Agder Newspaper Archives September 28, 1970 Page 1

File is being generated. Please check your "Downloads" folder.

Your print preview is generating. Wait for a moment please.

Not Found
Your term may still be on this page, however our text
reading system was unable to find a match.

In some cases our system may misread words or may
match a "word stem" of your original search term (e.g.
"Smith's" instead of "Smith").

Buy this Poster?

It looks like you are interested in this page. This newspaper is available for printing. Full size production prints are 18" X 24"

Sorry! This image has technical issues and won’t load in this viewer. We are fixing this problem. Until then, you can view this image by downloading it as a PDF.
Click the Diskette Icon and click Save As PDF. The image will download to your hard drive in your Downloads folder where you can view it (as long as you have free PDF viewer software installed on your device).

Please enable your browser cookie

1. Open Settings

2. Near the bottom of the page, click Show advanced settings.

3. In the "Privacy" section, click Content settings.

4. select Allow local data to be set (recommended).

5. Click Done to save.

1. Click on the Tools menu and then select Options On the menu bar.

2. Select the Privacy panel.

3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.

4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.

1. Open Settings

2. Click on Privacy & security

3.In "Cookies" select Allow local data to be set (recommended).

1. Open Preferences

2. Select the Privacy panel.

3. Set Block cookies: to Naver.

1. Click on the Tools menu and then select Internet options.

2. Select the Privacy panel.

3. In the "Privacy" section, click Advanced.

4. unchek Override automatic cookie handeling or "First-party Cookies" set it to "Accept" and "Third-party Cookies" set it to "Accept" and check Always allow session cookies

you can find the cookies enable/disable option in your browser settings

Acton Free Press

May 1, 1958, Page 6

Acton, Ontario, CA

Saved to:

Clipping credit: UserName

X
X

OCR Text

Agder (Newspaper) - September 28, 1970, Flekkefjord, Vest-Agder Villi it Ltd l l dramm Enaver in Oslo i Mandan 28. September 1970 or. 112 a 03. A gang los Sang 25 Ore or Hurtig Effe Tiv ban service uple amp Kef Jorty Jude be Ragaland Banken Flek Efjord a Moi a Tonstad Telefoni 22 022 104 68 i a a Tui it Valet Finner de Kaminen de so Ker. Eva cd Ike Ehver Kamin passer i Ethert hem. Kaminen my st i for hold til Lei Lightens st Roelse til a Asker of Berov. De for Harju tul it st Are it Val enn Noen Annen nor det Gwelder unseen de Brenne typer of Armeka Pastet. Kaminen Eren Vietig Del a interim ret. Den my Falle i Deres person Lige smak of passe inn i Stuen for Rig. De for or lands jente Arki tester med pm a form i Jatul Kamineni. I Forer til Stadig Het it Komples lager a Jatul same in to Vina Varme Senter Telefoni 54131 a Vine Seal. Enda Vikt Gere or Kamineni Varmee Kneiske Ege Skaper. Jatul har Brut sin Rike Kun Skap of erf Aring pm a of a Fremet it Val som Tilfred Stiller Disse Kra. Ransett Vilken Kamin Type de Trenger a de Finner den i Jatul it Valet. Velk Ommen i Nom. I Harju tul it Valet uts tilt. Priser Fra or. 870,-. 5 Fot to Nordens st rate a Dicj i by i moderne Boli Varme Israel fast Bestimt pm a Klempe 100 or of no Vendig a my the Himmelein be Skytte Oss Mot a re Venner a Vire finder an i Klare Selv tre or Ether Seks dangers Kri i Star Israel like Lang Fra men. Siren ten Fred haret Tunge Ore. Hor Lenge Ogen half million Israel Ere i Klare a Betake den Hoye be Skap som Situa Ojonen of a Passonen a bet Delige Arake Omro der Krever or det in som vet. Israels Bere Skap Koster dag-�5 Milliner Kroner. Det Vil Rundt 8 Milli Arder or. Eller a 25 present a Brutto a to pro Duklet or. Or. Breed Pon har Jort Skatt Byrdene sky he be. Ten help Fra Joder Ute for israels Greaser Ville Landes Konomi for Lengst Vert Brutt Sam men. I de Siste tre or har gave Dragene Ute Fra Kommeth Opp i Milli Arder. For Juni Origen i 1967 ble det Hamlet inn omering 100 Milliner Dollar Vert or. Etter Origen Kom det inn Hele 300 Milliner Dollar. I or Regner Man med at de Fri Illige bid rag som sales inn i Rutland it Vil no Opp i 4,5 Milli Arder Kroner. Of Man Trenger sort til Disse pen Gene. Over Kanon som sva b of Gylden of Frisky a a a lvlm7 tics a Daga hit \ part a i. Ii 11 Szoit 2 v Brygger re pm Egypt Isk Kano Nade langs Suez Vanalen Bruker Darlig am Munison for 12,000 Kroner. A Over americans a a phantom a ger som Israel Mottar Fra Usa my beatles Contant med 30 Milliner Kroner Over British a Cen turion tanks Koster 1 million Kroner i hard Aluta. I Mot setting til Arabe Landene my Israel Betake for Vert a a pen det Trenger. Mens Raberne be Taler med a Politiske Veksler pm Frem Tiden my Israel erne for Over by tanks Eller Fly de ans Kaffer Gripe Stadig Depere i stat Kassen. A i Frem Tiden my i snore Liv Remen Enny str Ammerer har Finan minister Phinear Sapir sat Nyling. Israels Bougere har Sterre Skatt Byrder enn Noe Annet Folk i Europa. Of skat ten Blair Enny Royere til Neste or. Vil Man Jope Bil i Israel Koster den tre Ganger so Meget som i Andre land a to tred Zedeler a Kje Pes Ummen go a Dirette i stat Kassen. Deter Kart at i Lengden Kan Ike Israel erne by re de Enoree Oak Ostringer som den he be Bere Skap Krever. Men Emit Troy Man pm det game Ord Sprog a den som Ike Troy pm under Eringen realist a Israel erne Star med Roggen Mot Veggen. De har Ingen Annen a tver. His de Skull tape it Geneste slag my de Regne med det Aller Verste. Tre Ganger har Israel sly to Raberne. Men Raberne Kan Lide Neder lag ten at det for Alvor Lige Konsek Venser. Med Israel erne or det Anne ledes. Mens Raberne Kan Ute Tempe in 100-�Rig Krig med Usta Selig Neder lag so Kan Ike Israel erne tape it Geneste slag ten at det Kanfu de Alvor Ligate Folger for Deres Elk Sisters. De Kemper med Roggen Mot Veggen. Denne Hoyst ube Hageline Situa Sjon har mid Leroid ogs sine Fordeley. To Ogen half million Israel Ere vet at de Star med Roggen Mot Veggen. De Kan Ike Nundra Seg a Klempe. Of .10 Milliner Juder Sproedt Over den Evrige Verden my Hjerpe so godt de Kan. A a Mellom Oss of Vire Greaser or Havet. Raberne har Verget pm a drive Oss it i Detz sier Man i Jerusalem. For Israel har Tiden Etter Seks dangers Origen Beret Seg til in Viss Grad. Jerusalem Tel Aviv of Haifa bigger no Lang Fra Selve frontline be. Deter Mulig a i Formold Varsel Ved Fly Grep Noe som Var Mulig tid Ligere. Kib butene Ved Genezaret Sjo Kan Dyrke sin jord i Fred ten a Bli Beskitt a sinks Kettere of Bombek Astere Fra Golan he Dene. Siden Juni 1967 or Israel Blitt fire Ganger so Stort som for Origen. Formal Ningen a de Beyatte Omro der som Omi after Gaza Stripen Jordans Vest Ligate Omro der. Sinai Haive a of Golan Roydene Koster Israel 140 Milliner Israelske Pund or. Or. Det sier Seg Selv at beset Telsen of of verve Kingen a det of Kupert Omro de Ved Siden a det Okono Miske loft Krever out inns ats Fra Brefol Klingens Side. A som ble inn Alt til Denne inns ats Hadde in pm 49 til 55 or. Ara Biske mate Rielle tap Blair of mgr ende or Statter Fra Ost euro Peiske arse Naler. Israel erne har store Vansyke lighter med a Staffe Nett Materiale. A Frank Ike Holder Frem Deles 50 a Mirage Fly til bake Fly som Israel har a Mandan 13,05 13.30 14.00 14.30 15.30 16.00 17.00 17.20 17.40 18.00 18.15 18.25 18.30 19.00 20.00 20.25 20.30 21.15 21.40 21,45 12,00 22,10 22.30 23.20 14,00 9,05 10,40 12,00 18.00 18.30 19.30 20.00 20.30 21,10 22,50 Musike Eva med Kje Mannen pm Hornet Dagon yet Middag Stunden District program Melodi 21 Kulin Varsel Musik Bussen Bok Venner District program Dagens Bok for de Smy a a melding Dagon yet slim John a Gerard Hoffnung of sport Europe Isk Konser Tseong Blant data Masliner of me Nesker storm full Mandan blues den vide Verden a a melding Dagon yet Kons Erten for setter Bridge Dagon yet ferns in Barne to Kolef Jensyn Kolef Jensyn sports even Urbani Sering Selv Jort Kan Vire Vel Jort Dags even a a melding Blind i Norge pm den Andre Siden a Broen veld Skytt bet Alt pm fors Kudd med 197,5 Milliner Dollar. Israels or Deres Beste Gar anti Mot Ara Biske a Grep. Men no Etter at Sov Jetske Raetter of Rakett Manuska i per har Tatt stilling Bare 20 pm. I Fra Suez Kanales Bredder or i det fare for at make Alansen Skal Bli rocket. I by a Sov Jetske Raetter Kan i Egypt erne Fole Seg Fri Stet til a a Gripe langs Hele fronted i den hen sit a for drive Israel erne Fra Suez Vanalen of tinge dem til a Opp i Sinai halve a. Israel Foler Seg forts att Sterk nok til a Mote it Slit a Grep men Man Fry ter for at Enny Seier Vil Bli Dyrek opt of Koste Mange Mennes Eliv. A a pen of mate Rielle tap Kan Israel erne nok Klare men it Folk pm 2.5 Milliner in Byggere Kan Ike i Lengden to be store tap a Mennes Eliv. Israel he per at for Terket inn Andring Vil Oke Brefol Ningen. Mellom so Jebneh Rene 1948 of 1967 Voeste den Wodiske be Folkening Fra 700.000 til 2.5 Milliner. I 1968 Kom det 30,000 inn Vandrese til Landet. I 1969 40,000 inn Vandrese of inner a rets Utlang Regner Man med vote Ligere 50.000. Hordan Skal det go vide re Israel Vil a Fred of Trenger den sort men Landet Vil Ike a Fred for Ehver Pris. His Raberne be Stemmer Seg for a Klempe i Ytter Ligere 100 or Vil Israel erne Gore det Samme. I Jerusalem Troy Man Verken pm Nasser Eller Kong Hussein vile of Evne til Fred. Man Venter pm Genera Jonene Etter Nasser. De Vil Kanskie Bli mer Cornu Tige. I Mellom Tiden ser Man med in Viss Uro pm amerika Nernes Reaks Joner. For a be Blikken or de mer Oppatt a Lyka Princene enn for Holdene langs de Blodgie Greaser i mid Osten. A my the Himmelein be Skytte Oss Mot. Vire Vennery sier Man i Dagens Israel a Vire finder Kan i Klare Selv a Norea radio 18�?18.30 Barnas Noreata Jenester. Olga e. Kjol Mill of Oddny Kartvedt. A Din Dommer or Din h. E. Nissen. As of Marianne Kors Holm. 1 Verden Oker med 30 Mill. Vert a vet de at Hele 65 present a Jordens be Folkening Verken Kan Lese Eller strive Deres Kun Skaper stopper pm fjord Klassens Nivy. At Rover 50 present i 62 a in s medleys land at 20 land har 90 present anal Sabeter at den Kvin Neligh Fesefe Righet Erenna do Ligere at 8 land i Europa Haren Frek Vens a som Vari Erer Nelom 10 til 38 present a den Viksne be Folkening at Anta let Viksne anal Sabeter Sokser i Sweden for a Anta of Oker med 25�?30 Mill. Of a ret hold by in Kenkre a Blair den Penere Stor of inter Nazione Delta else i \ Norge 1970 Nordmann Slensker of Engels Menn Stiller til Start i Oslo of trondheim Freda pm melding Fristen for rally Norge or Utlz it of deter Kart at Delta Elsen i a rets Tiedje store Vil Bli by de bred of inter Nasonal. A de 80 Lagene som Stiller til starter 17 Venske it Engels of Resten Norske. Raly Norge som ogs i or arrangers i Samar bid Mellom Una of by Kjornes 25., 26. Of 27. September med Start Fra by de Oslo of trondheim. De 80 Lagene Skal Kujore transport Fra sine respective Star Steder til Elverum Hor den a Gentline be Kunds Triden starter. Of at det Blair Sekund Strid Hersker det Ingen evil of. Det ser Man fort a Star listen. Flere of rally no i Forste v Rakke Blair det knifing of det Norske rally no. Hor Flere a Kjor eme har Vinner Mulig heter. De Suten Haren Rakke a de Norske Eitek Oreme Shaffet Seg Nye Biler Siden Sist. Blant Annet Stiller John Hauge land i by Skoda of fjord rets rally Ester Kai Bra then har go to Over til a Kujore Ford escort Tavin Cam. Aske Gutten Erik Aaby Stiller til Start med sin opel rally Wadett mer Kje reins ten enn Noe Sinne of Rodrene Gustavs son som haret godt Napp i no tit Telen Kommer Vel Heller Ike til a sly so Rig a pm fasten. Det Gjori nok Heller Ike Saab Kjor Eren Petter Loken som ogs har Muli Ghet til a Hente den no Tielen Han ble Skytt for i Fjor. Trond schea of Helge Menke Rud Begge i Ford escort twin Cam starter Fra trondheim of Begge or like of Plant pm a Vise at de forts att Teller med i rally Sam Wenheng. De Suten Skal det Bli interess ant nok a Fulge Gunnar Kittelsen som starter i sin Ford escort. Flere urges Pensker Denne gang Ellers bor i Heller Ike lemme sve Skene som no har Dom inert Norsk rally sport i Flere or. Saab Follene Kommer Sells at Anfort a per Eklund Tom Trana of nor Mannen John a Spade Unnerud. Lars Nystrum i Bow 2002 tier pm Vei Opp of Frem i Svensk rally sport of har god Lyst pen Norsk rally Seier Etter a Nesten in pet pm Sorlander tid Ligere in a. Men de Nente Kommer Ike Alene. In Del a den Ingre Venske rally elite har melt Seg til rally Norge of Vil vent Elig bite Fra Seg so det Merkes pm Resul tat Listene. Total sett Tegner det til a Bli it Virk Elig Spenn ende rally Opp go a a. A Tippe in Vinner or Mulig men deter Flere Norske rally Kjor Ere som har spy tet i Kje Reha Skene of Lovet at a no Skal Vita sve Skene in Els Juhl i bars Mark i Sonder Jylland har Hatt bes a a med her tet i der senere. A Han synes det Blair for dirt a Staffe Seg Telefoni har Han Lent it Dob Beltle pet Jake be Var som Han har st ende Ved Sengen. Han a Fyrer to Skuld nor Han Trenger lege. A Jeg my self a Gelig a pne Vin duet Forst for Klarer Juhl. A den Natt Jeg Ike Klarer a Skype Lenger Trenger Jeg Prest is Edensor lege help. Over Femme Mek Bikaner or Alko holier new York Mexico Eret a Verden Mest a land. In so Remmerde Statis tikk Viser at Over Femme Mek Bikaner or Alko holier. Omering 30 Post. Avalle Dods fall har alcoholism a i som Dirette Eller ind Rekte a Rask. A Merksi Anerne Drinker Pul que tequila Metal of al. Abb.9.70 Hetland Jern Vare Vine Seal a Elf. 54013 Gunnar Hunsbedt by Stajon Vine Seal a Elf. 54032 the. Jacobsen Sundett. 19. Flek Efjord a Elf. 22283 Johannes Aamodt Liknes Vine Seal a Elf. 54027 Vanse sport amp Verkoy by Stajon Vanse ;