Tuesday, November 15, 1859

Atlas Tagliche Ausgabe

Location: Milwaukee, Wisconsin

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from Milwaukee, Wisconsin

Loading...

Other Editions from Tuesday, November 15, 1859

Loading...

Text Content of Page 1 of Atlas Tagliche Ausgabe on Tuesday, November 15, 1859

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - November 15, 1859, Milwaukee, Wisconsin fiUictttin X in ber -Jtabtfo '5 in fur fojlct j 'urtij rciib fein JBfait Vit ju w fterben afte Slrien er, envjKfdjer Proprietor and E4i Office >10 B The day, except Sunday, and wiu toil at door of city at coiits a weelf, "pajabla Saturday. -For annum- or for six payable advance. The weekly Atlas" a in Advertisements in both, "Daiiy'a'nd at moderate rates. STtOj- Siensfag, kn 15. SfoHieinfier 1859, All kiud-j of printing in and French vill'be done in 5 bis 20 Wcfcr, in ber ber Stabt. fur renter mefire Slcfcr .etc {Virmlaubemen uu Snncrn be3 Statues :cwin, weirfjc mid; SSurtfd) tea m Q-uantitaten nfiicjjcl'eii iveiben. b a r f e u e n i t n xt. (Io., Cfficc (xrfeiH'ii unb C ill! v, Sivjt, IrU, StHgejxsSirjt uirt nel'en in SJh. .TV: alte h, ale: fefcten in -T. Jtapt. (irojj, fabren -.....'Kit, gujj ton 9.'tiU SJitdiu1 unb 227 OfJwafferfhr., SiJir nebinen S e v o f 11 e n. itnb 3infett aitf bte auf 3eit ber; Faufen unb terFaufeu aStdjfel aur beutenbe Stable ber Union; o il 11 ti nen biei, forvic in aUm anbcin Crten; mem nadj l l n t1'c f @fv Ultttcb S310rf u'cn felc SluSjafoluna, Gutttuna, ftetten x e b i t 23 r i e r e aud jum fit dkifenbe; teforflfn bte fttn3ifbung fun i ntein cteaS j f cb a f t e n unb in buid; not Senbunjen SDeutfdjfanfc. "ii frelfen au8 fur C i a v v u eon ben gu'jjten ?Mbiifen tit Utlt> Bi'Uu'j olaback uon r e m t. n, a m b u a t r e uwB '1 nadj unb ba n a J; a n e i U n b e fl SB t ft t n S. Shtcb xu'ifaufen ivnr a f f a 3 e f d) e i n c 311 >tn D r t g tit a I r e i f e n fur bie 91 o r b b t a i I'd; e i" v b unb a m t u r 3 i 2 SSlod5, Dfnvafi'.ifiraije, l'3t SRilwaufee, 2Ji6. L CUt3 <Rfj MUD woljn? Ijrfe t rt. tan ,e, bei vlaife! Jl r. WJX D ferftra f e, 5 C. SEtntltr. 1 nt .rtitts in, u. itiib 'Dafaufer in vitfcn, Gi 9Ji.- lilii aif'.u. _ Sai x a, a. :ft in '-Jsctbtr.runximt beni ber SSJontag SRoijeits 4 Utn o ueinjjt i i tO Setten auf ben SSooten ixnxb Uul 1'iT.i -1C TDuuFen nt SJetn'alirfain- fettivivatt t btj Sjrtege, Buffalo, urb Cotton. Sii Si tun e auf biefex Satin tft 96 2JJ11 f e n f i; r, alj auf aHen inva ci o 1 1 a D e. ee, 28.J. tfl I'av- bicOrStabt unb hi -Jinui nnb htu-jor, >vo antto- 21 u jj c a, e a-. b a {i_d) b i! 11 a. fix ('faxes ur.] auf t.'i' Set. C. assiliVn, 'Sin. iMadu Iboi. rt-int'.-3, bex i3. Oueuicun, utfcnber 'JUc S3. 91. SHuir, SS u 230 Dfovaffc'i: i- oalt 11 79 13 ill, 210 1 31 r e p e i> Snu'tf; SSIStt. ?lr. 217 Ofh i Vl-f- ft n ?l -1 p 'cn r a <5 3- S fill n a a- uv.V'-i tJ'i'itvnci.t ff-nnt: ?te vt. vt'ivibtL b'tt St. ga.vrenee i J i: sci ftttfj.'tD be Sf. hcru'G: JUtctorirt S'-ulJJt.fli; ;u -t n't; bie fetr 1 e n 8 '3. 93 a H i n, ton bex itnb Sanber. j (t. 33 o r d b o x f f, von ber j SStnter. Hermann e I p d1 e, wn ber u I 3. 23. it e u ta e n, won ber 5'irma j gen u. rt' r e'b'f. i? u e b n c, wn ber guma u. Eo. ritu fe, ber H. So. Rrcb'F. 8? 2C 1 :i..u U'.nfjen biJ 1 (F f atathonb S X 4S uno 60 L'afe in bei .n'i'3 unb tft j fftv Dcurfdje 5i u r n b c r .3 JB a m e r a SI u 5 I1 ti r a, 11 a b1 guutfftivf t tnart: 2.'{ n n n b e i nt: S3 of el: tt o C n (i u b I e n 3: e i (t it. a nt b it v a fictuW: S r e m e n 9J{ ft n ft e r: (Caff el: SDSnabrurf: bev u. (Je. i'eonbaib 51. (g. i'cr. Dieiuntarb be JBuffterrt, 3- tteufr tScbruberSenebicr. 23. u. ty. Sfefe u. gie.ti u. (xrnft tffiberirtfl u. iJJfri u. Me an ci ufer fur foitncn f'ct nitii tit ben wcrbcn, felxtlb torn crljatteu (jatvu. 3unt 28, '59 fficc 9ir. 3 Silocf, 115 iDfmujTerfiraise, SJMroaufee. ftt. <d. 3tufbiefen fonnenatfe mo-sfuii-n j affinti auniMfi. iveiben, bie auf anbein ju be.rfi'H'cn pu UP? ait.'jitru'inen jtnb.; i T.j. 13. lU'Ut-, "f'tt u Mi' lbvif.V'1 :.j (iiojjten b 13 t, btfltcj, 515. n n b e r. v Y a m nuine (Safferie! na'd) Oh. 265 UJJarftplaJj in bad ftitbcii ow oc nad) bcv, unt) qUtcffidje (sfac m-baicpn. ;f< bnfiei fcHen. fa'W fret ten grcuten Ccr (S'cDvi: bcnft bie lUJntJ m'3 benn cr few dud; ai1 bcffon 23et unb scricu unb b e .f unb'SJerFitiifc. bie in il; SefiMtbcrc Sfttfmirffantfeit nn'rb affe ?lrtcn ten I'injtr, _ nsanb, unb cine cine <5fijarye, bie i europatfdJ, (jdt unb fte fid) j man fr: mi! ftub cjauj ino- wiucn. Xie tfamihe bee 'Sir i weifjicinencn SiirlxiH. Mut, unb rtffem bcnf ivuffamcx j an. inebr afv (janbert itopfer iij bnrd; unb gcufcfu ftitb incifi 'ocn SSitdjfc unb ente nurb abcu buxd) bie na bceintcctdjtigt biefe ifr etn unb narf) unb iwa; rill ifeic bov 5pavji foubevii nnf ber Srbc nsurben aflc unb biudj ftcOi unt inev cixnc fs? j fo'innbenb ivte Mv-ni6 ber 'jjiuig. teftiiniuen bie Sfrcru fur irgenb emeu ber itcifuiicbcncu 2agc, bcrctc ber Acljen fcic an, fnr ivctdje ehu vetdje gauulte tanfenbe eon Sbeilc bffdjenfen cinanber nut n, bet fer, ctciijo tinr fcefwiibia an unb (debt ber 55raiU vonv unb inandjer ben reidjen banfenf Fluid) fur ben fiiS aitf tine unb mancfcer ber etmetung n, teion e ben reidjen jsottte, btfltctt bei ciner foldjen fur fcin wtttnen. SetfH iit 63runbe fflt. 3unf 30

1 2