Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

Der Nord Westen: Friday, January 2, 1874 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Der Nord-Westen (Newspaper) - January 2, 1874, Manitowoc, Wisconsin                r f nMt4 emmtn u4 tit He kti Jufttn unt kn Utr Itmrtrtnjiuftf tn im t f K t f 4 1 B SidM in hi nit Unftie Mftrer fa fajt i Snttl Wrb ftctl in SaHutij tit tni Cu ifi Nil im ttbft 1854 iinb in Ututfilr 1854 firgtn tltXtvntlifanct mit ink Hi 1 tic rracfiatra Hit 3 Vdtrcnt dltmtntt ticlmal t rttii in Ctjliit Jtiilcfita Mr lal t SCc tl tittlMt Antunl Xtfdtltu Cuftrlcr A llntrllw Andnu Nick Nkkvlnu tat ftint 1 A NophkrAduU Wittvt Ikinricb Obcrgcckvr at 3 itiramtn fir tal unb lietirtie 8 Itint fur Jivftt all 1oppc H Jm tti itiltiitunj bt fit SJifteufin btr fie fat titter Hrcbmir W JIAtwin uibtn titfiStinrfflniTnitjtuMt wtrttn frlitteranj ttr i tic iffiljrtii jift iM Irahtln llumnu unb3rtt ttmwrat biaftn tit IaStciTc unb Wilisauttt Jiftntatn frn PruwlUivrr Kiiur Ilucli M jirjr in Mi am frbiuar fJnntn reeli Ptasct Tarn tit iiliiiiit Atom bitftr SUfrfe tal HJ ornanatt CulirN ftlk jum fftfli afctt tuaSSfcr Siicitn Alajtn abd Haraiitn srir So le atnanntt duiilniKfrJcan Babtis i uiuii unb Ktvuiiuttilcu tjtbtil rcclitci nect ttenig fiiinizuwfiirr J s c tit unb Kfijttiii iinb sen Wiliraafft bei au iirtliic J r William pjiitnlrlcr John Stabl Ptul i ttm fiJtilti f lapt tjuciii bri fcif QJOHfrniltr3 i ten aSr tint Kniiiic ClirlHian 1it Mt WtOrfpeilinac ubcr SarfiesiJ JlicttiiiaH Kiit Statnt feiritT alf aufj tcr fantcl listn t tie uit iTifdit h trbalttn it biijj Stbiti tti ttn Sabltn Huron klcfc t in vianueivpc irfjtn ii ftttn in bcr SDtijtiiniitI pr tH bif fcabtn niiliite Wanilfrtct jifeaMnmcHvi bbl Stums oiiifllntiifilitt Thiii7rwuit tii SStijtn vi bnftel Vfn tiouttb lamtu ttutnf ten itn CuSn ivtnciv in iWiliraiifcc j bnfbcl jiiti srrfctirttntii irejfn nut tii Vejiitti iilcin ttfrciaur bet fiten i bufttl friitlicicn KMsaittrj j ifi tM etllaittn bafj it ben Sfttunt aRttj tiefctn iubtfjtn lutttrpryfunt fannt babtn irtnn ttrftlte als I Strbittttr 3ut lauttt Sicit ttiltn Sitipt tuttnt ef Jtattnm Will All t fir Unfitcj ait ticfcm mfetgtn Before Cnftl Tt ptil 185 If ill m c4ttn ink Cnat mit ttra mit ttm erlren Jage tel ndAM 1 uit en SerratHM fAitttnbtit ten Jfeitauifin ant in tltftr Cffltt Mid watitnt ttr Cffitc Stunttn battn fin Unt tt tfirt auf tin ma rail ttuftIbtn ttiftb f e bop tun it Jeter tit tcmiftn unt in at tuut HiranaiiUR Tic fmb AnWrchnfaaciiin tir Cffiii rffcn tn lift Merjenf tie Utt aiKjtnrramtn tint iVniajij nut iutatnfmmtn an it irrtitn fit til I Utr flbfiitj ifiiii tuufr feiajiltia aihvlnupfle j Jin reniitaatn ifi He Dffitt nui vents ttbt mil ittlltn in bin nnt Salte Jinurf Utt iDimiitaji fen itirt taf rht hi lenattifrf ta alle Ciltn in Vtnimgtii SIMM maiftn cttt IIM gejcufnttcr gulf u ba in ben Sitiliil in ttlie1 iU babtu iui teilauje itfiitftl tiifd an i 4s ft baj fit abfijiMi tintm i Itttiln jlhrt unt tti in iriat ttp nfbrt fui tci M tit Swatfieilnna etfinttt tint mt bajibtt vni cinir fuijliitn ticn feivu taf trnn j im eimpcfener tit in ibitr j utiifaii it 19 it p Uii tn ta btr tin aut rttbt ttt1 ilitt fie une tie JtnotrMotbiiij witttiuftnf I mctiat ratjtn Kiittln ft lauftnt Ht JlttiiMufee SLtijtnincb ktm floncai itnin tin fr in Dtfltttn unt tit xittt UniicttljK tdntn Inttn Slab Sbftaiiti ttt utirictm ncaf tattt Kilt I jru nr tint ttutfltt id unt ntnnfiL auf tlf on ttnftlttn jtliinj1 ttr flttnttifn taittn Ht In tin Stturni intWjtfcin tti i gnfftbii rtttiitftn u f icjtf tti ttr niAt tntfttlttcn fprtttn tiiftlbtn ju lacttn rtttbcn ttr u tcni taf ttr I Sttpublilantr nui tti1 ju l and unt btfintcn unl Bctl r Jriitn i fiteit in urn fcintn afutt auiteintn iunsta ttr if i lie jete4 lei unt j n tit angiijibincit Sumrrtn fur flnn iroten He In tti Unl ftbtintbii nit tin P fui tie JDatI tti SngUnt Iaim ira 311 IB a a i f f a Vaipriri a bin bie ttuifcttn ttn ttmefratiftttn 5icg Satntn Wnftl jum grc fen aetaer tptlcfee mtbimall i 3nttrstntieit ttrfuctttnHbtntl I urn itancnatt tal i itn riBn iaj m unb 18M ten Sj ttat frll sjeamle Slaa Cin Cftfefb unt Sent tu fat ifi SarfletrJ unb fat ftin tat jut tern Sflie vtcr i11 Tjita m nitestct iiar t f 4liLiii SSafbitijten fnttiilfiell tici lautct ten ii inttiTtn niiit ioittin auj a tci title t as 8 I f 4 n r i b n oaf btm ficbt SactritSr ttiritititr Kiiite juge ir in t hu btttiif unt irar fabtnttir tatnii urn fa in ttcirua Iffy Si itit tirijtr 3it tie ir in nit t idinn Jire iu SLSir ntatftn tjj attbrtr tuMitiiin AUI nnfiif r u ffil bei ffi Sffcnj M iitfeltt ill Wefiinttii feitetl wit lcu i jn iniriVbltn nub itiib bn bet Calient tanantf nut iant i nut in valauit Ki uitlt fin iitfcj s tmtfiftlt fiit sii in ftin ftjfaaenben SVitirnt e rnnndt unt inllfil f unit II c i Mi nut tti jcmniatei i iitil llhv torc Xivfft iinb i t uiit ll Jin guter S urn 30 tie 4n iatt Sftirttlbelj in Wan irtnte nn ten itfttt ftute fltff jii battn til einrict ludfabtirant aul Run Eerftlbt lantcte im 3uni iei4 in Stth Untttiti4ntter2etnCttcirunf4t ftbnliiifl Ttairlitt rrn ttmfrltcn untct trr Vtreffc C llo f iidinf tit vIuiftKiiuiiii srn in1 laiiill lint j iiiiiajjitiii I If Sir 1fi inir Uirten ilinen jit iibcr etne irlttet tittbfii f nnt iiiitin unb iiult Vapiere iebri indefontut riViiunMi If iviibtii J rif tctittn I prcmtt it iwat iiiouifcn Carl Cffirr 3nitbiiiiftitl fll jur ten tit I1 iintltt in unb f f It Iri unl i IVF trfnltrnbiJ i tlnrm i j unb 10 Trcieni laiitnbt Jinftn iattl mil mtinfm ia tafiii tmvfttlcn bti JfublilumeVana1 ImWtftbaft btfabigt al1 itn biHijtn ttf Tubliluml iuror j tenmtn u I VMnt itber lrt ntittn ptempt bt W t f d f t auf unt Perfauf rfa fdnttititn in btn UJillinni itf fcer unt utantbrnt tit tie ten tflahiijin auf Siram nut dfinttf f nb ttn biliiallin unbaatn icn fir Cffitfiliitit K in tnn JuHifum ton jirr UH tut cidtic jlfft 9lll rcn mebcrntn unb Otttftlbldtter 3alial aiilfiibbtn in btrHie tttlaufif Biibtrfuctt iitj bti btm ten tinjulinbtR ettt con fcinetn Xaf Wlitfettlinacn ten ftintm iattt ju retibtn aCc tctlttt ubtr ten ffelbnji Sluffnnf tttttilen fplttt ttm llntitjtiiJniitn ju jit Ifniil iTorner fertijien ftiitn iirci iicu jatlifuai mil itrntt t r njtikli ift j H i f Mr JltuK i llnttifitat Vanttiiitn unt Irtin u Cdtttt f fauft unb ttitaufe auf i OTilffiinftt unt attt i it t u ttn biliiafltn Sitttftlj tat nnr u ffounttunb Sant unt Jilbrf unb untunantt jitSt timt auf fcljtnte JlJct Ealumtl unfiicivn iffuntr tab Irrtmtn MiAa 1 1 Wottff T i i t e H c i 8J i f t r n f i n tit btflcn tfttiir Rtanffurta j IMiU I ti nilfr iit in Ta tint bill ttn tilliateii WutnrintOrWffdHlftf doncftifil ni titiCiiu ituV piowpl til nit vtuiVliit ini trrn Aan iilTisiavl ten tin mit tn VnitiiiiquiM ii i inr 9In I lit Itbt Slit K til c V a n b n o f Jcitll l 111 a in if I Sin f i rili i rr fur re n i u I f v MI w t t ill TOtOfrl itiittn butwl i iu tit I  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication