Share Page

Amarillo Daily Panhandle: Thursday, May 16, 1918 - Page 1

Get 1 more page view just for clicking

to like us on Facebook


  Amarillo Daily Panhandle (Newspaper) - May 16, 1918, Amarillo, Texas                 PA'r.TT thrt vNHANDLE \ man* Ilo, 1 a\ M., H SIDES IN SENATE EIGHT AGAINST WILSON ADE BACKING DOWN NOW RUSSIA SERVES NGTIUE ON HUNS SHE WILL RE-fiRM / Frice ^ive Cent» ‘PUH li: GRIN INK nui HGllK ( At Washir«gt«<ii; n \\\\ 1)C! posai ÎO war wc! \\ T MÍE \«. ! I *\ ’Ll.ii I JÎ i!irs It'*'    <•(    Í    f (t (MiiKt    <iji    «•«iiti'tin »h;ii sill' V'    <1    to    ttiotiili/i    aU iii'i ♦    lit Slt*‘ v\ ■'    * .*‘1 iiiiiiiv    V    t»( • li*‘ I'd- I    ir ;iiv, <1<    l.ttim-    ilui! ilit' t ..III folit (i »    1.1 ,1 i It 1.1 II c.nla I».'«'-    iKit    tll|...\\ I'l)    l|,c    <• <i|tc|''=. Will! ’ fit '    Aitttnaa*!    Utaniain    tniri-'. I tiiil iiiti** (o ailvaiit'«.    ai'.nii    I    ííii'-ma.i tin    I'Oi.-    (.( Ill iihK    a (    N- •(    111 ui'i I To vOiifltiT A*>i’uatii.    I    ifv.    t|||. • Sri" (    (    I    <    ill \ V.I lit ,.f |,., ( 11 (• ill 1 lu u't'cn ilu’ Nfjiatc an<l \\ ilsou <t\cr llu* pî‘<) rruatu a t « »minit i cc ,j|¡ iP,.    i of Hu V l»aL'I:iiip dow n aiul uxplamiiip îo«la\ ilial îlu* mili!,ai \ aliai!'^ coinnntjci^ Pui] uxplaiiuaj fhai iî iifVfî- ¡iiitTHlctl h, inicrÎLTi* willi I lu* (’« au hul (»f    osnaw    stm* .1    1    I    ,    I    a    * Ul . M ,1 \ H! - \ -1 ( ( a 11 a 11 u a r- uK \\aI. hin nu rclx prtTpijxMi t<» l.Lcp m climt* t ‘•'"t* i*tH-(* ,i ,i iiiit>.n im... OiTwh \\ i'll llw. t,    I    .    •    ■    .    l''|*    a»i    \il    lli.iii    l.al M >U( h \\ h fi I lu XX a i « u-pa ri iiu iii at 11 \ I ! u- a lu ! pi oi u. . i k, l .e i i,,.. lcr aid iri pianu niinu dhiiuluis,    '*    '    '    .n.H.ttn..,! riii-a.hiii!iiMi:iii..t, r\|,laiiM.! liiK.n-li |„,k,-s. PfiAl îllTA!    rpT’ mcii in ihi- M-iiai.- ihai il,,- pirM.icui ,11,1 ,,,,| ,,,,,1!    ULflï.iiJ I""    l’-'l" ■" 'in- liiv .->1 ii-a 11. Ill 1,1 ilu- ail. lali "I' "Il "'Il .|r|. an niriii a.| i\li ic, ImiI 'li'i II"! A aiil ai" a. 11. ,|| I ha I . aihl 1 . 1 |,a 1 a la. k > "iili'i' II. " III \\ Il ..Il ami l'.aT . 1"    .......... , ,,| H ÍÍ • u a î » F it.iA CONVrNiiüi^ fîM’fj 1 M \ Wíison fs IflHIHtKIlt. X"lll m, Ii , ,,    ,,,    ^ ''"i-i'    ''‘ i I-" <->i lin . inpiiali,-    n    apain 1    t|,,-- "'un,íiu a II i ra 11 in\-r'-ii'uai :• ui. |( udd Sruara* I ll.MIl|m,ai ,,| Raima- ¡lial in . lew ,,| ! h,- aniHiiiil    ' ''I    I"    llm-lK- m-,-1 m ll,,- ,l,a,aM    ' I” '■ II "ilii . ii ■ . "m.,,|, .    ih, , nal, ' ''ii'i'-< ■    II ■■    I I,    a k,    ,1 hila I,. h. .11    I.,    ,    a,i    ' í *» drh .ti II 1^    C)lis lo ÍViak«» SurVf*v.    I ^^^-■'"'■■''"1    Ma-,    II, "ih. a,.......... < '"I    -    \    'O    .    „1,.,I ,n ,i„.;i.a,  ......-    ^ "■ an.i.nak. a    1 "'-li I" llilK- ,al Ih.- , a ll-, M ,    ' •''"'""'"-"I    '■•II    i"    lili-    -ai Imhi-Iii.    ..... ' H»cia\ '    "    "'I    -'.anal,. , aiiiM ni ,..,m • ,■ ah a v 1, "    l"'l- I.-Imil imli, inal l<»r uar \\.»rl dt i: • > 1- t t OECIPROCAL ARTILLEOyiNG FEATORES 6ATTLEFR0NTS, TRENCHES OF HüN RAIDED 1    '.d ti. I *1    *1-    t tlNÍ») ,:i. i'i" .Mi I "i I t. 1. . Ii 1 TELEP.HONE.COMPANY RGHTINC lOH ' AGAINST OHOINANCE I itilMol, aííui iM \ lM( ll- ,ití, .it\ lliaíl.i. « I » t I, j I t M    .    I Î i . I. •!l -    .    * MI Î.- NATIONAL GUAROS TO BE MUSTERED INTO SERVICE I    «»Uli'fi*    iiiriiMÍin>; pll> sil    Iinii IIHi-tir Mili oift. r«*is Aiiii ll,* MI liiiHiitio lonior. IMMA IM inllslc, ll,,- «»tlÍM Is ,it til,« ! f'ttiií.aiiiil,. Iíi*«{iiu, iM Ifv,,-. %a- litUlíll A.II.Mlts    illio    íf«l«*|,,l    I -    i 'Í' <*.    ;nil    U :is I    «‘fClv <-i|    * >»> i oIhiiO    MÜI,    , Iroiii tilt* riiMMiianilMiu itiiii «*i iii- "liui iMiji (IMI) 1«, ¡Ithi*., Mif . mI. : ¡t*s|    |His.,it,|,. Ilio,u<    III Mi    \OmiIi Ifu* tifl i,lioiM It,,* *lltt,l,l,| iKMtps OMlhl t„*    ,f,,.    t,,.    hI,,,,    ,,    1 Iffs lo |„. MMisl)*, ,.,t    I,, .MI rio,¡¡I ci III Itti II I, I    ;n.,i i>f f S ot I lo* I l,‘,!ihj|l.i 1 t,.|    1 (t|||| hjrh \v!ll r    : ..    .    . « líl lio Hüis! , ! fil    ti, , ,    ti,.    ,    I , iMiirriivv ;ií tiooM '1 llt* I roo(i ,a MI, I 1 i i tt i- U 1 • Un'll 1    !    -,    I I" n. I I   ' : I M  • f  < "loti. [  -1 )  V ... ,     .! th. 1 ! 1:1 ■ (' ., M  t ‘ M H : h 1. ’ ! . '  : " I. I.  • 1 ■ I" io    ili 1-   ! ' 1 l'I h.. 1  ...hl  1 U i 1 1 1. * |i.  " iipp,  " IM     • • ii.n 1 ht \ V  Vit- h, "i.i,  f: : 1  ¡ ., .  i ■ ■   M H 1 ,  1 I*  • i V III  hoil.!'  : 1 • ■ ■     1 - 1 ' 1 10  Ilei  Mill pr  .1,1 ,  1 1 '  Mil   ?'•! Hl"  - HI p  n 1H11 H  1,1 ■ \  .     'If t, n 1  ilnv ■  I linf  1,0 .!  • 1 !     HH"i la.nt  Mill 1  • IH Hi. H  • . ' I ■    . )   Il .  -, 1 ! ■  ,1 oHii'.-f  o' I : !.  f.n  ■ t   1 n , MM 1 ,*1  - \p, O'l h,  .11 ! 1-1 1 1 ,1 1.  o-p o I. .1  ¡II.  ,1   W i . ' f"r-'V.  llli M  1 . -1 t in I, > UM'-I' '1111  ■". n u ' ! IV p  * Ih.     ) h. ■  '■ III  nl h,ii ■! 1  !.. .  h. '  ■ I'   ' r. !M . :  1 .  W H<i. Iv  i"l  h.H  ,0   1. n 1, f l  1. 1.  H . .1 V '• ' 1 !  ll.H I"  .! 1  1 V   u.  • h  .■p.- lo h  ,IV. .ll  h  1   t u t I ■ f V  IlO'll  t|.M.> I'    . 1     h, f h.H .  ll t ! ■•  1 !v h. . 1  . I ■ . ,  ' i :     1: ■ h .1 ! .  ,H  1" . .01  :’-f th    , 1   I , ' , lof  Î 1 'T'HM h : =  p.' M  .|f .     “în a,  M . 1 .  .1 ■ I'll  . .1 V       MEXICAN RAIUERS CARRY OFf CATTIE I Ih* , H , , oitit.f, - Mllil    1 lool ot    ti * HUI I ;,l liofl.l* IH %t t, i<    |>ti<«ito < oMi)i;iu i , I ■ i .■.•..'...11    .1    -I    j    ,-r,ti,,.Mi, o roi-oiiUi |»f« '    '    ‘ P    lo (    It mIhum- r;ilt'*-. \v ■* í it, so I l| >1 >Ó|,«|S til    •iiul Irolíuiir*!, I iij Ht.0,1 iiml .i.H't, ,o|, I lio , .0 »* ti.is Ih • X ■ Uno I I lo o, iljIííMl,^ I i T ,t |(ri*IUolii;u-i    MilMuOioi, .0 Mil, I lío « ,HIIÍIMSS|«I|| |«,Mlll|t>in),. ill, llt.iOl ,    .j ^*0^ «Mills, , oí»,T’i1s í^, UIÎ .    Ilion,o\s    fv 1 uto :|, I, I o,j, , . I, •• VI lo, n lo, ,t i V    ^    d    I    I ÍM-.'MMMÍ II, Um    t  .....  í    j    .    I   ! m^.  i -< >    ^)'tx M.      11H, ; .  ^ ù rnnii ar-   1 ! lui if- u  ( : I 1  ' ' Ì  ' 1 : Ì d 1 1 '  U  :u  m ..'di  -r i'i v.irious   ' util!' . 1 H  Mi ' p    - Í 1 H • ! :  Î I u ■    ] '»■ :  dìu X H ti'ni   Ì.1 ! I ' Î Î ’  ! ■ i I    " I u!■ !  . Î-  id  t ’ .     ■ 1 IlM  '. I  Î ’  p 1' It I  ' -in  d  u " X I u  di! in_c; '1* dii-   U! Hit 1 p< H  ’ 1    ' u a ; : 11  Í i  i !  dn-  d’ "1 thè   >1 m i i ■ 'I !. 1 ■ i il In'  d ¡ 1 , : .1    ( , I ; . f H Î • ,  \i U !  !  1  " ! dn I. irtfi-   X \ H !  m H ! HI  1  i I ( : 1 1 ■  il».’    ■ Ut.  . juir»'. C.1V-   1 d Í HI 1 :    .1  lid t < ». n  ( (    IÎ "  ■’ ì' .       f*    f  ail.H.     1 ’ : !•’ 1  . !  1  M »  \! .1  11»  •1 !l »  iumu !i thè   I.i:;;-' (  ' 1  '    ' ■ 1    X ' I u ■ 1 !  .1 i f'p »11 ■   Í» dii 1  A 'UU  f,    !! ' Î  1 M  i t X       ! H ' Ì    Un i ' I i  l.d V  \ 1  1 n 1 '  i ! ìdulù/r ”     An  if  *ricaii (  aKtiahy     ' \ \ 1  ' Í 1  1  i ■ Í \  ' i V :  ( I  1 • 1  « s ra iialty   -I Ml      •H } . i ! i  Í '  I  i m  I tal r,f or   . i n 1 Ì . : H : t  I idl!    ■i.'hl !  dr 1    ' 1 .u  ' !ì »m* tie.a»!   ; I ’ i  1 ■ - Î  '  ■ d . : '-I  t N » ■ !    ' *s ,i  u- ! i. and Aiiic   , H : 1 ' ,d 'V I  ' n  1  Í ' *11 !  ill ’ 1  1 t  ver  u >rtpd niis<-   ‘ , ' * • 1 ■ 1 ■  -11 •    I'l  , 1 X , j 1  » 1  u,,  atlv U'iuikD     L ”!l i    ' ’ '1 T ,  r ■  n  < ' I ' i. '  1 'sìiì-- ,     ihu  s  s I hsfvl  t<* Buoy U|j.     ’• V 1 Í !  M ! i  1  * ‘;i  L ' d  : I \ .  » ii '  M' . May J5.   ' ! 1. 'I      ifH 1 .  ’ I , J  1 .  ’ iu- •  ■ Ui Switzer-   I U ' 1. . ‘ I 1 > •  i U ( 1 .    ' it I !  :. -1 I  i  i idi <  "ieke 1 up   M * - I h . I  I ■ i » .    i I i . t ! ”    Ul  it'» i Î  u'tiul i- con-   ' i Î 1 ,. • Í I  1    . i ! ■ ■ :  I. I. ir  dl lu  iiuiii <'»! thè   ' I 1 ■ : i Î 1 j , H.  •i d i    < : ' 1 i , H ,  I <  ' r  L mm-  - y -iK‘ Aaffen-   m ) I I    I* \ Sí I. I . \ ,    \|,,1    l.% Villi ni tilt i.n.ilii lroo|»s , r«»ssoi| lio honloi .11 Stiivuífs Ion!, i lUÍtlí UHtl solMll oí MmimUmmi. 1 « \;is, I<mImV III tMllsllit ot I Mil , ,s ulio I I os-.,-,| tl'olll V|. -.íio ' íosforil:iv Mili iLimmo fliitl\ fio i,l oT, Hilo lulo V|« \u o Ti«,i,i \nioi H .111 i.hm Im- .ilouii 1! ‘ loidli I I fus v\;,s    :i 11 Iloti ni Olí    futo    ImM (olJ.M, hv    V|,,im t.OIMM.ll VV    V IÎ IIhooK,    , oimii.iihJi r    ol    ihi *S| (lili I'll    I »1 (l.M t Uh Hl,    u’li    ul I n Olí Il l’ll ,íu MI |ioi I toll ..| lio Uiii I íoiii I Ilota h l • ! .    . Iti" 1,1 loi., , '    •    J    . . . : î. ’ o Oí-* Mo. o ("MO . M \l .0 /    Ih» i IH    < OIIIIIM    101, m.imMIv    ihoImIvms    II,,. Í    '*    ii-,.: UHI.inni i.iM^s fo, .    '    |    v-    -.-,,„0 «s ,.ro|.os,a|    ,,,    ¡¡^ h-l.|.l.o,M    ■    MImi.mm,- »IO.,,,.". OH. of,I, ¡0,1.,,    Í    , ‘«him,. SMUM, I ...    ‘    *M.    -momMhm or    „    .,.„M,    ' I'- .....  ""    .M.    ..'..    .    .I  ...... ,,    .............. .1"    . Un f. I, ,,»,o,H* ooni,, ,, is.    Ih,    o,,|i„., n, .    (1    f I    N '    I    -, I    I ;    1   1 ' »  li»- ' ' I ■ 1 i lu , n. =  ■MI UlUiU   li' 1.  u- rUi.il f u ■ j nu   1 di'  Î U m -  .ììiM   T . : : . 1  il--' f .            V Í 1*1 usuisi. VIVI I nv! I5IU I IsH V \l» t IH VI V\|* H I H< »Í »l's ISU. S.S, CYGIOPS, NOW GERMAN RAIDER, ABOUT TO PREY ON ATLANTIC SHIPPING'- • .1 1 ■ r w . . .    \    II.    I. .j • l!i \    1    i    IM t’M\    !    , i '•    "Ml    jO .    : i;illt V o    M '    1 I ■    lo It .11,0    ".'Il    :    .... '    '    ■    .    .1 o; Oil    .11 all ■ ill I .llli :■ I ; .. 1 I I ■ . I    ! ' ■ II ! t 1    Oil    U J    • ii o\o(ii j,{¡i \ MU' ' t ;.i    .    ,.f <’ M*i liil .0 I ;oi| 11 1    h    f |.o H    :    1    I    ■    .    ,1,1    ,,    ,    .    .ot’i    ,    ,    ■ - ■ ' '    ■ IMOI a:    1!    ,1    K    ■    ,    n,"    O i > too'    .    ..(j.-    \    .11 '    • :    l-M    i,    ,|o    |,    I-    ,M a 1 Ml    .    ■ .    -    la.    Mo: ! 11 ■ I '    '    ,    I    o    :    I'll.:    'Mo.:    i    .    ■    1    I ' i Í I I •    .-I I . I . CHAUTAU5ÜA TICKET HUNT THIS EVENING <a r ! 1    1,    ,    , ]    "'■    l¡,'• of.^en- ^    »    .    Í    -r. '■ "Un I!'ud ilu^ war is : ' »1 her indica-"Ut I repetition sparate the ' t ' (I ris<ault. * • ’ - ‘■ ^uch an ' u n that the riirp,- H . PI ,no.s Downed. '    '    '    ■    \    ^ - I \ r > I > i.i t . 1 * 11 I dl \ In IM ■ : { ! Î I » T ’ ''v :< \I\K, ' iieav}' *". iatca*^ ’ s^aq-ed ■ XX ere iu> ''"»«Slsliivn, , Hi.vvNs ,,x *•' '"I    •■»a.    I n, vu I 11. I. M .    -, . ' , ■ III. ’ I M". I..HOSI l|o\I |o|M,H Mil-. iM.ilo- (tnsMM, of ,,>liio,\ ills,, |l>tOJM ,mh o ,|o,*|i,M lllilll Ol , I .    s||s|,o,    to,I IlOH lIlMt sloj* ¿ I IS I), « II s,*, ,,mU llfll',1 ll|l ll solll,    . 4 fdihhoiMl HI Mimi III |ih, 1    1« Mull    j soil H till .    1    i    .0    . V* " h ( I , .    .    . II :    '.I    :    Mi I ■ .    il    \ H , i :.|    •    ■    ■ t ■ i '- If,* t IM .0 ( ¡    .    U    11    • H 1 !, .    :    I    :"Í ■ <11! ’ ,    o. Ml O* ■ i    .Hi    i.'l    III: I I    1    i    1 ' I II h '*1 Department of Ar.i i^ullure Weather Bureau. I* ■ I < oiUji.Mi , I I,., ,    , M ' - I . :    'I * tin . Í    I II- I vi I ‘    . . •    : !    \\ I i t '    '    f !    H    . ■    I - , < '    ' !■    .1»    ’> "I    (I    ..1    *    a    IMO It.:    I \ I    I I.......I    H.    ; ( hov\ ( : m a 1 Î ; . , o , (V,    .    , " . ■> (I 1 i"i III■ • ! o M- . : , - . I- 1, I I ■ I I ! I :    I    I'.    I 1 lì I' ll. I IMI V , Vijo lU, I I ;V    \ I ! iU •    111 .■ I ! Is    I !|o III I    Sal 11,-, i    .M 1    '1 I! H\v il I ; oi iiiii n i :. ; ilo I 1 1.1 •1 I I f o,i n |I It It :    I a fi !■> . .1 II i'll poi I IO pi . \    0)1    "    i. . I . . n lllol O. |ir;i /I ! I-    in n- 11 i'.t I    i. . p. Ui ,1 I lull I    Ill,' 1 ;i "o rijo    ii; \I "    n    ot    III.'    . l.M    I it'M I (1    ll Olii oi*    VI a I 1 ll    I    1    .tooj W I    I Ht I :i V t    ll ,'i II i \ . I I'f'.I M h    ol 111,    nil hot    II    \ ! . ,1 MI    i.    lini    hi,! 11 • I i-' 11 o I ' h I MI 11 ! I ■ ■ • . No liliali.,,. I .1 :    1 ’ t o I V t ' 1 O p •    (■■11,    ■ o , , ' '    >"■'    '    f'M '    "I    I    l‘    .p    *•■:    •    I'    V!.'(l    'hi    U .(    1    ,|pl : ( ,    .1 . ,    .1, ¡0    , ' I'ih. ; i.’0 i: M.,1 ol 1,1 !;i I 1,,-. ■( II , ,    > ■' ol p. • ‘ I O 1 1.1 J M .    I    i,    ,,,,    I,,,    ; I" lll'oil lo i « OUI . a loi 11 o í ■: i : ■! <"1 I H f ♦ í| il |!    . á I .4 r 1(1    , ;    .    i    , ,    • •    OMIIO    \ 11!    O'O,, o:    i    .1 I    ÜM.o oi    . ■ XI' .o    Hl    pO: ' no-    II, th:‘ t. . ' "    •' Mllolfu |'.;pi f V ■- I I-a »'OM;' Hl-    Ii o tnin-u;; < ! i ol I Jo , " - , .    Oj    i    f -■'i .li M U ■ • I l.ídool po, ,    1 - I ' .1 n . 1« ■ olí o \ t ( ij io' .    .1    .    ,    Í O    .o    ,-    .»•    ,    f.    Î V •    <    ■    m; V’ ' ' ■    !    tii:    ai    n    ii , i t    h •'t< -vn .,-'1 no o.'d ot 11, h* -o ; V liol ! o |M‘ i Olt *11, Hi, >    *    i 111,    "    .    i I !..> I Ih' M \ ' I O) I ) -V. ,s' ( AITIi.'. M '!' ' \ II -, 1 i M ( ¡ i : <1 V Anu’iicct la Ndw liatiii,/ Third Of Whetu Lhi’d In "Not mai" Year Ilohoî flou í h;il Ih h ' 'I l"‘- I ili a. ' ,1 I > li I U (    I II I .    il 0(1 Ito lo'iii il ol I . ' ■ IMI I il : <    il i Ih" 'M I ' 11 ! I' I i u, 1    Ilo. I II, oo H <•, ll • h, I ot I-    Ilo    I ' sol's lIlS.IppO'M in, ,- H /.V    » o I Hi. i Ol I . I IO I I it I i< : I) llHiMtroil Khiii VV I liMiufoii,    ,1    I    <)|    I.    'ip ItiOO,“ lipp«*,M(«t MI .1 iUo I.IIO M‘1    11    ,    |li    lllti'i! O- I I" H sp.'ItlOf ., al|0«ll    .,|| .IIIIIOIHI,    HI-,..Oli..* Ih.H fh.' 1,10 IMO I MI    |,.    , Hlf; Ih.-H ,1 iMlllt.li    IM.'O- VM'Mllt    .,n;    11:. Il .Mi Ih" I ’--.lop I, Hi I,.    lIHO» sal*l li»i I >1    <    *1    •( I *^4 I Ih. ii fi (■ I . S. ouilsnl |^,‘,0 , .il II, Dio .l.ill    ìli..,    (M-    I    oli-    Ili    M. IO 1 il i.ol! Olrii, Vilii» iviis  Ih » iolops    ,h;.li, nini ih,- 'oiniu nii i In-u!, «1,01, sho s;m|,*i| I’Im IMIM Milt    Il I I ollllU l.'    \\    Wolh'V    Uho    .j II.MIH* uf iIioiImm.I,    u,i,-t;noii    i-,iUi,' (I hiith v\WiihluiHii    Hit    «, N.i H-pofl h-ol h. •*h    I".-, n. I lot,    Viho ui ., ¡¡hlH, u! lo'iiuuH + •I* *|.    >    : I •Í-    I    <1. ♦    ■    loM    l    ai + I • .    - *f    i.. ■. \u>. ni -    ,v'-' t ■ V> O '    • M I.liti i 1-1 I I numi N. ,        .    ,    ,,    p„„    , Ma* Is M .ss. via «Nili VI •*« I DI , V . *s|    SIIIUI I S,, sin V11» •%    \i»vv    I \ V II I s » % « l ♦    VI    II,    IMI V: I , 11 Vìi »M 11 » Vili* I I - , I !.. '■■PI Hl , -.11 IO IO • Iv Mi : I p. ,    ,h| •    I    I OH . oh! I'm i ut, ' ' '    H    ■    I . in h,   al in-i fot ■ ,S ' f, p ,H„ 4* i 4- -Î- u i . Ih*' o ■ . . .o h ! ■ h n • ì .no a. IO !h: f .    .    I.    • ! \o h .11 •Í* 4 h. :    4* Il I:    4* l o " : L ra:| 4rS t II ' I : * V . r j PHU . I ! in 11 vi •( t V ll!i: 0-" 1 II 1 , III'. t'IH h Ul t Hs- t »'V f ■    -    f il . H - A« l I util Vio li f Uh* pn.i, !,- :    <■.•'■1    i ' ' n . • I ; lon, < , ^    -,    -    t,    .. '    i lo . r P" Mi i    ' .    I    pi-, ,a( U I . ■*'    *■    itnu    m    «    j    rt jt I I { n-f u ,-r . ' KOUÜ - i no l ■ r .    :    ji    fi    V V '-'1 ■? ! ;    :0    .'VIM', «    Ni i Nmi-1.-‘. ' ’ af .'n J) lo* a rv aii.l ■i \!'vy r*» •’H'iUgh ■-uisoH M siivt'd ; vviii ut y lu unü  

From 1607 To The Present

Once upon a time newspapers were our main source of information. Now those old newspapers are a reliable source for hundreds of years of history and secrets of the past. Now you can search for people, places, and events without the hassle of sorting through mountains of papers!

Growing Every Second

Newspaper Archive is the world's largest online newspaper database featuring over 155+ million newspaper pages. Plus our database expands by one newspaper page per second for a total of around 2.5 million pages per month! The value of your membership grows along with it.

Genealogy Made Simple

Those looking to find out more about their forefathers can empower their genealogy search with Newspaper Archive. Within our massive database, users can search ancestors' names for news stories and obituaries. We must understand our past to understand our future!

Choose the Membership Plan that is right for you!

Unlimited 6 Month

$99.95 (45% Savings!)

Unlimited page views for 6 months Learn More

Unlimited Monthly

$29.95

Unlimited page views for 1 month Learn More

Introductory

$9.95

10 page views for 1 month Learn More

Subscribe or Cancel Anytime by calling 888-845-2887

24 hours a day Monday-Saturday

Take advantage of our Introductory Membership offer and become a member for 1 month only for $9.95!

Your full introductory membership payment will be credited toward the cost of full membership any time you choose to upgrade!

Your Membership Includes:
 • 10 page views for 1 month
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a Monthly Membership only for $29.95
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!
Subscribe for a 6 Month Membership only for $99.95
Best Value! Save -45%
Your Membership Includes:
 • Unlimited Page Views
 • Access to Over 155+ million Newspaper Pages
 • Ability to View, Save, and Print
 • Articles featuring over 100 million people
 • Full Access To All Content including 10 Foreign Countries
 • Weekly Search Alerts - We search for you!
 • & Many More Features!

What our Customers Say:

"It is amazing how easy and exciting it is to access all of this information! I found hundreds of articles about my relatives from Germany! Well worth the subscription!" - Michael S.

"I love this site. It's interesting to read articles about different family members. I've found articles as well as an obituary about an uncle who passed away before I was born, and another about a great aunt. It's great for helping with genealogy." - Patricia T.

"A great research tool. Allows me to view events and gives me incredible insight into the stories of the past." - Charles S.

Search Billions of Newspaper Articles 155 Million+ Pages and More Added Weekly!

Uncover 400+ Years
of Newspaper Archives
(1607 to today!)

Browse by Date

Research Newspaper Articles from 19 Countries
& all 50 U.S. States

Browse by Location

Explore 6,200+ Current &
Historical Newspaper Titles
and Counting!

Browse by Publication