San Antonio Express, July 4, 1868

San Antonio Express

July 04, 1868

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Saturday, July 4, 1868

Pages available: 4

Previous edition: Friday, July 3, 1868

Next edition: Tuesday, July 7, 1868

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About San Antonio ExpressAbout NewspaperArchive.com

Publication name: San Antonio Express

Location: San Antonio, Texas

Pages available: 453,591

Years available: 1865 - 1977

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : San Antonio Express, July 04, 1868

All text in the San Antonio Express July 4, 1868, Page 1.

San Antonio Express (Newspaper) - July 4, 1868, San Antonio, Texas ^^^^^^^^^^^ .-." .....^^^^^^^^^■■ - .....- -- ' .....1 . ..........■■ ..v.. ................ ........ ........... ...... . .. .......................... : ........ ...... ... , ... ... SJlf :AHTOBr«l Jiriiir ----'- - ..- .. —- ■ - - ____....... • - - . — — . ■. ^ > i from 'tMiillelQ «Öii^ttiitiöo,^ over rÄESs imüÄteH 158.1 ; iwtr, m ono fee»^^^^ ^^ Pp Wati«» hf ' gOV6WlöÄ8Ä jfWrtiNMi eu ft^si« es* Ni^ fti Ahium of "^mm CMj'. eomiwP ^^ in. Uf^atrr . . t ** M ' « A.SIKllJEftlXG, Jtttt« By t>r. HÄft*b«Tjc. i -«r j* f.: 0 inswtoii ^^ ^ c<M5ß$isibssitoii^l6iEdhüit8»'' ÄTTOM^Sr AT * LAW» K^YTTHKBir Rea!MWd^ m Hö^emWiV . 1 ^ a^di^l^pöbUcM^ den »W that the,^^ ««it Teiased to reoogniKe er «a XiOnüc« Pi»i»ua^». |i^m-tionatiy of tlie kgisSatlofi Ä mrnrn f^^^ Irving W | ^^ tu«; rtfeelim«. The *tt]fctitiite ofi^tWe, lariis^ laid thiO iiible.. By f «cm. .. : T^ V ^ f JL* ♦ ¥ftt4eritffei »Äyi:fiily. Hcaieffft In GH j. DE. WÖS®LBiÄG, FÄirml«^. , r^lclui. «tKl «nrg^ii, eOMMissiok ilÄtol^, ^ ^ Oft tum:- "COÄ^IIlEiRCJS STÄERlPf -^ ' salir BmidiBgl^ «c. ^ ja«, ' ö*wtr r^ , * . ^ . '— .... 1 : fiAn AntMitijf^txA^ lÄtwf.taetioÄaf liR HKKFF ' stw^r»^!^«. ' \ - » l^Hti ifv^^i^tk«! ¿S-ift^ii itt ihf S -Siitie. J tli« IrA f«tnislkc<i imgjißÄi dceimÜOü also/ ^ ihe waiter i g™ «i«»»^*» it« , ' b«» re»«»?« i rrae.!V« ¡» ihr. c\u. sniföi eaftidi np m another «bajM»/ - l^sv«^ m-tio^ '-'Vi^a. ih»».»! i ^ ^ ^ ^ , « ^ ^ it 4 ; tms^ AfÜ^ Con^t vt Covoitlre«^ «sd. - . - P. I ÄAII4IIE ' oi An^miÜK »fest' * r«!«"Itf^wÄt^i''^ Ckionni«8foa .jtow».:.tÄÖ'ÄÄ'« Si!-'• L F . > : ^ ihc JiieobnMi»! eff.^rWofl . ^ . , . «nu-i i» d«« wssi. JI ^-m^röSUiri«- :. löJIA*.«. n.^« ^if« -ö^cr« «iAili^^ 10- haV theTo ¿»f. »»eraJ Aeöiäoe^.;^© pre^tit-. lag to^ b« »wH iß» iö- fortn^l l^iiftt Uieir .«e^ts wer«.,C «H I «K » ^t>>>0 ^ T^eabavc 1» the loce of the rebei. Ri>f<r u» li»" f'Wiaf SU AUfo V^H , f / FICYi: A^ajK^Tf». Ise Laopi twxlJ'.^.^viiii^riMted.wii^ tfce »ot« ^ » "j.:? T^ |___ • -'iofr f.'^m««/tie wia «i Utmy tbem. ' j ""i" " ÄisiticB^^ " " ßS BlüirS"'t' f r • SAMPSON &i,TORREY, i J' .........U w*»-bmt»at : - ta» ---------- --------..... _ —----------- McDO^'ALÜ wouli reip«ct?uUy ooslfy f«.^ ij^tf p»trm» Iii \ i —i^. .J,:,;-..:^ , . WliitelM»4^<( Refltaamiit« yU CAUl City tili! ' ' th»s b« kM kK-^Uru tb»i .«»tAbli>Uim«t>t i flv «vIliXyflIllIlf ni i ffh » jb^h decitivcd Go^., , Mc-Mtol VM&m, aad p^a^ag' tb«r pardi«» i ^^ „tu^l^^il^m of m.^ im Hm, bj wbifib tfeej were eoa^ed to j lu«» W PymaiA t^wf^y, ifö^w^ for «k f^.ni«». j »t Cimim» 4«4 Äwifetax - ^««ivk« M^ii' : "¿mm niARlK]^»., Mufftet. »if&t i fwsfttÄmk -tor ; !»aepn il«*^«» SSi el^Mrltr^^ «iM to j »TTiT* , . l>o»'t Jit-J »UchI „ Wtf •nd Crockerj uf ori-ry de^cHptiba. ■ F» Omn^rv firoda.« boufli.»., «Mm« to die •f •äiilii^ «r «« u» valM wdCofiT^tiüB adopUd ib« aab^ ajUtate of €ro». Hamtitdy, wbieli was ^aival^t n^sbtioa of tb«<l«ela-ralien to. £v%iMb . A d^lri wa»I bieo ffsasil£B«l»<'r t» g«t nd of the ^^^ »f «a^i^ig «f « u» »dwhole »iibi«elr, mad a Biotion «a» ma^^! r «omsm. im hu«!^««« «nd w».»ftd «anied Ii» tb« «abaiilat« on |A t^altt uttt^anrislwid mistateinent,; i * I ii " t >J "A ' . _ 'of to 31, ^'«»»yj^j^--JkÄer tb« ♦ W^i wlio)!« fftiloried ü> [«rlUchi-1 U«, KLuirrsÄ «ils tb«»tt«atioto of W ; liuir«^ mtrf mT« af^ltew^SMlItfciMMkat,.«^ /? friwi« t« tb«««»af»«äUtief pw triireier» VriUs ! ,..: i 9i UtfökM^M «iS r«4 . itsums, Att«ch«a tu» hw ki«^««« % . , ; ORfiHlSl^ SL mmmmmimam^ sr^j^'sÄ^JSÄte;' "T^vholesa-LE i RW. .LOTALKKS . ^ . »tre^. S»» Antonio, ^ w AOK^NfclES i SOLICiTED. Tbe ^o^i^ of tlie wbbl« adopted ^ ** Titi: TjjftDJK iiaufte, . C-iSTH0VlLLE;tE3CAS. I Tbe abnr« ttun^ ««Tr-kaothi' Ifö^d is open i**T tKf<> ««omfMrfstioa id* iltft waTel^j^ or pleMQSMweldng fabUc. Tb« irrmnife - vii-rriiv« »r« spmnd fto ^Wfoiaits eaaifortJUa«. To fe« Aat^aio, Ayrü St.Bry-Good« and Gtoeemt^ irj Tii, .SUOES. ^ . t HOCKEJtr. .n3tf thoK« wb^ ««ek « ««<t bom© ig üt« «^Qlr?. tiiu IIGI«>1 «Itt «alt «b«m t<> • eb»m. ftWt fbr MM «ad ^waiMuu« it bM «ort^iaibfilftat«. v. TAHi>fi.«itf - MÜÜttPHILIP COHEÄD.DtAier i» art of HBUNITUKK i and .Hqm. ißoo^ IklaueaftI Maker a&d MAIS STmfST,Oppotfte Zoric * SMpt ooaitaaa^ ^ ^^^Ja- ;

RealCheck