Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, December 26, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 26, 1859, Milwaukee, Wisconsin uufc Ncbnctcur: SWrnliarb CDotuMicIt l: 210 C'flivitfiitfiraBe. cm jcoem a tarStaet HMtb his Watt OUn'nncmuf.in til JO bic 'Mii, Subfcrlkntcii alfe Sorlen Sofiad. J7 isr.o itnl) rtltc Sorlon WHOLESALE EETAIL, Chiton s unb 148 in SBiiconfiit, on in n. S17 D a f f c i 3 11 a 0 f 817 ia.. SJciliiaiifce, 'ffltfl. 809 QfhvnffeiHrafjc, Wtitwaulct, iinvficbll fctncit uni; tern in o I ft t r 9( r 6 c t t cin iut.vn nvrscn auf Illltc" J, -08 13 9Jo. 27-1, ffiifc ber Button uni SBcjlivaffor Oft. W 11 iv a u f c c, Sii t S. Stieicn. t p in turn kr fur bic fdwtjte nub tvfte n f u a t file He fl, JBnieru, 1830. FEE N Gil t'. 9 jie, na.Iific Zbine jnr SarmcrS 5Wtf Ivan lee, 25Ji o it fi n. gab anna iu uufr fomie unb SDiucfcr nuf Wr.-M erfiOflivaffeiflr. 29, 'OS. itnfc ipfctfcn ?c. von S o B c 5 hrljtcni c n t it i to o n Sfrictirtd) auJftljlioOlicO fia ten Staat wcitcn nuf'fl vecfffte unb 3f. tfcrftiug, ..'lonatc n. {KinbfcK iu SBctuen, 2 o it o r c H it o IS f g n v t c n, 235 SBnic. 3 u11u fl c i ft i n ft. t n ft K e r ft f no.. ill a 1) I tr 2UUr, 88 unb nt a n b 1 c r i n to-iftb. 'i'oitao Sofomon. 0 .i 21, '59 fiillt in bem fvfidovcn S.tore oon Sioonan unb 2ftc92ab, In bev alien Sevt. 2 i I ix- 4 u f e c, 58 it. i) 3. Najro n. Co. 3- SutOjsr. fl. gejton. 3. 91. SDntrljer, Co.. IUJ- fge bc-3 (f Jjfcit tn loot anil SIsoc Maker, Wo. 10 fee, SB i Sec u fin. ES ivlrb nnr atif ScftcHtinq xtnb auf S3eite in hiijcftei Svtft Aelicfeit. 6 (it; c. 5} a u {j. SD c u t f cl) f v e t% 3lo. 10 f o it x t u a SiiTcs If! tiiib befie iiaij VcTtiViutft-t, SiiSc. Kb 0 i 11 a, fur D a a r c J 'S3 Uv. I iti'ojor .Buffcrijcisajifittft iu Sftftumtfec, Viintu' 'criflV, Dftfcirc, 'I (j'lji-nuf'iv.f.e. 0'. il? i lint v. von J 'IMl-f i! V. Si.oo; o 7-m.r Vix-rJ i GREAT WJ3STKUN. F1KEH Burglar Proof SAFES, VAULT DOORS, tinf-ne iBuxiUai's'iUoof finb mil unfcin cijienen vluii Ultra" Safe unb 33ault veifeliLti, nvlflie u'cber 103 unS 105 Ojhoflffcijtaijjc, ij. 2Jc t i ix) a u f e e, s 8. Snccnt fiii tufei 15, livaufcf, it n a n n t e t CcEc ivn Dfitvaffa- unb ffiolb. Sitter, JBanfnoten unb ii'cibv-n nnb Dexfauft. auf iaf iiMiibcn, wcrbc uf; ju ben ttlfm'ten i'i-ifen Jtfccit tci K 'ftcc, 'fet-3 bi'iifujjex 3la n ij ta t ,1 r in Samuel ?Ji a i fb a 11, G b a 55. 3 U I c a ilioo. au, "fiber ail iprcuffcv Srotljcr, snnt Cfhuaffcrs n. SJtftfonficngc, jiii'feblcn 3111 ftu bie Scieita.jc re biiltigcfr SJiiiyi son itnt' ftlGcnint Stnfcfee S cS n u w ft a b a f u n b PI j a r n in u v (c i a. a i e n m a d> e i: Sabaftioi Soxtni. iilMftcn an ncn atiqeiiieiienen Dial-ait. 11, '69 a n M H f5 S> D H n i 89 unb Ml JDrtii'afiii-Sliafjo, er In Oifei, SSuntaMt mi. C> it Ufirtfcr. bv-r S.ut riv, 10 U'-r Ulr (Ssmsmic! (S jufjiitaiijcr nub uno 'i.'l't. 22. 'It i ix> a u f c t. Si> t c o n f I n. 11. 'JO tiw ij t', in .1 -Ili'i line ?Jla.'juttii'i'ur, j on IK- 'iiirtten Sic., U' i Un-.j 1" -itf nnb won S3- Uio. 133 Oilivafferfir., bein i acefnd'ti ('jfonbcrj melncn atten ir.'icii ,MX ydnfyiirf't. tvf> vv'i'ei'u fti fine an babe imb fcit wtfaitfe. ijj ten ('tir.ftfhn 6. iHevaraturett an Ubrcn unb Siiouterlcn ivtc i u ii 3 e n ivcicen luonu't lUiai; 12, '69 u u f SSatcit fiir tZtntt ijrniiffiirt a. TO. ift jcben Jaa. n-abtenb ber (IS. tut finK-n tn feiner pfftce, ftoiw'tlivi; (Scfe won iDiatn unb Sritter StraOc. Sinctitnati. O., ben l. Sai'U't 1838 (icfe yon fftaine unb 3tr.tgc Cincinnati, Oljia, ft nttt o 1 1 e c 1 1 o n e it unb 91 u 4 5 a ft I u n q e n ]t bei 9lrt m alf-'ii aeii'Dtinltrf) auf bic inona'tffre Slit bcfoxqt. Jux SIB e f e I anf y) o r f S r. Si on n J. unb Stiibte K-t Staaten, Uim man i.iun ('it inir OH-lt ciUben. 'Jtuf bic untitiftebonbcn iinb fci nur 115 f e I in fo wie in flctntten men jit ben b i U i ft e n ju ii.U'en. (S e I b e x ivelvbe an irjcnb einci bei nadiilefvntcn fiiaufex in ftu Sierfinntia euiviefanbt t'ber loerten, tint bent 93iiiurfcn, nur BOH ju qeC'cn fvnmn t-et inir in (im- clnnati crbolvn ii'iiben, folulb ton tent (iinitanqe ber Quinine crbalte: id) X'on mcinen I'.nfitiebenen SJaiu wabe. _ _____ mit jebem Steamci Snefe extwlte, ivcnn W cirnvwingcn it'tb, fo ut biec5 ber fi- 11 it i nut- b i II t a, fte iiitt fe.ibn nad; Slr.ics iifa ju flittfoi. mcutcr SSaitqutcra in u. f m., tie tcjahlt uub tatm fret mir orbofreu mcxtrii fann: u.i; ilnb bet fctifen tn (iurcva jobcijct 23 d'lil mtilj 5x1 baton.) u. (ion Stuttgart i, StaM u. gcttrer. Oetlbrotin, a. (fail iSiaStr am il'Jaift. Him i, Sbcotor 3'bann Corn. (iomab (inotf. ..'anbau ftjii'qprCobnni.yr. iVvfifia unb rid, 20 1 smb 214 2 Cic flertntui iV.uifex auf Sete affoxtivte nutmeiffam nnna.bt, untei bei unb biHtaften 8, 'OS. 13. ,5n (jcilaufcit. (Juxe 16 a'cciim WH SJcifiraufee nnb fflteilcn von bex S.'a (iroffc Sft. 31. aete.iene fa ft ncu nut ftimmtlicbcm Stil'fboi, untei anacnebinen t bi'ttj wifautvit. in ber (iu'fbitton bicfeS23lattc3obcvbci Sob1; 9U. 9 Ei'tinaftiflBc. SJanai, '09 di' u r II c 1 o it. u C V ft It I) f C At t II b, .j NJ ciitc id >ia f" rvVjiiiii ciii'in fudr'. 2Dii tiu-b .auf rSiinnnV iuiL> >nv 1 iut u'l; cm bcincr iff KwmiS SiS gicdt cifliij abcv ffine inciiwv ifetiicu ScOcn, fainpfciil) mit bic (itntcr S3nituicn nuf inns ficK'ii." beiii bag fu Ktlteu D jviiB 3u, une cjutc tit bic Sevne ft naif; bent Sti.tnK1 j in (iittfciiiiuii'j.flcfofflt ivnr, urn boxt nnc oti.i- jencv foiliiiK-n ltltt !lltcm Ol auf feinc Cilice jStiinbcn 311 I'.fittcf.en, -n tic nnl'c- bviicfte ev wiebcibott iljrc an .5id'c QJcfnM. in Wovten fio.b 'ollic Siwou baini nut fcinev gonrnb ivie fie im tei fvi-aitji Jjintev illicit wcfl in ctii .iwrbeit mf'flcn. nnr kfl, unb war 6a cv ftdjjmitcC in feine Unb ba Gonrab fid; in (cm ev nut nad> bent Sejtpfajje jimtcf. urn fotncn S'Jacfeit cm cinci? Senteldjen vnn Sebcr getraqen, ev ctncn 'irit (jtelf. 51 [S eMjvt iwr, fauben fie cOni bicfett iwldjcn SDJonoiiflnfjeta in bcv Sile ber wrfevcii IjaOen inufjfc. _ '-i S3atev ber fciiicu SnljitH unb, dtiS or jjeoffitet fyittt, eincit gwubcnfdjvct iclj. Eenjt c5 cin fleincS djen, iu ive.rfxm jivci unb auf bcr Sniicnfeite bcffclfccu leu ivavcit fcin unb fcincv 65attin Xiamen- Sic Ijattcn beni Sinbe jim ben (jcfMlcti ivav etit, inbvcfonflcS c nun unt bon SUcitovcitcit uncbcv cv ivav'fpurios iicrfdjmiinbcn. SDie 'S mm elicit fo ivcnii] envavtet, Don mofben. Scin (Sicbanfc mav nuv vjeircfen, 511 fctneni jjiuucfjiifeOicit, unb afsS cr in einicjcr (Sittfeniuiit'j iviebev jielanbcttiar, fianb cr eis nen SWontfitt mit ftcfa.feten 9Ivnteit ftide, mit ben bic OMKuna, ftidicub, von cr aefontnicu. fcinei tnanucii unb bcv bic cr mit ilS.ieu nub ci cincn IctUcn ffiluf n'adi bcr 9Iid> log, tung gimjl er ujwcft IHMH Ufa- (anbeimraus unb niar hilb in ben bcsS Uinv.tbiS Satnnintfce ba SDidlidjtc auf me dctictciien ipfaben ii'inbcnb, fam cr cnbtirf; iuiil) bent Snbiancibinfc, ivo cr bie aftcn SScibes anfi'iuljtc, bic fui bic SRcttimg ibrefi Scteiu- v cr nut, (juattc. In ft univfubivj 5DeineS 9J bie Inft bcr eifie fcrc6 bcr jemafs font IMiit mit bembcv- 311 vcrmifd; at> vum bicfem Stch" bcr pniac 9Womt tcfaB bcv nnb cr bie fcincr cr in fciucm Simevjtcn, bag jcbcr son feincr Seite ifjvem iJiatfie 311 .jiiii1 JDn toft cin d'cu. bic uunbcr cine Siattei I" fo here bcnn, uitb S id) Ea fage, biti tfl.' Sicbfl Sag' id; fate an gcgnctc bag cr Don itn3 f 01111 te raftcu unb xuljen." SKte, ntdjt S> c i it ijl fpiacT) bie iva5 mcinft bamit? SBantm fu m c i it SKowongoljcfa fag' obcr id) bic lint-- S5id; wjrt. Gr abcr nidjt ftiv ba3 rotfjc geffen, bent cv fritfjcr CicDc cr fein ciucv anbevn bcrcn 5tngcu ftnb, trie bic Stumcit in 6tnc t accrrtitiitet ii in Sciu uut> fGicn: 3. 3tf. 51. Jl'rtgl't, oujjeioiJctttliticr tine I'l-ivunt ffliiiuftcr.'' (S. 20. 53nti.T, jr. Sefr; I. 8as, i'JiiKftCiVJiJjlfrtit. Qonfitln. '3 r f m c n: SKKC 5H. tif.-r. '8 a t e t n: 311 S. ?lntr. ajioot, atcu: (5. 33ctmnnn granffurt a. "Bl. flbrtir. i> a nt u vjp c f f e R- Jf a f f c 1 furt 227 Ortuxtjferftr., Is J V e, -5? W. ,M: n it SBti nebmcn !D e u e f 1 1 1 n, 1 3mfen ciif fcie auf tvftin.uitc L-. ,rc.! Der; fitufrn unb wrfaufcn a: ci-c fentenbe St.jbte ber Uur.v.t (i oi i ten f civic in afkn S t f e t in b c i c b i 4 c n 2 u in in :i a f tile -b a n b e 1 6 i> 1 5 l; e (5 c, i o i1 e; iten bit itucjaljlun.'! x-tn yaxtJ, nad; ten Crtcn ii e u rf o 1 a n bo; Wlen ft ffsr eifenK'; bie (i i n i e u ii XH (i. i r t c n un6 Z rf; a 1 1 f o v t c x a si e n ir, aitKljIanb. _v ftf ttctr' cine an! we t son S? r j rt e n, 6 u JftBtrucpl iivii 9J e w S) i> i f ?cn n a 1% vi I f c n S b e 1 1 e r. b t o iL- e c 'iludj tcrfauvn uu '4-' a f f u j c f cT1 j i r t 3 t n a 1 vl> r c 1 1 1- n iie o 1 ie j m t u i'oj 23a- (laiv.ntircit !UcbviiiMu'iiii auf ben Sanffcs1, fur sBeferbciuiiij auf bcr (iiicr.lv.Lu lucr UJJinbtn Clcntin. Oanitowr Cviffc inaBertvbaffn SiStlbelm itiifer. (tail rt. 'i'funi.' H. (ir'-iu A x. 3 23 u. o. w unb '.Ucaacf. gucb. u. 3. iLlcbwnfS u. Gr, 'i'r.mm ifonbon, (suro a a t f cf; c unb ur uub rffe 21 C5 c n t u t bet r. 221 jCfmMffvvfh.y.-, il'itlii'.t if it- S WtQfecnuixr. 85- 3. 91. nub S a n t 21 3 c tt t it t f f C st 1 1 i t a v t a t, 01 1 us be fit ori 0. 53arb S9, '53. Soufnfnt fur Me Stantcn Solon Cfftcc: 77 Efnvaffeiftiajtc, 5SUii'aufce SBtSconfln 20, '68. SSm, Sinfkr, (Scnful. 3fone8 SerMufcr int (Srojjen unb Clemen, bafcn K-ftanbiji." auf ifaaer ter teflen leu fur ffeffen fudjen Scow. unb brct ben 5trtifc( in ruytv ober berfelben wr Qtifentabn ?ve r i c f iviv ftetd jur (ixtbtilun-j liter tiiKfuntt QifJc uufcrcc ciieopaifcSctt bi'nrctt. nnf ticiDtr .utSftclIcit. SS i e n 23J u 11 d) e n: ft r n b c r 3 23 a m t r g SI u q u r g JJoi'tt'a-.f St. Sob. Sf or. (join: c b U .u o t ij fl Grnft S r c m c n VSierft'3
RealCheck