Thursday, May 16, 1918

Amarillo Daily Panhandle

Location: Amarillo, Texas

Page: 1

Other pages in this edition:

1 2 3

Who (or what) are you looking for?

Find old articles about anyone, in the World’s Largest Newspaper Archive!

Other Newspapers from Amarillo, Texas

Loading...

Other Editions from Thursday, May 16, 1918

Loading...

Text Content of Page 1 of Amarillo Daily Panhandle on Thursday, May 16, 1918

Amarillo Daily Panhandle (Newspaper) - May 16, 1918, Amarillo, Texas PA'r.TT thrt vNHANDLE \ man* Ilo, 1 a\ M., H SIDES IN SENATE EIGHT AGAINST WILSON ADE BACKING DOWN NOW RUSSIA SERVES NGTIUE ON HUNS SHE WILL RE-fiRM / Frice ^ive Cent» ‘PUH li: GRIN INK nui HGllK ( At Washir«gt«<ii; n \\\\ 1)C! posai ÎO war wc! \\ T MÍE \«. ! I *\ ’Ll.ii I JÎ i!irs It'*'    <•(    Í    f (t (MiiKt    <iji    «•«iiti'tin »h;ii sill' V'    <1    to    ttiotiili/i    aU iii'i ♦    lit Slt*‘ v\ ■'    * .*‘1 iiiiiiiv    V    t»( • li*‘ I'd- I    ir ;iiv, <1<    l.ttim-    ilui! ilit' t ..III folit (i »    1.1 ,1 i It 1.1 II c.nla I».'«'-    iKit    tll|...\\ I'l)    l|,c    <• <i|tc|''=. Will! ’ fit '    Aitttnaa*!    Utaniain    tniri-'. I tiiil iiiti** (o ailvaiit'«.    ai'.nii    I    ííii'-ma.i tin    I'Oi.-    (.( Ill iihK    a (    N- •(    111 ui'i I To vOiifltiT A*>i’uatii.    I    ifv.    t|||. • Sri" (    (    I    <    ill \ V.I lit ,.f |,., ( 11 (• ill 1 lu u't'cn ilu’ Nfjiatc an<l \\ ilsou <t\cr llu* pî‘<) rruatu a t « »minit i cc ,j|¡ iP,.    i of Hu V l»aL'I:iiip dow n aiul uxplamiiip îo«la\ ilial îlu* mili!,ai \ aliai!'^ coinnntjci^ Pui] uxplaiiuaj fhai iî iifVfî- ¡iiitTHlctl h, inicrÎLTi* willi I lu* (’« au hul (»f    osnaw    stm* .1    1    I    ,    I    a    * Ul . M ,1 \ H! - \ -1 ( ( a 11 a 11 u a r- uK \\aI. hin nu rclx prtTpijxMi t<» l.Lcp m climt* t ‘•'"t* i*tH-(* ,i ,i iiiit>.n im... OiTwh \\ i'll llw. t,    I    .    •    ■    .    l''|*    a»i    \il    lli.iii    l.al M >U( h \\ h fi I lu XX a i « u-pa ri iiu iii at 11 \ I ! u- a lu ! pi oi u. . i k, l .e i i,,.. lcr aid iri pianu niinu dhiiuluis,    '*    '    '    .n.H.ttn..,! riii-a.hiii!iiMi:iii..t, r\|,laiiM.! liiK.n-li |„,k,-s. PfiAl îllTA!    rpT’ mcii in ihi- M-iiai.- ihai il,,- pirM.icui ,11,1 ,,,,| ,,,,,1!    ULflï.iiJ I""    l’-'l" ■" 'in- liiv .->1 ii-a 11. Ill 1,1 ilu- ail. lali "I' "Il "'Il .|r|. an niriii a.| i\li ic, ImiI 'li'i II"! A aiil ai" a. 11. ,|| I ha I . aihl 1 . 1 |,a 1 a la. k > "iili'i' II. " III \\ Il ..Il ami l'.aT . 1"    .......... , ,,| H ÍÍ • u a î » F it.iA CONVrNiiüi^ fîM’fj 1 M \ Wíison fs IflHIHtKIlt. X"lll m, Ii , ,,    ,,,    ^ ''"i-i'    ''‘ i I-" <->i lin . inpiiali,-    n    apain 1    t|,,-- "'un,íiu a II i ra 11 in\-r'-ii'uai :• ui. |( udd Sruara* I ll.MIl|m,ai ,,| Raima- ¡lial in . lew ,,| ! h,- aniHiiiil    ' ''I    I"    llm-lK- m-,-1 m ll,,- ,l,a,aM    ' I” '■ II "ilii . ii ■ . "m.,,|, .    ih, , nal, ' ''ii'i'-< ■    II ■■    I I,    a k,    ,1 hila I,. h. .11    I.,    ,    a,i    ' í *» drh .ti II 1^    C)lis lo ÍViak«» SurVf*v.    I ^^^-■'"'■■''"1    Ma-,    II, "ih. a,.......... < '"I    -    \    'O    .    „1,.,I ,n ,i„.;i.a, ......-    ^ "■ an.i.nak. a    1 "'-li I" llilK- ,al Ih.- , a ll-, M ,    ' •''"'""'"-"I    '■•II    i"    lili-    -ai Imhi-Iii.    ..... ' H»cia\ '    "    "'I    -'.anal,. , aiiiM ni ,..,m • ,■ ah a v 1, "    l"'l- I.-Imil imli, inal l<»r uar \\.»rl dt i: • > 1- t t OECIPROCAL ARTILLEOyiNG FEATORES 6ATTLEFR0NTS, TRENCHES OF HüN RAIDED 1    '.d ti. I *1    *1-    t tlNÍ») ,:i. i'i" .Mi I "i I t. 1. . Ii 1 TELEP.HONE.COMPANY RGHTINC lOH ' AGAINST OHOINANCE I itilMol, aííui iM \ lM( ll- ,ití, .it\ lliaíl.i. « I » t I, j I t M    .    I Î i . I. •!l -    .    * MI Î.- NATIONAL GUAROS TO BE MUSTERED INTO SERVICE I    «»Uli'fi*    iiiriiMÍin>; pll> sil    Iinii IIHi-tir Mili oift. r«*is Aiiii ll,* MI liiiHiitio lonior. IMMA IM inllslc, ll,,- «»tlÍM Is ,it til,« ! f'ttiií.aiiiil,. Iíi*«{iiu, iM Ifv,,-. %a- litUlíll A.II.Mlts    illio    íf«l«*|,,l    I -    i 'Í' <*.    ;nil    U :is I    «‘fClv <-i|    * >»> i oIhiiO    MÜI,    , Iroiii tilt* riiMMiianilMiu itiiii «*i iii- "liui iMiji (IMI) 1«, ¡Ithi*., Mif . mI. : ¡t*s|    |His.,it,|,. Ilio,u<    III Mi    \OmiIi Ifu* tifl i,lioiM It,,* *lltt,l,l,| iKMtps OMlhl t„*    ,f,,.    t,,.    hI,,,,    ,,    1 Iffs lo |„. MMisl)*, ,.,t    I,, .MI rio,¡¡I ci III Itti II I, I    ;n.,i i>f f S ot I lo* I l,‘,!ihj|l.i 1 t,.|    1 (t|||| hjrh \v!ll r    : ..    .    . « líl lio Hüis! , ! fil    ti, , ,    ti,.    ,    I , iMiirriivv ;ií tiooM '1 llt* I roo(i ,a MI, I 1 i i tt i- U 1 • Un'll 1    !    -,    I I" n. I I ' : I M • f < "loti. [ -1 ) V ... , .! th. 1 ! 1:1 ■ (' ., M t ‘ M H : h 1. ’ ! . ' : " I. I. • 1 ■ I" io ili 1- ! ' 1 l'I h.. 1 ...hl 1 U i 1 1 1. * |i. " iipp, " IM • • ii.n 1 ht \ V Vit- h, "i.i, f: : 1 ¡ ., . i ■ ■ M H 1 , 1 I* • i V III hoil.!' : 1 • ■ ■ 1 - 1 ' 1 10 Ilei Mill pr .1,1 , 1 1 ' Mil ?'•! Hl" - HI p n 1H11 H 1,1 ■ \ . 'If t, n 1 ilnv ■ I linf 1,0 .! • 1 ! HH"i la.nt Mill 1 • IH Hi. H • . ' I ■ . ) Il . -, 1 ! ■ ,1 oHii'.-f o' I : !. f.n ■ t 1 n , MM 1 ,*1 - \p, O'l h, .11 ! 1-1 1 1 ,1 1. o-p o I. .1 ¡II. ,1 W i . ' f"r-'V. llli M 1 . -1 t in I, > UM'-I' '1111 ■". n u ' ! IV p * Ih. ) h. ■ '■ III nl h,ii ■! 1 !.. . h. ' ■ I' ' r. !M . : 1 . W H<i. Iv i"l h.H ,0 1. n 1, f l 1. 1. H . .1 V '• ' 1 ! ll.H I" .! 1 1 V u. • h .■p.- lo h ,IV. .ll h 1 t u t I ■ f V IlO'll t|.M.> I' . 1 h, f h.H . ll t ! ■• 1 !v h. . 1 . I ■ . , ' i : 1: ■ h .1 ! . ,H 1" . .01 :’-f th , 1 I , ' , lof Î 1 'T'HM h : = p.' M .|f . “în a, M . 1 . .1 ■ I'll . .1 V MEXICAN RAIUERS CARRY OFf CATTIE I Ih* , H , , oitit.f, - Mllil    1 lool ot    ti * HUI I ;,l liofl.l* IH %t t, i<    |>ti<«ito < oMi)i;iu i , I ■ i .■.•..'...11    .1    -I    j    ,-r,ti,,.Mi, o roi-oiiUi |»f« '    '    ‘ P    lo (    It mIhum- r;ilt'*-. \v ■* í it, so I l| >1 >Ó|,«|S til    •iiul Irolíuiir*!, I iij Ht.0,1 iiml .i.H't, ,o|, I lio , .0 »* ti.is Ih • X ■ Uno I I lo o, iljIííMl,^ I i T ,t |(ri*IUolii;u-i    MilMuOioi, .0 Mil, I lío « ,HIIÍIMSS|«I|| |«,Mlll|t>in),. ill, llt.iOl ,    .j ^*0^ «Mills, , oí»,T’i1s í^, UIÎ .    Ilion,o\s    fv 1 uto :|, I, I o,j, , . I, •• VI lo, n lo, ,t i V    ^    d    I    I ÍM-.'MMMÍ II, Um    t  .....  í    j    .    I ! m^. i -< > ^)'tx M. 11H, ; . ^ ù rnnii ar- 1 ! lui if- u ( : I 1 ' ' Ì ' 1 : Ì d 1 1 ' U :u m ..'di -r i'i v.irious ' util!' . 1 H Mi ' p - Í 1 H • ! : Î I u ■ ] '»■ : dìu X H ti'ni Ì.1 ! I ' Î Î ’ ! ■ i I " I u!■ ! . Î- id t ’ . ■ 1 IlM '. I Î ’ p 1' It I ' -in d u " X I u di! in_c; '1* dii- U! Hit 1 p< H ’ 1 ' u a ; : 11 Í i i ! dn- d’ "1 thè >1 m i i ■ 'I !. 1 ■ i il In' d ¡ 1 , : .1 ( , I ; . f H Î • , \i U ! ! 1 " ! dn I. irtfi- X \ H ! m H ! HI 1 i I ( : 1 1 ■ il».’ ■ Ut. . juir»'. C.1V- 1 d Í HI 1 : .1 lid t < ». n ( ( IÎ " ■’ ì' . f* f ail.H. 1 ’ : !•’ 1 . ! 1 M » \! .1 11» •1 !l » iumu !i thè I.i:;;-' ( ' 1 ' ' ■ 1 X ' I u ■ 1 ! .1 i f'p »11 ■ Í» dii 1 A 'UU f, !! ' Î 1 M i t X ! H ' Ì Un i ' I i l.d V \ 1 1 n 1 ' i ! ìdulù/r ” An if *ricaii ( aKtiahy ' \ \ 1 ' Í 1 1 i ■ Í \ ' i V : ( I 1 • 1 « s ra iialty -I Ml •H } . i ! i Í ' I i m I tal r,f or . i n 1 Ì . : H : t I idl! ■i.'hl ! dr 1 ' 1 .u ' !ì »m* tie.a»! ; I ’ i 1 ■ - Î ' ■ d . : '-I t N » ■ ! ' *s ,i u- ! i. and Aiiic , H : 1 ' ,d 'V I ' n 1 Í ' *11 ! ill ’ 1 1 t ver u >rtpd niis<- ‘ , ' * • 1 ■ 1 ■ -11 • I'l , 1 X , j 1 » 1 u,, atlv U'iuikD L ”!l i ' ’ '1 T , r ■ n < ' I ' i. ' 1 'sìiì-- , ihu s s I hsfvl t<* Buoy U|j. ’• V 1 Í ! M ! i 1 * ‘;i L ' d : I \ . » ii ' M' . May J5. ' ! 1. 'I ifH 1 . ’ I , J 1 . ’ iu- • ■ Ui Switzer- I U ' 1. . ‘ I 1 > • i U ( 1 . ' it I ! :. -1 I i i idi < "ieke 1 up M * - I h . I I ■ i » . i I i . t ! ” Ul it'» i Î u'tiul i- con- ' i Î 1 ,. • Í I 1 . i ! ■ ■ : I. I. ir dl lu iiuiii <'»! thè ' I 1 ■ : i Î 1 j , H. •i d i < : ' 1 i , H , I < ' r L mm- - y -iK‘ Aaffen- m ) I I    I* \ Sí I. I . \ ,    \|,,1    l.% Villi ni tilt i.n.ilii lroo|»s , r«»ssoi| lio honloi .11 Stiivuífs Ion!, i lUÍtlí UHtl solMll oí MmimUmmi. 1 « \;is, I<mImV III tMllsllit ot I Mil , ,s ulio I I os-.,-,| tl'olll V|. -.íio ' íosforil:iv Mili iLimmo fliitl\ fio i,l oT, Hilo lulo V|« \u o Ti«,i,i \nioi H .111 i.hm Im- .ilouii 1! ‘ loidli I I fus v\;,s    :i 11 Iloti ni Olí    futo    ImM (olJ.M, hv    V|,,im t.OIMM.ll VV    V IÎ IIhooK,    , oimii.iihJi r    ol    ihi *S| (lili I'll    I »1 (l.M t Uh Hl,    u’li    ul I n Olí Il l’ll ,íu MI |ioi I toll ..| lio Uiii I íoiii I Ilota h l • ! .    . Iti" 1,1 loi., , '    •    J    . . . : î. ’ o Oí-* Mo. o ("MO . M \l .0 /    Ih» i IH    < OIIIIIM    101, m.imMIv    ihoImIvms    II,,. Í    '*    ii-,.: UHI.inni i.iM^s fo, .    '    |    v-    -.-,,„0 «s ,.ro|.os,a|    ,,,    ¡¡^ h-l.|.l.o,M    ■    MImi.mm,- »IO.,,,.". OH. of,I, ¡0,1.,,    Í    , ‘«him,. SMUM, I ...    ‘    *M.    -momMhm or    „    .,.„M,    ' I'- .....  ""    .M.    ..'..    .    .I  ...... ,,    .............. .1"    . Un f. I, ,,»,o,H* ooni,, ,, is.    Ih,    o,,|i„., n, .    (1    f I    N '    I    -, I    I ;    1 1 ' » li»- ' ' I ■ 1 i lu , n. = ■MI UlUiU li' 1. u- rUi.il f u ■ j nu 1 di' Î U m - .ììiM T . : : . 1 il--' f . V Í 1*1 usuisi. VIVI I nv! I5IU I IsH V \l» t IH VI V\|* H I H< »Í »l's ISU. S.S, CYGIOPS, NOW GERMAN RAIDER, ABOUT TO PREY ON ATLANTIC SHIPPING'- • .1 1 ■ r w . . .    \    II.    I. .j • l!i \    1    i    IM t’M\    !    , i '•    "Ml    jO .    : i;illt V o    M '    1 I ■    lo It .11,0    ".'Il    :    .... '    '    ■    .    .1 o; Oil    .11 all ■ ill I .llli :■ I ; .. 1 I I ■ . I    ! ' ■ II ! t 1    Oil    U J    • ii o\o(ii j,{¡i \ MU' ' t ;.i    .    ,.f <’ M*i liil .0 I ;oi| 11 1    h    f |.o H    :    1    I    ■    .    ,1,1    ,,    ,    .    .ot’i    ,    ,    ■ - ■ ' '    ■ IMOI a:    1!    ,1    K    ■    ,    n,"    O i > too'    .    ..(j.-    \    .11 '    • :    l-M    i,    ,|o    |,    I-    ,M a 1 Ml    .    ■ .    -    la.    Mo: ! 11 ■ I '    '    ,    I    o    :    I'll.:    'Mo.:    i    .    ■    1    I ' i Í I I •    .-I I . I . CHAUTAU5ÜA TICKET HUNT THIS EVENING <a r ! 1    1,    ,    , ]    "'■    l¡,'• of.^en- ^    »    .    Í    -r. '■ "Un I!'ud ilu^ war is : ' »1 her indica-"Ut I repetition sparate the ' t ' (I ris<ault. * • ’ - ‘■ ^uch an ' u n that the riirp,- H . PI ,no.s Downed. '    '    '    ■    \    ^ - I \ r > I > i.i t . 1 * 11 I dl \ In IM ■ : { ! Î I » T ’ ''v :< \I\K, ' iieav}' *". iatca*^ ’ s^aq-ed ■ XX ere iu> ''"»«Slsliivn, , Hi.vvNs ,,x *•' '"I    •■»a.    I n, vu I 11. I. M .    -, . ' , ■ III. ’ I M". I..HOSI l|o\I |o|M,H Mil-. iM.ilo- (tnsMM, of ,,>liio,\ ills,, |l>tOJM ,mh o ,|o,*|i,M lllilll Ol , I .    s||s|,o,    to,I IlOH lIlMt sloj* ¿ I IS I), « II s,*, ,,mU llfll',1 ll|l ll solll,    . 4 fdihhoiMl HI Mimi III |ih, 1    1« Mull    j soil H till .    1    i    .0    . V* " h ( I , .    .    . II :    '.I    :    Mi I ■ .    il    \ H , i :.|    •    ■    ■ t ■ i '- If,* t IM .0 ( ¡    .    U    11    • H 1 !, .    :    I    :"Í ■ <11! ’ ,    o. Ml O* ■ i    .Hi    i.'l    III: I I    1    i    1 ' I II h '*1 Department of Ar.i i^ullure Weather Bureau. I* ■ I < oiUji.Mi , I I,., ,    , M ' - I . :    'I * tin . Í    I II- I vi I ‘    . . •    : !    \\ I i t '    '    f !    H    . ■    I - , < '    ' !■    .1»    ’> "I    (I    ..1    *    a    IMO It.:    I \ I    I I.......I    H.    ; ( hov\ ( : m a 1 Î ; . , o , (V,    .    , " . ■> (I 1 i"i III■ • ! o M- . : , - . I- 1, I I ■ I I ! I :    I    I'.    I 1 lì I' ll. I IMI V , Vijo lU, I I ;V    \ I ! iU •    111 .■ I ! Is    I !|o III I    Sal 11,-, i    .M 1    '1 I! H\v il I ; oi iiiii n i :. ; ilo I 1 1.1 •1 I I f o,i n |I It It :    I a fi !■> . .1 II i'll poi I IO pi . \    0)1    "    i. . I . . n lllol O. |ir;i /I ! I-    in n- 11 i'.t I    i. . p. Ui ,1 I lull I    Ill,' 1 ;i "o rijo    ii; \I "    n    ot    III.'    . l.M    I it'M I (1    ll Olii oi*    VI a I 1 ll    I    1    .tooj W I    I Ht I :i V t    ll ,'i II i \ . I I'f'.I M h    ol 111,    nil hot    II    \ ! . ,1 MI    i.    lini    hi,! 11 • I i-' 11 o I ' h I MI 11 ! I ■ ■ • . No liliali.,,. I .1 :    1 ’ t o I V t ' 1 O p •    (■■11,    ■ o , , ' '    >"■'    '    f'M '    "I    I    l‘    .p    *•■:    •    I'    V!.'(l    'hi    U .(    1    ,|pl : ( ,    .1 . ,    .1, ¡0    , ' I'ih. ; i.’0 i: M.,1 ol 1,1 !;i I 1,,-. ■( II , ,    > ■' ol p. • ‘ I O 1 1.1 J M .    I    i,    ,,,,    I,,,    ; I" lll'oil lo i « OUI . a loi 11 o í ■: i : ■! <"1 I H f ♦ í| il |!    . á I .4 r 1(1    , ;    .    i    , ,    • •    OMIIO    \ 11!    O'O,, o:    i    .1 I    ÜM.o oi    . ■ XI' .o    Hl    pO: ' no-    II, th:‘ t. . ' "    •' Mllolfu |'.;pi f V ■- I I-a »'OM;' Hl-    Ii o tnin-u;; < ! i ol I Jo , " - , .    Oj    i    f -■'i .li M U ■ • I l.ídool po, ,    1 - I ' .1 n . 1« ■ olí o \ t ( ij io' .    .1    .    ,    Í O    .o    ,-    .»•    ,    f.    Î V •    <    ■    m; V’ ' ' ■    !    tii:    ai    n    ii , i t    h •'t< -vn .,-'1 no o.'d ot 11, h* -o ; V liol ! o |M‘ i Olt *11, Hi, >    *    i 111,    "    .    i I !..> I Ih' M \ ' I O) I ) -V. ,s' ( AITIi.'. M '!' ' \ II -, 1 i M ( ¡ i : <1 V Anu’iicct la Ndw liatiii,/ Third Of Whetu Lhi’d In "Not mai" Year Ilohoî flou í h;il Ih h ' 'I l"‘- I ili a. ' ,1 I > li I U (    I II I .    il 0(1 Ito lo'iii il ol I . ' ■ IMI I il : <    il i Ih" 'M I ' 11 ! I' I i u, 1    Ilo. I II, oo H <•, ll • h, I ot I-    Ilo    I ' sol's lIlS.IppO'M in, ,- H /.V    » o I Hi. i Ol I . I IO I I it I i< : I) llHiMtroil Khiii VV I liMiufoii,    ,1    I    <)|    I.    'ip ItiOO,“ lipp«*,M(«t MI .1 iUo I.IIO M‘1    11    ,    |li    lllti'i! O- I I" H sp.'ItlOf ., al|0«ll    .,|| .IIIIIOIHI,    HI-,..Oli..* Ih.H fh.' 1,10 IMO I MI    |,.    , Hlf; Ih.-H ,1 iMlllt.li    IM.'O- VM'Mllt    .,n;    11:. Il .Mi Ih" I ’--.lop I, Hi I,.    lIHO» sal*l li»i I >1    <    *1    •( I *^4 I Ih. ii fi (■ I . S. ouilsnl |^,‘,0 , .il II, Dio .l.ill    ìli..,    (M-    I    oli-    Ili    M. IO 1 il i.ol! Olrii, Vilii» iviis  Ih » iolops    ,h;.li, nini ih,- 'oiniu nii i In-u!, «1,01, sho s;m|,*i| I’Im IMIM Milt    Il I I ollllU l.'    \\    Wolh'V    Uho    .j II.MIH* uf iIioiImm.I,    u,i,-t;noii    i-,iUi,' (I hiith v\WiihluiHii    Hit    «, N.i H-pofl h-ol h. •*h    I".-, n. I lot,    Viho ui ., ¡¡hlH, u! lo'iiuuH + •I* *|.    >    : I •Í-    I    <1. ♦    ■    loM    l    ai + I • .    - *f    i.. ■. \u>. ni -    ,v'-' t ■ V> O '    • M I.liti i 1-1 I I numi N. ,        .    ,    ,,    p„„    , Ma* Is M .ss. via «Nili VI •*« I DI , V . *s|    SIIIUI I S,, sin V11» •%    \i»vv    I \ V II I s » % « l ♦    VI    II,    IMI V: I , 11 Vìi »M 11 » Vili* I I - , I !.. '■■PI Hl , -.11 IO IO • Iv Mi : I p. ,    ,h| •    I    I OH . oh! I'm i ut, ' ' '    H    ■    I . in h,   al in-i fot ■ ,S ' f, p ,H„ 4* i 4- -Î- u i . Ih*' o ■ . . .o h ! ■ h n • ì .no a. IO !h: f .    .    I.    • ! \o h .11 •Í* 4 h. :    4* Il I:    4* l o " : L ra:| 4rS t II ' I : * V . r j PHU . I ! in 11 vi •( t V ll!i: 0-" 1 II 1 , III'. t'IH h Ul t Hs- t »'V f ■    -    f il . H - A« l I util Vio li f Uh* pn.i, !,- :    <■.•'■1    i ' ' n . • I ; lon, < , ^    -,    -    t,    .. '    i lo . r P" Mi i    ' .    I    pi-, ,a( U I . ■*'    *■    itnu    m    «    j    rt jt I I { n-f u ,-r . ' KOUÜ - i no l ■ r .    :    ji    fi    V V '-'1 ■? ! ;    :0    .'VIM', «    Ni i Nmi-1.-‘. ' ’ af .'n J) lo* a rv aii.l ■i \!'vy r*» •’H'iUgh ■-uisoH M siivt'd ; vviii ut y lu unü

1 2 3