Agder Newspaper Archives March 31, 1920 Page 1

File is being generated. Please check your "Downloads" folder.

Your print preview is generating. Wait for a moment please.

Not Found
Your term may still be on this page, however our text
reading system was unable to find a match.

In some cases our system may misread words or may
match a "word stem" of your original search term (e.g.
"Smith's" instead of "Smith").

Buy this Poster?

It looks like you are interested in this page. This newspaper is available for printing. Full size production prints are 18" X 24"

Sorry! This image has technical issues and won’t load in this viewer. We are fixing this problem. Until then, you can view this image by downloading it as a PDF.
Click the Diskette Icon and click Save As PDF. The image will download to your hard drive in your Downloads folder where you can view it (as long as you have free PDF viewer software installed on your device).

Please enable your browser cookie

1. Open Settings

2. Near the bottom of the page, click Show advanced settings.

3. In the "Privacy" section, click Content settings.

4. select Allow local data to be set (recommended).

5. Click Done to save.

1. Click on the Tools menu and then select Options On the menu bar.

2. Select the Privacy panel.

3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.

4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.

1. Open Settings

2. Click on Privacy & security

3.In "Cookies" select Allow local data to be set (recommended).

1. Open Preferences

2. Select the Privacy panel.

3. Set Block cookies: to Naver.

1. Click on the Tools menu and then select Internet options.

2. Select the Privacy panel.

3. In the "Privacy" section, click Advanced.

4. unchek Override automatic cookie handeling or "First-party Cookies" set it to "Accept" and "Third-party Cookies" set it to "Accept" and check Always allow session cookies

you can find the cookies enable/disable option in your browser settings

Acton Free Press

May 1, 1958, Page 6

Acton, Ontario, CA

Saved to:

Clipping credit: UserName

X
X

OCR Text

Agder (Newspaper) - March 31, 1920, Flekkefjord, Vest-Agder Jug Foery Erfcamp Kefor Ftp it Denbey by Ker of kids Shrifter in Bindes solid of Billig. J. B. Thorsen or. 39 Agder Kan be Stilles Paa Alle Landes pos thus hos Landros Trudene same i Blades eks edition. A Kommer Mandan on dag of Freda. Koster or. 1.50 Kvart Alet Flek Efjord on dag 31. Mars 1920 Rita Prette 1837 Ca. 9l/4 Mill. Or. Forue Ca. Or. 650,000.oo 91/ pm. Til 2 pm. or Paa Alm. Spar Bank Vil Kaar 5 �/0. Paa6 Maan eders of Sig else 51/ �/0.tandi�ge Drangsholt Almi Delig praxis. Kroner of Bro Arbeider tender ten plate . Al be handling efter Nyeste met Oder of Fuld st dig Smert frit. Kontor tid 10�?2, 5�?7. Telefoni kontoret51 Somme Bolig 144tandi�ge he be Kontor tid Fra al. 10�?1 of 4-6. Smert Fri be handling. Vormor inside Halvorsen Telefoni 121 Vesta Stammen Slutter med det Norske a Landes a Lidste Selska a Orun fond 4 Milliner Kroner overeager Alle slags Brandford Siringer. Billig Ste pro Mier Ved i. P. M. Eyde. Malcoln Jonsson a Skry der a a Flek Efjord a Telefoni 136. Hor Meget Gir do Herren ? a i min ung Dom Quot fort alte Ngang in Trofast Herren Jener inde a Bodde Jeg med mine for a lure Paa Landet. In dag Fik vibes a Aven Kol port a som min mor Kjendle of Satte Megen Pris Paa. De for taste Hun Alt id med Ham. Den dag taste de la nge Sam men of Krist Elige spa rsm Aal. A det Var Warmt i Verret Bod Jeg Evangelister it Glas Melk at Rikke. Han Tok Mot det med Tak. Jeg vented mens Han Drak Melken for at to det Tomme Glas med Mig Vigjen. Men Han Blev Staa ende med Glasset i Aanden of der Var in smile a Melken til bake i det. Dasa ban i in Alvor Lig tone til Mig Vilde de Betrante det som end re of Jeg no bad dem Denne Lille rest a a Nei Jeg Vilde Virk Elig Ike Quot Svarte Jeg Lesende Jeg trodden Nellig at Han Speke. Daved Blev Lian Alvor Lig a men Saa ledes by re de dem Joad Over for Gud. Saaly nge de Endner ung Sundog Sterk Vil de blot Leve for Deres Egen for Nielse men Naar Alde Dommen Kommer of Sterne Vinder Vil de Maaske Somme of by den Kje re Gud den Sid Ste Lille rest a Deres Levetin or det at i Gud den Tilby Arlige a re Naar de bar fret st a Steelen a Deres Liv til ver Slig Tophet of Saa Byr Ham in smile som Verden of syn den har lev net Vil de Virk Elig by Ham Vaadanen Liten rest Quot Siden Hin sound har Herren Sterne hand fort Mig Frelot gen nem Alle Fri Telser of Farer. Evangelister har Jeg Aldrig Matt Siden men Jeg Tanker Steese min Krelser for at Han brute Denne sin Jeners Ord for at lede Mig ind Paa den Vei Derfl re til Fred Budet Nelkens Eva Lite i Vest Agder. I Vore Dage Stilles der store til Meier drifters a Kono Miske Resul Tater som det Ike Altizer Saa let al Tilfred Stille for it Meier. Eva Liveten a den Melk Meie Riet Faar at Arbeider med Spiller Jober in Meget Tigtig Rolle of Gaarder Kerne Borve re Omer Somme Paa Bety Ningen a Dette for hold. Deter Ike nok at Man interess Erer Sig for at Staffe Meie Riet in Stor Melke in nude deter likes a Tigtig at Staffe Melk a god Eva Lite. Skal Man Opana at be Denne Bli Bedre maa der Bli Mere Samar Beide Mellem Meierer of Gaard Bruyere Saa ledes at fetting Holder i Melken Fra Vert Eckelt Dyr Blair unders it for at Yrenes Bruks Verdi Kan Bli Kont Rollert. Of same dig maa Meie Riet Betake Melken efter fetting Holder. Ved it Slit Samar Beide Mellem Meier of Gaar Bruker Vil fett be Stemmelen a Melken Bli had den Skal Vire it Middel til at Faa det a Kono Miske it byte a Jos drifted of. Dette Hje up Middel Gjori Gaarder Kerne Ike Saa Almi Delig Bruk a som de Burde. Tar Man for Sig den oversight som rens Sid Ste Beret ning ind Holder Over Dirkso Wheten Ved states Melke Kon Trola Stalter i 1918, finder Man at a de omering 59,200 Melke Prover som i Kristianna unders Kate Skriver 3580 Sig Fra Vest Agder Fyke. Of a Disse pro ver Var Alle nys Ilet Melk. Of Eva Liveten a Denue Melk go a Lder at Fetter Centen i Melken Fra Dette Fyke Var 3.540 pct., mens den for den by site Melk unders Kate Var i gen nem snit 3.430 pct. Det Viser Sig at i det store of Hele tat Var her Osten of Sodden Fields Melken Fra Vest Agder fewest Melken Fra Vest old mag rest. Melken Fra Vest Agder Fyke Viser Ellers had Fetter Centen Angara de a Pilige Sving Ninger efter Aars Tiden Mellem 3.871 pct. I Juli of 3.370 pct Jemme ger Menn Esket den store Negelske Fabri Keier sir w. H. Lever a sunlight soap Quot anal den Furste Negelske have by for sine Funk Ion re of Arbeider med it Utleg Avni Milliner or. Han Jorde det Salian i sin Egen i Fabri kens inter Esse. For at he Ine of Oke . Of Han Utt alte Viderer de Daar Lige Bolig Formold Paa Forer Sam funded it tap som med Henson til har to Sider den ene Side or den Hoie do Delight Arbeider ens al for Midlige Dod. Den Anden Side or Ned so Thelsen a Hans Arbee Devne of Abeid syst i den tid a Han or Paa Arbeider. Engels statistic Paa Viser at der i Jenne snit Ike tapes minder end 5�?6 Uker car Lig som Folge a den. St Are syk Eliphet of Skry Pelichet som Skyles Daar Lige Bolig Formold. Dette or Stor synd Paa Arbe Derne of j Deres Familier. A Deres a Konomi of Deres Beise try ekes Ned Over Deres barns Levedag tight Forringer Saa de Aldrig Naar Fuld Rotstan Dekraft of deter Ord som har sin Gyl Dight Overall. Of de go a Lder Ike Alene Kopsar Beidemen men Alle de Mange som nuer Hengist til at to Darlig of til Babalos Helen his der Ike Aanesen it sign for dem remover. i Vest Agder Fyke. For in Devi Rende termin har Kii be departed enter Overes Stemmene med de Regler som or Ved tat a Sto Tinget i 1912 til Staat bid rag til 23 i Vest Agder Fyke. Tulsa men Fik do Sig Bevi get 3973 Kroner til by Ker of in binding of 415 Kroner til Bibliog Karlon alts a Salt 4388 Kroner. 5 pct. A de bid rag som Saa ledes Ute Les Tilbak Sholdes Forrestin til do Kelse a admin . A de i Fylken som har fast stats drag for Denne termin Fiken bid rag Forfi rate gang. Metodi Sterne. Vil Haegen Biskop for Skan Din Avien. Til Metod Sternes som holds i Desmoines i Iowa i Mai manned Skal pastor Oscar Svendsen of Kjobmand 03car Olsen Begge Fra Stavanger repro sent Ere den Norske Metodi Skirke. A so Rig inter Esse for Skandis Navien Blair Denne gang Bisp Evalet idea der. Skal Volges Egen Biskop for de Skandis Saviske Lande. Der or Uttal a Nike of at Faa den Nuvy Rende Biskop for Europa or. Nuelsen Eller i Mot sat Milf a de den Berj Enate Fil Antrop pastor Anton Bast Kje Benhan. Lifter items Warsak. Funded Aven Svensk luge. Fra Kristianna Meldes i Viden Mote Freda of Lyste or. Sopp at in Svensk luge no Hadde funded differ items Aarak. Det Skal Vire in Liten Mug sop. Det Vil Faa Meget Stor be Rydning a Ike Alene det rent system Tiske men Osaa Vor smitten fat ning of Formold Zregler Mot smitten Helt maa Omli goes. Mug sop pen ads killer Sig Fra de Andre Mug former Ved sin store gift Ghet. Eger Sund of Kyst Ruten. A a Citerer had a Wagder Quot har Krevet of til Foier a Vore i Teresser Faldor i det a a sent Lige Sam men med Flekke fjords of Vest Agder i det Hele. Vor Postford Bindels med so Landet or Meget Darlig Selv of Skibenes Gaar Over Dagda de Stadiger for sinker. Of Naar Man Saa tar Bort to Rute Dage Blair Stillinger Edda triste re. A for passager Raiken or ind Skry a Ningen self a Gelig Meget Hemmerde. Det game of. Brevik Rutens Forlo Nelse til Flek Efjord maa Bli til Virk Eliphet sunds handels forewing Fik Fra Handel standers forewing i al fjord Tele Grafik of resp reel of Man Vilde slutty Sig til protested Mot den fore Tagne kinds nning i Kyst Ruten. Eger sunds handels forewing Faudt mid Leroid at som situation in Laa an med Henson til Pulfor Seningen Kunde departed enter vans Elig Gore Roget med Sagen. Man Anser det de for held Gere at der opts Arbeider for at Faa f r a Forlo Nget til Flek Efjord for at Faa Etab Lert in Stabil of Paal Delig forbin Delse med so Landet. Bond Heimen i Farsund. Der Vert no Sendt it inn coding til Lutt Eining i la Bond Heimen i Farsund. Lut Medelene or sett til Minst 15000 of he get 30,000 or. Var Luter Paa 100 Kroner. A Denne Medelene Hev lose a Lyng dals Vel Quot of a Maal Laget i Lyngdal Quot Tekina 10,000 Kroner. Laget Skal Overta. A Kaff Stova i Farsund Quot med Inabu for 5000 Kroner of Eig Domen Kyrk Segata 3 for 38,000 Kroner. Laget Vert Kons Tiguert so Snart Minst Sumen or Tekina. Meier drifted i Vest Agder. If age de Netmop Forelli Grende Samlee org aver Over Meier drifted i 1918 Var den ind Viede Melke my nude Ved Meierer of a sterner of no vote car i Vest Agder Fyke 3,402,200 pkg. Denne Mel Kemp nude Fordeley Sig Paa 14 Anlo Gog den sum som Disse tube taste Foi Melken it Jorde 1,2-16,200 Kroner. Tar Man Henson Bare til de Anlo a som oms tier Hele Melken a of alts a Ike Regner med de Smor Meierer som cleverer den so Ammende Melk Gratis til bake a Var den Pris be veranda Rene Fik for Hele rivet Ubet Delig Over 38 a re no vote car her i Vest Agder 36 a re. Den indie Eide Mel Kemp nude Ved Anlo Gene i Vest Agder Var 2,855,800 pkg. Minder i 1918 end i 1914. Ned Angen Dreier Sig alts a of 45,8 provent. For Hele rivet Var den 41 pct. I Dette tid srum. A Rel ser Koster for Alm. Plans Paa 3. Of 4. Side 10 a re or. Millimetre. Alm. Plans 1. Of 2. Side 15 a re or. My. 44. Arg. Priva Banken i Flek Efjord % capital of Fonds or. 1,000,000.�?indskudsrenten or for Tiden \ 5 v2 pcs. Paa 6 Maan eders of Sigele 5 a a a a . Uhf a re Alle slags Bankford Renninger. Terning i stats Faanene Mottas. Tap Paa fers Silden. Store Masser a den fers Sild som i Orrige Uke Blev Milf a it England Fra Hau Gesund Blev Ike Solgot. Der bigger Paa Kai erne i Hull my a Odevis a Sild som Man Faar Vire glad til of Man Faar den avast til . Tape or for Mange a Haug sunds exsport Overne Meget Stort. Lyse Skufsa Aveen. of Fyke Mannen i Vest Agder Fann Imkje a Kunna ramada til at vegan lyse Skaf Saa Vert Bygd Etter den planet som Ligg fyre. Fyke stinger Var Samd i i it falks. In Sjo Mand Daad. i Bergen har in Stillet Kaptein Olaf Tonstad dam Skib a Lillejord Quot Ameri Kaliny Entil at erhold Emile Robins Legat for Bjerning a det tyke dam Skib a Petter Wilster Mann a med bes thing Salt 17 Mand. Deter fore Wingens mening at Kaptein Tonstad under Bjerg Ningen a no vote Skib of Man Skap har uhf a ten Sjo Mand Daad som Neppe har sin Lige. A cd agent a a syn of Segno a Hefte 2 or no Kome. Arne Garborg ski Drar der frisk of Levande den game Venen sin of Medary Eldaren Steinar Schjott of live Verdi Hans. Gustav Indrebo den Unge Lovander some Gra Skaren Fortel us Oslon Amnet Etter 1624, of Syner kor Lenge det Varde Farr det Nye Kristianna Nam net Vann inn of kor Tyd leg deter same byen. Anton re stad held Fram med a Freida it Fra det moderne events Landet of dei Nye atom Zoriane. Til Slutt drifter professor Gjelsvik Vaar Fyrster Fol Kesa Bandet of Syner Vifor det Matte Koma of at det Matte Koma som eit mis Foster som Vaart land Imkje Borha Noko med a Gera. Deter eit Sers Forvis Teleg of All Suelt Hefte. Do som Aldrig til Din Broder Braute Hje log Haab of Trost Kan do Rolig a Iet Luke Edens Tusen Munde Sukke Geyser i Din Sjol i Patten for den Sterne Dommers re st c. Hauch. Behold it a pave Gregor den store omering car 600 Senate Mission ren Augustin med 40 Hje Pere Tii England of Disse efter den Furste to Tbs a Holdt Paa at i Sig Over a Gregor deter Bedre Aldrig at to Paa med in god Ogave end at Pogi den Naar in endanger Begandt. Dere maa a al Matt be til at Ful fore det Verk som Dere med Guys Hje up har Begandt. Dere maa Ike Vike Unna for Oieu Paa lived Folk sier Ike la Dere Skry mme. Kom hug at for det Gode Dere Gjori Faar Dere Evig Len. I Vest Agder Fyke Slutt Edes i 1918 a for if or fore bigger Natur Livis Ennu Ingen Only Singer a 12 under uts Kift Ninger Bertrend Salt 65 to Deere same 4 ova re Zutski Feninger. Det Samlee areal som Ved Disse Forie Ninger it Skiftenes Var 193,080 a Hor a 39,540 Var of malt of Hartert ind Mark Resten Uttmark. Der Var Lier i Fylken 6 Forre Ninger Ved Hilke det it ski Tede areal a som Folge a at Opma Aling of bartering or und Latt i he hold til Loven a 1882 a 22 a Ike Kan Orgis. Kravenes Paa assistance a it Rene of bid rag a det Belg a som Sto Tinget car Lig Bevinger til bid rag til Fly thing a Huse or i Sid Ste car Ste get Stert Saa det med de Midler of de Folk som Staar til Raa Dight Harvy ret Mulig at Imp Tek omme d in i a is Zelig it str King of Inden Rimelis tid. Ved Begyn Delsen a 1919 hen Stod Saa ledes i Vest Agder Fyke 48 Pasabeg Ynte Forre Ninger der Ike Var avs utter mens der Var 38 Forre Ninger der Var Rev inert men Ennu Ike Beram met Eller Paa Begandt. Of i Hele rivet Var der 686 Pasabeg Ynte Forre Ninger hens Tasende Nav Slutter of 948 Forre Ninger der Var Rev inert men Ennu Ike eng aug Beram met. Oransk . Stat minister Zahl har Indle Vert sin asked sans King. Kongen har a Modet Ham oin at Bli Staa ende instil vide re men Han har avs Aat Dette. Or Saa ledes sir Alt had Han Hadde efter Maleri a j. R. Wehle j it Stort tap. \ Ted Valvaag Paa Bommely Blev der for Leden Jort it st Are sides to no Man be Regnet at det inde Holdt Ca. 20,000 Kasser. Mid Leroid Blev der a Andre Norfolk sat in Laas Ute for Dette sting. Served Kom der Ike nok a frisk Sjo til det Inder Ste sting of Hele Sild Massen a do de Ned Quot. Man Holdt Paa at so age Silden for 140,000 or. Som a Hewstan Sild Quot. Det Blev it Stort tap. 1 Syd Rusland Skal Over 30,00� Joder Viret Blit Myrdeth if or. Hingst Gjendem Isen. Tap Paa 30,000 or. For Leden dag he note in Selden Lykke Paa mjg sen idea Faaberg communes Hingst Gik Gjendem Isen of Dru Knet. Den Skuld til Lillehammer Paa . Verdien Var an slant til Ca. 30,000 kr., of Saa Vidt vites Var Hingste Ike assurer. Posting to Sterne Ved pos Kontor. Ved Stemets pos Kontor it Jorde i Sid Ste Budge termin de Oppe Saarne in dts ter Ved Salg a a Fri Merker of Brevort med it Rundt Tal 40,470 Kroner. Ved de Post a Perier som sorcerer under Dette pos Kontor 26,240 Kroner. I Avis Porto Blev det bet Alt bet Alt 1406 Kroner i Sid Ste Budge termin Ved Dette pos Kontor ;