Charlottesville Christian Intelligencer, May 19, 1845

Charlottesville Christian Intelligencer

May 19, 1845

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Monday, May 19, 1845

Pages available: 4

Previous edition: Monday, May 5, 1845

Next edition: Monday, June 2, 1845

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About Charlottesville Christian IntelligencerAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Charlottesville Christian Intelligencer

Location: Charlottesville, Virginia

Pages available: 271

Years available: 1845 - 1958

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Charlottesville Christian Intelligencer, May 19, 1845

All text in the Charlottesville Christian Intelligencer May 19, 1845, Page 1.

Charlottesville Christian Intelligencer (Newspaper) - May 19, 1845, Charlottesville, Virginia the nowEils coutcnoiv s TÒi» !(• PTEB Bt W W.m ¿RMSs—I. >Tt»« C»«»-»»*« íííti6WKí*»ckk4» iwÍ«d^<»^«»9lí»ly,a4 T W 0 i> O »t ** •' ‘Sn , W«rtoc«ííi/n*y*Woi« •'*««. Tb«,T0!u«uewill '    tvreiBtjr-loor nuiwb*»''*« t. âÎI>WM ßr«if*«»#l**fea.ithor}wd Agent*. IWHor íf«qk}i#to ólher* friendly to the work* tbîï<*fWlir!â tti*, «»«m of iut»*oril)«r*, «od IK Af] «o««tMftUí>iUo»i! mal V«    to riî* ««if» ftifCUUHM)« 1 ' - -♦»í^síí^i^líéfÁtódflUniijsd.escept«! the option of «ÍHi.lMkter^Viti«ti »itëw««*» »repalrt up. f»H *1«««»-»» »mhorlwd Io forward the mtmin .Qf «utewrlUMi» «nd r«wU J«#*,-free of «igj» A«t««mi:HSMT« in«ert«4 nt th« o«wM rato» lSr*cttli îh*#U«i»tion pf per»?«« hivinit luna» Tor wlKhing to Avverti«« 8«hoa)» which Stdionltr^iiiltttiií I* ge«““«»*! iio:tWl»"'»»Wiii"ïÂï î?rî €3 ;i|h4WÎowlBjt)rw^Â^    Çéi»rlop *adBn- «»» Biünienco of ibto»«, toticlUrtt ♦*>« tot«rtsme<itorihNi («itluition. tt «r te«4ji^'ïo«iri)iü «hobiditttert thut tire In^ir lutiofi h wÎtlRtut any' >a«r» for II* gorernmtitt, ex-«o«{4 thï Inerit    oi^chivalfj Í” AHIiOùjth fh«r« ia ,a»iftv|dflttd|Mp<Ni|lion in the rotlowiug »r-p*irl;'the rwaent di*ttitbanecl în iMit tn»tItyti«l»'W«hiit‘lH) ha* funried to be iti (i«-ttili il to m«ni|IW>t thktthe £ili> ()^!(ÿe(|i>tton of oavtiM foreign lo the K>i|^ olt Ì^é    «pfritfor the »(« re* *j|i^«Uhf gó^fnm«ñJ,---óotion«A»*é «nd perolioloui. |ÌFt«||ctil) in NorQi »« in ,tbe 9ou0v 1C Wbttcd WitU tbM« " ‘ i|^|||^¿.lt>fÜ)eiiiMb4»rdio»tíoo to which they io «htrgiiitthì* riu«--'|t    jo(4b# s^«»i fa»*iKti*è^ijrv t^,i9i^0|^<y|yl«<l ef ftti«(iti0tim»«>>up(»ir4he>su(>* ef Ih« URiv«r«ii}>. A|) i.f 4l(9>«^Ìl^JMiifu«di^r«itt«otiiue«uci«tjF»»rasiow thi:«f «iXÌTittian» bjf.t^o <ipi> ,    !taiiidiu^aiit»U4»4hraiià, itnd We ctrn bai jr hc^ '* «lidiéki ntform in tfie «dùcalioo »^]^v.lHsfii«tU uf riiiiÌs jpfeiiei^tion. ' *' - "    ■ : ‘4. w. Q. l    ìfcetti jri»bel(iQn in tli«» Uo »x*f^Jiy (U|K,    éttlMVIiiiis ut U:t ì^uu^r,    lijii»*« pM»i»ÌiiiÌit)i «ituktt iMdâi« *, *f4^W Mtt#CH|«iir«jMi»#<*Mhì»tn»«i (httl4iru gf«iir. i4|»t luto mvMf, ùi («(utiuit tu 4t<«vv?»iiy, till GuVQTU^iuiit. 'i ktíru ciait «liti(«il li» u t\» ili4i.««>ii^uibiuu ütaittll wviw«iti. M>U ctiiiiIruM «a» íiMuüUr    it« iÿuvaruùitMii 4«'À,-rj«mif«tut tipuit tttiimfluiii: ,«in« ot’iliúiao'tttógií ^^«tÌ|Metit»|i ■.t»im .«|' tiiuhe '.wiitttb Ule eiUijfbteiiiiètHit ^ Jut^ut^ i:ci»t^rjr><MiiitMt wteitd«** riiiàave Ut Thi» namiì^ 10 Çiiiu}ui|e<!rtiM^ > tiu p^riicu lar jmbiic ttit4mt>HMij Wtihèrtl iHtiurtiwH oi ^ìit» ^,:^ Uie jttalabluUtitiQut ul‘ tìiut tMit-ihw titiu> u ittiù muiit i«i«d «ìaurp <4iB»ututi0ti ttiid «bfiti* ,\iit itii^ f«Mtiitut»utt» «MT tu «fich».re- '.. iu^ui^»nis«tiati «I ^^4iMti«iQ,;n|wui «tt dialleli} üli«« ,    « COU« Xi} tàwi; Vi Itti )M»ti^iiia» «tnn«htíil to 4tietn ; w fnetiliy «)riib    ftl Slitti lo pruiect iU«t' pWtí l'tóSl*-LÍÍ^M'*í HüloucisirpJtt^>Uurf* ,rt oiuM lm% «    o «ttuil * ‘Mi-    ’nod ' ùlio «JÌ»ouo0-i9 c’otiamitfUttint IttW tu a scIìmuì C»lMÌ«^^inpi«r)f ; or IO uink« ,^‘    W*^.tÌfe 'tèxt-bouk of&W «»»ckfiiibW iuUjk'yll«Ì«»i ' «nui^rticiiuu.Vr-AU*. Mi- ih» AmVi iw,jMë|»e»» 4o iuivo ojbt«incd «i <i|f6 0f f6t» Muittìce^lo culi. 4if«)MS0ti^/^^itiiuJ    itvt béfitAn tltiit fho . *0 = ifirèe ii iiahê>'?tbiith>ït’tÿ^^ ll«lfúr*oti^ uf tì(Éil^<tiÌ''«}rtvn'Ìry«^ì(iÌiout^^^ ‘ rexii^ttjr'far uiáuiiorduiftttc^ii ' l<l ibo^ h(^iior <«r tl^e íM« fur bi« üQt «sutìli8ii> ilia ii>l ' dèi ' «torè 'lV«oriibJe (iéM<^btòtìU«<f 4n«ir«t«c «t ot*« , «/    |*ÌEui?a»ur», *ii(t tb«- etitife its w«Ji«. ;|t U iAyiat{àbàt)«[Hoi>fc tipuD kfi ouirage Ulte fittf    ttut oirfÿiilt?t|nifc»r«iàHlâ! tttdìvid«M itiittitoitDft (»««Iftyictiuiy tt» an intiiita* to dor^rder and it^sâobrtliuâttuin wf alt »ori», and ih« mure ej»|ìetti«uy'^ iu couiittcìiun wìih Uiñ ejiMiatâniitt«' glvatì ro tita spirit which t}|roÌ9fiir i« «bniuft; » Stiieli âi«ordem would be «|t laiugiüfitsiièt imym»nc« il' they could be vir«^!:«ij0^ia«iflj(.M iaoláie^caiiei», bavitig no coii»j^t),tHi tvitli tiM} jij^iierai ti'iit« of public ^«6%/‘àiiiit iiìiidiiig'II«! eucuurîtgetiieiii be« jToifd ibai »ettiie of their occurrence, but tb»jr<«»«auiè ft frí^ilut eotiM-queuoe and «ro«i«.a |)iatttf»Uppr<}benai<itit,.wbeai we a«te io thuii» but the ciettr attd li*gitiuiatu results of «irb»i we faiijt.ia.a Coraguue iufntuBitonof, p»l^ fetiitig. Jt ia a teeliMg ibat must be' £i»iÉbiitì«É} and pot dOM n moat oRectualiy tf «Mf.wobkt leav« our rehildreti any próa*» l»e^ oiI.]«!Mittg ibeir chiUroit eduacied in, a flMng i}it 18 iho aturtny acliool uf anai;- marine frumpei b»a been in • fatti England« by which,tbs aciiun »£d air gir«« torth aounda whj# van |H>'diaii<tet1y|beard «Jx miles. It caf felt *;t«iliplifmev*-*|*»‘«f, «He that aoaweíÑBth a matter before he hear«th it, it !■ fbtly anti tdiaM unto hiiii,”~»Soi!oMoi«. / IlytRI.O'Tl'I^VII.E.E,    COlîîfTYv VIit«I^ÍA,^^    1% J84«. IçiNOV^TlOfî ÆONDBMNFD ' The fallowing extract ít.frooi the pen of Tomas Curii», D> D„ iff hi* worl( aiVlttled “Rea»ob* why 1 am tw^ a oh^rctanaoi^* Dk Curtis jM«ttj demur# to the onvcriptural c^i»9 of the Epiteopa) Biihops «iaininit’thé control of • ptttwHli of ch«rcbc»,»i»4' o^teri# that “ the Bwhop Cóllosw would hâ*e been an uturj^er of authority, had he required »p»> ritual «bcdleiioe from any one at 'Lap^icea, ithray miia* front CoMom«.*' . ¿ut doc» «tít jiho ®ti»tl*t government eonleœplate a ptur»iiiy of chtn^he# governed by one Bbhop i - Their Bìthóp or Paatpr, it i« true, tiaa not the otpralght over aState, but he* ha not frej^uently ibftoveriiglit over f osa <?Uürclie«í And, it th(ìi^«n9 «»ore »criplurB| t»uthorUy for áx-tending hiaaptriluai authority «ver four churci^e», ttian tbare <ii* for «alando li oy«r a larger «r even an Indefinita wmiber. jTba fact i», both tk»e Epi»* fiopa^ and tha BiiptUt church polity i> an ii>»ovar tion, upon the Ajpotlvlie otder.- They huth hay« a, pltÿ^üty of ohui<e.bàa tajon« Binhop Mhlia tiie A-ordained »plurality of BJnhop« to one «bttrcht, IftAnca wbtle pe. curti* cpeai« of " th« Oi»i:|^np of CoUWrtc," Paul apoalr* of the Biyhnpa of #biil^l 1And »aliieither the Baptiata nor the EpiacopaiUn* hava |>royed the right to sitar,** both have trei|ia**ed in the tentter of altering a «otn> píete and confirmed covetoantt" J. W. q; UNAU rHOttlSJEO CHANaES 1 w.ll itti^kt, in couciuuiotii bot it aiiigte g líéral remark: ‘ The authurity to tiller any tbiug: le^niiy cuinpicte or^t*»tablislii«.:0, la ulwtty»« a priur queation to that of any pret^naiuna'tu tmjiruve it." Tbn Apuatie ibuatratoa this }Mrincvplo by “ a inun'a <}ov<Mianii*’ wutch^ although bu-iiiatif he any:«; " it it be coulirined, du muù UiaaiiiJuUv i ii (it) or ! addeih tiiereuiiio.*' T tu niodetn aouit^ty, ulteriitg the tace of a oe-gotiabl^ peouuiury iiibirutuuiii, to áddto ita vuiüe, ì«r a bigh niercaiittto iuiadèineaiiqr : Hit. ring uy privine bautta a public docui*' meni, i::« au uaurpnliuii ut public auihnrtiy.r jNutvi uo tnuu M-iih ihe jNew Teatuniém and 8uy l'air mudítru acunuiit ot certain' chtjirch ijfiice« belure bitn, càn duiubt ihai lar^e alteraiiuofi ha«e be*!i> luadu tu .theiii> Tuu faci ia bej'und diapuie. li la ciMtào> ded iti ttirtn*, becuuae ju«i| inip<>a«ribie tó be Uet) ttU ur couceaied. "Jbixteuaive ahoraiioiiM hai»f bt-uu ntttde. ' Wtt know* the niuderii ttisbop <|t' «>ur church ta not the btahop nieu> iiotittd ilk the JStiW Teataiiivnt« ^ay Ally able (¿pitfcupal wruerM. Our deacun« are riot thuau there deacnbbd. It wua in «Iti ration iitudü aiierwardb to avuid »chibiit. I Wili only iueO iOH Biabopa Jewel, Hooker, JJani-nuiiid, lltirnul and Heber, aafal> cuiiuediug. Ihia. , It tvaa «iter, the Apoa^iiitc ajfe, anjf» UtahMp Oudiitduuk, that the name biuh'tip was taken Irwin the »eciind ortier (o( miutst* tori') iumI apprnj»r-itit;Cd to ibe firat. Tbeif, why lire th’<7 »i»'t rfr.peciiiv«|y, the tneii known in the .Nt*w TeMauivnt by tlieai' name» ?i Th«at> olHoea. mre, ij^aiit to be ea-« tablidht-iii thiife., 'tÇinibihj' aud- Titus mre prolb^raÇ'dily taugbj b^ inaptration, bow thfy ought IÓ buhitvu tbt'mVelvett in thè e»*tabti»b-nient .of suub ufficejíi; h<*w to supply every thing that waa “ wanting*' in regard to thein> The New    t^ iuelJ' a eo^ vfuant ofGod, confirmed anti ounipfete, to ble«8 hia people thriuttgh particular tuVtttii*; tiuha ; aiiiung the ivat/ilirnugli a'6ert«iii duitcription uf holy, and 1abort<>ua men, hia winíi» ora lb« re dei«bribed> JNoa, ináy wo ntft Miy 'tu the^e brethr«;ii, have you ‘‘.di»-.a^iViiliip(|" no parioir ii».iia,o«*venaut by no longer allowing ihu jtriiuiiive clder^ir biah-op lobe a.lwh'»l>7,fi«»*r yv» «lît adt|e4 4<i it largely.?,The Jlinly Gnv^i^ftaUeo an^ I?«-nted.one kÍMíí;Of roan^ of local, and dtily U-.miied authoriiy, £pi|t^opoa,«-*and you bave catjerf and nam^ another, kind of man, iiir>.t;b ipuch larger anihoriiy,, £pinct>pna..~ fie Itad but tiiie church», aa. you adtnii, nnd ibe Apoatle« ihought it enotigh fur him :>» you^give him m^ny.cbtirtihea» He wa# aU waya in chargee of a partabf He being a biikhop at. Cuioaite, would bare been «i| ur^ attrprr of authufiiy bad be required apirjm*, a4 obedietice ifr^tp t;ny. one ¡ai Luodice^, 3 ^Itmfrotn ColnsBp.. But y«»u give bim.ju* ria;{ioiiun over wiiule provinoen, ntid aiat^», and c;hurcheN h'undreda of nitlea ajiart.-^ Pretetiamna to bave improved hia funcijim» »r bit^.uaeriiinea« onitnni be heard, according; tr> -l^. P»t|l, in aticti a caae. You havi* not proved Iho right to atier.: yuu have irea> pa«‘at>d in the matter »faltering, ftcumpleiti ànd^coitlìrmi'd «Covenant, the at!nan of the House ta in our fn»or^~ More thnn twu-rhirda of ihp ntPiubera fwre-s«iiit votrd (or >rur ititle. /I'he moml itiflti-¿•ilce which' 8UC I a circunit-iitfiotV ought to hftve with the cii_««o8 «tf till! SiHto, n-e;^ha^ lake aoiite i>thnr inppuilunity to Hiuijw anld «uforce. At prese ut we have a word to «ay, aivout th<* Ameriiiair BibleJSociety in/tJit* affair. ' The whoje, «ppi»«h^in ig ^aid .ui r.oine frotn the ngenni of that iii«tituiion,-*r-One Or more ’haie been conKiantÌy ^u»y at Ailbatiy,' aiid : thé ana to whieh théÿ haÿe htid recourfe, are aaid to bo «uyihnftg bjii creditable. To one we H»ko the liberty joi all- *---    ^    . “e )wt w^sek,-iirltftn the Honae was iiiwommoiily tliiii., so thut there w»a im. p<«(i. »ibility.of cibtniniiig a vote of iwo^ihirda of the whole iiumWer of.meinbnrafur thw bill, a iiiemherauddenly mtived //rr pnpiooÉ íiop. The objeoi wáa iiñnti'iliaie^y mwko, bul no iu}<rentifB coiild intlucebihi lo wií'h. «haw^tb • n^ »üon niiiil tho c|ii(!Hif>n wa» aÁ* »•dv.talujiher. ih'e. niotion. jaairte from hin» or from iba «jrewf of ibe Amiáricaf) Bible S»-ciçty, »Äo aft# 6ÿÂt* #{./*. The hidignaiìf»« mat>ifeated op all aidea, when ii vraa Jeu »lain y maniHi fioro whn» qimrmr thi* liis-i»norabie ibsoimi» came, coptpelkd tbie member to withilro.w it. We ihmk it ri.»w th» prtrper time locômr m>>li(:e .th- inquiry, tp/ie/Zírr //tii chnrtw of been as followa {—from legacies aitd do* nationa by iiidivi^aK rhurch««i andauxili-pry aocieiie!<, $7Í,É76 äO.; froin iha Gene-M Ooveriim'Mft and other aocielie'». $ Ml,>• “"“ ¡î from AliaMonnry afng»*iuf, $2íi70; expenditurea, $0i,f8(i 28; tmooM pf ejn-penditure^ above receipts, SI2,48ií 33 : ilebt at ihecloap of last year, $‘¿7,706 16 ; preapnt del>f, $40,168 40. The iMimber of miaaiona under the direc- i ton of fhe Board m H^niter of alationg and out atntiona ; Do do miaair.nariea and acaiii« taot mtsatonariea (of whnmi4*2 are preach-) .era,) native Dt) do pr^achera and atiait^tanta . Po do chii^.ihea ‘ Do d»> bapliiiro« roparlftd Do do church mcmbera, more thnn -■ ) , Do do. acboola Do. ,,jäo açhnhri, abí»ut ' -Two preaeheri^.antjt 3 fenwß^ IS 'ì. í AMl&aiCAN AND rfinfitGH    SOCIETY. Til» afil)rt* ^Iha Foreign Bible Society, have •{¡aia faiteii to procere ai ébartar from the ¿egiaia* liir* of Naur Vork. The htnilie feeling* of tii'a A-ineri«*» oihle Sufelely^ (aa theMAdetr will ■«« front thè «xiraot which follow*,) produced thi* failure. The ti.ni'hritttlan anddUrbputabia «fiurta which tM* Jeaieui intiiiutlb'n, ' (through agents attending in parson,) made to defeat the paa»age of the bill, ai0*t.*ulyeet it to iha cansure of an eniighteued •ad liberal publie. .What right lias Iho American JBible Suciety to choiw fcir the friend* of-the Aijte’ rican anà Foreign Bible Society, • name? And é*p«fiialty, what right bare they to demand the tatter tu ««Auma a flactarion name ^ In discarding every aectarian badge and e»pe> ciady 4a'dia^rding one which denominational pride miieht AiVot*^ the SasUtt« have acte<î worthy of th« great Sihia cause t and vbay have set on foot an in» •UtuUon fur tha printing and? circulation of the Scriptures, fullyand fairly tranilaledtrom the ori* giiiais, which commend» itïelf to ihe approval and patronage of every fritnd of the uoaduUerated Wèrd. We cannot but «presa the high aittlsfoc-lion wblçh wo have.derÎvià frum the very general df«potilio& of our brethren, to throw their contri^ hu!i<7i(« into tha lrea»ur^. of thU inatitution. Sue* ac»*untoUI    J, vv, o. *• On Friday the bill for the incorporation of the A. and F; B. Society canie up for 0* oiti action in the Houae, and, waa loat by à vote 0176 in ita fnv«»/ ànd^ «gainot it.— Aqê^trding to iho law; of incorporati'iuH, two-thirJa of all the oieniberH elrct«d t" ■aeh H»mae are rtqiïued lib paVa a charter, which, in the prfmejtt A»*8embly, makea ihe t^quUiï« ■ iieiftbrr il5)i/ Thua it seonia ihai 'loftig* wo belltìvo can be cfenrly !«hown.—• The<]ueaiion of rt-callin^ itai:hHner iatiut now, /or the ^rtl time, utarted, but it ia ^ ro-liably (on lute to aci uponút thia reaainn. A commitiee of Miqúíry, howet^r, i^tuhibe appointed wiih power to send for peraohs and papera, and to take teMimony on iiath, in order t» A»c<.>riaiti wlutiheT the Society ia, oris not, tii>»t<iting it!« charter in iia expnti ■me proce$^»ga agniiiat the'American will Forei>tn Bf%^t,ciety. . JST. B. Oi|e olktiir friends voted in thej liei(»tiye,iii order, to^ioye>»tirecoitMÌderaiir>n‘ at iome morerfuirorab%.opportunity. Th»* proceedings iheveupon-, and the final liote can be eeen in thjiii^nnexed eatraot frotó the Commercial Advertiser. BAPTIST ANNIVERSARIES. By the Providitncel^H. I.) papera we porceli e that aeaeifal relitfioua annivernihea ha«« been Vld tii tliai cliv during the pam From the annttul the iloiÌF' tiooa 077 lÄj»rihe pa^men a report it I» for Sçf’iptu^rjtfik »Mpflmni that lam year amounted &0-^ttiat;inj!^. the tr>t<ii Tec**ip|9-jìfih tbedepoMtnry year'$:34,9^'70; if«iTum«‘a iaaned    vnlufd at ^9.<^ .27. Thi* ili»w anxjliariea reeoj;niX)>d thé la at year number Ql) : and 36 life director« and life membrra h»vo bearti enrñ)Íe’d-^mor« rhan donble the tmniber ,ol the: preci;din)£ .véar. The reewpia are more rban¿ $ 11,0011 iarjer than iJjmie of the pri»éedVñjf yèar, arid of any former one; , Sinee the fórmft fiori of ilie «oeleiv, it ha'a bii«en enitbled to décote $131« 34iî to ihn'foreiirn dialribu'tjoh of the SoHpturea;, an'd^49,743 to ibehoniâ mtpply. In the menin^ bf^the aâme day (Tie an* nual meMinir of ifi«' Atnerican Hotne Mis* aionarySo ietv waa h<>l(J. A conimiltee, whom wait («furred the question of nn anfiici'ble diaaolntion of th^» aocieiy, or of da»ri«in^.Bome ttieana by which mftmh«>r)«.hbtdintf |isoii(liciinir vif>wa iipon the Kuhject of áiñvery jcóuld act in barntòffiv, th* ported, by a majority,’ in favor of contintt-intf ihé aocii^iy an lit ia/and by a miriotity in favor of a diaaolntion.' Alìér aomò d{acat>-nibn the whole, swhjed «b« laid tipnn, the table A i;eiolulinq waa iiitrodnoed’by Dr. \teUh dpólaring H inexpedient in otii|pl«Ty alnve holderx aé rhiaatonnripa, àiiâ.wnu uw-diapoaed of at the! hour of adjnnrnmeni. An iibMract of jihe report wna rend. The vnltey o** the MiiiniKsippi^ ia the priiicipsl ihoàtré of thé aoefety’ü action. The amounr OÍ re<*eipif« into th« treiymry (indepeml-ently of fundá rRCnived ;nn<l expended un*' der thÁ direction of auxilinry aocietiea)-i» $18.675.    i    -i'"' Tito- number of miiiiaionariea' enintoy* cd, 90. ! . Si^t'iny^ “choola ealabliahed, 145, comprj-B»»? 3010 pupila» Aoi^iUflry aocietiea in different-atntca hwe yi^ceived into ih«tr aever I irenaurit'b ih^ aiim OlV^^)tô125, and have employed 5Î00 miatuonaribs and agenta.    i The second day’a ineetijii^ of the Hoi^q lifinàìòti Siicieiy was taken tip in; the <lia-cuaaion of ’Dr, Welch'a rtsaolutioua, declâjf» ibi? It incJipedietit 10 eib|i»loy alRvnhoHlera aKrní«í<íoo«r|pa, on«l bf a »wbaiiiiire by Dr. Mn^innia, providing for ihe peaceable dia* i’ôlofibn of-the aociety.' No ’dec'jaion fwa» made at th<* h ur:^'ai^oornmenf. ' ’ ‘ The di-bit« resfimed on th»> follow-i'*K MaJ'i when t^e resoldliona of Dr. M'l. Sfinnia were ndOpred. A cmínnitteó waa nppòintrti to report a plan of t<iñpfiráf¡on,— .    aaaiatanta havejoined ihi* miasiona durlftg 4hb yc^r« and 3 pre«ch'f<ra an(| fumale ««îaiMiQnttr hnvtr been removed bjf deaiji or other catiae. The Bev. Mr, D«‘4|n„.^ie a mi^iaionary in Chinn,, ssmde a brief atateineut; to, the binirrl of the resulta of hia mii^aion. He had wiih him a Chindan■~-quw of hi» oon-ver a —wh'i nppt*aí9.1 ün ihe.coaiumH,of.'bia mntry. and aang v<3iae of a hyjnn in bia »f-ve li>n^na<re.    , The Baptiat PoWicatiori a»A Snbbath hnol S a'iety had itfnneeiing on Thura» ay, P< M; Th* r^*guilar repots# we*e made nd addreatoa dbliventd.    ^ \ who arejnen ofitreift pniiteneaa and ndtlr<«i^ g^*e fn 'tfciperfect idea of their orgaiHsuiton und operiitinna. . They tnve, inchiding the CaiKerlral, aiid AM, Çj^piîl of (he aacred Heart of Jteattft ’V^^iV;i«^.Macbed to the CVnvent, flow biiili an^ bi«|<íin>í, seven ehurchea, five of « hieb are of the Mrgcat «ím «nd. moat dutable oonairueiion.    , THey^have an Uuiveraity cnniaittittf W aibdeiita, under charge of the Jjei«niiir,fWt»b a.mejíical ííepfiruneni atttiched'? an éxleit% ÿve Shí'ípjial t«i whichi ifee «iiy pnya 13 or 15,(^ dolí ira annw! Hy fur. ita own pooâî and,il Conveni in charge, ,«f the Siatera of Charity,. They have two large-orphan aay*» Imna, alao und«r. the chàrg« . «f the ÜHÍiif« tif Charity ; four free achonla/iwo of iHem SÖ83 mb five teacher«, one oonihibintr 850, and the other .^511 .pupila; iwo - female ac'da^^ •metunder ihe o«f« of the tadio» «ij^^ipi Viatiation, beaidita prie«!* witl«uit nn^fjpir. y Oùfervtr,^    . 17 130 193 79 from the Chrl^ti?iaTe#cher., TH^ PROVOKING OF CHILDRENv “ And ye iather.<t, provoke npi yriui c^iU dron to wrath; but. britii; ihrh) nji;'in^tho ^nurture a.ud i|dmonition of the t«ord. i§ufi. Vi. 4. Ffitbera, proVoke liot your'c)i,l\^ren ni^anger, leat they be discouragedi** CoL 3, Theae precjcpta, of^an apni|i$Iini^.jihpuid be fitted p'linta ill fiiitiily jjnvetnmc(nta. >,There^ can be qo departure fifqi/t theip, withfuut.th«*! iiiSlcii/in.Mririi^ry upon the children. ,W,9 do I not «ay ihiit ejiiJdren ought not. to bcr coriee,ted.? -or -tiiat the rod ought not^ Jn aoine instanc^a. to be    but wffiitfl^rin,' that onrrectioii,' whether phyKisiil or moral oiii(hi nev»*r,io.be admmiaiered iti'«ng«r.->; Dei’.p aorrow, and.fiafernaMovf, and a coa- V AWftlfHER doubilean romr>mber ihe fíá.i^Tirttti'ARi;. feOiif ^ ‘mber ihe ííéiail>» W“ piibhali* ed few dáyá tiineit of h Mg}r fbl Är; dektirne ^ „    J**?' tered. in ihia apirit’,’ will atftdom fnii to aitejided whh the moat aalutary,iruitp, , Fatni<y goye.^ntojçjnta, popdiiQ(«4 ,oia prip?. r.lplea 'he »ppnaite ;*f tbçan, ja n.ntonly coj(¡(-trnry to ih« «Vove^aoríptúrea.,^ but rea;oÍtin¡r to the un4'’>ataudina, and«ißkep^j|. t,p,the. henrt., Scqiding and atormiug..at ehültll-etit and bbxing, their .eara, arp, gr“?«'. ontragea, and ought to Jjejcnnaitlerfd b9ife,<^façed outlawry, if not in a civil, in a religloua n>itu of view. Sueb conduct.<mi<;^t tírjío-eraied in the govei'ume.nl, of ru/is f pr it might pot appenr aiti^nbocoming if «dmín^í iatered.by Madftno Bruin !»-bi}t wb«;n hu» ina.Q’-beingM attempt to-^ govern iheir oiflr* >4))ring^ in thia. )tiray.' we oapnoi but thinkfof' the aufea of barbarism. . .And auch behai^ vioqr/ia.pecnliarly utibeçnming, in moihewji %vho.Be reigti ¡.b the, family .fmght to be prp* eminently ;» .reign of grace^    - .4 W<^ doubt not lhat In an.inoalcttlahle number of inaiancea; children ; hnve hf*eil mined forever by tyrannical lamily tfovern-^ uient. In ni'iny canea they bsve^ had their .spirita broken. Thi»y h«ve been sbuaed »nd benioaiied into perfect > meAnnea»,<^bnih hi mncipte and practice. Their little h^arla in vo been bruiaed by engry^worda aird looka^ atid blowa until they hav« been utterly dia-cbtiragied, and prepared for lyitig, the.li, or; almoni ány thing from which tiiejr hoped to obtain ft momentary gratifìtiation. Or. ciiichifig the' apiri < of ih«tr > paren till they hnve bei>n rendered irri:«ble>and pBsaionate until the whole family waain an.uneeaaing turmoil.    ^    ‘ Moihcra in partioolar ahould’^^renderto -thoae aeriptnee»! which stand at the' head of tbia article very apecial attemioo.^ They are etityuati'd more, ihiin are fnthera, wiih^ the work'Of (nonidin» the infant mind; and hencei a re oapabte; of doing mi>re gotid, nr of inHiçtit^g aevérer evita: upou the yobng,= than can iho other parent.' Should it be aakpdy-Why the apostle Paul did not i icludeimothet« in thiff addreaa we c,«n only anlwer, W pre^enri that, pnrttaps; Tie relied, on the tbiidevncy^ of'tlie «ex-, and bn the atvength of msternat.kitidneita, and hente inierred that mothttra wobfd not bo ao uniittiiiritl.’aa to act cuunter to the apirit of theae precepM. A. R. live enrthquako which' waa,, experinncííd rf( IVfb^ien on rlie 7thJnat’, Wetiiive how to add « r^petltirin^^mla liWfijj diaaMtííip ip file Capitili>0 the lOth'înét; ’Our evarñíííá*(Tijii of the pn'pfira hna faded to opabfe ui'tn dra-è'verrn nÿ detailo of Ihe 'ftmonnt Hf rni« and dPKOltittQïj oect^fliohed' liy ihia' tJMiivi|'i alón f ,bn( frttm' ihe fict: that the joñi-nífía |V-n-tit iñ deaoribinir ita dß< 6t^ aé terrifii^. we prèaume the dualru^i(>n mitaf fi'áW Ho¿‘n "'Brreiit, Tb«l,Di>ria .o^the î#tK áiÜte'a riEját tKe'eanhquakp ouctirred^abòpt ï(i b*«iodU, A. M., and 'laa'i|>d forty ae^ondaj that it tîvênhrfew many new buildfngèr^ Jib<r ptiilíy other» tha^t hatí'eáñapc'd,ihe/fiis'm^'f v«»(|)a-! linn ; titqt.moat 0f tho^ inhabitapt^ jtricl&n Wiih^ierior, ieft liietr ftopae'M iñid totifc ,ïci fiige in thti open fielila'aiid pilbUe aq'dárjOHt paüaib)^ thè niitht witiinp{#|ieli«*r ariif ínj^hp utmnat'conjKii^tontion. The Vi»racri¡|t|. Tio’Vof t'Kp 14th' t:\alaht ráto« th^it ^»rl*attf lett<íra fnrhiatf n gltinmy picture of thè b«^* itolaiiob ihm h'aá lallett-Mpon Méxiéòi, Th’e ,“lHednl«ria'' 'of thií itat¿a that earthquiTke of the IDtW éW#4led:^^fr MruM on of t’ha ‘eupbU if'^i't'o «nd increased lita daiitiaÄ.donÄ^tfifcUüV? «bea Of Santo Domiojito^^anâ’ Sinç^l^lincla** fo.‘ But for the vhnrtn^a ofjfa ^ratipiS jhe «titire (sUy wopft} Bavé tiébiii'^ia-Mrii^ iiu?.‘ 'Mexicn “did Wt aulTer à|oo^.^.^T^e Hiock waa feUin a .numbbi^'ôf ïowbii atViij viltRges wii.hin ^ rèflua, of «fêVeritI hUntjrçif tnile-. Al Piipbfit jti«' eàVth'qiiajce wáí p«*rienr,ed on the ïjh^abbt}! 4 o’clock, P M'., but itneffenra uomparatively »Ugli|t Several churchea kere irij[ur«d,'.ànd n^anÿr pri»(ite«diR<r<ra'wère'gn)àtly damage^« tho^ none «f *re aliaolutelyvlRMroyed.    ’ , ’ Ai Acparitllo and Totuc'a ihec, eiltet« óf Ithl t'»rt ÛS pwa’ with perfect freetloiajiíid i«l^ pen, lífiiiinr behìnd,it dwu^i^lly, j»l#fik oi «çcoi So^«-l»rôP»«dioripjJÎpif é anu„ beauiittii ftjujj..»*»)!, J^hpi < iTty CMllcoclIi^iit r ‘ loo,,bvii,us^i»^^^ lAve UM dtwiU.ipa,, ;?i« elftjçapil, it wil iie tl b»r writingi '.To ti)»*«, ed rpoiaa, ors upp» piateri^ tbfit^fdip«rÿ:|idfc ^¡l -to.tbo-p t ent«, in .thenyi^tf r«paJ>^io 4 drawing roòiMhi|r, valujjble. „ We do,po| kiîoi«(^ÎHf Mei »t which ihojiajànr,aiit^4ttlt:«r«^l|N»** l>re»eíM,^»lí^.VJ^«|ri»«i^ |}|«|itii«fìii/Ma^tìiip(? L« thß,jji^oe?Mi tufíth? -4ifiHN«ff««ta<r^lûeb mü j tha G ’ ’^At' Actiariiiio ana aoiucv me., euectt ihe iihock were m^ie ennaidorabìe* Gatidàl^ra; MoVetia and VeU C^uîb, ‘irthqnalr^ ---------î-»i--.». i.flOihV j«rrÿ nake wa« experietièed bpth ôn^t^. .. . ‘«h, bot oit neither oceaaibUi w4$ tliè iérÿ'aei^oBf.ü he committne consisted of Rév.-Drsy M» ffiimifi, Wayiniid fltid Seari«; Rev. Meni^rs. Tnvkrr. Webb and Taylor, and the Uon. J. H. Dnncati, of Hnverhilî, lVliiB(‘.’ The irepori of the Comtnittpe wns accepted'Friday. Il provide* Ibr t^a nitni|tiable nepanition of the «ocièty, leaÿiitiî thelchitr. ler at the North and secu iitg the jnai pro. portion of the fund« of pie aor.ifîiy tb the South. The BepafatlOfil fectPd; but the waV for it lina not beifii ef- fpa bi*en prepared. The bf»nrd are not rftatrißt^d in thuir choice of miHKinnartex, thonglli it is iiiiderstuod ibàt lio >lqvehu|dcra wilJ be appointitd. 1- On Wpdnesdny w’nal'hiîld the triennial convention ol' thp Oi‘iiernl Uunrd o( Foreign Ik!i»‘^ion8 of the denominationi The recpipts of the treaaury for the financial yeai endings Aipril lstj 1815, have ROMANiSi«^^^ ST.'LOUIS. It is not {generally known that Ritmanism it» ;<tri>ngpr iu St. Loui« than ■ in any other city in the Ü. State«. N^iihejin^ Baltinnire, t’incinnati and New Orleana haii it any ibihtf like the rolHtivB power and influences 111 Nek Orleana it m«y have a greater 'tiíí-merioaì proportion to-the whole popnlation, blit ita organised and effective airength will ii'it compare w‘itb that bt*re. Sii liOtiia at (Im last cenxus cobiaiitrjl ab‘*nt 8H,(H>0‘in habitaii'ts^ Of ihis number probably 15,0(10 are Catholics. They claim half the popu-laUon. Thbae are conipOHeil - -f old Frfiircb familiea, the original »eulerá of tbiï; plitee, many or whom are wealthy ; and of Irinb aiid Germnn emisjr^inli', ih'tU8aiitlaorwh‘'ni rt*(<ide in the .aiibdrba of the city. Their ortfaiii*atioii Í!» |>erfeci. They select their «iiea and (fMuid tlieir iiiMtiiufiOna with nd-iiiirfible jud„'mnot. The miigniiudr: • and dr'Stiny trf iho VVisst art“ much bettor undor-s(ôod ill New V^rk.,/ A few aiatiatica,copied from • he Direetf|ry juai pttWiaheil, and communicated by ihv pricat» tbemtielvcaV hi- Hi .Î r , It in inierea|iijg4ó,jlnt«M‘g«iJì.rcM«t»* *• «n time«, io |ook,pv«r,ihe;at|i4i|<ica, ,Hkicti indicate tho proj>per,iiy jiity . Pitr|ion “■    of; i,the »il ............. òut J)s(eMded.coiit$lry.<,. Th« gro-w-tU of thè .A preceda,. , •ncreaae cff the Weatern Statéa,. froiri 183(1 g'rjfnt empire of ihn, without .A precedent*. i «^h«a beftljjWlío For i|iiti«n<}e to 1S4(I, waa at the rate.of,73 per cent.-H Nothing, indeed, ;caQ prevent; the rapid fitri^ea, nf thia extensive region.’ ^ The fer* tlHty of tbe aoil-would alfme aecure lhii>;-*-f To thia,add the.^yaai comm«*roeof-4ihe great li'iik'ea and Rivm->and we may havf^.aom« little idea of ,the natural advantagea (if fhej Wenterp ..^tntea, -There are opward»/ o^ 6jl|p.|;t.eambonti» navisaitng the Woatern rfc verit^wlih prod.nce, ,The aijiiual ira<le dowit; tt>e Mi»tili*aippi to New Otleana ia valubd af ,HXiy milliona of d(4larai'ilttd the aame amouint up ihe liver.. The vnlue of the ,ina..n]u,(«ot(iri,ntr irade of th<^ Went ia acvwrw ly ipj||io|ia,,aprt gooda Ibrwarded from ilie Atiapttp by the way of,iPitijlbiWg^ are ewt-niaietj.mi, ai|;ty,,miUionai making en ag(;ret eat© value of the trade of two’Itundredand .fif^y.tiiillion»,. which increaiiea 10 .per cent', %tmiiaUy. The trade of .the «rent Lakea ia^ eatintafnd at one hundred milliona - of-dob larM, and ihe internal commerce of th^ U* S. on the. Northern Lnkea and Weatern rir v<>ra. amonnla annually to $3(H>,(M)0,000, Cout'ier». ■ ■ ; ^ //rtijifl a aarrttl p/'ip#.—O how »»acrffi ia that home where <*very word ia kiiVdifynafii and every biok ia afTeelion I Whert» iho ilia and «orrowa of life ar«' borne with mti titnl effort, and ita pleaatirea are equally di vided, and where each eafceni the other more- worthy^' 'VVhere a 'hftiy entijlatloii abound)« to excel in offioea of kindrite.^ia, and nffectionate regard. Whdrrt live-lonjf day, the week, the ntonlh,'the year, ia HceitW of cheerful and unwearied eflT<»rt to* awell^hH iWe nf dotnojitic comfort, and ovnr. flow tbe heart with home-born etijoymenta That wyrjii mny be the humbleai hovot on earth V there hiiart meet« heart, in all . the findneoaof a full affeott>n. And whffrev-er lhat apot ia found, there ia an ©xeinplit. ficaiinn of all that ia lovely and of goo< rep<irt among them, ft ia heaven begaii behw. Oun Dotv to God. -Fear 0»»d foi hi» (tower—tru!«t hitn for hia \vÌKdbin -~ love him for hia cr‘'odbe»»—prpiae him lor hi» groat ne»8--believe bint for hia fHithfulnisia, ant adore him fur hia holmeoa. Watch your frientlaipxccpi those, of whom yon are ceHain i b»t know that.nniiQ ean be a true friend but he wbu hna the foar God.    ■ j '■ MfORTANiT l^rPROVl The Glaagow Arpa dií««ribea átp¿4i- ink !>%vAH*d by n »‘‘ftouliy ]^voiîet'\ WoM knujvn lor liiyeryiVe» |n «hfttu(?trij»tt(i.iig^ wow í“ki >wHi«b iwísailod ' ’ Uie Quuen’a ink,* from ib.b ||oÍ ,1^ Æajt^aly haa exprei^d her    the iiivt^ntion, and cundfatieiidad (ò inaË®'^ ■'f, il in.pieftfrepue |o tbè ôltl ‘ " ' «an h':. Uf p    tlMY* ; I 't ,(f 4^1^, ■f‘ IU oC thq at 01^(5 ihptîfapd. aequèn'tÿ, the ob^tn Each y«Äiv‘‘    j *• daff'i H', botir;'- • •    >’*•<' f- *•' minutey *    '« 41 totdU ■È^u î4ay» ■    ■* -f hpô^iT<^l ^ 4k'fe»Sifl    ¿lili mlnn^,'. :aec«aC .„s V t ^ i " i % B軧telteV.ÎÂ3tf#;^#r< Ihe CinciiMïW^'^ mmcívttbr¿í,1Siril f ihttf wa*..'î;|l who killed mad^ i» áioodiillíi'4’J}l|tflí^^ aiïpârèittT/mitll'iîp w<mtó ^^&SiÍÍ?íl%'i..... W^ord;^* he iet dpadr T.Îfià *a»'ihe ¿ ^ . aclenc^i’ It httd tiAaeulod    , >,? ÍÍ.«- R^NAMCA»!#; tRp V " _ inm wppu1)|jcM«», |<itlft^lf^f«|tittr^|f^$pri«f which |a iiita«ted iti(ih«lootttuy^^«Wflti4^&Qtt . of Mr. Wov B.Smfili,eb«iit Wpl^ Kw W. m iniervala», «n^ » Iwgfc fti*ii»wiâfttiji«^li^ for abo^t^lil aidea itAdJeav«« ib« fonr .feet d«fp, wlthotil    to the Avater flowe4 «w«f.t^||i#t|»,fítsr ^ approach b*|ngt, waa*,„|îii,owii^l^||jilÎ30üM notae reewtnbíÍMg. día*ai»ttlSt««Uti»^jfbtoi-fttóiH -hat. timc ttUwi^hiOk« lijilyt, OUI of the «nrtK^tiw) éd flowinjr .eiuir«lytt:iiiid;fi.^linft ^iöl9g,^jbtt!rat ml « iÄitt;diÄti.tsliitab ntervala, but with,«>g»l«ai^.‘ ■ - tí.'" . . . ^    f'r- t y- ■ '    ' .....SI-*' f*    ‘ A 'Woit*r^>r<JooB A»«cc»^#»«5 four ,cbaraoter:ia ai«akil«d tiylhar t«ie|rl«f,i»rwiir ’ of caiuiiinyviind y^ft'r plli^'lPV^    ' are opposed and thwarted^,ftiiiieidf of ing your time In ih'itb^^boat !?ouf «tiifi» ' mina, apend it to pmy^^ Oil* voVtraelf and examining yetirowil htfSir<Ki*‘‘'WHeii the in- ^ ner mnn ta kept • rightOod iilwftya t'fee* t<i the right direction of oar' odtwam eirptitit atancea.—O. Ob*tr^t^> &> Itoman. Cnihnlht.'^U ia aaid ii)at..iti treland ihñ proportion of Romnn C*‘hoí»a to Proteatonta. in ihe wholp popultiiou, « nniVératoed to b« «xoraeten lo nn^ttíit^Ükt ihe real pro|k^rtv ownifd by «he “ is to ihát ownetí by Homtw Caihóu ly five to une.*—fratf. Wol, (/iiien of Twn Sta$.-^A fetUii-(ÍK»rtFH^ n uce atatea that the «elebraîetl^fÇgtUjer, Count Marcheti. Tornaci de';Kîeià*'nw' formed a prt jvc« for oonneei‘ng,Mie;W«dt-lerranean with the AdTÌ«lìo..by,ti?«*tì«,<^f ä canal which wiH be ftiiiahed io jljtl WpttWiii» Mo who lorda it ov«r tho e •» below hiui, .»haU on;-, day find « wa»t«r wh»» will lord it over him. H« who relaté* the Äb»«* àf    t», you, dcMgna tu ruUto youra t» ;

RealCheck