Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, December 29, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 29, 1859, Milwaukee, Wisconsin t U 4" jeK-m iil 3n let StaDt Iw tiv v'lbi'iiiieiucn in tac i't 10 (JciiM fie jaMbar an bie Wuoirartirte Sut'fcrlknti'n triMltcn ben -W" 'v.jeii XM.-II ffu- t 3abr I'M o'WO fur Salji. :DuCl tl'l'ttt O6nc u'irb Wit jVirtef. '.'aijoijj.'tt in Ivifin JK mafjiaai '.i'r.-ifott. -Ovu.foivi feC- wntm alto ami in iviitflxr, uiife from xvifcrti.xt. f) n v f c .Ci it c it t i it t> o., wcf.r.ifon in bet SUM I It? in mU> tlcuiiii '.JJiuoi-Heii St.iMfow in 'Barb, DON (vticbijvr Mrofic uufr {iMiflner ut Wefcfe.'ifiJ- oler niit Wild Mavamt'f tut fur ten Mrst ;ii fi% b r b i 1 1 i A t n fc i it U 11 a, o 11. Ivbcnfo Heini- rtiirmen in 'I'.r.u'ffen vyn 5 io vWer, fl.il-t ivr ..i.-'i.iiii't fur WavtcnlMi' foui.-r m.-t'to lament- Jlitoi rfaiMliuC'Y.-ieti mi onn.'in fi'i.1 2 Mates n.-i K- Ji.iiifcij in belie-- n ii.'.vvi'l'i-ii uvi-.'ll. ,1 I i w o' O 1. U I I !1 11. i'., C'liii. h vii Proprietor and Editor; Brsxinan Di Oilice 21C The daily is published day, except. Sunday, and -will be Icf-. door of city subscrrher., at ttic price cents a payable to the ca-rier Saturday. For i annum or for MS month-, psvs ndvauce. The weekly aycas.ia "da Ailvcrtisumeiita in botli, Daily a i at mod'cr.ttc rates. i All kinds of printing in Gerrran, t1 and JtVeiicli vrJll bo i" the- Atias- cvc-r nt ,1." cf lc r-vm Wo. I u. -J -tot i'1 O f i) 2LV Scs til CUfeil Wn 1 act- n. ill: Doctor n it W (j c i it i c it c n. !iah midj I'icv. jojit litfi- M- JDini'ii'it VS.icffon in Slfcfjci' 'i'tit to mib hat'i'ii H'iv unfer 8fKn' r v t ii V vi b u o f u t y? Oflivai'j'i' u-ye JC1 m -f ft -V-f 'V "J ii 'V lify V 4i- 4-i- i 14 3- JO. jfiil t (it'f. i] r v c it, i :2.jf> VJUiivaui'ce, flcvfriitfl. IsmMVet fUna. M'-o. (tat.) fiir ben tacit 2i> i r o n it n. ii-crben nitf's iceUffe unb biui.ifle i XH'it f c f c f n it u cf> n f> e ?ir. 15, SBarb, JlKi 1 H-an fee, 1 S cc tt, (Ohio. H a i) i t r 21 b I c v gt% tf8 i fiif; fcinon Tyri-unN'ii unb bom in 1 ipc I ft c% Mi i- c t, or (few cfit xiaivr von fctvivjen SJJatraljen tin- cru.ilt. 29, '68, Cv 11 88 imb a n M c r in v (i t! f c r .'Iav; ai. so babe tot; mom nT.fj j St., Unitcb StotcS Slot? (fnUvr iWiiienj S.tlivn) unb .'lieu-null Smttfj Saloniun, Oo r n v e i f c n. c 11 c c t i o n c n itr.b si u S jab! u n e n [i> in aif-'i! ibeilen I'ciitiu-tanbv! ttt-n mil ivif aoH'i'bnliJ! ant bie vriMiR'.vf.'e '.'lit b-'iViat. Ii i: i o a a o, 9{ c w Z I e a n tii.b aitb.v: t.n f.inii inintct bet mir tac- cucbcn. f c in in tic tit ft en men jit b i 111 ftc it (iottifen 511 baben. W e I b c v. an ir-vnb ci-tcv b.'r .yanfei in I'eiiniWanb fur Juvl'iiiiiia ober nut bout taf) inir ui'n f.i aot'cn ici, boi mir tit einnati foiileiJ; filn'bitt fcbait irf; bio x-on tent t.'v citintiie ei'-itlt.'r. babe. iMi x-i-n ni.inen wifif'iebcii.'n innncr mit jsbcm Sr.uincr eil'.tlto. ironn fei cin.v.aan.vn Unb, K- ivr fi e r e ni-b' b 111 i a un: narfi -Olm.-- .ituju fiVi-n. iitcincx xVitriTiiierJ in TditfiXiin1; tt. f 10., an tic Sin1 Ovlc bfjattt unt tann inii eit'.'l.'CH '.utileit faun: finb bet btcfcn -VuuO.n ti> j--bcuci JS -He! aiif ju baben.) a. S-VJ. -veuen fel Sol-i it. (fon 0. :u COtcu. V. jit i'cr.ftij. r i1 u c n: v.: ;n. A A r I ttninlcta. 3-'i-ann (Jsti'M ftJ i'j Cf! lAi'Tnfirjjc. 5 w c W. Vt Hitucfc. 31-'-'1" Gnt'.t.v, O'iiCO, jr., ut 3-3 ii r t c nt I- c r 3: u, c it t f dj c ,siofe-3 iff sirffjtc nnb bofte I'awv in Slabt bjo p f o t ii it b e d) r d 9( n 10 it (t, unb bi nptrc I Oftroaffevfiratic. I i! i it fee, Siic. 11 i I1 irt lllli "Vinfiu-tcn nnb "nnbs28.ui.ints "T, unb bte fin6 bittirtcr, ate n-o antor-i. nnb xvifaufr. 'wl'Dt V it jje I i of; b i furbaareo anf atle bcbenrenben Stabtc r.ctcn tcr Kee 2 'OS ten nub Lniu-i-a'o fiiO 311 ben niebriiiftcit I babon. _ j be ti r c s OiaifBtabaf in (i'rfiitJifnrTiiM1 Qnfnnmr ivciccn aur i u'i-nt nnb, nub 'iiauet-j. (.v, K-ttuMiiuo ;jett cei't'iiitt, u-ert-en j 5 eft n it p ft a b a f it it b G i j a i i e n in O'.-'iler rt.iburanlen ber 5 ,t m u c I a t a 6-1. rt s. ?r. t (e l) I fiKRA'lMVKSTMRV F1JIK Pun HKll' Ww. 3. atber (s [11 ft" !1 nact'ev: K-n iinten. oil-alien dtt T A nen dtabatt. M, 'OS iv-Mj V-vrjjT BOOKS i v c on f i it. 11. 'J'J J3 I 'iait-Miil-c ICffonlurj aiif'c ft. -4'tnm- Tit. iliirtjicr, r. b n 2i( x- i t 7 %.Vi .1 vi iU; 1 1 v a a f e c TO i .3 o 1 8 0 ft in n f f c r ft v a g c, (MUSTARD) p-frvtS Wholc-.sa'.o Jicttiil 33_ (sj ,t f 1 a fu'5 S5 C r ii l? ft! f I Cbu-nfhMKe. iwilvben "Vain uiib'liiit'Miifeef'i.-reii liiit'ei il'taaef i StoM u. (j I (v. SJiititei (icnf. S.'cpn i'cittM nnb (ti'itf. nnb Cvctx-.-fe. trier W. (V- (som >oK itchrniann. (i. livelier ?lron. f.'Jinfen 'ivr. i'Jiwiffer 9lt. Sfl-iiie in Ji'cuvbatcn JVi-ifcr. VJc. 'JS 'ferfir., beni .jejeiii'it-ir. fon verfanfo. 'Jlita.. nci-. (jinoiit steobrton 'fiiblifiiin. befonbeif ineinen aften fiir tvin'-jabr nnb iTnnbcii Nf; id; bercit-5 aiiinc 'I'retf; aitft.'i'i't l-illij bet ,111 .i.tOe tinb beim Jafi ut ben M-ici- J: Ml i 11 e 1 0 It. bie Ixiltjc Gere, ,i c Cllftcrgcf djttf) tc. S> a i.. n ;t t c it i it b. b.i; x.; bo.irbeitot.) ilun u-ci( biefcc iUcnatf; n't loci! er ItU'tC IU'11 Mofcill iPtaMlOU cine 'Utiki'Ci.'1'vii tvvJ- in-unifc He SJJvicftor, fcinoiit .vtiii.jovti'i-c id; >vifl cr frfcMw iin.'cv utc. ciii, Sir Urn in tiou-iu i, uui j vitt gvettv vt'in ji! ivrtcn cv l-aif ilvn jinn Jit, nnt> n'il-vfo (MitiH'cu C'oi meiuein Kfa- iWcitt Dnfef bcv fcittc faufmaiu Snbo -yanfciciroifeitbci' nitfiiioi, fiatte bto ju lint witter untcr ORad; ttnl) ftc cxv ikmtcH fid; an cinciu Setter, fie ciitf bao WbfiiocjTcit iiHU'tetcn. 3.f; fdXi-B mid; ifiiicn an nub huMitf fejjteit ivtr jw61f ipcrfoitcii ftavf, 511 ciiiein inn We Wiener j faf, etna- x'Uii fie fu-.V nreid't f-aftcu, erfntnvn fto, ewKie er itc j edjcnl'e nnt, cin jfjllcid) bk- fieiti.ifcit, baiitpWL.iinme nnb go-, rev- ineiit tjiferb cincm flvettei i'ic mit Sir iHtiueit an5 tcr AiiruK jVfityrt, tnbein cr j fdjenenb, itahnt Oxlnfj bii ben ait3 Sped1 nnb (vicnt, XHMI btcfeit cqiiMtcx fo unb oft cine pofef unb beilefjeub, itui- bay ftc mid; jejjt fa ft faiuy ben wctft. Urn cine tfetnc menbetc fid; natfirlid; will id> ftc bent ipiiblifnm auf bic bnrd; wranlafitcii 3d; imp ftc 2l5ovt fiir SBorr auiSivcitbtij. f.ilfc, innt benen 3-'bev fcineit 511 ?tn eincin inn- j (Sincit l-ntte fctit 'J3fcrb r'abr reicitc id; ju 5pfcvbc von ber "Jlnbcrc war nut feutein ceiwinin) nad; Ghcftcr! 3'd> HMV ctneit GJraDcti iintivivorfcn ivaren" bnrd; nnb bnvcf) naS tfeixun-bcn nnb ftimnUcn bavin iitwcin, e-i cin cd 28ertcr out S5cr ilnbcrc warf cinen ftnfterit unb ilrafciiben 231itf jn nub SKaitu, fprcdjcn fo ooit bic Sic vcrfte- etc bautit bay c-3 i vcub iu 2Seifc von 9Ja Ijafl bod; in bciner. Sofltjeit cincit mit bcm'btcfc 23.'rtc 'ivnrbcn, cr? ntcinc 2Dcr JJnmitl iforuu Watci: itaJi 'Cite bee-' "Mirbe. O'onrab nnb tfaitnv, ftefiiOinrcxbc, i.m l-tcr 3u- j mil- ix-arcn torn an bic beVbic'stcffc emctf' id) Dvrcr 511nvrben. Waitc an gawNc'fl unb i .cvftdie. stMfpirfj Ixitte. OKtm imx- oifo id; at'fticii nnb bas cinent ftavfen I war cin (ctn.icr, ben ,v wvtrat. Sic jiuitcid; Mn-ift c o i n v t r, i, c c b 5, n a be ft 111 i b a 3 tra f; e, 5. Si'aii: SJiilivaufcc, 9Ji-f ftiv bic OTiniicfotn, SOSD Cffice: 77 SJIilwatifcc W t c r :i f i :i I 9tov. 29, 'oS. tfinC-fcr, (iorrtl. iifon fi: ,i.i; f.Ui'Vit tint vn i :.'c ti'iite toi Jinn-it: tvVi.v" k licit foivic in W c 4- f c I 1 11 t- o i i o f i c :t 2 m en c f a 1 I c V a n c x i v c ui'i i K o r i- o t' L- Ci o 10 t f it ,t cl- a 1 1 n 2 b o i i o I" o UJ- 1 c-. a '.v. i 'i; f .t.t c o i O 1 1 t it i 'o i i Du1 ?C 1 1 1 1 it t- itttb ffir fidjovc ifcfi'ifovHiut iV.tf ti-v vii'Vr.lvJv, vi'i: x-'t tin. t ft i" a> c r c i; I t i i! i r :i f r 5vu.fi1 mil ivcttoit .t.ij.v'cir: icfc uv.t..: i mi f i..- Sific ui-.fcvcv bottccn. iittf tic 2S ii c it u r u c r ,5 VcriiKtrf- Aa1 !J3 .1 in o r-i u c- u r .t Vcr. S t v ,l fi tt A i a 11 f f it v r .t. 3- t.' 5 t ;i t 4 r t o'chiitii >ii c n 11 o r.t -V. 25 f c I n u. o I it (r. f'o. G o I' t c 11 9.U' t t n KttlMlt u. 4s am tii c t v u ri ft i fay ott-a (f.r-.fj S i c nt c 11 i.'utoiii-a Cir. ?.'i ft i; f: c i t> ai'f v v-r. C j 1 rfi rf: Sltllt 28, 'c9 0. i! r o y a i j" cfi o -5 tU. Dacon, tfjcwr foniincn, menu ftc fo itnb ixmre. einen (ebcri-.en auf ben __ pub ff.nfjip Jd; ivifl ft vcrtteicn, iveini id; ind-t Mr IViUutf eiitfv n t n r e r C) ix etnnbe Sljiicn, fiartnacfujcr Saitgncr, bic oljki: chteS gcftorteneu grcunbc SeucS S jeifle, belli vet fen, wcfrfx Vtrtift't in fituer 3eft nad) aTfen K-t otabt ober anjjcrbalb tcrfelbcn x-er (fcifenbalm a.t ticfert irevK'tt. atfe Stcinfobten n-irb auto.--- KR btfa duatitiuaarantitt. fflen-iAr. mib beit-c duatitataarantitt. -5ler'fauf Office ''aii'fcr R.it-.vo OneitA h e 13 iu a a v c H, a it D f ti) it ft c n lint1 StciKitfcftirttiru, 11KTATL. .ir.f ta? aufmcrKai" sU cittern trufeiumjr.fn Xii.'rthu.T.t ao'' ftir'Samcn, .O. ivetbe mttij alfc bic tot w ffelfcn fnivn. 9ic2. giMjo 3 r a p, 216 iifccr tev Kn, at-J rtl ftancn, (iKif-5, 'i'Mrc XT.I V. ;
RealCheck