Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, December 31, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 31, 1859, Milwaukee, Wisconsin KtbotUiir: i 210 Ofm'itfferfhajk. SDer ttfrfjeint fin jcbent it ber Stabt witb Nw ben ''ll'onnenten In too ill: 10 fcle jaliiOar an bie ttiwi'.'-''! wWtod" fJinfenbunej con [rif 1 3a6r vbor fflt O'tbf jUixtvilMrttt beJ Foftet S2.00 y.to fi-jitjf. foftet S2.00 jabr wirb fcin SMatt n JH :ua jjisjen ber beJ iverbon otic Slrten ton 'Omrfj'JtiK'iK-ii in unb fran gi'iifftytt Svracf; f) n r f c tf SI u c i n K il( iluMitfrt, verfaufon in bet Stabt i fee tn fieinen xUarcetten i StabttoM in toon f> t'ltf Vt.t-T, in fci ba "fur W wtJiilMU tenter melne rain'eiio JUfei au.'ae-- tfeirTwte tin onnein xHJtSroimi'. u'vl.t.- na f' 'iLUniivf) .ftaiirov-J ID Mil1' I-i.Vn C.aantiMM! .il'.wel'en iverfoii. CO. f.' 1 f v xUbnofat, 9icrf) i c f: 9io. 2 5 'iJlo i'1 -tot 1 0 c v i S? n J> c, ciiiftfjcu WJrjofttt W 210 -ortTV 2 'ii-. pc I; Vie. t v 11 iv a u f r, i .i' 11 i> 'YrMj; bie Barnes pu! J' t> a t c oifiiMuo i'loif, MtiiiMiifiV, J 'J 'iiair.'. .t'OiKiifiu} 7, 1 3 Docior 3-f; li.il'e niM) jetu liile boi .f til '.'Ibloi jt lint) iinb Siiiffon 3% vunt BJiit bent 'i! Sane kta tt Cigar '.Helianbliina, fur 10 Jlbr in bein bei "Hi a v a n u a i 2 5 jebrn VJJittii'oa) unb Ur. (V i. Si! i I e 1 m 55 u ii I; I e SlyiiJ 30, ,59 2) v. 501 ii H c r, jvvnf tifrfjcc Cmce n.-Ocii 'j.'ctcr8, in Wh. (2 v a u'8 fr, I'd. sou SiJ' e, J7 S> o in c ft t f t g a r r e n u atfc 2m ton Safraif. RETAIL, Uou bci' fuv Me fityoujle unb tejle auf bcr a u r c c i si c i> n f i :i pmn, von Boot suit! Shoe Maker, int5 Cfjie: :'i r. 3 :ic; 1.: n 210 Cfcu i V.'J SeiH'iis it Sbiiiiier 31 i. t; O ft iv t f f e t f: iv f; e, SWtliiMi ssii r ..M. g C.aot-lltr. 3 UK I M. .VJ. Sm iif; Din on, (Jbuat1 Salomon. i Et'j 7 O iv a f f c i 3 1 1 a fi e, 317 Jo (Srawttvc 1111 ,'JJr. 34 Biiiconfinftvaije, (Scfe Ofiivafforiu. o ;i fin. I 20. aaf.) 9t e n t u i v o n 3ufjfcn3 fi.r ber. 2 t a a f Ss5 n'fi n. attf'S uetfi 3. (5. it. iit SBcincn, it o r c it it n b IS i g o r v c u, .............vaufce. n ft er ft in a i) i r c v o u I i ti 8 Jl e i fti ;t fl. 2EJ- a n b (e i i it in frnlieien Store In ber alien 'I1 K ft v o s 5> c v f a u f c 2Ji i lira u f ce, S3 i Jo o n f i n. c i V t. oiU'fitaiilcn ber ffiSnficrOcilnnflnJt in SWifuwuIee, WESTJ'JS'F1RK POWDEr' Wol'inina I V DOOTIS fm Srmmer unb %W.iitll, ar t-U -.vc. I viUeitti'cie yuratatsVri'i'T unb ntit inifoin c fi" 'i u-atnit i Ulna" 2afe unb i X'erfeben, iveKljc iveber no.ft j Ijal'on unb balvi ivebei jtfei .fte-tten, filKnter unb Hattu IAI.IHIUH, i-u- n-m toi -vau.Miliron, bei taufiric but uit.beii, weibs ui be nen ,'iuirel, output fijefibaft ber ffbJaain. wit ('letet. 'JUfiS for cash Siewratinvn an llbion unb iBijoutorim lot tinnier fitnfta.eierfit unr aaiantm. 29, 'OS. (tuivj bu- Dei belli siiranbe tbetlnvife :n friffiaueii U'j. a o I> SB a I) S) c n t f d; c v ?IP. 10 2tf afcu inail-t 2 nub Scefofn atfer Wit S.V-if.aun unb i'wi anf ba3 'IVre unb UMI aeneiUen tfoiuJj i'ittef 3 a F o b 23 a (i tir orcic Slabt ffranEfuct n. TO SDor UntorjoiAnote ift joben Saa ivabienb ber 6V. 511 iinben in feinor Cffice, ffibu-eftlicb, (Scfe von Stain uni fritter Straw. (i. n. ?lbao, (t.'iiuii Gincinnati, O., ben 1S58 (S. tt e, ubu'eftfiilie (icfo pon unb Slitter Strajjc (Cincinnati, etjic. iittt (SntupcT o 11 o o t i o n o n unb ?t u j a b I u n a, o n ]t HMO iV'ti'oluilicb auf bie inomvtefe Slit l-ofoiflt. fi in VJL> e ff; f o I auf Ot o iv S) o r F, t. x? o u i i> I) i c a a o. 9{ o 10 C i l_e a n o unt anbeio 5tabto ber staaton, farm r.ian tmute I'.M nnr baj eii-el'dt. bio y.Hfyt fi'ib Cvi mtr e J) fe I in ciiofjeien. fo nn: in bon flcinften nen 511 fen b 1111 cj ft o n (iourfen 311 iv.oen. W e I b e r, an tronib oint j ber luul'frel'enben vdufcr in Ceulfilila-ib fur 3'n'o flierfjnuna, ober iveiben, init bent baf; inn ba DOM 9taJ'itJit ju aol'on let, fun nen tci mir in Cun einnatt orbol'.'n iverbon, fol-alt id> bi, von btin ber gurnine cibalto- 'iil-e. id; von meineii peiHnebonon sPan.iutei-- ntnioi mit jobeiit_2teanior oil'.ilte. u-enn 05u finb, fo iftbiesber fifcnolt fte, fi Proprietor and Editor; Office 210 The daily is publishgd ere. dav, except Sunday, and irill be left s.t door of city-subscrrhcrs, at tbe price of Ictt cents a payable to tke carrier evcrr Saturday. For Mail-subscribers: plr annum or for Mix months, payable" TLe weekly a year in Advcrtisomenti in both, Daily and at moder.itc rates. All kinds of printing in German, Engliib .ind French will be -douo in 210 3n unfetcr Suierei u-ertcn aUe artcttMnSr-i- SSicoSiireri, (icnititutionen, 1'lacate, Marten utf M'J SJ-neUKe ur.b Vivio ivir a-ub enajtfd'-e STuiffctfcn SSir einvfiHen ltenr.it bom 9 1'lifiir.i unb uin jaXuuI-e il.iur.ve, mm i ji i SS c v 3 c d) n t fs tet (vv' (iouftidt hi S i 3. (jihiter '3 cr I i n: Sof. .'I. lOrt.Ur.'rtjjifrir.tfr.tliivr (5; hiwHrn. iO. jr. f; c r ft e unt b 1 1 1 1 a, fte uin (iielber ?liiie 511 fcljicfen. iHCincr SPaiunttcriJ itt Xoutfiiiliin1? 11. i" ou tie tcjaUt unc tanr. tci mu citut'Oii iverben faun: ('oi tieiVn tn 2S5.itfel iiitf mii6 jii Kiten.) Stall it. (vobeier. a. 51. (Wil ll'iaber am iVJiift. Urn 311'oobor .HinbenMtter. Sobann (ioinab (vnovf- Ainbau i.r.b S-v-eolanb. 1 SO JOftluflffcrfttagc, 'vVholcstilo Retail Happen, Jc. i! an b f a u f l e it t e irolfen aefaffuift f t.'feS I'vi 'tiV'n. ode fie anbeU ivo laufe i. entbalt alie 2orten i> unb tur rtiuhialn unb So-minor. ife auOeift btUtij bci 1 3 lit? n t r u u it b e IMI r t o h r I f t r. Dr. X'ucvu 11116 "'K'UD 3'iaiic. H 111- 3 Oi.Kfmi. Sept. -i. oe: unc -1. asJiro.) in i on Ulji n-i i i'; 'fii) 28 He 0 H s 21 r OJr. uvf) init iveib.-n fbpnoi. ba It n c I c Sen, .'ieieU'en utvrNei} fo an ben Sljihen finb, 'ipiil If- litio 180 Cft-S'JaneuStiajjo iaiu'if ift, fie al'jtiieiijeii. vcei't. 2B. jnllrafio, uub ?J. u. QSia'.ifutaeafiiiil'oi. Sl SJ f t U 0 S5 O 1? S! s.' ft 89 unbOl a tfer in Cefon, >sa il'ai.l b.i x't" it ff.i 'rtalif'.inl t I'm, fo voifaitf.1 btifols Un 11. i t, I'lnie Siaiijvortationjlorfen. iiiib babe fterj ooiuitbiii ?luen 3. tf. Seiton. 3. Jlr. 20 l icib 21 1 il' I iicoen ba- rftiviiffi ?Ji i I iv a u f o o, 28 i S. 9.11, j'lef-3 ttouaiMa: b.-utfiljer 9! a iff) ta t-a F in QJaFoten unb 5 rfi n it p 11 a b a F unb E i a, a r r c n in giofier 5B rt rt tt s e v Gife Cflwiiffcr. unb fflolb, St'U'er. >3anfnoton unb I'ar ivciben vvFauft unb vevfaitfr. aufalfo I'ebeiUonbeii Stabte T" Hub ju ben niebu'siften (welbec auf Eoi'ofit tinb, nvnn c auf Deitunmte beponiir, nv'ibon jtnfen S a m u c t r f b a 11, (i b a s. I o b i 5? o. 8 2 fJO >AQ I i _ l S u r K i a. a r c n in a o i: SabaFsMalter Soiten. SsSiibe.X'oilaitforcibalton cui- en amtemeiienen 11, '58 ivdl) "agctbicr- ijo 3 dj j c I, 20, 'OS. 3. b er 1 1 1 i S-fa iteelnfi'ii lo.iben auf bt.feS r.iif'5 S3ffte aiTouiue iVfol'flsVa.vr aufiiieiFfa-H aunaolit, unfit outiti! bei unb I'llftaftcn Uevfanfcn. CJine 10 '.'.'fe-fcii uon il'dtuvutfee unb SKeilen son bcrVfa (iioiTe'JJ. ;ii. aoleaene ga.yuiuMo, fa ft ncu mttiamnitiulwiii uj itntei an- iVbtiiaun.vn I'ifiia '.'Jaajuifuwn tn bci (iaveptuo't bkfeJ 431iUtc3 obn (vi 3oi'n tofifi. 9 21, t u U U i o n. in iSicnncu. i fiut'cu Scittc Dei bicfcnt n. >n. vt D. Zticjc Vov off'c ucf'wc.i in a-Ict tlvi'i'K iJhtfj von ten titt'ctti lie nJ; lontiaoi1 Stciuc DcM etc fcgt nffcfi vciuc SBafcljc an. SDic imDei't bic imb u-a6 cttv ilft, fcrflfaltig ini SJitfcit vcvftecft, bantit cim 3itttiirreti feMc. Sft init ben (Eercmeniecit 511 Gttbo, fo g 2tfcfic bev itcOfl feincv S tic iiHtJ'cu ten Ij.'iiftc ncfjiticu an (iff) rtitf fccu 511 K'i MfetOcii ffoljciibcit nics I iu Stficbl flcl'.urciic Sttwtata Acuauutc j far. fdtft ifc mir ciiicut fcic oiisS SsJcijciu h-h'rft unb tiutcv tciufcd'cu baS uui1 jiiiii cine nub ciitcu tuit S'iolMiuiiiif) Ti'icf.tii'.uu-O, iiiit> (irticti, (abiiS iV'luvkt, K-ftcliciibc bic bic mit f iyicv iii 23nt bev "IbcnbmoWvit fiiiK-t bic ftaU. b.titit mitten in bcr StitCv, vot cincv mit UMriitci- Satire nnflcfu ctit irowuf bie In lei bee iJK'ilje nnd; ncbiiiftt, HIM Tuf) unit bcr tfYpf tuib JJiiufcit n-afdjcit iit laficit. iOon einct: ted tfr biitci iui bie SJcbc, bctui ru tOrcr tfvViiiit uiit bciu (Sciatfj ctitcv ctn iif tvivb. foninu'ti bic imb ait bic SllciOe, bic ant aiif feinent in i'iMiien bi'ivfcn, fdbjl anfbcin bev livntflcn Scute. Eafj aflcit anf'sS ivivb, it cvft p ivcrbcn, ivciiii man Ocbenfr, bay 53aucv ami; itidjt ciitcit fflifjeu in ben afttmb iiimint. bev unb ja'Mcii bie fccffelfvit. 3ft bic cine bctjeniijcn lor rabc, fo aM'S nn 2anfc bcii unb bev fontint aits lor 511 ift. ant ciiijitfaben, ift in Siraneti bod) cs5 baji bie ftd; int i'aiife bc3 beiifcKvn tin XYilotc. Gtenfo nvitia, vauint limit and; bie i'loria, gctdctencit imiu Sifdic fonbevn (ab't fie fiiv bic Seetni bev fid; in bev cinfinben. uin SJiittevnadjt fallt adeiS bas tin Static nn[ bic SDcr SMfeitbc 111 b unb biie SBaffcv ftd; cincn in 2Bcin. (cjjtgciirtitntcn t-cfmtut ivav, fo tic Sim'ic ait uub fci.uc hui 2Bunbcv S.'f ov i y 2ij c v ivclckv fiifi fcit i auf Oi'edntuiu] bcv G5ctnuWftiinhf. _ c f.. t v v f _ fid; tvtvb ben fen, bent OJittbiMcI) nnb ben unnfen, bie tUnia, lylicOcuc bagecjcn bent Scbevoiefo. Eic nnvcincei iBteb, qetjen leer auS. Eev fcltfr unib fuv fo focilirt gefiatteit, bag beffcU'cit bic in ben ten, lint bie Slcftc bev uiib SivnOaitntc mif Su-t'tfeifcit nneiiwnbec ju Wubcn, baintt fie int traflcn, bie ein SBmibcv iUievjcugtc fid; ciit bev, ba cv bcm gctvnltii] (jattc, nut feincn ju nnb ftatt SBaffei- ben SSeiit anf bev Sttitge fpiiitc. jlfug, ev ivav, fuHtc ev fofovt aflc GJcfogc, bcvcit ev nnv ivevbcn fonittc, mit bent cbteit unb tub bos i-iaiijC SDoxf ctn, brtoou 311 Ren. mie flroB ivac fcin Gvflauneii unb fcinc bie tcvf mcfteit ivcitcv fanbcti, affi jcniflc, jebcv JBvitunett tictct! imb cv fca'ttc vcincn 2Bcin unb ba er uub Ocftubct mic tcv Settling" ivtib, Kncitii fcit vcit in oitf tci fciuctu ibiubcr. mit ciucm cpflcii uub mufjtc tcv govfcDcv fciitcu iptan, auf bev and; bafi flcuitiifK lun-cjcuouu 3Jitcfvcifc SBrafilicn 311 tcfurtvit, aufcjcltcit uub men uicvbcu hnf. 5Dic iMitcn fid) bucft iwdj bev jttvitcffcfjvcit. 311 bciut fie iut Suli 1858, iiHidveub feincv aS.iuDevuiu-je bieiS, fo iva've bafj ibr maviu uub aittcrc 2iluinen fovtfoiumcii. OJiicft bic 3cit bc3 ftcS Ijevaii, fo kaeku fid) bic. lieuitabt a. b. vJMibt W. A. Wiobe a Gt'iutian 3- 9J- Weiaib. nn 3- -VJ. Oilier. 0-91. a___, xB. SHaltfitUera.. o Cateiil-uy u. gpbne 3- jsiaiij ,Varcr 21'eoboi Beilnt IF _ ....lEiei uiib Saitfer. unb Ronf. Bafol xlMfiboffji: St. Ulll-an. xHufJvr. youii? unb SJoff. js. SJeinoi unb SBieejt unb (Helvcfe. iSeefer unb (if. jtuftner unb fio iaffa' JpeuenftH-lnueei %l'feiffer. ioln 3- Stein. 2aaiCniiifen Sibliirfiter. tiier fe5. S. 9Jitt unb Gumt. iot'len; -0. ilebrinaim. JJuuiiifd; i'iinben ?vi. (ilenun. vaiinoxvr Slbolvl) ISJ-.bor." i'funftei V.ilte in SBeffi'balon SBilbeFm Jtijfet. Piemen' H. (fomv 'oamburcj ScijUster unb iVC.iaif. ,'lnifteiMm Sol'n I'onbi'ii. niilitimterje 3. W. xlVhonbo u. 0 25. SBccyev, nnb S a u t 2f g e n t M v unb Sonfulu. xB r c m c 11: 9u Cteniuv-or, v; 11 v I iwt l i 'Babe it: G. rt r a n f f i: iticfcr. 0 a in u ro: i; V c f f cn.Jv a f f c I: samite! i'Uuir, grsrS nnr ffiaiit. j; e f f c a iv. a b t: p a i: it o o i: O c ft r e; k: Z. i'Lenuicf. ;u j) r c u j c n: iL-cl SV'ii'-3 T- Scitcn, 511 Sufivij) Miniiicv, ju Si'iinctccj. 2 w c i j: Jp. 3.1 S'-'ncc. Sobu xB.ifei. 5. jr., y.i S ii r t c in 6 e r S.3 itlct c u t f d; c unb aSti nelnnen S o s o f t t e n. u-ib 'a i iiat'b.o Jctr Faufen unb i- v ,'s r ou'e 'eute.tbe 5raCte bei c l i o c: t ten biei, fo-.vu- in allitt anboui c cb f o I i :i I- e I i e t' e n :ii ille .yan bolov 1 a u o -a1.t-J, ben it C V.: i 1.: j ii) a j t o 2 A i: l D f.' i b c o e a' ;r Viet son i' re; i e n.' -v c r; -v> s t 1 a ii; a I n o i! o i; c_" Jlu.f- v -ifaiifoi; ivti a f'" a .7 o frf- e rf- 2 11 i n a I 'i; r e i f e n jar bic VI c r b b e it e unb a in r .3 fc3T jMiMiitircii fi'ivjur; tilt) ivlHUiMutkj our ten Sil't'Tcit, friwc fur iiiwe Gti'vulvbu vet 'ii y !l 111 a el; t c n unb anb.-ic 1'rrunben (n b :a o i, o n I i oti t r. a i t f i t rra.i': nut notai.eUei mna. uvrcon tbeiro SJi (e re i-ioiuvt tub ivir i'ret-5 Ittcu. Jiltc nufcrcv Scntcit. nttf bic tine SBcdjfcl, n a f' e o ri b a S a e, 5. JBart i'JJtlivauFee, SSii 29, 'oS. i? fin bie Jfllec: 77 Cftir-affeifnaile, 29, 'OS. 2Bm. SytnEIcr, (ionful. bie aubcrit inivb mit Sefcn cvbaufidiev ten ober beut gcifticjcv Siebci jwcitcit gciertage ftnb ait bev tv-trb an bcmfelteit bafi fficffnbe cutlaffeii, bent matt kirn eincit Satb ein jpfunb (Sped! ititb ciucu S'vbfcn a buvd; JUetajita uiib Efntiani, ivo fid; fDiovi s tci iiOcrinciHtii anfrrciujtc uub SteiiVntiiij feinev itiafte fi fhufen ilaffec trait f unb Viet ftcHtc. ftd; Sopfletbcn ein, fcitbcm iiie gaits wrlaffcn itad; fctneii Sjcuvftoncn iu ben Gotopaji, ic., mo bic bcsS JRetfeubcn buvd; falte, in ben 'ftitjjeflrtffen witrbc, cjefeffte ftd; SBapev, feftft burd; uub fcitfjev roicbec fofiaenwben ifi unb ctneit bev DegaWcfien fcttocu uut) govfcOcv wtfyl nod) fiiv fringe uon fern fatten Ceifiiufer fm unb Aleinon, 'uten ['efianbio auf verffy'ebcne ber beftcn ien fiir unb gaiiuhen jiveofe el'enfo: -you iit uub ilaJf, unb jo twdj bciu SSumcf tl.uvr ilunben, ju iiicbvtgftcit iverbon E'aare Cfftce I'erlnbe-t fief; an ber Gcfe ton Oneiba unb SHiwrftr. 1 '09 SBcijbciueijcc unb n t ur 9Io. auitiuaulw." v 'i' ar i -J: K- ?JeLtfoiae. i n 3. -0. Staniiii i; SJ u n it: c ii: 3ol'. sf c !'i ft i n t1 Vci'iilMi; SJ a in e r..i: SI. Ci. 911: -I c- f- u S n a t- u i fe Sranffurt a.' >l'i.: f: Ou-ufrti S t u t to. a r t: i'i a n n b e i :n: SU. .SJafor: (ioi (i 5 1 n (i. O.'iel; u. E o I't c n 5: Scoyi-U a m b u i 2? i e m i n 2.'! e r: (S a f f e 1: D S it a i u ff: ii, t'ic an hvjciib tnnfrel'cnbcti -vaufcr fuv ut'U-ic Kfciftct, foiiHcn tci in i'tttuMi.fcc cil'cv .'en ivcvbcn, fotitlb irtv ?uidnid't i-cin Qhi- bcr crf'altcii Kilvi. 23 a dj in a n n SK e (5. 3unt as, 'E9 D, Sncon, 138 u. (is'i cmefieWt feJn in Bitten, uub WHOLESALE RETAIL, 2JZ e t n auf baS t'df; tefoiiborj aufJnenfam outWit fftr Qamtn, fflluffi, Sujjttisit, Vctimfil.it. wetbe iilfije unb reelft atte fcte ta ut'r iufrictwt ja 216 ttr Skr emprjeMt (lijitfltten in ten, i. JB. barton, tr- (SijcntaEmfarkn, .'p- ;
RealCheck