Agder Newspaper Archives June 23, 1920 Page 2

File is being generated. Please check your "Downloads" folder.

Your print preview is generating. Wait for a moment please.

Not Found
Your term may still be on this page, however our text
reading system was unable to find a match.

In some cases our system may misread words or may
match a "word stem" of your original search term (e.g.
"Smith's" instead of "Smith").

Buy this Poster?

It looks like you are interested in this page. This newspaper is available for printing. Full size production prints are 22" X 30"

Sorry! This image has technical issues and won’t load in this viewer. We are fixing this problem. Until then, you can view this image by downloading it as a PDF.
Click the Diskette Icon and click Save As PDF. The image will download to your hard drive in your Downloads folder where you can view it (as long as you have free PDF viewer software installed on your device).

Please enable your browser cookie

1. Open Settings

2. Near the bottom of the page, click Show advanced settings.

3. In the "Privacy" section, click Content settings.

4. select Allow local data to be set (recommended).

5. Click Done to save.

1. Click on the Tools menu and then select Options On the menu bar.

2. Select the Privacy panel.

3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.

4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.

1. Open Settings

2. Click on Privacy & security

3.In "Cookies" select Allow local data to be set (recommended).

1. Open Preferences

2. Select the Privacy panel.

3. Set Block cookies: to Naver.

1. Click on the Tools menu and then select Internet options.

2. Select the Privacy panel.

3. In the "Privacy" section, click Advanced.

4. unchek Override automatic cookie handeling or "First-party Cookies" set it to "Accept" and "Third-party Cookies" set it to "Accept" and check Always allow session cookies

you can find the cookies enable/disable option in your browser settings

Acton Free Press

May 1, 1958, Page 6

Acton, Ontario, CA

Saved to:

Clipping credit: UserName

X
X

OCR Text

Agder (Newspaper) - June 23, 1920, Flekkefjord, Vest-Agder Who Elefan by 55 Saale binds ale fett Chevreaux Box calf ler 5 med Lemmer. Eft Erat det Var Freyholdt a Flere at he Redet Var Saa Vidt Strait at det Var Vendig at Volge 5 Forat Utkan Terne of is re Theien Ike Blev til Side sat Blev of a Glende Valet Enst Emmig s. Hunsbedt g. Omland l. Aase Lille Aase of e. Moi. Andr. Fra g. Landal med Flere. Vein. Of at Dagly Onnen Forhy ies j Fra 7 til 8 or. 5. Hunsbedt deter vein Osterne som har ans Var for at Veriene Blair Orde Atlig Vedlik Ehold Len Manden Kan Ike til Ehver tid passe Paa Over Hele he Redet. Men Damaa vein Osterne Vire Ute of deter Stegt Veir of Ike la Frusetta Ras Naar deter form som det nuer Blair Veriene Aarli Gere Holdt end a komm Unen lot Arbeider uhf a re efter Daglon. Der maa Skarper control til Saa Ike Veriene Blair far Bare efter Vert Veir Veineer for dyre til at slur ves med. His Vedlik Holder Blair Orde Atlig uhf a it Saa Vil det Kanske Falde Dyrene det Furste car men Bill Gere i la Ogden. Forhy Ielse a Dagly Onnen Bervi Gaa med Paa men der maa surges for at Veriene holds i Bedre stand end . Jonas Helle of Tob. Jensen Fandt at Dagly Onnen Kunde Vire he i nok ten Forhy Ielse med Dyrlid still a har vein Osterne Ca. 11 or. Of Stort Mere har Ike a Brik Follene som maa Gaa efter Lokken Baade Nat of dag. T. R. Tjornhom der or Regler of control nok for vein Osterne. Men Skal Vei Arbeider Bli Jort Bedre end Saa maa her rest yet Vire Forbe Redt Paa at tug Interne Blair st Are of Ike som Krit Sere Regn Interne Saa Grundig. T. Bik Tjw a med Litt a Beide til Rette tid Kunde Veriene spares Meget. His vein Osterne or Saa red for at Vire Ute i Veir Faar i Heller Kje be of Jekle a til dem. Der Eret Straaberg mid i Veien Paa Lange Bakkene of der Skyles Gru Laget Vuk Over gang det Regner Saa Man Efte Paa Kje per Paa den Kne game mor Norge. T. Oks Field spurt of vein Osterne Regnet med i Arbee Stiden den tid som Mendgik til at Gaa Fra of til sine Roder Slik som de Jorde i Gyland. Flere Man Kan Vire Viss Paa at de Regner med Alt det som regnes Kan. G. Omland Naar Veien i listing Kleiva Blair Ferdig Saa Bil tra Fiken i Vester Dalen Begander Damaa der passes Paa at der Ike Danner Sig Render i Veien Saa der Blair Hele by Ike far. Ord deter Bare Endel a vein Osterne som har so Tom til log men Skal i Gaa til Forhy i else maa Denne Gjelde for Alle Ogda Venter i at der Blair Jort godt Arbeider. Bes Luning Mot Tob. Jen Sens Stemme Fik vein Osterne dag Lynnen Forhy Iet til 8 or. Fra instil vide re.3. Andr. Fra Jetta Aarstol of ret til at drive and Efantes Enst Emmig. Forts ties Glem Ike it assurer Forsi Kring Sels Kapet Norge Landes st Lidste Selska Stifter dram men 1857 adm. Direktor Johs. The. Thomassen. Ass Rerer Mot bran Skade a Brud Hull Eieta same Sjo amp . Agenter Flek Efjord Fulda. S. M. Pedersen hitter la re Alfi de Hansson Ras Vaag Sovndal Ledig Moi la re Anton Reistad Heskestad Ole g. S. Ueland Ueland st. Sired al Landh. Kolbein fintland Tonstad Iro up 09 a pm 4 so dag efter Trefoil Dight. Flekke fjords Kirke al. 10y2 form Provst Fladmark. Alter gang. Vine seals Kirke al. 11 Sone Prest Bergh. Feda Kirke al. 11 Kateke Borge i Vest Bader. De fire form and for Kre Sven i Vest Agder Hadde the i Mandal Isaar. Det Beslu Tredes at it Fylakes vent relay Skuld so Kes opre tet. It for slag til love for Fylakes Venstra Laget Blev it Arbeider. 29de september Vil der Bli Holdt it Teav uts Endinger Fra Vert Val Sogn til Vedt Gelse a de Nye Ove Normand Skarpet Mandan. Man Beslu tet at Sende repro Sextant til it the som Skal holds i 28. Is. Angara ende or Seningen her til Valtes stad Singenis a j. M. Mortensen. 1919 god Jentes. Overt Akst Over Endel a fru Escher Grund til Forlo Nelse a Alle Gaten Fra strand Gaten ogut til Sjoen refer Ertes of Beslu Tredes fore last by Stylet med for slag of Fuld Byrdelle. Taks Tbell pet a or. 24,825.00. I Samme a forbin Delse Fores Laar Normand Skarpet ind Kje pet Stykke Sjo Grund a Stenfor den Grund som Espro Pieres for or. 2500 Paa Endel Mere Vil Kaar. Man Beslu tet efter hen stilling Fra Fyke Manden at Volge it Medlem Fra Flek Efjord til den a Fylken Ned Satte Komito an Galende by lets overt Gelse a den locale Dempski Stralik. Her til Valtes Bernhard Knudsen Medvar Amand Olav just. Man Behan let spa is Mallet of la is Forhy Ielse for Komman Barbei Derne of Beslu tet at Fores Laa for by Stylet at Yde Arbe Derne it till a i form a Dyrlid still a Stort or. 5.00 of for Hustu or. 3.00 for Vert barn or. 1.50 a Alt or. Uke til den Nuvy Rende Len som or or. 1.50 or. Time. Jonson ghee Skipar Maal Laget til i veld i ban Salen. Professor halvdan Koht of Hans Seland Talar. Det Vert Fel Espel of piano Musike. Mat of Kaffir. Alle or Vel Koine. Det ser so a tryst it med Veret at tet i Avlys ast. My a Stormyr. Vier Enig med ind Sonderen a Stormyr her Blien a Stormyr. Baade Gaar Dobruk of Hus Var dog and Skilling i Orfald a Flek Efjord Kje pet Myra i Brand be Lsne Dens tid. Torn drifted har vist Sig Fork Ammelie Dyr Nogen Sto Drift Blair der Neppe Forell big. Gaarden Vil de for ant Gelig Bli \ Solgot Eller Ste car. Myra or Stor nok til at 2�?3 Mand med Litt capital Kunde Gjere det in Eslit of Linde la a some a Arbeider Keroppe. Enenkel families Vil Vel Neppe trives der i la Ogden. Eisamen atrium or be Staat i Kristiansand a Martha u 1 a d Fra nes reall Injen med Kara ter m., n., Henho Ldavis i Norsk Tysk mat Matik of Zysik. I Stavanger or Eisamen atrium be Staat i reall Injen a Ingolf Kjellesvig med Kara Terer t., t., Of t., of a f r a s Kaltenborn latin Injen Norsk t., Tysk t., latin Of mat Matik Johan v. Krogh har tat Eisamen atrium reall Injen Paa 2 car med Kara Terer t., a m., Sproglin Hist risk line Magnhild Haaland Norsk n., Tysk n., mat Matik Of Engels Storting Mand Eiesland Var i byen Ida. Han Skal hem it Par Dage Bare. 3 a a Buer i live fare Paa Vina Ambord i dam Baaten a Oscar 11�?o Viste Man at fort Lle of 3 a a Buer som for Leden dag Var i live fare Paa Vina. De Hadde Viret i sird Alsheen med Smale of Skuld hem. Men den pram men de brute Var Grissen of Tok ind Vand. De Holdt Paa at Gaa under men Veden Over aade energise Kamp for Livet Kom de Frem til den Anden bred. Der Klages Over at Mange a pra Mene i Vina or i in Daar Lig for fanning. telex Ramsier Mange Kong prancer. Boulogne Kon Ferance har Ida avs utter sit Arbeider. Kon Ferance i Ryssel 2den Juli Skal endelia formula re de Alli Ertes Beslu Ninger of tys lands or stating for Kon Ferance i spa. Kon Ferance Vedok it Utka st til for slag of tys lands avva a ning. Man Blev Enig of at fort so the do a Kono Miske Forh Andlinger med de rus Siske . Kje Benhan har Mott at Medd Lelse of at amass add a Saadet har Beslu tet instil Trak Taten of site zones overdraw else til Denmark or or net at Tildene Denmark Alle Rettig heter som Denne Trakat Tissier Landet. For Rig Vil Trak Taten Bli uhf a Diget snares i London. Wroligh Sterne i London fort sattes Mandan Aften. Vindu Souter Blev slant i Stokker but Ikker a Lyndreth Politimi and pry let of of Jaget. Til Reis Tiden Haan Dvo ser i kind of imitation. Reisekoff Erter 1 Flere st Krelser toilet tier. A Amevi ser. Toilet Artiller. Be Fredrik Horden. Bok a papi Handel Rammey eksted a Telef. 17&Quot. Ida sporting Spry silent Lykke. Sto Tinget Hadde it Kort Teiaar. Til storting pro silent efter Halvorsen Valtes Lykke med 96 a 107 st. Til Normand i pro Valtes 9tveiten med 93 a 109 a Jendelle i Jern of Metalko Flirten Faldt Isaar. A Mendelsen Gaar it Paa at timely Onnen for fag Arbeider fasts ties til or. 1.50 or. Time Mot 1.25. Arbe Derne for Langue or. 1.70. Hje Lee Arbeider or. 1.30 Mot 1.10 or. Time. La regut Terne Fik Maksi Malgre sen for bet Lingen Forhy Iet Fra or. 1.10 til 1.30. Alle Arbeider Faar 14 Dages Ferie med Fuld Len efter 12 ukers fast Arbeider. Arbe Derne i Norsk try arb i der Horbund Norsk Belinda strip for bund Norsk Maler Horbund of Norsk Sag Planke of he Valeri Arbeider Horbund und Tagen la re gut Terne Faar 17 a re i till a for Timen. La regut Terne la ones efter Samme Skala Somji in industries Arbeider. or de Samme for disses Ved Kommene. A for Elek Trigere Blev mindset la nieu sat til or. 1.60 or. Time for fag Arbeider or. 1.40 for Hje Lee Arbeider for la re Gutter Blev be gender la Onnen sat til or. 0.70 of slut la Onnen til or. 1.40 or. Time. som for de Andre. Dommen Gwelder instil 31te Mars 1922.ungarn. Wien if age it Blad Skal der i Wien a holds pm Kon Ferance a repro sen Tanter for det internationale fag Horbund i Amsterdam of repro sen Tanter for den Ungarsky Reg Jering of Ophy Velse a boycotted a . Naar a bag Dersy a tug after Fra 1915 til 1920 or a Ket i Samme for hold som Lundgen a Disse Strek 1915 1920 of Naar Blad Lengene for Over Eckelt Abon nent Bare or a Ket i Dette for hold 1915 1920 of Naar Jeg med Flere Stadig Glemmer at Betake Blad Lengene i ret tid a Hordan Skal Saa bladet Faa Regn Skarpet til at balancer a Stormyr. A i blab pret Jeg a abbe fore at Mig tile at of Frise i Arifer men Lommer Jeg Meb it Lite infer at Allie cod font Jeg tor be of Plabst for i �?z91gber&Quot. or a a an Fra natures Paab at bin mob let pet Tau Arbet bes of til it Mont Erbrun Yammen Signet mob per Fotz Brig. 97ceften Bele in mar Fen Fatt arb Eibes of a by ratio Nelt mob motor of Pertef that of be left Lanb Bruns May finer of Lebuff apr. A Jeg or ett Tib Fteben font forbid Iofi of Termor if bet of trans of for Mig at faatau Forn beit bigger Bil Wantage Luigj la Bat Femme til Liege of Foci Ali Ternes Prtt spam be Blair real Ifert. A Dpi. Bet or it til at Taar Jor Beni former Ober Fra Priebat til am fun by stg it Cboin at Ben Baom Iffe the rage for Falber i renting. Sen of bar fee not Paa Tara Quot Bare for Ca. 10 car Fibert a Ben Bel font bar last under Ful tur be Tob a Frobig Etta by gen be Fornare of Potet afre a cd til langs dbl Bare of Jennej Figie Vigjen Paa bet oblige Lanb Flap i Mogi Delferne of iffy bar forint Bret in. Or tog bet Pele in rent in Tolliff it Furte. Man item tro in pen fat til Eteller abet feb i so Lent Stropa poor it Felt tog Friar mar Jert forbid of Anretter jfaibe., a a Rigi Bil it net a be Bogn Ngep Ennu Taar Vigjen of Nti Neme a be of Ngang Par Faaet mine in of Frig of . Der of tribes of orces Palte Lange Artiller i Abi Ferne a Rig a a Pool of Teore Tiff Urban be agro Nomer of i Borban by Laub Meub foal Burfe of Arbe be Meb Torben Paa Iben left Rati Ouelle Maate for at Faa left run Lig it Bette Abben of by forgo Fri at Efte Fromme be Staab of Binl ber gibes forbid by Troy at be menes1 Belog Naar ber ores a Meget Tel Lanb Vanbens Palte Faa or bet Fot at Femme bor Oxon Miffe of omit. Sere by Golf of bet a got Paa Pairet Borban in fal arb Cible bore Gaarber tips Spigt big pub in at fat Paa i flt of Termor j Faa bet under Biet of Alle Tebe Par by ret Ful Tiby ret of a fan Bere fort a the uti Gjendem. $ Morfa Falb for Rater bitten Tail til at Fotre a Banne Tanner at be after fete Bebe a Grunbe for ebors Mange a Gier of Job Brunet or a Bill Gere l an Bra Bistro amp aft air. 3eg Bil in Ftp big Vijeu faille til ebb a Rette at Faa 5dion Termor if tank of Jeg Mener per maa Tigge end Rig pig Jaife Folb a Erm or. Blab taper at a Beibe a for of a Ebent a Borg Etnes Raab. Seg bet at be Principi Elt or Mot at Tablet Job la goes under of a Fot. Her or a bej orb Nof Berer of Fol Nof. Sat bet Iffe mangle Foj a Ali Speten. A ngen Blair Frobig ber Oppe Paa st of Termor Tomlet Blair Tunget tip Binben fan Femme it for a alte Fanter. A 5inton a. Stranb. Maal Laget Sika Fintova Flek Efjord or Ein Greid of lag leg tested for land Folk of Ein he Velez Kvil Estad for Ferd Folk. God mat 6g Kaffir til rim leg Pris a log Saa Gik Leviten forbid. 93arbra Iua Fribor i a Quot a p Bifen Oran 21ar� of 33o a Lole fire ber bran in Peter neb it Foj a Mapela a Ammen Prev Febe Palm Baller a Lubbin Iret Par tat Motet fad Meir be fit re r Paa base often mud Bierer la a Fet til Straf Oei of Inette la before a of Bel a bet. A Gestene bigger Paa a ener of Muffler pm Nebr of Ern under up Ben. A a Taar by bomb aft lore Gutten up ppm Rog matter of Tju ber a Alber Pam Iffe in at f or of eat ice Gge Gene Fri after til. To Brune pro bar gang efter Tahj. £a3 Fet Taar Uro Felig. To Biel la be pm rarer former. Gaar Meb maa frit of store of Fer a Meb . A by a dry Rune maa a Tab Ritner of Raff of store Eig Arar i an in act. After Bem of ten Mareit til by for . Dille ire or Paa be Plene Prene of Taar of liter i it plight Mot Mennen act. 2111e ire Nur him Hie by Vigjen. Do a if in Betelu fat amp i. Sin bite Pommier. Unge a cent ten Maber of Toffer. To a Bant up a Jort Fra Tige of port a Ige it. Let Iffe life up Lytge. A de Tan or. Dill it i be Fem of Taar oger. St Par Miler. Do Jeffene bigger Paa Vigjen a Bantzen Taar a Bem. Do fore Gutten Pepper of matter. A Lubrer an flow Unge Frem i Gaten a a Unge or be at Jeg Delft Btl be Falbe Bem Gutter. De Cerer Boxer. Do bet bar an la Rier Eller in a of f in font beg note a Biet a Jeg Iffe a bet if a rapt. Ett bar Pele Loeffen bad Law it Job Paa. Det Gleb. A Estane Brog Ibex. Do Baffen if Bot Omen a and de Fem of Tob mile Iffe la Tiger a be flirt. Dar Trof Gem Riel rtt Rrt Tamte a of Peg orb a Dur up Nice Eigen Bie 9 Lens open i pret spar after or al burp bad mag a Lac Perlicz Swiett Ben Gutten a Eller Manbert a of bar Ben Forte bad fast a it or fiffer Paa pan Par Ledet of Meb Foj a a Limpet til at Eller Caubeti apr. Naffe an left of Nile end Annb. Naffe Bare Ait fat. Do a a de a Pill in father of the man7 ter 9sorb�mortp. Skattei Ningen for Vine Seal Herred 1920 forts Stelse. Napoleon Falt in i $tu3lanb, Utt alte pan Goa for Ben and i be get ant at bet bar Pang pen fit at a Bette lanb1. A Afan ten Barte �?z93tauueffct Paar ten pub Raar. A a a i Derek Perre tor net Bani Bombige a Berlena Forfi Faner at jag Erben of Paar of Jeger beit Dar r a a Quot it det har a it Forbing Mot Ben Leboube pub for at Oife pent ber Reg Jere i Berben of pub it Otto Nefor Brugen. A Ait forgot Iffe in Profe be part Bertrone men Pam Enate ett a Fitte Tje nere Ben Lille near Petal .b Fra Timlen for at Neofes Ben Fri fee Fri. Ter. Napoleon of after oel fire pm re in i off a men Paa in rear cd Matte pan after late poo Ebman in a Ine tote Tropper Paa be Frosner run Fiffe Tepper Salt Over 20,000 Many of 100,000 Peter. 21 of be of it per Fol fee bag Oil be Erin re at Berer in Leo Enbe pub of be of al taa til Anfora for. A an Par Iffe a fat Felb. In bag Hil pan i Ltd an Lang by Iffe Langar form. Int. Ike in. % Andreas Jansen 7000 1025 85 Andreas Tonnesen 1200 2475 245 Reinert Eriksen 6000 975 77 Andreas s. 13500 1200 119 Seval e 1300o 1650 148 Kristen 7000 1275 115 a in a vre. Jens Olsen Enke 8400 875 47 Gabriel s. 25000 1600 190 Ole Olsen 13000 1850 183 Severin 16000 1150 118 Olsen Enke 4000 600 34 Oluf Madsen 10000 1625 139 Lars v. 14700 2800 289 andr. Rob or. 15000 1600 136 Andreas Rob d. A. 96c0 975 84 Kristian Nilsen 12000 1125 107 Hans Raustad 14900 1925 196 0. J. Aase 20500 2975 283 Nils Hansen 10200 3225 298 Bernt Nilsen 11000 1325 121 Kristof. A 11000 2350 201 Kristof. K. Rob 15000 1900 182 Tobias Tobiasen 20000 1000 96 tonnes Olsen 15500 1250 129 Johannes r. 10500 1000 68 Thomas v. 6000 1125 82 Nils Nilsen 27500 2225 207 Slimestad. Anna Rob 11000 800 67 Ole j. Skaren 10000 1775 181 Sven Andreasen 23000 1900 179 Hans p. Hansen 15000 1800 136 Bergitte r. 9000 1600 124 b. Samuelsen Enke 6000 900 68 Nils Jakobsen 4500 350 19 Ole Olsen 14000 1800 149 Andreas 4000 950 70 Teodor 12000 2250 218 Andreas 20000 2800 300 Tobias 8000 975 54 Lindland. Jakob b. 17000 2000 171 Jurgen j. 7000 600 40 Jens 0. 7000 900 70 Thomas a. 11000 1550 105 Fundal. Elise Berntsen 5000 1450 132 Rullen. So ren Rullen 2500 600 31 Kleiven. Johan h. 11400 1375 136 Gustav a. 8000 1200 108 Alfred a. 3800 1200 100 Andreas s. 10u00 2200 232 amp Egeland. Jakob 0. 22300 1800 135 Ole s. 38000 2350 293 Simund g. 78700 4875 666 Thomas s. 44600 3000 372 Bernhard l. 8000 2600 276 Tobias l. 34500 3350 419 Martin 41500 3025 343 Kristian l. 15700 2500 267 Faret. Hans h. 2200 1650 150 Laurits h. 1000 1500 130 Jakob g. 18200 3125 323 Martin k. 9000 1200 65 Peder b. Jerstad 26200 3600 432 or. Korneliusen 10000 2600 281 Torkild Homestad 3000 800 30 Gullestad. Bernt h. 26000 3475 359 Sinius h. 20000 2700 254 Jurgen 0. 12000 1800 145 Ludvig l. 27000 2000 242 Hans 0. 24000 2300 272 Kristine v. 13000 1800 190 Egens. Elias Egens 8000 1000 84 Torjus 0. 10000 1500 135 Samuel j. 9000 2300 191 Lars e. 7000 1300 71 Rafos Lille. Anders a. 8000 2100 216 Lars a. 9000 2500 266 Aanen g. 5000 300 18 tonnes Bogvald 13500 1350 137 Bjaast a. Tonnes 0. 4500 900 65 Staale Enke 4500 900 46 Gabriel j. 7000 14 Andreas l. 5000 1500 95 Roinestad. Kristian s. 12000 2100 200 Gabriel h. 7000 1575 127 Elias g 10300 16 148 Fredrik j. 10200 1600 136 Ole f. 4700 1400 125 Alfred 0. 3500 600 26 Ole so Rensen 16000 2000 220 Simund b. 5000 1425 79 Simund s. 7500 1072 63 Roinestad Mitre. Inger s. 13500 2000 215 Andrea 13000 1600 153 Ole l. 10000 2000 165 ;