Internet Payments

Secure & Reliable

Your data is encrypted and secure with us.
VeraSafe Security Seal

Alleganian Newspaper Archives

- Page 2

Join us for 7 days to view your results

Enter your details to get started

or Login

What will you discover?

 • 108,666,337 Obituaries
 • 86,129,063 Archives
 • Birth & Marriages
 • Arrests & legal notices
 • And so much more
Issue Date:
Pages Available: 3

About Alleganian

 • Publication Name: Alleganian
 • Location: Cumberland, Maryland
 • Pages Available: 653
 • Years Available: 1845 - 1939
Learn More About This Newspaper

About NewspaperArchive.com

 • 2.18+ Billion Articles and Growing Everyday!
 • More Than 400 Years of Papers. From 1607 to Today!
 • Articles Covering 50 U.S.States + 22 Other Countries
 • Powerful, Time Saving Search Features!
Explore Your Family History Now

View Sample Pages : Alleganian, June 29, 1864

;
Get Access to These Newspapers Plus 2.18+ Billion Other Articles

OCR Text

Alleganian (Newspaper) - June 29, 1864, Cumberland, Maryland Popular Itoafci. 7 ii.-o. iuuir..i '_ AM. PITJSICAL INSTBTTMEKTS. !lyj Uf tliis "cniiH- w arc nrivHetftfil Imir.r jyxts. sivrt0 s.i. i .i.j. ln; Hjvonu fomi! w ivuoni nre li-lm liri-lli; wlifai" they lit- iii... 1--. liall- iloiiytfiil Jonfci .'j'.Wcll.'.rui 'can't 3Tti. it is 'anil mit Maria; main- auiil.-j luive.liui 11 ptutty y.utiii: tjtliing dearer tlnii liRatity. Von .IIT llii- Hib aa Jflug asytni uiu'.tli-; oit suc'h wnniiath! lankly thi.- -Is or iiu Iiili- of, a- litlli- 'i-hiKl itt "the Uiti..' a 33000T -AJXTID SX-IOE, XT. S. HAT CAP ivMPOKi lr .-wi II..- nt ut'.iuJi In .i LOT.- I- l.irzi'iiiul mill llu1 riHJJ 200T3, uW H. LE FSVRS and AhKll.S i-i j'ninis. I'M.- stuPA, Co it nil. imin 'iviiniiiH I'iiU'ni Mniwni-. lii-.iii.li, :inil I'cr- luiuin ami Kim'V .unl inn urtiilir 'U-.UJII1 liV .ill I.I Wl.li 'l .III- 'pri-JMlitil li> mi .jli I >'Vill. u tln-i i-.iii .Tl.. I'hl li-J iv HiM i! !u 11 cill. :in' il'-fi nniiii .1 In M I! nun-j r I. nt piiii- ii" 1 ML- lj. aiiji.1 lUi'iuiiiii 1" Ii .lli.l rf vlntf i til. TMl-linii'i'f K. U.-i'IiysicUuTs Cure fuliy :nitt Aucttrsitcly Coinpcunirtud. i 3, 'n-.U'Uui li.ui- ill ol'vliltinll. ur A.il.1 U'j'.c-- F-imil.iiii. -Ciii.iVrliii'1, M.tj. -t ty. ?tur-. 'til- in. 1 I Till'.'-" rnn.lt arc i-ii.l.r Uu Ait I'fi'im. i i.f Mnih i-. wMi'i proi i'li-i tin! I n.i i M liy .-r I uiv in nnlv3. (ir.n'oivf i I'vilN, nl I'.v Hi-- l...iU'1111111'iil. ut miy i. r'.i.'l l! "i ti n l i.r l-.iii ll'ir.li'- .M. 1 ii'.l'l I'M'K i u ILL UK !'AIL> iv ii'.l nri-r nn.' ili.il..I- 'fin i- tlir iir-l J.r.t ul anv'. i.i.i-'lu'.l ii-iv.nli.1 vu th" tin- F. Tn.ii anil .-in l-i- In-.n-ti i n-il -inly tin- Cuiipnn llaiul- -i'.' tn l-i'itr. niiil un: iiiim- vii.vfiili ill lnr ininiiKru.1 Sit! e. If. till" Tn ill V.UI li.tif inilimi ivf iVti- I. .Iran-Inti-pM frnni .Mutili l.i y fur piuuiij'ii.} i ii i tin.' j.i. -M.L i.itr nt' i'n p.sy 1 IK r nut. iuiiiriviifv. .nul mi- j ill' (ijti-il riiiivt'iik-il't' .is it in tin-lit c-r miM'i.irv -llni lit. t'lrfniijltiiiit nil tiatiui! ilitiu -it Uf li'.itiil-il.l.! taut- Mril- il llHiirJi ill1uf.lil.-v .llnl 'jvl .1 fii.iii i...l trr, :u. pri.--.il TIII I- IK II..- H.t- v.li'i-i' ..r-. XV.-i IK-VV Ihi. p1-.- rilOM THK I'KKSsS Of, J. 3. Iiippincott-St Co., u> IIM -j-, t i f i I It 'i--'- ti'." i' fmil in 1 AboAOr-Ll mi- Hi- -t or i f. S. lliin.li. In tin- f.ii'.li ur .i .ill l it'- I'ltiiM i.U Tl. AND i-iil' ii ii-i ur -tmk u 111- unl; in f.n uliili- I'ur 'i'i' i.; tiiL- I'luit.! tin- v. liuV i- i-.'i'ii'rv i- hull! u i ntv ]i.uiiu-iit nf iiriin iii.il ni.'i in I ulllii ti-it v.-i- !-.uuji- in mli (i 1 1 null liiil.il> uitil n iliMirill fill I'lr. i .mil Liili il lu ulii.ii.. ti.i- jlri-inl- ill Xi-vv Vul tv u In. Ml I V. y .mil tuulil Ili fn'l .ili-r .liiii.i-r.' l.-11'i texr -Kit- I U'aKiutiini.'.heil li. tinil I T.llilp- ll.l'l Illl II1I-, Itllil 1 JOUlll tilLll. HIV Ilium :h.' v.tili-li t luv.-n-t a-ui.- In IV-.IM.. I lit! lime itl-ii [-u.itlj iinj'it.itj HVp'i.i, Jriinji 1U.. i.V." I lj.ui' 1 i.-n in I'IL- nrtiiy !n.._ilal l'..r 'ii'iil niflf .MU-tl. HI., i-u .i Bilti.j.'. 'J HI. t Mllitl- v- ?2 Oil ll.iii .Mi.KM.4-. "'nil' .limn t'loiii s-iiiw-' anil tiill Tup. nil linlvJ Lli'ljuhrij 3 5'J tin' Atlalitlr Mlilithlr.] Wi'lt-iv inn-l i i-i ti.iri.rlii'L-u pltiiv with Hie" :n liii-ii rii nl. t'rniu.-in tliv ili-Jiiltlntilil li'i Mi-.-, n I-, lilt. lli i" siU the i 1 irill the IK-IK iii Uic 1 i.ll nn- Mi-in u Ti-ini tur tu liuto vnnl niv 1 i'..i] -i in-. Hnilinltti nic.r-' nl'lhi- rijiiutiiiii liiiu-i.. Jlj ll Inlll'lll'il liv lll'ir II--. Til., liiviiil. A.-'.l Cliinrv, I'liilnl'.lplii.i. I'.i." t In r.l-iii.inn nn itci-nnnl 1 ,lit- pl.inl.tliiin llitti-r-i nir--.! in--; IIi.v. J. S. I'Aiiii-tN, X. Y." 'i I It.iii1 vitt-n '.lie rinnlntinii Ililti-i. :ii liiin-lKil- ''f i'.'.- iMi-il ilh Hit nin-t Ii. V. Snpt. ii'inii-, i.'iiiiitni.itti." !'nr furtlur i .irliiiil.u- .tt'j'l- i" A. .1. fT, At tl'i- Itril Sluy Tin, Copper and Sheet Iron Ware, Ktic.irn riiniisiiiii? tibc., cSjc.. I IS AT i IV- Oni- ulifro 11 vti-il it Till. nml Slirt'l Iron Wart'. I 'A It A M CUO K1 N'.'. STU V Kit' Of nil iiOAT IKillNS, L.Uil'H. JAI> i; l.ijil luiut-mliy on I..uiJ. Ln FOM Ut Ths Very Lowest JIKTAMC IIDHKIXC. C1U.MNKV Unik Si'vi Y-irk, '.'.til sln-tl I'liurlli .'ml'uii.il ul' N't'" Yuri.. IW StMh XlVi U.ll 11 Illk u! I.ill Avilllli- :ill'l 'i! lt.'1'V nf XCK YJ'i-k, ri'i nru.ul- Hrt Ni.ii.in.il IV.h'. -if I'liil.i-li'lplii.i. !l'l liy till IlinV..- ivliiill iin- il Vl.ll nn A.Ni) AM. KI.VHS OF niiil ti. nnlir. AVitli lu iilul in tin' of mtl ti> '.nc. I ii.iilir riv- -i-'.l' In li-ul.I.- ti.irii.lirM-tiH'hi-tiiiii tr> nil vrhi.ni.ty t'.nur mi' vnt'i li'.eir Clistnni. 1Y1LI.IAM May 180-t. ECLECTIG MAGAZIKE, BLACKWOOD'S MAGAZINE TIIK BRJTISH REVIEWS. f'iHUl' Arf KVK-li TO 'Si: vriu> I-AY nf rpprin-iiif iH !i" iiinil- Hum in KMIXKNT MKX. llip jtmilr-l of itiri ever Ci-fiiri! in ihli iu.iri.v.t. His si.. 4: nf A Fi'iuiT. itatiiraily 'n'nil liriglitlr polifhed, in wiM a'li'a'rKir.-" a nail i X'S ITi.'.VISHlXfi (iOODS Is rinnjili'li- iii '-vi'rr rnnipri-inz ciiij.Aiw. .-.mi urlith- tli.it It iciiuirtj to ft gLallciii.in'a wni-lrnN'. In thi' cili-cliim nf li.i. I'l-n lul.-n anil In- IlilliTK liiin.'-ll' Hint he l In furnUi 11 MII.IT.MST tll'T- c merely the ilvlurniinuil, Mildier- likc Irca'l wlicrcwitlt a who can nevor jlcc or fear. Inrt !mw to uilranvc iiii groiiini, trnnijilc.s down anil cars "ISrainmcr class. M.iml 'fc! recite., 't 1'npil v Js'n'fartii'tslar.iKiiiti, of 'hively' I-'iT in Iliu-itry litat Mi It- iin-l :il Inw prii-i-'. Aht.ifri nn linnil .1 jirtr'ir.t .-rnnrtmcnt nf ii E A" i) y M A n- c i, o T n i N o Of cviry 5lyit. nnil jrniiv1. Vi'ilh Inri-c nf pjprrifiiri-.l li-: 15 nt nil In i.mke nn Miit-t in tlu- Klttiii'tiitl'lviuiil I.Hl-.-1'nl nirl-.iillt th- lllllin.l ili.spatcli. il-1 In nn I'Liiiiiinitii'll "f -ti.i-'i. Tll.t-- in ti.lnt i.t iVKTib.wtll lurall b, fi.rp ulicre. in. 1, Tl.f .I.utrnr.- '-ill In- i-inl i-l- ii-l.i-il Miili ii fi' n.il p1 ill1 'J.i Ki t ].nrtnii'H. 'Tli1 -'.'it nna nt.ii nn lUn plate w-tli n M'thr trr- nf tlu'.T'i'. l.nni- Aj'ii -i? "I" rui'il'ri.'L Til" ri-Iinii'rr.-Jliiri.li. mil nuin- l.ir. v.iil In' U'i" i pltttr.', i.i .in u-tiiitr i'ii'l ..l1rnliMMli.ii.il UT. T.if no riur i.i liunny latiilwr J. IPs I'll- r-j-rc-.- i- lll-.ii- lip il" 'ill? rlinii'-t ar- j liili.j. iinl li'.'i'i I'-'1 t-ti'iip ninyi- ll-'.n nml lltili.ili .Mnnlliliri. Il .lin.s io "t ill" i-i.i'Mni. anil iinluilii.litliili.i'-' nilirr r n-r-'i lli( :r Mi'ili nc .lull lunlinuu POMnli'tr, iii-ri-.'.fnii-. 'it tin: nlil i.iti-. 1. Till: I.OXDOX Or.'.UTKKI.Y TliB KIilXIil'Ki: MriV.iV; Lilfiifry-J'rvlurtt "f i'nir." _ IMIAllLES TUB liOIJ) HifiToiiY u; CHARLES THE BOLDj liiikc ol Kiik I., .111 n tin- iilinivly jmlly iKtunrfil M li'inl nf Aiui-rii-nli II. -1 'flu- n r .if Tliiniui- JrHVrnin. liil 'A u- iiinlullnr lHlii-i.il ninl 1'n- iiile., rnlili-irtil li> tlit'iHili-r nf llir Juint C'-ni- iif nn Iliv l.il'r.iri. inil M.iiin.i-niili -Icji. -ili-1 i'l Hit- "I U n iiipimi'i lit'llii 'ft tlin- ir.il Iii tl'p i.lli'lf. tlw l-llitur, 11. A. tun. hiKM 01" JKI'TKISSO'N. Tlir I.if.- nf TlmiPin -l-.ir.-i'.MI. I'.v ll-'ury il.ill. LL. I'. In ii-l-. P l..v n-'il nn Slirl, 11 Vi--iv- nl .VimilitTlli.. ninl lln- uf Hit: Ilvvljiulina ut' liulv.- ilt mil-lit c. iV: CONsri-ATK AND ii.ML'UlK Hitter.' l-.irc riin-1 in- ur l.tMT ut" I l.i'lil up nru.-ti.iU-, nnil I: ul t" niv It. U. KlM.ii.rv. I'k'vi-lnnil. II." 'I.Tiinir- infill tin- Liili Jim- Hint Iin- --t-! iijt I'll' .1 Liir-.-. Il iVl- likr n rli.uiii. I1. .Mi'-iiir. -.M Iifiv.uhr.iy, ,v.t-., ir.. ii'., iv., Thp jiLliliiilinn tin' l.uiL.'iiiil In ill! mi, nnil ptli.iu-.liil nature's mi-it ri-t-irvr. Tlu-v .in- MI tin- n-l.-lini- liil Ijili-uvi lurk. I'lpbilVctlyjitiitat. Cruii jliiin. S. T.-1SOO-X. r.tlir iMlinir. Impiil li'.i-r. linii. A--., lU-rrn- In .-lilTiT if llli'y v.ill mil lr> tin hi. Tlu-y arc rcroiunii'inU'lliy tlar liiirln-t r..ulinil aiilliiiritiM. nn-1 In pri'ilii'T iliiini-'li.iii- U Iii i..l t tlo t. Tui-y an anil [inri- .mil Ary I'r.-tf ii line tn 44-11 ri.liii.i- ti.'M I'.ilti in I'dls ur I'.l Hi" pill-in i- 11 MuliiIK-r mi i It N put up "iiU" in mir -.iliiti It'-nn-i.f li nfiMvl iiiiit.iliiin iMrtcliiiii- -l .if. r-" 'iliirli-ni-r.il meal- riMilviiijiri.ua. S. 'mil I-UTI Imitli- mir -l.iti-.J.uvrr tin- n.rk nnniutiliiltit, :4llil nlir nil lin- stit'1-pl.ilos.'ili' Silil I" llif luil.- it.ilili- (jlolif. I'.-ll, IiRAKK .t _ Mnv In. IMil. 2'1'J Itnui-liiay. Y. Tin- ninl itiul-r.Viipiilp.il. liy-31. A'ldlplit: alii-1-s.-bi.: I'limi' 1'r.mrc. Mi-iulicrnt tin.' H'rin-li A'-.tii-inv nnil nf lUu Inslilnto'.1'iiuij'lati.- in j ml.-. pnliK-in IttllT ji'rpfilrC- '.hh limit iinrt nf ?L. Tliicrs is '-dniplttt-.l tin i-t-iii lulling I jn.t .-iii.l nntl'iiriit vrilh Hii' Killi-i nl il-t- I'lniii-lir-T in itar r It le nf I'ii'-lini', I-i -.-nnpU'lu r. MAIIKS'S 1'KXIXSI-I.AI; ('AJITAICN iiit'l Si cut--1 vn tlir it it tit- rit.-lil-.Mnil iti liitlilnntiil. i.j. M.irk-i. n. i... rii.ipinin ivuuiii- ,i.i Kt.--ilin.iil. i'l .'ll. VI. Tlm lit Sivi.il I'.v lliiny I'. (Jin-v, I.L.I'. In :t vi.lf. Pin. (If hif M-UIII it inny It- Irnh -.li-lllul. tin' >ln'.ly "'I' jH.lilii.il I-.......my ilrii-; up iiiiriuvr liiilnli Hliil ri-iluii'J lli--ir Ti.-inn nil onrtli in pvmli mid inn! llii" -In-b lint.I rr. r I I'nr mill.I- nnl'li -ml-.ui-l, aniui.i "I'l-t'ih.'l irt-lilii- linn lijiini nu-illl- "f lii.rjlillg llir Inl nl tlm' Inn.....i fmiiii. nnil llpnii tin- lili'-rinss nun h--..fi.l In- tin- LU-rniil Authnr-if nil Hi Ainci- nn. limn icr lln- ri-.itli r in.iy j-mmtiini-s join "-4-111, itlt tin- fir i-rfoll fi-nni nf.tliii pr-'ilntli'iii. it nill n-.ir U-niilimu f.ir lim -i-liiil nl'ililv ili-pl i.iril l.y Hit- ttriliTjn 1hi jirovi-liil Mitli tlic uf .mil luic'i nt tisNiryli.i i--l all lii clniiRxnpuiiul Iliu I'liiU-l lnr llnr'vs dtli'vr ln.it i" IhriiTvii- artlivI7iilv.il.Si.ilij; i'lr.; nci-, TmuujKiitatinii, Kiinmw innirp'-l in Oa-iiiii7iii-j, mill prinr In i. the cmuisol if In; ".-No, ansWCRil tvln. nill prnvlirt; Hn- ni'.nii- nn Tli'.-12 nnni'.-trs ul' Lrl.iil'TU' ti.nU: Ihtii- .l.irjn.- xnlninis in a'j.ur uilli lilii- "i fur Tin1 I'.t'I.KlTK' i-" uuiiiinlly instTiii-luc ami lal'P 'lie lialitl- lit'cUTy inti'ilivint family' ntnl In-lit i-li'.il. Yuiiiii.i' i.i Jiiniiiiry. I fill. H n pied linn' In iiil-rrilK-. nml j.rrmiiini' will IK- riiit nt i-ni-r. A liliul iluruinit tn li> iiii.l tlio tnnli'. Tlil.MS: 'ni-Ki'I.DtTII' i' nrlirfnr" tin- 1st ofi'iirvniiiillli. nun no M PIT. imillvtlitili- li "MI: nr liiuiX'lnMlllinll I'l i'.r 1'i'iils a nunil-tr, jiiip-ii Tin- .I.inunry nnv wilier fjir Kill in m-Uun 'n only time i jnM, fnr jii iriili i A'WrtM Mny, nl v ii. 0 HrcUirni PL, Xcir Yur'r.. Le Pevre's Oil. FAIIJM; Thvdling House For Sale. 'pill'. 1.11 .1 IVntro SlH-ct. n-lnni.: I'.'ll. Nliirl. nll'ul-d fnr (.ill', 'ilic I.ul i.tl.1' lu .1 I" Iii" HI-II--V i' j lino nuc, nn wllirll IM. well mil- r. Tlif Ihvi'llTni; nnw >IC.' Ori. rpp v.lm v.ill Mint.- tlio i to nnj mu' in.ivv I'f ii-...iinns nf 1'nr fiirtbiT mrllciiliir' iii'i'iiic nf 0. I'. MATTIXf.r.Y. Hint-ID, liT.t. _____ i jei'.'is. Mitli u i-ii-.Vr. innTtiili; in til" nnniUT'. flit juinlc'l un IIIIB pupt-r nml lllp first of 'i-n'ili inonlh. jur (i.r nr i: v.nj.k'i fnr 4ir mjiU'-i I'nr iinrni''l n inpy tn tin1 PI-HIT up nf the i-lnli. rujiira I'uini-lliil llav U1 'Jin. Xn. 3JS (Xmr Cluu I-i ninr njM-ninj: 7ii nt mnl Mi-1- I'lniisiini" [Ili.-tiiii.-.l X ..I.', fur, l'iMviilrut mnl tiniii in I.int-nln, uilli llie iinnni- l.ini iin iili-nl.-nf ('.-it'll Attiiiiiiiritinllnii. flic of Hii- I'liilvil Suits, mnl HirStiilii uilli n ili.i-.iplii.ij.. Mntlt.i-i nf tin- I'nitfil Malt-J, anil uf Iniliiiilunl iif llir I'aitnl S't'ntr.J. 'nilr.iil- nf tlif lit-, nitll a '.Vclrll nf tlicil Liu-. KM-.'iilivi! Cnii'nir.vnl nf ilic S. l--it nf ini-l 'linnp.i! nnil Jinliiiiil full-. (t-i- nf Hii' 1'ltitii! Stiilw, frctii llm Iltifilulii.n tn tin- ini-cnt linlc. I'liv I'nnlnliT.iti'flutes Coirrnnniit. I'ir-l IJcmtlnr (InliT nf Hie rmiftilcrjli: .Slillis. -if ('ntllillticlU' Millie--. Allitll'.-l nf Hi- rr.-. nf Hit- Pt'iiiirimrnt. ilili- nf pny, nllmrnl In tlm dHi- rt-r- nl tin- Arniv. Mnnllily ]iiy "f Xiiii-l.'iinilai-sioni'vi ORittH, 1'ri- Ariiririrr mnl Ar-ilnl-. OITii-'r? (if HIP Nnvy Ilppwtnicnt. I'n'M'nl N.ivnl I'l.nV, I'.iv nf tin- Nnv.v nf lilt r. S. Az'rnt' In i-nv Annv mnl Nnry 1'pin-IiniB. vt Military anil Tcrlinliii! Tcrnn. T.ix Hill. Lhi'ii-iT mnl tJtniiiji in nci-nrilnni-f with Ilio lnlrrii.il l.tunin- us iiaiunU-tl Murili Kill, A'.iwi.'rsnHil.rnHcPtuniof Intertill! ISi-rrniir.' TaWu t.f Cnlilmni .Silt'i-r nilli v.ilnc In xuiplil.', Inipnrtmil Kvin. in Anicriiim History, frnni Ilio Imnlinn of Iliu I'iljjrini" In HIP mwuit time. in-. lulling: n rninpte'i' i'liriinuliniii.'jl nnulyMs of tlio War fi.r tin- Iliiiim. Miikin-j iin iiiTiilniiMi' irarlt, Hint rlnniM. Im in tin1 nf evrry inmi ninlyiiiiHi Intlte A- a llnnii nt llifv-rvtn-c iilunL', it vnrtli. linn.- "'it. lintinil, ?1 2S. fct-nt junt- imiil, mi rn-vipl nf jirii-p. l.'inil Aprnt? umiti-il pVrrywlii-rp tnot-ll tlii.ili- Mnv 17. EWSFAPEJR! ;