Derrick, June 4, 1877

Derrick

June 04, 1877

View full page Start A Free Trial!

Issue date: Monday, June 4, 1877

Pages available: 4

Previous edition: Saturday, June 2, 1877

Next edition: Tuesday, June 5, 1877

NewspaperARCHIVE.com - Used by the World's Finest Libraries and Institutions
About DerrickAbout NewspaperArchive.com

Publication name: Derrick

Location: Oil City, Pennsylvania

Pages available: 319,551

Years available: 1871 - 2007

Learn more about this publication
  • 2.18+ billion articles and growing everyday!
  • More than 400 years of papers. From 1607 to today!
  • Articles covering 50 U.S.States + 22 other countries
  • Powerful, time saving search features!
Start your membership to the world's largest newspaper archive now!
Start your genealogy search now!
See with your own eyes the newspapers your great-great grandparents held.

View sample pages : Derrick, June 04, 1877

All text in the Derrick June 4, 1877, Page 1.

Derrick (Newspaper) - June 4, 1877, Oil City, Pennsylvania OIL CITY, MON' DAY. JUNE 'I. 1877. NO. CITY IUII.V IIKKUICK MtWNlNO. lev M. i i j .1 OIL CTPV KLY T1MKS. i) ntiJiAY. j 1 i .1 iff r i i--.it. on, -MTV. 1 w. A. cutop i I'.U.VM M, H. D. HANCOCK. -i j j i: A. 1 1 AT LAW. fi. or of. Horrirna -i il'- SLrnct V. NoirC.iIlinri House. :i7 i1. i i i M H J i .v v i iii H vIK i'.ifMir--. A.1., id- -.ir in liow i! ,iltf tii-.- 1- l .1. H. J'uliin-f'i' f jH. i-o i f i 'DALLY Kiim's new tliHcuvurv for (ion will euro r. coitgh fn DIHJ lialfth tiinn nccu.ssaiv to two it with nuy olliu imnlk-incs, niul il dot'j it not by ilryin it up, bn) by renioviny llio cansu, tmb ilulitu tlm irritation anil (lio uf fwti'il paria. 1'or all of iinjipM-sHion or JOBS uf voice, :ni SUVITC rlironic or linger! cliilin, tit- fin'i-ction of tho throat nm. lllii'M, it will Im futitul tortiruiiriufMiil th.it have heforo bt'i-iHif forL-d lo'lho iniblic. It JKW wrought i Is untiroiy ilitk-rftil. fnini nU otlinrn. t PCrffL'tly liaritili'sw to the smallest child 'J'rial botth'tt free. 1'orNilc.J by M. S. .Siininons.Oil Cily.t'.i A Few Things Wo Know. knun-lliitt u olhor rutiSf. Wo know that vi-rj jihyHifiiins itru Biii'ci'K'-l'iil in their tri'iitiiieiitufthfae ilisorik-rs. Wn know that IMCostn's radical cun- will, wi! -out tho shadow of a ilonht, iintm'-diatclv relievo nnd cun all of tbonsnndd who are willing ii liMifv that what fuv is line ID link-tier, kiifiw if vo-i will V nyfiirins iiisccl. whit Ir-iuM you tin lU'.H-lil-JuIlt tui-.lk-ll .Tiiuilli-Kll-l- -With fit. nt i.ui-iiinl Mi: The tmrrur, touiruu c in lull! lititht! women fnlntca.stronir nu-ti irrt-w wc.ifc: lluHnnsJiii-r li-ilj-j-uu nccor In XBW tlrlc.m- .IV. J ON :ES L XiiTGffl7ms, t 11. -HSrn-, lijiml, AJLoop Ii-on, IVnJIs mid Pha-nlxV as a Grocery Clerk. Tlm wi.Iun- uf U'.S. who known nil over tin- i-oiuitry for liiH U'tU'rn in tin: Knriiic-nicnioir-. kiiuw H. hiTo um. Ilu Biictik of Di-rbv :LS il linruiii-triiiiiiii full of "fiu ami _aml .holl annca uf_hj.4 in a tfjutilrv sturu, and, in tlii> uliacuCL-of would hla If n nr-lomc'r camu Sink- for u ]i n We .Ii-jii't koi-pit." 'fliu in ctort- :iml i n l-'.y t-jtuo f.'.r ii'llers, In- wax Jolit, Vmt 'it nit Mi.lliilV.-hUiuli ill tin' twn IJfrhv wtiK-.-i t'j Uul Hi I'MMII Wtvt "I !ikp vnr.. niti.-li. I about yon RKnotliliMl: !h. wuustlitnij iiiri-, too, nlt'itit it friend whom ytm Jovt' mid i'li.isinc nl kiinlK of tliitijja alwul, wiilioiil osi-'lly bow lu) lookn. I Mt a -.1 i.iml uf :i a (iiill. u >ort of t writf, (UK frtmi HIV when yotirk-iUir tin- M'k'ljo' jinivoil but 1 your tonum-, von f-i..l iiud [nit t lie k-Ut'r in ihij I'Otluin mv trunk, wlit-ru I ojiit.hi'1 KIM- it ;ind I Ihiillt-llt Df 1 toiiK- I'lii-n-iiin :iir in :i pt- nlinriv iiml lo G. S DKI'OSIT, X xrli.i ir-r.-iulily t.f lc.icnlr.ir. 1 In. Mmi'ii 1, l.i m lOuTullx [u MtiffnAiN-V'thr ll.cy nill rt-cclvn n lio-uly V :i tl.ii ihcv til uti-l sit n thv iurlnr. u Mik-mlM .I.-1HI.. NI W.Khinj-l.jii WM iii full vii-w. I.-V-I1I In U'llil li'Khl M'.rv. whi-ll KlMikH. U'hij. il oiic ifli-r am! wuikfil M'lk-ilv v I'-.-ilm .in.l tin- liki'. '.rti'.vi..- IL iki-ilnliiT iln'iii a iiiiiiuti.-. jin.l look hi-. "u'lB Hi'iiL-iiilly conn-, that yon an- '.ii hMimw'u- lh.it .in-lhu wi-'U i.l lii.-.l '.Vi.rt', hlnrk-d tliMhtiiiy.iiinl I'm if vim And ih.-iL- In- -iti.o.1. with Iho .li-rriiiL'tV -iinti'il nl thf i-ii-ttiri'. nnd i.H-itc-1 1 till tin; nun" in li.i'ir Sixth Stroet, Near .Siispuiision Kriilgc. PITTSBURGH, PA. W. H. UTAniiOIAN, I'ropriolor. lii-cn tlinniutthls- rennrntul and wttli nil ilio moilcrn iinpruTDiiicnti illi-.l runt 1-nmiliM n-ill iiml ihu lloiiiu fnited In overj lit tiidr wnnia. 1 1 l.-'l.ii-Mi.-a'in'oiH- ut iLu'ii'iMl Moniini-til ulri-i-tj in llic centre the City nml U wi-ll 'I'iie- tuMu Is rniiptiril uitli thu liwt tlm mnrHet nltoriU, Jilrci-! iloor every CvoMlii-Ic.' tor nil j'tutp tlic i-lly, JluucliMliir, niiJ Kuutli I'ri.i.rirtur li.ii- M-rvr-t 11 tune limn in tlio timl kiiuira wi-ll llio-i- i-f mil Hitti- vi-iy niu.lprnli-. unly Jilt V. Dnnrrniiml l-'uli n-1. miml It :il lliu fl.ibllliif tillili-lic.l to tllC ItOUfd In UrKO N. tlii.' for tiia licnnllt uf ctttJlr rum tlir Oil Iti-riiuit. WITH f1. UiiGF. SHGUHT OF GOODS. .sfiivi-. -s.v-L.-il.-ji jiiiliu j u '.11 r.-h. ir.i IM-ri'i.i, VAi.ri: run vorii Iriv.' j 1 1: it: i it i-: i 1 1. IT THE CITr BDGK STORE IliM-i. M IV...... AlliiM', iiicrr.......t.. -t'.'y'.. V.'i" -I-. i: ;s n-u.- i: Will .tr J ri-ii <-p, KN'UINCS A svcui.rv. !..rl v iMM 'IDWiaf., STOVES .i OIL WFI I SUFrUFS. yjlANKM'l MM.i, Tin ImdlntLM nl 1 1 1 -n-illr l.rijliiuf ttia r.im. M, 1 in I'.-illir lllilrlrt tslilfin.l it I!

RealCheck