Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Argus Newspaper Archives

- Page 11

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 24

About Argus

 • Publication Name: Argus
 • Location: Fremont, California
 • Pages Available: 166,336
 • Years Available: 1960 - 2007
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Argus, April 23, 1974

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Argus (Newspaper) - April 23, 1974, Fremont, California THEARGUS Tuesday, April Fremont-Newark, Calif. Monday's New York "Block Exchange HEW vottic tun) m X J> m D-E J-K-L OamF 1.9M OtntufJ .M n ACFM 11 t 5 47 1% 3% f JV4 t W WA-Vt CafcLT 1JW 7 CatotCp.H 4 M -S AkMM'1.2? 7 AIHGM I-W W AUPpf IJI AJbartoC .14 t NbtrtsrfI..J4 11 Aty t 14 Alco SM .40 5 Akon Ui Ut 3 1 QU I TVi ft im im A n jv> Itf U SP6 O 4- W, 31 U 11H Ui 51 1ft 2 U, n im v. 11% 13% Canan WM 4 C44H Fmane s CaMta 21 CaraBr -Od 3 CamKL.54a3t Camp S t.tt IS CanadaSa 3 7 CaaPK ,4M 13 M K I.H 11 1 .30 14 UpMI r.JSd 1 1 11M IM 140 HW C% 44 41 Jt 14% 34 MW m 34 )4 14 Vt 11 4ft IM t4 21 Vb 21 DorkCp JJ S 3 ttft WA DOTMvC .13 7 M 4 I Vb DtwCp I.H t It 41 lift- ft 1 772 44% 43 41 DPF IKP 33 4 3ft 3ft 3ft Or-m TJt It 4 T JO 13 47 45ft 45ft- DTK pf iNYSE 15 most active HCW rODK lUfll TM IS I I M.cvpf J O.-P n M -u-v OwTm .72 4 OMftCF Jl 17 UMM l.fM 7 It IM Mb- CarHFrt M 4 11 4 17% 1 7% I 34% 34% n 4% 4% 41 33 H 1744 17 CarrCpl Vi. CarrGo .IM u n v 7 W KVt 25 V I 3tt Wit- V 130 3W MVfc i im t Ahtj UJ ANMCh 1J2 11 .41 13 MJ t 4 14% Wt 3 14% 3 140 41 Vi 'tm 41rtf nt 493 7 1.40 11 Cp 1 CBS 1.4411 1 CC I 1 4 2 t S tJ 13 13 si im tat St% AHiuJMpf 4 AIM S-iprnM 13 AftrftfA .U 7 M 7 I 7 AKoa 1J4 13 240 AmalS 1.49a 4 3 II AfltfMC JO 4 .20 4 IJO S AHlSpf AnuUrFl .44 1J Am AlrHMt AfflBak JJ ABrand JVS4 Amftrot t AmIMt .13 7 1.2) 7 ACanpf IK ACnMt 4 ACHaln 4 A Cyan 13 ADrtlTH .41 1i Vtt AnEkPw I A FMm Ja is AGnM .43d A GnSc .77d a U'A 44 s 11.4. 'A 3 44 3tSb H 21 25 S S M lift HO 24 14 21 4 II 12 11 4t 24 Vi Canea In JJ I Ctntox .Md 11 l.n I Can lilt. 1.10 U Call PS 1.2J CWUE i.u i CnMPw IJ4 t CmtSW 1.11 t is is Wt SO-X. S9-A n M EUGatFI 3fe M fal 1 24 E4rtnCp iJO 4 Ecfcd .24 22 EtWNC .14 11 EdwtbV 1.20 7 EG C .13 14 Elacl Auac Co JJbM (Pact Mama ElM F .ISC CtntTl I CtTtllM JJ Ccuna .t) S 77 IjUj >S 44 II 14 rift M 35 U 21 UT 1JV. I4H W H 41 14 It ..1 Chadbum pi OwivM .tl 7 Qua pf ijg OwnpSP .SI II Ortr C 1.1M I OvarVNY 1 4 ChMFM .72 ChaseM t OilMrJ t33d 4 CMOcr '.IM I Owtua JO 4 ChwNY t OmCp l.tt I OrsPd IJ4 23 licI JO 1 37Vi J4H 37 A Mtdfccrp 7 AMrtCi 1.41 19 AmMM .IJd S AmNGt 2.S4 I Am Am Skip II U HI tVt ra W R 34U, H 7 7 2S 11 13 Vt ASflWt MO 4 341 23 Am .7J 7 3t UH 4 54- 54 54 Jt U 11 Ik AmSfer 1JJ 7 33 t Vt AmTAT 3.9t 13 540 4t 4tVi 4t AmrtTpf 4 3J S4H S4rt ATTpfA 1.44 7 44 44 ATTfJS Ill Am TIT wt Vt 34 M 4 14 fA Wk tVi AWIr pr IM zlJ 14 M 14 U Anwon' .72............... JO t AMFIn U4 4 Antfac -44 7 AMP IK J3 30 AmptOP M 5 Afflpfx Cp, t Amp Ctrp-4 7 3Vi 14 f I ITU i jm 3m JS 7 Co 4k I ApadwC .41 t Apcaoi 41 Aptca Csrp APL Corp 4 APLpK T.94 AppltoJ Mg 7 IJI W .M 29 Arcal pf C 7. ArdwD JS II Arctk EMp Arhlar -.72 5 PS IJI 7 Art ftttt 4) ArtLaG 1JJ 7 Arkn ftttOw Armada -Cp t ArmcoS 1JJ A Armpf l.tt AnmCk H 1) S24 WA AnnCpl 3HH 171% H 21 17V) 17% 17VH- M 3 IW Hfc-t- '.t m It 1J14 4J II 11'A 14 M'A 13Yi 14 'II If T3 II IV? IV] tl 3'4 3 )3 Ui 17 m 1 4'A 4Vb tVj- 242 22V1 21ft-tV% I 2tW JTA Vi ArvttOM .51 U ASA Ltd AM Oil 1.4) 4 AttlOpf 2.4) AiOrrG 7 AsSprg 1.10 4 AtMotw 4 Id AlCtyEI 1ft t At RicMM 3 Tt ARUi AlHc pf ?AJ AlMchprf 3 AKM Carp 34 ATO IK >J S .IM 31 Avw Carp Cp Avtt 29... AvtryPT Ji) 27 Avk IJK .44 7 Avrwtlnc JO 4 n 7h r 1.44 31 37 ITtt 114 N 73 M 1 'A 57 34H Vt 4) AltK OH4XG- 23 304 B AWil JO 14 ftakiic In .14 IS BatwOtl J7 22 BaUCorp JJ 7 S4HGM 7 IJ4 13 Banger Pn 2 .2) 7 irnd M .43 11 13U 2t BaxttrL .17 31 41 BartACff J2 t 1 5% Biarlnr J3.11 feat J5 11 BKkmn .5011 BaekmO MO BwcKAr JO 4 qBaacfi Crt I .1Jb 11 31 I ttitdm -U) I Bridgtl JOB t kmCppf 3V. BMSM .77d 4 Ol 11 t .74 I kVftt M 4 MMCM JS 4 25 JM IJI 9 5 7 r Jt., M I JO 7 Maw 1J.M S .79 4 24 M Vi 33t 13 27 17 11 1 Vt 311 4TVi t Vi 55 rtVt 37 37 3 K CMMIIw Cp ChiMHCp p( Ch Pncwn 1 ChiRlet UP Rlct KW ChotkF Jtt Chrli Craft OvrflCr Bpf Onma JJ Ovomlpt I I I3V> 'A I 31 31 W I IS'A I U'.V- i iVi j I lYi IV, 1 DrtrtMCp 1 'l 34 K. DUMP t 4n 17 tM DuMpf L7t rtW It tt OgkPpr 1 tlfb .tt 10 40 Oii.pl aM 20 7 M DvtHnt IVitd M t ipJ-TA 11 49 43 41 m 2 20 tta 134 W 41 2M 37 C 3PH It IflO 23% 23fe-l 4 11H 1JH tM- 4 Vt 21 7 2to- 17 14 CocaBMI .40 U Cokrwflk .34 4 CataCftlll .04 217 Tt Jt UT 17 GaHlAfc Ji t 31 CONiM Food 4 14 tft Cat Nfln JO 14 131 Co4anS( 1.TJ t S JSVt TV. Cart [fltfui 1 CadpTA 1J4 CaUlnpl f IS 2TA 2W 11 3J JTA 37M 37W- V. Jt M 17W- H 11 4K 412 W 74Vk 43 JVA Vt JIU M 11K 7t II 113 U 43 22 IH VA 121 33 IM It 4 Vi, IS ITVi >A 331 I 4 2 fc- Bd FMCtCp 4 FUN Attgt 14 FMlraKp M 4 Hncl Ftd St 4 Ftfdurt 5k 11 FtKhfc IJO U Fit CMC wi Fdinanu l rt FjUfttg JSd 11 FtN0M 1U t FflNSBnc a I Fipacp ui ta FsFMt JM 5 FtlURIE .N 14 FilVBk J3d t FlWHC 4 .tf U FHntrF JO I FrAarSc .14 13 FMIEnt .12 13 FtKTtlNg .W I FttAl Van 51 7 -I M 14 M Vt n Vfft Ui 4 21 22 5 IStt 7 71 SIM 31'A- U 1U 2IS 22SV-1 34 4 4 35 V, 3 Wt 24 Vfc t3t 14 51 43 34V> 34V) ft t 145 t'A Sh 4 31 41 U T M 24 14 J4U, 42 W n 11 ii n t VXi t t 2 KVt KVt 25U- U 3 13 144 2 >A 35 45 Vt St V TVi TA TVi 25 J4 7 Jt 21 MHMV JM 4 MatW Inc 1.40 NUyarOs 1Jt tl MCA Inc t 4 McCroy I JO 4 MtDrm 1.24 H HOWK Fatal II HovMFA .K II HMtpf IVi t JO 11 TdJ .20 T3 .73 M Hubbad 1J4 19 HudSay 1.40 5 McOwD MkGrEd McGr W Jl HuglwT ,13d 34 Inc 5 HurtaMC .40 7 HvrUCp J4U Hrdrcrnt .14 4 51 5 4ft 5 MEI 4 MUHSnot M 1 4k 4 Mtrcttr Jt 11 Marck tdMlM WMlTor Cp 4 IDSWJ JOd I IHOfltn IJO 4 HtCanpt M Pvr IJO 10 MPwpf 2.13 IIPwpl 4.11 Z24t IHPwpt X74 Ntt IHTToorW M S 34 ImptfM Cp 4 INACp I.OSd 7 IHAInv JSd lad MMd I 4 i 2 I Cat PiclurK CoiSOfc 1.H S CahMA 1 Va S OsmbE LSI H JJ M ComSlpI OmrEM 2JJ 1 2 CwEdpf Oiwpr CM U CwOHpl 1.72 Comu4 JJ i t 33 li'A WA 74 14 M 71 71 Vt K 17% 37% 37% 3 14 21 22 HW- tt M 34 til 3 31 31H 31 S 4JH 39 M Uitt CanAyi In ConaMI IJ> 4 I.Ha 1 CMTKC M 1 Can Ed tJJ I ComEd pt 4 CantEd pf 5 1JS I Cer) Frgl 3f ConsHO 2.13 t CaMmPw 1 1 CM P pr CanPpf 7.45.. 31 4 ir.% u n i 14 O4 II'A It W 13 41 U--A- 'A 7 5J% 137 4 Ufk 17 1M 32 ITVi W Dlitlkpf ST ST ST Fla Gat .n S 33 FUPwr 4 Ttl 21% 22 FUPwL IJ2 T 133 Vt Ra Stt IJO 4 It 24 tSVi FlaorCp 2t 31 31 t m FMC Cp .tl t 47 WH FMC pi 2U 3 3414 ar -Mi 4 TH- FooteCB JC 7 4 ftUari V) 44 IM FordMo 3JO 4 304 S2-A 51N ForMck Jl 4 17 13 Ut RMpI IJO 13 23 'A FtOtn JU FortVtw J5a 15 5 W4 .10 17 U IS'A FdKboro JO 23 13 FrtftfclM IS 11 Ntt 14'A FnptMn JO 12 Wt 2SV1 ISVk FfurtHif 1 JO 4 3t Fuqul Indu 5 "Hi lU IA OaMe iMbl 4 54 y-t Vt GAC Corp S4S 2 2 GAF Cp .44 S W GAF pf 1.23 23 U 15fc 14 Gam 1.43 t SI 33 GamMpf S Jt G4WWH J4 23 424 34V1 GardDHl .74 17 UO WA HfA- t3 M nu. 13 U 22 (4J SS 54U WAt Vi ay evi-tV) ConPpf 7.M ..J1J3J DS V, CentlAIr Ln t% CnCan I4J 7 117 1ST 11 GartoU M 7 GatSvc 1.11 II Gateway tn 11 GCA Corp 7 GtmM Cap GeffMinc l GAml t.2H.. Go AOi 14 OrtATr II 140 3 14 24 t 117 tt'A 22 1 32 JJH 2fH 35 4Vj 11 4 31H 23 n 23 n t vt it Sd 7 2T U, 2} 21'4 T4Vi J4 tW f.'t VA 15 T4 ft M tMt 44 17 W4 OUtCop .T3d CoattCp 3.4] 4 CMfCp pnvi CHIHCp 3J-) H CBrnPr .740 13 .Hd 1 Cant litvtfl I 4 17 43 S3 23 1Ui H 34 11% lift- 'A 5 r. 434 4% 4Vi 1-40 Ii TH .12 1 1JH 15% 11 Cantrl t V 21 33% '4 Corweod 31 1 24'A 24 24 Cook Ua .52 5 It 714 1.34 I 4 34% Cocvtr 31 5% 5 S OaapTIr 1.01 7 33 llVj I 14 1 4 21% M4 U'A W "A 11 44 14 P4 4% 113 3 1 3 -1 45 Iffr- H 15% 2 7 7 N 45 im 5 II U 15ft- 4 77 H 12 44 4TUr- 5 41 17% 17% ITVr 21 Own 2i l.fcJ Cnvnpf CTS Cp CuMfean J4 Cwnim Jta 13 551 4Vfc 4V, 1- TJ W I t Mt 37 53 3 SH- 13 T4 43 .m It 30 Vt I Ml 15 U 14' 4 4 3 j .IM t 175 Ccewfd 1JJ 5 27 Vt Cerdwa Cp M CcmG Ulla 21 IS 43'.'. tt'U 43 t >A Ceuiln 1.2V 5 302 11H Cowfrt 7 CoxBfd J5 I 3S IS CPCIntl 1J4 13 47 DIV- H CramCoH 5 I Fl .42 7 II 4Vi CceekK 144 I h H CrempK JJ 4 II OouHH JO II M It Vk Crown 11 45 V. 7J 3t 14} 49 49 40 5 U 12V.I 12 >2 t 14 U 1 17 32U I I CWTMC 11 11 Curtlsi .IJd 19 H 1JH IJH- Vt CulttrH 1.4) T 22 71 is T4 iiw ITV. ir-if H Cyprus 1.11 t 51 34 34 D-E Daman Cp 21 11 DmAtw S 23 DPttC IJH 7 44 23 DtrtbiJOfT 30 DartMp4 1 4 34 34 'A tS I 3t 41A 4 4 20 mi tttt t 37 GMrt f.40 7 m 40 4IHO Mm ijo i m im 13 uu- u WMM1.30 7 H 3tfh fMUAJV JO M 1ST GnCabte .SO 7 GnCor tJO I Gn Dm4op 4 Drnam 7 Gn Eke t JO 17 GnFMtf II GcnGro -ltd tl GoHotl 4 Gtnlmlr T Gtn Mad .14 11 GtnMM i.Ct >7 GcnMM JSd 4 OmVWpf OrtMMpf I Can Port JO 13 GPJbU t Gtn Rtfratt 7 .73 15 Gn lad 4 GTE 1.72 I GTE pi kv GtnutnP -SJ 24 Ga CaPvpf 7Jt.. Gttty IJJd It Gtttypf IJJ JJ I GaVFM Sk S Gidd Ltwlt 34 Gift WH J2 4 GMtm IJt 11 GtfM t GlMien .44 24 MartO GlatatM .K 5 OoWWM t GaedrFc 1.13 4 J2 5 GMWM 1.13 T GrauW t Grand U JO U Crawl 1.29 S GftHt W JO 11 GrarDrg .40 7 GtAMt 1.4Td 3 3% 7 4'A t'A 13 IH IVi n 21 11% U 35% St 50 4 13 31 1% II 7 5% 21 431 33% 54 190 JSVt 24% 75 17 IP A Vi 57 tVi TVt 11% 11 11 34 U 11 41 31 731 41 1 U 1 45H 43% 7 11% U III II II S 4 H 3T 21 It S 41 J4 A 25 25 25 114 10 77 4 tfA 3 34 24 k 22U. I 1 JO 7 7 JK% Incite Oil 17 44 tt IftgftttllJlU 341 77 IngR pi 2JS 74 4tU Vt InindSM 14 tl K 30 Inmortt JO S 13" 7 biMCD C .Tt 4 15 M tVi kttpCop 2JO 7 4 hitttfjon Jl -4 5 t t I--V4 lattrco 1J4 7 x347 JT U Dw U Sit 3H Ifkf Mriakc IJt 4 IBMCp 5.1330 l-XFlav .IM 44 143 3314 IVM 4 10 r ma JM 4" 12 12 vi MMInOi 111 44 JTVi Ml MIntna t 4t ttw V, MNcHI TJO W 33% 33% MlPip 11 317 MRact I 7 7V4 7 T 'A Int S 22H PHrtC IMA 21ft JM JO 134 3t 0 UO I 74 41 PWiaEJ 1J4 445 17 17 PnUEipf 1179 It .ow if 4H rrvfc 24% :7vt- tt SHU 1JM SOS ON Jt 11 Ml 1% IVI- SCtrEI 1.41 H 12 HVt vt w M Mt i im 17 iTm it M mt IT IM- H 1 14 14 Vi us nvt n n 2M Ult M MVfc 4 JM aw in jut ji vt SMETri t H Wt Vfc SS JtH Mi JtPUU 7 ITI 4t M -tv, tu W SM Vt n iTvi 2W rvtt-vf- JU U U M nK StWKFr JO 4 21 I Hi HI t .tt 17 14 PMrft WtahKI I WtomCm 4 M 1J% 1M U rt H V. 3 Wt I 13H IM !3Ht 4 14'A W'A h ii% 13 i m t; it 13% trot u i 21% H% 71% d 13% II 3 2r JO t .23 t 13% 14% n n i 15 IJO IflC tMO t7 47 riO 44 41 41 tt I Jft 7 1-44 1 PlMrtGt .H13 PhElpf 7J5 PhEl pf 4J4 IJO I PMNpM tt 44 Vi WH Mpt t II rwiPM 1.40 u m 41 IM IS 4H IS t Vb 31 UN 11 147 4 15ft Ptttilan 271 33 Ploa IM M -11 Jl Btvth t3 2H .12 4 4t SVb 5 S i .414 4 4 tt W t -ltd 7 JJ 13 ____J J2 4> 274 Mttt H PondaraM S 11 .tH M 70 17 17 t M 75 41 UVh-p Ui 1 tl 3C 4 TV 3 1JVb SOMtPS J2 tt ?7 Spartan JM 4 tt 4'A- U 1 5 17 lift 12V> Sp .44 13 W 3tft El T IT tt Jt S 4 _____ 1.W 25 SflVi- SMlab 141 23 140 SiakT tt M 33'A ...F St 9nt 1J3 15 Tt 54V> SMlfpl 154 JIM StBPaM Jt Jt 71 SMOCaf 1.70 4 Tit 27ft SMOM 120 13 O SiOBh 1J4 24 34t 54Vh 54 StdPMr x9 34H H Std PrMI J4 5 It 7ft SMPrudJ4M 4 tft tft tft I .44 5 3 11ft llft-r Vt StlMKi t tt 34 34U- StMray .43 4 IT Wt StarnHt 1-7- 4 24 ttft StMHIr 5 45 13 tt StMKc .4tM tl StaaMarCh 2 t 11 44 StetW .4tg 4 S 7 7 SkKlOrfl .45 20 IM UrvVH 25 21 l.tt 7 5 Vb Samity pf 1 M 2 u, 1 H H ..1 SW. 31 '.s II 1 t 17% '2Vi II It PvtK JOg PartGE 1J2 Patiatt 1JO PMEIP 1.14 pf PtfElpf 1-44 pf PrtetG IJO 25 PiatHn JO 1 PSA PiiACal IJO I PS4UO 1.71 t PSEGpf IJt PSEGpf 4Jt _ PtCGpf 440 jttf TT PSCGpf T.TO t 14 PSEGpf tJ2.: M l.tt t PMtdpI 3 7% .2% 1 t t' 54 15 T4% U 1 Jl t attrraAJ .14 MtoHtbtr" 1 1 MofKpf 5 MaPrtC 140 MaPM 1 MeMtH Jt t MoW ON 3a Metaco 1JO PMrtRC t n 11 PwrtiCp Jt 7 Pwvifl 1JS PurHan Jl 7 Punrtatr .12 tt .44 7 __ 1 t MaMDftlM 1 MMPw f JO H J0dl MoorM.TM 4 MaryJP 140 14 Mamie .ltd t ManaCIPr 1 MaraSh .I3d t- MlgaTr 43d 4 MtFtWl l.tl 20 1.51 t Manterd Jl 1 1.20 7 MurpnOI M t Murr JO I MutOm 1J2 Mycn t JO 11 Tool 17 McMd JOa 4 43 5 JW EMC JO 12 MEMcpf J 141 Mai Grp .40 5 MGpf 3.20 MGPT240 I Vb ZJ4 1 74 H 44 Jl 241 MM 13 21 tt tt 11 14ft 31 x23 4 Vd J 4 -4 4 4 14% 34Vfc SI 40 ft 34 11 11 I It tt It 70 4V.1 Vt I XNt WA mVA Q-R 17 JSVb VI 0 II t t M 43 za 7 vt 5 U 3 U M VS. 4 tt It 23 11 11 71 35ft V% M 17ft I 54 I 1 2 i. TO ft >4J 7U 7 t 17 17 31 M'A 54 13 'aftkrt 44 7 J 11 74 44 4t 33 t 17ft 17ft Vt 40 1 ltS ft S20I 20t 1 77 4ft 7 72 23U-33. tt 41U 41U t 4ft IS It VftlEtF WHEIpf WbcK tJ4 WttCoC 10i WMv WtrM 4 JJ 7 WbottCp -4t 4 Mbtfwti 1JO 4 WMpf Wtrtd Alrw 3t WHMy 1.40a U WurNar Co 71 Corp XVM CP XIRAbl 5 V! 7 '4% 'A 23 31% 33 140 tl HVt tl 17 15 WH It H M I frt t IT life- HJ 4 7% 7V4 4'13 13 ZaitCorp .73 ZattCppf Jo n 1 Vb H'SWA Vb 13.4 4" .'4 lit 25 Jt 11 15 tH 1 (I) Sain WVIDCM05: m paid iatt on KtumHlalcd dMdcndi; (ifl declarvd ar paid to far 13 41ft "J JS 4 21 5 St 12ft lift 1.44 t 133 22 Taxacalitc 2 4 liMir t 24 TtitaiOH .H U TlPlf JM TtJrUW l.tt t TmuH J4 19 21 21 2n IVk V% 4 tiu n ti 427 34VWt 4tST 3t Jm 45 n tJVt n, IT 7 24 Vb Ml ;M K i a n Tt IT7 ITft ttV4 Mt JtH .tt tt TtamM 5777 41 21% 21% 21ft J-K-L 3t 1 37 12 21 7 40 2 2 2 23 11 11 201 1 J2 T4 V, CM 24 4t3 12 2J 17 1JO 4 1 4 TltrtnyO .40 t Tl Carp IM TldtMar .51 15 Ttmt IftC 1 I Ttowt M .40 t Timfcfl IJOa 4 17 TaWM Part TMdSMpyd 15 Ed 2 I _., 30 M .tt I 137 21 .01 7 2t M 4 lift V 4 151 J42T V 37 19 tft 13 3t 21 im 4 37 34% fe 41 44% 31 U'A S4j 44 34% 40 lift K 3 t I I 1 11U 13 14 XA H 14 4 15% 11% 17 7% f t 2 M JapFd 1JU .52 13 55 im 1714- V> JOtPpf Z2MMC WJ. 130 Jar CPLpf 4 44 44 JtwriC 144 11 Jl 42ft It J2 U Mattlrt AM t NaUvn .Sat Nat Can .45 5 JfmWatt JO 1 JM4.IS .Qd JHMln 1.70 40 Wt 1 35 4 Jorvmt 1J Jortami 7 JorMffl 1.40 13 JwtMg 1.414 4 JlH-Vi 44 Vb M 19t ISTUv TSTiA-IVb 41 W g 4 IM Uft Vb 07 11 31 11 ft 5 Jl9 SWt- 11 ITttl Vt tt Vi 30 44. 5 14 113 21 7ft TV, M 2t4 3 13 UK M7 VA XT 37 171 1 MM1 2.44 4 xH HaMDrtM I 7 IS 15 NtlFlX 7 H 22 131 t4M 21 M I PtCMtth J4 41 OtYL .10 J it Ed 3.44 t 43 Vt rm toe t 11 17 17 Ml U W II Vt 74 41 4fA 40W- Vt IJt H Iff Vt. J 2 33% Wt B WA 73 24 -ft 4 .40 S Cp 4 DkMhMpM DWM .04 U t .74 U MS Htt 4 TVtj 25 7 7 T 32 MS J 14 tOVb 13 WVi 24 JM 23% U 43 V CvMMf 12 1J4C 1.12 t Jt 5 14 Vt I V, 71 Vi 44 U tt 31'A 31 31 245 4J 1U> tt tt tt t 11 lift 137 147 4 WfA WA T UVb M 14 55 14 M 44 4 5 Vb 7 Vt II 13 3 11 lift 3M 14ft 23 14ft f Tit 17 IT >ft VA >A TS :i VPA 73 27 JJ !3Vb 1) 11 44t TVb II I I tt lift lift 34 II 15 MVV- 55 12ft Hft 12ft 30 4Tft 411 Ttft M iVfc Vt 7 'A t HO IM ISVb 44 M 74 S 4ft 4ft 31 U 11ft U 44 JO tt W4-1 U 1SVb K KatMf AI .n KaiAl pf KAISTpf KaharCI JO 4 KawMH .19 4 KaCPU 2 JO t 71 2 SI I 40 40 7 Vi 4 15ft 13 24ft KCSOlndpI 1 U79 II 11 1J4 11 11 im KanHak T.ll 7 I U 1.53 I 4 tTA Tt Tt Katr intwri 5 1 Sh K4typf 1.44 2 .H M Jl K 12 13ft 13ft V4 54 1J> Vb 4 TVi 451 4 32Vb JJ in II 4J Ml Off 1.BS T Hatl NHMFd JOd 4 NPm l.tta I J 3M- Htf Samtcan It 304 ttVb HatSarv Jl 4 21 13 M Stand JO T ITft H.7420 I 2V> 7 335 34Vi J4 I .tO 4 74 JJV) t .25 tt 53t JIVb 4tfA M W J M 5 HCxfEl 1.71 19 NEGM 1J4 7 HC1TT1J411 J4 13 311 I 40 2) tM U 11 M 2f 4 11 U. II'A- 120 1 ft fT f7 3t U> HI HI 4) 4) 43 W IM rM 13U iM ____..... I NLMMt 1 4 W 14 NLTCfp-M I HYSEG IJO t NVlEpf NYSEpf M 3-UO NUIft 1 Ky UtM 1.74 7 Km Me .7437 JO I W Jt 4 Kim O 1 -44 t KtapDS JO 5 C .74 7 tCLM Alrt KrilMN Jl H 1.11 S HA Caal Jt II P4AIM 1JH HAmM IJO MCMUr .Hd 1 tt It It 4 f Jt U SJ 31 S UO 55 iJO 59 70 45 347 4 14 144 KIM 23 23 ft 1JM 4 4) 15% GtftUfc Jt S 20 tt IM Itft 17 Vb t 4 tU t jj o n n fa M in IM It 11 ttft Wft t SVb 5Vb 2 17V 47 n -nn n mt im iiu tt iJt i ut t npf i.. Jl IJO D4Ck -44 t 7 IS tl IT 7 JM 11 IW 4 IM i ji >m w M m m ftpf 1 J 22 iCMin n Jim jw r .u J4 JiJ im .tttt Mt 17 HW U Jttt 1 Vb I Ml tt 1 1ft DMtt 1JM 4 WVl t% ft mriM' 3t M.im M C....1V.1 U 21 41 UN MM V44V-IH OMWUpf tn 39 tt U U U 4 fM tM 44 34 IIS 444 H) 1 3 rj4 t 14 .TJ r UrMH Jtt 3 fl I Jt I H-l i Jin UHM Jl I UN PIC Jl t M I LJMM .W MMT Cn 5 LMWM4I 11 _____IM I DNM tM I HM Ft Jt 12 i ui a T IJI 12 Wl I I I M UM 4 IM tJH UJ -1 im !tft 1ft 17 7ft Tft tt 7 tft tft M 31 31 31 t m -vi 25 A 4 3t JJ 13 4 MV, WS4, I l.n f M 17 25ft tt IM ttft U -ft in L0t> LOT I Wt H W Vfc 12 HVfc llVfc llvfc V6 TVfc TVfc-m 12 tVfc t t -Vfc 4t Ot M It 27 !fc H mt rM mt n IM tut rMt 4 mt TIM mt- vt n mt mt mt-M 4 m lit lit ti tM tM t) 7H Tlt-Vt Mt 24VV. It j nt ni U KM KM tmt It J4 4ft 4ft Ott-Hpfltt. tJVb 33 tt 11 20% KM 3S 3% Vtt _____ 21 1ft 1ft MiWMUt I0t t J4I tl II ..r I l.tl t 17 22ft 21 JJ Vt r T.M 1 2M i 1J4 7 H4 ttft Wti WA 9 XM Oft Vb [24 4M 4M-ft rH at VWttS T9S WS at i 1.11 T 25 Uft- .Vi 1.44.. 4 JM 23S4 ast-ltt H7 24M M 7 Mt ItVb VI 1 TlVfc Hrt 21U SM an 411 IM UVt Vb it B HA nit-it 11 Mtt TM NVfe-Vfc 15 tM Ovt f 3Jt .....J 4.W IM4VUO Mt 5 J4 t J O-P 7ft-M OCCM Fttrl m UM 4 21 JTSi 41 MM LMT MEM 4 m tft M LJavtiCft.lt 4 .5 tjft UkLM tt ttft ttft Uktrpf tVi IK Uft M M 3tft 3t UHIKV x 7., tt tt tt -r LJMv IN M M TM 74 Tjft H IMfm 1J4 1 Wft- UKM pf 3 tl 4t% LMti i tr Nt vy m IM mt im HI M -1 41 I OMrtM Jt i OrfcU IJt one ui II IM It HVfc UK IXk-Vt t m M m I IM M U tM IM tM -TSd 11 TrMCLta M 7 TranUn 1.4C 11 Tram W Ak 4 TWA pr 3 TraWfl .Md .4 Atr hkd 2Jt t MM JO 7 22% 22V) V. 5 J1W. H 31 15 5 13% 20 Tffi WH 774 M 17W 5IU 13% WV, 15 7% 14% 14% W, 11% 14 M 13 14f 4% 4H 7J% 22% ZMl-. 4 15% 15% OS 17% 14% U 44 31% 30K Kh- U 14% Vt JJ 14 IM I PbaOr kt JO S RMGrpf Jl urn AU .11 t .M t n 14 11 IM l> IM II II IMC It IMrco JO t IMILU .IM 7 UMKV t IM 14% 47 II U IS M 1% 1) 13 Wt .33 33 IS 13% 39% 30% 30 4% Vt UWUrul I 5 UI 3M H UMAkt I I M M Jl I .H 5 II UK IM (M SMMII It M IM Vt S 1 4 It f% 7% Tlfcf 14 I IJI 1 HM U It Vfc IM II Jl IM tM Vt terns, has reported [or .fiscal 'quarter ended March'.3L.rose to 36 pier cerft over bat y-ear-a.nd a high for the coinpany. ;