K co ;ur Stufec nub bcv iur 7, t SDZtfiraufee. Siftc unfcrcr curopaifojen Lenten, nuf bie vi 2'J t e n S4> r a 2K li n cf) e n u r tt b e i a m e r g 91 u 5 b u r q S 11 c i j D u r g: g va n f f u r t a.' 2Ji.: Stuttgart: a n n i) e t m: 53 a f e I I n So b I e n 3: 58 e r 11 n a m b u r fl S3 r e m e n 2Ji u n ft e r: a f f e 1: 3befauej. 01. .ib ilulb. St. (i. Slenouarb be 55. u. 3- te s: 2i5 i'cbcnt'urg SC u. (i. S4i. Slnbalt 9lub. Strrrert.' u. (srn'ft UJiilhi. i.'ufenng u. ffs: u. tar'o fur fte niuichavjcn Lit, ben h; Su-icbcu Ncncu lvciroL ,n in nub Sabfcn follciu Hub bat cr uicbt uu- cfacucr JDcitit IVCIIM uti i unt> uinu ca alieui ricltnaen fe iricbcr bie eanccnioties aio crjjaiifiicii, fo babut imi aeber tin 3iu j bei niu Cartel, item n.Ki) 3lHBi-u mebr 511 nttt t ,ciLvt ;fj4 xvte lu bie I ertmmcH fie tbm jcjjt tbr Sebcbocfa O, pnb bet fcir.cir M tcv uclncu bie fid) Duxd) mrfi ibnen bte dine bcs Stncrs cuwi'ca u.tt) abcbeiu baruutcr in ber Eunice, tnt fiebr ii.ib. boxt man ron Setts ben etucn niieal.r.MngiietKu ul) hci- hia t liur iu ajhaib. fur uicbt? al? Ttir balfen faun. Ui b UUahcub fo fdiuMijte, fatro ftrl) tie xw bu f.nb bufe bie anf bcr ucbtcn "J O f V t ber (Etnuiige an traeub eitiso 'pvUtlcr rnr Transversed Shuttle. (3faf Mefen foitnert affe weibctt, tie auf anbevu ju (icfetfict, fihineit bei 11116 in erbc, ben iiH'rbcn, fobalb nnr srm cjaucjc bcr Sununc erbalrcn 23 ii cb m a'u u Sfrbeiten 3uni 28, '59 iifd; uebu'.cit mi'iffcit. cjeffen, nnb 3lotfd) nnb ui i uiu geetgnet, IL 216 Oftttafjci yjrv tJ. 5 I -v" i-.y viiutun, i it nt upui, Tiifire gemacrt U'crbei urn iRofacswoue 31. leben. iviuS, tufo I fdn.wni'" iraieii aits bcm Salo.i ftttf Tea t, uubcmvw STtc ii.uffcu foCcn, bKi iltofatelt UUD j sen aJobcevicuc, ber tbucu twt, nut ber kbbaftefien bcfteben Weibeu fill. cnMub aud; -.nt s ant oxSeinteifaufet fern 6? Jlocf, 221- Oftroaffi-rflrage, tu lijuife. bat uux bte Cuianbm'j, txmf.u, irei u ftc ctn fcr i iiu'auf ee, Steltc an3 entire iSoxlc an fctnc JM bnv- Hetbcti cm bao r.at alien gcinbcn bcr iaumev wn b bteibei' wiib befonbeio >r3 e t ir o n Sech. u'lffciiitaScu Vtneit guBcn u.cittcll ten Gax'Ct am 2d'cn ctLalfen, UU( llintxiebc, i gidbmafdjine geljoit, hinn man ftets in bt UHtx xtnojciuinber cine lautiofe Sftlie entftanben, irareu tine Sttclleif fri1 cm Icften I'cfncbtOjcn tur baben. gbenfo locrte i in ber c felEfaiuen, jcftciltc.i, bte, nnfer ben Scbrcctmffcn Wum'i an bcv bcS Slaato unb fur r SKcxioiutiou utte 'I'riftenj bse man meni'il: cje-! fta'nbe. ]Jirten ,vliefer 3R itl t cr Slrji, -5- v (S. -tcrftiug, u. tit SBcincn n o i e n u n I1 (S i a a r r c n C'-flre ncK-n Ubrmajet 'e. '31 r. 296 in sivi. r a u1? 204 unb 2U ffl ;'5t e tutrtsl'flfcr. fiber ber Secont SSai6sS3atif. fHc's. ?'s, '53, Docter in bent SJucfbaufe, CScfe ber 5. niiB tie 10 Ulir -.on l I'.c- 4 'JJadjinntaiie. Iana. fur ItfiB.-ratttetfe son 2 friS 5 unbi 2. SBetrb. S itub Dr. r. SB i 1 1) c I nt u jj I) b I f r. 30, ,59 mnuicus- unb S a n b cf f erit 3 e r. 3 it 1 1 u o 51 c i it i n ,1. sJfPB. !29, "59, i n ft fn n 3. ITUBra tTB tTK Til B-OWTIWOTI IT fijpinaaa fiMaeWassaal u.tb in HavaiiD, Drtnc-M-3 anO G-erman 92oiUt' act) brm Gjteu au c. 17, 369 Diltvaffcrflrajje, SKilmaufee, SBtSc., fU; femen 'Ateunben itnb bem in 'Hvten o I ft e r 21 r e i t, er fTet-3 ein Jfager Son fetrigen etodlt. 29, }5S, galocuijirtcji, cifcnieu unb SSrifctitia g-.thifanien torn uub i g e K S> c unb n c t erfiuifci' fon alLn Sfifet bic in [fir ctniilifaijen '-ScfonbeTe wirb affe Sir 'i ton 9irfieiteit, i, unb jlnpfer, ebenfo uu? jum Sertauf in unb Heinen t e unr erofene imb unb im fthi uut 91c. 9 nacbft: Ihur: 5111- gY.t iS Sanf, Ij SRituiaufee, 23 t 5. uto :traBe', sVi'ii'aufce' Stwt. apt. (Srcjj, fa lire n sen ,.....S, tagfidj (JSTI niMi'tnen.) 'Jlnfunfc'in ij, Serik'tc 6 Ulu i-3, Ouu-Bm., SUbanu 4.40 10 llbr 3JU' 5Die Saufer wnbcn auf btefe-3 nup-3 nffoittr'te aufninrfain utiter ii ber I'Qnfltdjfte't unb l-illigfret. SJ 1 3. fi ycrtecjt naclj bem SQr. 261 ?lto 29 '58- in j- j. It I 9Ul'aiiU j f iKtttaa, 23own 4 lll-i SiaJ'm. fienrn 3. w' u. Co. Jttdft burdj etnen Eonfuf venrefcnen SunbeSfiasten; fur SSBtfninfin unbtcftl-n SCJiolcfale unb Slctatl in (Sijeiwaarctt, rotem Sifen, Sifeu imb SRagcI. tft bad unb f'cfte certauf ianD ft.tD bir. Seine ;u fo Urn .yfaft M3 tcr -Bevfauf c -jfrt fett wn -1'rcifcn i-in- w.rc. 5? r. 265 am a r f t p la .3d; faiermit meinen greunben unb ergebcnjt an, ba'l id> metne (Burning Fluid) un'r fur ben ti-3 emn'efenm banfen, fjpffen tvir" auf etne unb f iBermetjrunij reffeU-en, r.'te iljit bie Beftcit unb reelfe 3unt 30 ndd; 9ir. 265 tn fnsljere gofaf be3 tn SJletatt unb 91r. 14 r u i if n a f .tr r auen ben babe, metne neue an Sewemfidifett unb iinudjrnnjt ntdjtd gu fo rann id; Berfpredien, jebcr bifltiXen 9In-1 31 forocvuna toflfommen (bcnucje Fonnen. fcefonberS id) auf nteine 25abn iff 96 5Re ilcn Uten nur SSnficTiet- j Mrfndieii; cntpftebii Rcf; jur Slufffcrttauna imb fistiaana nifer urb unb ?i-oisurt.i wn Mn itnb I unb bie iwb outers. unb 2tu g p rje iv f i rf< difUq fur t'ftar etuctcn, U, njfcfw o IKC 2 rldj er Staent in JforslS unb i'iaef? Sti apierolo ic. aufmerffam. unb Hobte iverben in ibren aSobmtnaen unb ywmvk SlusfQbruna, 285 '59 6mt ;
RealCheck