Der Volksfreund, September 14, 1848

Der Volksfreund

September 14, 1848

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Thursday, September 14, 1848

Pages available: 4

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Der VolksfreundAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Der Volksfreund

Location: Milwaukee, Wisconsin

Pages available: 558

Years available: 1847 - 1850

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Der Volksfreund, September 14, 1848

All text in the Der Volksfreund September 14, 1848, Page 1.

Der Volksfreund (Newspaper) - September 14, 1848, Milwaukee, Wisconsin vtn OBnffei unb SB tt bt i- fti ci ft e, nn Ovitr lll.jrf, 1 1 iw a u f i c. SB c h i it g u u g e it Jitt un t baity. teabcn ju ten billiqftui inu (Sinfciibimavn werben povtcfn-i K Wiiffunbtauna, atfathS Cann ftattfinbtn, isiim ullc SSudffanbv nut twit 2Jon aOtn Simotijm feat ftitier unban tifditn (SmgnifTeR Daftm gfbabt, bm? SUejMnbtr, Qfcaf wn SBonnt Sr nmrbt tin 3atjr 1679 m turn erbtefli gtbortn, roovon (t btn SHameit fiiljrff, Situtfl son aui tmtr ntten, nut btn SBourfcons dtturttn g-amilif. Scloml von Satour bitnte tr mit WuljfidjniiRa, unfa Satinat m QGenbeme. tr ftimn nfcfdjwer, nmrb jum mtt ttit unb mit tintr aBuibtn unb Ktmhr benm bus ttuiitbatbjt Itofdja (ytffya't bet SBwnbarbtcre) bai ivnti gab fo dber bic ganp 'Mrmii ber frmtr fid) btrdtrof Mtnte Nm gulfan niit brrfdbtn friifjtr JCIV. unb fttbitnt IjatK; ft trud Surbnti, roic ljut er tin unb eftawo. 9Jonnntal, Iccftte eon bcr m ttn alt Oberf} fo Did jjiWnut JBcnnmal oireicfjfrtc auf S ft nt unb ftm ju tntflitbtn uub bit btd tiirfu fdjtn ju KrMtbtn, fflraf rouf tt QStfJiultipng itt btr b fiiljftt, tr madjtt fldj jtttn taj auf tint Kn tmtm Wbtnbt Nffdbtn SaljrtS 1715 tn fttntin nut ttntm fpajitttiv bit btr Wtnffyn ju fJxuin fdjim. SI tbtn bit Ctunbt, mo OTOJJJIJ tit jutti Qkbttt Dit Count guig unftr, m funftlttn bit gtrgofbtttn Jtupptln Cuinbutlt rat nun in btt Jtrnt n iibrnaljin. tttft fenili Ijtrtfditt in btn bufttrn %Uttn von utib 'Palmbiunun. ttdjnttt fnjritf l.injfani tit 3Jbrt ibn etrinbtrt, ftm W.M btr langt SSnrt, btr ibm ant bn nitbtrfid, fdjmtiw'ig, btr ttn tr ubtr ftmtni QBamint ttuittt auf kit tine btr (gimt mit fufj auf ttntn foftbartn frinflidxn ttnfffet nl fonntt man tinned) an btm 9tutr ftintr Sfugni, in ftttn Itbtiu tifltn Vutbruiff ftiwr fttn ftmtr Jtraft etmtn trfanntt man fur tinin Juben, teitoljl >tn torn CaHuin tr ttufl tin fdwarjtt nit djtlbtr all aud; dn btm tiutt jt unb fetmr Nation fern gmg tbrtrbietia, bmttr ttm ber; nil (Stngi'fenbit son ftintm Ana.tr ftmet in ftintn 9Borttn matte fid) bit nietuqfte UntmmUfiofeit. @.e 3" ttr bttvegtm unb n ivo ubet ttdautrti fo itiaunitS flflfliU unt rVmien an emen tlfaanten an eintr t. k um rotrt; roo tit terfdben jur ttfdjtn geroorbm fonnte es paffVnt fern, btm emiqt 3tten eorjultgeti, in btr taf btefttbtn beurtbeilt twten irogeu ttntcr Sd.iserei etrftdje id) tine fur ttn, obne unb obm tie Ditft mail son ntn berrt'iljrt it, j. 35. son eon son Sdjulttu ii. fodtt tie Dautr ba Scfatxni, fo roit iete (tntere Straff, proporttontrt nut tent unb ift bit tinjigt c SntqSgt Sdjutttn ;c., fmb aui fern tafiir. Da an btr .Stifle son ifr nidjt ju tntfdiultiqen. 2Litnn Sclastn in jentnt Sianbt ju SDlarfte gtbradjl rverben, (fo vtet nnr son befannt iff, unt trt) mid) burd) Sdasenhantlfr tason unterrtdjttn ju fi> ivtrt tndit nad) lem Utfprungcter ter ber Wnfprudw SBtrfdufetS gefrogt. 3d) gtaubt, man anntbmtn, bafj nti qt tannroitb (fm btr Dttpubdrantr, 9tatmnl Jtctvfc, btm fiiljltnbtn SDftnfdjenfreuntt .fptrj fdjretr frtibtr tear ftmtr ?Ctbtn balbtr ton btr sttbdfttt mwktit. Dtt JFuntt baton alarmtrtt ftint m unb augtr btr 6tabt, am mtifttu afctr kit wtttn unb anbtm ttrbtittr, fo tw bit btrtr f nit id) unter bt n uub franjojifJjen Cftatitn, bit id) mtt mir ntfttttt; lajft fontitit tin id) lajft ten igultan ftint ft iltn ivtifit, baj, iwnn Du nut trtu bttnft, id> Did) all ugent tin bet {Soifratr (Dulata uerrdtbft Du nud) er mit It i ft r igtimmt btnju f nbt uf) roobl inmier nod; 3tit, Dir tint Jfuittt turd) fetn .ftopf ju trbtafjttr bod) tr btt ftimtn QJ.iftr unb 6ti ftintr utter, btc tyubt ftintn trtuttm Ditntr, all ifjn. btr urn btn id) Did) gtbtten ter mtd) Ifulfptonirtn mtintr fttmbt ftdltn fed 'in fptad) ttr nod) beCtntt 3utt, tr ba, an btm Ijumddxn er ttn tntftrntt ftd) unb fdjrte emtn rottbtr juruct nut btm rear tin son i25, flatf unt rootjlgebaut, mit rtblidjtm btbeutete ilj'n, ti foflt nitttrfmttn unb roarttn, bid tr angtrtbf t ibn mit ntugitrijtm betfffr fragtt f i ilju iandjarb." roetdjer btm Der fpiattq som Disnn auf unt tn'uftt ibm bit JTpanb. bift ter HJlanii, btn id) braucbf." Sotann fiib gtgtn rotnttnb: bteftr fare wtrbson nun an mtmt Uuftrdgt bti Tir trat ungtftben burd) 'Jfdjmtt iiabm am Wrm unt joj tjn in bin mir som 93atirtanbt, trjatjtt mtr son Simouftn." roar tin llitttr, aufudjtigtr SDlann, btr fid) ganj }u btr pafflwn Wotte tignete, tit tfjwn iScmU: ficu, imp wcnn btc btinjra r "iirtivtcn jilt (gifiiltitng. JDct cttua iBctct flcntititif iiMt) (Srfafjii'ng tn OK roar rat'djtr im Safcrt 1787 tie Orbonanj unb som 1800 an, ftm (g-ftastnijalttntfr mtljr an tit Union angtfdjlofftn unb in bttftlbe gtnonmitn rotrbtn fcltte. Unt a lit btt unb patnotifdjtn in jtntm 3abr bit vtrtrattn, unttrfiutttn unb btt Orlonanj 2iJafbmgton fdbjr, bamall ber Union, ab btm ftme tm 3abr 1787 Obio aufgenommtn rourtt, in btt tngdfdjtn 'itupptu tin gtrotftn ju ftin, son irytnb ttntm ttfonntn rourbt. Sin (tfrirmlicfKr Cpaft t btn ten, bit bongt, ftdjt te um bit Dit auf ttren Xopf tin gtft ifr, foUtn burd) bit ktr Sitgitrung ktn 9m jjtittddjt bul'tn, taf fit btrtit ftitn fid) jutitftrn, rotnn man ibntn kit lobtlfhaft trtafftn O'iBntn rourbt Mrbafttt tr tbtn im QVgnfft roar, mit btn aiftnbabnfamn Simtntl fit Sr tjr all (Stfonjmf gtroorftn unb fpnctjt ftit tn auf ttt iSffrtiung 3rbnfe rubig strbaittn bil bit 3rupptn bit aen Ijabtn, unb kann (otftyagtn. ijl von ttn Otfhrnidpm Mat fdjtaatn rootbtn; SWaitanb btfiRktt fid) in b btr Otfttrrtidjtr. Dtr JTatftt Otfltrrtidj fcfl Jtanfttid) unt f ngtonk nwtttn um bit ebivalttnktn ffitifbtUigftiWit OtfJrtid) unk ;

RealCheck