Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Atlas Tagliche Ausgabe: Tuesday, December 6, 1859 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - December 6, 1859, Milwaukee, Wisconsin                'on in it fcriC'entcn (buna, von be? iveii'tl e '3 in bcuififjei, unTffrap e vvrfeiti.it. -iW' 15 t'fccr SffAbt a fjornen Srabtfots tn ixeeujnet 'Iafce, nut teffer .1 u- fe-f> r" I' i 1 1 >x e n 55 e :t (U'enfo Heine Barmen in .0 in Xr JJaf'c l'Ui r.iclji: 2atijeht> Sftfei nil 3nmin Swate. ihsirc ivddis ns.-f; SiiiThufi t-: iXiVifei-i in Kite al.jiVti'lY't il ro J.1'. b a 1 1 c 8 u e n 1 1 st i1. o (iff.' xvn CiiuMiTiv u it- iWifoiif Proprietor and Editor t Office The daily- door of city eubscrfbeni cents a week, to Saturday, For annum or in at rates. All kinds printing ui an-1 -French -will merer .Cntifcrec ctffe Sfrten ton Srui CHWka, Aarttn jc. .J 'i'ejtc, Scfmctffte unb SJiffwfte an.jefcrifa.i, Hifiuu unfc bitten unt ii'icau '-IMocf, SIbboiat, Ifictf) Snutoalt itub ff i e c 2 3uh i iffxciiu' S2: c u c n ii v v v v ni c H. 3M; Itat'c mid; tyier unb oijne jcjjf tixfe ba- SNisfion ttiib Sacfjon i tn SJxicfMi'ct. 10 J in I J I fiJ Ht r ut-a ton 2 In m-i ji. t ni .vv" I VlJ it 110 il itvCll v JDr. A i. SU H; e i ni S'u jj f> i> H c r. unb So-it eft i (itcjaxrcu unb at1' SOIMI lal-an, AVIJOLESALI: 91 o 271, Gffe b.i u t nrpci 2 Ctr. u a f i, i c. Hi .mi in fin bte uitb K'ftc Sdtoit mif be i 1839. v i a> >f, (n v s -tl viuf i u c xi'ni'i'ei A ivi'..> juu .-TvlTOH Ctt. 11 n a" f i, t c. s-s fin W f of S. H, -.mm. ISOftI ftHjl fcllOC iUJlilCr. jit 11> c t. So n o c, is r. (i. all it I i e 2, vliiiticiiy- nub ,T, prcrtifrfjcr fiflHo-Wcifflrtit T I ..I.' i o Sifotf 910 JDitrofliTcrtlrcme unt 14S f-u i f {i Ss5t-ion] in. m 9Jtr. Krairs 7. K..'; Svi: o miuiile. i.arffie i' f j ?n iun 1M ftV aniuufjt unb v, Ssiiflirtiiie, i. 290 akmi'aneiiuaiie. nr OI. 3. ,v t WMUten.iffeShte'i tn (ioiiiiiuii'.on, ToivoM "v i t, a j it H siuf i'Mu-i-Hfci, a't..co.i.. __' Stovan ttttfc v feI" airli.Mifisiwinj, Smm-.u- I nub Gnipirc 221V iXKii. iifif'irt, [12; b.'jii a S n o. c r a n. t m t. n o 0 b 'I'Jat 19, 'OS 0 jaiue 0 f c n, V MI 369 qi s I V ll V fllossm illarr, cm a h I c r n. iiV. --TTTtr, Z .1 11 o v c n u it t i g n r i e -i1) 255 iM.-iflpdfc, U'ltfllMltfu1, Is. r n tt ix c r fi i n it. li g M c i i n a. t- sa, u fcr lCV, sC; bal: ui; na F; (IdUCftwaffcr St., Uititcb States SJiod j 1 (fiittvx SUtllar- Sadnni) l'3't atf.-.t SoiKr. u in >u Illtb S 3 t i f f C I U i W.i, at, VVCU UllO iLa Ullb 86 S.'Ji IivauFee, Sifconfin )JSi? 11, '59 turn 13 ]'jit.il x M .-r ut. 5B ail tcr 5, t: m M t. iviU'lTine aJerJwnen (Erfe Cinrc-fTcr- unbJju-.oit Slrafe. fl f Mtb I'rt'iNSr'.a.j-tK 591, eti-anfj. ,u.K 1 v -t unb wh rt. Mf ]vu _ v Mki 2n ir., bnii 'l" i (linei1: goehvton'r-iit'liftiiii, Kronteijniiinen diten a s 33i I jJtunteit 5111 Dafi ii') JfirM fir r,  ________an .Vunb 6iite unb feint S-'f' Vi ben i' >t- o- D'tFaufe. ijiii.x c. j Siitdicr Scrfoit t ft. I Csrfe unbJju-.oit Slrafe. fl urn g C-f 2.H-. utb ff.r.Nitf.u.aiK -J SeutfrTu-i AnK' v -t unbverfi 't r. u t ry i i I 1 -1 ,t ti v i t i '''l' II V vf w m 4 e t% i jvMt. fit u ,-b, uv.r, 'vr': l r jyj G 6 C. _ Samuel VV{ 11 i> 11.', 4i li a 3 f M e ll l'" __ __._______ VIMM l v O I U I. 1 yon_____ 4) it f n-I ftir tic Ssiiij-cldje accrct'ttiitcr iit wub fflt umer Jpeffen ,t u D fi't (fen urt tit JCci iff 'a'et cr fcC'iiftJJt.iiitcii jit finben in fe'ner (icfe uon 2JJam unb Gutter Strajjf. ?y. fi (iinctntiatt, O., 1. 3ai'inr 1858 ubweftttd'e (Stfe ?Jiam< unb ft inii o I f e c 11 o n e it unb SC u 3 rt fi i u n q e n ju bi-i in ivte txtioobitltclj out bte viomi-te'te '.'tit attr f, @t. Sfeio DU.ii i.-'ib anNre stable bei tUeui.ttixton Staatiit. tanp man immer I'et mu ba? (SSefb erivOcn bie HnX1 Oct mir SB fef in xxiojlcu-n, fo we tit Heinften nun jit ben 611 (t ,j ftc it Goitifev. 511 (jatcit. i I b e i, n-efilje iriettb ei ms tci in ffii 3iire cin.xcfanbt ober nvibeii, nut tern SJcnvrfi-n, tafs mu Don jr aefvn jet, Fomm Ki mir in iiniuiti eiiioK-n ii-eiben, iJ; bit tent ber S itiitnte ctfultiv! 'iil'e. Zt id; Don meinen veiftiuibem. u 'muter nut jobem Steamer S3nrfe eilwl'.e, u-enii (Sets dr Hub, fo cfcnttf iff f'. i ft i i.nb t't i 11 a. S-Juj. mu jll O. {lc tnchier in it. i< W., an tie 3dr itttD saun mir lucrtcit fanju ttt1) 'Inb K'l btiMt fniufi-rn in (Suiova jibenen auf intcf; jii KiKn.) u. (Son 5m wait Sfafjf u. Si-h-Kr.' a. 91. Kail SJJiiijei am lUiairi. Him Sl'cobor iXtnbevfatiet. JiiUvii.fiitiX n f w i, Sofvann (Soinab T. 2. Si t n: 3- i t r (t K: 3C........ nut ('fXioftnt. 5U. 'Utttfer, jv: Ctunfulu. 3 r c in e u: 'tifffr. 3 xX t c v n: QSiiffe 311 SiuntOevjj. S. Slnlr. Son. 23ioof, 514 :Kiinct 5 r u rt a. Sxtmitcl SUdcfl 25. 1 1 u.it C.ffe f: (Sai fisrt  gicmciif, 311 iiieft. (5. v.' >P r c ti p c it fsrauj v: ,u garl 311 u: t5-Stugel, Cutioig ?incncr, 311 >S w e i j: (8. 3 Giirlift, 311 511 u rt c c i g: J.isJ.gj 13, S i, Wi-ixoi Cebnin.xer. iWiifrei unb ffi 6Ji-oi.xSu.trt. eii'tabtxi b. W 5s. (Siobc .S a b 3- 3. ?.'t oiaim 9ii.iff. 3. SI. i b (e i i it J" Unt 105 S3i'. S? A fj r ff a a re n m A Mrfj. r ,IM 13rtr a .vi i i t' 3i.u t. r-, 1 i 03. iWuITct unB Guif. rv rr ivaime in ta alten Criue. u. f t e, 8i5r. 'im-'I'i i pu bi. i vr u S y. >tDo.i 't nub itI6cir.cn i vii n i ni i iffir Aittut. uubvl t i' Su'f u. (i i-ia LUjodfitc unt> fliel.lif rt ttr Jinn, h.i; t-r iO jS rr.-. .rt. y. un ivtUie oi i iitif iiiiMMir.- i.r.itf ton 23. lofinn (Stfcii, SiffnJJfiit ttr.b Sliijicl. c' i out for cr.sli v J 1UI VufvSi Mt leftc Sagcnn fcicforS'ibt j C-1T an irnen ant "iiio'-tcrif., into ite ]inb nlsluynb n-o anteis. 'miner f t ai..vv liidrt unb .niantat 3f u j; e i fl e u- o f; n f i dj 0 i f f i >x u i a a r e S i 3J w- %fb. IV 2 1 4 I C C f 13 If "5" V "5 fil r l t3, Sept, 22. jfcr, Burglar Proof SAFES, VAULT DOORS', ...lereSJiuixfaisllJroof Saws nut uitfcni _._ Ultra" unb Sault teridien, u-eWje iveber nisft bat-en itnb batjcr Weber aitfaeiioJ'cn nof> nut nunefinemxt iwiben b.eu-lOen ubabied fo an ben Slwrcn t'efeftiat ft ib, lx.li.. rt ,i jjc ,1 itt n, iiMif entnx bxri'iniMiiOititt miM Sit.TV'1 f't'l, b'lVi (f. SJIinb.'ii 'St. (f. W. iVJulfer Hub i} uifb 511 9lfl-anl i'oon 93lura unb rt- SJeutcj imb (ionf. b.' unb iir.b So. Svmiidj unb 60. 3- ateliu rr. 227 t oei; Deutcnte Slat nc n b'cr, a 1 C men bti! jyaitj, IKlIcii (ire Oteifcnbe; l> ft 2i5u ftcITeit Jeiet 55 r c m e n, M. i V e i o o I 11.16 n a d) alien S 1; c i lYrt.nifen a fit fi D 1 1 t n 1 1 c c 1 1 e n f ui b: sJioubs unb n: li u SBtc flflwmtucH fin gittc nb SeiWHWuiiij ciHf iSffoxbctitHg mif K '45 o'[ (m a Bef'renb3 u. t.xtrt: a it n 1; e i m: (S. ,A j. -o ctn Saxei BOH .MI 19. '50 to 180 Ee3 7, tW; i 4 f M f'' ten nnb rtficx laufcubcx fcaicr -vutb unfc i ci.iviinyiH UIIL' vjJiiixi'C- Ailttri -f hc ,Wui6f bcr dvixvn Stabt; Daft bau WJntc or nut ba Stltft unb Kfirt Sicfc et.xbt Itcqt --vfctu {Riarto 3u btefeut j fvrrdd'jn an Ufcr bcr wihn tcr mfetfe fwnuije ,x iwH Me gdicfddtfteit imb KHUH> f bte >ver fan ifivcl'< fliiityn Sttcuinfa fct't bcit Kn .tn and) Win ;n ve.f.nueii. In bet btiu 55liUtvO ob.t I'd 9Jr. o 21, '59 .iiituftd, raft I SBtScoiifui, SOiinncfoid, .anxnirl'inc't 77 CfnvajfciftrrttJc. juttui.xeii In nn, f in m guxficn au3 bcnj'eiiifteii S.xiibcxii fameit, i nupS fjoAfi iisxr urn fid) ben Sexjcit bics alteit oii'c ober jTI? tt if A v s.-T  nmf, s ri v l etc SanfS b %-n Gu'fr gKauftOicicit, mit ad ben ,f n4 ,fl Cmei nub xneter xxnbeJcDen CUabcn, Ohrfanio ton mfl> '1: ber r s -V Vfctet. ircigdt etab Srntc5c.t ivwjifuficv Wiuifl qefantineft -i-ir ipiXyil ciiUute iHcic ill >UM 10 i ai f r tt -r e., n, U1U" jcicpeu cer vox bu1 33rufr, XHMI I "W1 oetteitni'ljen bcr liy lOXtt JlCitite X'CXlUltUT. ;LVI .inf hipi> 01....... v 1 ___ m fiattc cine fccm om C c fdjime fiincfi luuvfcc atfcn U77 mit (5 vjicbcxtim HMC K'i fcincr TH- (iiji, vcrnixxMt. Ea t _ Oi'eit tit xiffer Suxficn, bic cm co 5111 oi-.icx en ,o VoBc Svcmmujfcu bci imtcx and) gixm innfrcffhci) fonutc. y tn fliom cut. S US1 ,vi, i e 2St8confln SS5m. Commiffiouy- itttb spuffar S an i i] c'nWr unb o f f c K 11 i  ctf o r t a t, QSilioauFu-, SBk'confin. 29, '53. S u v o v a t f d) c Scfic ivcrtcn thacii inn atlcu Ultc i .tt Stabt an- IjteU i-.m-f; bic bet if) 9iom citrefi' ivXt fain ifjrcti unrb. SDicfcfDcii cit mit cou bcr bcr utit i tfir bte ntt ber PWI in 'SttiN Dct bcut tt Hub 511 fjctrctOcu fatten xxxxubfox Rd; fa, tic junjc gnu, bic lit eluem 9Hta ftaub, uitfcrc giitcffixIxrivcifcHoiI) aitf bcit fijjcit. bic itificu bag ftc tjjrc fifju'icUije aiiSjufuneii gcuuiHt bcit Go (if en 5: Seitiit. 11 halt ,t.v a M 6 u i a, aiub. tojw WC-. S c i v A t (X K i e.xc u fijotija: etiti'tSJJIf.- 23 r c m e n 23T ti n A e r b (J a f f e ftetnuber p S it a 1 1 ii rf SSefrtitaiitt if-d1 Ehxsxiijc bi'c'xin bcr innfrehcubcu fur uit'eie i cicfciftct, foiinen uns in ben ipcxbcit, fi'Kxlb UHC -j- ijanfle bcr SUIHIHC SB xt d; :u a H ti" 3unt 28, '59 itX JU. Bacon 138 Cfni-affafttafte, nadjjk Slim- u. grove, cmvfwWt fi uub WHOLESALE tx KET tlX'r gofliflfcit bes ds bie nnxr, an iqte. L. freiliif; bte im kit ?icffcn 8. Scpfcintcr beficf 6cu Oitfef bcit DEPUTY COUNTY 9, '59. 216 tcr 9ftari  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication