Order a high-quality 18"x24" poster print of this page. Add to Cart

Amsterdam De Standaard Newspaper Archives Apr 27 1891, Page 4

Low-resolution version. To view a high quality image

Start Free Trial
De Standaard (Newspaper) - April 27, 1891, Amsterdam, Noord-HollandPlaat Gebrek Noo Dzaak on Vel adverted list Tot Oen Volgende or. Uit the Tellen. Adver Tentie. Get Bowd Bernardus Fransiscus Klomp sex Eiber tila Bellen die ook names families Bartelink Daak Zerggen voor de Vele Beni zen a an Belan Stelling by Hun he Weijk Onde Vonden. In so Al. A Quot re ,s9�?~ r6s8, voor de Verdi Ewing Van Een lid der boat Xiv of Dinstag 28 april a door de Anu District Haarlem Candida at Gestely de Heer p. Verkuyl Gementera Adolid in Hood Inge land the Haar Lemmermeyer Een Flinker Welge Schapen do Cutel Werd on Tot Onze Vreugde Heden be Schonker. J. Donner. M. Donner mkt Les. Goto 23 april 1801. <3600 Heden overfeed on Jongste kindle vier Aanden oud. Job. Van oversteer. W. Van oversee go hklusxs., Amsterdam 23 april 1891. Voor de Velo in Trefle amp de Beni zen Van Belan Stelling ter Teleg Eneid Onzer 25 Jarige a cd vereeniging Bettigen Ujj on zen Sinnigen Dank. K. Buntje. A. A. Wijn Tjem Blom. Rotterdam 25 april 1891. 3615 voor de Vele Beni zen Van Belang Stelling Betrond big Onze 25 Jarige a cd vereeniging Bettigen Ujj on zen Hartell Kea Dank. J. H. Visse in Echt Genotte. Nig Devecht 24 april 1891. 3631 i Jim commiss Arissen der Onderlinde Brand Waar Horg Saat Chappy directive de Jong at co., be vestige the Amsterdam Heb Ben Het Geno Egen a to Alle a Arajj Delanghe Brenden the Gerichten Dat gis Teren in he chm Aanons is gedman revening in verant wording Over de Genoa Dan a administrative Over hot Jaar 1890, Welke door in Orde Bevon Dan a Junde met Onze Goe Deuring is Berach tied. Ujj on Vingen a Arajj in Van Conige Leeren correspond Enten in Delg Nooten Een naut Seurig Ove Zicht Van den stand der Maat Schappie in Lochten on opine us Van Baren Blonien Voo Ruitang Overtu Igen. Amsterdam 24 april 1831. Jar. Or. C. U. Backer. I or. C. H. B. Boot. Or. J. H. M. Baron Mollerus Van West Kerke. F. W. J. Baron Van Alva Van Pallando. Die als Man Van be Ginsel in Alles zins be Kawam Tot Beha Ruiging Van de Belanger die in de prov. Staten ter Sprake komen met Volle den Niezers word Aan Bevelen. De . Kie Vereen. Nederland in Oranje the Haarlem a. Van Huizen voor Zitter. Jac. Post secretaries. De . Kie vereeniging the Beverwijk p. Vermeulen voor Zitter. J. L. Van Apeldoorn secretaries. De . Kie vereeniging the Haar Lemmermeyer g. B. T Hooft. Wan. Voor Zitter. C. Bos secretaries. Neder lands so Omweg Maat Schappie. Maatsch. Kapi Taal f 11,000,000 Vordo eld in vier Serin waa Rvan de 1ste in 2de serie groot respective link f 2,000,000 in 3,000,000ten Volle Zion be plaats. Uit gift der verde in verde serie it. Groot the Zamen Zes 1illi0en Golden verde eld in 6000 Vandeelen Elk a f 1000, met 6 pct. Rente Garantine Van do re Geering der Zuid afrikaans he rep Bliek Prius Van dig site 115 pct. De Insch riving of Bovene Doelder 6000 a amp do loll is open Estela. Maandag 27 april 1391, Van is voor Middagh 9 Tot is named Dags 4 Kant Ore wan de Hoeren Labouchere Oyens amp co., the Amsterdam Bruner , the Berlijn a Robert Warschauer amp co., the Berlijn Anwaar prospectus sen in Vertri Jabaar Zion. Holders Van Vandeelen serie i in 2 Genie ten de Voo Keur. I Amsterdam. 21 april 1891. De Dixie tie Northwestern in Pacific Hypoth Eubank be vestige the Amsterdam. A direct Euren ii. A. Van Valkenburg president direct eur in amerika. A or. M. Of demo achy. N. ,. J p guep1n Hitrec Teurn the Amsterdam. Commiss Arissen m. J. Waller lid der Firma Testas amp Wium the Amsterdam w. Rebel jb., a wed. Gebbett rebel. S g. J. Engelberts a a a e. C. Eno Elberts amp co., a arnhem a. M. Cannon oud Burgemeister der stad Spokane Falla in president Van de a Buauk of Spokane Falls the Spokane Falla state of Washington u. S. A. J. R. Planten Consul general der Nederlander the new York. De Northwestern and Pacific Hypoth Eubank Geest 5 pct. Pander key Uit in Stu Ken Van f a too in f 500 big Uit lating Inniss Elmaar Tegen nieu Stu Ken voor Hoover de voor Raad Street. Zip Zion the Amsterdam amp Pari Kris Haar big de Firma Broekman amp lion de Tsen Buiten Amsterdam de correspond Enten der rank. Staat of 31 Maart 1891. Commiss Arissen in Nederland. Commissariat in in amerika. Kapi Taal. Be plaats Kapi Taal. Westort Kapi Taal. Reserve fond. Ges Loten Hypoth Ecaire Lee Ningen of i Januari 1891. Ges Loten Hypoth Ecaire Lee Ningen Van 1 jan.�?31 Maart 1891. On Vangen flossing in Van x jan.�?31 Maart 1891.�. 923 Uit Stwanda Lee Ningen. H a a 2.50 Vit Strande 5 pct. Pandbrieven.�?T. Minder Uig eleven Dan be Crew erd mocha Worden. A a a a a a a 6 000,000�? 9 2,400 010�? 9 942600�? 9 95.000�? 9 4031.142.55 a 358,425�? 9 4,389,567.55 9 22,207.10 $ 4,367.360 45 a a 10,918,401.12 a a 10,501,000�?. A 417,401.12 a a 10.918.4u12 Zee bad Zand Voort 45 minutes Van Amsterdam 15 a a Haarlem. On Metelisk Zee in dui Zicht. Aan Gename comfortable Roningen. Uitz untended Verple Ging. Post in Tele Graaf. Concerted reunites Casino in talk Ike Andere . Behagel Juste of Stueken. Prospectus woning Dressen in Alle Gewe Nochte in Lichtinger Verstreet de badg01missams. Oldam Hester Zive Fabriek. The wihsqh0ten. Prima Versalie Negaran Deere Natur Roo Boter word door to Gehe Elo land in Postupa Kwetten Van kilogram Netto Franco ver Vonden tegcu/1.30 Het kilogram. De direct eur e. R. Hotze. De Alge Meene kids is hot Goedkoop st o in Ineer to Glezen Neuws in adverted Tidblad. A one menut Prejs 25 cr., for. P. Post 35 i Burt Aux Amsterdam Alkmaar Scha Gen on Texel. Koster amp co. Alkmaar. Oriel. The Koop Een zoo goed a in har�o0ni0h-0i18sl, met 2 a by in 17 Noppen Uit de Bero Emde Brit k Vas scout Maujer the Stu be schist voor Een Kerk Van 3<. 400 zip Baatsen. The Bezic Tigen t Xcvi sgt a Bijj t. Moker the Alkmaar 3�. Bijj Don Uit Gever a. Melt arnhem is ver Chenen de Belair brochure Een word Aan Newerla prote Stanten door sea Heb Obed he Debril prion 50 cents. In cd Ken solider Boe Handel Jtj Jabaar in Tegen overtaking Het lib drag Franco toc Zendig d it Uit Gever. 3 Sluda Aptt Owen de Orbu Koek do v Rivau i on Fabrikant to do Velv Oldigs taboo Isihos Van do Ido 8ucadekbuidk0ek, do gember Koek Van Haust it Lindeboom Fabriek a de Wachter Amsterdam. Get Beste Bewis voor de a l Var or i door Oas Uit Gedacht Terpak King. A to Haust amp Lindeboom Kock fall Iok ,.de Wachter Amsterdam. Aan de Christ Elike school voor gew. In m. U. O. The Dordrecht word Tor Vermeer Dering Vau Het personnel zoo spot dig to Gelink Een is Onder Wajzer get Raad lid der Ned. Here. Kerken lie st met acte for. Briefed met a Lichtinger Aan den Hoof Dond. 3567 a. Gips jct. Of ten spot Diste in Dienst the Treen Bev Raad Ned. Gerean de Chr. School the Schoon reword. 45f> old. Bijj Meer Dere Dienst Jaren Hooger. Avo Duren in den Rij. Adres den voor Zitter Van it Busi uus 3632 a. W. De Leeuw. Tegen 1 Juli of Herder word Aan de Chr. School the Aal Smeer Eon Flink Onder Wajzer get Raad. Ned. Here Sollic Stanten Wenden Zich Tot c3633 f , h. D. S. Het be Stuur der Chr. School the Teedom via at Van Gere. Beli Denis Lidin. Dor nid. Here. Kerk Niet Dol trend. Brondige Kennis Vai mum k in Zang word Verein Chat in acte voor Frac cd Street Tut a neveling. Salaris f 800 Benevent Vrej woning a did. U. Y. . 36311 Moorz voor de Chr. Soa Ooi to Elburg vet Lang men Een 4�?o Onder Wajzer. Indic Hting a a eff Daho finder Wymer _ k. De Brijl. Aan de school met Dea 1 to by Voird word of get Raad die t inns Keljik a n Ler Wijn Lief heft in Van de Beli Denis is. Salaris 450 Golden. Adres Dan 13635 Jacob Van der Laan. Een pm six i Horlow Geel Berend met Fijn Werk word zoos Roedig to Geryk get Raad. Bieven Franco Onder Lett. A. Big den Boek Vandelaar k. De geu3 the Leider. 3620 Iii Tsuli. Goedke. Onde Richt get Raad by Een Heer of Juter. Van Gere. Begins Len. By. Met condition motto dult8ch Aan Buie a Van Dit Blad. 3637 . Ilot Hostar der Christ Liiko school the then hover via at Een hulf0ndeb-Whzebes of Een Salaris Van a a 475 of by Gin Mei in Dienst the to it den. Kos Geld Laag. Avo Duren in zat Erdag Vry. Sollic Stanten Worden Verbocht Zich Aan the Melden a a or of of den Laats ten april Bijj g. Vlaanderen be Breukel Eveen. 8618 hui Shouster. Een Ong Ehurd Alleene Owend ii or Middel Baren left id Zoet Een Huis Houster p. Van a Brit. B g a elea in Uit Een Netten Burger of Boere stand. Lie st tue Chen do 25 in 35 Jaar oud. By. Motto hui Shouster Worden ing wacht by den Boeckh. Jour. Dupon Date Leiden. 3629 the Koop fast gang 189 Van do Standard Enlo Heraut Choon Glezen ramen voor a a 4, voor f 2.50 in f 1.50. Adres Lett. A Bijj den Boeckh. H. Loos Rotterdam. 3636 the Kuzur get Raad lie st open Dorp a Een . By. Onder Lett. D Naan Het. Burrel Van Dit Blad. 3627 a. Melchers in Verdere in de big Ken Vermelda Makelaar Cullen up Maandag 4 Mei 1891, Des Avondo Naze no in Het Verloop Lokeal erns Cati ten overs Taan Van de not Arissen g. Ru1j.1 in the. Ruins gzn., in veiling Bringen in. 1. Een Heoy it in Sterk Winkel Huls Saarin seder Bonheu Gliske j uen Een b is Uit Genic tend net Geneel comp Leven in Entac is Buven moving open plaats in Erve Strande it a purge a Aan de. Batavia Straat no 75,Selder Nii Komender in de a Isenburger Straat no. 72. N i. 2. Een voor Weinig Siren Nieuwe be bound Dubbel Woon hui met Afton Derijk Vertu urge to a Woringen in Ervo Strandeen Yelegen Aan no 77, Naast to a grand Perczel Kad. Sec tie p. No. 833, ter Grotte Van 50 cd Nti Aren. N t in 2 Werden of ii ice Lejk Engi c Tiivi a card . The by a a try Tigre bandages Dond Erdag Tan 1 Tot t Nar. De Bew Jozen Van Eig endom in de Vei Condit in Liggen up den Gewone Tyd ter a zing ten Kant Ore Van Bovene Noemme not Arissen Binne Kant 28. A gaol Val den Keizer v. Duits Bland in Konings. Prisen Heinrich amp Albert Roo Schoom i in decoration. J Magazine a h. B. Ottil Nitea ef6el3ch of artery a Sci che Misch ende Richt door or. V. Flambe Boos in a. �oa35ieiis Wedo rapport eur in onto Magazine a Tor Inage Liggen a Arvin be jes amp in a cd mails eerie in rim 40 vers Chillenden shorten. Amsterdam Mamrak of Het Nummer Letten s. V. I. De ed3son-Heotograaf Niette Verworren met de Ordi Naire nude Fabri Katen b. V. Van r. In e Een toes Tel in Irmelda men in e o us medea Elk be Weicht Getal to 100 toe Heldo o Over Drunken be Ait Vau Niet g Jed Loei Eadon int Gesel of Gotee Kende agendas Staten Linden Kennis to Cirius Airee Prius Courante menus Zang e i Muzicek Stokken Kaaren a Teek Ningen Enz. Biz. A Heer Edo Bergsma to Gronic Schreefer Van a Ida of Drukker a . Meer Dan 80 c Vau a jul origin eel Heb in h0i a no dig i Haj it h let in Mij Luid Jik a Quot Bik a dal in 80ito n g n. A Owen Chou of a taut in de h Dautzenberg. The Over Rndall a on Vogen Euison v it Llovet uan Lekousi Ca de Behan deling i eco void toes Tellen Welke Niet Volden Worden Trug genome alg. Cir. V Raag Cir. Of Jjo a on. A a. A or. Drukier. Fabriek big Kampen voor aluraci1t amp c�., 222 Kalv Rotraut. No. Tot Delleo it in d of. Iii Ltd t Lundo Van of �1.504-s Konings Leia. Tele Phoon 440. Lut Ricot Goederer Witte Goederer 1engelscho in Franscie Toosi nor Nicks in hive i i i \. A a in Fleuren Gestre ept in Gebordnnr-1 Zwart Geneel Echt vii Kleren vol amp Trust not afgevend.sce�0lkousen. 4tricot in Cheviot Torgor Sakken. Enge Fiche Tricot Bro Enjo Ranoche Cheviot Broek jes. A Hoeren Tricot Onde Goodven. So Ken Pantalons in Norstr Cokee. Kruid Cvrlje p Arel up Kerndon voor Dames Hoeren a Linderee. Jongens sport Emden in blouses Sto Brokken a Bria in Bekken Dames i , sati net in Ronsse Tine binned in Kato Enen Retro null in Onge Goomda Gek Donkeo. Binned bet Isten Bek Doesken met in Zonder in Tialen. wino Onder Goederer veer Yaracs to ii Deren. Ook nor Raat. Tafel in Servet Goederer in de in Euiste Lessins Gre of its my Date. Kohl Szujo a ills Sil Vul a. I ahm Uksa Kaat 106,
 • amsterdam-de-standaard page 1 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 1
 • amsterdam-de-standaard page 2 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 2
 • amsterdam-de-standaard page 3 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 3
 • amsterdam-de-standaard page 4 Press tab to continue slide or press d key to skip
  Page 4

Search all Amsterdam, Noord Holland newspaper archives

All newspaper archives for April 27, 1891

Browse
Order a high-quality 18"x24" poster print of the page above.