Questions? Call (888) 845-2887 Hablamos Español

Share Page

El Paso Herald Post: Wednesday, November 14, 1945 - Page 13

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  El Paso Herald Post (Newspaper) - November 14, 1945, El Paso, Texas                 «•ft ««^*1,...... tm Al# 4+»«(j4> tm « 1# ,. Imm n^:m. m. fàm    ti« itis f. ,%t^.^tt§mmii$f$ Wwilti9WÊÊÊ9 1’ >*«*' rn^mmw''*'- IN«' ¡feme ■•*« #*»*• i.cij'.tf/ j- #«#•»*« >f|!«t# .fit*., .„. V “»I *» **' »‘-»»I- *.» ■ . . ‘    *. .1 "iirtrttiîi- mm #ü It !!*■■<#    %| ; 4, Jî|«ai%'t-i UiM til ‘a Hâs-î^    tl ;?%i Ä !■> tot|iril»Miyf ftrrWt’i fea, yii y    ï iiArtHlr l*rk|irM.%l?i sititf*,*«“-« • iii'** .awfâtv #A ’%««    .i< JH.'iS,..    1( Ijw » %, W «>-,"»»< <t*“ *'» .(■ ,*„ t, 1 tfct Mf Mtt. .,■' -r .f t'* •i#¥ mm *.i».â* 4..,..fc-.^ «. M**- ■¥'.é ;* f-f; f>t4t Ï Î- ,. ' 5; iF MAIiTV M»l,Öi» r %rf, I    • t«* »lilrfpr r 1 I ir 5 Il r» ■*• ri i ll.WwlS |Tïi*^^. tnm . t'-f « 'iî*- ’- • Ï * •• -i I i p,, . - !■’ %?': ,u%^ . (.•--» îfiMi :■. P%r. .^filtift 1*11 M-r M ¥1 Ï-* »«j? / 4 ,- « 'Î m*. t * t« « ■( «♦ ?< __ Bl f *4:» !j ■Hip «'ÿto !H' S ' . . „ - câfe >41» nit^tr lui»* #«*1* ^ WSIÜIIII^ mmm^ uy^mm Wm 'tmmmmm l»tif#©> frf * Pmm» - ^ ÄM» iFì^mimm W MAfm JI?« »W m%m * "*• ‘T-wÆ 0 ^ Ô^Ô*|i"tç î.irUîg Ä 4'i St*i '■ ' .J* ■’ ■%! • ;•' '^tV!^^'■ il«. .> •- i. S'-T » »-* i II r firmly r w 'i ^ V ~ » «••'' . %» .' ., J    f    , .    . m Urn r,jiMrJî^ |Ti,‘.AV#f <5111 ft# 4.«.« »*.’.■ . Ï. ;«» ««îiÎÂftfll ài ^«*.1 lii'-l J,» llfilll^t I’fci» I- ts- F » . rîf*,ît ^ri r %tf»lt» # i %’i i^m f rt i\f f«W pü f' "’-• ■tit V. 0003î«c;: ;-tn^ ##^«1 îïr«îisr.»fe _ b**“ì"k¥ì; #Ä1* mm0 »m p »«»« * »#.#« ««.-'»I*». w.    e»»s*. I#*»-» ri. f^W    mm é |«i*    fii*#»*. *## »«# !»^sÄ ^    PWIfWf »,*% ifc»«»«»!!    «M«Nt tÄ»«»    gHlM US««*, fc»* ÜÄ JW»« fti'««»    mmmrnm w"> ■Î S    ‘i »»fc *»,,-»« 1%,,^ «H* «'■♦•■ >“^ Ütf ”» ^ 1^' «t '•■• ,»Ä«p rf^* %•: i».#. .. >1 li, mm f-i «, i . ,ß tlJli“'*•*- Ä»#*« % «•■•» “ *'!*•    . ■ €.'*1 Ui. KSîis 54;-^ • !%'/ * . in :t~ *»''•*•■• ■* " f. » r . • A si. Ï ~ I , ‘ ••;r« <■■ , rm«r: s. ?V:... ■ ,• :ï^ !., '.,. .. fl« Ar i. . rt f. - * |.i!«4m,î tìm'*i ,,£; *> * * -’»t ,„n ..-■ r I    ' '■' .•:: H P    r.4ï.i 4 ft'^irU< vr . 4    » i . ' i' ;; r l>-. »Tii' =4-jf 3 * »    rt'*j *■ f tm "■■ -tr%W •i‘ ■ f ,r («H-, 0- r;,^ * «.!.t t. ,%.î'f- ä, t ' .-.• A*-!**'- èUitcìF ■ • L,ïi»^r* A*;*"* »» **!»♦* » w-'m Êàii ».itpi wmi *'• l>(tn«M^ *i>*tt'r#« «»?••»»*'• .►#« f*-. #î,«litî*n r*' |«**e f- > îîï f'hZê,    t    . ^ ♦■i%tli4M 1*1.. .t *1 é lé®, I f *, »H.ÌÌ, *•»»■«•* »• *** »(»(*#««*•»♦. |T»..«ft    S^f-. « if- ft t’»». f »-ifii** »sf>»*«*, I««*# %*:.» Ì9t*l |,» «6T . j. t i . Î «nr'\ Sf„,-,.ar w ♦«»*«*•■ •«*•■* •»'«.1 1 »i. * ,*»it»r'» f' *Äi# »♦. ^l'W- %■ *VtTIi T, , ì . 1-1 *■# ,ì 'ii '**■’ .1 « .- 4tf' «*'4 ,.-w m> X r-.fe-tf»'•>->- ä lr.t#r«f t-.i-- |4..i-îïtr'i;. Ä , I ’ ,- - ! r •■ , , ► . ^ ..fcs r- .•■.■■', t * h,-‘ f». **..    I-#". r#<i»»*ji.%i*r: », r*»--'*. - ««- . -4^ t’- 0» m*.m •«*■» * %* Ahtflf s., e - » 4- i ♦»- s.f fr».« # f, w*r** fisi®    t,»** ».e* _ k*?»»« <f«-« Iftìi** *t*4 ^r/*i^inTY ÄWWII jfftiHf t|-»|-n ytMMM fW* « %1’ »« M*e f!»«««*■«?» #-Tto# Al,*!? "Ä»*!#«*«* «»*•»>    « •«! %4«.»    r». t«-- ;ih^*tty iitiMr» lut sme NtLAH Al .Hi ts HÌUll «■ s » » ■ « - 1- f », . » .. - » • ' -»*• - - «-et <,'»•♦'. f . .it - ti - - * * « -'S,-. ^ J^.»,... 4 •‘--i f-je b,/ *i • t Al~i. %'ft    » pt %f - , r* ifìtè t.'.-. *- Î fi» *i -'*»* A llKAlTlFUt Ut*l»LKX j» j»ì iti r ti.M    M 11* RiHCi mi imm mmrwÀY mumDUiTm .♦"fu» »-»•* %#»<(« fi Vìi ♦MI*    «t* 4 #w.* »T Cèfwitviìriìftpvig* wm -t-i &    * t Î,' ,.,» , -t»« #    *■ i t i r ■ ^    f. » . S4* t^m ^r‘...*- r^«. ■ .    » . ^ 4 9' .    ■ - ,■ • ; .«■ Mw# •    fHA .-, mui0^ mi$ 0 Ä*a» iw**».*# IÄ    Ìt4i tS** tm    tìw*    |W^ lifcMW i‘t» 4f' m% n*i¥r* cìovEf%NiM«;Ni iinj. é    ,»# I'«,»#    «-a    tw Pit«.» -it «.»«»iWÌ «*.-$ ««»*    ». l .1-. fc» a 4    **—•>*•* IV».,e.-*# •J.<n.,i»' »**»!-    Iti# 4«*-' * «»«fs*» (r.l I»i***l| i muti 1% *j^ì«3    Mièìp .%    #ti** A riwt^r ^r.,%1 f...|i» ■^ym* λ %    * » » ì, Ciifii»r IääUöii Etm 8trv«t f K)HHr^ON‘ Tlilim* l^AYS I». »j»! 4*^ #s- h-ìf'i0> i ‘««fti»« *w» ■-*, »***> *',*S^!Ì • tlj/iX'i*'*-II«#    t'u'ft.iiét 0.04    »i.**.« S=*m    m <fc* ìC; ÌK.1 ■i>, fì;, .^. t, f,"-;,’,-' ■, 1 h,-. :'.'."j.......»'■'•-» » *»    iiuvfiii»'. if vVf SI-# ■ S K ■« .1 i (,« 1 «M    ffl*» ‘•4 •#-* ¡« »I    ittt- % *t! m* ! t. i- •.«ÌÌ8*SI|»»» *■»«»•« 4^ fi    ^ i.t* . •I^WftK wtì i|ìi,Lfp i'i.»,«!- INFLATION à %«;T» I i -. .»Ki*". NO U liÌiiSn tu gsé»tm m>.    iltl«* i-ì» JéUDPSA &yV .... si m»*> <0*1. S#-.-    ?. * *«(*«< t«-»»#.* ®*S    -I |V*ì.«* t *»•' t*^40m tuf». 9mrn. SUNSfrr HKI&IITS , IMMEDIATE POBSI^ION I    a tt* hwJJl# I» #»L<r** •?•• «    t-ttiLtUnm .•w*.    rtrt** iw» <§*i#»5.fc» **» *<* 1.. « ? r *i . »ki äi t» ji» - . ,tr |; ' “îêfe i i%-.' %!«•*-HUMK Olì ìil'IJvNDiP ì**% t--i tM» V. » -    i > , - Î ■ r » > il*,»*» 4    . *«. .n ,    ^    . - %i; 4    * %tu ♦ Î »i i .a»* iS*. MANHAri'AN HWOHT8 r»    t.rf in«'..»; i i». Î    Kii.ì. »■»»-'* t -. ,    fi»- S**«cif*i & |f«», ! »; <# ìrf* Sii .. <ì-jsì *< «.î.jstîtüf-1#'.' I >f * î*î. « A. Î ,f»>    4 jri«--' I« *■•'<• ti.» j i.; t ; f" i.» f s*ii» :i«,SitT.MW t*»Ai • •■    MSMi II»» Kt *ì JtST ¿foMPKhTKD V...J    JAi Hh*^S ^•■•s !>.*<# isrtf*    lii «.» %> ‘il g •«j^r    I’* i*,. .Jiì« '1» ifut t*,»» 43 *«.1. 0* 4 f.*>«'* few«', is-.».* .1. «Ä.I fitu- li-%.%«'l^? Mis-« liiU. Ì.Ì 1 i‘ìTT II» A* 'fOH RUSK DISTKKT 5    ‘»wì''«»,», h*(*r* hiHtjt it^h trmutut* iu*:k ìtu****.! > M*.ì At'itH kt. IHiWif»»««. H'iiAtim A himh ri;aliuks ^4# »<»N • «»t'fE . *.,* *    » -ì W *i p-e»_ ìi». «»Ili *»»(> «1% .*«. i'Ä’Si !» • ' ^«•i»»» ^4fïè* If «♦ W Hi- ' «»(i •'•*»*** |-*.*-äJ«»»    ff, e» *!»i*(| »fil«': rï‘/~. tfOMES . - . ' !#•<« . - . C*» %mv- *.«.■«« »imtgu$ fiiM m Ä.*»«:',. %*t! #*. » -i» ., •<#14» 0«4» #•*» m<m    1*»*««^-. m» l’j-« »>#1« » >-••»■ ||1Cll)riN. Rralìw. M4ftìrt , NEA« mnwmv mmi #> i-it I ‘-«1% f.*.-!*.,« ■''>»-?« •,-• «*«* *4-»ti;i »    #^»-i (*■.*»•    Î ■- ; i* ■*. «si««-!«,.! Hi-tff «.,.:• %m «ii... .1 »-. . i»ì ♦ Ali    » Jk V* t> c àf r*» VAtl^Y HOMI; m*    4.    . H» *n mrnm. *Kit    ifmum t '»-*■• ■ *»#• *!*«••?■    - * 3 ■ I «M**»t.‘>># *!*«. * I» »'(**#»    H»-«- #*'-s-j».î.t ’>.»«{ . »*»»4., •-i-,. . I:.«;. tWU ><.t|*'*ft    ei«,-«? ^4 Ï4IWRI» VAtm-"- i    W it Ï, <«# Ä- *■' .*1 / 55. «. •* %«§&•»» o l„ |.ti»i.%i % tma-4 tt tt |i ts t    «. fi- s.»-. wmm vhUÆf t    ^«ir ««*»»<»*••. «.■,'1 ^■#»'■.4»« 'j Ih-Kn w*    »:    - t*it> 4«i ,* ■' %r»«+» m* t .%,m ■ *t p»i%    rst* Äa^jei* ^ - ■■ ■■’ i»..,,* ... '*’>•« ■'« *4Ä«    .- 4 «'.«...4»., ,4 Ißt 4‘ 10 um^ «fcT» : -« f». I,##«, -tt M-12SI I,-": I.; r V*"> '*‘i * * ■’ I'V • -««i* t IT Î Î sÄtipi-    ■ - fr» ^--.i (.. 5»jl -Î fc- S' . «*!':« : 51 ’y-s : /if .. s-, f} gp, ■ •' * ß i "-».-Siff ' '« ' #,*£.»« i .t as    LIÂT ^F«r w -î-T* »S*- r«>»g^ f..' rt»'„*'. »1 »S * _ f ‘ • .«* f # f Î »" -nl-a^’ ^ » i    .1 <; mt kH - • f . . fc « » « #«. # *■„ t«,»*£-.« »fr >*. ,• .« *, ,..a,t , , m* •■*■ . » « , E ,.s I W. t .-«..if «t. • f- e»'! I J-.' 1» •- ■«%£-#» *'»# %.i ; !.■>■■•. »Î fl .4£Î r.,' ffc#p+%s* tmU m»tt0s ^mu m-^-»«i ^41 biMJik* ft»»^ A«di^ Itüt' r, si- %r-Ai.lÆ A »*A»W HJiAI.'fOlll. UNFURNISHED UOMI^ ^ i iit . , •la.».*    ÿ. t '■    #% .'s * * rttA .    màm U'ét’f ..'■>.«*» *ii #»«#1» w# mtt* uwmm    mrm 00\ T |||ÎX~~ % é-.-w tué * ^mirns^tl*!    ._ - - .*«r ». i,î..»i. u4iH«ÿ^rtiMMtan ât ll^-» l*!«».» MHiSrtSÎlV WSlk kil. “■"liAiJi-ikMi* ik »rrtÄWMi liP»i . •»4; MMîiMgi. «sòdi f.TTÏ î ôfatw —< tÂ,t litt»**.* ft«iK •t »•!*>    C4iÇÎW»!t # AtiMS ws.#i«»i* i««# % M» 9M tm. ^ON î ^•OmCIKCiMAK'S aP^lAI t«a,    if«w^ »..* |ifei,4:lÿ4i4' i 1*1^-## ili» A rtàj H**«» î» w f - '    " ttm i..f t . -w ""ïi,u * '» IÄ—l«AU«â TIIIÄ SAI*““»' AT iâ2â MONTAKA mwmr t i .4, ^    f    > -se j# .î si -V ä ^ tn. ?    ^ * ^4-*    ^ ^ a tJiutt u»i«%    !*»*    *-s i»«*!!!. »î»'*.*«*:».*    It^.' * E-ô-ÏU iâÎ4 K MKSA ï» '* ^-' > u.. t âPC ti .%4 iî; ir-îi V. 'î- t<4*i fc*» »-«i Iti’ ktt »I.»»*« I‘#â> J>** I ^..î îi;i i-. -î *3..: f ' M. t: J^U- i i’.< t..î, «tJi#- !*•««• i-luilcifc C. Bluutiauii, Hialtur î    It ‘‘.ß ts%iif    a.|l*- ÎIIÜHLAND PARK CORNEit Ji **h îitâf«t- IMifst * ’. tiua »*'.■»i.rf 4-r'î..    liU. %. 2 s.ii« I s' m    ! 4iM A ■« j, ii.-i ui* *iOiA' J*..-. ,*«-*’»n. I c- A <‘*11 H r»« M! «H<Si*)UKi MliilU lU-iîl'ASV KINO 1775 MAIN Âi*y»r    S'fWf fofitfc to rimm    firn: frnifm Gmé mai Mi<r* 4tmi #i**i>î 4»-i»r 5i#*f »-*ii.|»iis»i|i w««*t A( lt»ik«^'i«i^ Pb*. • H *. « ! *ï»-*.i^ *•:»!• î. >Ï5^' '“*♦ * * î* t.,*::*«. A«f«ï # * t .« r ---w* !■ if fei •    »•#» t** sp-.'-i ** t<t ,^<1^ , i-“»^ e. «», • *i» ifc#    #■,«* fv.-4 î ; :.i « *.«,    , ,, t    t< f .•■, . ^ À    î»ta* -,»» t,,»•»., •    »*S,    ^ J, , *t *»I •« : Mf£ *« f 4(»^‘armê^Htineâ*>â--^ah tma&àrm i-am« m *.•’.*• MfsS m &♦*>*■ *:.i* 'iRomise -î4    ■ î    ! -^ MA« MtOÜtii ' # « . t: , «¿n,    * â-- ' î    ’    é.    ’*#*. ■    nCAälf ^'CV.-• . -* 'irf~W‘ •■'-■»■' •■ m »-r~    .- i ■    I wfimivm s »■■ «I » e • htf ^ ^ , *,#■«* * » • t 1 râl'fAf-ir- U' i** * î.ft’.nv ‘ rtmf    î iN—|#rfül|»w#    t i.' 4l»5««'='4ji’" - il '*■ ‘ * 4    ♦ t t« » : é : -■ ■« .%.'-I A • r t'e %*«» t» I» • î •» f - *'■    ^ ummMWâ* tmm Vf h: MM-HP m # . ^ ^ . . . ' -#    ^    i    I .• > iT' Ä - » "^ît : ,5. Ii-%t,l, tll!|. 0> ; ■. /î . ^ * - » : -t,e? . « i—:t»#»»»i*i«^»<ir* Il nntrft t ■u4l Il *f! mviî rA« *A ,■ ,\ - .. |»e;siî|r*îi. to i‘A i t-f-ilnm I ■• " ■*wnf *.‘#f h-i |î«^eî V«'L SHl t-» l;^ II. T»**';4* t«,>'*'|. i^îAlî MO'ÎOR ro. M*l«l 'i.1^ lë^^rn^mm^U #*i litadii to.lK.H »:■» ^---î .-,ï ■ . ■ î > - - . t rntUf* tntm- t tUfk* •- I*-- . # * • ’*■*■ '« *ÎL* * « '■ I l3^»-TÎ4rrfî* éi hiiiwt t*Uîi-,e %>*•, ®    ->i s* lil-i: .«j.-i % iff s«s»s**i« m Ä d*»»- Shitçe Mil». t’iifurtt If IN GOV I HILl. A '.-t-*, t.•'•’>.( lii-tftr.s *i,ia tB «»i«. Jr- 1 i.ii.JMiiil I    f «.US'.    I AS ! HAiiKi H    U:/i3n SI.; M n‘isiM»Ki » m.M :»in ' RIM HU. SECTION 1    ri i ! - ;; t > ■ •li.liit trh I'.UIiS.- * ■ lt!H-.li* ,j!. l-.-M’!W -.!> f\I.i. HAV \\AHl) I) C CiowLll & Co.. M8(f2 ^IMMEDIATE POSSESSION Kl it.\ itli i NKl'KN S!    i»a: i*«M) Hifc'l • *..11 V    t 4 lii'-iia > t-dUl &. tuK. JJiii » I'.i'. !■• f,!; 1 a. f '! tJS M. TAMAN r iCIrAi rV tu Kl»2u "ALTA VISTA 2    t,r\>'ix.(n If uk ii <i!,t-. Wlii J.*;i.).i»ie4 yt'.AtiHt <V    lU-Al.TORS E-G7U ' IN THE VERY HEART Of Ki.f i'tj-.i »s. Till'. UjiU.iul iii.xu-m *7 tiKtUi luil    IJ)! t)f t‘U'.lrilll Jiil KJO-O. l,i'.o m n !' ><ai' ..p-‘l Si ;i >t tui *25.wmj H ( l)\KU MWii-.j ~ NEAR AUSTIN HICiH Nu'i* i iiioni b.’.'ti» luia.i n'litr.il titjii.'i({ Iniim <)u!i- iJii.',-"» •>M>c Til,» ».i?".*' 'IViii,; YfcAiiKK A. SONS llkAl.TOHS E-679 RICHMOND ST. A I Uf i,-i'v: (>iUft '.'-lat k'-iitnii- li' '»Ii tt<!l<tM|.it(. thiHiit, half    lll;ilH!‘-tii.iit' i»(ii.,fct')s»-Rni. t,.u 1 UU> A Jtl, IIK!U;K    IJU .M TDH.S' SiTJSitH «i-<i K»9-J ;■    M7:Uh W J t . iiHOWK. JPtCl. AOT. _________ .mm _________ DUPlliEK 3 *»->w • 4»d imiit 0mit »t4r yuiui*tma BHOADDUS & McORATH “ ^gSvERNlilENT HlLif*^ i is -u;«l VkliìSr Ó«»k ÌMil*iMÌ é UU* . ì>4 iiJUk I»*'ii |j|.t-«IUrnl CtMìf »u„'l...l. Kr^utitallv    fidi»! A <td! >jis.u »ith tMibctrue pii- l^ai uV t«_* »«k it»-t NEAR MORMON CHURCH OK (tXl OKU kTHBrr ktxMt    brU'k rion.«, m-.^n fit»:« lLin.u!it.-d ut uu(unaali«<l. Quxk. po* !>*;*» MJ.H MirST CASìmAfi IPH! w 2800 BLK. sacramento 5.IUKJM #TtC<?0 h-it.y i>M4tit4 ii>iu«r, n^iU tottut fci»«ir U 6 l>rsi>d *t f}S00 CALI RAV ELLIUn Mtaio i$iMU hlM. fct,Utin    ...... 3800 NATIONS >1» 16 d«>». ili) tiua«i un« Hfit 4 llMllift z UlaitS    Ilici« liuilt ditii iràE LiìMnE, it>ik .MKiU'S M3««). St>I,E Ain JAS C WHIT>: HKAl.-n' CO vumrKYiìiiì iUEse home&. ••> Kìh)ìu‘. \rty *iK)d    ......... I70M à Uuuuu «(<0 fKtra api........110 030 f> K<'<nuk, xmatl. uu'« ..........th94Ò :j UciSiouiii KHA ...    ITSO« aiid oUier# r*;a«juii«t*ijr ptu#*» HAutAwiy • REAi/roK • mm t^r-4 > ' 4ì^.' .y. tf.' •0. %t - ÌMmfv mIIT-TÂλ ' à    .%.'.*. %»,R teÀÌ A*-'ti.t *-r«H4*Mr *»; % à i»i. hl^.ti. ■ t % r.a*.-    I il r-jj^r..’' IH'^i+rìAr!' !ii,-■«*» I I ic‘: *, i . . i .ir \i . t t ur-i» **» t» M i L'»i: A/ ,' i la i ' -, I .;a, V ' Î II-.-*-».,»* t ' i ; f' . ìf->f- t ai*., « >;„ I“ a: i,- Â. f .V i ,tt >*.n4 .^.!* ìM:y ■».-.U-t'lÌl Ili tilKifilJi' II ; :. I! i.U l -.hU t*.%K tjß! tv. ■    M ^, ■ i% ■ , t ^ f *i •' f .m.'V , -i '• . ■ %. t~ < M./' -ï - ** . t. i Si» ': .-4 t ■ % „^■0.14.«. i' KAIIÎ- ifiß sl«î.î * 4Su*tntM ÜpfHtrti$mêu* rî^. - GSBBjEiidWeJ6li*, Mim ..i i Ji^.i i wir    II. Fumi« Ru«ehei^ AuUi Courts—Bu«ii»i»igi Prupei î> W» K««d \W- SAVANNAH STREET IK ttiyjii J:,tii C, oni,)ih-ti !y iiiniii'icd, *    4 SONS KlAiTOHS E-079 ' CLOSE AUSTIN HIGH «i'll. biJL-U -.Um'O y l)ni>niN. KJf.iKiv Kldi* «IUM-. !’■!■''f.-'l'l!l iU>V\ I,!>()>» U Hill (’..!i W (•:!•.MS .Mil (jHNnuKl K M!M JK}{ (■|)^J1•,^.^V },’.M "^i)j ii'k, Ciwinr iirt iijiK il. On luvn fctifit Niir lifjiililiui I.oikI . Nt;ii m')h>.Uì Hiilf-' I tiimK t)i!.' AI.m) lid.' Ji.ik i/;ild jii«, ii'ur of )i4. '.siUi '.\au*i. luilil. h»‘w.- nat' fti. A Booil !intsliin*!ii. Only »♦Î&Ü r„int*M TV17iiK7-\V VACANT 3 bfiiiioiiii lJi il k liun,*-, tiduiwood floor# lu vuiui icpiiii. 1*1 ui- îb'iMi Vi-AiiKlt i .SON.S, ItKAUTORS. E-Ü79 GOOD LOCATiora On &K‘iiir)Uu Moiib. MinU«i>a mai)» utli<*rs JeK«r*on. MnrsKtad. . Dover. Trowbndiie • miti KERN PLACE Hi Ilk s'lifio, newly dt>corat«d. 3 tied luoiiis. 2*4 liatlu, bat«iuent laundry mb» •¿-cm- Krfiajii* Quirk dfUverv    down K . \VATÎÇ‘N^ KJÿVlVrOR MM72 GRANDVIEW ADDITION CrORNER LOCATION Mit.U'fii :i.|ia. nuk Juiiia«*, inniivhed o. iiiiliuniihlieil Call Kiikp.itiu*k M15 OKNIJOHKK MH I KK roMPANV WHV'f'A'v IIENT? aht'ij VOÜ ciii» t)uy a nev, 3 bcdrui VU A tuivk HI Uei<t Hi-igliboiiioiid. ii«»at Ijitriiu Hiiifiu! tor ta.^Oü down & 44a net moral, c'e!! ï:ii»»-h    ... Iji'iriv lioiiit' un I'ortitT ioi C-.M Mill I'nit» *495i) -M4»7 CAl.L liAKK^’n SKTU.OHNnOiUi-i^^ :}HA —/t pt ProperUi^Snte ö-tfNir APARTMENT BUY Till. i>. -I w.-ll-lockU'd B->uiit aiit hoiiw' t.uuii>u*u-ly luniishfd ini.ludiii* t;il>l*-uui ifaii raitKü.'i ajid «lecirif ■-«•friKciatuis. If vou Wünt a hoine and au im-oiiif. loo üoii t fall to mvMiiiidle thii gt>t)d biiy S''®.«»'."“« deulE" .ifi “"■ M1880 TAYLOR STIiEET 4-rti). fltluhi; btiii'fU. Nife ciindituiti. About 4 Sis. A MiU'j'.'Jid b'jv at S27Ssi Now n-iiit'il al S4A »“‘1 i>iiiii‘li. Tali \Vt'«>«ii.K, MIS OKNlUtHKh'MIM.F.U CO.. S01,H: AGT. large HOME ...... CLOSE IN l'wo-iitnry brlck. K nitii.. 3 balh». Qiibi)-nii*nt, laundry tiasu Gi««l kH^ation. >? t' tahuant. acìt.. MiaaB tlKAlJTIFUl. furniülu'd Eiiiflish type biin-ii.ildw Ic'iilf'l in AusUn Terrae«. Uarave ‘ A front di’iv«». Iininediate pos&ession. v\rn\!i-iL-m\:»,jmm:..............-,___ JJYHOIi STRICET a«>d vit-mity. Choicu (iiU'.s Ht r«afcof>abUi price«, liobfrl Lyon*. IXi First National Itauk Bldg. U}U1. A nnraisals Ä“ ®    M A- l * r„ Baj»®«t Tqwwi. m-iw. IjAiiGE furii. iröuse. Businesis district. 0*11 K»sh._M5»M.,_.................. 3-BEin^M’. iiörise ’för''saie~hy owner. 172;i ^ Vandoll. M3220-M. fcoMPLBTBtV iurn. 4 rnia,, 3 vtsp.. on 3 Jbu. nm. AKt. MSQ30. 8PP*- c»U J. Ted Cottle. Realtor CLOSriN TBiPLUX“' .%-parat4- bsHu ui pakb. S »«low 1 abo\r Brand new rtiof Paved St. ìnt-ome Aiio per ino. Kurni«hed. Price *7000. HIGDON, Realt^^^ M4927 3ff-^uburfmn htr Sal«   ^ J ■  1. it ■ '»f lis I î>   T ui'  . 'ì.ì.^'ìtT '#»« s.   ¿. *       4 0. - 5- A Ci*i^ t          ’*E»tî M^fc.   i A^^STw^AT^^iAND NEAR COUNTRY CLUB. ON    ^ BUS LINE. $1100 M-4{^27 i..-. ,wîî DAIRY «Â «.«»». All amlt}    .sri.' t.|*r λ    * ».• - At^S-» Il'KXm-Mi, Ci t.u»». ail Omit > hwaw? »ua i«.-0Cit>» U«.d * itlr«- >«♦; •aiine*», TifìiUv'. J i. Nt-ai* u»--. « '«ydtte C-aS:f_____ BnnB$8T*nt>* ît‘>.aJî» l«rs; t«4Ma ctniiar>    M *. M-sU tis p**. bu«fi I.,'*    J '"• i pl-KE    «Ï * ^-f:, i*:    OjiK-.Ui * J( = r.rii,.' 11'«I-5.' 4«.i|UW    îi*-.»; J . vt J. ,    èli    «• 4 t - - *• » . î j iriütiAxt » Utjt.» t i$js: i;-. s $i «i»-'» fc- Siîl*»5'iiî Mi.'*'3 PMÜ^SCiBAFÜli'    ' î = t * - • W«f    Ji>. .t ¿«.î.«- . . *■„ .... é.>i i». Î-i *«-« *. M»i ^    Mi»*: *4.0; ***• UVii i-’-iJK fe » m: hiii #-: 5«r i i:.*' ■: ^ tiJ.....g clîtâ.'iïife'ti - î*»t .C. • i    ;mm *♦»' t» «f fj>.r-’> fc. . i,*- : Aï. ‘*:ti    5« g:*. >■ *' îf %'" ».ïT »    rr'.:-- .i>; i *» **•’ ; f--' *.: le itVDE ir ïU.^ ?-'■ ,s ,. ',.; Il l*.\rti Nî.i! *'u ii» li :• i.,.‘ . ii i) V I-. h'i Ku£‘ îi .4.' 4 Aj. P»b«Hi »«i V u ÿit FT mirm»*m c>.,-ab*4 -^nâ t^n Min Mha ß Sm*. Kt    Jü _»14* 4J—'Income Hroperty—Sqie BRICK BUILDING pii»i Te-J fïlKEiV kt^Àut a.\*ti A .1«. t    'i Ê t*.* jsi^ K#r - A., $mm    s*c .1.•-•*-■ r.-r «    rrM ■ *.i*ai». %-i IJ* 3«    l... l. '■    14...    t.. i >* .i litoti I*. c: 1#»; M'*•’«*'? iWWô »...i-vh #-.M 3WΫ *i5 ' '«»1 t.-a,. .K^^rs, «J*,.i«î    ^ t,., |(«i »i«?»» V«*r..^e Ii.,i4« îio*** --'i»< ii »,* ü.,4‘^r* K>l.    ■■    » »..si ’ S^-^.iS, ItfHlt' X{!i Oii>,K S!»»-«-' «ii*' Ä» :.e*: <i «»»• 1r»t* tir- ■' f V;. 1*^    j.kiiMÎ.    »!.>» i •'iiri.t. ik:,:.' KEW odili..’. liU»*    *.7Ï t*.'    I    ^ Ji,    B..,*. t;,... .i-:,,;. '•pirVr .di, OKietir».    *■ A ^'*"'*^’541'*# » U'. 1    t.„ ltW~'^AL* 'l&i*    . ______________, NEW FAN CiX)LER St>9 5Ü i'!Â* TfK,Jir S fei.^3* c '.■jï.'.« 3iSiM '    Mi«# ; <*w: ïî>s :.,..-|rFîfCr^.ul^:..~* 'A    -- ■■ f..;.";:, #r' ¥ f.orr MOTOfî CCI ÎK^üi,. \\L V.Aλt"c Atm' »AItt PAY t*Ai*H vi.iu%ii rnivu^ Iti-'V Al-t. MOPIX» ^ -.t- ^ ‘ «î ? . ■ ^lafëvs ;r,    " K4IÎI i» CitKlOMAN »•'.■#■■» r»-t - »-■’* # - I ^ . «    'f ♦* i Ä **.    - #    ■    »    J fc M ♦ ^ ¡1*:' ;. ;. C',éf M<»T«-»W vo t f \ l ' .^t ^ 1’ .s- .. ., t--'îî • *i i. , ».'< • t -A-, *‘A *'■< 0..f î o,fi • i    Mt HOi: IX» AK \MU HIV •i IHh HltiühSi PU.SH1HL« t AriH S^îdi'h-Viil i* i<KD r.\!i i>i’. n;=. ; su 'A AÎ'îiM*--N^» î>i %Y Kl.    %*u!UÎ' t\j 11 I'M rf-:X-\ri r- f    ^î'Si {.' \:-ni    V- J’. F, i Mi r-p }‘î. - 1’ -.a tur A:,’.    M-'d**! ‘.‘. Al'KIN-' îI'î: ^’O. Ir- lit-pî.. !:. ut.: * L.Î INC. i*7 1—//of/.vi ¡tatltt» . , „ Môâii»si  BRICK HOME    > h. » lOOàli» S bàtist II r il I"’ 4)f ...    .    , l* MtesItKili* :i^ ¡.l:.£ »i««« aiw I:»,. ¡i-rltsi y}»*'*-® f- i Jw « *»«*4-2. Ime*, oi bu»»»«»* uiftüuit u*w fiûO pf; i 4. ’«'■•    St»i K    >>â s. il ,u,ti..    î rtiut'tb AU Ui' iio.u»    ;    . .._    . ;2-IN JOH .* AviT M45rl ¡Ni'A' U ü. tt t;oi.nurr _ . tun 1.-,„U. VVAMK. SOIJ: ____t.HAMS â. li___ CommërHàÎ Brick Three Siory Kviii    Ml ;i. i li .:li< J:JÎ H.il. eut iMii >rdi t.’.lft- btiK ka tluiu t Il ut Kl 1‘ai^i i’iî> Will net 16 l’t i C**!!! Oil !ll\«'StJii«-(ll rM'i. a! tlOici. ni;t i, h«tit?Sï, *1 ü& C'S^*-iî *>f< Stirtai it.nJU';«# I'13 t»iHi î. : ' p i- H>en it .tM’.iit* C--    JilSifcrf _ î hi A- ,*U i.\S alirtkv L.4t«'.. A 1 V-iMli.rii. lÎU' »«'•••*“»    ^ Wîi'.r *J *1' î-» Doits & Toy»s s-ji jî i>..t I' ■ '    i .1 CI A 1- ■ i_h«' Ajt: A''-•»'A'.t M4469 l'pholsu-riui; Vri b«i»tL\rw Ktfid t VÎÂMÔ Sri»*« iiH.fc'rî'î «îÂ.jî .,1.».*-4l3f> i<i»i S ¡4»'4*' 5i.<*V ^al!^■£-«mh Al r.3 t Ms'*-FKOKÔâtiAPH' ïsi'iKÎ* V-!..' Cl-AOi-C* A    L*«.*- iKi53„.4t ts f .*.< ; S'»!! AU>! «■<'.* A'f Xi ' )î A%ult ....... S#- »J.'viirl, .    Caû pi..Â-jp. bi.èU;t»- Ct.iSorifi t«lii>k tir i'Âii' H'.iie ♦»(>**♦' fi»! i.iit.'-.f: Vi».ik a. Il i- ■«•' J fîAiiUW Ki ...........in;.;!••.■ î-.sm;. î*' î.»-. ti)f()iiniit> II* eJ.•'•■*■ »•■ Nl'f V\ lô«> Nl'Vi ~;rjpU- t;.iî ;'ììT * À •,»■’..•> UbU?    H---p.'-«. Jt-';' »lus- A. «1 Ui«!. : P    .fisr.KAI. K..*i V *. i s- n:i .J: ’ . , , ' C*< Ì«»' ^îv--:;'i.-.J    ■ H,>îîî"ù;îî. Ft-. >j;-,- & H-.,i<4>;v t. AiH.»    J* luiiu b.iidi-,    <.»N MODKRN AUn    ».Si:«» apii> Ulo'Ot A «lit.. « Kr'Utd n'-ei SIS.UÜ!.! pail    i» }’ A vtniiiiii uiî.t'» Cormiai«* It-.i» puipcty mî'.îî.    oihi-î ■onipai«* **•“!> pi»p«“u '»I'.ii j* . MRS VI T7 M-m M-U/Sl tiKSE VEHMU 1 lO.N M 4b7    W SETH tlRNlniKl K KlAI l'Olt M y:i!7 RUIDOSO Wif li.ivf    t ,. . iit;i.ii,., '.    ' j< .(, {•,    * tt) R.iMoso I i>v.i 1>. i>'..    i>'.>lJfiU «■ i i'APur U FAHl ^ JAl KKDK HKK.MA.N RFAl.i'y rO M.;.'t9 m*. tSTJCATI. B3JVK BU>‘' 'IMMEDUTE POSSESSION St*ii>-i'‘>*>i'' liuU'i, i'iJiiii:-!«*tfU f .1- iu»lit-d eliiivv III»: ai! t-Hi-i'pUiiiiBUi iiu'iim»'. For l .-Uiipi infunud'(mi « ,..i K>rkii<i(> Kk <)J{.M)OHFF Mil l.FH fO.MFa^sv TOURIST COURTS If Miu dit< liu)klii(( t»i a )i<»ia lnis.iittfs>s. s*!*! ntK Cl.VUK MEBl’S .MJgtK‘ JAi# (' WHITK HFAl.T\' i l) -------- WE SPKClAUXe IN CITY HOMES-TOtlUIfil COURTS BUHlN£8a PROFERTY J* a BvnHoz A ro M4'J3 foR \Cuwf:ÿr“iiHïr'i:M . .VitSll VV.t: SFF i.NfiiiAM .'J » »’RNI ri'RF t iJ h-! N l'in)R.^^: M iïfi HOT ■<'.»!»-- '.I ■*’.> ' T- -’ '■• 12 ^<î Kn*iiti. I jii.-.t-; IrtSuHUi» a’.iti.'U-'- «i** Al runWm.Kum>    & itsm, «t it $0 '3 (U. MS l.4**n * J#-*i »m*    S:* V .«•>»■#*-! rrFmir Iili A-•**»! i'^ti    6 A, <:s)l.I> MINI-. lil'pC    ü.(oc» <1# fiftif    i’. I U»’ ({ g,    n^idSi.'- I nr*-”»u«.»N    .,. i.- ' V.;;. t«l«( S M.iliton    t; t' U •., -.r!.,’ '■' A u...'-- . > ; w.,î',n’ï:h"‘rAKP'n= swfkî-m-:." fhttir tit-. bi‘ A*1 I -a 1 a    lt.'J j itjiifi Atuh^iur V.<    S ' h.i! WILL «ill or trade »Pt. Uoui»«* with S2tK> Income fur hmaller hoiiw. Write NPC b«» W-IOT _ 5-UNÏf apt Hice Puriiished FURNISHED • 8 milts down tin; valley, near San Jom* Chunb. 5 room». A. Powieision ioda>„ Owner leavintr. Prlre (4000. HIG^QN. RKALTOR, M1827 GLENWOOD DRIVE 5-rm. biing»lo»r in nood condition, with chicken yard ijwd horn corral. Quick po*-SBS^on^Prl^lwm^eri««. MODiKii^S-rooiTi jock ^ouieTTilniftiied or unfurnished, OaraKe, chicken house» «.ow lihed. on 1.06 acres. Best water in valley. Pecan» and fruit. JTerney cow tnaime Hi5V.'«_rd. _Ei93». _____ i2^lM8 for Sale tourist COURT SITE' ' KlUHWAY 80 Nu finer to b« had In or near Cur ot Kl Paso—coiifiist« of S acres CALL MR. DAVl» -M1030 glLL ELUO'IT.    ’__ ' Vooxtio Businegs. Gloi* iTi. l-lAiä; ■:ll^ I* .; tXHIliV «.its.,..- 1 à.    pt»--A a; 'i>i    *3 * *■'' .{tn .'! p ir uiiS .Î,,'. -FOR .S.1ÌI ' it.j .\ * ■■;    ^! '-'!i H<*..ii) Sfiiui' ti.H'V .A..I.'.-1 H .1. H>; V. ;» i »U rsFl) i.-ai A U....Î -.K.i’ci-    |i ' ilii-Jl '{i;! 7 II. !..    i .!i,.ii!t ( ..< ■ «-""a .. »’IMJIII KUIleS-    »V up. OlM-t. uh 1 M ni. F.ilîJSPi!.' C‘| '! t.m \I. tl'l Ci-' Oil Olili PttrC*- .e.-Kd '«iVi.O ii’.rniUirii Sf# Wi’itt I ijiii Co <WK* F S.»i’ ‘¿4*IKCE pn-(*.i!    j;i. ' u A-1 co:.-rtiiion. Eie'J'i-M PREDAR ""U.Ì,    >iii :.. 'if A C.A. HeküU'    MBtì:.': SLIP COVËUS M.\DK ponf^KrTiN’ .-or^dilum. 510 Hatulolph, Aiit <•• iMHITi^TlON' ■.■    A ■ ■ . H,*. U;:.‘ H«».'!' i'.w K M«*'.» Î ]< /.NFl. ( it- '.s:^ la'. >>■<■ *. ji afirt « p £H UilNFK.^i F\.>-., ... c > \ M.-. M:.f! i VFiiCVn’.F    ■: < . R< ■rmw. 80x130 Reaidenre, te75. 80x130 Richmond St.. M50 Pait'd 'sTrifei.'! About 4 blk«. <rom Austin HikIi. Ideal location. R^sopjable. W^J.. Se«ry. Ja79« <To5i^ iJtiVi^ataWAR^gKAi^m OFXTKR MAPKL NEWMAN AOCY M.'iSft 44—Real Estate loans PARM »»d r»n~ch lo'anii' Low"im. Wm.~W‘ jj^uftndt Co., iUnlUMT, S»w!ieU Xo«iu. Stì'l6 PRE-\VÂR'"Cn‘vTir lîioî'.ulr brìi .'■ufdi M8äU‘J-M tì-FT' Keiiinator ioi »d!r. A l Hi*d 164-J-3 Uf v: 1* K «80 L-ÄTE «iodrl Hoipoiiu nlniifriU'r. l’iiont El 483-11 RÄD10.“"<lVt-tube Utile Ii.ulfl r.ri.ii'..vv ‘Ï5S».'»*W. itF-WAR ' btickiii s'iiu üiiiiîsDum: ■ iiattros. $160- 8130 Mpi«-j tuU. . , (ÏÂS" rauKe Tor sale. $45. 0*>ud s unti.tiosi. ba.'siiitUf Ka*«t 1 Mfaaa-M. BA^fty'ttiliuiätable luali jcondiimn. 21H2 C BABV PUR t’OhRMAN FURM CO .    ___ '■ iHÌtNTAl Hiss'”m»■ lidî'd frFiiilcd & b.ind '.’t'i-'.ilÇi ?}>■    ^1'' Ori-ÿi>n MKd’l-' TWO piëctf ÜvtnK ioôiii a»ais |.W. 9l‘J E. Rio üraïui«. 2îh; INtrURE & ÏOY8 Vand«?!! A (ïonuii «1- Ml l'ARHINF. -i“ C?i?- J'toüE .ît?l . i i)K >ai<~ INiv.t! !., l'-i:.,; Tit.ï A; A-..i.'-.iri ■■■ FXPFMT 'ÏT*.>h!î'.*"Ti.»- ..;■ . Ä MUf>u-'.ï Mfyr( U rÔR'WTt-.' î'rÿr.NVuihwe-u- i r> tSf^l Nt*».’ box W iit’FlC'F- iiÌMuùi sîiiiw T. .t s »aft>. Slümijie>. M. •• î t j ;, SA! {■; tiiîM , :;i p .il ('a: n.ui \i '.V (U!:: N S'..i . . t . ' i i fij—Mitttn i’Ui'ii •'*—liit'f:* l* ^ I,.-'. Ih'- Nrvv l'v U- Saiv«' Yüiir i‘ i,.. ■ »Kjl l .ilUU; Fl'»u.ti.. tili lu iiki Miif.' • t i.ilîi';.. (Si {.'(.i.-i-. -' .i. !iir    ' > »V Fron. Ww;.’, vV i .Ui.; l)env«-iy .S«-: ■ = -\i. Fi lui'ltv    ! •> i‘ ■ A H IH)K MU'lDif *'•: I i. ,i'. >■ t- fî A i*. ' \‘. • . ■* ■.i-iîi'i . \rC". .1 -,t K i-'hül-li.\: il*' ' ^ NtAV    ■ «l'.l M. }8 y p HOME wat«i isi»t«jû» Auiuinj hfBte» r__Big»er.«aff 16^ Mvrs c 4- PiM èAtfe hW’S jüiiïôr'*!*e bi-H'lt- ï<i t'0!\djtl<>n 3601 E YdS.iltfV iS—Musical Instruments PÏÂNO DjSU'T'A ''V)i: n.ï'.i >4t«l d I w AIR r.i i ! .'I c'u.n' Hb il n;i l'inoHrsv ïtÎUviJI t ÿ * 1,1. 'lisU-    fiî: ‘i- N-it A .-M'd pa!S' E-ti-fr' rep.ia -i* :i    's    MO n ti'i'VCi.t CO •JIC* lfx.i» Ai. ;    .'.‘.'|.:î i>! K. fH NEW 1S4Ü INDIANS .1. , .-1    H V i> ii y s- •■-'-;>• •; ^ '.¡: i',';;'.*’ -a IIJ'-IN SU<»i. K .iiä.si.iiibf-.K> ' iM'M llKM>-’^ Dll'* sr".!!’ ' <ii l^^-• ' inann foijiiileitU il i'-'l ; ’i-:!*--    ,\ .■■' '.’'i    ■ ' î    ! Vi \i ‘iKinÎH» 11 -MtiV'l.ï'i l.il'l'^' illi’hullIiK bflU'll & fit'f (U-lUiM> m .,'.N ;.'! iH-.";    *•'> !i..'’M:..i,..'î    i.i.'.    (Jiy- CO.N'l’it* >1 DlTinNAl TRISTATE Mt’.SU- fO -l'B r.,xa' ! V , ...s,i ” -IN i U.\N l.F.U).- A( ; AIN*’ <{.iî)TÔ aiui raïïüT o.inbiiiatt..ii ifi-a’U. ri H.\VF    ' <''' .....j    IN'DIA.N S.M,.»'.S CO vJiiin- Hildio» IxiUBbt    m>ì<1 Mm-î» ! a;'.!; »    ..... if-< - .1. ■■ ' ',v;''.‘‘'1.. . ■ ■*.-, W S.m Au’ohm    'iî'’’'..... w..il!i'.:’ fi A-1 Ctìut Fnrmturi- C<1. 1601 Mi»-'.-i:'.i UPRIOHT Kimbl»-' p'.aiiu, isli. Ilk»* ite», ExctlU’iii uiiu-Red «4-R-2 i.“SED CO rue w 'triimp<fts ciAntiet.-' lordionh. etc. bouiiht A: ^vli^1 Ste .. TRl-f*TATE WEUS'C t'O , 30J re.'..i-RADIOS boiiiiit. sold A- ruiaircri liotf imir.n Electric it Suppljr. 3724 .blamed» M3tm________ PrAlib tuniii« Si iep<iinii({. E! l’u>< I’Miio Co.. M63 Tbt' Sit'iKWiiv H..iim> Aibuii.ieryuf, U. J. Ki> _ - ....... . lii'i.pÔKSÎÎÎÎÆ "part)' ’Aant?. u> rent fill-»sg statn»«t A gaidgr. Frefcr cor. ac' I    .    -.....-.......— ei iujsimss' FRoPFirrv wmi dkv (.’! EANlK't. AK!> Ph'K.SSiNCÎ .SHOI" Fi'iH f>.\ I .E. BUJ ¿B £ • A F K, CA RLSBAP. N. M APARfMENT HOOSl^toSt- Sir Otì^' in- 'IVi!    .i.ir- Ti'ii'.i' .-Viit Millil"    .......................................... F(!RÜlSHP.tr fe.M.tiiraj‘;r loi reni. 15« N dlMKRAL rt-Pftfräßi, motor .    « l»u-<lr:î-    ...    il-oriueilv ViUb    Hii |>ii FOR SALE--OiiV C-Tiin ait., saxoplionr. us|WANT' I« I*'...';.-    usiui'■'    '* petjeci CQUditJon. Caiî M3156.    ih; goc.cl ioi’aiioii- NPt . b«*. X-IU. '«ln.4, Ciushuiaii Motor Scuotei.-5 avahahi-f wi'HiMn fHnjh-n-v hahi i- y-u.\v:u30n moioucw'I f 2î ii4 I i' .ia-'........ n:i—utotnohrt' Mmntenanvi‘\ M O'l'ÖR & (" H A SS 1S Il ,1— {Ilio f.ontis Nl-.i •) CASH'» ^.‘iv LÜANB Ou i -.VILL !:i-MNANCE 1 ■. i ii)£i vui;r car H k ^ ~    -*■*!• N 5 «'LA.S ■ i; ■.i *- i .i!-*- -S ; ./ l.u'.sf. f Halc.i Vet ! ;.'A il.LK MOTOH CO. i ' • *    ^ i • ‘    lf»M .\\:i\ \in IN UKBT? lA'i. n Ku.-i. > i- 'i iM.sf (,\i. i.waii II. ip Yoa ; Lutili.'i Chi Vour Auto Your Note Collateral UNANX'K TRUST CO ('M!iipU>tc FinauiMal Service tiliO Tt'xiu iSt. Phone M17&7 ;    NEED CASH? Use Ours Money ui 5 Miniitefi auto loans individual Sales Financed Budget Loans No Car Too Old or Balance Too High r»tl Ynut Credit ti O. K Htt$ Low Rates—Long Ternw SUN DISCOUNT CO. 711 Texas—M9704  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication