Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, June 29, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - June 29, 1859, Milwaukee, Wisconsin t. Ec jtkm Den SUumnmien m rfh 10 bie artige fcrtOenten i S" qegen (Imfenbung ton 3aSr cter fur fcc-3 fcifret ir.1 smvb bu Stall Wi'-ti m teibcn Sluc-jal.'U Majjigcn Uifuef alfe St.tcn citen tn bcxUKljer, anb feifcuiat. Propi ietor and Editor B-ERMIARB DOJVSCH.CK Office 221 I ATLAS" is published ersry except d fe fl door of dty subscirha, t th ice-of tcn cputs a payable to ererv Saturday. For annum or for six months, advance. The weekly Atlas" a year in advance, I Adveitiseracnfe in both, Daily a-ad j at model ate A31 kinds of printing in German, Englkh and French will be done in the Atlas Office. Nls in ri aw wit. 9. gi- j if o n u. gr.. Cfrlcc VIM Cfn-aiTi-i5 unb ii ftubui) uiih nut S i faitbf cnqefytetc fie imr eihem nc.iif 2en, tnbeu' fie if 31 r. 10, afyrt fort, aKe in bas unb 511 (wtgen, fe wte auj aftc UHaJJe ba Ukv. Staatcn unb M-Gintincnto 3lufnieiffamfitt ju nntnuen. Oci un? I'cftt'iimte t bipra n te (vjeltcr 3 infi :t tct. nnrauf uuftu nuoraififccii nnrauf SJeitnntumjen nufmciffain, mbciit unr Svuume auf aCe JJSlajji; di'intteuw unb btc SiJu junadin auf i unf.r r i uvxbeii alie Srtfstten, JC. }C. unb am; c Jjjertoit. 215 Cu wff.ijnaie, y 5, 'j9. tCM, fane stub Suffice, Sgir.p're SMecf, s G S5 a 10 H'l K nn-3 thin, f'abe J) t u. -i .y fUT, -j, ful iiexef'cr! _ _ u jie tu IXjCUiMute Ji.umer uia bint 'auf iha injuitc unb lilVutfe (sxrteno u. _ 9Jttt hi uitn'ten eiuCluTe 'afaSJaiiKe. ircih.it t'l'iic Sex 511.3 oausvfrettf fH> 1 ixr 'ff V __. kvv vt i1, jste anr bent ll- X'TU iii i'e >JUicr, Sureau SSIctf, 210 DrrmafJerRfape, 1 X i: r c b o 150 5 mi If; on, i __ i it LHIL: uu inic nu i L i lull, t vii i iiiu jiu .Vain, t.x fie unchte, c-i uunte'i, a.n nfiaiuif U) ,Cll ung toinc lian ien iraubte ful) leijt ufanuaf, t. -u L MW lMj, vmur. m ma in isafexfraM fuib 3 of) n -1 1 (a .t b. Slffiftuit. u. 3am. 29, '58. Dttomar r-scla b "Ir 217 Oil Juc, Wise. iLMic lane c iitei con fvf W 3J lil f) W 4VAt> V iuuiflviBe, ?ir. 15, SJIUivautee, SB SJi ii! I e x, crjiMt mir '-u, uemi fu bai cen linci t- K.'Ct wit en Licuyit Cie I' i l.c at. Jinei 5fno aa b.'t Ir i Sr an hn f a ni ti a1- t 5U. (of. IM. Ca Sie aur vtiv i SI ofti'ifa S3ant. 2 t. Csi a 1 1 c n IMI 'Van ,5, J u. X a. i m fra b 3. 9t. Bm-xiU. S1 1 e s e c SuUue .ftocfeC. _ >D u f fei tu' t F: >Bcncbicr. 3af. Sifan, 93anf. it x i clj 29, b'vfuit: tuufe. 5sianfnn t a. 9Jt toott Sot'ne, _ 93SJU''Uci u i c 1 fl, ibuKn. U 2) t e oon art tfl r..J 29 'J.3. 2Gi 3 t i t f I U Ulib SBcmcn, i'Jay 21, 6mt y.c.'s'aT's's. '____________________'_ ftd) cm fcarau? tit Keski fohhren, bann V o i Sfwmfoxt unO fast ai, t-, Mwien mtKnAU nitcw 9U'ec w, 4 r i na (S i i a f c (feHUCPt fdnnuneue em roucOtci tof.uM to, 40 'V aieP, bm alieiN-Kjo cm Jb'tJ'afMif, taq e ci uuefiu SCKv f-t.e ICefr innnn. Sebeu e reott! Caffeu Sic uuc xafci, ,e6ci I ChnMi A S e na, an em fua m hll S1.IU ton ,-Hmt vnS 1U 2 3tc UYHU -_ W r. 2 6 o a m (oxen ijcKn uuHMc. Sum inbdofbeun (cbe id) 5Ues, u.io 'Vatci'iaut, 2io Mlfr fc-iie "e'benklMft ba5 ?1 tnnibc" 1U b lia8 n'U ma lu7 Wl ClC' -GvitexfaMD, ]M aieir el feu e f uic SuuiX Mac tt nalS. MS taf tonurr. inn taiu. uaialid; em cberfo SJxci M ftts hc mnaitg WCcit Nw lft S'Se'Sllueln unb ijiMectjteu ai5 la fluteu j.ib aUe nut Cbfcu', G, KUC. ,vaS .8 lcM H J Uutei S.nutonc, fibiu, en, Xcf'xmcntc unb at'ii'au- X'l'fum.in. unb iiuib'i.' J- v. nrdd1 HUD fa'i! K oujt. liltii 12, '59 f memru'K- -xXzIage HUL an ma gmir Si, L> S npauA; w nut tei K imteu, -rrnn t u Ann] f f t f A- Ir t tatf irf; nu wu'pxcdjcih jcber ttlf'flcn JE finfccutnq WChnnmen (wnuqt ,u ronitc id) auf mctne fux DCt I uub w _ v> Der Vale >.b ii' a u Fo c t i> t a, o (i' 11. n i1 a I1 uair' uut 10 30 ns 'C ii'niKi-i in tfu gidjtbdber auf 2( 3 e JT t u v unb naJ) Wonra.v bo i 29 Dlouciubex, .xnxbbto urb SuxJ'ir. Jme u isxtcfiuT ocfibloffui, iiuc U'ajt. I ait um x 1 Juxd t: >H >.f S- ,ifp luit rcnftnf'n -Vt 11 u> a u t c e ti it a o 5 y t 6 (Co J? t C !0- r 5U tu> tl X .t tuii J i viu- "liL i, _ v j n nn il't 11 u' a u t c c u 11 i; a GMM u G i 'in' 2U -t 6 u 1' it -UJoix fkiuc 'lob n i if tiefa vi' unD 2a Stone tatfub, f ctte tion 5 Ufiv 45 um il 7 Wu 2ltc'ib3. e r t i w a K f c e it n b t ,T t f it u p u. i 11 fu ;t fur bti u uni Ufir 'ioft SJ-r. 247 iltaxftslah. S ?lw. 29, '58. 5. 33 i a u e o v ?TJairt unb rJii'ttitti't.'ilc, iV'v1 i.ii UJuUifitii v if tif; ti .pel uo Mi" ufi j um 10 "il'i bot Senbi'iTjxion afLn Shuii -Swnomi'ten, uiu Sine g ton unb unb xifrtiitX.it unb 2bocn 2 6 5 a in 5K a 1 1 1 v 1 a 31, '59 33 tldj 3 u H e ci u 2H o cf, im incoxmntrt bard; bie a, Don ShJisconftn tni 1S57. tccolomtui ber iieueflen a g c n uub xu'i'ulaie 3nftitut cilwten Mt, ficfext bin eifreudcljcn tajj bic fl thcifc, cS sux in ben ivifdnt-K'Ufn br3 t'tffcr, ct'ncin u MiV'n unb qcnten s43uWituin XH'UFoHinicite SBiirbiguitii ftnKn. lit It- IU Slnfunft um 10 cm: an lvt ttei'P: cenbi'innon au.n VUui, otsc 3Q vjjiimi-ren unb 4 UK 45 SRiuut.u SameMun bm.tr to i tuooa iale. 2ie ,vcrnrcn in." 'UP-t aufbiefvS auf'a ffiefte buu5 3: n 4 3abxcn afu -ar: a tfmexffam qeinadjt, untei bcr lYftiwaufcc, 28 atctt anb rome iUircn unb SXube bi: j t'uKninq tuHiaftn Scbrnumv rt 55 latnta itr ,nf un rftn iiunir _ j; g, 13. s-i-lop fin Ccwmwoc, Maratoum, Kof tint' C.' i re tn IVutuBuh.? IK t- i'ta i o f O n f f o v P- v n K o 1 it b X) ft n> a 11 e V K r a ft e. JuVj22, '50 13 te anbSxitcfer ct -r a u r c e trCn o-s r f t u-.b aiiatautlfe nommen, u.u lUn js ouri i ul S 3anx'.e'en hexl-t; if! xfon foii'.c an b.n um 12 ffr.n "uu tft, i an f n, m t o I c n b c n fteter f a- f t n s iv 2 r nt, tie, 10, '58. u e u c n, j u i i o iw n u u b "l' 21 t q xt o r e n u n t x g a x r e it. unb Soiutjfci -n x, rufcat Cifcn, smu Setitfu >t j ui fjt bie xmfdncbentm be-? Stubtur.tv, Ulje' tif; auf bie X'on (iltiU ir> i auf Gifcnh-ifm.'iJ fdjinett- unb ubeibaupt in al-cii i anreuuljict peibeit, fie w ]ebei i SBenn bu bcjablt fault tn unb turn I SBenn bu byablt fault tn rfcbf SBctfe mb m bufcx 510U, 29, "59. ,clta, t b 6-oarnt -i Jlrnfe at? fr ff r fusig. all. Zintca i'1 5'i u t a e .x> ofin 1 1 (6 C> i Hta f u r fianres 2 tJA am olafdj Knobelsborff, Kebcn SBettfleiii5, SBcuie unb Suiucure iverbcn ju aujjerft eisujfefafp id) metnc SSctnflwtt' gur a 3. flbmff, ten unb oTle unl1 tad'ii iiu'ibett X'unfflul) uub fljixctl auo' gcfulut. Sa'ie offen son 8 (its 12 9 tn ben gorfegiatefafi1 Otei Ju loaen bind) cmen ba VintcxaCuDncten imef f S t n c o I n, d 1? a d. x> i u n e 5J. gfln- 10, '59 ;
RealCheck