Agder Newspaper Archives February 02, 1983 Page 1

File is being generated. Please check your "Downloads" folder.

Your print preview is generating. Wait for a moment please.

Not Found
Your term may still be on this page, however our text
reading system was unable to find a match.

In some cases our system may misread words or may
match a "word stem" of your original search term (e.g.
"Smith's" instead of "Smith").

Buy this Poster?

It looks like you are interested in this page. This newspaper is available for printing. Full size production prints are 18" X 24"

Sorry! This image has technical issues and won’t load in this viewer. We are fixing this problem. Until then, you can view this image by downloading it as a PDF.
Click the Diskette Icon and click Save As PDF. The image will download to your hard drive in your Downloads folder where you can view it (as long as you have free PDF viewer software installed on your device).

Please enable your browser cookie

1. Open Settings

2. Near the bottom of the page, click Show advanced settings.

3. In the "Privacy" section, click Content settings.

4. select Allow local data to be set (recommended).

5. Click Done to save.

1. Click on the Tools menu and then select Options On the menu bar.

2. Select the Privacy panel.

3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.

4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.

1. Open Settings

2. Click on Privacy & security

3.In "Cookies" select Allow local data to be set (recommended).

1. Open Preferences

2. Select the Privacy panel.

3. Set Block cookies: to Naver.

1. Click on the Tools menu and then select Internet options.

2. Select the Privacy panel.

3. In the "Privacy" section, click Advanced.

4. unchek Override automatic cookie handeling or "First-party Cookies" set it to "Accept" and "Third-party Cookies" set it to "Accept" and check Always allow session cookies

you can find the cookies enable/disable option in your browser settings

Acton Free Press

May 1, 1958, Page 6

Acton, Ontario, CA

Saved to:

Clipping credit: UserName

X
X

OCR Text

Agder (Newspaper) - February 2, 1983, Flekkefjord, Vest-Agder Terling a Kakky sgt. 47c 7000 Zeim on Dag 2. February 1983 a or. 14 a 106. A gang flt Dett amp Edu Kan red Sere skat ten med 40% a spa rebel pet pen Sims Konto. Tenk de for sparing med skate Fadrag no nes spar Bank Elvett. 14. Elf. 22822 det Var Mangen Zilist som Igor Hadde store pro Blemer med a to Seg Fram pm vegan. Dette Resul Terte a ogs i at Flere Kom for sent pm Abeid. I Flek Efjord Var Bra Yte Mann Scapene Tillig Ute men det sier Seg Selv at de Ike Kunne Rakke Over Alt pen gang. Flere Biler Satte Seg fast i Snoen of Folk my the formate dem Eller la de St Jemme for a Bruke Bena til Arbeider. Mange Steder skate Snoen Virk Elige pro Blemer of pm Tkv Ineshia Var det Traci Kraos i it Par timer Igor for Middag. . Hadde in Dansk trailers a for det vans Elig. Be report Asje inne i Arisen. Record Nedby a be Tyr it sit til in farm Sommer Januar Nedby Ren slur Alle recorder for Teller ingenia a Nils s. Salvesen mens Vannet Formelio Fosser Over Overly Pene i Magasin ene til Kuli Osen of finns Kraft Stajon. Selv of aggregate be go a for full go a Verdi full Vann til Spille. I Januar in a ble det pm finns melt Hele 537.7 millimetre Nedbor. Aldrin har Man Siden Nedby rms Lin Gene Tok til i 1971 of plead St Are Nedby is mender. Samme Aligner i med 30-åRsnormalen for Tonstad Noen Hundred meter Unna so mangler i Fak tisk Bare 3,3 millimetre pm Normal Nedby Ren Fra 1. Januar til of med 31. Mai som or 541 millimetre. Normal Nedbor i Januar or 164 millimetre mens i alts Oppl Evde 537.7. Solen so i Heller Ike Mye til Kun 2 Bru Bare Hele my Neden. It sit til farm Sommer ingenia a Salvesen Vuger Seg i Samalens lip inn pm 0 sci Fly Mot enter 4460 Mol til. 04/461226 0 39 59 of 5 pkg 49,50 he Temel 20 pkg 75,20 Klen Rantinen 099 or. Pkg. Kneip orig q95 Lys .7,00 w sports Wiener 0430 or. Pkg. 54,30 store Horn j spa Dommer of som Mervy ret i 1983, of Kan Vel Neppe Vire do Ligere Enn Andre spa Menn som Jevne of Trutt Dukor Opp i Avis Spalten med Veksle Nde Suk sess. A Jeg Holder Meg til Stati Tikken. I Nedby repro to Kollen Star ogs Januar 1975 of pfc it som in used Vanling Nedby Erik my Ned med 485,6 millimetre. Men Samme or Var det ogs in used Vanling to or of farm Sommer. Mai Juni of August Var fun find sier Salvesen a of drummer of sol Rike Sommer Dager i Ferrien pm Sitt a gods i Kragers. Bjorn Sto Drange i Smissen for Afghanistan he ring Bjorn Sto Drange har Stilt Seg i Smissen for in inter Nasonal Afghanistan he ring i Oslo i Tiden 13.�?15. Mars i or med Delta else Fra in Rakke land. Bjorn Sto Drange Opp Lyser til a Agdern at Henri ten med he Ringener a of a flesh Mulig facts of Kri Gfa Ringen i Afghanistan. Det be Tyr Ike at Man Skal Felle Noen Dom Over soviets invasion of Kampmiller a sit Ems let or a of a fremen Mest Mulig object in skill ring a det som skier. A Denne Grunner ogs rear. For soviet inv text til a Delta. Det Vil Ellers Bli inn Alt Vitner Blant afghan re i Flykt Ning Leirer i Pakistan of presumptive Sakky adige Fra in Rakke Andre land . Usa of Sto Britannia. Bjorn Sto Drange or Formann i moved Komitee of i Den so Kalte a Resk Miteen Finner Man Navy Somky re Kristiansen Johan j. Jacobsen Kaci Kullmann five Arnt Henriksen Osbjorn e. Ytter Horn . Sissel re neck of mul Igens ogs in have food do re Gyla Grabb Iii Klarer jobber i Ana Sira a. Jeg har sett Grunn unders Nelsene for egde Sundet i a Nasira of Mener Bestimt at mud ring a 20.000 Kubik meter her. Skal Grabb Iii Klare. Selve a gape med plan last mud ring a 6000 Kubik meter Masse Kan Bli Verre. Her or Nellig Massenet Mer Kom paste sier have food Jurg Gyland i Flek Efjord til a Agdern. By de have food of re Mann Edvin a Stensen synes deter Fantas tisk at Steinar Ness i Kunne Attale til a Agdern 7. Januar i or at Grabb Iii Ike Kan brakes til Opp Raget. A vier Ike Ngang Blitt for spurt of grabbers Kapasi Teters header de to. Thor Furuholmen be Krefter Jurg Gyland Heniser a Agdern til entree rent firm aet Thor Furuholmen a a districts Kontorets i Kristiansand for refer Anser. Her Opp Lyser District Sjef Ulf Bergamo pm Var Hen Vendelle at Flek Efjord hav Levesen har Hatt to Opp drag for Furuholmen it i Vik Kilen Ved Grimstad Oget pm a Hampas Fern Elliet til Danskey Ferrene i Kristiansand. A Ved Grimstad Viste Seis Mikk in he Rhet Grad pm 1500-1600 meter or. Sekund. Grabb ii ularte Opp Raget. Ved Arbeider pm a Hampas brute Flek Efjord hav Levesen Grabb Iii Ogden Anser Jeg som it Lang Bedre mud ring Sarparat Enn Grabb ii sier District Sjef Ulf Bergamo. Have food Jurg Gyland Opp Lyser at he Rhet Graden i Massenet i egde Sundet or melt med Seis Mikk til 1500-2000 meter i be Kundert. A so Lenge Villarte Slike so land stouter Dyrene Enn marked saris Hus Banken god tar Ike or. 95.220for 250 m2? Masser med Grabb ii Skal i i i Alle fall Klare Massenet med Grabb Iii. Selve grabbed pm sistine vote or Nellig St Are of Tangre of Trenger deemed letter in Mennom Harde Burnma user sier Gyland. Pro Mem during Flek Efjord commune for Langer net my the med states hav Levesen i Arendal som har St to for pros Este ringer. Re Mann Edvin a Stensen Vil rett of Slett Forest a at Grabb Iii for an lending til a pro a Mudre. A deemed skai Vifa Bevis at Grabb Iii Klarer Opp Raget sier re Mannen. Finans Eringen it problem som Gjenste a if Ige it notate Fra it my the Mellom represent Anter for Flek Efjord of Firma g. Block Watne a a Fry Ter sistine vote at Tomte Risene for consent rest Beby Gelse Vil Bli for he be til at Hus Banken Kan gotta dem. Etter at Block Watne i 1977 vant in for consent rest Beby Gelse med Herb like pm ring har komm Unen Tilburt firm aet . It Felt med 18 Slike Settli Grende Bolinger. Flek Efjord commune for Langer i Jenno Snitt 57.220 Kroner for de a Tuelle Tomlene med St Roelse pm Rundt 250 evade Ratmeyer. Block Watne Mener at a parkening Meier of Tek Nisk an Legg a internet i felted Vil Somme pm 38.000 Kroner apr. Tomt. 3 i or finans Eringen. Dette spa rsm let be handles a i Oslo. Det mangler Nellig 2-3 Milliner Kroner i for hold til Eva Kom Kunene Sovndal of Flekke jord Harfy to i or stating Fra Sira Vina til Ludring Sarben it Dene. A Fis Kerne Mener at Man i Furste Owgang my Mudre i egde Sundet som Vil Hjerpe bet Delig pm str mfg Holdene. So for a gape Somme senere Hermest lede Skjermo pm Sira Kinas reigning a his lede Skjermo i det Hele Tatt Blair no Vendig sier a Stensen. Skole barn sender hem Mange full la Revika Rodning i Flek Efjord Annen Frem Tredente rear. For a. Bjorn Sto Drange Regner med at he Ringen Vil Breve it buds Jett pm of lag in half million Kroner som in he per a finn i form a gave Elk a same dig som har Stilt i it sit it vese Atlig Belg a. A deter Ike so Lenge Mellom Over gang Elever Blair Sendt hem Fra Skolen Fordi Vikar Ike Kan a Kaffes Skriver Arne Thorkild sen i Flek Efjord la re lag of Etter Lyser Over for Polit Kerne in Bedre Vika Rodning. If age Thorkildsen har for Eldre Klagert Over at Okolene Nutter a Karer Ved Spora Diske of Kort Varrige Fravor a la Here. A deter so Rig utlant Okolene som Lider under no a a Rende Rodning Eller Mangel pm so Dan. Eller Mulig Helen Ved det a Staffe Vikar Skyles for in Stor Del at Folk Fra centrum Ike Vil Reise til Utkan Tene dels at Reis Tiden Blair for Lang of at Reisert Kiftene Blair for store heter det . I Brevet til Formanns Kapet. Riser or. Tomt Blair a 95.220 Kroner. Det a Tuelle felted or Nellig Slik at Interne an Legg bar uhf a res same dig a for Tomlene selves. Nor 100.000 Kroner for 250 Kvadrat meter or if age Otto Edvardsen i Block Watne for dry it a of Over marked saris. Fra my tet med komm Unen Leser i i notated at Flek Efjord communes Tek Niske eat Ved Leif Joger Larsen Antar at det bar Vire Mulig a of a uhf a it til rim Ligere Priser Enn de Block Watne stip Lerer. Block Watne Skal Mandan 14. February Svare komm Unen of firm aet god tar commune is sales being Elser. A de Beste to Ludene Finner do Allrid hos Andersen s fruit Dagli Varer a to vet Denne Uke Finner do . 1/2 kilo Meier ism a veil. 10,40 a too Mandarine a Kun too i har of sol til Bud put Epler Appel Siner pm re of Banner too Freda la drag 1/3 liter flute veil. 8,20 Naog Flere til Bud Finner do i Buti Ken med det store Varett Valet til hug Velige Priser. Dette Harvi vented pm so Lenge det Psyk Iske he Severn i Vest Agder Vine Seal sent Alt i it Biggings plan for Psyk. By Kehlem for by de Flek Efjord regione of Farsund Lyngdal Reg. Glenn of it inter jul med Ringen Overlee Thor Sand Bakken Kunne a Agdern Nyling Oriente re of for Laget til organise ring a det Psyk Iske he Severn i Vest Agder. Sand Bakken Harvy it Formann i det it Valet som har Avritt in of fattened instilling of Der Konkol Uskonen or at Utby Gingen a det Psyk Iske he Severn no i Furste Rakke my Skye i Vestfal Ket. Instilling in Skal no be handles i de respective Fly Kes Ormaner of by lets syke Hus Sjef har no Avritt sin instilling. Det he re a med at syke Huss Efen go a inn for Ned leg Gelse a Klinick for nerve be i Kristiansand Der Sand Bakken or Overlee. Det Blair Hengist til at Antall seng Plasser total sett my red Seres i of med Utby Gingen i vestry let. Kline Ken Kan a Bli of Disponett . Til Bruk inner Barne of . Nor det Gwelder Localise ring a Dagati loud for Psaki Triske Patienter Tilry a it Valet at Man for de to vestige regione ser Dette i Sam Wenheng med Val a sted for Psaki Atrik by Kehlem. Dette sier Seg Enig i likes at de poli Klinick Tje Nesten Ink. for de tre vestige regione Kan Knytter til i Mandal Farsund of Flek Efjord. It Valet Forest a a at det Opp ettes Psaki Atrik by Kehlem med 25 Plasser i Flek Efjord regione of 27 Plasser i Farsund Lyngdal regione. Behoves for Etter Vern Sjem Lang Idsten Jonat i Flek Efjord regione Ansly a til 8 Plasser Vern Sjem Langold Spenson at i Flek Efjord regione Ansly a til 8 Plasser. Met. Pleie be handling a forts Side 9 ;