Atlas Tagliche Ausgabe, February 20, 1860

Atlas Tagliche Ausgabe

February 20, 1860

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Monday, February 20, 1860

Pages available: 4

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Atlas Tagliche AusgabeAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Atlas Tagliche Ausgabe

Location: Milwaukee, Wisconsin

Pages available: 1,533

Years available: 1856 - 1860

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Atlas Tagliche Ausgabe, February 20, 1860

All text in the Atlas Tagliche Ausgabe February 20, 1860, Page 1.

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - February 20, 1860, Milwaukee, Wisconsin 210 Dfin'cfferfttrtBt. JDet Snber an jcbem b.w iBfatt ben Slbomtcnfen in flebtatbt. Per JJJwU 1ft: Micdji, f an bie St.f.vr. Kt: >vaen (Siwenbuiio. von SJisfc-rMutr bi5 toftet Jrtbts HEO. iU' ,1 .flbfwMtma; u'itb fern SMatt 'Bets m u JM majigcn ijJtef'.i'. 3- r-r Sxiur.el affe'Jhten no'i lOrurf 'Hrbiitcii (u b.'utftljcr, uub X''xfertiflt. Cffu-c: 910.1 u. 2 SUIIMU ydvf, Ofhi'affetfiraiie, 11sv AH Itc. SSiiiifcof, far SliMfot, {ijfi nilitfjer Jttotar, f f 9'.. 3nrte.li "iu c v t S3 rt c, SlHotni Wocf, 210 l f r: v c 1) iinb SKflfim CS. tv 91.'. i VI.N l f .riiu 'IV.oif -ui V ame s '.'U'. 20" Cftii'aff.tftt. W t U! ,1 u 1 1- 1, JiS i ceiiiulje 3rM.Ii'. n. Docioa' babe bier 5Ujt unb wclnie iefct IJrf58 n. empfcblett jui StuJix'abl bie unb fflttrncn ter Sa.nen, neu SlrtiTe UttlHlfct. ttt'tirner tmb bei taufenb mfditebc- cirt-sirt ber for casli SRepatamten an unb une b.rt unb (jarantitt. S u u i c t uett Dflwajfet- unb 'SBanfnotcn iveiben (jefauft Bevfauft, aufarto teK'Htenbeii bet ten Cciaaten unb (Eurwa's flub ju ben tuc Sticrcu Slftfjermann's Sntpcrteure unb unb Sonieftif (Stgavten unb atfe Sinun Sabad, WHOLESALE RETAIL, Slo. 27-t, Gcfe let Etitten unb SBefhraftei oft. 8. wi 1 1 u' a u f c, as t s. S. tu babe mein n, 150 Ojttottfjfct eeriest, nnb metn ctivas t'ajet burdj nen crbaltcne suibunaen son garrcn a back bott l-eit flutijfrit Jabnfen in habrn. iwrbeii auf Eepoftt unb, H'cn auf K-jtiiinnte uvibeti 3 "'fen Samuel Waifbalt, (i has. S. e I) 29, '53. 3. SI I b et IS. 11 1 6. itnb ncJcn bet (So., -DOttatbifi: Slaucbtabaf in ekit unb S> tf; nu p f t a b a unb (i i g a x t c n in u t i a, a 1 1 n m cfi c t SalJafsOUittcv wn n SSJicbetDcrfatifi'tcibaltcn ein- effeuen JDej M, '58 ivU; ncn atiiiemeffeuen 3nbem icb fur baa bwbet fflcttrauen biitenS banfe, bitte b.iS fleebrte iJiubltEum um fern ere n SOt. Denier id) mcin ga'ljeS affer en wn (ime bebeutenbe'" Cliitafien, bie bci bem 53ranbe tbcilivctfe ouxt U'xubeii, wevbt ju ben arki, 9 SBiSconfinflraQe, nnb SKiffeiS Sanf, 5JM1 wan fee, SSJt 3i o nftn. tCE fiiv bie xtub befte auf ber Srtit 18B9. FltENCH and Shoe Maker, 9lo. 10 J{ uf cc, mitb nur 9tit'ctt auf Seftelfuna. auf Sefto tn Slug. 6 12ft n f n I a i fur tic tfonijrtliSc if SBiirtemberg, JBaicrn, fiit DUenburg, unb fit tinb afronZfurt a. SR. Untetjeidjnete iff ieben Jaa xrabrenb ber fcftaftofmnben ju ftnben tn femer effics, cfe won unb SDuttcr Srrafie. G. Cincinnati, C., ben l. Sanmr 1869 wnb fu. S3 a u Ottbniar SJetfcttiqcr vcn GREAT WESTERN FIRE POWDER _ froof VAULT DOORS, 6cc unfeu iinb mit euvnen vlud Ulna" Safe unb iiaujt wrfeben, welibe ilvber I'al'en unb Dal'ci webev auMebrodj'n invFi mit iveiben fonnin. ba biefcil'en ubu5u4 fo an ben Xiu'uen finb, bafi oj ift, fte atymeiJKii. lino Sietufl Stnfiutfei in lotunu viifeit, (fifeut'Iccb unb i'fiti nub Va.vi in b.ifcx SMbt itnb btc 'Jhw ixici I'tftiftir, '.U u v 1 1 (j e w i' 0 n 1 1 b i M n f fi i bu u i c v We If. tee a '5S ttib a n b I c t i n in bein friibeien Stoxe c.'n unb in bet alien 3ei't 2 tn >U( 1 1 iv a u F c e, 2B uub OJicbetfa.ie Don 2 o 6 c d a ddjtcnt 9t j e n t u i x' o n mt, K. fur ben S 1 o, a t 28 1 s c c n ft n. H'cxbett auf'i8 tutffte nnb biKiiifj auivfuhrt. 3- 'Jco. 23? Dfiix'afferfrx., bini tjineni ive'irten ('cionbtxiintemtn jlunben jitx Kb beretW aiune 'Jlu'fel an ftanb date unb beim iiau i'i ben fen xicrfaufe. 6. tun e f, iTU'. 82 affei ba Siilu-autee, ue 23? a.ttcu Soiton S t i c f r t n, fiwie 311 btn i ft i ftcn r c i fen. !B c ft e 1 1 u n a e n weibcn vromi't uno SD c u t f d) e v d> w 10 SJiafon Stxane. mncfjt SJjulk- unb Stiefefn a If ex "3dt auf S unb 5HHXX auf baJ "Btfte unb 'iMIuxfte. Uni flenciaten Sufvnut) btttet Moo. 3 a f c b SB a b f. VJ i? i HIM.', f ivt'it ii.it i iintiiit ..V" j't'tfb i' lei -t 'tfe i 1. itsc.tv-i i ,1 c.i i. 2s> -.l-'tu.U'i, 12 Ul CiifiM.iJ. SIM 2 '09 intb 180 Dftuiaffcrftratje, Wholesale Retail S5 c v f e r DOIt unb il'J i 1 a u f e c, ii i si c o u f I n. It. 'ftOluu'13 a I) e r 31 SO SI. SRiifjtcr, em: 1 iv n .1 i" t H I do foutttc au bicfcin went ccir, von cm I ul> fubltc niiil; fitv 3oBc Wcivoiljtou JScS (u ftovtc mid; 1'c.viO uf> iu rf; e, ivatf fid) btefer mit fccti (nixtcn ;jiuieu fciucr ait Me uitD UMV bci fclntc SJciic foiiicu war tief ftetufnt uub mettt (wfuM tic Soflfhcrt'mia, fvi'ifi war id; itt enter a Iwttc, roo )ic Stfftfcn oOen uub iiic ciitct tin a n b f a u f I c u t e tvt'flcn ftcfatujft cicfi elie fie anDrtd etailsXMtier cntbali altc unb Sontmer unb Sflintet. aupctft biHig ki Uncle S3 e n, fl, '59 tun 180 3. ?l. Eutrfjet. fl. 3.9t. uub 105 DftivaffciftraiJe, it.. i (ii' a u te e, SB t oon ?Jiit baben ii'tr itnjtr ifibaft in bent Stoxe, ber unb son bet et.fj'ict. 17 SJt.ti S a n f i n 3 o n n 89 unb 81 in Defen, SBaaijen jc. bet 'ilqcnt fiir Tfairbani SBaaixen bin, jo sevfaufe icii btefeU Jen obne StanspottatiwiSfoften, unb Ijabe botratbig affe 9lrfm aW: aujteibeni ein son S an f inn 7, '68 1 3 unb JOic fleebxten reexben axif bufcS auf'd SSeft affortiite aufmexffam unte bet unb iBebiemtiv 8, '58, 1 3. 511 ucrfaitfcu. 10 tWeifen ooti 3Rifivaufee unb 1% Bon ber SJa Eton.-91. Ot. fa neu nut fammtUcbem ber Bi 9lt. 9 ift unrei 11 vetfaufen. i 21, '59 g. SE at e, Hsfe von unb SMitter Cincinnati, (ieltcctionen unb StuJj s Proprietor and JEdltor Office: -.-daily and- will tti door of city-subscribers, at the price of tut cents to carrier crery Saturday. For annum or for lix montht, La advance. Atlas" Advancements in. both, at moderate raUa. All of printing in and French vill be done in Knfetet SniffeKiwtrbcn cfle ala SBroifscen, (Eonftitutionsrt, aarten :c. x. auf ba5 fewie wit befctjtn 2Bir ronsfcb. fat unfere tent ttilnnt uri htten n in S3 i e n: 3. S3 cr H B: 3cf. 2 (Scfaubter unb SKlrifter. S. S3. Sutler, jr. Seg. S dj c i 3: S. i Sht m alten 18 r c m e n: SR. Eifltt. 8 a t c r n 3" S. ju Slitbr. i8 cfc c n: 5. Sotmantt ju. SRanntcint. S r a n I f u r t a. 2K. Sitcfcr. Hamburg: S. c f f e f f c I: Slidtr, furt cm Slain. f f c a r m (I a i> t Samuel SUrftr. wertcn sou mti tc anvofintid) auf bie rrenipteftc Slrt St. 91 e Orleans unb c tcv Staatcn, mart ei iiiu bas Ojclb ertcbcn. he uiUenfteK'nbcn Sptajje ftnb tei mtr SB el tu ,'jrSiieifn. wie in ben f lent ft en nt billi ft t n Sourien ,u 03 1 1 b c i iwld'e an ir.jenb ber nadjileljenten aufei in fur eiuqefanbt bejaKt wnben, mit tern Scmenen, baj; aelvn fOnncn Oei mir in .niwti erbcOeit werben. foUatb icb, bie von bem (Jmaange ber crbaltc.i idj wn ntemett ninet nut jebem Steamer Snefe erbalte, eiitiwanji-'u finb, jo iftbieSber i e i [t e unb b i II i 3 SScg, urn 65elbct naclj fa ju fefyicfen. tile mctncr Sanquicra iit Ecutfdjlanis u. f. m., on bie itnb bamt bei mir crijocien rucrben farm: Slucb. finb tei bicfen in (Suroivt auf mtdj baben.) TanFfutt a. 3M. SB. feiSobn u etab.1 u. ftebetet. Vilbtonn, a. 9J. teail ant (in Uoniab anban Cebntnact. unb 05u'lje -ftenridj. JilMMbtit Cuif'.im a b-vjawt S bit man -v >Jl. CSjeraib. 3. i'c. fflemion. Jmnafens lii'eibiurfeit Snul raimftabt 5hwuft lier. SBui. CV 91. V. iii. S S3 t'a iatWinbe :ffen iiln W iUtutter unb gcnf. 3. etnf'cr. Jafcl Sbccbut unbGonf. Sauricr. unb Eonf. u illDan. aitmt' unb iBtctor 2J3E. 3. SJetneS unb (vonf. be SJxcefr unb (Selpcfe. Bcctet unb itiifliier unb' .91....... s. Snaxbrurten Saatlotiid irux (U'Meiij iBucteburj 25. 63. 5. 9teff unb JKebn'ann. (i. iBieiiftttj. a'teuer Til. 9Jt. unb SlbolX'i) u. Sfbne SSilhctm JXiSfa. ?ji. "Tiac. UJJexjer. g. H. 4-U'fen jiannouer UKtinfter in 'JJeufirdjen beiSJCtben Bremen Splitter unb SJtaaS. Blinftexbaiit Sonbon, 3. (53. a "D 21 g unb u. 5 a it n o c ri Samuel t fl r e t cfa c f 11 e n, U'-.b infen auf bte auf befiinimte bmt.iltflKtt ei; fauren unJ mfauun auf cffe eutenbc Stable box befor.vn K e U t c rt en tnet, fou'ic tn alien anban Cxten; wfcmtca JB e .p a f f a a e f dj e i n e iu ben D r i a i n a I r e i fe n ffit bie 91 o r b b e u it e S o >j b unb a m b u r j S3iv iiarantircn fttr gutc tuJ> SebauMuHfl auf ben fmic fitr idjcre SBcforbcuutg auf bet wit a ft m a d) t e n unb anbere Krfunben in b eu t cfier, e n 3 i tf d; e t uitb f D f i nut m'taneCer JSej.lauI't1 junn n-trben SBefte ?lffe Stfete ivcrben piouivt beantrccttet uni wir ftctt jut SttbcUunj 'Hu4funtt Siftt--unfcccr Jcnten, !P ar i i: Se6. 23 t 3. a. i c 4 __.. 2JJ u n n: Slumbers S3 a in c r 3 St u b u t St. d. Job.. SJor. 2d Jtenouarbbei franffurt a. S.u. 3. tt Stu ttaart: 2.1 a n n b e i m t i> b I e n 3 SJerf tn. (Set'tubetSenebict. SB. aa Ct. n t u r bicfew am 9lbeitb be8 bei ifjr ciitqefebit fei uub eiueit 3leeb., nc.be ttage, S. SBarb, aWjofcit ivoflcu abee fctt fte ntir fid) w cine eutferute 511 nbet ben SBxtS mid) bctrifft, fo id) uur ?h-mftrouq bent au bem Sobe mid; iviffeit, e. 29, '58. o t b a S r_e nt_e n au tuff: Slnbalr u. SfuaiStopctt, ffrnjl So.'fet. fur bie dabe, ben ex- uarf) bie SBalnbe'it flcfaijt. ifJearee war ber uub bicfer luctx- mit ber bci Si'it babe cr fid) uneber taffcu. SBithuc cbeit feiucit SRaub nnixbe fleoffnet, unb varfett, atfi bte uiuicnitutljete ber fanbbarm bie bie i flYttc, bie bctbeu fie ftoitc. Scarce, ivar uub nut ctttetu J fciu, mir, tit 3 fttiift jtt fern uiif and) qeqeit bie eii mtghattifd> ju Mcibcu. batten flcn nicniet Stuftajcactc wffucH Wtct> gtaubtc nut fitv cine ncitc fitfl su biiv wit fdtcv SKufcc feu ;ui> fiuo. nnrfjflcit c fatten jfljt twiirijic ft'Ktoit am lucitcn, unb iviv ntiv cv nit mtr JSithvc ift iiic uicjjt wetter ju crjafiCcu. auf nut) ads cute weifpvtmujic iu uutlciu 8aufc vcr fccv Xbuvt vmt> tcv (Sou fin tier, mit cittern G'v feiitc 3cir, SBovtc ju macIjcH- Sen We yii an bet von bcm Oxtc, ivo SOJovb worbcii, tit ber ic gctefeu tttii) bcu idr tvc ber beuit max fciit blicf vexlicren fttdjtc id) beu sJCxntflroitoii8 auf uub beijab mid) mit Unix bitxd) ba5 geuftcr aber, bie (jatte, urn fid) Cffice: 77 Cfm'afjerftrajie, SJJi Dvaufee......23tSeonfln 29, 'G8. tjfinfUr, Soniut. otjnc befant id; thin ctiteit au beu Sheriff, bie SJofljlrccfumj Urtftetds bis attf SBcitcrcS SDer Sonflablcr nub feljteit unfi wicbcr in ben uub fameii cjcxabc nod; jur bad iH'vwittmcUe 'Mf lint bafi ber briucjcn. wiv mid baxv auf uad) exfuubigteii, xeit wir, bag ficitocf) am 3tbcitb bci vexbanbtuna, fei. guuf SWouate waveit bem uub fer ucr grnu war tminer uodj id) cineS XacjcS waxb, otjue fid) iu line verfterft, DDU wo fie burd) etue Spalte tit ber SBcmb bte cftuufleu ?lnuflxouq8 fouutc. SDamvfftafr un'c e3 eOcn uex ffiujjivaaren fur (Sifenbalmen iibeibaupt, Sdjiaucx unb Slrtett wm'" iffiit finb gcternte unb tfjutt i felbft. efcenfo: tu wnt> unfttfaflteS v iljretifunben, '-.IT tu btu iticfcvifiitctt in auf bcfcnbetS aufcerffant m cinc'iu tottfor.-.menen Jlrtifel. als: ,w nvibe burd; unb reeUe nuns atte bie tet m'r aJorfprecbenben juineber. iMen S. 8 i t J o 6 r a ibtr be ;

RealCheck