Agder Newspaper Archives December 12, 1932 Page 1

File is being generated. Please check your "Downloads" folder.

Your print preview is generating. Wait for a moment please.

Not Found
Your term may still be on this page, however our text
reading system was unable to find a match.

In some cases our system may misread words or may
match a "word stem" of your original search term (e.g.
"Smith's" instead of "Smith").

Buy this Poster?

It looks like you are interested in this page. This newspaper is available for printing. Full size production prints are 18" X 24"

Sorry! This image has technical issues and won’t load in this viewer. We are fixing this problem. Until then, you can view this image by downloading it as a PDF.
Click the Diskette Icon and click Save As PDF. The image will download to your hard drive in your Downloads folder where you can view it (as long as you have free PDF viewer software installed on your device).

Please enable your browser cookie

1. Open Settings

2. Near the bottom of the page, click Show advanced settings.

3. In the "Privacy" section, click Content settings.

4. select Allow local data to be set (recommended).

5. Click Done to save.

1. Click on the Tools menu and then select Options On the menu bar.

2. Select the Privacy panel.

3. Set Firefox will: to Use custom settings for history.

4. Check mark Accept cookies from sites to enable Cookies, and uncheck it to disable them.

1. Open Settings

2. Click on Privacy & security

3.In "Cookies" select Allow local data to be set (recommended).

1. Open Preferences

2. Select the Privacy panel.

3. Set Block cookies: to Naver.

1. Click on the Tools menu and then select Internet options.

2. Select the Privacy panel.

3. In the "Privacy" section, click Advanced.

4. unchek Override automatic cookie handeling or "First-party Cookies" set it to "Accept" and "Third-party Cookies" set it to "Accept" and check Always allow session cookies

you can find the cookies enable/disable option in your browser settings

Acton Free Press

May 1, 1958, Page 6

Acton, Ontario, CA

Saved to:

Clipping credit: UserName

X
X

OCR Text

Agder (Newspaper) - December 12, 1932, Flekkefjord, Vest-Agder Uti to 5�jl�ticc�?jfcyseqort� a Danbe a or. 145. A bag der Kan be Stilles pm Alle Landes pos thus hos Landros Trudene same i bidets esp Edison. A Kommer Mandan Oldag of Freda. Koster or. 2.oo Kvart Alet Flek Efjord Mandan 12. December 1932. Rel ser Koster Fot Alm. Plass pm 3. Of 4. Side 12 a re or. Millimetre. Pm 1. Of 2. Side 15 a re or. Millim tet 56 org. Or. Erling Brustad Vikar fru Pauline so lands Hus Kirke Gaten Kontor tid 10�?1 of 4�?6. Tirs Dagene 10 -v2. I Osen 12-2. Diathermy of lyse handling re Otgen unders Kelser. Telefoni or. 242. Or. J. Krohn 7, Stavanger specialist i a ien Sydko me 11�?1, va5�?16, la drag 11 a. Sae 3710. Talk be mod Kontor tid 9-1 of 3-7. Re Otgen. M n. T. F. Re Otgen. Telefoni 168. Privat 113.3 Kontor tid 9 a 1 of 4�?7. La drag al. 9�?3. Kan a tales. Pm Liknes Over Furste Mandan amp i my Reden. Kontor tid 9�?4. R a a Skriver de Brev Iran Asia Ismen diet Portelles of Bjurnson at of Gem Lover at for All die a in joint i i Motomi Mua cell _ _ tip re Helper for in i v Tsjeiki-1 Han Prev diet til a strive ilk be Klepner Diefe a Sig i Idelt a 1 1 der minder enn 20,000 Brev. Ved t Ani Ute Landske Aluta som i in nes Kon pm Denne Over Elande pro like som Man Beiboer Siig Dulkis on har Man Lett for a Over Riel of ier Jap Nernes Tilyne Latender o. S. V., Over apr a Over Grep. Of Andre lignin de else Berrens st. Jord mor i nes. Alle Gaten. Telef. 44. Tilly som Ledie rav die in Katolsky i bor det 12�? Telefoni or. 123. Privat n pm Moi Over tirs dag. Assistant to Annly be Hans Skaug pm Liknes Over on dag. Al sproges i dem in Kike Allrid Stod Seire mer Russ a Mie 1 1904�?1905 pm he Iden of at Dir s4e� asja Verneis . Man Mange so Ryninger of for Andrin lds irl Beve Gelse Sooim Kwaite Diette i or ilk Ikie diet Geneste Tek Semi ler Siom Ike Akkurt Virker pry pay Asiat Ismen. Log Lei Pel Fra histories pm at die under Dende. Han Hadde det be Gavet 11l at i a Tenne Ved Foren Weidie Selv Blair . I Sens of Karak Terens overs Kudd ski offer Skuld a Jage die Evite it nor de Kom mls a til Marten. Som i Folkie tin inst Preger de Merav Asia it Hoo refer 1011 a Kalig lid inline Henvey Delseit of go a a Bre so old do l0fr ii me Sun i at Stein ,.s Vene Hans til in under Holdene Blev Bettyd Elighte for la a Jorde det a med dem. A 13 Milliner men Nesker Deriv 1og Fruto Tori Tatge Nde leaning ogs i a Jinett pier ogs Interne slut tet det Blev Ein Kat Strofe for Tsjeik-123.4 present Lys Jerie. Sli Oivo Kernie for Aundrie ienn Delm de Viar he Stdot Sii 4l4 Demme Beve Gelse. Of nor Kerne by de Nasonal log a Eligio st haret my Lff re som i Meget Eig-1 for. Asia Var Blitt Fritt Sulu de Asi 361 a g Dier Fulgate for dem det Lange per diet Isje Kriske. I Mien Hel Divis Renges Ink Lyle in a la Rine bjie4pie Sinie my for fall som no met Sig den full som Man Forster har 0gs� Bjurnson beg Ivelisie for a Selte Bra Dre i aur Jekla a opine den Sam Mien Gode Brev. Jig for a of Sarmie Frimet Stendig under gang. Kiivit den go a ring Sam a pan Asi Aliis til strive user fria in Alduende to 111011 a Klu de der Blie no spam Koloi be. Hungju a Hyp Pige Feil by de risk a a a Alle far Ede Folk Skuld Boki slavering of team Sieting of Holde Samim Lein Mot de Evite. Oil of re Otgen. Kontor tid men in Adams stacks Ond Beikref-1 Klajn fit re til sprengling oui Darj tet Sig Hier at in Nason klan Ike Vii sies Medaj a Raj Ghinet. Tsp Sefc Kike do. Efter in lan Varig of Kerne Burde to Hentie la room a i rent san ogling Vilde in Streng sen-1 afrika Skuld so i Plass for go Sor Finne Sig Oxford ret til Askil asias overs kudos Milioner Spille Liege be Merklinger. Menfo for den Sample Rolle for Asia Siom Star som Hun a Gjere Ein. Situa amerika i ii lid Spillet Flor ii Sjon Leven de of Ansok Mcling. Of re a. Norske Penger Fil sverige. I p a die Ord Hun Skriver str Amer 1 a Vad cd it Inu Blitt a Disse Norge Harvy it in god Hunde der m Imp teen Hje Tets dido to a Vorides rte a det til Dobro Viskin 1753-1829den Sla for Svensk Skibbs Gning i de be do Ein see Lelia noblesse som go a a mid Frutsie Tongen for Disse Pla Vise lilo Logis far a Glt Len Nyls Jek nere or. I fiem a ret 1.927�?19311 de fording sly be Breyak tid litle Daleli Gnendel til stand glom der sin Egen forced else Len tid Ida den a Gjonai a be a a Kletti a Nett Liv. A Opha vet til Dette Meir Keu a Msj tag so Ker Imijan Bois Josef m i r a 9�?3. I t a a a i. Quot Vav ler der so ledes for Norsk Ric Gning i re re Onlie Velser Leleon 51. Privat 144. Fulli Sfa a use natures Grunn Leggeri. Of , 50 st Kiib pm tils 297,0001 or i i josef1 Jakob Jungmann 17731 tonn Brutto d. E. Ca. 500,000 t. . 3 Ganger so midget pm Liknes Over tirs dag. Kontor tid al. 11�?6. �?1847dein Isje Kriske Sprog for or Heine Heit Over Leone Serif Olige Ferdig heter of har Del som Var of det som Kom de Ike Hjelt Unge a Osis Hus Siom der or by get i Norge i ,Airal-1 Mange Flere Kun Skaper mein i a Sam Holder Brandt de Arvede Japan or ten evil Blandi de la Vedes Rinkler diet a and Hiis fascia de Frem Byr die Ferrest Prekker. Det he Skende parti Sitter med in skier. Over pm Sii a my the Reiste j me tid srum meddler j mangler Hennes eve lil a fire j majorities dets pm i de hos Tojek Kerne respect for det Ennu ier der i sverige under den Varme Middei Barbet som Var Deres Eget i Klamp Mot by Gning 75,000 Lonn Brutto Hor a Ein Stor Del for Morse re mini leg semning Over i Pien Nien. I Aracne Tikluk Ulad lit or Preget a Sel Tillit i of Kion Sekvens. Alli Kevel brer det Alt tyke. Del 70 a st. Bugges til det no Sike Yc-1 he 111108 syncs det eur fests Lindi r i suit dels Blandt de 1 game Minner Vattes til Nett Liv Adas i ass a 24 Post 111 a do no re Meier Brev aka mor. Of Arbeider dels Blandt bin Wjk a Asse. Of 6 list. Til Bureau verb ski a it Hun har Sitt Hus a Stelle dei1nie 1 dels or Hun a dem Sooim v of a Nyette i i Klikie Minst a Blandt student dem dry it k<0 in Fenk a e e Ielasi. A a. æcike3fjro3is. By. Med Deim Trangen til Nasonal j Klasse Selesten Dight. Stunden ogs til de Ogen Fang Klamp rec Kiju Rig bets Jer Wingier. Ter godt Bjo rns Tjerne tip ogs ova Keme stint it Sig in Klesmann Raed a ads no rvs else to a ,4 Glt Dende of Vir Kings pm Samme Side. Det de Begge i Olkjer Jebavy for Fulle inn Leigg for l Jek Serines Selv Stridde for Var Ike la sri Velse Fra f Eden uts Alt Ioir Iet hell Sam Imie 0. Stendig Hesskamp. At Mian no i a Sterriker men inne for Keiisier-1 gle1tt nil a Hadde Kostet Ham Livet. I a pap11 a Dein sly pm june Dan Var Tommiet d a Nordfjord 1 no okie first of freest a den Koil i det Iny Keistie 1 Del rivet it Sel Styre Sam det Ungern of vented pm re Teby ten. I my Akitt Ali Smelse men a Hjert ets Trang. Lar i he Ringen a Hans Minne Hadde. First under Verdenal tool a an flail Jug Vikk pm Dype a Dri vein s0im a sine Bie Sjo Ejon like Ved Bruggen. Hie Ildi or de for som det Skal Vire i Origen mod Nedies taken of Bel i Vestar Dot re in Hase sir Temte site in sails a apr pm Birket. Isje Kerne Var i Middle Valderen . Endel Isje Kriske sol i in Rhi Etien. De he rte Ropi Eine of self a Gelig klan der skrives1 of _ it Stert Folk pm sett of vis it Dator som Nek tet a go til Kamin of a a a tier Mega to bes a a Hergel my der strives ogs a dem som a det sistine vote sell Jap Sam har amp 1 Fykes Annen pm land. Han had Vikkie Eier Dan lege Narsede Evine til Myrdeth def i re Freml st in indie stats a de Lesende i Mellem Europa. I Mot de rus Siere de a Frem Deles Sajn Dokum Ideiil a i a sin Egen Seel i Brevice til Menn Hamaguchi i Inouye to Kiu mens den a Gentline a Verka i Blev henge. Med den fit age at i app6, i he den of Viste i det Ladrie tale Teine or ofte spar Mada a Inukai Fordi Simian Hoffet of he made Lam so a Kate inn un-1 Isje Krisk Soldatek i Tusie tall 6 a stl01 Sll a vie Refe a. S 0imt . Men vet Duomi end i Stendte dits Lse Mie nin Fjor a no Rie so in Eller ien Datter Enfa Reller a Birale ans Wuelser. Me Dens Straffi Asfe Ryter. Lein mor Sam sort Venter a he re papa nerve Star Ike pm Noen den Venske skat Harfy to m by for a Day a Dot Vel a Eppo nl0d fat mid do dry Farvo do. ,. Ryter a by Mere a Sooim for Leden mer enn Din Skyl Dight a to dig med Kine Serne Lii ger die to i krig01 10111, 40,1 he Ana. La st Mulig Hamim Esghel i hem a Liev so la Sojatt vl6l j a a Calums Vert Sam men a a inn Hente det for bade Milit it log a Konomick of Adels Menn Rhevde Landes ii ujan det of Mier a Plena to i it Liardet i no rvs rav it Stort Antall inn-1 sly Mitie Selv of do Erk Jenner olm Boien. St Are Glens dig Forsty Hiet of Selesten Dight nas Vonalt of til det den 28. October 1918 inn busie.ki_0 med dig Selv at do mangler meet a Lse Nelliem japanese pm Indore ,.i i a Kines Lien die or 78 b of sl�r-1 a a ,., v. A a a Eligio st. Of Denne Trang of vile lip det Gle Delige Bud Skap Fra sle Bredde Ike minder enn 19.3 a a Vire Ein. God Bre Skriver. Or der ii fade tale. A Interne for i ilk my sly the Weid den a a a Hawaii Dierna Hegje Rizig Meiler Isar Terens l la a Ted Siden Kom Jig til a p by be pm Dette Seji Rittie Bali Izidra Hus Reiste Beve Gelse. At Man Gav Tsuei Terue Frie Holn t Fata go a ctr a of p u1 Etc Arami eit Estop a. Tags re til Japan or car i Isali Edies den st rate Pensule i.sbry-1 Junge Dagene Hadde leg Vert Bede for pair Asili Stoneii Blev der Tom Dan tri a Habsburg der to Selv a bested me Over st ter of Dep st rate of loaf Fiste series my Hains news in Star ski mete Nat p1 a 08 Adit Foj Bine. Post att to it lab Redet of v4 Han to Fly land of Turli Givis Viar Japan erne he flite he Tein i Landet. Mon Isje Kvernes in proviso risk Reg Jering Over-1 a trusted pm of a Stekl aisles Node Ernie 11 Mange or lot Han in Klee he re Hok Over for in so Altor a Justmann a Velnie til Selah Evdelle Holdt Siig Tok de Offen Olige by Gjoni Nger ten my the i Jallie Hense Ender Flor at den Kas in. Begge to str let de i Mot s0ni Tago Irie log de pro vet ogs Alli Kevel Lenge instil to Edive i it der Flat in dry in blod. Of la Len Kim?1p krisie.u a gave ikan-1 Mig of Kap Pedes Omi a Fortella n to gtd help a Gode Overset Telser a. I a 9lg s6lv 1 Dew Vetrer a at Efig Hadde he Iton Krevet tort Hans Tyr talk. Men de Kun Inie som ier midget Agre Slive i Proi Pagand Aein. De Blair arrester a Harvi ilke allele Elji Eft Gle-1 Meng Devis j for a Riebli Kalket Sitter die ii of Lopman Ringen a de Ven a and Skillinge Huj Dredie stud enter Lige of Forstien die Ord fort Over j japans Fensler. Pm den Annen Fly a slur fascist Bius som synes det go a for Lang some imbed j pans Iek p ans join. De har Dannet to Hemmeline Selekia per a Udien Sorte Drage Ltd of a a Bod Bra Drene diet or Mendil Jimmier Dier Fremed pm Virk ning of Tok i so a Kate a ver pm Rusl Sisik Side. Der monster a Tysk my log tyke med Komi Man of i den Rev in Sieder Blev idea Olga vein for Kjer j Sjo no re Beve Gelse Sooim Nevles i Nen i Burdris Fuszner Ryper Kommer Fly vende Fil Island. By Smulen har Vert Gamin it for Supnet i det Siste. Krigens bite Ople Elsier knew Kiel i Dagger senjere glom Dier Pleil dig Holde a Ravinne new pne for Sjo i diem. Fra Slova Kerne at de slut tet sig�?~4,Art Ferd i iian d ii Blev i 1617 Val 11 in den Felles Neon Bilik til Konge i by men Isje Kvernes i Valur Livis Var Jurelen of be land. Han Var of draft a in-1 Geis Ringen Stor. Glosl arts j Esu i ler of diet Var Hans Faste Overbe Vining at al Vigi i men Sidener der Kim inc ube Belvede vented Ham of Han Ike Hazelj Ghetter. De a All sin Kraft so Kate a sly or Blitt Mege diet protestant Tiskie Kje Teri Hara. A. U. Imogen of sit at Cypiene six Lei inn k 0 o i store Mien dem Gar. I Worbi i til a fantes i store mender pm a Mange my ter to Dekker Jenne gang Joel Juare Neil Island Plu Selig fors vant. Man nes i Teresser of Rettig heter for Lipon Oisiu a a in jetted pm at de Einstein Var nor of det Tom a til six i a to t in a Nema Gei Sig Over Henson sly Shet sult. No Viser det Sig mid Leroid i stat hold erne Lille my Teal i Ira Isje Kvernes Side. For al Marlal Dot Pla Selig or Duik Kel of a ilke Var idea Mange Ordene men de be Jap Neserke of Indore det Jorde so godt a Vite it Han or a Delige Antipodes Var frisk of Tenkate Kje Rig pm i Vad Kine Serne anger or diet Idem. Una Vendig a Bruke Mange Ord a Eller or Hadde de go to i of Deres so a Menoid. Det eks har i Devi Etc a tar pm Gre a Daiil i Uvis Shet Ulen Iet Ord Fira Ham t n Sierer ilk Kle. Fair Stod a Kono Miske i k a Reykjavik Meldes Vaud Kereji. Prag a Medie Miner a de to or Siden lev 6tand Velige pm _ lar Sld a Blev Sam Leren a notes Mange Hundred to null. Detta a Beady the a Keene til Ester med Fry tet det Verste. No Var de Horid of Syd Fie Atlig Over for Hin Blitt so Olige of Glade. I Annen i Kina no air by de Nord Odet Kunde Snoen Linjer i it Brev i0g Syd up Lifet i flier Grupper in ls6 if a Llu a sly do Hiu Trette. Nice in min utters Abeid die River sin general of alte band or Mot Alle Chuiang Kai Spiekis my it air at age Nde. I de sent ale Provinse of tre r den game firer we Pei fun . Diefe a i Kirp Nso mph i Illaff to by Diestl g0 pro Vii ser Yunnan Rener i Kittene no m Illaff. Toig stetsju�ii1 or Heit Nav Hennige. I an lending a spa rsm let Olmi j j3en sistine vote firer in Liten Privat Krig med Tibet som Enten a Tesla Tiskie tender Dein 23. Mai Sor Ukia do it til 1,5 a Feng i Djea for Ike Vire till of at Rype-1 Bevert ning har Kirkade Partamen 1618 Kostet de to stall older it Lef for Forry Deri of Opfoirdrino-1ni� my a a re Komi act ily vend til i act i Disse Dager Sendt m in Rund a Vin duet of deemed to Ledet til opry ren Dom Sota in no amp of Cruse Hyvori det Mendeles at. 1 a pro 5 0n dams of Eppie Var i met or Forell big in mystify Kasson. I diet i no Dis flail Kan til lates a Beden Lang Arige Krig. Ret Ferdig. Ii Vad Tuku Vilde Var Rylene air no lot al f Redet so diet Wylte Kirrene til fester men a pm an for Isje Kvernes i at Skuld loaf Ellie sine ikan a Kkt by 4ai0 of Ryper a my pose at Dier Ved Anle Ningen pm dec det med det Ulyak Velige slag lifter fils Lov ask epee. Aksi a d enl in Voll to 1 nl0rg0 in Kie Voles Niolen Una dig std 0,\ a a ,. England Var for Hovedal settings a det Evite Berg Ved prag a al Ogden tyke Del a den Tojek Ian Dene for i Landske Ryper Russie Rinie Eller Lenglin Niderno die Besky Lder Hin Annen Glens dig or bullitt Forsyt med moderne sky eve pen som ten no ien my pro ves pm den no Omeste Nabico. Bandit Tene flokkes., Hor der ier Nykter of mat of byte. Of moskva Fisker i Iris it Vanin. A brer Sig Over Helle Kina. I Brit risk India Var Sammie Holder i for Veien Meget do irl Igi Diette ier Trade Sjonell Interne har a Lori form do a Holde Sammie in of Staffe Sig a med Rob rerun. A nor India i sell lines lip har Hatt a the invasion or so so Kyles diet Dein at den eme Ero brer ularte a for drive den in Inen. Of det Mang Clenide Sam men hold ier Upmier Krisen Blitt Enda do Ligere. Flere enn in Mahar Raja har beg int use Sec Jieva til Aboen. Mot Nord of nor Vest spider Fjellet Sjo Nynier it Over Sletten det ier Plenge slide de a Lendriet der Nedeog numb det Vel Vire Blitt Liitt a Lia Vigjen der. Of Overall air det game Clell Emvy reined Nii Ellem Hin der big Muhame Vaniere. De Lilleg Werninger som die in Unge Inder drummer of bestir for Hin dues i a drive on flock Griser inn i mos keen of Bolde den der til det Hellige Hus Ligner Ein skin Misti of for Muhawi med Nernes Dreier diet Siig him a Lokke den Hellige Klo inn i it hindu Tempel big Dre pie Dan der. De sly Isnor of Hor de be r Slitt Snitt til diet. De angrier a Vernadre under rope Kali Mai i jail a d. E. Id Kiln Vorde Siren Mio re a a diet Hellige Sigrid shop Isom Skull die have it Gjert til Hin sly re Dagda Enig ler deme Skuld pages Utah India in a Eagilen Viernes Vik Tieste org aver oig1 st rate Vansyke lighter bestir i a Holde hindu Ems f Ingre Fra Hanis Landsmann Strupe. I Hollands India Hadde de inn a Date for Inolin. Or Siden Fott den id at die Ved. A Hollie Sam men Iki Lunde Skille Silig a mod Holle Derne of be Gynne ien. By big Bedre Tilva else. Moskva Gav dem. Penger a a Bein of Gode red. Resulta tet Blieve opry ret pm Java i november 1926 of pm Sumatra a Innar february 1927. Dissie of re a Viar godt Forbe Redt men ult a Reisen Var do Rig. Med1 it min i mum a tap i ilk Holle Derne but med opry re Jne. Of der efter Jorde die Natur Lige Motse Ninger Nelliem de de ler a det store land Sig Hurtig gel Donde. Pm Java or der tre slags Javane Siere a set mid of . De har Over Silt Sprog Over a i be seder of Skik Kier Over a Dissie tre Grupper Meiner a st it Stykke Over de Ani Rie of be Boerne pm de Andre Eye Vigjen ser Alle ten Ned pm Javane Serne. A simmer Siom Amboni Sernie a a aim or i Nord celeb. of Atje Herne nerd Malra Filer Sig Holt tevet Over j avas Folk. Planet of a Prette it Nav Henzig i disk a Trike under Nav net Indonesia Vilde de for state pm Mange Vansyke lighter Cleiv of de Evite fors vant. Deir Kunde Ial fall ilk Ikie Bli Talie of like Almin dieling Steni Vierett Tidia Vilde Java Hor der bor Kobbelt so Mange Imon Piesker som pm Alle de Andre a tier lil Sammon Bli one re de die of Ide Andre Villa a a Zebli Koelig Falle Fra. Til allele Disse Permanente Soimi Bunner i den Mennes Elige Natur har no Krisen fit diet Andre in gen har red til a st the den Gode Sakl med Penger Ehver har nok a Gjere med a skate Siig mat a Vire of a la left rur ier Blitt in Mager Jobb brute her Eringen Orden Olige Biedin som i Vest ens land. Dir. Abdul Aridai i Mange or enav Thomes Lei Mest Skik Kelser or tire it Utah of Prak Iserer Vigjen of luge. Men det nas Jondale Indonesia parti Feikls Zisterer dog Ennu. Dets slag Sang or a mini dons a Raja a he ill or Lyid i Reiterer Holle Derne i in Uri Melig Grad. har Aldrin halt Noe sender Jylland. De vet in Kle at det 1 Indre a Synge of at it Folk som Synger lager ilke of pro a. Tkv. Gnanamuttu Joseph Israel or Dod. Dein pm so Landet big i Norge of Emil and Klee note miss on in Gnanamuttu Joseph Israel i India or do id i Madras Indi a. Ham uhf a rte it Vel Signet Arbeider Node i India Blandt barn of ung Dom. Han Hadde it Barneh Jem med Over 100 barn log 12 Skoler Mied Ca. 700 dag Koile Helle Var of he vied 40 la Here log la re Jenner a a Evangeli Lister. Frkol. Hilda Bergkvist Fravi it Eget land har Birket til Stor Irik Velsi Nelse Ved Joseph israels mis Jon i India. Hup Reiser Nustra Fra Norge efter in vile fid Flor Vigjen a Overta Sitt Kirklo Felt. Var med i by in of mad Gavier for a st the Diette vie Sig Nelsen strike Arbeider som uhf a ret Ved Madras mis Jonen i India. Filere Europe Ere har a last Madras it bes Kog Jeg har Selv lest Flere Sanbei Fallinger som Bel Trefler at Gud har riot Vel Signet det miso Gerende Arbeider Joseph Israel a a Hans med Arbeider har uhf a it Derneden India. Arbeider Vil Bli forts att Somfa Rog Gud har it Valet Sig in Bega let indie til a Olverta miss on a Jioseph israels Vilasis. Vel Signet Vire Vair a Jjo re birr of Venns Minnie. Alfred aah Yepsen Nelkes Rossien Kommer Forst of efter Nytta a. Efter hen stilling Fra Man Hadde he pet at Retts Saken of Skuld Blitt avg ort i ill Piet a Dennie he st. Mid Leroid har det Trukken Inge rut nmn Oprin Delvig ant att. I die in Furste Melk Esak som no st jail of Var det for Rig Forest a to Avoldt i Bari Etton 6. December. Men Esteir been stilling Fira Prole Stangenes Side Var det so Tom Ussett Milisie Fil Mitten a Januar 1933. Dette or nub Litt inn Vioget. Heftier at Dan Munt Leige Hovie for Handi Jing ier Ferdig Vil Don Mien by i a sat Umidi Keilbart efter. Dede pm sin 70-åRsdag. Oslo Sog nearest Einar Diesener on dag avg to Ved do Idun pm sin 70 a Rige of a . Der Var Kommel Mange or Atlanter til Hans hem of mlens1 Ein a dem Holdt ien tale Falt Stogne Prestien did of rammed a slag. Singne priest Dii Esein Var in till Ingbor a Avdy de redact a a Torstein Dii Esein. Million ren Fink of to All a Fensel. T r Ondrei m l am Annore the n har i de Ste Dager Behan let in Meget so a Imi Oit in till tag Ere a Kje Mann Edvard Woi Sieth Han or Satt under til tale for Fork Pellige Mislig heter he. A. For a a und Drall Flere store Belg a for bes Kat ning. Tilt alte Blev Kent sky dig of id it 6 min Nevers Lusel. Han Forlaw note be tank nin Stid ;