Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Atlas Tagliche Ausgabe (Newspaper) - August 2, 1859, Milwaukee, Wisconsin                an bad SWatt fcen tn tft: 10 dentS b'e Si StuSroartuje ten taghcfjen acqen (.5 wit ur 1 cber fur >a J n- fce3 fouet uln- fouet jul fein tei- 'Sr terXTucfcm be3 werben alie SUfet in unb fran Syrarfje wrfcuiqt. f, ci guittttitt OtfivaufKr 2B'3confIn 'if IK unb Memen tn j O Pltf 'JflLl -JlUl" If I 'v'rrirun- niibre lauicnb n Staatcs 25'vcintitn, Atlas-Office. unb ft r> y i nq t, mbcm beunanii foi us  e p n f 11 c n, tcmtataea auf bte auf bejn.nmtc bmtcrUtin bet; faufeti unb ucifaufui aru Union; tefetqen 5 i 23cd; el i beli eb iqert Su'nne a II e a n b t K- p i a (5 e fe u r c a 8, SJaff Cr @tv Itltltel) fTcuijtcn CIKH t f 4TanaiT; _ (irebtt J8riefe mt3 gum fednauds f4 (fxlUXV Stetienbe; e i n uc bu na, ton :tlt, unb mem bterburd; etnxtS i'ager I 15 u fc f r i u n 3 e n in buidj nut Scnbunjcn wn r 6 n tt i ben fit unfe tent Sntem icb fui bay brlju 93eihduen banfe, btite tcf) ba3 urn 23ir frcITen dtniran- beret eon S3 r c m c n, a in t u r c r e unb Jf t ei o o I yienttyoit inib ten ba serfaufen reu a f f a fl e f e i n e ju fcen 1 1 g i n a I ty r e 1 1 e n bie 9J o r b e u S ferucicn qara.iftren Oen 3' u '3' njrju q V> "vV V J, I'tlt i) U iveiber ioJei. '1s" x ,.tv, ,.c Stoat. i bu, mt mm mmu kt 3fln j- r-v UUL 1V Wul tun memem nenui lioueqen, Per na; V f "r ,IV A1UO1A V- miir- "'ii -n'" s" 4t unb man nur it r t '-i. uaut ctii r ttnin Kiiei', W v j, ._ -_ ,lv ,v 14 v Hlv. -iMi pi J 1 It 1 i ,ff... f ft _ cvuuclta .trio yefalleit ;u ib in. Self tovben ban cut fillb @lc Nlu, Wieta mi lfa ,u Office, P.r, -suvf, C6r u-n n ben ncn.n anniiex adaUcttn 2Kllunu6t 4 r n-W f x M r t entfictuten 6m. (nr StaWMufo iroh.r K Kbt 3tcUTf r ;tt Sniaixute m-r nicm ficftuyn nae rltl, ,j i rtr ?uanFuujc. f -e -r r f cci Rn i r f -1 i o 'l l) tiv11 e juvx it cpxi'nni'djea tsitm'ion iiber 3. M. Singer fc 'Jlfle Sucre iveiben jjimupt kantiraM i.nfc grtktUtnjj jcbei 9hufuntt berar. udjteit. ixnxb ftel V e r w mfft o QOMJC u (a, M, n M, ef fn e M> auflatr vi nr fct boa t B -r rnar, (j'dh bnrd) jiir bei inu eta fa tn ixnibex SB1, hnbuV1, try >na ntir bex yf _f bcr oufa'tc', ftart mu bv n -Slut i bent Slut cdex 2? I. -Ion. lvfe jixvx it unxnfien ater d) eifte f't xbex' jiuuir, nat tujen. "sffrex t's jeijr fit 'd> nod) in incinei Steilnn nnd) u> hi Etacjltdjiteu Saac nix inefu barot,  fcubt r T. s N x btn iieltexii je. rbn. u flf'iraii: aerjcien, er- w, v ihuxeit id, nnb bay eg qam a.tbcx- rntanqen C sc r f.z s fi> f f oonciivxte xiunq. t, 23-1 nrau Isfa.? cpffuitl'o1 "n Stftc unfct-cr bcntcn, auf tic iwtr SBcdjfcI 545rtttf.- e.b. be SR 3- Srimcfe gc. 9j u r n b e 1 3 y. u n ebu r q dfcmuuib be -S. fr Vt 6 i o_n f r u 11 a. 2fl.: u. 3. be SJeufyittc, t u 11 (i SH an r._t) e t m: SB. fc. gatentura SM S I e r ipafiinwnt u. (s. tli. gjiciju. go. (3 I? r) f r! i tfX SC f S e x f t n 3d, alt u. Stub. Sh'ffcit. i. s t u t a.: Aiciic u. Sr. 531 c iu c n aJZiinftei. s n a b i it cr u. u. r pee v: r 51 CIS iv fn I x'o 5, "59. 0- "15 'os" 1 3 v n auDa encn itnbden qcTr-bt ju qefeijten ioo3eu, i u bie S Cnber fid; b'. aat uxein v c Inn fruui t Utdvfub, tlvt lin'ay bpxi at bcr bte U'-J-VL' tcx dn fncc lum.? i-iDn 23cuakit' c Stnntiqe bie an etitcS fpanen itn3 tn lOvilniauiee i. Sen wexben, fpfcalb nm Transversed Shuttle. fpanen itng tn ben wexben, ipfcalb HHI spin 1 qanqe ber Siunine ount as, '59 23al'x i D bteil ivr ixViX. ulrn ct batte. iLxiiblla u. unite tdi aie ui etncn fpdtut ixutpf a aratgea fan, tn vvfcVu bex ,Souu] nutbte fplv'i) a ucrben, bit attf ariban 31; bemfctt'cn aifjitfubren finb.) anr .em splbrtennarui hxbetyefd tft umbet, .i ue Kmat ilxiitU, bu puibc m ben nu a.ex -ainn uuein 'UUtCTn nf i fi-irvu i.> mil it. fi h _ _ jlHe STftete uiu ftJ; tcv fid; ben I mb tefagluf; 51' frefmben toun, bie u-ialtig m't an'MModenb u nab qi.cbioca -blufen fvttte uiu cxft apatite Scbdnxf a a f; e, c la! ale unD Cl tountc flu> 1U'1 m "t, nwtlrf. 3 u t. 2> u r a n S i in S ert f} r (F i: f- i a Vi- iV i. I i j. Sticrbaufe, .'Jr. 296 29, gutufam raun nub baxf fet't Scfbtt fern ?ff u1) n tn ben Xutfeneiivjaxteu f-i i, unb bpxt br ?jSnra nbi OPH dabooexn fa unb j qui bat emen ueibeffeittn 2auntn, luomit Saume wn UeifiTnebcitei SSeitc iverbcn fonnen. nnb 2tff" nabut, ft n, 0-erAn unb fiutmai 5libcitut. SISviR niemcu S' 511 biefent iJw? :olbatet? but tfnrfWiib, anf cet 9. au i 511 SteLvx Mil idi inuli In in 'Xaxij innytg als _ f _, innliexneilvnt, nnb nnd) bamit 311 fi'dwn, bafud) erfauen, in ba ictae oHiuibc aur ben p tubi'i iqc, UM ,Tren naxcn a ut ab anuncS nmbex teimterk %'lf h5 lyilb utate inn anf eur fee'tr't ri Kx ciiu fi, f r N -r s -n j. s. r- I utiOHi-i nu nii'iuciit MitntcxatLit looiirnenne, lam macfieub, tfr bits bix ]n tqc flcxie Su Sjonaua te, i uttl bem S. eat bui uainaf lei inu uaxft, i in m t meine 511 mnitsj, nnb naljexte nd1, ain i ab j'frxut P ba ]at bea ixcntqen Stitaoen, "p n nnt.i 'Aai, alle l Ov' i I KM jtj I Sente mtt uaon uiotdxni.cii uitunnto, i no 3e-' I galuanifttten, cifcrucn os de Bo imnno Memojra'3 de la Cases Boiunenne Memoircs T. "if unib bcrecbnct. N unb fann man tn btefcr ton tux babm. Q-enfo Slafjjmen m ber unb fteit 3ett repaint unb fijeratbfdiafrcn fncub u 22, 3. sciifoir, 17, unb oon atfen ".nuiff uber hi Setonfc 5baib SJanf. nq' l e VtT -O 1 T r -j f ai SI. u 20i unb j (5. 331 1 hvautei, SB .s S a n i1 21 g e 5 tut unb 7. t p b nalie j P n b a tra ge, 5 SBaib, 28, in fen unb CIB 10 5JJi'nens unbi 1 i v t. fui It ibemittifr fcoa 2 fuj 5 jeben unc Dr. ft r. 5S 11 b, e i m ?x t u o t f e r. 30, to9 e 13S9, i bem SDfleit auf bcr ou unb n f I-, SS S9 unb n i.x bir fur Js SSaavn Un, fo tnfaufe to? be ht 511 i, -mn.ia'-rtfu'njoirctt, unb bak 'f lorxatbifl de Witif 'l1-- ten' iMi SMn: CHU K u.tb a y.ib in in xvi S an nq 23 on 1 1 Xij 7, M 1 S btc in i 3C9 5 fun n fticunben unb bent in feitiatnti: atfti cr (lets em iJ p SKanaaen 29, '58, jramn af u 5JJ. lU. r-arcn' mi1 geaenuBci. 3li loaufce, 5JTO Uifcn f r s rs r I W _ Jls 1M I----- _ I jfi fi i t t Sue qeebifen IPO ben auf b auf "rte 5RobeIsSaiicr fjemacbr bcrpunfltdjften unb btKun'tcn 58 8, '08, 1 3 tied burtf; cwn Sonfut mtrefenen b 3dj bieuntt ntcmen greunbcn unb Sunken an, bajj id; ntetne fcit ufv'ttn v Zu X'l-iifiiMi i iSuflvK1, "'Jen1; a. leiften fonncn. I bt'fonbeiS tcf; auj meine jur ip ;lun u t.nt ol bl, an i nb unb uiniifebrt nni 3trten unb wn ton unb con 14 '56 unb Sletnif SScihuri. itt Stfen.voaren, Gtfcj., L tr u, b-n tieifaurr uub jebe wflt Sa'jerin bicker uitb O'o 5Pretfe finb ttlCigei, af" mo 21 u perqelvobn 11 cl; I f to fur j 63 f 2 ,u ii tittuj] en Oli1 ten 'hit Sjeipff'e uiii auf tent s) fun, al 3iiiin'. Vi'nt i Mm, it iu I'luivui ueuuuri uuo jeoe iii i1 r "bu s4-hifa3ter M tuj unl fu Sluafuutt baeunnlftc' vitbctlt ''tiiuiift ba j (T nnici, Sticrt. -n f t siijti. Sin 't. -o 'l o n ca n o u t ui opa tfiJBeS SSeQ> d aue u. 5 Debt rtone 6 efrt "ft. Sir. auf aufmerffam. Suit ..uman u Zidtu V, f i, tc, tn tbren Jmjiortftire unb tn aJiatj 21, '39 6mt Jftasjsiu Jttarv, in fotme 26 m J.'59 13 .n. @ramtte SUoic Sefnimauir, Dfhv  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 145+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 145+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 145 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication