San Antonio Express, July 2, 1868

San Antonio Express

July 02, 1868

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Thursday, July 2, 1868

Pages available: 4

Previous edition: Wednesday, July 1, 1868

Next edition: Friday, July 3, 1868

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About San Antonio ExpressAbout NewspaperArchive.com

Publication name: San Antonio Express

Location: San Antonio, Texas

Pages available: 453,591

Years available: 1865 - 1977

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : San Antonio Express, July 02, 1868

All text in the San Antonio Express July 2, 1868, Page 1.

San Antonio Express (Newspaper) - July 2, 1868, San Antonio, Texas _■—" r-r.^.. ......------------- •f Jri^«^ IFcßuo' 2T.V - ' ■ •'S % -f . h-^'ì "TT ¿WS V .»diwi^ii^ Ä flit tn - V 4:Ji JapÌHH^ faiuä f>ot aiidcd iò bit' ri>^o«»if<»ii' iaet»«frt «itil tw oo n^iy wrai* jiit^ tó tie r Il II %eH to «»a; tfet^li tW ^ ^ - Uui^fHCt tli?t iflr mff lögel&T èeyl chwg« Sf lettemi! tóototj^ ;tdth^Ciw,üit'Court ^ tu OitiiiMirfe^t. fSotei .ibj , aQi he ^mi^Vii otiilbigii» msM iW^i aid ««It (ittk w ; mnaved WttÉ«^ iin iMiìfc «Mrii th« Heitel 'ienÜDCir' / ■i 1 »ft -fpitepf any fWöß» «Ìiiei»^ ^^ it. ^ »o«¥JJ>p*tby wiiit^ bim «r .fUh w lof «fc fi»e«r: Af<»r «ii^étwfi, U vrctorw H wóiiW h>A<t ine »^i eof^^^^iJ, bwjiE, ^ . maiter òf tbo «mf,,. JCM»^ ««}«• oiar fwtìcii« -liMlM ifaUMvMar i^iòilMBwtti' t.aàìt WiH'"' lAi^i'ìi'iiriri'ii'Bl'ìr^ijMtìir riMrntt.i , „. MUmàntà Ut W hm 'u iésstf. Aconit <»art pfiHfemi®T Siili Aettói®. w A ytJaiM. Buke«, , ^^utjntHBtrlincyw!» tornale-* it mögt de^ oy fi'Sl^^V for Ä poittitiaö jK) ^ttiigry »df ^«scrup. T^^ ' -Woria; irhlcH rcprcsepli tö« bm»« af ütis ; go Timt-i bitrnWJ » Vif»T or ma^ tbftV bra^tw ti«* ft co basiii^fca tymt «IL iigjpi^ujlf^'lts.iimisiui^ its m$ka its i^nórane« «liipditri cöiiitölafc «s eoaipietefj tc^di^ ii^ iti i>r dtììifg «eoraed gmw! cbunsif} a&jd^ eoartéd à trucfloiii i iptfef sens«, W «boweà ih^t it wotii4 fdf V lhe go into the Pfcrìtleo^ ^ liai wjthouV^JÄiic« of divii:|ing>;thei tò i^f^fy/iÌifi piirtf of sympsty wiih »-i WliiaR^ «iid t© «ccypi the r»'»ui?s, of the mr. Bat t^e »ove; cisto sWfHdity of iiié • r' ^ ^ « 4 ^ • i Ìngi ì^é^àmt ;n^» tfe« i tum of the Miid *rìtL «lè »-d é éhiai b#4obk«ted ia ibe »4 .ciréi B«3>r iipiii^rv ^Nfi^ Ritolse*Ce^ «aliwì«*. Dry-Goodf aß<i GteeéeK UATS,. : cÄw^'iejfr, iatMloip AFI^ mH \ flStf :m 0» Oommereé - ^ \ , ai .-«..^«k- •rtì'-«UT- = - ' NSW the MR?, it» ¿¡i)«', glaSk »cceptedtj V«* w»"-_____ _____________.___ bitqmiH^ thè th«fe5pi^^Niaed «tp^^^U^ aodlìairtbèr po^e^ings had tbcTeia i» «kid^tli^tirt ahàU be nàU «od Toid. - 10,1$65.JoiMf> Msmf^mi^ aathonEldg ih« / Seerètarj of Warao f»fnii«b jsap') «Il expio^ ex}>«ditioQ. - JB^Mémjiki^ H^wtepfBep , Tfmta^mfif tkt l^tä States Amerieti t^ C^fttfjire»^, TiìAt ihe SccreUrjraf ^Itf be, and t^ hervby, au»hò-rb^ l«8ue fa^^iondfor twenty five mea òf the fxpedi* tlo|ixeiigag<Kl ih the exjiloration of iKe ity^r Colorado ìjTidep dìrecUon of sFcoféliàor Powell, Vhtte^ iìngasred SVO&EI (tbriier Mum. B«« an^.Omm^ StJ) I ' WÌMld imfmm Uk« pühU» AMI th^y htrt t«d tlNilr fttlUto«i: ^ é^B-' •kiti^ of • ift^g« 9tWk «f f fàxéfi^mfm, fierjkgm, MneH»9, Ifftiwir f«r mÀ, WlH^lli^ «ir«r *t fo# Purm^ iiéCOMils^lfaelitfi^ And Deaiert tm Wàgégatéi Ì if*''. H ' ' » a^Nuim- ^«MÌ«» Qenjßn^ CsivüAvrA,, / \ ! .. . SiyvAirroano, S V ! Àrji/t» I». -- ---ASflfASCY ________ liÈlT, ¿i- .... : . > . vnm^^ Lhx««, mrn-i ABj^mm^MtammMm^ Ogi««t body « Dèrtìocnits^ Äö^ >»11 | J» tb^t i wp^^^^ tbat^>nißhof r^btÌisin dftr^ to tKe lrtteJ'- co«P|>lft« «od »t »«tbfactflij ftìtt». . , Tö»ir ¿toek of , 1 STAPLE GOODS, r. Jas Ifi tf MWll' Mm^rnrnmä^icm. jjawHtibndtn T»ek» ite., i — lìAvp beefl bortglit (formt; n deólme ùi W «Mid «rili a^l U>em eU««p. Silii«, Silk Cloaks ■Mgf'tS^tcÄÄi-itt^ as tb«y liiföld.^yaf lly d^ " è of tHÉÌ BH we CHI» gi^e yo« "«»ti«fftCtiott itt tpjaUty fc 4 .. scflaatt Sié Ifcfturem'l mui : B! a aAFFßiY & CO., diooD^I XEW YÓRk'. FJaimeb. . : , . iìhàX«^ iiN-tói» Shirt*. ^"CijiUrs ät'd Tie»»» ^^Ktri Bfuia^» '1...%. ■ -.■ ' <- - ÖÄitai,Silk» .'^ikit* Ob^' ' '' ' »tttl prie«, A * aad Bot9 wear. * A Cb^lc« Stock «r A ViK>d ¿«wrtmenl of CiSiiaerefor M«»'» Boys ikT yAVLoiu ' ì »I! kma» «»idilli i.;, iVaoMi y/Cornefèi t . / «. ".«ir t-" ìff». 0. T. Jt»«» «ri«h«» Iflf Ì»f«r« tei fit«»:«riU eommeo«« gif ini: l^son* II» '^»«iff» m » «Iti^ <tt their t^l»* thè of A. Wv Wfe»«. ' (j -uiSOd«»; mm & Co., .....— ;

RealCheck