Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, July 21, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - July 21, 1859, Milwaukee, Wisconsin y D ffc fferff v CTjftetnt an febeat SUwSentage. ib tae Sfott ben tn ba-3 iji: 10 SentS Die 3Bocfie, gtnfcnbunjj fix s fcitt Sfett iWiffn "Ifl3e'9tm m SUtsqaben JH Htajjtfli.it er be3 m fee fl 1 1 iqt. ivcrben atfe 9ttten t'ub i ccuf ji in ba 3nbt e tn arisen unb etabttets in ?v: f IieOnn fSnofje imbUnei v wit Maa r I) t f 1 1 (i e n 33 r ,L s f nud, i w> 29 S i u r i t f u e n 1 1 n j fnc: (irf P-P .tnb j Propncf or ami Editor f Office? 2M The daily is every day, except Sunday, and will be left at the door of city at the priee of ten cents a -week, payable to the earner every Saturday. For Mail-subscribe! s txi anmira or foi six months, payable nt j Jidvance. The weekly a year in advance, Advei in both, Daily and Weekly, I at model ate i ate-5. All kmds of printing ui German, Euglwh and French will be done in the Atlas-Office e n i I U t 0 n. 2L 3afi 1859, 195. I til t 311 unit fe lanten, hr init) auf Smmal ftd; eifeicn id) Siul) a.c'aqt nef (iaua nut SDte guikntrqs befommeit nccf) in bcr emeu in Sir. 227 2Bu fichmcn jjof t ten, unb trtinffiMn qute ten bte auf 3ett fctnierifoten (Set- fnufeii unb mfaufcn SBedn'ef aur affe K e c 1 1 L mil) paifamentvmi'ckr Ginfepjic. unr (3 ortfefjuna 'lira if U JBefti., 'Bdmeillte u Si ntufcMen [nrarat anfere IDiucfetet bent c nb htt'u inn tin amen Scctu-nen tei SBanc bee unb mctuc auf bte fa 6 td) ?flm btefcn tterfmffenen unb bepitijrcn an, auf dnen mannfjcftfn mctyt f n loerbe. hnt tltfi' ttfcrt and; ma barauf an, buid) racute bae qfaubea, bay fie ntoxaen ixvxben, leqen fie ftd; nod; mat unb wax ten bte SefdilufTe bex ab. 23it burfen btefe Sente uubt frfieften. fajte mtt uub nulcen SBcfen. e an unx ben t-l d Sir 217 Oft ZOaJTcrft ,ipe ihcc, lUisi (ibuaxb Salomon, tnm babcu, wait mebx betxxea -ftcw, faqte O'Joteeptexie, unb Slocf, 11 aip'nrt, c bet ukr bte Oex Scbathu meia f e i 2S fuo UP n M t Cl OIX i! Jobtcx, ba (i? nv.rb ebenjo nut oeiu aebea, bex erne fvrerre'g bet ibr ixnnben tft. bietej ftnb em offenes? auf alkit Stiafen luat j O r bint i7 b SBenn bte uubr bte uiii eti em -Bit vUihifut gm. h ju tbun babeuwoClte, t'o iMixbe tba lanajl juut commaubixeuben General bes qeqeu ernannt ticjen ]a 5s v Tjimfe ivn, qti'aen pu 'Mufenb ab x fdvufe Cex ooiiMiuuie i bent t 3 b meur, vena man f: iMel lOJuait oa bat, i la.t enblid; bafteben fonucn 5lbei bie i bianben MOB foubcini aid) unb lamentltdi Gxlb, xtef bcr1 Cbexcout uanbaiitbio Janbouxq rut e nex ofitjteflut loubexs iwx taaic unx melucxe Xanfenbe bte ftdi uitfi veile't i'or nod; nubr ]Vt effut ?7xet nub ietD bind) tfxe cjeletfrer, imfeie fauij'Mt bas an (SdiixHintm SBaffex. 'iSena ir-ix ben xuMt Celeai batten, fonnte id; metu 23ube'5BuLeau nu Jauboiuq Sr. etqeaen jwifen "tub laiuift a unO wenit mtt bnnbcxt tomuie id; uc meiiaut Sa iqueiott it br numeo Stabtviexteb. fcr. 93olf anbt. i aucqefnbxt ire.be. i geixnnne i fon m. Nu bexaii'3, iiitD cjeboxe yi ben a'lii bletb; mix fxctlul; tinmex ntdu vi (Sunftui bex Cv> iton Kuiltd; tin (semcirbexatf) t abba m unube bd bkkin mu bte fi t] U Dju it Santerxc aa bci Stefle 2ftan qxi 'e un1 Kn Saj nebcn lu -ber tn 2Jlx, unb mail uurb bca Don K, siV u r n b e r q: 23 a m e 13 91. (i. SBafferman.t.' 31 u q s b u t q. "w. 2 11 a k 6 u rq; 7Hencuaib be rt ia_nf furt a. 35.x.. 3 be 3ie a IH b u i q q o t a S3 i e m c n 2J{ ft T ft e t 6 n i c I: C e n a I' r ti cr. u. Is. u, Se'iqmann. u. SSaqenn. 9lub. Stoffeit, u. (Jo. I'ubennq u. i'ieg. ftcn, an irqenb ei ber fcpvftebcnben fur imfeie'SRedJitu scleiftet, tonstcn Kn una tn SWilnxiufee bcn Transversed Shuttle btefen fonnen alle U'eiben, bie cutf anbern y fc nscfu a fin babcu. 29, '58. n 11. e sn; 3 '39. turn t'eif j. sr t. i yi, nnb tonnte fatbem nod) riebx al8 fonft utvxben SBtlien bee 23olte: qeburen. U m s tt 2) f e iUittjuJtUC sp ieS foremen wn unb fUmvici 9ltbcit qfeicl; .b ffikn Snimei ivoinit JJHeitw qentadit ivetbin ten i ft fcerfegt nad) fcem 261 SStx tei'f fvii'.e 21 t> o s a 23Iou, 9J '-pcute ivfrf) 1 aaf bie ubte, une tn 3r. Sayt mtdntux madien, Sxeunbt I r'ef HXtnron jejjt nut aneiu j eon euten rexfdnmijten ST'c bio ;uiu 5lbenb mnuten 511 Stabt s-P'irto ift unb le fa in bo f, mx bu tnbciu ex fetnen hteqextfd) gebexbutIqeuietnbe qehuen, bexen ?Jiitteln nib 'TUbeitofiaffeii int.it t, irei'tui, j unb bie 9t tvttt i. SDieSamuexfjttia; bt.1 jufamntiit' Kw. ill a 1) i t r 88 2Uler, mil iiojjer auf beu Xtfdn'ei. te, (Ibex, lonuen or. [sjexntivjea ifr. btcie xvixb jeljt an J. 5patne. Mute nnb St. iDcMireau mctuc Jxeunbe' xen gtubourqS ift man bex bag bie Cnnq tex ?ca ubex beu waou' inu ie Jtnb biefelbc aber jum neuntcu Vlbenbs um elf Ubr in br cut unb bio babtr qcfj'eben fo unxb s flteyen ru bie bexiunbrtngt, unb c3 ft J i ton i Ibir, bafj bex UebexftuB bex bartu feme be- Ioube4c exbalten mug. xuufo tft -u fern, atxb S2 a n t y g e u t u r unb utltdjcS 5K t a v 5 fi all" oxt 5 l Roaxtf Bucliez Histoue law b itcft nt. m ber fwiien bu fomnit, iRtemanb mebr ttcxlara.cn fonnen. 2 Ul cinidvclr: b i rxaij, T duulitat, Spitfen, :c. unb alleo ju S qclnut, ra tn man tur Ijaben. (sOenfo ut biefa 9lqen- in bei Jlmpartture unb fren 3e'i l f Iviicn qcltffii unb SSaxb, -'il t J fu nit Doctor medicioae.) ntttergefxffcn trnb Jjabe mid) biei 2 in beni ber 3, nub unb, net T; 9Upnhq, ben 29 iluvmta, tnt b' ijt i te rtf t iiutf bit Safe (SbuusGuCiitals iti t 9 Hir taqf 0 I C3 216 nu reifanqt. 3. SK. 3BtIfon. 5ll. P n >0 lltcbi i u i i sJ'i 1 1 1 i f i e b Ji a T (I ll unb ret :n. faqhd; bi3 10 llftr m Tor 1 h3 4 Hhx fur nci' 2 feu 5 SipAutirtaqj, jeben SJJifttwcf) unb D- r. 23 11 e hn 5 u U e f fn s .t.[ 30, ___ (ubluben unt 1% llyr a Ulte 55 unb 33" SDttnuten "CM l f f UIM ,rf 1 l l3 r lV'ro Ullu lilt 25? iUei r i c o n fe v c n l> a b S'19 6 15 [iMmniitat m 11 4" Sl'e nina-1 u parta, vsiy. 5pptnt, unt o Srnntaq? au. xenaminen, um 11 45 tUfcrgeno nnb Ufn 9tb.nb: 91 u f b e t ?Jc 11 w a u f c e unb 2.111 f 11 fl P v Si fe n b a bit. bu Sfyten unb atte oivfrf1 9lltr.nq l Uln GO injumMt nn 11 n ft a i n Iti'u net Ubi i jonne (Sravexixe uub Srutfer auf 9U. 14 Cfnvafferflr. il'U IP a u f e e 29, '58, i r o au.-unpmnru, um 10 30 5Jiinur'en'9ftoiqcn: unb 4 11 br 45 r. 26-3 am 3H a r t p I a fc. j meuten gwnben unb i an, bajj id; mestte nadj 5ir. 263 Siarhplaj} tn bao ftubere 2ofa( serlcqt babe. Sacfjmaterictlten, _____ 1 fprtctuuq uottrommen ;u fonncn 1 uitb S3rifonta 3Baaren. ben unb ttgenb c unb JUetraitfu ton alien Sotteit j aufmerffani. ilranfe unb xobtt abqenommen. 31, '59 iat in unb 265 am bv ui unib affc auj befteliren Slufiuacfru mi uub nadr ebrt nut n n 89 unb 01 iDrtfaufer tn Cefen, SBaaqen, 4-lubfifuiH a n f i n q Pit n-f f f. tu .T i emi'tteijU net; lenen tquorcnvntSisorren, stnfntiqunT otter 9hten 255 SJafirauree, -l) o 1 f: e r f e t t, (5r n ff .Set fnnq a MD" 'ager utuqtn fe mil if in "enivaaxen, xoOem Stfen, ttnt> kf j ba3 qujjt; unb befte Siagex n btefci Stabt bt nnb itffuvf afSryenDiio anbcrfl. yenDi 1 1 fl f f- v a a luMir unit (Burning J'luicl) >ini fux ben big jefet emnefenett banfen, mu auf cine beffeJfcen, nne ihn bt( fryort unb untgefebrt buri uttb reeUe SBebienung le fur bte fpieifen uerfauft uxtt briefltdbe pfermunbiicfcf 3ltiSfuntt bmttififfiq ertbctlt 2L C, Ocrtcl. i Sanf, 3 n ca fft> u. i rl, ;
RealCheck