Agder Newspaper Archives June 23, 1920 Page 4

File is being generated. Please check your "Downloads" folder.

Your print preview is generating. Wait for a moment please.

Not Found
Your term may still be on this page, however our text
reading system was unable to find a match.

In some cases our system may misread words or may
match a "word stem" of your original search term (e.g.
"Smith's" instead of "Smith").

Buy this Poster?

It looks like you are interested in this page. This newspaper is available for printing. Full size production prints are 22" X 30"

Sorry! This image has technical issues and won’t load in this viewer. We are fixing this problem. Until then, you can view this image by downloading it as a PDF.
Click the Diskette Icon and click Save As PDF. The image will download to your hard drive in your Downloads folder where you can view it (as long as you have free PDF viewer software installed on your device).

Please enable your browser cookie

1. Open Settings

2. Near the bottom of the page, click Show advanced settings.

3. In the "Privacy" section, click Content settings.

4. select Allow local data to be set (recommended).

5. Click Done to save.

1. Click on the Tools menu and then select Options On the menu bar.

2. Select the Privacy panel.

3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.

4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.

1. Open Settings

2. Click on Privacy & security

3.In "Cookies" select Allow local data to be set (recommended).

1. Open Preferences

2. Select the Privacy panel.

3. Set Block cookies: to Naver.

1. Click on the Tools menu and then select Internet options.

2. Select the Privacy panel.

3. In the "Privacy" section, click Advanced.

4. unchek Override automatic cookie handeling or "First-party Cookies" set it to "Accept" and "Third-party Cookies" set it to "Accept" and check Always allow session cookies

you can find the cookies enable/disable option in your browser settings

Acton Free Press

May 1, 1958, Page 6

Acton, Ontario, CA

Saved to:

Clipping credit: UserName

X
X

OCR Text

Agder (Newspaper) - June 23, 1920, Flekkefjord, Vest-Agder Blair Gre Ken and Rcpt bulk den Gre Skeff st minister Venizelos upholder Sig for Tiden i Paris for at Sonde re Terry Nget of stud Ere Mulich Sterne for at Gre Kenland prok Lameres som re Publik. Som Man vet or den Gre see Konge Alexander Osaa for Tiden i Paris Sam men med sin Morga Natisky Hustu of har Erkle it at Han Heller Vil Pogi Timonen end sin Hustu of neuter under de Nuvy Rende for hold at vende til bake til sit land. Det Viser Sig Nellig at Man i Athener Meget Fiendt Lig Stem Mot Kong ens Hustu. A Hun efter Bryl puppet Omholdt Sig Paa slotted Hadde in re Ike off Cerer Dannet in Stammen svy Gelse Mot Hende of Truet med at a amp a til der lighter his Damen Ike Straks forgot slotted. Straks efter Reiste Hun til Paris med sin so Ster of Kong Aleksander Fulgate Snart efter. Venizelos Harfy a sin a Reise Kra vet i Landet Paa Grund a de Mange Demon stationer i Ekong Konstantis fave a. Ministered har Meddel at his Konstantin Jenin Dsa ties Paa Tronsen Vil de Alliette matter Ike in Nger Gaa med Paa at Beville Gre Kenland Enk Elte Konces a Ioner som Man Vil erhold his of Naar Trak Taten med Tyrkiel ramp Tif Ceres. Had Kong Alexander Angara har Han Erkle it at Han Ike Vil vende til bake til Gre Kenland ten sin Hustu. Landet Staar de for Mellem Valet at to Konstantin Eller Bli Republic. A daily express Erkle re at Ryg tet of at den Gre see Trone Skuld Vire Tilburt in Engels Prins Savner Ethert Grundwag Baa Eler Faar Man Flyte de spill banker som Man Kanske Vil Erin re or Offe Atlig Hazard Spil i blubber Eller spill banker strength for Budt Paa Preus Sisk Territ orium. Hazard har mid Leroid Viret Meget Avoldt i de Siste Dages Tysland Man har so it Paa Mange matter at Olgaa for Budet Eller Sjule Spille Bulen under a slags do Kkt for at fire polities Bak lyse. Fra Stet tin Meldes i Disse Dage Omet Selska som har Forse it at Faa Leet it locale som bigger Ute for den Preus Siske stats Raade for at Man i den Kommene so song Ved a Ster Sjo Baden Skuld Kunne Byde badge Jestene in an lending til Litt a Hazard ens spending of Vel and Denne Vei Faa Utlz Din Gerofe til at la Gge efter Sig end eel a let erh Vernede tyke Mark. Herrerna Hadde i den an lending Leet it Skib of Hadde til Hensig Ambord Paa Dette Ute for territorial re sen at la Roulette Surre. Kontra ten med re Deriet or dog Nav den Preus Siske by i t Erk rest for Guy dig med den beg Rundels at Man Ike Kan tillage de slags Anven Delse a den no Saa Knappe Tuske tonnage. R. Brune Oine i kids shrift for la Geo Renniger bar or. Bryn trondhjem Krevet of Vilken inf Lydelle arve lighten har Paa Menne Skenes a ien Farve. Han stutter Sig til in re Ike unders Kelser fore tat i by Derne omering trondhjem. Han har Blandt Andes bag that at his Begge for lure of a Malige Beds Tefor a lure har Belt Blaa a Ine Faar Alle barn Blaa a Ine. His Begge for lure har Blaa a Ine mens no gen a Beds Teford Lorene har Brunnig pigment rte a Ine. Faar Osaa in Del a Marnene 10 pct Brunnig pigment rte a Ine men Resten Faar Blaa a Ine. His Begge for lure har Brunnig pigment rte a Ine Vil in fee Dedel a Marnene Faa Blaa a Ine of tre Foj Reedel Faa Brunnig pigment Terte a Ine. His den ene a for a Lorene bar Brundige a Ine den Anden Blaa a Ine Vil Jenne snits for Holder Bli at den ene Hal part a Marnene Faar Blaa a Ine Ogden Anden Hal part Brune Oine. His Begge for lure har Meerte a Ine Faar Talmin Delight in fee Dedel a Marnene Blaa a Ine in fee Dedel Helt Brune a Ine of 2 fee Ruedele Meerte a Ine. Under Tiden Faar i Dette Milf a de a Malige barn Meerte a Ine Nellig Naar for lure nes a Ineer Blaa med in smal Brun ring. Sandryn lighten Taler for at der Inden Vor be Folkening or 3 Biotype med Henson til a in Narven a den rent Blaa Type b den rent Brune Type of c den Lyst Meerte Type. A Konger a. A of den 17. Mai Kong Alfons of a Del Stag Bleve Tyree Ternes Konger Spani Ernes for Mudede Toreador Jose Gallito dry it under an Tyre be Gning Paa Arensen i Talavera like Ved Madrid. Som Man or Indre Var 17. Mai in Mandan of Bare Nogen Faa a Aftena Diserne utom men Alle de Andre adviser Senate Straks it eks tra Blade for at meddle pub Likum den Lykke som Hadde rammed Landet. Ingen som Ike har Levet i Spaniel i Flere car Kan Forstka den sorg Tyree Ferens did Frem Kalte. Den Unge Gallito a Han Var Bare 25 car Gammel Ved sin did a a a Hadde Forstat i sin Korte glans period at Vine in no Sten Enesta ende popular tet. A Han de for den 17. Mai Blev dry it a den Femme Tyr efter Selv at a Elk Spesert fire Utah Verden la det so a Velige Bud Skap in Helt Tryk Ket stemming Over de fest lighter som ave oldies i an lending a Kong ens of a Del Stag. At Alle Landes adviser comment Erie Degive Wheten sier Sig Selvog det Frem Ragene Spanske kids shrift a a. B. Hadde Paa Furste Side it Stort billed a a Morder Cne Nellig Tyren. Self a Gelig Var der Osaa in my nude Foto Grazier a den Avdy de som Ved Siden a at Vire in Glim Rende Toreador Osaa Skuld Viret in Selden Elsky a dig of sym Patiska Une Mand. Dag bladet or bladet i Vest redact a Reinar Skavlan dab cadets Freygang Bare for de senere Aars Ved Kommene Elyses Best Ved Nede Staa ende Gra Fiske fre stilling Antal bet Alende Abon enter i a rets 1. Kartal 1920 dag bladet 1917 1916 44 a to up up a re a 03 22 up Fecjo 2 Ca a o 2rt la Salg i a rets 1. Kartal 1920 1917 in Avis med in Saa Natur Lig of Jev Sidig Freygang i Abo nement la Salg of Annon ser Maave re in god of interess ant Avis for dets Lesere Ogen la som Avis for dets Annons re Les a Averter i dag bladet Obs. Mid Dags Uteave al 1 Aften Uteave al. 4 Annon ser Intas i Begge a Traver for 1 in Prisbe reigning 1916 Antal meter Eckelt Spaite Annon ser i a rets 1. Kartal be Regnet efter Oseit Ningen of Vert Aars Gjelde Nde an s 1920 1917 1915 it Cas 60 n o Ltd 03 co a o Ltd it it c8 Ca 22 4= not o to i30 Ca a Fullr up. Kratis sly Kir bion rte Palma Eblan a m. M. Manna Faal amp and. Quot a y a Quot a a melt. A a i Yyi by Yyi to Rel ser. A Flat of Imkje forced erne Glt Yma Quot. Gravlun Moenter Fra 8 cd. I Landes st rate Forret ning a det slag. Kata Loger Vert utlant of Ordre opt eke a Peder Inland Gyland. A a Hood a of a a Tiger a Kommer 24de Juni. De led sages a Flotille Pederen a a Spencer a of Otte Tagere. Den tid Ligere of taste Negelske Flaa Tebesz a i Kristianna or no Beram met til Tiden 24de Juni til site Juli for ten a a Hood a of a a Tiger a Vil Osaa a a Spencer a of 8 torpedo agree Somme last Blair det Saa ledes la Skibe. Esk Adren bar Nuvy ret i Ajo Benhan. De Fra forts ties til a Ster Sjo Enog Kommer Paa Tilbak Veien i Dom Kristianna. A a a Hood her som be Kendt Verden st rate Krig Skib. Ski bets la nude or 860 Fot Eller 262.5 meter. Replacement it or omering 42,000 tons of Turbin erne Utvik ler 144,000 he. Klossen bar in bes thing Paa 1600 Mand. Den Anden Slack Ryder Tiger Quot Var for a a Hood a Blev Ferdig den Negelske flattes st rate Skib med it replacement Paa 28,600 tons Ogen la nude a 725 Fot. Dette Skib a tys Kerne de Hadde Sendt til bunds i Laget Ved Jylland of tys Kerne har Holdt fast Ved Denne Paa stand rods Engle Nernes Bene Tel ser. De for Kommer a a Tiger a med Paa Denne tur til a Ster Sjo in for Paa Stille Engels Maner at is her a Reg. Is m Labrador 8 Kristianna. Graymon Muenter Rammer 8 Gittere. Orders opts of Kata Loger Utla Anes Ved Liknes la re Torkel Veraas. Feda Edv. Briseid. Hitter Kirkes. Or. Hanssen Kirk Havn. Bakke Lens. Ivar Lygren Sirnes. Gyland Lund Kirkes. Vereide Moi. Fjotland Kirkes. Lars Galdal. Vanse la re Urban Hansen Nordberg. Forl Ovede Kje per sine Ringe Fordell Grigst hos p. I. Peersen guld smed. Gam melt guld of so la Kje Pes Eller tages i byte. Vine Seal. Person Bil Utle ies for Portere of la Ngere Turer. Rim Elige taster. Hen Vendelle til til Gunnuf n. Eiesland of Johannes r. Aamot. Telefoni. Automobile. A slags Varer of Materiel Kje ring uhf a res med Vor la Stebil. Rim Elige taster. Tjersland 8 Kvanvik. A Bil Raad Huset Kontor tid al 5vv�?7 Eft err Uhr Kje der i guld so log Gnu Dpi i i Stort us Val of Billie Priser. P. /. Peersen guld smed. Telefoni 108. �?zst0rm�?o Cykler i racer a Dame of Herre Cykler a Stadig Paa lager same Flere slags Cykler Stadig Paa lager. A taller a Obb Albl re of Balko of Ballet sports Artiller .51f Pei Derosser upside belter a Fork Pellige st Krelser a by pest Kier Thermo Flasker o. A. Sports Artiller m. M. M. Berntsen. For Rennings i adders try Keri. Det Norske Brage Stifter 1887 a agent i Flek Efjord . Andr. Hanssen a hitter a la re Alfred Hansson. Blast yer Ingvald Seland. Adders try Keri Flek Efjord ;