Agder Newspaper Archives June 23, 1950 Page 1

File is being generated. Please check your "Downloads" folder.

Your print preview is generating. Wait for a moment please.

Not Found
Your term may still be on this page, however our text
reading system was unable to find a match.

In some cases our system may misread words or may
match a "word stem" of your original search term (e.g.
"Smith's" instead of "Smith").

Want to buy this poster?

Visit the green shopping cart icon in your menu to finish your order.

Do not show me this message again

Sorry! This image has technical issues and won’t load in this viewer. We are fixing this problem. Until then, you can view this image by downloading it as a PDF.
Click the Diskette Icon and click Save As PDF. The image will download to your hard drive in your Downloads folder where you can view it (as long as you have free PDF viewer software installed on your device).

Please enable your browser cookie

1. Open Settings

2. Near the bottom of the page, click Show advanced settings.

3. In the "Privacy" section, click Content settings.

4. select Allow local data to be set (recommended).

5. Click Done to save.

1. Click on the Tools menu and then select Options On the menu bar.

2. Select the Privacy panel.

3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.

4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.

1. Open Settings

2. Click on Privacy & security

3.In "Cookies" select Allow local data to be set (recommended).

1. Open Preferences

2. Select the Privacy panel.

3. Set Block cookies: to Naver.

1. Click on the Tools menu and then select Internet options.

2. Select the Privacy panel.

3. In the "Privacy" section, click Advanced.

4. unchek Override automatic cookie handeling or "First-party Cookies" set it to "Accept" and "Third-party Cookies" set it to "Accept" and check Always allow session cookies

you can find the cookies enable/disable option in your browser settings

Acton Free Press

May 1, 1958, Page 6

Acton, Ontario, CA

Saved to:

Clipping credit: UserName

X
X

OCR Text

Agder (Newspaper) - June 23, 1950, Flekkefjord, Vest-Agder Freda 23. Juni 1950 Flekke Forte Altif Cense Grun Slagt 1877 or. 70 3. Sin dag Etter teeming. Luk. 15, 1�?10. A a de Timte it res. Kap. A at Skarstein in r Iju Leike i Rar Benkjer Ein a i den som har det Verst per i fare pm Ein Eller an Nate of Treng oms org Ogk p. Get or Slik i Heimen. Far 0e Benkjer Mest pm det Barm bar Vanda st for a Gree it a. Imkje Fordi dei a Lri ii jul i Dotte Barnet enn i dei Anion Fordi Kje Leiken Krev at Loi Mest inn der deter Mest Bruk i or det. Deter ofte grip an in sea Eva for Eldre Kan Sette inn i aking of Abeid for 5 Heel a peer Sjuk Eller vans leg barn. At deter Kje Leiken som re ria Gud Jev Jesus ogs prov for v Var Ida. Han Trekar a Ducat Guder Mest Opp Teken a Kome den til help som or i der Torste fare det Senneske som i Onie nor Fri Sam Funn med Gud. A. I dei to lignin Gene Trekar har unil t at Gud Stadig so Kjer of Leiter Etter det som or Kome Bort Fri Han. Kvinna som Leita Etter solv a Imingen my the by be Seg Jupt Ned. Gud by Igde Seg ogs so Jupt Ned at Han i Ristus Vart me Nesker Lik of Var Lydig til do den pm Krossen for a Loysa Alle som i bundle a syr a. Kom Synder som Vanker i angst for Dom. Han tender Kun Tanker til Felse a Kom deter i Mettig Sanning Dette at Gud har sett of setter Alt in pm a Kome i Sam Funn med Alle men Nesker. Han Vil h \ Sam Funn Mec Deg. Or do Lamut Borte tenk Jei Han Ymkje pm Deg. Of Vil Dusja Skal do Merke at Han Leiter Ette Deg. Of Dublin Aldrin Lukk leg Fri do let Deg Finne a Han. John fal Berget Fortel i i a Lokene sine of Ein Oppre Rar son of Reiser Seg Mot Gud. Men st der a a go Bort Fri Gud Var som Krypel pm Blodgie Kne Over Skarp Steiner Mil Etter Oppre rare Ender i fangs let of Kjems der Ini i Sjo la pro ving. A Han vende Andle tet Mot det Livet Han Hadde Lead. Of Han Grov of Leita. For Ein stae Haiddie Hanft to Ein Grun Skade Han Braut or Etter or Opp a min net. Instil Una no de heist inn Tidei a a do Han Rev Seg Laus Fri Gudz. Ein dag Star far Hans Hje Han. A Hardu det Vonda Jon Seier Faren. Han Feck Imkje sat Meir. Men Langton Lenge held Han Fram Kom hit til Meg Alle som Streve of har Tunget a Bere leg Skal gee Dyke Kvile Seier Jesus. Sonen Stod of Grunnah pm Desse ankle Orda. Nett Desse Orda length Han Etter. Gud Hadde Funne Hai att. Kjenner do length Gud har sva ret. Han Leiter Etter Deg. Indre Misjuns i Sam band med a a smote i Vine Seal for Flek Efjord Rostis ind Remison. Vart det of for Nemode Indre Misjuns Felles forewing Halde 70 a is i Liknes Bede us 17. Juni. Form. Sinius Egeland in ska den store fes Lyden Vel Komen by de uts Endinger inn Edne headers Jester of Andre. Han Meinte det Var rett a Ein Slik fest a Minna st dei game Veale Idalane Jeva at pm a Tonga a de iras Ferd. Of Etters Ylga de iras tru. So Kom torn. Kvinlaug med 70 a is melding. Dei Tok Tunge Tak dei som Gjeke i Brodden for Bidet i pros Tiet. Dei Sig at Felles log my the Byg Jast Opp of Arbeider Forast Fram med plan of or or n. Sunday 28. Sept. 1879 Var det Mote r Trunde Vener Fri byen cd Byrdene. Of i Nemond Vart Vald til but. Ida Reglar for fell slag. Nenda Vedok m. A. At Kvart Sok Selag a Kuldo Vela eit Styr Medlem til Fel los Laget. Det Vart Jort of dei Kom. Saman til skiing Smy the 11. Feb. 1880. Alle Sok Nene Var med so nor no Hydra Tonstad of ovre Sirdar i Grunn Deglane Hueitte det a fore Wingens formal or at Virke for Gudsos Ein Skull gen a Senda it Bibel Bud. Of Spreda bib lar of Boker Mel of Folkert. A Fyrster Formann Vart most Irgens Vine Seal. Pm a a smote i Gyland 1885 Vart det Quot it eke med 18 Mot 6 r. At Ein ogs mile Burka a miss Rarog Lek Folk m re Isande Predi Kanter. A. Lind i of Kje Mann a agent is Tala no for det. Men Flexire pres tar Mot of Etter Ved take Melde Segut or Laget. Fjotland Vart melt Ved Sokn Presten. Men hindu Melde Seg inn. Of tvo or Etter n Fjotland att Ved Sok nearest Esland. Men det Hadde til Fly gee Eiesland Vart Nekta a Tala Ein pm i Bakke Kyrka. Pm a rsm tet nine Seal 1889 Feck Han Lov a Tala a Pordora. Sidan Jamna strident a 1890 Kom Sirmalen med Ved Knop rest Lindland. Prost Kjelland 1 Kateke Fladmark Melde Segog in of Vart Active med. A Kjendle Lek Folk Fyrster Tida Var Bernt Spille a Kkt. Fjotland. Of Johannes Nord Vine Seal. Sidan Vart Flexire Hua Kjendle Gabriel homme Sigby. A Jodal Sli Bernt Haaland Gabriel Ofstie m. A. Formann Glenn of a a Var Prost hens Kateke Haagensen Kop a. , Andreas s. Tjersland i or Fri 1891u of Sidan a. S. Sind jul. Alfred Tesaker of Fri 1946 is Quot us Egeland. Do Arbeider Vaks Fri of a veers a Send Ved Bibel Bud til my naders a Send. Of det Vart Flexire Stem 1�?~ i sum army Nadene. I 1901 Vart Oslager tils Lutta det ves Landske a a . Fri Hundred ski feet of Framo Vei Var det Flexire Rike Vek Jingar Kring i pros Tiet. I spore a Vekka Jingang Vart det skip undo slag of fell slag for Desse. Sminare or ogs Yng res Abeid Teke Opp. If of year no tils Lutta Felle Laget for Indrei Ojonen men Vert Sturde a ser Kilde Neunder. A Kono Mien Hev Arheidt Seg Farr Fri 130 or. I inn Koma Fyrster ret til for Indrei Ojonen Ca. 10,000 or. I Jubilee mss ret. Ved Mil Pelen or Ein Tak same Mot dei Mange som Hev Stade i broader of dei som Trufant Hev slutty Opp men Fyrst of fran st Vil Ein take Gud. Sekretar Ballestad Heldt so fest Talen of Drog til Minnes Ymkje i Tida Corleis Guys Sak Hadde Mott Mot stand men Hadde Djenge Fram. Of det Gal dts for dei Trunde no a Vera Frim Duge of Sterne. Det Skull sett utom det Imkje Hadde Vore Vek Jingar Kring i Byrdene. A Vil Kristen Folkert Jenna Jesus pm Alle sine Vegar so Skal det end Verta Gode a Delege Tider. Etter mat pause Tala o. Tveiten. Of Flexire a dei game Delton. Medlar. 20.000 lutheran re i Australia in Rekner med at omering 20.000 lutheran re a Fork Pellige Nason Alimeter har emigre it to Australia tid Ligere har Man i Australia Hatt Molag 60,000 Lut Herske Kristen Fordell pm to syn Oder. Den store Tilv Eksten har Reist in Del pro Blemer for de tid Ligere Keksi Sterenke Sam Funn. Man meddler Fra automat it Kirkelis hold at Man Ike Konsker Flere Sam Funn Mengju a Alt for a in lemme Disse Nye austra Liere i de Keksi Sterenke Sam Funn. Falwell har Meddel at Ingvan Djernes Antall no or Oppe i 10,000 i my Neden. Resulta tet a Denne or at Australia be Folkening i la pet Avile Siste 18 my Neder or out Fra 7,5 til 8 Milliner. Skade Flaum i glom a Kongs Vinger 20. To Nib Laumen i glom a har skat store Wansker for in Rakke jord Bruyere i Hof i sol or. Store realer a Ker of eng or overs a meet of for Mange men Regne med at Korna Lingen or total a Depagt. Bite Weltene or ogs Stegt he Jet a Vannet. I slut ten a Orrige Uke Steg glom a Mye Over in meter. A Saken til at glom a Steg so fort or at Osda men ble Tappet Nesten it Helt Down i trek. Reg Nve ret har ogs Jort Sitt. Men det Meste a Vannet Kom Fra Fly things Damiene i a Stordalen. Etter landsm tet Tross strips spa rsm Lene som Allrid Melder Seg pm Vestres landsm ter ble my tet i Kristiansand avs utter i parti Friedens cd opt Mismen teen Skriver Vest old Sandeford. Landsm tet Var e manifesta Sjon a Ventre som de Virk Elige Folke parti som same die Stender inner Folkert. Det c Natur Lig at det my Opp st Viss Motse Ninger i it so Bredt anlage parti men det som Binder san men or Sterker enn det son Skiller. Bergens Tidence Skriver by. A. Vestres landsm the Hadde bad Lys cd sky Desider of Begge Dele i Ganske up Reg it Grad Forst of freest he re det til Lys Sidene s Forsa Lingen la for Dagen might i Opp Atzingen a de sen Trale of a Tuelle pro Blemer. Dett Fink utter Yak i den Enst Emmig Reso Luston. Dens in hold Var Over Hodet Ike gee stand for or Skifte de be Merklinger den a and Denim til. Knytter Seg til Enk Elte Taler a Nike of a of a Flere Ting med. V Betra ter det som in air Jort for Del at den Fink behold sin Knapp form den Stycket Dens a Turelli Kara ter Ogga den in Klar of Tyd Elig Odresse til den Annen finans Debatt. Etter a a komm entert Resol Uskonen no Mere for setter by den Morke Siden a Forhand Ingene Knytter Seg til den go endanger pm landsm Tene som Hetyei dag Blaid Saken. Det my Vire till att a is at Folk som Driver Politiski Abeid Ute Nom Oslo of Akers Hus Finner at Denne stride har Hatt of Imfang of at Dette Skyles mer person Lige Motse Ninger enn Sak Lige. Det bigger Noe Avet Lofte of bedding i der Ormsten Dight at in Utt Lelse i Saken ble Ved Tatt Enst Emmig men Quot Kal Forse Ket pm a stifle Fred Bety mer no enn for. Foru setter det Alt Ved take Tokes i Landma Tets and. A Ike Bli gee stand for in it egging som Pony for stride til a Slusse. Benstem Mighten pm Vestres of Okono Miske line den ideology see Kon Oli Dering som Helge Seip taste let. Burde Gore det letter a Fla be til to. Haug sunds Avis unde Streker it disk Uskonen of de a Gentline Saker. De Politiske spa rsm log idler med in Hamlet oms tuning of de Hovel inner som or fast sly to i programme of of det Abeid som Vestres storting Gruppe har Stfort. Ord Skifter pm det in Kan Kalle de Tyre former Deri Blant ogs ble Dermot Ganske Krausst. Bade pm den ene Ogden Annen my the Viste landsm tet at deter Ike Tomme Ord nor det Allrid Harvy it sat at Ventre Ike Bare header meanings Frimet Utah. Men ogs Annad i sin Egen organisms Jon. Ventre Finner det Ike nok a represent re Fork Pellige i Sam funnel. Ventre Vil a flesh Mulig Civ sine ankle til Hengerer inner Alle yorker of Grupper som Bevis Ste Mede Stemmene til Hengerer. Of Bare it Samar bid pm Grunn lag a me rings Stringer of meanings Brynin ger Kan Giet Sant demo Kratik utter Yak for Folk Evileen. Of den Reso Luston Motet Vedok Skriver bladet det Gir by de utter Yak for vile til Aktiv inns ats i Dagens Politiko Etter in Realis tisk of Radical line of Viser Nye Veger. Med det Sist tender visa Rig pm Ved take Omta Opp til la swing spa rsm let of Arbeider nes Andel i Utby tet. Of Ellers unde Streker i Ved take pm a Auke . Pm Alle Vestres Programmer i Alt Politiski Abeid Etter Origen har st to i in so stilling. Deter Noe Aven tragedies of Noe Aven Sallit Terkla ring for Landet at Vikke or Kommeth Lenger enn vier. Engen Skal under Jenne Regj Eringen Gode vile til a lose Dette Alvor Lige problem men Dens Wiltak har Ike fort til det som Burde Vert no do. De for Mener Ventre at in no my Rette so a skill Mot Denne Opp Gaven cd Ike Vire Redd for a prove Nye Veger der de game Viser Seg far Bare. Blades Kon Kluson of Motet or som helmet a Vestres landsm the utter Yak for in Sterk vile to a beware Retten til Fri . Men same dig ogs for Viljoen til Samar bid. In Kan i Del Heie tryst is at Dette landsm the Bety de in Kon soldering a save Vestres Politiko som parties . A Tromsn Skriver by. A deter Ike Noen Tom of Kje Delig Sommer temperature. Det Var Giblant it Ganske Trisket blk sever. Som reset Luffa. Landsm tet Sto nok i rets men Lang mer i teen. Det ble Talt so pass Skarpet of Bent it at Man Forstot of Fant Over Indre Fordi det i Virke lighten Ike or Noe Prin Spielt Skille i grunts yet. Det Friske a of Hoo for Legge Skul pm det a til Tider Stor Mende a landsm Teble it utter Yak for Vestres Kon soldering Omen Liberal social Politiko. So go a i Fram Pony. Norske skip har det Dreste Osthold 50 present he Yere enn for Venske of Negelske Bater. Den Frie ski Sfart or Grun Laget for Norges pos Sjon i Verden ski Sfart i dag. In Komi Nason a Lave Oak Ostringer of Gode Sjo Folk Var Sam men med red Ernes Egen inns ats basis for Fra Mangen Fram til Forste Verden Krig Skriver Norges Redefo rounds president Direktor the. S. Falck or. I norwegian shipping news. Men i dag Ervy re tug after de he Yeste i Europa. Befall har of Trent de Samme Lonningen i Alle nor Sjoland men for Menige Ogda so Rig for de Yng Ste Kate Orier bigger Vire Lonningen Royere enn i Noe Annet Europe Isk land. Med Henson til Osthold Fant det under Origen sted in it gliding som Enny Ike or Blitt stopped. Etter de apply Singer som fore bigger Fra Andre land bigger i her pm he Yde med Eller Over Selve Ameri Anerne of Ca. 50 Post. Royere enn f. Eks. Sverige of Sto Britannia. For in 10�?15,000-tonner bigger i Alene pm Denne Post Ca. 40.000 or. Royere enn Vire Konkus renter p. G. A. Sly Seri of Osthold. Arlige Folk. Praha Nib Felse Karmeen or Blitt for Budt i Etter Ordre Fra departed enter for Offe Atlig Sikk Rhet. Ved take ble Kunn Jort tirs dag. John Wolden or did in Vens Tremann a de Gode game go a Bruker i Ordal John Iversen Wolden or Dod nor 96 or Gammel. Go a Bruker Wolden Vikk i sin ung Dom Fol Kehy Skolen of ble senere under officer til Slutt fan Junker. Of Han Kom Tillig inn i den communale Politiko. In n ble storting Smann i 1903 of Var med pm Sto Tinget den 7. Juni 1905. I 24 or Var Han storting Smann Han la rte storting Arbeider Fra Brunnen a ble of Var storting president 1925�?26. 1 Denne tid Var Han ogs Vestres Parlamenta Riske Forer pm Sto Tinget. 1 in Lang Rakke a or Var John Wolden Medlem a stats Badenes Hove Styre Han Var ogs Medlem a dab cadets . John Wolden Var enav Vestres Traus Teste of solid Este Bon Destor Tings Menn. Han taste Ike ofte. Men det Han a Var i Hov Grad of godt Pong text. Hans Ranke Vakrel ski Kelse of Hans Gree of rens Lige tank Gaug Jorde John Wolden til in pryd for det Norske storting. Sedge l Bra it re Jurgen Medlem a Norsk Sake a Perfo Renlong Telf. 2514 fins Ike Maken Star det of deter Jamen Sant hos Oss or de Ville Ettern by de store of Smy Fordi Alle Kjenner at den or god for Huden. In Foler Seg. Virk Elig ren nor in har Gasket Seg med la no. Denne Dellige Milde seen passer for Alle. Men den or Seerig Fin for of Intig Hud. La 54 a 400 Lano for Liten Lano for Stor a a a a Lano for Hele five a a a a a det store Alvor a of us Melig Dove Skap deter Mange som Bare Ved help Avet Sim Pelt Reso nement Vil Luke Alle de of relate skater inn i Himmelein. So Lett Kommer Ristus Ike til det Gud Matte i sin Sonn a of Sonnen Matte i Sitt Liv for at it Geneste Senneske Kunne Bli freest of Kirken my i Lydi Ghet Mot Kristi befalling Fork Ynne evangelists of Noen Kan Bli freest. Deter us Melig a Sitte be Klemt i sin sofa Krok a Felse Verden Ved help Avet Reso nement of Eva der Kanskie Kan Vire Mulig i Doden deter Kobbelt us Melig nor mar Troy at deter a Kje Rig. Hem i Kje Reigst den som Gir Sitt Liv i evangelists of Tje Neste Ute i Ike Kristen land Foi i Hans spor of i Hans and a Soke a Felse det fort Apte Eller den som Sitter Jemme of disk Terer of Aldrin Selv Hor Rort in Finger for at de Skull la re Ristus a Jennele som Aldrin har Hort of Ham. Halfdan Hogsbro Asker i Fin Mark Oslo Nib la Rene i Fin Mark har i it Mote Medtart in Reso Luston der det heter at a Henson til Kolens Nivy i lands Delen or det absolute no Vendig at gen Reisinger a Skole Byng Jenno mores so Snart Rad or. Nib. Har fore last spors my let for stats Rad Lars Moen som sier at Man Arbeider med Saken Etter de Opp Legg som Ergort i buds jetted. Det Hele Eret finans Elt so rsm a by de for Staten of commune be. Regj Eringen my de for be Saken i Sam Wenheng med de Mange Andre pro Blemer. Deter Ingen Hemm Eliphet sier stat sri den at departed enter har Ganske Andre of Storre Konsker enn dem som or Kommeth til utter Yak i . Mangel pm Normer i in popular a Stikkel som Lector aage Hardy. Or. Gymnasium Oslo har Krevet finnes Disse Linjer som Jengis Nede for a of som for Teller Eva Var kids ung Dom Trenger a i it Rotl st Sam Funn Blair ogs barn of ung Dom rot lose a i in Tymna Klasse a Jeg Nyling in stil som Hette a med Vilken rett Kan det sies at Var Tider vans Elig for ung Dommen men Kunne Kanskie a vented at be Unge Hadde Krevet Omanske in Helene Ved a Finne den Rette ivs instilling Eller Hindringer de my ter pm Veien Mot det my a de har Satt Seg. Det Viste Seg at de Krev in Vansyke lighter a morals of Indelio Art. Of Eva Skyles Disse Vansyke lighter Hor Eva de Unge Selv sier Mangel pm Normer. Deter Barnas of de urges Alvor Lige anlage Mot det moderne Sam funds Viksne me Nesker Dere Gir Oss Ike solid Holde punter Noe a to Feste i Joe a Tropa of Rette Seg Etter. Haver rett of Haver Galt i c s Normer a Ike All la room or like Nettig a fru Roosevelt Hadde Vert tre Dager i Norge Kunne Hun Fortella at Hun under Opp older her i Landet Hadde la it tre Ting. Of som det Forste of Vik Tieste Nente Hun at no Hadde Hun la it a six ski la. Den Navy Gletne Damen Eret positive in Stilt Senneske som Vil Alle Vel. De for Kan Hun Ike a tent pm at det site rte ordet Haren Kobbelt be Rydning. Det Kan Romme in Liten Verden a Venn Light of guest Frimet men det har Sickert i Mange til Feller fort Fram til den fall Ruven som Lokker Veikle Kara Terer i Forde Velsen. Mrs. Roosevelt or for god til a Gore propaganda for den Arlige ski Lingen ;