Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Atlas Tagliche Ausgabe: Monday, December 19, 1859 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 19, 1859, Milwaukee, Wisconsin                an tie'Xr.iaer. NiiiJiiMi'tiae Sitbfcribmtcn erbalten ten taalMjcn rtMcn (ylnfcntuno, 85.09 fur 1 oter tfs.flO fur 3abr. SBosdenfrtatt ted fofwt Ofonc loirt feln fentef.__Sdijeiaen in teiten 311 'tev te5 ivcrraf afte Slrten o- m unt fiMn< wrferlifit. 1'iituicu. a v t c  v b 1111 a. e n 51) i na, u n. (xbcnfo fid tic in ivii 0 in ter W.ilv ter 'fir OMrtenb.m; fenu-r metre iiinfent '.'lifer I rtaiiiil.uitcrcicri 1m Jnnerit StaatevJ isiiveonfin, uvUlje SlMniKf; In C-iianlit.iten abflead'cn u'eiten. Mcv 29. I; a r i C- it e n t i n 'I r Ci'fue (5.f: CftuMi'i'ir' tint irV. Mo. 1 i iMi'it, CfcivaffcrftMfic, u.i. I Jt 1 1 u- .i K fee, W i ff. i" c p I; 2? tt ti i' (ifjcittlicfjci- i ".'Jo. '.ynuMtiV 'iUi'if. x. K 13! i I> c r t S3 o ev 'Stocf, fio nub Wito.cntifee, 19. olMie jeLU tcv in 'JlS' SvrrJjftiintcn Doctor wcdiciiiae, in tier Qlrjt unt won i -I llltv itnb '3atfH'n  1 1 c r. 30, f u u t' oj. t i f t, S." itio.u, Ice, SB iOe. t> C 1 3 'i' U-I -'C r. J Jt le'cffriiH torf. eis '.WtniMiifi- .yjd'itt o. v'u'.i- 203 Cft V; i i i. t to Sv 23 i -ri J? Office, (f mpirc SMocf., l'i'. C fri'.'iii'i'ei ft i.; Tc.i.M 5 C Winder. o iu i Hi K i nf ih'a j" fl.'j..'. c. (r So (iMiion. Ov. IT. S> r. ii U c r tion as A i? teni babeti mir unfer I'ete. Wefcbaft in tent (Scfe ter SBeflix'affcrt unt Siietfeftrailc, (tciXcniiOei' fllofcljed ffiifcniiiefjcrei, ter a.ea.cnuOi'r> 1'Jai 1859 to itnb nut Cffice nel'eit in t au' f'1U Vr 2Ufi nitb j 4 8 ft w n f c r 5 t v a fi e-, SBWivaitfee, SBiswnfm Smporteure nnt unb (Stgarrou unt aWe Sorten Xabacf, WHOLESALE RETAIL, 274, Cifc tci SDiitten unt SBcmvaffer Strape, Oft. l'{ 11 wo u t c c. 28 i S. Stieren. (J. ?tfcbcimann. SBaaren in >Jris. in olS (ijiiflcii iwrten auf aBaaa-it Sinvlinamac Sluctioitcii finten Si.-nfM.n.t fewitag Start. oi, uci tut) 3 Olhvrtffci Str.ifie, 13 2Jcil'.i-aufce, fetncn rttciinten unt tcin In alfei 'Jdtcn Don 5) o (ft c r t W v 6 f I t, I'eti? ein von fetn'.jei: S.'Jatrati-'ti flljiilt. 29, '68, (tfll) loivte (SJratvitrc ititb Suufcr n 3. (S. itcvfiiltg, 'Jir. ifivnu 29, (tal.) (ScfeOjiwiffciflr. SB U con fin. ill a r kt, 9 SStSconfiiifuafje. Sbfne jnr nut SSi 8 co n f i n. Jnliinnnt unb K, Slictertage uoit drijtcm 91 e n t u r i> c n bou bet fi'tr bic unb tcflc S anf tcr fur He S Stf FRENCH loot and SSiee Maker, 10 DJJ i I n> a u F e e, t Sfi t 9 c o n f t u. -3 ii'tit nitr auf 53efielCuna. unt Sanfe. auf ta8 in fmjefter Slug, c u.-vuiuuet in v c it it it B IS i g n i v c n fur ten t a a t 2B i (J c o n ft n. loeiten auf'fl reeltffc unt biKmli brt. 'Jiufl. 'Sit Jyofcjc (f jitoit in id; mem (jJef.ba1 St., Unitcb 3totc3 JBIotf c u t f d) c r ts? 10 a fon ntacljt Siljitfce unt Sticfefn atTcr auf Sert nut auf tas 2Jeftc unt S3iflia.frc. Mm >3 v. bittet 3 rt f o 6 SB a 6 f. Dttomar SB 1 c f c I H nub i 1 1 i j ft e Scjj, urn Welter Sline-- lifa ;u mcittcr SSatiqutcrS tit 11. f a ii tie Qiflt tint taitrc Jet mtt ivcrfctt fattn: fint tci ttefen in Qnrova SBciV-fcl auf iniiy ju biiK-n.) AianTfurt ,i. 9Jt. 53. fet Sobn u. (ion Stabf u. g-eterer. in, a. 92. b'ail a'caUer am ajJartt. Ulm i, S.bci'tor Aintcreattcr. Sacob JDorn. i (Jnox'f. t i e f c I H forolc s imb von ifat. ju ten 6 i 11 i a. ft e n r e i f e n. S3 f ft e 11 u n a, e n ivcitcn uromv-t unt a.n( 1' lcv ett nut, ircnit I'afeten 11116 9i a u 'I't a b a t in 9Jr, 201 211 Strajje ini 1 f r t- r N i' IT I r p v r r u r TM 5 fl m lt f b a I f, a b a f. ?v. 3 I I e 'rllKA I KMLRN I-Illh POXVDhll j an, '38. 3. tei (ill is. auf Deftiiiiinte tepotnit, wet ten Smfcn tealilt. i S 4' u u f t a a r n n t i .3 R r v e n in a _. ,_ __ _.V SBrotljer, it. :i I'i et (J. 511 art. L' DOORS, ore. (in ecr i. Waro.i oon 10 -12 IKn 1 1 lit! 'Ji'vu, KiiD unt lo 111 i ii nfiv 1 Ubr. ?f. JHiffttcv, r. Ui'i.tift SUCi I lo u n fee. ''ioi1. Vi', JHeMif Qlerfiitifer in tit, rubcm tSifeit, G unt taMu'fite mit tvftel'a.vrlii tieferStatt lint tie 'pietfc fint (uHtiicr, ivo anbeij. ?t u fi e r 3 e iv o b n u'b fr 1 1 1 i g f n r i a a v e f Welt. See 2 iKIj sXiit affortirteS Gicfrijuit ter 'K'fei _ iKevaratiiien an Hlncn unt iHijoiiterien ivic iniiner fiuifnieiecljt aufijefiibit unt ac i Vioii, 29, '03. (tnto) itnb unt itleiiiljiuitter in uno OJr. SHCftuMiTcifti.ifie, 9JI11 n> a n t e c, ilS i vs c o n fin. tniv 13 1 80 ?y ft r i a. a r e n in a cli e i tier Ufififiieteneii Soiien. SSJiet-eronrnufei crbiilten ein- nen atiiteineffencn atabatt. 1 1, '.is ton 215. e, iVJain unt a'J'fiiMufeeff. tolj n, (io.'ij Be? 20 '58 acr S '2 D von d) i (f C f r a f f c r cn 'yu'Jjuren. Ptifctftt, (i '1'Ueatc, S-ormutarc, (iiroiUare, SUtten tsS Svf'iu-aftc nnt aaw iwic H'ir aihi; fWjjItfifi- CiinfMfn SSir auvfi'Mcn bicnnit unfeie t it n o v e r: "JiidCi-. C c fl r c t cb: S.  ftJi-fa liter W ffliuto Stiil'cr. u. bit n. unt Csouf. j Sauticr. IS, Guiif JBn'4'off juSt. VfouiS unt Sic tor 7f- 'inn ant Kcnf. be SJreeft lint S'rrfev unb -Sviurid! Kuflncr imb fen, 3t. iBdiAftein Wct'nlbcr Vfciffcv. Stein. SaaiDviicfcn Sricr 9Jctt unfc IVMnftcr in SJf Gfemen. SJceber. Scfcrnettm-ju. Sfbne aSitl-efm itiS.Vr. K. r. Ie jn Dcrfiiiifcu. (fine ifi sun intt 1% SKetfeit von tcr (iroffe 9t. 91. aele.'jenc faft neumituiniiitth'cOeiit 3ul'fbor, ift untrr ?u wiraitien. Slachtij'raa.en fit tci G weftitii'it bu-K-3 SlatteO otcrfrei 3i'Eci 9Iv. 9 g 21, '59 ,Jr e u i I i c 1 o n. j men oiti ofcov jn'ot ifd't id; inoino tot rcivu (auf, uiib id; fie nrd; SDev iitfov nuttrortot: iHi .ftciite tfi jii foil foiinfoiT. i WJCUH fr Jii iMiiii-u Pio loltmvitcii. faljvc! ctf (viiu3Mii; thuo o-> ooul nut' (n- ivili- ii'iol'oi cine lauiV Gic fPiiuon fid; tcnfen, ivic uiiv 311 ivav, tvio t'cr vjont fcor Wiikro: Gtf 2a unlit NT 7" ?vk WVwnw gttcn Sic auf Mo tvnfc jojjt rtcru'ffcn; j tcr Ni tut fit e? tut fit iiniuicii iii mi! hvtut cinoni Mo n, tcl) Inn, unt ju fiv inn iufi Mt vicfoit obcr cine fialKKfpcrrto id; fd.uirf um in id; .iwitor um .ftimmcUMvUlcH, bio iniv. Ofi-, UMO fio ifr, (5 1- iicn. icdjt ciS fiiuiii, u miv. fletjtbci: bottc id; Sitvocf iiuifancu fims 3" inciiiom iXopfc ftrfj SUleS nmdtt bcr fvah tcr iifcit Sio ftd; moiiiou ftcfrficif t mid; aufjuwffcit, iwifi (lottovc oOor crft wcit i (id; id) fo folf. iptoljlid; fn.-jtc ill; ift ftoiuofni, id) foti K'u, urnit Sank ilicf; fpinnio id) bout .1511 in' fitr uiiflut, .geir SWuflcr, id; obcr id; ju foniincu Ijattc bom untc'v bom mir aitbcrc 2trOoil inn- Sir battcfr. SJJuu, e8 nod; fcovf, inib SDit fiiniifl1 itncf; beat (icilujcii id; [D fesfonnno, nub uncbcr iiOcr mid) fctbft id; mid; iflt, id; mit bom ftiit OXi'icf fa.-jto id; ciiMid; Sd) motncm SBotO, bafj fie mir oc< auf bic ftcffo, bis id; bov H'hiflcr: SDn buvd; Sffou bcn ai bcint c f i t c -r 3infcn auf tie auf tvfriuiintc Jc.t ter; faufe.t tint Weii-ff.' caf die, fa teutentc Static ter K'lVicn (i c 1 J c c 1 1 nen bier, foiwe in affeit anteri Citcn; veifaufir. c i1 f e t in t e I i c I- j n g- in in e n a t-eiowcn tie 0" i c n n >x von (r r unB r. flBir fietleit fur tevei S? v e in c n, i> a in fr u r i> s f r c tins V i i> e i x> o o 1 9! e :i> o f vca t.: n a  1 1 1 c n t e ih> e ft e n J. 'KucC; verfauitn svu a f fa .1 1 e i -i c p r i a. i n a r e i 'e n fir' Me SJ o r t J> c u fcfc c 2 l o spt 5 unt a in i' u i A 23iv uiib i'ftviiit'litiio; auf Sd'ifroi', [civic fAr ftihcvc auf tcv Si o 1 1 in a dj 1 e n t f d> e r t n A 1 t f d< e i t r a n o ft f ct e mit notaiicCTcr ccir'ulartfiiei sjmit 9iae25nefe lcttcn ru-j-ivi teitioir'l fint ivir fitti ui Uiftc uufcrct tcntcit, auf tic tatu i5 at i i gtb. r a fl iLVi-ujj 5K n ncf: e n i'or. 9J u r H era: a in e r ,i: 91 it A. b i: r 2 t x a jj b u  bcv Smitmc cvKi'tfit Niton. 3uni 23, '00 D, Bacon. [38 Cllioafuifrrafie. Sbsli: ton dar.tce. it. Store, cmyu-bU f.iii tn WHOLESALE i: RETAIL. SSeirt uf aufmerffar le ju tinein tioatomm- 'rtifef, alt fur S3 uf fate tie Oc; en.-' fa 16 en i.t.fetn  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication