Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, June 20, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - June 20, 1859, Milwaukee, Wisconsin orfcjfc'nt an jebem tact wiib ba6 33Iatt ben 'ilbonnenten in 10 bie 2S, an bie Srager. Subfaibenteii >in rajltcEjen qegen (ginfenbung twt 1 3anr oler 'fur 3abr. fceS fojtet jabr- Sone unrD fetn JBiart in kiben mfc-aw euen. >et Srucfera uvrben alTe in unb :in S> oaufcc, fen .n bei qrojjen unb fte-nen 3? iueiren in f t r S T f f f -i son ''elieoiaei "J1 ui.o -pu1 U.IHJIIH GK Krafts ober ant solTei foautntie j 11 Snr.ar _De3 iarc? j i-Jcort'ltt' ri- 5 iW1 ti.5 in j Proprietor and Editor j BUU.HABB DOJVSCSCS. Office 221 EasU'Water-Street. The daily is published eTew day, except Sunday, and vnU be left at door of city subscribers, at the piiae'of too cents a payable to the earner erary Satuiaay, IV- Mail-subscribers: per ani.u.u 01 foi six months, payable to ad-vanco. The weekly a year in advance. in bo Daily and 'Weekljs j at moderate lates. All kinds of pi luting in German, English axid French -will be done m the Atlas-Offles, o Sttmrtag, ten 2C. 3mtt 1859, 169, uantuarcn baiter C. it e n t in u. o., Office (rcf; smt Cfnvaffas i'rb iveibui aKe Slrten. wtt Tvor itait Ibeainnebtx' ganjfreuubdd; genoxbeuei SDantti? selctren. c r S a o n b r x a b a n e ,H o (r C. SW filler, jjtartifdjet Slvgt, Sitl.inb lattc f'us iuu he qcuortu'dje eOen HEnreader m ?JJr. rein ju CilitfancjCu C'C.nfiUni jtftcftc Sett 3cit nti eun3a llnxnk ;m extcn x. 15, vh. 2 os. ebux fsfeelfer. bex fux unjcxn gxiuub 511 Ijaitcn. judite nud) jd'rn 01105x1 ct 21! ivobt h' ana itenen Gcioineto ba3 yjin nbeniebuuii ixuxbeft. 't, UP he tn il> ivetH feu.cn qeeiy.tetaui, fabujei >t snib unbind) tabo ibiu bei't ifJucr uber 3C 111 ..r, iium icn i ri aHJ 5Du nmi1 ui'b fo teime iu) bod; fie unc es c'lttqe lodlf xeblidjc; ?n do bafj Xu ixcnit bie jn feljen bofffe. KSt-iubeXkt Kxut fu m jdluft. uutr abex bexcits ncnn Ufa nnb nod) iiMt abcx inciit ilutb, exatebexte Oxo- Saqa oon arrcn 5orten feiti.in exfdncMdu (Sit I'citte UXCK i u beni ec 1ta u ivirti 3 n laiujen 3UJ1U von bein Stifffllt iuxbctt ntebcxr c fid) b.c> batju latu, 11 na to S ftu cxl b. 6r ciiuai 3'i'ale anqultd) tn bcm Bmimer anf! fmVii fie uutebidr, uxn fab ciuex Ji y-i! i-LK unt ub, u .b facjte un ?i qeu n-nxbt id) bicjen nub npu Die d) auf tbxet u at ndpeu. i 'Pn hiai) IUM' tun Uut ob ti 1'ntc ,d) tb, n ex and) I nt 1V re fta> bie abex ivebex ucerui 511 ;33oien qibu'dtixexbui IIUIK. 2xbex id) K r. IS, abrt fort alTc tn bac- unb 511 fo nne auf atte H-Ualje ber S_ex. Staaten unb jifbe beftuumtcBcitbeponute loeiten3infin tet. unrauf unfcic euioi-at sUcxC'inbitnijen aufineiftam, tnbem ixnr jebe tcfti Summe aur aUc quijUun be.- (iounnento al unb tie biUiqf'cn auf e n f 3C11 e n b u r 3 Cbiex u Sinqfc u. go, ji itlettix'iq u CEebcn. a m D u r g 91 n t 'v e r H 3 gobne, 2. 91. (X 9t 9tewinann, S3 a f e I SSaitbo. Jtaufnmnn u. o. Speber u So. 25 e r (i n: u (4.0. Sfnbaft u 2 a n b a u Sieejl u. v. it. SBetjlau. e i xi 31 q: ilujtnei u. (So., U.GO. o n b o n Fe u. n n t) e i in SB V> 2abe a n n o vi e x je( ffleienb. iffbinann, u. Sobn. Bremen 3- u. Stucftit n SiJuiiarn u unqen: at 3t 9JI u n ft e x a.Sobne. 9 (iai SMibe (j. a 11 e 3 S Snoxf. SD n a b r u if Sari gcJju'cnqu. a i t j. ZJernet u. (fo. itmneu u u. So. 4i( o j e n: b" o i e n j ob. i'eVi Sob. 3- 3 a 9i o ft o cf Sloftocfei Sanf. St. t u 1 1 q a r t Scnebict. 23 e i in a i Slfan, 35anf. 3 u 1 1 ci) CEibaxb. fi on ft Saien S-'tacaue u. 3- 31. i S i e b e n U5 Jtocfcl. u fjeiborf: Sobbingf'a (Ix fin r nirt a. Sobne, 29, '58. i e 1 1' u r f. Sautta. SBemeu, Stftiteurg CHaawin. 21, '59 6iut fcon M r. 265 am a r f t I a nabtw. Si raiaein uxttd'cs Smiqnef in 'eu.a .1 mu ie J> brto befte S n 2( g f n t u r unb SJotatiat, n b fo tra jjc, 5 iendu'enben i'njen nut emont iBe. n ei.vnee Jabnfat, 511 ben b i II. q ft e n i e t f e n. jctqe bieimtt mctnen unb ouinien e fte 1 u n 3 e n loirben prompt uiiDiiut' erqebenjt an, ban id) meine it. 12, '59 265 SJiarhplajfe tn fca3 Sofaf bei teifeqt nietne ncue (SaUene an Se.ius'nfidJfctt qutex ubxsq latjt, fo barf tcl) nut ceiipiccben, ]eber billiqen foxKrunq Dotifoinmen (yenitqc letften ju fonnen. 91 r. 1 p r i it g t r a fj e. kfottofl auf uteme itanation.ifaaun jeber 9lrt, enter etoasS aUfxatiti'di aalanren tn bie'Xvibe 2Kaba.ue JKoIarb St, mem cjntex tft eo, bex rau b.c c-fien beS meinc ffemeu Sutlnac, barbxmqt, tnbcut PJX _etfuq uub wit fte ifan wit ctaenx Slid anladiclre. li.ib ixne axttq! nadi cent UxLtlb ba alten jcoDcn gxabeitoooirer bass 'Cft ix ix Jitrttikr nnb, gunmb I aim b.i b'.ef rebmmen, wu )ld) u {5 unfexcx Sbeut banbeU. SSusj tinr rft tit n tc nar etiuhioex 2, '58 S. b, Dcctor [Stuiuufi q> .T f tr mtrb tvex cb 3trjt unb, .I 5. unb 2. SBaxb. Memoires cle Eobc.piare II. 1U. tier TUI delTaJaii-e EoU.d I J cbcn entpfattgut t n i IXMU fee u. I i u o (3.1 e nai t buav1 ui.. rt ioa uec 3 af ft taitn! gicfjtbitber mif 'papier, ften, Sompagnien ;c, aitfmecffant. unb Xcbfe wertcn in ifnen SSo' S3iHtqe mib promote Slu.j Sltote 265 am S 31, '59 13 tW SBtrabtcfreii foctcn em fJ; niseiwS portrait DOttfcjattbcf itcue gefcfjmacfiiojle Kr. 241 91 OS. 29, '58. Sltiytcr, SJJifipaufee, 2tnt DCI Sa Sioffs unt) Die fi't 'J.' 2JI11 r t" e u as a t e 11 o w n C 11 e unb 2Kimu t tailiJj, 0a r. ijjc i. .'Ttai.ai.f t. urn 1.20 _v> -y. f -s m i it v A L? 001 unt l. dif urn 11 i 3 Hbr 45 ll'Jora.nj unb 7 It ir Ktent- f Jite t Kuf bex r nc i'J iff ifi n, 'SSftei.tCJt; wn Crr! mi tie, ifl veriest siarg bent 201 unb be? iteiteften Ofnvaficifti., 2R.titin u. 3obnfon St.; une bei ben Xxaojcxn be5 SUfa? tft. S4> i e i 6 t n ft of b i a f; m e 2 5 Grnfi 5 COiitnJ.au fee, (Srndjtet im tncoiportrt burd; von im 1857. etrrttete uub populate cibctlt bat ticfat ben eineuUcIjen bay btc tljeife, loeWx jur etncr in ben Xuifdjtebeiuu bu CSfnen unb altc l 96 3Jfan2'2, '59 13 t A ura nrm t a'r bufcj auf'j au moiri m UaU, ui.tci (MUSTARD) son 2B. unb u. gcjeuuber. 20 '58 runmiun, uin Urx 2tufunfr Sonntais urn 12 II 5 Wvinuten 3 n Jinn net (jietet. Son eineni iienten s4'uMifuiu toWontmene SSuibtg SuxfuS vun Scxneu bcr bie toeifcbtebenen Dolmen bcS nuo, fiif; auf bie xwi Sfeif-3 UU? unb uberbaupt in alien trc. unb SDratfer auf 9Jr. 14 "HJ fconfinftrafe, (gcfeDftnafferfir. Ulttjaxif te SStScon f? tt. S9, "58. itar-j Sj' ttDfei'benb e rke n t' i o e r of, t e n S> S e f q b a 11' u t c n i v -i_. I'. n aTCc SKicfafe unb 'Ueta't' 23ataufer in isrt, Su'en, 32f. t'n1) t nob! ,i, i 2-tiLr freic Smb. .chift M j fc icbr iiifite afs cf x fir-.cn! r, idnex I-'.k. StfteiZa.jermiJtef.t ueifaufi. ror.co, lUcaxilmo unc i tna bte ie hlltq r, >w id ntctnc SDie Befren Seine unb ljuiiuure waber aujjcrft pex (SMtfone, af-3 per 2{ a i i- I i f tiq f 2sc 2 '08 tfap unb bie fie S ffienri b'e bhoMt finb, fann ber ben guifiio nacf) rcirb bier m metftertuijer, efeiiau adit qefcbaftSirabtner 2Beife qekbrr, weWe ben aleici mit leber auSbaft. gopircn, Oletnfdjieiben auf tson Dtpfouien unb alte unb iufen iwben punftJ4 unb oemljtt. t tt'erfcew element ge' te S3, '59 3. Son 8 12 uon mittaqS, unb T 9 Ubr in ben ofcer m ben foacn entcn bex 6 1) a 8 p t u n e B. 10 '59 ;
RealCheck