Atlas Tagliche Ausgabe Newspaper Archives

- Page 1

Issue Date:
Pages Available: 4

About Atlas Tagliche Ausgabe

  • Publication Name: Atlas Tagliche Ausgabe
  • Location: Milwaukee, Wisconsin
  • Pages Available: 1,533
  • Years Available: 1856 - 1860
Learn More About This Publication

About NewspaperArchive.com

  • 2.17+ Billion Articles and Growing Everyday!
  • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
  • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
  • Powerful, Time Saving Search Features!
Find Your Ancestors Now

View Sample Pages : Atlas Tagliche Ausgabe, August 02, 1859

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.17+ Billion Other Articles

OCR Text

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - August 2, 1859, Milwaukee, Wisconsin an bad SWatt fcen tn tft: 10 dentS b'e Si StuSroartuje ten taghcfjen acqen (.5 wit ur 1 cber fur >a J n- fce3 fouet uln- fouet jul fein tei- 'Sr terXTucfcm be3 werben alie SUfet in unb fran Syrarfje wrfcuiqt. f, ci guittttitt OtfivaufKr 2B'3confIn 'if IK unb Memen tn j O Pltf 'JflLl -JlUl" If I 'v'rrirun- niibre lauicnb n Staatcs 25'vcintitn, h a r n 11' it. o.. f e u H c t tr n. 205. Proprietor Edito? j DOHSCBCKI OiBce i JBasUWater-Street. daily ATLAS" is publwfa.d daj, except Sunday, and -will be left the door of cityBubscrJber-i, at the priae of ten cents a week, to the carrier ererv Satuiday, For Mail-subscribers: per annum or for six mentis, wayable in advance The weekly a year in adrance, Advertisements in botn, Daily and Weekly, at moderate rates. All luiids of printing in German, and French, -will be done iu tht> Atlas-Office. unb ft r> y i nq t, mbcm beunanii foi us e p n f 11 c n, tcmtataea auf bte auf bejn.nmtc bmtcrUtin bet; faufeti unb ucifaufui aru Union; tefetqen 5 i 23cd; el i beli eb iqert Su'nne a II e a n b t K- p i a (5 e fe u r c a 8, SJaff Cr @tv Itltltel) fTcuijtcn CIKH t f 4TanaiT; _ (irebtt J8riefe mt3 gum fednauds f4 (fxlUXV Stetienbe; e i n uc bu na, ton :tlt, unb mem bterburd; etnxtS i'ager I 15 u fc f r i u n 3 e n in buidj nut Scnbunjcn wn r 6 n tt i ben fit unfe tent Sntem icb fui bay brlju 93eihduen banfe, btite tcf) ba3 urn 23ir frcITen dtniran- beret eon S3 r c m c n, a in t u r c r e unb Jf t ei o o I yienttyoit inib ten ba serfaufen reu a f f a fl e f e i n e ju fcen 1 1 g i n a I ty r e 1 1 e n bie 9J o r b e u S ferucicn qara.iftren Oen 3' u '3' njrju q V> "vV V J, I'tlt i) U iveiber ioJei. '1s" x ,.tv, ,.c Stoat. i bu, mt mm mmu kt 3fln j- r-v UUL 1V Wul tun memem nenui lioueqen, Per na; V f "r ,IV A1UO1A V- miir- "'ii -n'" s" 4t unb man nur it r t '-i. uaut ctii r ttnin Kiiei', W v j, ._ -_ ,lv ,v 14 v Hlv. -iMi pi J 1 It 1 i ,ff... f ft _ cvuuclta .trio yefalleit ;u ib in. Self tovben ban cut fillb @lc Nlu, Wieta mi lfa ,u Office, P.r, -suvf, C6r u-n n ben ncn.n anniiex adaUcttn 2Kllunu6t 4 r n-W f x M r t entfictuten 6m. (nr StaWMufo iroh.r K Kbt 3tcUTf r ;tt Sniaixute m-r nicm ficftuyn nae rltl, ,j i rtr ?uanFuujc. f -e -r r f cci Rn i r f -1 i o 'l l) tiv11 e juvx it cpxi'nni'djea tsitm'ion iiber 3. M. Singer fc 'Jlfle Sucre iveiben jjimupt kantiraM i.nfc grtktUtnjj jcbei 9hufuntt berar. udjteit. ixnxb ftel V e r w mfft o QOMJC u (a, M, n M, ef fn e M> auflatr vi nr fct boa t B -r rnar, (j'dh bnrd) jiir bei inu eta fa tn ixnibex SB1, hnbuV1, try >na ntir bex yf _f bcr oufa'tc', ftart mu bv n -Slut i bent Slut cdex 2? I. -Ion. lvfe jixvx it unxnfien ater d) eifte f't xbex' jiuuir, nat tujen. "sffrex t's jeijr fit 'd> nod) in incinei Steilnn nnd) u> hi Etacjltdjiteu Saac nix inefu barot, fcubt r T. s N x btn iieltexii je. rbn. u flf'iraii: aerjcien, er- w, v ihuxeit id, nnb bay eg qam a.tbcx- rntanqen C sc r f.z s fi> f f oonciivxte xiunq. t, 23-1 nrau Isfa.? cpffuitl'o1 "n Stftc unfct-cr bcntcn, auf tic iwtr SBcdjfcI 545rtttf.- e.b. be SR 3- Srimcfe gc. 9j u r n b e 1 3 y. u n ebu r q dfcmuuib be -S. fr Vt 6 i o_n f r u 11 a. 2fl.: u. 3. be SJeufyittc, t u 11 (i SH an r._t) e t m: SB. fc. gatentura SM S I e r ipafiinwnt u. (s. tli. gjiciju. go. (3 I? r) f r! i tfX SC f S e x f t n 3d, alt u. Stub. Sh'ffcit. i. s t u t a.: Aiciic u. Sr. 531 c iu c n aJZiinftei. s n a b i it cr u. u. r pee v: r 51 CIS iv fn I x'o 5, "59. 0- "15 'os" 1 3 v n auDa encn itnbden qcTr-bt ju qefeijten ioo3eu, i u bie S Cnber fid; b'. aat uxein v c Inn fruui t Utdvfub, tlvt lin'ay bpxi at bcr bte U'-J-VL' tcx dn fncc lum.? i-iDn 23cuakit' c Stnntiqe bie an etitcS fpanen itn3 tn lOvilniauiee i. Sen wexben, fpfcalb nm Transversed Shuttle. fpanen itng tn ben wexben, ipfcalb HHI spin 1 qanqe ber Siunine ount as, '59 23al'x i D bteil ivr ixViX. ulrn ct batte. iLxiiblla u. unite tdi aie ui etncn fpdtut ixutpf a aratgea fan, tn vvfcVu bex ,Souu] nutbte fplv'i) a ucrben, bit attf ariban 31; bemfctt'cn aifjitfubren finb.) anr .em splbrtennarui hxbetyefd tft umbet, .i ue Kmat ilxiitU, bu puibc m ben nu a.ex -ainn uuein 'UUtCTn nf i fi-irvu i.> mil it. fi h _ _ jlHe STftete uiu ftJ; tcv fid; ben I mb tefagluf; 51' frefmben toun, bie u-ialtig m't an'MModenb u nab qi.cbioca -blufen fvttte uiu cxft apatite Scbdnxf a a f; e, c la! ale unD Cl tountc flu> 1U'1 m "t, nwtlrf. 3 u t. 2> u r a n S i in S ert f} r (F i: f- i a Vi- iV i. I i j. Sticrbaufe, .'Jr. 296 29, gutufam raun nub baxf fet't Scfbtt fern ?ff u1) n tn ben Xutfeneiivjaxteu f-i i, unb bpxt br ?jSnra nbi OPH dabooexn fa unb j qui bat emen ueibeffeittn 2auntn, luomit Saume wn UeifiTnebcitei SSeitc iverbcn fonnen. nnb 2tff" nabut, ft n, 0-erAn unb fiutmai 5libcitut. SISviR niemcu S' 511 biefent iJw? :olbatet? but tfnrfWiib, anf cet 9. au i 511 SteLvx Mil idi inuli In in 'Xaxij innytg als _ f _, innliexneilvnt, nnb nnd) bamit 311 fi'dwn, bafud) erfauen, in ba ictae oHiuibc aur ben p tubi'i iqc, UM ,Tren naxcn a ut ab anuncS nmbex teimterk %'lf h5 lyilb utate inn anf eur fee'tr't ri Kx ciiu fi, f r N -r s -n j. s. r- I utiOHi-i nu nii'iuciit MitntcxatLit looiirnenne, lam macfieub, tfr bits bix ]n tqc flcxie Su Sjonaua te, i uttl bem S. eat bui uainaf lei inu uaxft, i in m t meine 511 mnitsj, nnb naljexte nd1, ain i ab j'frxut P ba ]at bea ixcntqen Stitaoen, "p n nnt.i 'Aai, alle l Ov' i I KM jtj I Sente mtt uaon uiotdxni.cii uitunnto, i no 3e-' I galuanifttten, cifcrucn os de Bo imnno Memojra'3 de la Cases Boiunenne Memoircs T. "if unib bcrecbnct. N unb fann man tn btefcr ton tux babm. Q-enfo Slafjjmen m ber unb fteit 3ett repaint unb fijeratbfdiafrcn fncub u 22, 3. sciifoir, 17, unb oon atfen ".nuiff uber hi Setonfc 5baib SJanf. nq' l e VtT -O 1 T r -j f ai SI. u 20i unb j (5. 331 1 hvautei, SB .s S a n i1 21 g e 5 tut unb 7. t p b nalie j P n b a tra ge, 5 SBaib, 28, in fen unb CIB 10 5JJi'nens unbi 1 i v t. fui It ibemittifr fcoa 2 fuj 5 jeben unc Dr. ft r. 5S 11 b, e i m ?x t u o t f e r. 30, to9 e 13S9, i bem SDfleit auf bcr ou unb n f I-, SS S9 unb n i.x bir fur Js SSaavn Un, fo tnfaufe to? be ht 511 i, -mn.ia'-rtfu'njoirctt, unb bak 'f lorxatbifl de Witif 'l1-- ten' iMi SMn: CHU K u.tb a y.ib in in xvi S an nq 23 on 1 1 Xij 7, M 1 S btc in i 3C9 5 fun n fticunben unb bent in feitiatnti: atfti cr (lets em iJ p SKanaaen 29, '58, jramn af u 5JJ. lU. r-arcn' mi1 geaenuBci. 3li loaufce, 5JTO Uifcn f ?Joif unb un a.fdnt mtt hi -W-IW9 oubte o 1 efamtten gvb.ff.ttni: bci Cunrea I 91 r. 2 6 5 0 HI 3R a r f t B I a fe. Jtl tt I) I 0 t l tt-U., Jiu t''. j 'u i OU vJCtmOt, 4 iffr r.> r s rs r I W _ Jls 1M I----- _ I jfi fi i t t Sue qeebifen IPO ben auf b auf "rte 5RobeIsSaiicr fjemacbr bcrpunfltdjften unb btKun'tcn 58 8, '08, 1 3 tied burtf; cwn Sonfut mtrefenen b 3dj bieuntt ntcmen greunbcn unb Sunken an, bajj id; ntetne fcit ufv'ttn v Zu X'l-iifiiMi i iSuflvK1, "'Jen1; a. leiften fonncn. I bt'fonbeiS tcf; auj meine jur ip ;lun u t.nt ol bl, an i nb unb uiniifebrt nni 3trten unb wn ton unb con 14 '56 unb Sletnif SScihuri. itt Stfen.voaren, Gtfcj., L tr u, b-n tieifaurr uub jebe wflt Sa'jerin bicker uitb O'o 5Pretfe finb ttlCigei, af" mo 21 u perqelvobn 11 cl; I f to fur j 63 f 2 ,u ii tittuj] en Oli1 ten 'hit Sjeipff'e uiii auf tent s) fun, al 3iiiin'. Vi'nt i Mm, it iu I'luivui ueuuuri uuo jeoe iii i1 r "bu s4-hifa3ter M tuj unl fu Sluafuutt baeunnlftc' vitbctlt ''tiiuiift ba j (T nnici, Sticrt. -n f t siijti. Sin 't. -o 'l o n ca n o u t ui opa tfiJBeS SSeQ> d aue u. 5 Debt rtone 6 efrt "ft. Sir. auf aufmerffam. Suit ..uman u Zidtu V, f i, tc, tn tbren Jmjiortftire unb tn aJiatj 21, '39 6mt Jftasjsiu Jttarv, in fotme 26 m J.'59 13 .n. @ramtte SUoic Sefnimauir, Dfhv ;
RealCheck