Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

San Antonio Express Newspaper Archive: July 1, 1868 - Page 1

Share Page

Publication: San Antonio Express

Location: San Antonio, Texas

Issue Date:

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  San Antonio Express (Newspaper) - July 1, 1868, San Antonio, Texas                 VOI.. II. SAH XEXAS, W£B|f^S0A¥, ï, I86S. s - —: iS'i'att'HcHnn the ùv ibe ve^ JSOTICîS« yiAé Poiîfuni; ami MdVi- Tk«Mb^m* nr^ h^r^kj lut wui «imiljiri|; eo^^ed, Ì wux v iMr hnviae h«wm pte* A dt>ÌB 'kì) tefifl io t«*if»i« l'cKihiim- W»«Î»îagtoa D; f\ Ti^y cw» «.ht^* »er frôm massamem me, JLt i tu>t ^ T - 1 _ J ÏI i ' _ • Ui« »4 mjr ofSe«: ^'ruwc for tbe'^iaJie. / The Occ\'.rrrij ,ii ihtf Orr nrrs in îhî DtUfj^its tp ' Joe Bigler »o-d Çpllork ^ktt^ttû ôfp^^ , iooviy lìemoen«; m tbe C^ìV* : W ■ f« ïti^l^çll f^^iH b^ Ib« Wftjr, IO JniiTìMtO tJltii CWly, comp., C iU. loÌMtjry, m. N. D. lW#ey,\K Iteimbaih Bt l)^. The.KK HftfUbi-rg. WMit «h'O« of SiaìtAry Flii**, ' (. ; ' ■ (m|irii:aif STEELES WlLUA>fS; iLaiê MH }\mtn «e a^) , Commisaiòii Merchitnts, CcflMMpreeUtircfei, _ r • •» i k ilWi 'Òrrìrq i/oKK^DHiT "X ) l>^OGriitic tH^iìeai*- ìn lUv ^tÄ^t ÜV Keotüikv), -v ,Mc<^'i!loch | u». --u«! Real Esiiitc\ AgcRey, UH .-ÌB^ty^^caaK, «r, to gei »eer^r t ^ . - i un hi 2 bia botherio «a »r raì veeÌEJ pii^t. Nk> and ìi vai yconanW V AÌ; tj^t ef the Corner» xiì,. 1 intt«t be t^»» uar«:twl TKe b#i4 ÜV tbe tn» Sm ef tUeT »re pUce'. Vcfy. g< i^partiHierrt a^kr ali l>enìOet«#i>/ Tito three hwoircl elerk» are detfilcd, e*ch dcrk t^pre- ^ Y-^rk CvUiTt^n-} in ral vtaVs f' m. </i- ihertmt n«> profit Hi tri;-.'/ «uurv'y. I ctHxi cheek tnf^xp-niSt.^. ThM-el keepers arc. bui iis't er yti failed io v j^^ .k t^iif. with ^ Pcmsvrauc cmi-' , ' . in- i.i 1 bun i: Raod b« a t^.pe., ^^^ ccih&kiW anii . a... ^v u-b thi>o«ind like apmiiy«^ ar. w«> «1 W«s«lafk>». We adoptid ibi^ ^ditt««, wd I tojrt. ».pplic^Bt, attd the? throw kiioe, ifeV ioweat m^in^evcrv ihroTr, ìhìIìÌ one ia vjciorioo», «od Uitì a?un r^'pio^jnUd FarmlaiTi (üai^tttiifr* Oraziii{|> Î ■ • - . TimbcÉr an4 miiii^fiU l^an^fi, Ihv^agt, IßU«. iMiiii^Lott; &c. S. IISWTOH, ATTO MN BY AT LAW, ____ AÌITOKÌO^TEÌAS. . jupcâd&wiim.). ^ ^^AnrtfnUh Ticxis . ; F. GROOS i CO. PriilriTi-ljifv irliiyvi^tillKB, GOMMISSïqN M^ROHAÎÎTS, br. T^Tenpknaii ran der Hoeri^ii WPOsiTie Kiew AXjtkil'AU OJLt ju: «!# ft* r It li: t: -r. DR. W£ISSELBEEG, Phyfticiait and iKiirgi^oii, OFElC^^yif x-lte^s D'ifg Sù^rr, " Oo «în-fet. Sa» At\ti>nio, J»i>, 3nL îS«», Axwtf Ib «»»ry »««iao of tòa Sôtttiiera Suut: yiull |»arti<^«ì)kr»>« imt^nf bf ' enu-rprìse. tjVitb ti^'n thfiuiyind like AU m^, ftU ft goin ou,i,hfir cheek, wat vo<.d Juj^^j-Cu . tee. It sayea ft ivak^ «Ç««»»* cbM»it*r »o4 *iUa« Sakodi th« m the Ti^^'O«^ , ROBERT BLO"»' A .nias» w »112 . - — ther )>e for me ? ; With léo ihoosAod h^^^gry. made delegate a.ui lungarni i^iierml^ , NsW Comiui^ion iHoUSe. ■■^ood »Ol CO. I wjrdt^ to A, J. to know- ^ wui' to Imj • il.-^'idtfd J^* We tMf Mt «»ncUs^t ^î he WOO.. Äikw f .fîTO, t«iasp .rU. ^ ^ioöc. OÜed O.mmu^iwB mndiieoJrtflWftey Wsiie.^ ibeu Aud to delegttcs^ to, wich uv PK-.ben «hieb bed rated,»H« be «ni^^r^d : > ^ We ar coork-. ub^nstracted. fer ofvus . O^o^int » Forwtch cânaidâtes do yoor î u.uucted t^uer WR. F. UKRFF, Ri'^-pffctfuUf aomwîtte«» to hi» fm-n^J«, ihat ' he iiasTestimt'd io iHt" ftity. , Oiîif«, *t Ktfttr'ii '.•it 43 i^t., New Torl^ (li^tw.'t lÛÏJIS IIFVAL. ________^^........■■ - - - - ■ - - ' S« Aalioio. TftM, Côfïwr af (^mmtrt^ -»rli^^ OAÄJilEE BljKIÎÀRD. Uns the Wnor I«» aim"unve to ciiìicnT«' » ;- r ■ i af .Snn ÀRtofiU», that h-än ♦.'lù'Ri'd^ jKîh.Htî ïi> t«.iich tbéTrifnch lAu -nngf. -»is • »o in- ■'3 ERTiER >r.A LKliS l?î pfrp>8e to rate? àv&AMPSO?^--: a. B, TOKHKY, to raie . ■ ^^^^^ TniH cr x>-;i épmîe settìed rae. » 1 not'siib tftmt IWtooat wiîl far . „ ________________ _____________tan coxiUui there pk-dgei to him, be- nnecrtlàa^y uv U.e regnitinv , cozeî hiiSu.XKk.it be sowmat^i eo^Téashuo (1 sav uni.ert«intr. for wocKi ï^ecome av my i^mt 0®s . ^o^, hW the i Ms suce^^s^or coaur-.voo me îa pi«^, wb<» f . occasioned m^. a îxèé bin active în ?!}pp«->rt uv «nolfejfr. • ¿usouj. uv tro^able.', Î beV bio ial came^ and *e C^inaîîç day f-r «e? eoö^ehsbttD ; ^ ^^^ iinto a f^vue Bascö« wtt* 5 ^ entb.Uiaaiio fV H D C ihe ' •"■■■»•>»• ih." SAMPSÒIÌ ¿c TORRET. TfaRKr. .r ^îrncs, iu èr'-w Biakjnjf »-ffiSr^^IviirU!^. r* wU« WiH ftiVöi tlii'ir {iftl/^ni »fv, ni*» foh^iucii lbe«>&t><v»<v ifj viic«.«»} AU«îi> »irfri-t, j.vj^ii» li^^il- I: i f \ TOBAIÌ ISA-Iii AS TOMO. oro iTMä A ^ lb e comìnatei Ht he dfic.med. ■ Bo-tnau^r-al^o il U. or ^ wat Pojrram r>if«çd the hoifof, »»d bc;: ^^ ^ p^^ ¿^ti^ . Ta brmg! tbi:^ îPelter; ¿^«cr^ j kasJied «ra¥Ìnifrr.n;t uv the real n'fem, iraii^in nr^wiL I &od so did M Oavitt, F«dhimoiii»V W« pa^ all üie fi^ji»/ ja ^/rjî» to j i^ô^j' tb«»'»"ro^ ¿d, '¿kia iret Otte wb« wcKid »tiek, bo,t ai! io t.m. ; p^i^b^^ ta gi càise—lili mue ìke ^ ^jj^y next moroim wbee we xö«ooa(ied.«ttr ai^ sncctîs«!«} eadeavor». to pcrtaadi^ each / other to ftô io Nûo.York^ hmtbtr day •wur tbtt& fruit esssìjf ^punt^ «nd stili aft* other—the U«l leaVin uf so sêImw òar bave a than ibe^uU^And «> Ji Iweek t ^Mtmbtn T «ex L 'fiaß for C base af»ii ì^orrtoef^r ^¿ogellber »y tea K, would rtipxKtiixny DoOfr j ihrt t.M î Brutaarant. thM toe-»t»'tl tàiX x'hÌ . OPPIC^^jitaaie B8iW1iBgi> fiïiîcd»il Strödt, wili ji*;«? »^iimJii'iSîljf on imnd ti r cbù^^c»í Cmbhiìi^m Merébaiif«t. i Com- : vînnii-. to b« fijund'in iYM't-nrkti. ^ mc'f^ial iirokef*« and iWH fofgei Judg« Wiiu^hra i^ ^t^ll•]. i . €ii^ll«HPal 'AgfiBf«!. ; tlie^In PU«». I - WilUtiwdtÀtie Sftle aadl^rdiWiÎ Kial ; î^-^a Aoténio, J»«|23. î^^vii. (dtf £«t»u »ad Piiii^sU Pro^ny,'SU iwiiiirtiiur i --------—- ——--------- : Sttpplie», wb«B %et»mp*ni<i4 hy C*»h «r/»ro* J Kloeptier HotôL ia^ ealJiwtioi lUots, l^^tti« tM Çl^ Jürn^ «li klsd« af or4er Macbi. j Mrs. Kl^fçnÇPrà thc att^tion of her , B«f}r »ai Aftl««fia»sl è«. J friend» to thè extiii faiâliti«« fòMÌavcl«i s wîU» Cwaci^aMBH ff SifreftftBdt*« »ill te- 1 ttawa. iàt,tacb«râ to Iwr bon«« ia a »paclou» j ^OII^DÜIUS»«« PK:TIJRKm 9IT VTI0!VI:R¥. JXIù^HBAVVJg AOKXTUk 6311« fer iez r m\7dtf ^ msCHLEU^INS, îi^?* A]«T0ÎVI0; TK3ÌAS. IMPOKTÊK. WMeia aM .M OROCEBlirS, WIXES, Uqaor»» ^aad t-rockerjr 0f «ver; description. , - tST Cuoatirf produce iioogh*. œâreiil4dawtf ie*i«* o«r parti«iUsi: dûWtt. ■ ■ " 'j ■ ^M'' H I ««»stótioo. ..Co»«»Mitiy ©B/hkadiîîeM» »jad w». - l^anoB ! ie^ D^&in rtocraqi. ** î : «il »Wkw^^ae« thereto. ^•^ag H^wi, ; ^ of .iflMiÎ l^a be «wt^. on the iiTer, wbefe any «^miuti. | passed. -^ly to meet aïid ¡ro through^ the formuta the »exi d»f. C^ofluneretf^treet, à*« Âôti>nio. ^ . , , can'L Give mii Aneek erl iw^ to.t e &>«lj everv mcvrpm, coaxed, ^^ ^^^ ^ad. po^ilii^ and ^wopei »t each other UM ntte.. ^^^^ vtlieVpinf w m/. t» bni flesb-iiWi^k;' ^ i 1 fcit tb»^, onf I ^^ gteri^l,. 'Ror letiJBttthm WM .ioiie, the Uoroe« :wood Cbjt«i4od Araerikv for vhiUi 4««- AGKNcres souciten. ■ ' ' ' RErrRkÄGKs. O^Iéfnuiìt, FtMk AjcV , Sas àstoai». V/. F. l>roo« 4 Vüac« A i^^t-f- â«« AatoKl« Ii «jiur H {^HHsattA i the eighth diy, at abont ten ^ti the ; «.ekw, Jfrick I^^j^tnero^^ ! fjÌ Ìjìf «i. TJUliî CÂSTRO^ICLK, TEXAS The-abore aame^K weU-knttWB Hotel is Ap«& tot tfa» «e<Tomm(^atioa of ib.« trsTeiiofr •r p)«fti|inr«'4eekit»jg; ïSibMé, The »r^atijf»-ment« at« (luroiigHoat, and no pain« are spar«d to comftir^Uîe. To a ^itu^aod el^il^toi home ib 1 the «n^dotry, Htìtal wilV snit thenu to a ; uwoLMMn Wflqib^ALE à R15TAIL DKALEIIS Dry-Goods anci Crroc^ies, mats, ciutck^HS:. xofmNs. Qaa Aa»«ilo, April 3«, ÏWr. lUtf PHILIP COITKAX). efaaim. and fdr c4*m^»<rf ai>d <h«aptMUHi it ha« ^^ t ,, .. ^ i^^T^ti^/Tt^t^t'c: Bo rtval in th. State V.TAÄDE. ; » of tbllNlTlKE ; inorfiin, I-feekip To^ranï*» ycotigètt aufra^e.'' Aiàff-hatred lad pfr toartew itti^merK, i' u rg^^y j»^ , frbô.rçacRiW^ theJl>eekin to a ^ ^^^^ / 'qaile cqmpkui«aiary to ha^ : ¿ -/^f Cbaw^ ÎM came iu »jU» tha Koo York^tJBM^ ! MatoTäöir«« îf »if li- The Il^i^b« ii over wbn ! lU^Wjidia^cor , opened lit, and red a wben hi»; ; « WUJ life Wctirt iWaii^f Cha!»« ia hie cbatì ge«.l i optati Uj. ** ici th^jó he Chiierin««,'* »^«t fee« J. ------ilttganî M Cb H r be, 1 /„owinatfcd rpb the Ibi^iW it nfdî dî^n h-i;«: è »Hi^ eitd tbii» ' i mitbat !■ u«brofitjibi'i Sî^fjoft. i «i^TÎ'» ^cy rtCim$iàerifé ws iìMéminmhév. Ï ' ^^ wijl go ^ Noo Yorkr The çopreo^beb wo* iVijinderitn^ck. r Wat d4d il meati ^ TbeiVflfeV« [ t^e p^p^r.And oT«tr jt^i cblttjtofià,' I md painfulÎT a »inh and »M /that h» aurpriifd at Ba^otrj'a a^hoor- ? raaben^ a}»«', be a deîiigfttf my»iiifj MìsP^lier r^d it» ^ î crai »«wïf tf' V i^Êimâ hre«i îhi^ paragraph : niorî Wt'itlitn l)«a»otffi«j be*are, : * wts come, on the l*Vtinb, prt- j .y^rJ red to jeoeiMiiaVr bribery at^d corrup» j ^^ ^en. B^fmont <tj.d i-brethren^ c%tt« hnm ratKrtf 11,800,0^ U '^eoted tkt jf^utchmfr^vj^ dnJIrffdter tade-^/tai I^^iMtfmr •bOote^i tbe J : coipr^D I?'- 7 ! Jolia ti^it, Iftq. tattr. A. Jobhaon I2Uf xf / " iior tor'Cham». îf^.tifai^tW Wocj<3,«n<î Joka ti^ig, BeaaetjlJ^ H. t*w*y. New Braa«i(«#s, B. Av ll«iik(«fi IiU. Od. B»it«t4>o Aé^. Bark«^ Pr* ^ Maiaal|lBii. C4- ll<»«ttu&, Htary Äafli|wea. , " / BaU HjittkiiwACi.^ ^ RxyvBÎ^A^'Wbitii« AB«tÌB. Ìt*mp#«(a #-H»i»*iiik*./ Ki»g:»»BTy:.i4r NMkì Aabtom-: a^K B^dledt Ca., York. jiiCéiitfwia ^ C«»., lïatvcutoB. Silfi Antùa^i Mày T, 1 lliilm,. r-r» J. li. ItfiékfiriHMl^ B AKKINGakd ÉXOf ANGK OFFICE, m Corkaim« airee/» opponila Beli & Uro», jitwìrj ftot^, ^a Antoai«. dAwtfim Correney and ExchaBf« bbttfht and •«Id^ Cen«et)unf »Bde oa ail aeoeaatble 8fltf pOÌB^.;;' aod' Hon«« Fdroiabtng 600^, liatreas Maki^f' and UpboUterer, , / MAiy STREET, i Raapa toaMaaily on band a fuit aMOrt-meatr af Malra«ita: and offtra kw lenrMM SliM>a^Hai[ faraitart^ baagiag, «iir-> tain kaafing. aBd earpeciag. Aatoaio. May «Ik. dly WULFF U SHETEULG, fam. ggers »» 'ttor f< rObau«, Potidielij^ii, aod no ; • I': ^ • 1 „"-v. . I 't L wxm tuxaslijiti f<»ir à ^ocot>atoesiinpiHiel^t î -'Îlor r " U^Mff iHaococt^ aud| nesto- ifdi» Hâta am> Ctijai« and gen- érjf od ; yóer 4 atbï ^tjtìourag.Dgly. ■ The D 'tiiio jM^rt.'sl••d a^in BhbcoiiìV giiti. f^Y-x) «pareli/ shrifkèd he. WT-i mn'tue bziìis ij^yoor oti] ì U, i?Hì|rff a man in ibc Cor-netryojo litro ttfji»t. ti»i»td€ '} qof\ I rvr a mifiiM 'il No, I w>ji go.'* "Notj to.'' »h McPc-Ìttr; wtU go trz idelejiiiii'. , I he* l>o!rqe the isVat l^ndi bufdxM^v iha (ÌAY—I wut wìth Fnr-•fiifS^-tbal tberi* is(" a chtsn'-e roa/is« ¡siatilio—vtbat iii^ 'oow thai ih^ire i» tbroajU ut jroori boli voòV? to sifìce- l -0- f mmtirce ity rt>uld inform ti»« p^ihlt«« tSui the» hsvie iei-ved th«s~r full ütoi-ik ««f MBrchaiiidise, ».-on-i^tîag of a larg« aïoiîk of VANCY DRTXWODS; nuEss ac>oi>s gtiri^WMibit ITxtTO 4 gttlfsl^ . wsér^orr. L. freuss. W. WESTHOPP & CO., n^ißtOe V Furwarâti^ aad C«iiJ&i<%ian Merchants Ami J)mler» in aardwate. ¿^ Libera! advi Cotonlry f\r ^ff^pked. S RejtieHÌbfer, tuj ef Ciiase dojcA stj ök in yo sr the Seginoiij, tbjii ih^ CU^^c ^era^, Mo.itns Linen, tfrin for Bti»^ th<!^ Cha»« yoo Alpaca^av«. Wbtc d—t)/. that thitt - prtcea ^ i Cbaéc die4 jwcl ij'oe -»since. ; -Tkeir,i.«o-k .»f Wni'e Linen«, Em Mohiiir for unît», btchlh^ offer at lo» Hid» vati^rea oduce. ' WyS ^ .-■'"-r' V.'-—. AliBERlrjrÎÎÎJPE, COMMISE MERCHIXT, XAOLC PASS, WXA«. ^ ^^ Whmit Caah Prie« paid for . *«plîtf ■ —»asto^ ' . General Coàip^ìa^ Agents, CauiTTaava, " ^^ SUià'Airtwno, . Mejdc«. \ Teecaa, ΫSλ . cor. AUmtt.-ikvyortb »traou I ÎmfmtrHr* DtiiUr* : , staplk AXi> FANCYX DRf«ilOPSf CL9TI1MG, BOOTS 1 and Sbóes, HmM», R^lery, ««atn" V Faratslilaif €t«od« 4ke. / • partijit;ier isreijl «¡»lit and heir^'l biin bev* e «Uï mtitui bevrd OV ■ H*ôdkiîri;h»«fi<. Hiwierf, Ae.; are ■ mmpiete and at «at»3ff«ctwry price*. j \ I ' Hiit« i..rp|.o^ed b.M H, (Xijei/.rtot^kot' tfrttb. Bfe ibed bis AHi,t^hf!.i«rr- and tbnj sxAC^e, BàtDtrpr 4.00., 38 & 40'Commeree Street tlH» r€»*t BrMi^^y - . . .. :: - -: - - . , V ■ - Sa»-AxTo*ioV /TKX*»i\ no^henx ifteb ìitipciied ftfid ex hdcotoea tó ni, hév bin r|'croot^ io tlj time. Tiiief %iVl ; byjtJ ¿»k fefiiriWericy r<j> bnUs -birn» ; litiliferfolr .foiwg STAPLE JfOODS, eaWw..SfeÌìf»;T5èniro»,Dom^)\:s, '[¡"jckj» ac T t C^aal mareVndtO MEW iL ha^é b«^ bonçht d^riìQgf a devHnt of good or ìaUM^al ti»»?« Wbo 4 tbor eté ^Ixtìd «Abat^ilaçet bui «re oo-^l^^^^ ^ av pr0i'r«vi«hj«fjL>»«y bon.>r, ; b»t/»ny otbcr part U» ih«i ^ * .1.,/ ì...t atid t^rBTJ it'"« f«" livak^r G(»vict. with 'iWll! WOûi,! 1jan 16 if I o/tîin fiiìi ITT & DVEÌiltm, Ùfmmerce Strtet, —Sa» Axroinof Tjcxab. ' Wli^^saie Manufacturers w A^mat» or ài» .,.. . ... . twnàiéik , a fao« po^ di#apptiÌRÌini>ttni, that he l»adi/t tafecti.it *teeì3i «ttó naror« ibarif ^GaVett faiaì y t>e ovi^rio^Ì^v^ tJile iMifoner Dematril) wuz bni^^ / Some« bere 10 uv t») readÌgi •'1 ■ ddm ihat wna peruo$«t bearen »O0e>ca«! -who to»1 tiVìa ^ol .de» appje, |aWrt}d the fJirtfjìt,'' or . m&réà tó iVatì^-ftì*}t. fbe ann0oe;iiiiei|it j/ ' tbat Bilm<wt jutd.m r«ilUon and a iialf Jo ÌB?eat 1« dttejMt» the ffbii)«n aijWo i A^^ »K^aot ti» ÌTì\3,iiptt3ì»f Blitry ca«« ini lien»' .............delitti: , Let çà wsitcb aod pn^yAj ; iKaily ou aU lìwkc cand»datéi\| awtm^ntof Ca^j c »0 uvtn} read^, «»i&a^e uh th. uv u-rrW to the heart îruoôst i» A-m|tho.%»üal - 1 iì^^ìà v Lati %b|S «ioii« fon-koowi the « «tf il pet<it jury, ouiy k^iÉ« tri« ti* af^ettî»|om tr» aîi^ " 'le 1» d t iHiHlinit v«u wjîb 1 tion in quaUty m^crefor Met^i , THK Ü!it>El{SIOSlD «illpaj.bebighM , ^ Jim». : ««t C^tflHuec fo? all gradea of Wool. a ^^ ! Office at tb« Man Ant^»National Hank. ! ^ OllOWe«, 1 UV etil Ç gOû'iJ j ßo^f wemr*' lec iH<»ti« 1 - . A rhok'i» MUtek of IJ -ti • Làùùe* «Alter« Uatu aJsU TrMik«, I Wkiob «»*Ü aï aJtfk^Î'ri^fiiji. b m " l^'erjf^^dv 'nodder« 'if w il Ä^aiaUy-' go f^^ mn^Akmnüi^ IÄqv«^^ fi. : WikVo' "ajo^b^^ifw apri dtf) B. ÊA0.4K. TAII^OTl. ^Uica ¿OTi|p» Ssa Antonio, Texäii. WEDDING Aì^ bML OAKES Mideié Order. A S4sIo< t ^sèùHitkmi of ^ Patri« FavSiion«. IVfl^iCB« îllr»^ C. T. Îor,« >»!»•♦ to od», that «îiéwUV^ommeneagiflug loturcn i ï Hkirt» of »H kind» ij'n'Hf aÎI at) IN ' «n the{Pla*o att4 U ^mn^ag, ou »re^ Oh ffMi wiM ftï*d a> the Corsit o| lUiMi P iaU ÉÉt éiâRi «âgf ! »¿OfïàBAKOrr curvar «r Main Plaaa an A itpnio^Tfi«» lai M !?<èirttary« oi their «r^»" fi i "'Tfc. f «h ¿^¿i Coti Ne^tott'^i Caai-Fi P rester vei ' Aitrajf9tm7 San fetu^îaw smeli anu d Oomm'-r«i< ------- GHér -of A. W. tayjlThèisen. & Co., iSSiON MIReHAHTSi I . r '-r - x / - -i if-.^. .• -m  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 130 million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

25 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 25 page views for 1 month
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 130 million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 130 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 11 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication