Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, December 28, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 28, 1859, Milwaukee, Wisconsin ScbaeUHt; 210 Ofhvafjirtirajie. 1 1 ,t 3" crf.Ijelnt an jebent Sit fctStabt ivltb ten m J acbr.Kbt. Vreii Ht 10 tf enM bie sBwJie, an bie Sr.ia.er. SdrtiraUinc SufrrcriOcntcn Klnlten bon Malign Kimeiicima. fill- 1 3abr ober [lie >i o-'br. totot S2.00 Obit: saorauJP.'jabliwa. fenbff. Vliijofijin in freibcn jit xi.inla.en 'jlrtlftn. 1m Nr -CntcfiWi wetter atfe 9liten POII iCriscMlib'itiii in ten If. ber, ciijlififier v.nb Svia.Oe 15 T) a v f c 3 u c it t i n K bis 20 '.Wei, MI Malie ber Sl.tbt, ft.ceia.net vur Wartenbau iiu-lne Xaufenb '.Hrfet nitAvj Aelinirfc Aauilaiif.'ieien 1111 3nncui trt Sta.xtcfl iwl.lv tia I) Ji.iuftrt In Kilo U'ifleit ditiiitttiitcn abiVlcbcn weiton. 'Him I) ai c 4 C u e n 1 1 n it. K o., Cfriv unb OTafonjlrafie. 1 u. '2 otiiican 'iMoif, Cfnoaffeiftiafic, Ut i I w a u fee. MIS 1 15. M f C p 2? fl It b y V, Vibuohii, Werf) vainuaU mtb y n i c 3ntl J fc v i- t gj rt "'ouofnt Kotnr, SJfocf, 210 3lliu i i i- e I' o fflJ.iion W. S Smrtj, l "lio. iiO'i 1 3t _ VJi i I iv mi f i f, SB 1 1. 3 in i tli '4- ill1 21 b i> y E o t c 3 3- SJJauw. C f i u '.'i r. i 5 rf Jan 5, '59. Sci'rfrf) SBinflcr, 91 2" '-Blocf, fnv .1 f u- 1 ft t a ii f 4CM scon fin 3. 5. IBlntltr. Sfllomoit, i'lctt. 31 r 117 CD jL'iiffitH'iijf .'Hiuuiii.l.cc; lUiflc. (yt-itijo ialomivn. Proprietor and Editor BaasaASo Office 210 S29. Doctor mcdicinac, n it s 3f lj c i r e H c it. 3.1) babe iiu.I; liter afs Slijt nieberfldajTeii unb l'iic [etjt (5tfc bot Sivifion nnb 3avtfon otmjje, in '.Ubia'S '-Brief bloif. tafllub btu 10 JIbr ffiJoiixenS won l -1 llbi Circle "yeUanbtiiurt [tit lltibemitteltejjoti 2 5 joben i'iittn'o.i) unb Dr. ft i. 215 1 1 e in leu ao, ,cy _ m iill c r, Cfricc neben 'jJctcrt, in 65 ra u'i iirfbaufo, Sir. 'i90 SBefmafferftiajje. as, '58. beutfdje c e, 17 intb jrift, 143 D ft to a f e i w t r a ft e, ft n VI 1 ft'tt'V u.UaiiJUvVUblgfi.l cOTJlE Wit bent bent men Ijabeit loir ttitfer Smpcrteuie unb .fcanbUr. ftfef.bnff in bem Stoie. Orfe bei unb 350 ill eft if diatti mm Oto'djed "llv m 11 ber OneibasSJimfe .xcaetuH'er, er.ffnet. "If' aorten SabacI, WHOLESALE RETAIL, >Jio. HH, Gife tt.ib SBifmaffei etrafie, Oft w a u t e e, Si s. (J. ill a r lit, 910. 0 SBiiconfinftrafje, Sbnie 9Jlt (wau fee, 2iii Scon fin. otfrtiijon nttc Sliteii S.wien in Gcmmiifion, in orrontitiOen, aU iii -.------_______________________-- in orrcntltiljen, aU vv (aitiien weiben auf ompoitour !2Banun iiomaibt Sluctionen ftnben dil >1 h !Hl 1V 5V fOfttTrrrtt inib i iifc unb su-itaa. siatt. ovuU u u u lt u a u uub SdjunwMtMrfe, K. 317 illflTl" iiilitciit i. i si V rl (S. tc n. in SSJciitcn, u o i c n unt 250 3 ul I 29, 'so. ft In ,3. ipi'ieM i fivl; felnen Tfietinboit unb bent In ifcitijuna affer ill ten von o 1 (I c i 31 r 6 c i t, le ec flew em fetiiaen SJiatvatten cuwlt. 29, '53, (t.tl) illarr, ir s, Slflentui tii nnb fowie fur ten Staat SSJi scon fin. unb Sxinfer auf Sir. (JifeOfhunffeifJi. 'JHlwauf eo......2Ct Sc o n fi tt. 1H a I) U r c v j Jmportcure unb c vf atifcx: ber fin bie unb teflc 5lxtvit auf bex FEEXCII Hoot and Shoe Maker, o. 10 2Jt i I w a u f e e, 231 J c e n f i n. (18 wub nur 9f.rbcit auf Seftelfuno. unb auf ba? Sjette tn Fitrjcftcr Jitft aeliefcrt. 9ln.i. 6 (S, b. t. 23 a u (5. U'ciben auf'3 unb auS.iifub.it. lit a n b e r i it Sciucn, Strjiicurs 21, '09 hint 13. W. SDutifcr. in bem fulbewn Stoxe oon Slooiian unb in ber alien la WJ i re' a u F e o, JU u. eiton. 3. CO. 3it fejjten in SBJod! fcabc i.f; meia Uiiitcb Stated 53Ioii (fiuOer Saliuni) uerlejt, uno mem bieiburef; iSayr Sui.I) cibaltene Scnbuiiflen von itub CabacK X'oit ber fliofjten 5.tbiifen in irf uitb bctn u. 103 uitJ 103 Dftmaffcifluxfjc, JI. 29-13 v o f n t i! n "fl ib t (Empire 2il 0 '.VI f i: .1 f SBfiofefafc unb Dk-tail 'Deifaufer in Gifftnuaarcit, lofcciu Gifeit, j ittib i Ciofrt Iflba.Jaioiltetutb bcfle in biefeiStabt vl IIIX' a I t, j nnb bte Vreife ftnb bitii.v'i, als wo anbeU. billin fftrbuaief Ib. Dee 2 >5S tlcf; w Aituiiv otiixfie, Dftfeite, Awi'.b.'it (j. Sarb. !l'iM'aiibliin> it.'bi'r 'In'.irb unb im Srininct unb W.iuev, blS .teV-u faltc 1JJ. ?l; fi uv.rine Jtvul 30, '50 JiJuitbarU uno 20, fi U linrglar Proof SAFES, VAULT BOOKS, 9ltte unfoie Saw? ml; iinfoin eiivneii Ultra" Safe inib 'Bault SJooi oeifebon, ivilibe u-itei noJ; WilNr iverben auf Devoftt aiuvnomittfii unb, nvnn I auf beftimtuK ,jett bepciutt, iwiben Binfeit bejablt. Samuel iiJ a r f b a 1 1 (i ft a 6. ft. "T[ U t e ay, 'OS. 3. 91 1 b e r C? II t S. Snbein i.b fiti ffierhauen banfe, bittc t.6 '.Publifum um tsineicn Rernor enti'tefife tJ; mom Ca.ieraffei Sor- eit son W.ttl'8 Jtaiiiblabarf. (Sine I'lbcutenbe 9ln- jabl Kuxarrcn, bie bet bun 93ranbi tbeiliwifc bi.x.t nnubeii, werbe id) 311 ben billi.ifrc't iJJnifen unb SSobcitbnd) K (St., ncDen tor Office, Oftivaffcrflrapf, jiti 9tuSivabl ffn bie Scieitaae von nb 'tot? worratbuv beutfofier 91 a u'5 t a b a f in unb panels. S d) n u v f t a b a f unb i a, n r i e it tn (noger 5 ti r 5 i a a r e n m .1.1; e i von gotten Si; itereeifa.ifaeibalteti etn ncn an.iimetfen.n dtabatt. U'l.f; S d tt f i n 3 S3 P n c C, 89 itnb 91 Cftwafiit-Stiafic, SJeifaufei in Defcn, S.ljltii'Md'.b baben unb babex weber aura.eMoclj.n iCantcn: nub nut 'lUilX'er ivcibon tDiiiun, b.x jfia mwlnrienKaioiis ftitten filfeuiei unbI'latu- bieielbeit fo an ben Sli-nen fii'b, Kr SiJaaien, .yauailjien, fuu, ber taufenb taiLej ift. iw kXiiMltiam .tbjiimncn. nm vhtifd, iuWe cm 4ut affountiS (ScAbift ber j. "itiij Wnnbartf nnb Wetnir li.i. ber -Dutfcn Mib Stiaf.o. n Ub. 'VJoweni. ibe Hhr. Sovt.22. unt f ber Button uub SJiciteit -Sir., (in ber-I. Stfarb.) ton tub Ubi Si'j. u '2t. 55 ft n 21 v ,3 i, r. 217 y'iiirflvtali, UKifwaufee, liUltfc. 2U, '5s. nub Snubncjift, unb in XMitcn, ixapveit, unb 9ii. 86 Oi'nraffciftiafie, SJJi I iv an fee, SBUco nft n. 11, tttiv 13 for cash gioi'atatiireit an lllnen unb u-ie uiinier unb aatantut. 29, 'OS. (t.iw) nf; bei ilieit rm SLaa.ien bin, fo wifaufe trf; b.n ;tt ohnc Zran.'i'ortationjfoftin, tub Iwtn ftetJ luniiubii .'lie 9linn it-, on, St.infc-, SJt.ljl ic., unb cut Cat.ii won {Sifenbabniraaivu. i.' .1 n 11 n a, 5) o n n e 1. 7, tli6 1 3 180 Wholesale Eotail 2S c f' (MUSTARD) uon SB. it f c r won o. 202 Ofm-affciflrv bem SSa ff JVtinbon S.' a n b f a u f I e u t e wotfen flcfatfiaji btefei cbe fte anbeis wo faufen. eiitlialt aUe Soiten ton fflt.nn unb iSJiifioaufeeftrafjeii, to h u !i Siauaet aeaemiKu 20 '58 bi'fonbeis mefnen alien f bafj id) bcieiw iiuttie an vanb babe imb Oclnt lit ben biffuifl.'n Slim. o. ton 1'reife aufnft bilfifl bet 19, '59 tun- 180 U n c le Sen, 3. S df) t cF c I, iv 82 Cftmaffcr Stxage, iOB. Sutfjiuanu, Siifeitijei son j c f c I n n u c u, 15, SSaxb, IwauTee, 23 tic., xfajei Bon aKeii Soiten S t i r f cl n found nub S Sabrifat, 411 ben b t I i a ft e n !JJ r c i f e n. SO r fr e 1 1 u n 3 e n icciben inoiiiut flttl 12, '59 c u t f rf; c r m a d> e 10 afafon Sitiube tint atfei 5Itt auf unb auf bav SSeftc unb 'Biffi.jlle. llin iieneiaten bttfet 3 a f o b 98 a 6 f 9lr. 201 unb 211 1'ctfwaiifef. n JT.r.tfei U'ere.'tt aufbiefiJ auf'5 qfjoitute aufiueifjaiK _aoiraibt, unttt bet pfinfitiljiieii i.nb bitftaftut 'ikbicmtna. 8, '58, 1 3. jn ucrfnufen. Pine 16 DOM 5L'MwauFec unb it n bei !H. 9i. acleaenc Sa.teniuM'1, taft, neamitfammtfiiljem Jubehoi, imtrr anotenelnucn btiti.i ju X'cifauren. in ber Gu'cbition NefcS J obcx bei 3obit TefUj. 0 -QRilrj 21, '59 tt f u I a f fur tic Snicni, nub fwr tie Dtbcnburg, u u I Sat en fiir unt tic Stafct Jfrontfiirt a. TO. ifc [fbcn laa ivabrenb bet (5S. ur.bon ju finbcn tn femcr pfficc, ffi (Scfe von 1'tam unt fritter (i. 9tbae, goitmv. 6f nc iitiwtt, D., bon 1. 3'it'U't 1838 GtJe sen unb Entice Strajjc nut (i o 1 1 o c 1 1 o n e n unb 9t it f j a i; 1 u it e n jt m atfcn Xbeiien utrbcn f on mtt ivie aeiroftitltcf) auf bie uiomptefte 9lu Kfor.it. 5s ur SB c d) f e I auf SJ e o t f, St. ii o u t o. b i c a.i o, 9t 11 e a n itnS> atttere Stable ber Staaton, faun man tiiimer bei ma Ciiclb eibeKtt. 9ltif bie QJfalje finb fet nur S3 e (li- fe 1 in qiffijeun, fo in ben ftetnfren men jit ben b i (11 ii f: e tt 311 O e 1 b e r, tvcfcbe an iiiienb emii> ber nadjfierenben in fur 3lne ober weiben. nut bem Skmcrten, bojs nur ba DOM jii acbctt foitnen bet nur tn cittnati fo.ilcKV orhoben U'cibcn. fobalb id) bir- 'I'fumt? H. Kontt. unb i'laarf. 'I'ieeurettt it. 23cbrcnbJ u. i. 9 s J; c u i 1 1 t o n. 35 a Stub. fciit tin Uiiffavfit 311 lini inir ud) jit icf> li tr o .ua :oi tvarbcttit.) l rief fte, in Xbxa irncT) fccv 'fi ficuvlafffii, al'cv fciit fiibl tvac tti'f vcuvmuM ttud; tic ibnt ivic iiuDfciint inciu hifj fo 511 mil iVvcdjt. id; unb ivcibt, CSivjfiitO'.-nt fie tft fciT, aber feib bay td> Sud; meuie Intteifte 9fe Unb mit biefen SBintcn itnii ber ben JUncfcn uri) ttcttcn ua'd'fteu fufyren ..Vlfer a- ift nof 2 en Six 'JluOiei' 511 fcinex le.y w; mem -peij in fcrntc iii.tii nirflenb? i ent.vMUfte Sainu'. i tioftloo ulvi btue.81'ei. j ffia tfampbett otic lUn-ftcfdtnaen Oet bent en, um jo mebv fte fel ('it, all batf S.iljrciit> taVilkfo nu'bi Sluf nflc bcni itiKtnn ton, fcficiiftc Sir nub wicbci nut ibv fautntcntvfif, etiiffiicte fccn ftc fs'iv cine ;or n- von i ,fir. SfSo ift c'v er ivoM i, viet id; tiicin nuiflt nut mil tivibcu trier" nit' flc t-ct iff; ibiu S Kwn-Jb ift ffy jii ni hbe tljvem I'atcv fcwfct aOer bcjocj rtuf bafi SeifailtiiiB fciiiev 511 Koiuab. (SampDcfl btc nub fovad; CHH, jvoHt nidjt meiu iflexroanbtev ivcitcu @o yctte, fvufjev flcuanitt, iff) fenite 2Biv Ijaten in einem aubevn Sanbc gefcbeii, unb bovf fur 36v friuen fieu 511 ftnbeu foofftet. bafl ift iitcfjt ivcibr.0 v n'crbct JRebc fait. met nur, ivaS 3ftr -fpvad; itette, wifdjont inn1 (Irdavnieii." r, p, itafl; bent ei hat em cifcfuerft iitei bie erS, fiaqte fie, Ciuibcitbca S tit (etben, immei aei'pfeit iverben mtifj." Unb ftc Six me urn ben be? fitfjte nub elite 2Bix ivoflen jetit felieii, nnut an? bem fo beven ent it dpeS fetit faun, unb biiim let! 08 l.iiif !if bent qxofjcu tei bcu Slim SBeite? ftax f fpiad) unb cjebeiuiiiiBVolI in-ifclwunbcncit feber, tifr (Ix fwtte momeu Souvab qcixunbeu. gempibct, ater cine.paubfo Srirax uaJ; bent qeetfr mit bent txne bie ift feme k'iben faffenb unb an feme ihuft f'cl1' fi.f; lietvx fefbft ben er iOr cine m-jtaitcjeitcu beieu SDJutter (jetx'cfen, ben Safer tn item SDitcfl ben fcriuunbcit lap feu, ofwc p tcbtett. affl greuube oou fprad; Sayctte. Unfer Duefl feine cjeit, atiev eamptcCI erfttfjr fpa'ter bawrnt, unb tuifl bieS jeljt au56euten, um in SDcineu Seftjj jir fomnieu, tin ja flaiij in e8 fetiteit StuSwcg xief ,yi ur ginen ater id; 25id; jum Opfet titge, td; lieter feltfl fein." mid; biefcS gr faun tS uidit ivrnwijern, auf metne ten 311 fcitnft (Si ift cm dter nub weifc von feiuer rooflte, Sfarcufc "e, ir-efrfje jeue (into, auf 511 itbexlefvit mar tu enter indjt bem cr SBafb, traiunenb jiannn, umljxeub Sdjucefeber folfltc uiib tfjn ivicber juxitcfjiifutwu (joffte. aoer, son ganiip xieucfyma'fjr, febcr fofcfytpf} ait feinciu (Seqner nub 9JeC'enhiWer 311 bot ftcf; bie itf: Slider. a u n o oc i JKufcr. D c fir fid1: S. S. 511 Jiicfr. (i. Stiles, 511 p. 2. Saimunto, j.t SJer.rtij. 5) r c it j; c it: jjiciidj, ui 9Uiicn. jjutuj T- S2uf Sofn. (irt'.l 311 n: ?x. ful, iintncr, 511 ennrrcrg W e i 3: Oouniic, 311 jr., ;u li r t c m t e r 3: S 2) e u t f ci) e nni r. 227 nctjiiicit X1 o f 1 1 en, ouf Kitimmre rfcit Inntert von a 1 c VI it b c C V I a (5 c (i u r o v a c; Cfrerr.eS lieu bio jw-tin wn S5.0C cu" W. ten f leinjtcn C vton S c u t f t a r b v; eii r c b 1 1 9} r i c t jum fjj lltifcnbo; 'aftcn unb S I bf 01 Sent n in 23tt ftctrctt fur :er i son 9J r m c n, v a in I1 u r.v u re unS tia.t urb ton bj n a f a I f n Z 1) c 1 1 o n b c 5 23 e ft e n votfaufon ivtr %iT o fcfi o i it e ff a 3 r i i n a I i o i fo ii ttf 9i o r b o u i. SBiv iVUMiifiion fiirgutc int> auf unb mVc SSfbir. nunj affe bit M ic'r '-Uorfcrfdvnttn wfrtcbnt licffen ba ,v S3. 216 ftn, (jilfnt'Ofc vrt'iwter tn ftto .v.. ur." 'S8 v ;
RealCheck