Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Atlas Tagliche Ausgabe: Saturday, December 17, 1859 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 17, 1859, Milwaukee, Wisconsin                Jtibnctcur: 210 IDet crfdjcint an jobem _ 3n berStabt roitb 'Blatt ben in baa tyreU) ift: 10 (Sent.} bte jablbar an bie Xr.iact. 9JuOTiirtifle gubimOcntcn ben tSoillcficn neaen (Jinfenbunij 1 ober filr M 3'H'f- Das ted fofta fonbet. Sfnjclrten'in5 t'oiben Wnfyaben jtt w.iuifleii let beS tf'cltrti in -njcrtin atlc frai I Proprietor anil Editor; BKBMIAID Office 210 Easl-Watcr-Strce daily is published except Sundtiy, and U-ft at tbc' door of city at the price of tea cents a parable to thu carrier evcrv Saturday. For ilail-subscribers: annum or for six months, payable ic advance. The -nrcckly Atlas" S2.00 a year in adrauce. Advertisements in both, Daily and TV'eeUy, at moderate rates. All kiujs of printing m'Germau, English and French -will be done iu tit Atlas-Ofiics. in Gucntin S CT P., SWilreaufcc. 23Uvonjm. In uni iteintu'tpa'iccUm StirttloW in jctct 2U.KN Vou ifit nilt tt fUt uiit ,511 fcfjr t i njjit nrtt'i- tft'cnfo tlciiti in JUarcelfon VMI 5 20 in K't ?tflfte tcv S fur nitljtf lour.'iit '.'Ufa- iiu 3nncin 20. (i 1; a r It 3 C. u e P 1 1 ii n Cffiw won CI'IUMI' 9i. 1 u. 'i Suncait iMi'.r. SM' J oi i'i 1 1 w an f c i1 P f c 25 n b 210 3n xmfeior aW: SMo.turcn, InutfL toon bet fitv btc iuit> kfic auf Set 18SO. 6ticren -iefc SSHfccIm gnfftultar, Doctor mcdiciuac, a us 9i foe hi Set; babe ini.l) I'icr mebaaylaJKn itnb Smvi-'ttcuvc unb tderc! icerlcr, cUe ten i SJanf, SJlitipautec, 8B' 3 to it fin. 13 309 CjliiHifffiflraye, OTVuU lib fvlnen firambcn unb bcm SJSuDlitum In nfextigutiA. alter 9ltteii von v I ft c r s 31 r b c I t, ftiti ein Vaaer von fctxlaen SHatxaJjcn WOB. 29. '3S. (M in iwJ> fotvte Ghaocuce unb SDuicfec auf ?tr. 1-1 aBijeonfutftiaiJe, 2Jt f iv a u f c e...... 9tWJ. 29, '08. (tflf.) iafnrnna Crpmit, nnb ipfetfeit K. von tt' 3 iicijtcm 9101 o n t u r v o n FRENCH Itoot ami Shoe Maker, Via, 10 SBiicouftitsStrafjf, a'Mlivaufoe, S3 i Scon fin. Ajctvcn biefe'bon ilbitbiow fo an b.n Tluiren l-efoftiat finb, Jifer iiio.ilufieii tafi unnuMiub ifi, fw abjiuoiijeii. tor SiSaaion, Sew.', i, .rtc-tton, (tlberner fuij, bcr taufenb vcij.luebc- it. unb Sietail aierfaufcr in iSlfcuwaiircit, rofjfin (lifeii, tltlb ZiofeJ (R Defte Waiter fu bicfor Stabt unb bie fuib o.Ki avjeiib ti'o anberS. 9C u 0 e r 3 c 10 o b u (i d) b i 1 1 1 ii f ft r D a ares fflo'lb. J'eo 2 'oS tWj nen Mlrtifet, roeluje em aut affortirtoS fficfdwfr ber Uit luctct. SflftS for cash Slcvaianucn an Ubron nnb sBijouteiten un'o inintor unb aaranmt. I'Jov. 29, '08. (tunt) StvaufJ. Jfotner cinvfebfe id) inein alfor on von (Sail'iJ dine K'beuteiibc ?ab( (it.vxnon, bu Dei bem Scanbo tbciliveife oi.v ivux'beii, weibc id) ui ben ftffiiylen _______Suit-1 nub ncfeu tcr jfots be u t fcl; or 9ia u-S ta D a in vot K unb cf; n u p f t a fr a f u n b (J i a a r r e n in jy n r i j_a re n m a >i; c i SafrafMatter Von I'erfcfn'etenon ssoxton. aSu'bcxi'crtau'brorbalton ein- inefienen 9tatalt. H, Tj8 ivldj non bait Ca.icx vrn alfen Soiten foi t i P f f I u, JCartcn :c. x. utf M3 'Scfte, nnb SMHhjfK anjiptvtijt. cmvfcMen fyicnttit unfcre lent blifnm unb I'itten nut jaMreute Sluftray, accreiitirtec amorifanifd'ec GV'fanbten Gonfudt in I en: 3. 'Berlin: 3of. 21. iOriiitr, (iVj'antter line Siituficr. G. iQ. jr.  1 1 f t e n (.iouifon 511 IjaOeit woM'o an ivacnD cine; nad'iKiicnbon in SoutffBlanb fnr 3lno oitiijofanbt ober mit bom_93oii'extitt, b.tft immer nut iebom SJriefe eilwlto, ivenn bet eaueMmien nnb, fo tft ber rfj o r ft e nnb b i U 1 3 lie um (iiolter nacij VUnc-- lifa ju Sijlc mcincr 23aiuiuiere in u. f iv., nn tic unb tann bci mir crbobcn ivcrbcn fann: finb fci biefon m Uuu-va jcberseit auf miJ; ju baton.) (iait ant ?.'Utft. 2.1'eobor .JCinbervattci. 3acoC' Soxn. (ienxab (Snovf. Siuttaaxt iieifbii'iin Him OtavenJbnu 9J Vanb'au Cebniiicier. unb tint 5J.Kv.fnf, 511 11 fi e i: i c i f f n. S3 e ft o Tl u n a e n uvrben xnomvt unb au! ffliarj 12, '59 to e t a v e 5Jr. 204 unb 214 SJlihvaufee. Oceuitabta. b.-pflibt (S. Sxufbeim a b-vaxet (Sbuftiait Banner. Sv-cDcr 3- ftJoraxb. OJexmerMjetm 3- 'i'ei't'on. IMrinafcnS Sln.uiu SJniiibor. Qeoia Oilier. Sarmftait aeinms SMannbeim 3- 91. (MUSTAlfD) von SB. Slain nnb li'iifi Stoli u. o.'o ajiaueit'i jji 20 'OS Cagetbier nub Snuiwgift, Stippon, unb fits cfiu-afferfrraGc, 9JII livat; fee, SiStfi c o n ft n. 11, '59 13 180 Sjhuaffcrfitraile, Wholesale Retail f f J n u f c K von i! (t n b f a u f I o u t o ivoKeit aefattiQft biefcS Uajo: olic fie anborj 100 faufen. SJas entbalt Soxten von flit unb Soiiiinev. .iuiiorft bet Uncle 93 e it, tun> 180 Cft-SaiTersStrage. 3. t cf c I, o. 82 Dftman'ev Stvailc, 9Iov. JDJiln-aufoo, a3i3. S a n f j 80 unb 0! jCffenburcj '.Bafel Berlin 23 .v> u. Sjbno. Webriiber 3nnr.tein. iUcuCer unb Stiil'er. Xbcobor QXxKler Sofoi'l; San tier. (i. S htltlioi? unb ;u St. iioon IMiint 3 d; iv e i j: 2. S. iUiixijtc! CTonfulit. 23 r e m e H Sfaac "Tl. Xx'Ccr. 13 a i e r n: ui SixtruC-i S.' Jen. 511 iDiititKEf.. "33 ..b c n: G. SJobmanit U' 5 r a it f f 11 r t a. Samuel Slider. i> a m Mi ret: Jcbn ?3liUcr. c f f e it. Ji a f f e I: Samuel 3Ucfor, orvia' fnrt urn c f f c a r ni ft a 11: Sam net 3Vnitr. a u r. o v c r: Samuel Sllrfcr. D c fl r c i cb: 3. S. irtomaof, ;n Siicft. Q. 311 avlu'n. ej. C. S.v.mirr.tc. 311 r e u e n: Mil Stcnri1, j.i Sail 3it Stettin. S adjfe it: jj. S'nigxl, Subivifj jjiutncr, 31: Sot 3 d! iv e ij: W. ju Sin Snblicfc, ;it 5. Qilci, jr., 311 tver.f. S xx r t e in e r 3: 3! iUctj, 3D c u t f d) c d 5Bix uetiiiu-u c u i% f 1 1 i'i 3 in fen auf bio auf Kiiitnmre ,5e.: Cer: f.xuu-r unb vorfaufon Xrx? i. fOittonbe Stacie ba Union; nen in alien astbc.it e d; f e t t n t e 1 i e t' 4 f n a 1 1 e n b o S v 1; r men ivaxtv, c.-n C'.M' ftetten r ob 1 1 r i r a.t? ;u flioifonbe; bie (.v 1 1: i c x. fdjafton unb 23ir freKott beret von ii r e in c tt, -v a in i; r >j, x var> men, fjvitte bie aufcfjeu, ja mid) auf jirci in ba5 33ett bc5 SDiuflccd (jeit fonncn So ift ci5 abec, ivcnn Qlanb' id) cS etf ifi (jeftccit 3d) fa fai-jcn, nnc gvcnjcnfos ucmnn ja line Sinnen id) roar JRinaS nut mid; fat; fofJtc cS nod) bcc DMII, I; .M'iMi Mannt foil! in bio ilSintetu, iveil iol; itnb tovauf iiieinc 2W it tier crfiaiiftc nut fmib, mibm mid; bie n; v iiun.cir.c SGinbcln, bie (i- bcfuiiiten, em 'i fccu fie teiut flel'.ibt batten. Sic SteininiHievin Vofliii 511 fid) in'iS unb id; wecbanfe ibc iff) bin von moinec .'lib id) fo fitmntccttd) unb :nbliif benfe, c8 wcice, ivenn bcc ptoijilid) mit ciiieni Stcrfcn benfcn Sic un'e man Unfdnilbiajic ,jn eiuem ba fie j Gfcl iverben fann ivac feme (ill iC'l I' in iv o i r.imntf Puttee auf bcm Sec bortc, bie, ivie id) flfaubte, ?loc (ante? faint iveifj, ivav5 unb; inn- nnb ivnvcn id) nnifjle fyniibcvtmd iiDev riuftfiitiii feljUc tei ineiiien nut mid; felbfl id; nun, ivie flefajjt, won Kiuft Ijiunuf ui'.b mid) (.vtmioti, ivic fio ivav, iiu ten, HHU1 et? vicv Stnnben fftater, unb mutky.f SD'.ct fiubct 115id) bie j HO wurben fStl'l! aye1 um bic Scute in bie bcm ivufjtc, fo id) mid) jcbciSmal, fo oft cin Stiuf Sdjnee oon cincm 53auiuaft (Xx'abrofJtc, tftat aud) fein 511, um ubecvafdit jn ivevben, bii5 id; cnbdd; efi an bcc 3eit cjfaubte, meiiicr Sttkffatjvt aiijutrcten. SBaviu irac mic abcc bod) fo, id) irie frilbec, Stctle ccfiiecen ju ntiiffen ajaubte. d) mid) nnb bajj bie 511 anf um ba6 >paus bevnin id; ben SDunimfovf! war flans (ccr nnb id; nod; (in iBratcn fonucn, ivenn id) (jefdjcibt jeivefcu ivdre unb jbrang in ineincn mac bunfeC Sdjva'g i'toec bent bet Met mic flanb, IDicKcffe in bet (janj bitvd; ben aber iid) jejjt cvfl ircvbcn Sic mid) id; umgtc ju 3ft bag bie S-oiutc, obcr ift baS bev 2Jf.oub? I mat id) ba6 6inc, nod) bie bafj cin ivilbcc 6t5bar, line in Sawtanb, ware, nut mid; bcfto wenifler ivurbc id; wicbcc terer unb badrte, bag c3 ntciucu SWuti) Dclebcu nnivbe, ircnn id; mcine 5pfctfe im SOIunbe 3d) si'uibete ftc an nnb jrcj mic bcc Stellc id; ilanb, cine Siiiie nad; bicfcm bie Ubr JDrct Unb fo id) tts cvfanute id; bie auf bent O badjtc mag's jefm obcr ji fern Sejjt Inft bu Knm 3 unb fo fliit une in Sraiuifivdien 3d) anf bie won bcr mir bcc jiifaijt, nen log. 2t6cc nut Sine Stnnbc tin id) gefatjren, unb fomme aiiS bem iTJcf el bod) IierauS Sabacf unb 23unfe( finb I bcc groft fcln'tttclt fnrj, id) bin m I cinec Sage, bag id) bie (dugec j meiic fann. fRubecn, ba5 mid) fo fefjr an- nub 5iotanat, SJo. 22-4 Ofta'afferftrxfie, SJliIxvaxtfee. Kte. SDaitu fticg id; ab unb arbcttetcaufi geftccitgt, id; fein Cextranen Era'ftcn. Sfodjbem id; iviebcc cine gutc Stnnbc ivac unb fciu 2anb fetn Sanb btidtc tvacf id; Ijin, unb mic fain cS plo'fetid; ate ob id; cms bicfem Sfcbct, bee une SBa'nbc war, uicmaffi wic'Wt' (affen iviicbc. 3n uicmec jtvctflung fagt' id; tis and; nod) fo fort, fo bin id) mid; bod; liebev in- bcc bet, unb mid; bafnr, bag id; in bie fam, Sfott) mir ftet cin, fo auS ju in bcc bag mid) icgcnb 3cmanb fid; inctbcn nub mic auf bicfe 3txt cine juntfen fonnte. 3d) briifte, tvic etn wilbcc nub fanm id) bas cine SBeile getcieben, ba mclbct fidj Si? ncr. mid) um, ba cnft bcc eutgegcngcfcfcteu Scite etitc anbece Stiiinue, ber- nod; anbece forgtcn, unb fafiaflc id; acmec ebonfo tve o x a: 23 a m b e r .x: 91 n n f l< u r ft: S t ra u C'ltrj: 5 ra n t f u r t S t u 11 a a r 1: a r. n b o t :n S f o f: (i oln: d o b I o n j SB e r I i n. a IK b u r (55 erf; a V S r o in o n 21 u ix ft o r Suffef: O ii n a f< r u 
              

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication