Wednesday, October 12, 1859

Atlas Tagliche Ausgabe

Location: Milwaukee, Wisconsin

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3 4

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from Milwaukee, Wisconsin

Loading...

Other Editions from Wednesday, October 12, 1859

Loading...

Text Content of Page 1 of Atlas Tagliche Ausgabe on Wednesday, October 12, 1859

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - October 12, 1859, Milwaukee, Wisconsin ben iJUumkentei'. in.ia5. i: Hwytoen ;Hc 9irten cv unt JIS V1t1 Vf 'i f W- Pro- and Editor j DOJKCBCES II Hi Si-v'-ij :a r I c 8 Si II c i vi bsfifccntbum-in tcr SMt UKiiiMW f d Tlie daily is published wry day, exeep.t .Sunday, and. be at. flw door of city-subsci-fherM, at the price of cents a -week, payable to the cacnVr everv Sfttwi-day. For Jslail-subscribers: pi'r .afinura or for six .months, payabio advance. The weekly Atlas" a yew in ad-vauec, ia botb, Daily and Weekly, at moderate rates." All kinds of printing -in Genrmu, Eugiii'b and French will be done'in the W X (I) C SRiitotfj, kit 12, Odokr 55 Jf MI i I t i o iC" 'ft s CfiTco (fcL- I'i'it Cfn-AtfiVr- unfc V' 4, ?r i fcincr Ijatte ctivaS SviiriBfcrliaicsj, imi> Oefbufc fdiiqi cS, ianacr ,511 fonncn. i ('.attc fid) cr inch1 cinen (Sfir. 227 S .cbiiiicT; fcineii jywunfcctt unb bcm auf bie auf t'ffiimmte attcr von faufcn unb tcvfaufen Soorfjf'ci auf r s VI v C i t, pciUonbe Stattt1 bey Union; Ivfor.yn (i ul cc f A'avtcn jc. A'. "i afiutlutcn qiaubtc. jivci ipifldcil qcraiifr, bio cv in fcincr n-.vie cr frets sen fetd.teu i "f rtfffn.cul'cni Cvtru; i Infihr-fvt frf) mi v' vwlt. (ml) fcel i f bi.ica c u w men asf i'liun. ,u lid) mifl. t cilU (iitvusixe; j m r, .f. men uur's JSiU'lar, :H-nn, ,0 Mcitr -afsS it orbcil, cr uwtc-, flcinfton Cvtcn Mrf-cfrvtmc, fern cr cine Mefor hi, SWit 1. rtnkvu hi f u'nt e 1 fcrbevu !-i ,su flMvf-vicvre, rcni cr cine t.tu icljtc. hr tract) !tcft'j.cj3t unb cifricftc in km Srntm, ccr iBi: in ciucr (Scfo.-tc? nut in t'ciiicr 9'hitc bin, ohnc Knt tiacu v i V i v c r v o f I md) 9? c 8) y i f uiib ia nu-m ftjcicijaj: nad.- j a (I? s c j i c lt c v 53 c ft e n 5. cr @tv Slotf! (fruljcr uub .'p a nt t u r a i gpwcfx mit iti'jjriju'er i Cvfrono ba-3 iU'tcjc iverfoti vrmipf t unb ferncven'jJufvviKl; nnb'-iVtv 51 u? hmU IsitU i an! ciiwni nioin alto" j ti'tt (yail'-j liine lu'bfutenK1 3Mii4. "Mi'riti Jjfcfo tn ren svo u Me Oiuaca y.t Sao fironuc am? tori I'd .vTinniat'c vru for hcrat', inib i 51? -.1 r t aiur u: A t v.a [j t u ,r o''-r'd_n if t 3-t; t u t a v 93cncfeici. u. So. (if In: go. S y I11 e it v Sroffovr. S? c i i- .J-i u. cinen cijcinaluvn Cffiyicr, jinn _ ?fl" fcinc gran itnb fciiic fviteii j SKafeftwtc j ;ttcrre in kn Vlvm vyfiiitit, ftarrrc is: cincui 6 cr jcjjt ..uif bic thn I ?nm i j fdMh'icttc h'i' iXorf, nut nab bmv.v fcjnc OclvvDen :.n j.ajj fl- fin; xvi'loren hallo. Cdjivciacn. N-iii c'- ffrti vi'i TV i ...I 111 ct Koux 55. i nv i n it 9 t 2y t i V-----. lv U IL i v t. S-Jititii fyvicrt Me w i ynUjlvif t rr -r i I i fuv bic i Sciuv.tc ton wfdjifbetKr SCeite I fcnncn. I Stffe jtVKrn jufan juttb fatmien bit-SWcitc.t: i. j Saunter extra; jvraclit ton b ;r 'r' H3 ivitb ('cfciibe'Vt; vcn 'Jlabcfn, i Svulcn, x. unb tvac- j Faun man in biejVr tur bate it. fifenfo SJlafeljincn ber uiib S5evfviufci' -tern S He in atte Slwn i -j s i ur.t fur kfrcfltcn Sttdjrtrbcitcn, gifai, fcv, cbcnfo. jjum .fficrfauf unb ffcinc" ij an i frolic bcv J 2) t. (L SIH ii I 1 c r, Krisc Dccufv nad) bcni Du'eit auf i I 5.-U! SBTbcufcS; KialicI'; Slnfusft i't Wnr.t i J! fck: 3f r' 3 6 5 a m.: a r p i unfc SKilttJtiufee So.' 3cB metncn tfun.lw, -sn

1 2 3 4