Friday, September 2, 1859

Atlas Tagliche Ausgabe

Location: Milwaukee, Wisconsin

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from Milwaukee, Wisconsin

Loading...

Other Editions from Friday, September 2, 1859

Loading...

Text Content of Page 1 of Atlas Tagliche Ausgabe on Friday, September 2, 1859

Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - September 2, 1859, Milwaukee, Wisconsin an jeoem vaSlSfatf ben in ba3 3Dtr >prcf5 iff; 10 bie EBodje, Xrager. afugwaitiqe Subfmbenfen "fR flcijcn (SUnfenbunq xnm ober fur trd rofter Dane nnrb fan Staff m- tti _ m bctben 'Hurjaben n. n bet Drucferet imhn atte 2Uten rfs'Strl'eitcn m unb xviferttttt. -Gueiitttt S Co., V M Proprietor aud Editor; DOKSCBCKE Office: 210 EasL-TTater-Street. The daily published day, except Sunday, and will be left af tlii door of city feubscrfbsrs, at the of ten cents a week, to the earner Saturday. For ilail-snbscriberb: -oef annum 01 for BIX. months, payable m advance. 1 he ivcekly a year in Adveitisewcntg in both, Daily and at moderate rateb. All kmds of printing in Gcrmau. and French lull be done ia tho Atlaa-Oflke. in bci 3fa ni'b flelnen otabtfc ts in ffiarb, wn betiebuxa unbare ober tit t fiwanfk ben SJejIjjtttd imb ut r e b L I It V mltwiber ten nit 3nnetn K Sfaatc.- i --vKonitn, uvkbe naif) I; b ill ret! in i-gen Guannraten ab.x, jelr'i iwibcit. gba r[ e3 due it f i n a (3 o j Cfftce (Scfe tort Cftvaffu- 1 t s octi 5 IRiQ VV J .N pjj-VU 1U Vt 23L utib e H t f ct) c unb -A. U t i I t 0 C e 0 R te e Vott 210 3" imferer ivcib n 2Ut.n xu' i 'H .c. jc. Lf, SdineTItte unb 2MIT1 'ift 9luit fhb 'xnx nnebci Scute, bex fuftuje bcu 9hut w xb and) iv iba xotbe 2Baiuien nub} qen Befen jaqui ira ard uubtniibx c, me HR IT: 5fnfanq anbuo qetxanten, fonbexn i iv v 33ihaa O'abesptetxe, ute Cj jclu bai iHnaefdjrtcbcu bar, unb line bex Sftattcmat-CSoiixicnt c3 Sbuxojer DMcSptcxie, hmmeit Sie nun and) xcdjt qcidnwub mtt i iBiuqex jit Sbnen 511 faaen, imb oag none (i 227 gjiti nelnnen S o jto f 1 1 e n, iini f hi ua jt! 3flluh fnuitol, cm 1 r 11 e B u n 3 ufcttc wax qeirwben unb njamii r v a n 3 1> 1 1 f di e c r 3J t. atre nut notaueilei unb cimfu aur. iBejre au. panuut Kantivortet uub Suirfunrt tcnu. Suit ancn tbl f cute xeti MI'> bei t Oxma r> a.ircix A man bte be'ben It o f a t c cis ]te bera rs t iiuiu in b vM nt'h.eu g buut ben 5 in ren i en, XHH cei bt, ittib nux ui fab, {jtanbu fie inmiRuunt jiuutei fxcten SPntc.t uni re utugre taJ L (H uUre (eicfo a f c r fr r a 1} e. fatten. '3f :Mttc, ivabreitb in Ktuiir 3 u'cui unb 81 Puulteii neb e ile b, ixaxra, ti> ixub: mult bti fui, ti5 aiiiett ?i aenblti j1 iiit. Cba a_ieor Km baj ecbcx, tnbem ne fid) ten i n ffut unb ictier Joxitfr aebalren fablte. ?i ii irafx i i fl 2> Stduitanalj ixMcbu inm mix txcnucu, 17- 9-tfimwifee. 2iJ i e u vi u r n b e r H'eouiHUb il ilb." 23 a m b e i .3 91. (x. J3l u q S t> it i "in g J jjfer. f i a f> u i b be JButtujw. i a n f r u 1 1 a. 2) u. 3. t u t til a r t (Sih'lbu a n n !j e t m u Safef SJafMf't it. fes. (ii'f n (i i-. il'iefeu. Si. 6 y b i MI 3 I'eoi'olb Sdupnan.i. JBetitn. 9lub. Sroffat. S? ci vjiq nuae n. ko. (vinft SJo 9JJ u n ft e r 6jc In ubei lUiejb (bcbi'ibcr s n a b r rf SSeffeifomp u. bte an ui flu. m] bet itns i in an a tx Si-vletre, (iHv-.taiit ifx oaimt fbtttidtb.' actxaf "outex Jlxutenftxo'i a' t it ,e t. i ux ntd' laitvjci bam larto 5111 Men nntvbe niffi r I 1'iJlumibriKUco Si fa, tbie rtife, X..V ronnen i He 5tibeitiit 23, '59 uerbcn, bie nuf anb.m 511 bentfelben------------------ t finb r.r. fvtttetanfc S Uoif 9lr 217 C f, !Vt0 Gbuaib ScC 2'J, 58. ex fultlib n tl KxfN v na fte tbm Lvxal t, fdu'a luidu bte ftcfte !lfuae hi'iwn, tib nm tax fnde Ajan; tu ba bv u 2r. ui ucu be um tbn. S cmubfc auf bet c'tui OMai.eat K3 Itu- 'I, iv.ec ;nd J" Un0 triimt Ttuhr- a[ l lllci' f 30 aaf tc ,m ex fxi to nebu qdcifen, 'vtibex 31 tbm SStgcoufttu _______ 3d) hmnte ja Stifi Waxt nd an, :xix unnre i11 eilia! Acti'iuu qoxue't, nut0KM nod) fhe Sdume von t fotte, mben tine ivebcx ui'b cine Bctt Tonb 53etben ate et te gxaae, ncb'dbuftc inn-, 'ruincn nffiA-, -Seiit lam ai d) rut iincm IYU rstifi-fMir unb hie oiifiitt 9JJ tftraufte, S3 toi. 3lbci SDn btnb lent nrd) iwcber w iiax juxiuf 2 fxaqte tie banr, n t etiiun neuen ilxcs fdnvtebex aa tbn iu Unhranfjnitut utta tern 17. b- 5Atf. affufitit, unb cmpfiWLn au" kx ailbiill Sdte ftd) Dem Sintnt, rt 3nbd ba be'be t jitineit X'uite i ntxppt, bte une Jxenbc 2Rg> 19, ntdtl frnim id) qentii] an.bxad u ami tu! ema i; mtt iiitem [anten qctlii ben bie 11 3t iimcx bte Tut m bem liavxmaH gub'eu at bexixctxf nnb feme ftiite 'd) r ib frbhfuib umfab'te. Ste ixmxbe ubccB tit gcubltef bind) nad; th ct ijetxetciien Gjattcn ijpn ixneber aufqebobei, bex fo fd-Ieiihiq a'o unb mtt ber wxtcften Shtcfficlit wotlbxad'te, ba n fail'} c.m unbfaunun b.e Shtut n. Seite tav'in jiefun utfctiumtn oa unb fllcttittetfaufei ton unib t uonxunjuxliJjn Duality, Slabeln, inttcn, uiu1 atti? was 311 Stn yJl It i i C 1'; 7T' 11 t-ul ixar, uedaiiati aitdibtr am 3U-t ixtebex Sex Sb1 xqa jiobi xta e, kx Ouibeoxteixe, T f Jr "uaMic am s. CYT r ff( i u n L K-t-K tUll %H rt tf i n i TM on 3digen-3lijt nub QJetmtctuffei. ux qxoBe Llxt jeul n ebex Jit into 311x1! t, mm -r cvuu.iu .._ __ ___ _ _ v ru TI .iff I iXetunt, fantt n an pets tn btefer 31 (Sbntfo icexbui COJafdjinen tn ber ui SJJfl' i, eifemcii Cornfceit, unb Siibttfattten toon polixtcn, unb rebt.n ty in; in ft x a t'V IWr irtebex Stfk q nctddn Sa-te fe, 296 29, "58. 51 r. aaarftplajj, i1? 29, '5B. iOi unb 214 chaf xtnti e t: fielfcr. nbet ber Seconb SUtib 53cmf. 39, '58. Doctor medieioae, SUjent tu'er af8 nteba xcfaffut unb1 m bent 5. nnt) 2. SBaxb. tUqlidj (nS 10 It fir SfJorqen? inb 4 llbr 5Jcibi- nii fm Xvn 2 big 5 jeben unb SonnaDenb ft r. SB 1 1 c hit 8 u f) bo e i i vnI ?o itnb S a n i 91 g e n t u r -i 5. 3unt 22, i. 17, iwb T gjrf C xuni bic tn Wufmerffantfctt trtib auf G9 Qlrtcn 1839, Koittp uncfj bfm Often auf ber femen ftieunbet unb tun ipuHifum u- affa wn n, j 4- 39, 3> intl> .rt I'rtnifei, fid) btetmit, b m il3ublmim Me ?u t, j fte ttne OtDeu- it hM> nbe am b n oa'tuianun u uaMHVt' unb 18jC tutiioimt Ijiout anb bv, fi> friie r unb 2Sune IP j m g tt g ,3x1111 2Jcrfauf in unb ffeinen Cuanrttatw baben nnr beftanbiij an siHineiPi oo ui Ontfoiu latxu-en toitnui. 3 ne ?b toinbt luiitt 11 KV- lll'B tnait- Dv1 f l t'i r h -K1 ibui n a cm 2) n 3i Jv l ilM, i SSRttrrtflg, a'-v-s or Guxvlan1' I Ui1 in t n tb Glr 3 i'' son i Car I s, ifl Verlent 3iad} bem ?ici> 22 'S3. tofeue unb i i p n r uunb atari at, nahe gfurt 5. 2Barb, SBtf-conjin. 29, '58, niti1) i a' FS _, i mi ti vHitfttn i." n s 15 u. nD r luMt C lit i n3, Su ictu1 i i v o i i OO ii tui n '.'tti'iu 4 u IUK, -rtfj y r '1 t 10 llln 3ai, i 2u i nn tubu, _ Xttn. 130 JJJttfn. r J MIC d a lllu Sa tft ,t 11 mtt J'nt 3J'V ba Sl JWiu sen- 4 qeelnfett itaitfcr ivexbni ctuf bief 3 e Ul i feianb affoUtite aufmetftAit utta ?ur 3'initi i unb SSattp ie t i i'1 ib bex unb bufuiften 3j? bt nuna IireJmef B .'s-i r-r 'piliratt rnrb a vn S11cn tn in feita 'lufu If ru uen'iMt 'i, nf unl> purn (Burning Fluid) 3nbem imr fur ben tie jejjt mrfefinsn Buf 261 banfcn, nnr nuf etne goitfti-'infl unb SSfrmefirung beffelben, une tfan bie iefttw SBaaren 3unt 36 '59 Q_> Jg, i xc.icitrui up Domoatic raid Uerman am (Sarfjfcn, ynfc atter ettvn gonfut teitretertcn n 95unbtSflaaten; ffirSBiScrafinunbbeffen !43ameie unb unb wti wn uitb Sim unb nacf; tin at os- It. CO-, i 11 t efc' '4h'h _" M [c P 9 2Bi tfncfr, naan'te thine ?ut f u t, rtl3 Utt tnb WiMg 3anf, atiufeittg. orabt-" 't ,un r- ut 5Jit f ii'au f ee, SSii SBWefafe unb Dtimit sScrfftufer tn Gtfenivaaren, Siien, ..AT.. jejj, ater. 2Damen-, Sriefcl finb fletS 'e 3lrbett auf8 ba? qrojjfe unb (tfte i'aget tn btefn -ta urtb bfe ipxeqe imb btfttger, atgtrjcnb no anh''. 9Iu jtet f t of; bt f m fur baar 2 '08 fw J A1 l Ijtetiuit iitctnen gicunben unb an, ban mcine 3h. 265 OToiftvIalj tn bof ftubere Sofa bcs babe. S5a meute nette (in uni utci ff t m uljtunu gmiuinfiijjcit ubiiti. fc or hi; nut wriiueclien, jeber rt I) 11 r unb awf Rapier, aufinerffam. unb trerbeit tn at'flPitmtiweH K. M tit ftwte intb 9Ir, 14 Scte JDfhwtfjirrftr. 9, '58.

1 2 3