Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Atlas Tagliche Ausgabe: Thursday, December 29, 1859 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 29, 1859, Milwaukee, Wisconsin                t U 4" jeK-m iil 3n let StaDt Iw tiv v'lbi'iiiieiucn in tac i't 10 (JciiM fie jaMbar an bie Wuoirartirte Sut'fcrlknti'n triMltcn ben -W" 'v.jeii XM.-II ffu- t 3abr I'M o'WO fur Salji. :DuCl tl'l'ttt O6nc u'irb Wit jVirtef. '.'aijoijj.'tt in Ivifin JK mafjiaai '.i'r.-ifott. -Ovu.foivi feC- wntm alto ami in iviitflxr, uiife from xvifcrti.xt. f) n v f c .Ci it c it t i it t> o., wcf.r.ifon in bet SUM I It? in mU> tlcuiiii '.JJiuoi-Heii St.iMfow in 'Barb, DON (vticbijvr Mrofic uufr {iMiflner ut Wefcfe.'ifiJ- oler niit Wild Mavamt'f tut fur ten Mrst ;ii fi% b r b i 1 1 i A t n fc i it U 11 a, o 11. Ivbcnfo Heini- rtiirmen in 'I'.r.u'ffen vyn 5 io vWer, fl.il-t ivr ..i.-'i.iiii't fur WavtcnlMi' foui.-r m.-t'to lament- Jlitoi rfaiMliuC'Y.-ieti mi onn.'in fi'i.1 2 Mates n.-i K- Ji.iiifcij in belie-- n ii.'.vvi'l'i-ii uvi-.'ll. ,1 I i w o' O 1. U I I !1 11. i'., C'liii. h vii Proprietor and Editor; Brsxinan Di Oilice 21C The daily is published day, except. Sunday, and -will be Icf-. door of city subscrrher., at ttic price cents a payable to the ca-rier Saturday. For i annum or for MS month-, psvs ndvauce. The weekly aycas.ia "da Ailvcrtisumeiita in botli, Daily a i at mod'cr.ttc rates. i All kinds of printing in Gerrran, t1 and JtVeiicli vrJll bo i" the- Atias- cvc-r nt ,1." cf lc r-vm Wo. I u. -J -tot i'1 O f i) 2LV Scs til CUfeil Wn 1 act- n. ill: Doctor n it W (j c i it i c it c n. !iah midj I'icv. jojit litfi- M- JDini'ii'it VS.icffon in Slfcfjci' 'i'tit to mib hat'i'ii H'iv unfer 8fKn' r v t ii V vi b u o f u t y? Oflivai'j'i' u-ye JC1 m -f ft -V-f 'V "J ii 'V lify V 4i- 4-i- i 14 3- JO. jfiil VJUiivaui'ce, flcvfriitfl. IsmMVet fUna. M'-o. (tat.) fiir ben tacit 2i> i r o n it n. ii-crben nitf's iceUffe unb biui.ifle i XH'it f c f c f n it u cf> n f> e ?ir. 15, SBarb, JlKi 1 H-an fee, 1 S cc tt, (Ohio. H a i) i t r 21 b I c v gt% tf8 i fiif; fcinon Tyri-unN'ii unb bom in 1 ipc I ft c% Mi i- c t, or (few cfit xiaivr von fctvivjen SJJatraljen tin- cru.ilt. 29, '68, Cv 11 88 imb a n M c r in v (i t! f c r .'Iav; ai. so babe tot; mom nT.fj j St., Unitcb StotcS Slot? (fnUvr iWiiienj S.tlivn) unb .'lieu-null Smttfj Saloniun, Oo r n  v e i f c n. c 11 c c t i o n c n itr.b si u S jab! u n e n [i> in aif-'i! ibeilen I'ciitiu-tanbv! ttt-n mil ivif aoH'i'bnliJ! ant bie vriMiR'.vf.'e '.'lit b-'iViat. Ii i: i o a a o, 9{ c w Z I e a n tii.b aitb.v: t.n f.inii inintct bet mir tac- cucbcn. f c in in tic tit ft en men jit b i 111 ftc it (iottifen 511 baben. W e I b c v. an ir-vnb ci-tcv b.'r .yanfei in I'eiiniWanb fur Juvl'iiiiiia ober nut bout taf) inir ui'n f.i aot'cn ici, boi mir tit einnati foiileiJ; filn'bitt fcbait irf; bio x-on tent t.'v citintiie ei'-itlt.'r. babe. iMi x-i-n ni.inen wifif'iebcii.'n innncr mit jsbcm Sr.uincr eil'.tlto. ironn fei cin.v.aan.vn Unb, K- ivr fi e r e ni-b' b 111 i a un: narfi -Olm.-- .ituju fiVi-n. iitcincx xVitriTiiierJ in TditfiXiin1; tt. f 10., an tic Sin1 Ovlc bfjattt unt tann inii eit'.'l.'CH '.utileit faun: finb bet btcfcn -VuuO.n ti> j--bcuci JS -He! aiif ju baben.) a. S-VJ. -veuen fel Sol-i it. (fon 0. :u COtcu. V. jit i'cr.ftij. r i1 u c n: v.: ;n. A A r I ttninlcta. 3-'i-ann (Jsti'M ftJ i'j Cf! lAi'Tnfirjjc. 5 w c W. Vt Hitucfc. 31-'-'1" Gnt'.t.v, O'iiCO, jr., ut 3-3 ii r t c nt I- c r 3: u, c it t f dj c ,siofe-3 iff sirffjtc nnb bofte I'awv in Slabt bjo p f o t ii it b e d) r d 9( n 10 it (t, unb bi nptrc I Oftroaffevfiratic. I i! i it fee, Siic. 11 i I1 irt lllli "Vinfiu-tcn nnb "nnbs28.ui.ints "T, unb bte fin6 bittirtcr, ate n-o antor-i. nnb xvifaufr. 'wl'Dt V it jje I i of; b i furbaareo anf atle bcbenrenben Stabtc r.ctcn tcr Kee 2 'OS ten nub Lniu-i-a'o fiiO 311 ben niebriiiftcit I babon. _ j be ti r c s OiaifBtabaf in (i'rfiitJifnrTiiM1 Qnfnnmr ivciccn aur i u'i-nt nnb, nub 'iiauet-j. (.v, K-ttuMiiuo ;jett cei't'iiitt, u-ert-en j 5 eft n it p ft a b a f it it b G i j a i i e n in O'.-'iler rt.iburanlen ber 5 ,t m u c I a t a 6-1. rt s. ?r. t (e l) I fiKRA'lMVKSTMRV F1JIK Pun HKll' Ww. 3. atber (s [11 ft" !1 nact'ev: K-n iinten. oil-alien dtt T A nen dtabatt. M, 'OS iv-Mj V-vrjjT BOOKS  i v c on f i it. 11. 'J'J J3 I 'iait-Miil-c ICffonlurj aiif'c ft. -4'tnm- Tit. iliirtjicr, r. b n 2i( x- i t 7 %.Vi .1 vi iU; 1 1 v a a f e c TO i .3 o 1 8 0 ft in n f f c r ft v a g c, (MUSTARD) p-frvtS Wholc-.sa'.o Jicttiil 33_ (sj ,t f 1 a fu'5 S5 C r ii l? ft! f I Cbu-nfhMKe. iwilvben "Vain uiib'liiit'Miifeef'i.-reii liiit'ei il'taaef i StoM u. (j I (v. SJiititei (icnf. S.'cpn i'cittM nnb (ti'itf. nnb Cvctx-.-fe. trier W. (V- (som >oK itchrniann. (i. livelier ?lron. f.'Jinfen 'ivr. i'Jiwiffer 9lt. Sfl-iiie in Ji'cuvbatcn JVi-ifcr. VJc. 'JS 'ferfir., beni .jejeiii'it-ir. fon verfanfo. 'Jlita.. nci-. (jinoiit steobrton 'fiiblifiiin. befonbeif ineinen aften fiir tvin'-jabr nnb iTnnbcii Nf; id; bercit-5 aiiinc 'I'retf; aitft.'i'i't l-illij bet ,111 .i.tOe tinb beim Jafi ut ben M-ici- J: Ml i 11 e 1 0 It. bie Ixiltjc Gere, ,i c Cllftcrgcf djttf) tc. S> a i.. n ;t t c it i it b. b.i; x.; bo.irbeitot.) ilun u-ci( biefcc iUcnatf; n't loci! er ItU'tC IU'11 Mofcill iPtaMlOU cine 'Utiki'Ci.'1'vii tvvJ- in-unifc He SJJvicftor, fcinoiit .vtiii.jovti'i-c id; >vifl cr frfcMw iin.'cv utc. ciii, Sir Urn in tiou-iu i, uui j vitt gvettv vt'in ji! ivrtcn cv l-aif ilvn jinn Jit, nnt> n'il-vfo (MitiH'cu C'oi meiuein Kfa- iWcitt Dnfef bcv fcittc faufmaiu Snbo -yanfciciroifeitbci' nitfiiioi, fiatte bto ju lint witter untcr ORad; ttnl) ftc cxv ikmtcH fid; an cinciu Setter, fie ciitf bao WbfiiocjTcit iiHU'tetcn. 3.f; fdXi-B mid; ifiiicn an nub huMitf fejjteit ivtr jw61f ipcrfoitcii ftavf, 511 ciiiein inn We Wiener j faf, etna- x'Uii fie fu-.V nreid't f-aftcu, erfntnvn fto, ewKie er itc j edjcnl'e nnt, cin jfjllcid) bk- fieiti.ifcit, baiitpWL.iinme nnb go-, rev- ineiit tjiferb cincm flvettei i'ic mit Sir iHtiueit an5 tcr AiiruK jVfityrt, tnbein cr j fdjenenb, itahnt Oxlnfj bii ben ait3 Sped1 nnb (vicnt, XHMI btcfeit cqiiMtcx fo unb oft cine pofef unb beilefjeub, itui- bay ftc mid; jejjt fa ft faiuy ben wctft. Urn cine tfetnc menbetc fid; natfirlid; will id> ftc bent ipiiblifnm auf bic bnrd; wranlafitcii 3d; imp ftc 2l5ovt fiir SBorr auiSivcitbtij. f.ilfc, innt benen 3-'bev fcineit 511 ?tn eincin inn- j (Sincit l-ntte fctit 'J3fcrb r'abr reicitc id; ju 5pfcvbc von ber "Jlnbcrc war nut feutein ceiwinin) nad; Ghcftcr! 3'd> HMV ctneit GJraDcti iintivivorfcn ivaren" bnrd; nnb bnvcf) naS tfeixun-bcn nnb ftimnUcn bavin iitwcin, e-i cin cd 28ertcr out S5cr ilnbcrc warf cinen ftnfterit unb ilrafciiben 231itf jn nub SKaitu, fprcdjcn fo ooit bic Sic vcrfte- etc bautit bay c-3 i vcub iu 2Seifc von 9Ja Ijafl bod; in bciner. Sofltjeit cincit mit bcm'btcfc 23.'rtc 'ivnrbcn, cr? ntcinc 2Dcr JJnmitl iforuu Watci: itaJi 'Cite bee-' "Mirbe. O'onrab nnb tfaitnv, ftefiiOinrcxbc, i.m l-tcr 3u- j mil- ix-arcn torn an bic beVbic'stcffc emctf' id) Dvrcr 511nvrben. Waitc an gawNc'fl unb i .cvftdie. stMfpirfj Ixitte. OKtm imx- oifo id; at'fticii nnb bas cinent ftavfen I war cin (ctn.icr, ben ,v wvtrat. Sic jiuitcid; Mn-ift  c o i n v t r, i, c c b 5, n a be ft 111 i b a 3 tra f; e, 5. Si'aii: SJiilivaufcc, 9Ji-f ftiv bic OTiniicfotn, SOSD Cffice: 77 SJIilwatifcc W t c r :i f i :i I 9tov. 29, 'oS. tfinC-fcr, (iorrtl. iifon fi: ,i.i; f.Ui'Vit tint vn i :.'c ti'iite toi Jinn-it: tvVi.v" k licit foivic in W c 4- f c I 1 11 t- o i i o f i c :t 2 m en c f a 1 I c V a n c x i v c ui'i i K o r i- o t' L- Ci o 10 t f it ,t cl- a 1 1 n 2 b o i i o I" o UJ- 1 c-. a '.v. i 'i; f .t.t c o i O 1 1 t it i 'o i i Du1 ?C 1 1 1 1 it t- itttb ffir fidjovc ifcfi'ifovHiut iV.tf ti-v vii'Vr.lvJv, vi'i: x-'t tin. t ft i" a> c r c i; I t i i! i r :i f r 5vu.fi1 mil ivcttoit .t.ij.v'cir: icfc uv.t..: i mi f i..- Sific ui-.fcvcv bottccn. iittf tic 2S ii c it u r u c r ,5 VcriiKtrf- Aa1 !J3 .1 in o r-i u c- u r .t Vcr. S t v ,l fi tt A i a 11 f f it v r .t. 3- t.' 5 t ;i t 4 r t o'chiitii >ii c n 11 o r.t -V. 25 f c I n u. o I it (r. f'o. G o I' t c 11 9.U' t t n KttlMlt u. 4s am tii c t v u ri ft i fay ott-a (f.r-.fj S i c nt c 11 i.'utoiii-a Cir. ?.'i ft i; f: c i t> ai'f v v-r. C j 1 rfi rf: Sltllt 28, 'c9 0. i! r o y a i j" cfi o -5 tU. Dacon, tfjcwr foniincn, menu ftc fo itnb ixmre. einen (ebcri-.en auf ben __ pub ff.nfjip Jd; ivifl ft vcrtteicn, iveini id; ind-t Mr IViUutf eiitfv n t n r e r C) ix etnnbe Sljiicn, fiartnacfujcr Saitgncr, bic oljki: chteS gcftorteneu grcunbc SeucS S jeifle, belli <2ie, eic tfm cvfannt K. _. Ijabeit, SrlauwtiH Ste aitf ben _jit fftJTcn. 2Bivfa6en cinaubcr nn,  vet fen, wcfrfx Vtrtift't in fituer 3eft nad) aTfen K-t otabt ober anjjcrbalb tcrfelbcn x-er (fcifenbalm a.t ticfert irevK'tt. atfe Stcinfobten n-irb auto.--- KR btfa duatitiuaarantitt. fflen-iAr. mib beit-c duatitataarantitt. -5ler'fauf Office ''aii'fcr R.it-.vo OneitA h e 13 iu a a v c H, a it D f ti) it ft c n lint1 StciKitfcftirttiru, 11KTATL. .ir.f ta? aufmcrKai" sU cittern trufeiumjr.fn Xii.'rthu.T.t ao'' ftir'Samcn, .O. ivetbe mttij alfc bic tot w ffelfcn fnivn. 9ic2. giMjo 3 r a p, 216 iifccr tev Kn, at-J rtl ftancn, (iKif-5, 'i'Mrc XT.I V.  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication